De verbinding tussen sjamanisme en kwantumfysica

Samengevat: Er bestaat een aantal verbanden tussen het oude sjamanisme en wat we momenteel van kwantumfysica begrijpen.

Sjamanisme was duizenden jaren lang volledig geïntegreerd in de mensheid. Sjamanen waren de eerste helers, leraren en geleerden. Uiteindelijk ging sjamanistische wijsheid door toedoen van de mens verloren.

Nu, in onze moderne tijd vol technologie die ons toegang verschaft tot kennis van over de hele wereld, brengen we deze oude wijsheid terug, op de meest verbluffende manieren. Wetenschap loopt eigenlijk parallel met oude sjamanistische methoden. Hierna volgen 5 manieren waarop het subatomaire niveau van de werkelijkheid parallel loopt met de kernmethoden van sjamanistische heling.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

1. Het effect van de waarnemer

Dankzij experimenten in het laboratorium, weten we allemaal dat subatomaire deeltjes (waaruit het Universum bestaat) beïnvloed worden wanneer er een waarnemer aanwezig is. Door middel van muziekrituelen, dans en ceremonies, ‘betovert’ de sjamaan de patiënt in een staat van optimisme, waarin de patiënt gelooft dat hij inderdaad zal genezen zodra het ritueel is voltooid.

De overeenkomst in dit geval is dat de sjamaan en de patiënt beiden de rol van waarnemer aannemen (en soms zelfs ook de hele stam), waardoor ze de zieke door hun aanwezigheid sterken in positief geloof. De sfeer die tijdens rituelen ontstaat kan een enorme energie en geestkracht genereren en op de zieke overbrengen, waardoor de patiënt de ziekte uit het lichaam kan laten verdwijnen. Een vergelijkbaar verschijnsel wordt verkregen wanneer de toestand van deeltjes verandert als ze worden waargenomen. (1)

2. Parallelle Universa

Er bestaan momenteel verschillende versies van een multiversumtheorie, maar ze concluderen allemaal hetzelfde: Er bestaan tegelijkertijd meerdere dimensies. Een sjamaan heeft toegang tot deze dimensies. Door gebruik van psychedelische planten betreedt de sjamaan verschillende atmosferen waarin zich de geesten bevinden en vraagt ze om hulp. Soms zal de sjamaan een dierenoffer brengen in ruil voor helende energieën van de geesten. In sommige gevallen zullen de geesten de ziekte absorberen. De onzichtbare wezens waar alle sjamanen richtlijnen van ontvangen komen van andere dimensies, zoals de multiversumtheorie stelt. (2)De verbinding tussen sjamanisme en kwantumfysica

3. Niet-plaatsgebonden

Het principe van niet-plaatsgebonden stelt dat een object het gedrag van een ander object op afstand kan beïnvloeden, zonder enige directe of lokale verbinding tussen die twee. Een sjamaan kan een patiënt niet-plaatsgebonden op afstand helpen met heling. De helingmethode van een sjamaan kent geen lineaire oorzaak en gevolg.

Het hele proces is feitelijk niet-plaatsgebonden. De sjamaan en degene die geheeld moet worden hebben geen directe verbinding met elkaar, maar de sjamaan slaagt erin veranderingen aan te brengen in het fysieke lichaam van de persoon. Sjamanen gebruiken deze niet-plaatsgebondenheid ook om kennis of informatie te verzamelen die een stam nodig heeft, zoals de beste plek om te jagen of dat de stam alleen wat psychotherapie nodig heeft. Zien op afstand is een van de niet-plaatsgebonden methoden die sjamanen gebruiken om uit te vinden waar iets is, zonder er daadwerkelijk fysiek op uit te gaan om dat te controleren. (3)

4. Plancklengte/Snaartheorie

Het concept dat het Universum één bewustzijn is, komt voort uit de kwantumfysica. Plancklengte is een wiskundige vergelijking, die aangeeft dat de kleinst meetbare eenheid van energie die mogelijk kan bestaan de fundamentele energie van het Universum is. De basis van het Universum is een extreem lage ondeelbare eenheid van energie, wat suggereert dat er een grens is aan onze realiteit.

