DELEN
onze aarde

Aartsengel Michaël via Celia Fenn, de Nieuwe Aarde Energieën van oktober 2011
Bron: 11/11/11 The Second Triple Stargate & The Codes of Renewal
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

Geliefde familie van Licht, dit is een groot moment in de transformatie van Planeet Aarde en de vestiging van de Nieuwe Aarde en de Gouden Periode van Vrede en Liefde. Jullie hebben op 11 november 2011 het Portaal van de tijd bereikt dat 11/11/11 genoemd wordt. Dit portaal vertegenwoordigt een “Kosmisch Moment” van Wereld Ontwaking en Eenheid en het Moment waarop de “Lichtcodes”of de “Kosmische Codes”van Vernieuwing ontvangen worden in de kristallijnen roosters van de Aarde. De ontvangst van de Codes van Vernieuwing zullen opnieuw de frequenties versneller van het Aarde Hologram, wat de her-verbinding zal laten gebeuren met de Zevende Dimensie van Bewustzijn, terwijl de planeet doorgaat op haar reis in het Goddelijke hart van het Multi Dimensionale Bewustzijn.

onze aarde

Het is werkelijk een moment van Vreugde en Viering. Jullie zijn nu op weg naar “Thuis”… individueel en als een planetaire beschaving. De Grote Ontwaking is onderweg! Degenen van jullie die klaar zijn stappen in de Nieuwe Aarde Bedoeling van je Ziel en worden de Multidimensionale wegwijzers voor de Mensheid. Als de Aarde zich nestelt in de Vijf Dimensionale Holografische Matrix van de Nieuwe Aarde, leert de Mensheid hoe ze Eenheid en Eenheid Bewustzijn van de Onderlinge Verbinding moet uitdrukken wat de Essentie van de Vijfde Dimensie is. Dagelijks zullen jullie beginnen te merken dat jullie werkelijk Planetaire Burgers zijn, een Familie met gewone problemen en zaken. En jullie beginnen te zien dat je deze problemen alleen kunt oplossen door in Vrede en Liefde samen te komen om een Nieuw Pad naar voren te scheppen.

Geliefde Familie van Licht, we vieren met jullie dit Grote Moment van Transformatie. Aan het eind van 2010 waren we óver verheugd toen de Aarde haar Ascentie sprong maakte van de Drie dimensionale Tijdslijn naar de Vijf Dimensionale Tijdslijn. Op dat moment, werden alle scenario’s van de “Eindtijd” waardeloos toen de Aarde en al haar levende wezens zich verbonden met de werkelijkheid van Her-Geboorte en de Nieuwe Aarde. Toen, in augustus 2011, in de tijd van de Leeuwenpoort, namen jullie nog een Grote Stap naar voren toen jullie je verbonden met de Zesde Dimensie en de Stromen van Overvloed en Manifestatie die de Nieuwe Aarde zal ontsluiten. Degenen van jullie die klaar waren, verankerden deze energieën in de “Roze Lijnen” van de Kristallijnen roosters, de energiemeridianen die het Kosmische Christus Bewustzijn uit het Goddelijke Hart naar het Hartsrooster van de Planeet dragen.

Kristallen Roos

Nu op 11/11/11 zullen degenen van jullie die het Multidimensionale Bewustzijn als Wegwijzers binnengaan de Zevende Dimensie verankeren, het Bewustzijn van de Opgestegen Meesters van Licht. Jullie zullen niet alleen Meesters van de AardePlan werkelijkheid worden maar jullie zullen ook Spiritueel Meesterschap en Wijsheid integreren die jullie zal voorbereiden op je Nieuwe Rol als Rentmeesters en Bewaarders van de Nieuwe Aarde en Bewakers van de werkelijkheid van de Nieuwe Aarde. Deze verbinding zal het “eind” van “religie” betekenen als een georganiseerd middel van controle en de erkenning ten slotte van de Individuele Spirituele Verbinding met het Goddelijke Hart. In de Zevende Dimensie van Licht is er een helder begrip van het Goddelijke Licht in alle dingen en de Vreugde om het Goddelijke Licht en Hart te vieren in Ceremonies van Heilige Gemeenschap en Liefde.

