De sjamaan als gewonde healer en earthkeeper
Leestijd: 8 minuten

In elke cultuur draagt het sjamanisme een ander kleedje. Dat maakt het ontzettend boeiend om al die gebruiken met elkaar te vergelijken. Ondanks dat, in de basis gaat het steeds om hetzelfde. Het pure sjamanisme is niet verweven met religie of machtsinstituten, ook al gaat het om ‘spiritueel’ reizen (via visualisaties of andere methoden). Religie zou het zelfs kunnen ontkrachten omdat het de mens een hele beperkte kijk geeft op zichzelf. Het sjamanisme is erg ruim omdat het wel intens verweven is met de natuur: krachtbronnen zoals de aarde, sterren, planeten, oceanen, bomen, vogels, dieren, natuurelementen, krachtige plaatsen. Via deze verbinding maakt de sjamaan zich groter en laadt die zich in gedachten op en bereidt die zich zo voor op het contact met zijn spirits door het maken van een trancereis.

Het lijkt erg ingewikkeld en magisch, maar dat is enkel zo omdat we ons eigen lichaam niet meer kennen. We moeten ook verder durven kijken dan wat hier als onze werkelijkheid wordt gepresenteerd. Alles is met alles verbonden, en wij mensen horen bij de aarde zoals het zand bij de woestijn. We lijden aan acuut geheugenverlies, want anders zouden we ons onze sterke aarde-connectie nog wel kunnen herinneren of ook onze vorige levens. De natuur, dat zijn wij!

Samengevat: Afgescheidenheid van de natuur stelt je in staat haar te schaden. Verbondenheid met de natuur stelt je in staat jezelf en ook anderen te helen. Iemand die zich altijd verbonden weet, die krijgt het ook niet over zijn hart de natuur te beschadigen, want die heeft respect voor alle levensvormen en kan ermee communiceren en er kracht uithalen, net zoals elke geïnitieerde sjamaan.

Het wemelt hier plots van de sjamanen. Toeval?

Triggert het sjamanisme je ook zo sterk? Dan was je mogelijk zelf een druïde of sjamaan in een vorig leven. Zou je ziel dan niet doelbewust hebben gekozen voor een incarnatie in deze bijzonder woelige tijd? Velen associëren hen met stammenculturen, maar ook hier lokken allerlei cursussen veel volk. Zouden België/Nederland een soort Europees (symbolisch) zenuwknooppunt vormen waar doelbewust veel healing wordt gerealiseerd en waar healers/sjamanen ook intuïtief naartoe worden getrokken? Door een zwaar collectief trauma (karma) of misschien ook door de grote clash van vreemde culturen die er nu aan zit te komen? Misschien krijgen de sjamanen en healers het onoverkomelijke dan wel getemperd. Ik ben alleszins hoopvol en ik hoop van jou hetzelfde.

Voor wie werken ze?

Sjamanen werken vaak voor individuen, groepen, clans en voor moeder aarde. Om hen te helen of om hen permanente bescherming te bieden door de energie puur te houden, of de vibratie te verhogen. Zij kunnen dus ook groepstrauma healen. Of ze werken aan de energetische healing van plaatsen waar negatieve feiten zich ooit hebben voltrokken. (Vaak blijft deze energie er nadien nog hangen waardoor het nog meer traumatische gebeurtenissen kan uitnodigen. Dit verklaart waarom er bijvoorbeeld steeds weer op dezelfde plek ongevallen gebeuren of waarom zoveel generaties bijna aanhoudend te maken krijgen met oorlog.) Een energetische schoonmaak van tijd tot tijd is echt groot nodig.sjamanen

Ook in het westen heb je nu terug sjamanen, maar ze gaan niet zo opvallend gekleed. Je postbode kan na zijn werkuren ook een bekwaam sjamaan zijn. Weet je, genezingen doen zou zelfs bij wet letterlijk verboden zijn spijts de goede resultaten die gehaald worden. Religie gaat immers uit van de beperktheid van de mens en angst is dan een handig instrument waarmee ze hun volgelingen kunnen binden, maar het sjamanisme dat zet mensen net terug in hun kracht! Op de keper beschouwd kan iedereen met de natuur werken, zichzelf en ook anderen healen. Er zit dus ook een sjamaan in jou en ook jij kan contact krijgen met je gidsen die je via beeldensymboliek wat vertellen.

