De tien dimensies

Eerste dimensie: Het rijk van de pure mineralen als houders van bewustzijn, die echter geen eigen bewustzijn hebben en zich niet van zichzelf bewust zijn.

Tweede dimensie: De lagere astrale dimensies waarin het bewustzijn zich ziet als alles wat er bestaat, onbewust van de geest , zonder ziel, en helemaal op zichzelf gericht; tevens het rijk van bepaalde soorten elementalen die geen eigen bewustzijn hebben tenzij het door een of andere overheersende kracht wordt gestuurd; bevat ook onderwereld-aspecten van wat in het boeddhisme de bardo’s genoemd wordt, ook wel bekend als het rijk van de Hel; het rijk van de planten soorten.

Derde dimensie: De fysieke wereld en corresponderende astrale dimensies verankerd in de realiteit gebasseerd op lineaire tijd en ruimte.Alles in deze dimensie bestaat uit maximaal 9000 trillingen per seconde.Dit is de dimensie waarin het menselijk bewustzijn verblijft.

Vierde dimensie: Wezens behouden bewustzijn als gevoelens en gedachten gebasseerd op gevoelens.Deze dimensie kent zowel duistere als lichte polariteiten.
De lichtrijken bestaan uit de ”steden van het licht” en degenen die een trillingniveau bereikt hebben van 9000 tot 12.000 trillingen per seconde.Hier is het bewustzijn van het eerste stadium van het Christusbewustzijn, gevolgd door ascensie.Veel gidsen, engelen en Verheven Meesters stimuleren de drie-dimensionale mensen die open staan en bereid zijn tot spirituele groei en evolutie.Mensen worden ook beinvloed door de duistere astrale tegenhanger die in deze dimensie bestaat.

De duisteren zijn in staat om de lagere trillingsfrequenties van negatieve gedachten, ondeugden, onderdrukte emoties, en niet genezen of verdrongen schaduwkanten van de mensen te evenaren en zijn in staat om hen naar het duistere gedeelte te trekken, en vervolgens te overheersen en zich te voeden aan hun pijn, angst en andere dichte energieën.Als mensen eigenschappen van zijn, denken, voelen en handelen met een hogere frequentie ontwikkelen, en tevens de karmische neigingen van hun eigen schaduwzijde transcenderen, worden ze naar de vierdimensionale lichtimpulsen aangetrokken en rukken ze zich los van de duistere overheersende en parasitaire
wezens.De duistere polariteit van deze dimensie is tevens de plek waar nachtmerries en astraal misbruik plaatsvinden.

Vijfde dimensie: Ook deze dimensie heeft duistere en lichte polariteiten.Wezens behouden hun gecombineerde etherische vorm van de derde en vierde dimensie, maar met verfijningen en de vrijheid om deze vorm naar keuze te veranderen.De lichtaspecten van deze dimensie omvatten de meeste van de persoonlijke gidsen voor de mensen dienstbaarheidsengelen, veel van de Verheven Meesters en leden van de Grote Witte Broederschap, inwijdinsscholen van tussenniveau, de karmische raad, Schitterende Deva’s en beschermengelen.

Vanaf deze dimensie kun je niet meer spreken in termen van trillingen per seconde omdat ze zich buiten de beperkingen van tijd en ruimte bevindt, ofschoon er wel naar keuze een verbinding met tijd en ruimte gemaakt kan worden.Dit is ook de dimensie van het geactualiseerde Christus- en Boeddha-bewustzijn onmiddelijk na de voltooiing van de incarnatie, ascensie, en overgang door de Steden van het Licht in de vierde dimensie.Dromen waarin je kunt vliegen, en ook dromen van genezing, hogere ervaringen en leringen vinden in deze dimensie plaats.

Dit is de dimensionale, causale sfeer waarin mensen tijdens de droomtijd in de lagere dimensionale werelden manifesteren en creëren.Met andere woorden, het is de plaats hun leven al dromend naar de realiteit van tijd en ruimte brengen, vervolgens wakker worden en de dromen in het leven verwerkelijken.Hier vinden hoger bewustzijn, helderen dromen en witte magie plaats.De duistere polariteit bestaat uit machtige duistere heren van zwarte magie en overheersing.Er bestaan daar duistere engelen, meesters, tovenaars en heersers over de lagere astrale dimensies en onderwerelden in dit rijk.Als personen grote psychische krachten ontwikkelen, en beheersing van de geest zonder de integriteit van het hart en het spirituele te ontwikkelen, is dit de plaats waardoor zij overheerst worden en waar ze tijdens de slaap en nadat ze hun menselijk leven verlaten hebben naartoe gaan.

Zesde dimensie: Dit is de dimensie van de Hoge Raad, de aartsengelen die de verbinding met de aarde vormen, de Raad van Ouderen, en het begin van het collectief bewustzijn.Vanaf dit niveau zijn de dimensies uitsluitend van het Licht.Het collectief bewustzijn in deze dimensie is dat van zielen die opgedeeld zijn.Met andere woorden, als jouw ziel, nadat ze zich op Aarde in 1 lichaam bevond, besloot zich in twee of meer delen op te splitsen, of dat besluit nu gebasseerd was op pijn of op verlangen naar diversiteit van ervaringen, zouden op het zes-dimensional niveau alle delen weer hetzelfde Hogere Zelf delen tot ze weer in 1 lichaam herenigd zouden zijn.