Zou die grens puur bewustzijn kunnen zijn? Uiteindelijk kunnen we ons niets voorstellen dat zich buiten ons bewustzijn bevindt. Het verband tussen bewustzijn en de Planckschaal is er zeker. De sjamanen hadden hier eveneens een concept voor. Ze noemden het de ‘Axis Mundi’, de verbinding van sferen, van het Universum dat alle andere Universa bevat. Sjamanen geloofden dat ze de Axis Mundi moesten oversteken om de geesten te vinden waarnaar ze zochten, wat dezelfde ultieme realiteit is als die door de kwantumfysica wordt gesuggereerd en zelfs door zelfobservatie. (4) (5)

5. Insluiten van fotonen en uitsluiten van elektronen

Volgens het Pauli Uitsluitings-principe wordt soliditeit van materie veroorzaakt door elektronen die elkaar afstoten. Elektronenuitsluiting creëert de atomaire structuur. Anderzijds gedraagt licht (niet-solide) zich op tegenovergestelde manieren. Fotonen verbinden en mengen zich met elkaar in plaats van elkaar af te stoten; insluiting in plaats van uitsluiting. Daardoor kan gezegd worden dat vrouwelijke en mannelijke energieën zijn ingebed in het Universum. Als mens beschikken we eveneens over zowel vrouwelijke als mannelijke energieën.

Sjamanen herkennen dit en beweren zelfs dat onbalans tussen die twee soms de oorzaak van ziekten kan zijn. Sjamanen beschikken over een bijzonder opvallende liefdevolle energie die van binnenuit straalt. Een van hun doelen is om de energieën van het individu in evenwicht te brengen door het overbrengen van gevoelens van liefde en eenheid. Wanneer mensen lichamelijk liefde en seksualiteit beleven, is dat de magische dans tussen de foton-insluiting (niet fysiek) en elektron-uitsluiting (fysiek), waardoor liefde en seksualiteit als zeer helend of transformerend ervaren kunnen worden. Sjamanen drukken altijd een zeer liefdevolle energie uit naar degene die ze helpen met genezen.

Het woord ‘sjamaan’ betekent ‘degene die weet’. Oude culturen beschouwden deze titel als passend, aangezien sjamanen uit de oudheid over opmerkelijke vermogens beschikten. Ze maakten verbinding met de bron van het Universum voor het vinden van antwoorden op situaties. Voor mij is dat de krachtigste prestatie dan al het andere wat we tot nu toe hebben bereikt. De wijsheid van de Ouden is op vele manieren geavanceerder dan de kennis die we momenteel denken te hebben. (6) (7)

Bronvermelding:
(2) http://garlandvalley.com/
(3) http://www.neuroquantology.com
(4) http://newt.phys.unsw.edu.au/einsteinlight/
(5) https://www.amazon.ca/Penguin-Dictionary-Symbols-Jean-Chevalier/
(6) https://books.google.ca/books
(7) https://books.google.ca/books?

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

6 REACTIES

 1. Er zijn delen in de mens die De Getuige heten. We leefden lang in een soort bioscoop in onszelf, waar de Ziel ons Toeschouwer liet zijn van verhalen/levens van dader/slachtoffer om beide kanten ‘uit te vlakken’. Maar daar was de Criticus die wij zelf schiepen om ons met de Toeschouwer te bemoeien en overal een mening over te hebben. Door de vrije wil van de mens, bleef Ziel op de achtergrond. Ondertussen zat de mens in zijn Cinema de hele film te bekijken, maar kon niet de Ziel voelen die ‘haar’ zijn wijsheid erin kon laten voelen. De innerlijke Criticus is dat wat we in de Leegte zetten als we dingen zien die we als mens niet aankunnen en onze Ziel nog niet voldoende vertrouwen dat deze ons een andere waarheid laat zien.

  Dus de innerlijke Criticus is zowel de heler als de verwonder voor de mens. Maar hij is nooit in verwonder-ing. Als een Toeschouwer wordt de mens dan getuige als in een rechtbank waar je voor jouw Inner Judge verschijnt en je constant verklaringen aflegt als ‘dader’. Je bent dan zowel dader/slachtoffer/judge of innerlijke criticus en verslaggever van je eigen ervaringen. Ik denk dat daardoor de mensheid al te lang in een slechte B film zit.

  Adam was boos op Eva omdat zij van de appel at en hierdoor ervaring op kon doen. Van de droomstaat van paradijs naar een ervaring die bewustzijn brengt. Wat de innerlijke criticus doet is ons eerst willen laten WETEN als ge-weten alvorens wij de ervaring mogen hebben. Wij moeten eerst kennis van zaken hebben voordat wij een ervaring mogen hebben. Terwijl het paradijs betekende: doe een ervaring op en dat leidt dan tijdens of achteraf tot Bewustzijn.

  Nu willen we teveel al alles weten en de fysieke ervaring blijft meestal uit. Een vooringenomen bewustzijn filter wordt op onze waarneming geplakt en zo blijven we langer in de slechte B film van de mensheid zitten. we bekritiseren onze Ziel en onze Wereldziel als zijnde al wijs moeten zijn terwijl we het feitelijk opleggen dat het onze advocaat moet spelen en alles al weten en volwassen en rijp zijn, en zo de ervaring fysiek er van los te koppelen.