Het sjamanisme laat je alleszins inzien dat elkeen krachtig kan zijn, indien die zich terug verbindt met de natuur. Wij kennen nog niet de helft van onze krachten en gebruiken slechts 20 % van ons hersencapaciteit. Zet dat je niet aan het denken?

En of ik zelf tijdens de sjamanistische trancereizen prachtige visioenen ontvang? Helaas, ik krijg enkel intuïtieve gedachten binnen en ga nooit diep in trance, maar zulke gedachten in plaats van allegorische beelden, dat is ook wel oké. Toch als ze me meer kunnen vertellen dan wat ik al wist voor ik hieraan begon.

De wakkerwording van de sjamaan

Tijdens diens levensproces gebeurt er plots dus een wakker-making van een oud potentieel, van de helende potentie die nog steeds aanwezig is. Het is vreemd, maar vaak gebeurt dit door (zwaar) trauma en bepaalde ziekte-ervaringen want anders zoek je niet naar je slapende hersencapaciteiten. De ‘lijdende’ ontdekt op een bepaald ogenblik dat die in staat is zichzelf te helen en niet zelden laten ze behandelende dokters daaromtrent versteld staan. Uiteraard is een ‘volledige’ zelfheling een noodzakelijke voorwaarde om ‘proper’ aan de slag te gaan met het energiesysteem van anderen want de sjamaan verbindt zich een kwartiertje of zo energetisch met de persoon die voor hem zit. Hoe meer dat die het doet, hoe makkelijker het voor hem wordt.

Een kanttekening:  Hij of zij wordt ondersteund door spirits die resoneren met zijn eigen trilling. Dus hij/zij kan maar beter vanuit de meest pure intentie handelen vooraleer die beroep doet op allerlei ondersteunende krachten uit de natuur en de kosmos. De sjamaan hanteert altijd een bepaalde beroepsethiek, maar een hoge ‘persoonlijke integriteit’ vormt zijn grootste basiskwaliteit. Zulks leer je niet in een cursus.

Hoe werkt het?

De rituelen (en kledij, snel tromgeroffel, wierook…) helpen de sjamaan om zich te focussen (niet af te dwalen in gedachten), en om contact te maken met de andere werelden. Hoe dan? Zijn hersenactiviteit gaat naar een ontspannende alfa-staat en daarna zelfs naar de gamma-staat) om daarna ook veilig weer terug te keren naar het hier en nu zodat hij zich weer bewust is van de aardse werkelijkheid. Nog half in trance kan je natuurlijk niet gaan werken, geen wagen besturen…  De nobele sjamaan neemt zijn taak ernstig. Hij of zij kent zijn krachten, maar houdt zich niet bezig met opportunisme en zwarte magie. Hij of zij werkt enkel voor het goed van de wereld en werkt indirect of direct dus ook voor de aarde waarmee die zich heel intens verbonden voelt. Diegene die de kennis misbruikt is de naam sjamaan niet eens waardig en installeert zelfs groot karma.  Sjamanisme is dus heel zeker een roeping. En een hele mooie als je het mij vraagt. Je mag dus wel fier zijn indien je ertoe wordt aangetrokken, want de trigger een mooie reden. Het is immers een hele eer om bij de energetische schoonmaakploeg van de aarde te mogen horen.