Jullie zullen ook Gidsen en Leraren worden voor degenen die nog beginners zijn en aan het begin staan van hun Reis van Ontwaken en die de drie dimensionale matrix aan het verlaten zijn voor het Hoger Bewustzijn van het Vijfdimensionale Planetaire Meesterschap. Net zo als jullie gewerkt hebben om de Vaardigheden de baas te worden van deze Nieuwe Werkelijkheid, zo zullen jullie geroepen worden om anderen te tonen Meester te worden en om zich te Herinneren Wie Zij Zijn en om in Bekrachtiging en Liefde te Gaan.

De Codes van Vernieuwing

indiGeliefde Mensen, terwijl jullie 11/11/11 naderen beginnen jullie de Codes van Vernieuwing al te ontvangen. Dit zijn Lichtcodes die processen van Vernieuwing op Aarde zullen activeren en energie geven. De “Codes van Vernieuwing” zijn “pakketten” of downloads van Kosmische Licht Informaties die instructies dragen uit het Goddelijke Hart voor Vernieuwing van de Hele Schepping in deze Nieuwe Cyclus van Kosmische Geboorte. Het “Einde” is voorbij… het is werkelijk de Tijd van Geboorte en Begin.

De “Codes van Vernieuwing” activeren jullie Lichtlichaam en jullie DNA, om die samen te verbinden met de Oorspronkelijke Blauwdruk voor Goddelijke Multi Dimensionale Menselijke Levensvormen en om Nieuwe Informatie te ontvangen om de Menselijke Vorm op nieuwe manieren te ontwikkelen. Dit betekent dat er sterke “elektrische” energieën zullen zijn die elektrische “ladingen” zullen sturen door het Lichtlichaam en in het Stoffelijke Lichaam, waar het stoffelijke DNA ook de informatie zal ontvangen van Vernieuwing en van Regeneratie.

Het effect van deze Nieuwe Energie zal de Frequentie van het Lichtlichaam en het Stoffelijke Lichaam doen versnellen om een Hogere en Fijnere ervaring te maken van de Werkelijkheid in degenen die klaar zijn om de nieuwe frequenties te omhelzen en ze als meesters van de Nieuwe Werkelijkheid op de Nieuwe Aarde te belichamen.

In bredere termen, de Codes van Vernieuwing zullen ieder aspect van Leven op Aarde beïnvloeden als de Nieuwe Vijf Dimensionale matrix vorm aanneemt en begint nieuwe manieren van zijn te manifesteren die de Menselijke Goddelijke capaciteit voor Liefde, Vrede en Overvloed zal uitdrukken. Ieder aspect van Leven zal herbeschouwd en hergestructureerd worden om zich met de Nieuwe Werkelijkheid te verbinden. Dit proces zal zich versnellen als de Codes van vernieuwing verankerd en gegrond worden in de Roosters van de Nieuwe Aarde.

Geliefde familie van Licht, het zal jullie privilege zijn om deze energie te ontvangen en te verankeren zodat Allen op Aarde voordeel hebben van de Overvloed en Zegeningen die naar de Aarde stromen sedert de verankering van de Zesde Dimensie van Bewustzijn. Het is tijd voor Iedereen om er voordeel bij te hebben en dus is het oude economische stelsel dat armoede en ecologische verwoesting creëerde, ineen aan het storten, en zal door een nieuwe manier van leven die omhoog zal komen, worden vervangen die gebaseerd is op duurzame en ethische principes die de meest basische Menselijke Rechten van voedsel, behuizing, kleding en onderwijs zullen garanderen maar ook de gelegenheid om zich te ontwikkelen en te groeien volgens het Zielenplan van ieder wezen.

Deze veranderingen zullen evolueren uit de ongerustheid en chaos die jullie nu om je heen zien. Degenen van jullie die naar de Aarde kwamen met een Zielenplan dat oproept voor Nieuwe Gemeenschappen en Nieuwe Sociale en Economische stelsels, zullen nu worden opgeroepen om je talenten aan te bieden die op één lijn staan met jullie Hogere Bedoeling. De “Codes van Vernieuwing” zullen hen activeren en doen versnellen wier werk het is om deel te zijn van Vernieuwing en Geboorte van de Nieuwe Aarde Werkelijkheid.