Vanuit deze dimensie communiceert het Hogere Zelf met ons op het niveau van de ziel en geest.Vanuit deze dimensie wordt ons hogere doel gedicteerd.Wezens in deze dimensie kunnen het verkiezen menselijke vormen te projecteren als dat ergens goed voor is, maar eigenlijk bestaan ze in pure geometrische vormen die kenmerkend voor deze dimensie zijn.In de schepping is dit het stadium waarin gedachten, kleur en geluid een geometrische vorm aannemen en een numerologische waarde.

Als wezens op dit niveau met elkaar wensen te communiceren, vermengen ze eenvoudig hun energievelden en -bewustzijn.Door deze vermenging ontstaat er een uniek rooster en beide wezens ervaren de essentiële aard van de andere hoofdzakelijk door vergelijking en wat de andere te bieden heeft. Er is een gevoel dat je de ander kent zonder dat je werkelijk het gevoel hebt dat je de andere geworden bent.Het Melchizedek -bewustzijn bestaat op dit dimensionale niveau.

Zevende dimensie: Het rijk van goddelijk geluid en harmonie. Alle wezens op dit niveau existeren als uitdrukking van de essentie door de harmonie van geluid, zowel individueel als collectief.De vorm kan niet langer rechtstreeks geprojecteerd worden zonder dimensionaal in frequentie te verminderen.Patronen worden door het geluid gevormd maar zijn vage stroming en van kleur en beweging.Gevarieerde spiraalpatronen zijn de enige omschrijfbare vormen die er zijn.Als wezens op dit niveau met elkaar wensen te communiceren, combineren ze gewoon hun geluiden, vermengen ze kleuren, en creeren ze nieuwe patronen.Door deze ervaring wordt van beiden het bewustzijn van energie voorzien en begrijpen ze elkaar volkomen.

Er bestaat ook een diepgaander begrip, dat voorkomt uit het principe: ‘Het geheel is groter dan de totale som van de delen.’Het is het volgende niveau van collectief bewustzijn, maar dit keer zowel met andere zielen als met de verschillende delen van jezelf.De wezens op dit niveau hebben letterlijk de sleutel om alle eravringen en bewustzijn te vertalen in puur geluid, dat frequenties meebrengt en stromingspatronen schept.Deze geluidsfrequenties zijn de enige gemeenschappelijke taal vanuit de zevende dimensie naar beneden.Dit is het niveau van puur Melchizedek-bewustzijn, zoals de vijfde dimensie die van het Christus-bewustzijn is.Leden met dezelfde ziele-oorsprong hebben de mogelijkheid zichzelf in deze dimensie als eemzelfde wezen te ervaren terwijl ze toch de mogelijkheid behouden tot individualisering.

Achtste dimensie: Pure kleur- en stromingspatronen zijn het kenmerk van deze sfeer.De wezens in deze dimensie existeren als zelfbewust bewustzijn dat kleur, licht en beweging uitstraalt.Als ze met elkaar communiceren is dat meer een synergetische ervaring waarbij geen van beide wezens nog het verschil tussen elkaar kan aanwijzen.

Hier vindt ware liefde voor vereniging en gemeenschap plaats.Doordat er hier in deze dimensie geen geluid is als individuele uitdrukkingswijze, is het ook het rijk van de leegte, waarvan het ware doel is zijn eenheid en uniek zijn als pure essentie en bewustzijn te ervaren.als er geen angst is, kan het een plaats

Negende dimensie: De oorsprong van Laoesh Shekinah, de Heilige Zuil van het Vuur, of Zuil van het Licht.Dit is de laatste dimensie waarin een lichtwezen de mogelijkheid heeft om een bewustzijn te ervaren dat afgescheiden is van de totale bovenziel waar het vandaan komt en naar keuze het collectief bewustzijn van die bovenziel kan ervaren.De enige vorm die hier bestaat is die van de zuil, of paralelle draden van heel verfijnd licht.Alles ziet eruit als puur kristallijn wit licht, dat als een prisma werkt, en kleuren naar de achtste dimensie uitstraalt.Het is de dimensie van het Metraton-bewustzijn.

Toen ik eens iets van deze dimensie mocht ervaren, was het enige wat ik nog buiten mijzelf kon waarnemen etherische kristallen.Ik had een verzameling kwartskristallen op de tafel liggen in de kamer waar mijn lichaam tijdens de eravring was.Ik werd me er plotseling van bewust ik de kristallennog steeds als los van mezelf kon waarnemen, hoewel het meubilair en de mensen in die kamer vo lledig in mijn bewustzijn opgenomen waren.Ik kreeg te horen dat het menselijk bewustzijn in de dimensies niet verder kan gaan zonder dat het lichaam verdampt.

Tiende dimensie: Alles wat ik van deze dimensie te weten ben gekomen is dat alle leden van oorspronkelijke bovenziel-families zichzelf ervaren als volledig opgaand in 1 bewustzijn zonder zich langer bewust te zijn van hun eigen individualiteit.Verder dan hier is mij nooit iets getoond of verteld behalve dat de dertiende dimensie de plaats van voltooiing en Eenheid is waarin het zelf geabsorbeerd wordt in Al Wat Is en geen weet van afscheiding heeft.

uit “Het Pleiadisch Werkboek van Amorah Quan Yin”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in