Heling brengen is het meest centrale gegeven binnen het sjamanisme

Heling gaat hier veel verder dan alleen fysische genezing wantdat is slechts de Westerse benadering van ziekte. Ziekte wil men hier uitvlakken of onderdrukken, maar om dit goed te kunnen doen moet je teruggrijpen naar de oorzaak. De sjamaan wordt ook wel de gewonde genezer genoemd. Hij of zij heeft eerst zichzelf weten te genezen (zelfheling) en weet daardoor heel goed wat bij hem of haar ziekte had uitgelokt. Extreem toxische gedachten en gedachten van beperktheid kunnen je bijvoorbeeld heel ziek maken. Je doet het jezelf aan, maar de oorzaken kunnen wel buiten jezelf liggen. (Geen enkel kind vraagt om getraumatiseerd te worden, om angstig te zijn of misbruikt te worden.) Om die reden kan hij/zij NU dus beroep doen op de eigen ervaringen om nu anderen te helpen in ‘hun’ genezingsproces. Maar een andere stimulator is de grote kracht die door deze zelfgenezing plots is vrijgekomen en nu ter beschikking staat voor anderen. Met andere woorden, hij of zij heeft nu ‘overschot’ en kan de kosmische energie vrij laten stromen en zijn of haar accenten dus zelfs verleggen naar anderen die hiermee ook gebaat zullen zijn. De sjamanistische aanpak is zeer zeker holistisch van aard. Het is een soort van natuurgenezing, maar er komen geen kruidenmiddeltjes aan te pas. Dus men richt zich op je ziel en al je lichamen (dus niet alleen je fysieke lichaam, maar ook de energetische of fijnstoffelijke).sjamanen

De sjamaan de oorzaak aan het licht en bewerkstelligt healing

Heel concreet: De sjamaan die met cliënten werkt, zal steeds zoeken naar de oorzaak van de disbalans en hij of zij doet dit in een van de 4 energielichamen: 1. het spirituele lichaam, 2. het emotionele lichaam, 3. het mentale lichaam en/of 4. het fysieke lichaam. Vanuit sjamanistisch oogpunt is elke fysieke ziekte feitelijk een uitdrukking van een energetische disbalans. De ziel en de 4 lagen van het energielichaam vormen een onafscheidelijk geheel en ze beïnvloeden elkaar voortdurend.”

Want je weet het vast, een gezonde geest en een gezond lichaam laten zien dat alles goed in evenwicht is en ook dat de lichamen onderling goed met elkaar samenwerken.

Soms kunnen we zelfs ‘zien’ hoe iemand met ‘een zware schouderlast’ door het leven gaat. Ze ontmoeten niets anders dan problemen, maar beseffen helaas niet dat negatief in het leven staan nog meer negativiteit aantrekt. Het beïnvloedt namelijk de conditie van je fijnstoffelijke lichamen en niet alleen je manier van denken, je gelaatsexpressie en je fysieke toestand. Met andere woorden een heel puur hart kan toch ziek worden door toxische gedachten die hij/zij zelf creëert omdat bepaalde ervaringen niet goed werden verwerkt of niet goed werden vergeven.

De sjamanistische genezer is echter niet op zoek naar jouw symptomen want die interesseren hem in feite niet, maar naar de oorzaak van deze ziektesymptomen. Geest, lichaam en hart worden niet van elkaar gescheiden want dat zou wel een heel kunstmatige scheiding zijn.

Wat maakt de sjamaan anders dan andere natuurgenezers?

Ik denk zijn bevraagd contact met spirits: deze van gene zijde, de spirits van de boven- en onderwereld. En daar schrok ik zelf wel van. De onderwereld verwijst hier naar de spirits van de binnenaarde. Deze spirithelpers zullen de sjamaan ook bijstaan in het herstellen van het zieke energiessysteem of de ziel. Soms vindt die healing al terplekke plaats, soms ga je als cliënt weer naar huis met de nodige inzichten om het verder aan te pakken.  Sommige sjamanen kunnen ook op afstand werken. Ze vragen wel altijd toestemming aan de ziel van de betrokkene. Het gebeurt namelijk dat het ego ‘ja’ zegt tegen healing, maar dat de ziel zegt dat de benodigde inzichten nog niet werden verworven om de healing al uit te voeren. Dus als je dit alles goed interpreteren kan, dan volgt de genezing de weg van het zelfinzicht bij de cliënt. Hoe meer inzichten dat de cliënt integreert, hoe meer genezing dat die ontvangen kan. Het genezen gebeurt dus vaak in stappen en de uitkomst is niet altijd goed te voorspellen. De sjamaan focust zich niet op ‘het probleem’ en is nooit dwingend in zijn vragen aan de spirits.