Geliefde Mensen, terwijl de “Codes van Vernieuwing” naar binnen stromen in de Aarde vanuit het Goddelijke Kosmische Hart, is het een goede tijd om te beschouwen hoe jullie je meer volledig kunnen verbinden met de Bedoeling van je Ziel en met de nieuwe binnenkomende energieën.

De Regenboog Brug en de Rol van de Indigo/Kristallen tussen 11/11/11 en 12/12/12.

Er is een Zielengroep van de Zielenfamilie wier specifieke Zielen Bedoeling nu een grote Verschuiving ondergaan. Dit is de Indigo/Kristallen Zielen Familie. In het begin was hun werk een stuwkracht te zijn voor het Grote Ontwaken en de Transformatie van de Planeet, door systemen uit te dagen en zichzelf te bekrachtigen door hun Goddelijke Erfenis te Herinneren als Menselijke Engel en om de DNA Licht Codes te activeren die nodig zijn voor het Ontwaken en de Transformatie.

indigo ogen

Nu echter, komen velen van deze groep naar voren in nieuwe rollen die de vestiging van de Nieuwe Aarde in staat zal stellen. De Indigo-Kristallen Zielen Familie is de “Regenboog Brug” naar de Nieuwe Werkelijkheid. Het zijn de jongere mensen, voornamelijk onder de 40 die voor de creatieve energie zullen zorgen om nieuwe ideeën voort te stuwen naar het voorfront van de technologie, de economie en naar de sociale uitwisseling. Deze nieuwe ideeën zullen de “zaden” zijn die uitkomen en vorm gaan aannemen als een nieuwe manier van leven.

Als deze “Regenboog-Brug” eenmaal nieuwe ideeën en concepten heeft gevestigd, zullen jullie “oversteken” naar een nieuwe Multi-dimensionale manier van leven die de Aarde eert en allen die op haar leven, en dan zullen oorlog en armoede zaken uit het verleden worden.

Er zijn vele Indigo-Kristallen wezens, jongeren en zij die ontwaakt zijn en de verandering hebben gemaakt, die nu klaar zijn om een Nieuwe Zielen Bedoeling voor de Nieuwe Aarde te omhelzen.

Deze Nieuwe Zielen Bedoeling zal volledig op één lijn staan met de Nieuwe Aarde . En op 12/12/12 bij de Thuiskomst Viering in 2012 zal deze Groep van Zielen Leiders de nieuwe structuren en gemeenschappen hebben gezaaid die de Aarde over de Regenboogbrug zal meenemen naar de Laatste Driedelige SterrenPoort van de Tijdspoort. Dit zal de periode zijn van 12/12/12 tot aan 21/12/12, een periode van 9 dagen waarin de laatste integraties en op eén lijn stellingen met het Kosmisch hart zullen gebeuren, en de aarde zal dan “ge-re-set” worden voor haar volgende Grote Cyclus van Evolutie van Vrede, Harmonie en Liefde.

Dus velen van jullie zullen in het volgende jaar ontdekken dat jullie Zielen Bedoeling is veranderd en opnieuw nogal radicaal op één lijn is gebracht terwijl jullie een “nieuwe incarnatie” beginnen in hetzelfde stoffelijke lichaam. Dit zal grote veranderingen betekenen in de levens van velen als jullie je voorbereiden op, wat wij zullen noemen de “Laatste Verandering” in dit proces is in 2012. Maar nu, Geliefde Nieuwe Aarde Familie, jullie zijn gewend aan de Stroom van Verandering en jullie weten hoe je de bestemming van je Ziel kunt aanvaarden en je er aan overgeven met Gratie en Vreugde. Jullie kunnen er zeker van zijn dat jullie naar een plaats gaan van Vreugde en Blijdschap in de Nieuwe Aarde Werkelijkheid.