In een artikel van sjamaan Roel Crabbé vond ik 5 hoofdproblematieken die de sjamaan terugvindt bij de cliënt:

 • Er is een gebrek aan kracht in het energielichaam: het energielichaam is verzwakt en daardoor weinig weerbaar. In dit geval zal het terughalen van kracht dus aangewezen zijn. (In feite kan je zelfautonoom ook kracht herwinnen door je op te laden aan de natuur. Visualiseer een heerlijke plek, visualiseer dat opladen, dat versterkt de intentie. Vertrouw erop dat het ook instant gebeurt.)
 • Er is disbalans in het energielichaam: de energiehuishouding van de persoon is verstoord of verschoven. Hier is een herbalancering van het energielichaam noodzakelijk.
 • Er zijn energielekken. Die lekken dienen te worden gedicht. Soms is er zelfs sprake van mensen die constant bij je komen energie tanken. De sjamaan verbreekt dan de energiekoorden naar diegene die constant bij je tankt (vaak een ex-partner want energiekoorden kunnen door seksuele activiteit zich succesvol plaatsen).
 • Er is een vreemde indringing in het energielichaam: in deze situatie is een vreemde energie (entiteit) het energielichaam binnengedrongen en dat is nadelig voor de energiehuishouding van de betrokkene. Deze indringing wordt een ‘intrusion’ genoemd. In deze situatie is het nodig dat deze entiteit weer wordt verwijderd. Het is niet zo dat je dit ook voelt. Je bemerkt mogelijk enkel het plotse of aanhoudende energieverlies.
 • Er is kracht of er zijn zielsdelen verdwenen uit het energielichaam. Vaak te wijten aan traumatische gebeurtenissen (bijv. bij misbruik) of onder aanhoudende emotionele druk. Zo nam een deel van je ziel al afstand om zichzelf te beschermen tegen de pijn. Dat zielsdeel zocht dan zijn toevlucht in de andere werelden. Men spreekt hier dan van zielsverlies. Het healingwerk dat dan door de sjamaan beoefend wordt, is het terughalen van die verloren zielsdelen.

Bij ‘zielsverlies’ vertrok een zielsdeel (of meerdere) omwille van een schokervaring. De negatieve energie is helaas meestal nog steeds aanwezig in het energielichaam en moet eerst verwijderd worden alvorens men het zielsdeel kan terughalen om de ziel weer te vervolledigen en weer sterker te maken. (Ik herinner me dat een vrouwelijke sjamaan bij mij eens zielsdelen is gaan terughalen, maar ik begreep toen niets van wat ze me toen trachtte uit te leggen. Voor mij was de ziel iets wat hoorde bij poëtisch en religieus taalgebruik, maar niet iets wat echt bestond. Helaas, datgene wat ik niet begrijp geeft me zelfs angst of wantrouwen, maar nu besef ik dat ze toen iets fantastisch voor me deed.

Er bestaan uiteraard ook gecombineerde problemen. Zo kan iemand met een zwakker energielichaam nog wat verder uit balans geraken omdat te weinig kracht overdreven moet worden ingezet voor het beroepsleven, het gezin.. waardoor andere aspecten van het energielichaam minder gevoed worden en na verloop van tijd ook ziekte zullen uitnodigen.

***********************************

De beste leerervaringen worden je dus gegeven door het leven zelf, door menselijke contacten, dus je kan die leerschool van het leven maar beter niet ontwijken. Maar inderdaad, via boodschappen van de spirits, kan je wel enkele valkuilen vermijden.

Nog meer info ivm sjamanisme:

Sjamanisme-Het geheim van de sjamaan

12 REACTIES

 1. Alles is energie. Alleen al met iemand een conversatie aangaan gooi je een energie-koordje uit, waarvanuit een persoon met slechte bedoelingen op door kan breien…

  • Vreemd, maar hierover had ik nog niet nagedacht, maar je hebt volkomen gelijk. Laten we dan maar hopen dat we/ze via dat gesprek ook zulke ideeën, bedoelingen kunnen helpen neutraliseren of transmuteren (met een sprankeltje licht), al dan niet onbewust. // Daarstraks zei iemand me, is het je al opgevallen dat sommige mensen met een hele zachte energie toch erg vaak in een partnerrelatie terechtkomen waarbij deze energie legitiem en parasitair wordt weggetankt door de partner en dan helaas benut wordt voor hele andere doeleinden van deze ‘niet zo zachte of eerzuchtige’ partner want partnership wordt sowieso een energetische alliantie. Een soort van the beauty and the beast… (the beauty kan hier evengoed een man zijn). Het is niet mooi om onderscheid te maken, maar enige energie-alertheid is wel op z’n plaats.

 2. Weet iemand misschien over de 2e foto in het artikel: waar dit is? Welke gebied of omgeving?
  Krijg er volledig kippenvel van.

 3. Beste Catherine,

  Een aantal ideeën in je artikel bezie ik toch anders.
  Voor mij is religieus zijn wezenlijk anders dan godsdienstig. Religieus zijn is jezelf juist her-verbinden met een groter geheel, iets dat het normaal waarneembare overstijgt. Een sjamaan is in mijn ogen juist heel religieus, verbonden met de natuur en natuurvolkeren. Dat is wat anders dan godsdienstig zijn waarbij de mens aan oorspronkelijk en zuiver religieus bewustzijn allerlei dogma’s heeft gehangen.
  Verder ga ik er niet vanuit dat iedere ziel een sjamaan is. Een sjamaan is ‘geroepen’ tot zijn/haar taak, ook in deze tijd. Soms tegen wil en dank. Ze ondergaan nog steeds initiaties (zoals in andere tijden en culturen) die in onze samenleving de vorm aannemen van vroegkinderlijke trauma’s bijvoorbeeld of levensveranderende ongelukken op latere leeftijd.
  Ieder mens heeft wel een zelfhelend of zelfgenezend vermogen, dat is wat anders dan ook een ander kunnen helpen helen of zelfs genezen.
  Iedere ziel heeft een missie hier en die missie heeft te maken met vele vorige zielenreizen. De een heeft dat liggen op het sjamanisme, een ander in muziek, leraar zijn, een ambacht uitoefenen e.d.
  (ben bezig met een artikel hierover)
  Ja, deze tijd vraagt veel healers. De natuur en dus ook wij als mens (wij zijn ook natuur) zijn zwaar vervuild, mishandeld en overbelast.In die zin hoop ik ook dat er veel sjamanenzielen gereÏncarneerd zijn. Hartelijke groet van Patricia Akkermans

  • Ja over wat religie en gods-dienst voor elk van ons betekenen, daarover kunnen we blijven discussiëren. Iedereen vult het anders in. / De sjamaan waarbij ik les volgde ging er van uit dat alle zielen ook elkaar kunnen helpen, indien hij of zij zich beroet op de krachten van de natuur en het aangeboren zelfhelend potentieel gebruikt, ook voor de andere. Ik vond dit een mooie zienswijze die aansluit bij het christusbewustzijn. We zijn uiteindelijk ‘one’, kunnen elkaar ondersteunen. Zelf volgde ik er les als een soort ‘herinitiatie’ want ik was al sjamaan in vele vorige levens. Dit was bij de anderen niet zo, en toch voelden ze zich geroepen en dat zal niet zonder reden zijn… in functie van deze bijzondere tijd? Troubled times. De aarde riep hen? Maar ik volg je ergens wel in wat je schrijft. Dank voor je reactie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in