De Indigo-Roze Sterrenpoort van 11/11/11

sterrenpoortGeliefde Nieuwe Aarde Familie, in november 2009, bij de eerste 11/11/11 gebeurtenis hebben we jullie gevoerd naar de opening van de Kosmische Roze Sterrenpoort en de opening van jullie eigen Persoonlijk “Ascentie Sterrenpoorten”. Dit was de activering van het Kruin Chakra, met de Zonne-, Galactische- en Kosmische Centra, welke jullie de volle verbinding lieten beginnen te voelen met de Multidimensionaliteit. Toen, bij de Zonnewende van 2010 activeerden wij het Zielen Ster Chakra en het Aarde Ster Chakra, zodat jullie volledig konden aarden en deze nieuwe energieën konden integreren. Ieder van jullie die deze Transformatie liet gebeuren heeft nu de “verbinding” chakra’s om het bloesemen te laten gebeuren in de Multidimensionale en Kosmische Werkelijkheid. Bij deze tweede 11/11/11 Sterrenpoort verbindt de Aarde zichzelf met haar Kosmische Bestemming. Net als jullie de Gouden Kelk van Licht bij de eerste 11/11/11 Sterrenpoort werden, zo wordt nu de Aarde een Kelk van Licht en wordt gevuld met de Kosmische Christus Energie!

Geliefde Mensen, dit betekent dat de Opgestegen Aarde Heilig is geworden en gevuld wordt met het Christus Licht en Goddelijke Ongeconditioneerde liefde. Het betekent dat zij die proberen om de Aarde en haar Mensen te exploiteren niet langer meer daarin zullen slagen. Het Goddelijke Plan zal niet langer dit soort gedrag toestaan of dit soort daden ondersteunen. Alleen zij die de Vrije Wil gebruiken om Liefde, Vrede en Harmonie te kiezen zullen bloeien in de Nieuwe Werkelijkheid. Het is werkelijk Tijd voor de Vrede Makers om de Aarde te erven!
Wij Vieren met jullie de 11/11/11 !

……………………………………….
For those of you who would like to share with Celia Fenn and Archangel Michael at the 11/11/11, we will be in New York City. There will be a free meditation in Central Park, and on the 12th and 13th we will anchor the Light Codes for the Fifth and Sixth dimensions in New York.

5 REACTIES

 1. Hallo lieve mensen,

  ik vind het geweldig wat hier en Nu allemaal gebeurd!ik ben al op ‘reis” op vele manieren sinds mijn 21ste en ben inmiddels 46 jaren jong en heb een gewldige dochter van 26-jaren jong. ik vind jullie reacties zo mooi en ben blij dat wij met zijn allen een mooie nieuwe aarde mogen creëren, wellicht zien we ons, wij zijn hier al een poosje mee bezig
  en nu lees ik het! Geweldig!

  Met Liefde Henriëtte

 2. Min of meer beschrijft dit artikel het beeld en gevoel waarmee ik al een aantal jaren rond loop; ik heb sinds 1995, toen ik 23 jaar was, altijd het gevoel gehad aan de vooravond te staan van iets onmetelijks groot en verheug ik mij sindsdien op iets waarvan ik geen eens precies weet wat. De puzzelstukken vallen langzamerhand, beetje bij beetje op hun plaats. Herkenbaar?
  Vriendelijke groeten,
  Ray

  • @Ray, Heel herkenbaar!! Bij mij was dat in 1994, ik was toen net 24. En ik verheug me ook enorm op wat gaat komen, ook geen idee wat het is. Het voelt in ieder geval erg goed en ik ben er nu al zo blij van. Leuk dat jij dat ook hebt! Groetjes Pam

   • @Pams en @ Ray,

    Ook heel herkenbaar voor mij, maar dan sinds een maand. Ben nu 35. Heb het gevoel gehad de afgelopen maand ‘geboorte’ te geven aan iets gigantisch groots, samen met al mijn licht-dierbaren.

    Voel mij sinds een paar dagen extreem vreugdevol.
    Leuk te lezen dat jullie het gevoel ‘aan iets onmetelijke groots’ te werken ook hebben.

    Groetjes, Pauline

  • @Ray, ja heel herkenbaar! vallen nu steeds meer dingen op zn plek hoewel ik pas 14 ben. We zijn allemaal onderdeel van iets groters dan ons, iets dat we niet begrijpen maar binnenkort zullen meemaken.

   Groeten

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in