  Kortom: wat is het nut van kennis als het ons enkel in de droom houdt? Het is niet de slang die verleidde noch eva die toehapte. Het was onze adam, onze innerlijke criticus die niet wilde dat er iets veranderde fysiek en dat eva altijd bij hem zou blijven. Zij mocht hem fysiek niet verlaten en eigen ervaringen opdoen. En zo diep zitten wij er zelf ook nog in. Onze angst onze ‘moeder’ te verlaten. Hoe wijs we ook denken te zijn.
  Maar enkel dit kan ons de innerlijke criticus en verwonding doen loslaten door niet elk iets te verwonden door afwijzing. Zo gaan we nooit echt FYSIEK op pad!

 2. Heel mooi! Wilde nog iets toevoegen. Onze slapende serpent of kundalini pathway, die links van beneden naar boven gaat is ook ‘de slapende sjamaan’. Als deze zich in een lage vibratie bevindt, is hij ‘in slaap gevallen’. Zoals met de slang in het paradijs, is de slang veroordeeld door onkunde. Het werd enkel het symbool voor verleiding. Van een leiding die ver van jou zou staan. Het weten wordt dan een ‘ge-weten’ hebben ofwel: als er iets gebeurd wat je niet zag aankomen, wordt je innerlijk bestraft met: ge had het moeten weten. Daardoor focussen wij ons teveel op willen voorkomen en achteraf spijt hebben, dan dat wij ons bezighouden met ons innerlijke weten, onze intuitie.

  Het kan inderdaad zo zijn dat je al een tijdje iets merkte/voelde, maar door de lage vibratie waarin jij je op dat moment bevond werd dat niet geheel duidelijk voor je. Ook kan soms een ‘lage daad’ van iemand al naar jou toekomen energetisch en voel je een lage vibratie, wat in feite het gebeuren energetisch al naar je laat toekomen, voordat het echt plaatsvindt. Dan is het een kwestie van die lage vibratie bijstellen en naar het hart te gaan en naar jouw gronding. Hiermee kun je het of afwenden, of ben je minder vatbaar voor het gevolg van wat er gebeurd. Meer onaantastbaar.

  De slapende serpent/ coma sjamaan kan werken als een onjuiste geruststelling dat alles okay is. Alles is ook okay op een bepaald nivo gezien, maar dat betekent niet veel van dezelfde nare ervaringen hoeven hebben. Ook in katholicisme (wat zeker ook mooie kanten heeft) zie je soms Moeder Maria met haar voet op een slang met een wereldbol daaronder. Alsof ze de serpent of zonde afknijpt en onderdrukt. Of er boven staat. Maar putting your foot down, will only make it worse.

  wat mooi ook over fotonen en elektronen in punt 5. Fotonen zijn lichtgevend en elektronen als elektrische kundalini energie, dragen en verhogen.
  Boeiend dat de disbalans tussen beiden ziekte kan geven. Toen ik mijn partner verliet, viel ik zelf van een kundalini fotonen/elektronen energie in een zeer lage vibratie. Iets in mij viel in slaap met pijnlijke levensloop vanaf toen. Ik wilde de lagere sferen als het ware ‘bezweren’ als een slangenbezweerder en stapte in de rol van ‘redder’. Op die manier kwam ik fragmenten van lichtgevend weer tegen, maar de elektriciteit ofwel het dragen en verhogen gingen niet meer. Uiteindelijk kom je dan daar weer uit waar ik was na verlaten van Leon.

  Uiteindelijk ervoor gekozen om dat ‘lage gevoel” gewoon te laten zijn en te voelen. Er zat zoveel onder van (voor)ouders. Omdat je ook grondt in de familiesetting. Uiteindelijk mijn eigen slachtoffer zijn omarmd. Niet gekoesterd. Het is belangrijk om als ‘moeder maria’ archetype de slang noch te onderdrukken, noch te redden of te koesteren. Want zoals zij is afgebeeld is niet zoals Zij was. Zij is juist een vrouwelijke mentor die helpt onze eigen vrouwelijke kracht te omarmen.

  En daar zit m de kneep. We hebben ons teveel ingelaten met het willen veranderen van het archetypische mannelijke, of patriarchaat. En daardoor afgeleid onszelf te gronden op onze vrouwelijke Gaia aarde. Want enkel daar wordt de vibratie opgetild en vrijgelaten/losgelaten. Ook mannen lijden hieronder, omdat zij soms nog meer het Nieuwe Wiel moeten uitvinden en niet als Vrouw hun leven kunnen leiden.

  Ben dankbaar voor dit artikel.

 3. Ik denk dat er wel degelijk een parallel universum bestaat:
  een aantal jaren geleden wandelde ik door een plaatselijk park met mijn fiets aan de hand. Ineens kwam ergens voor mij uit het niets, een enorme legertruck uit de 2e wereldoorlog op mij af denderen over dat smalle pad. ik vloog opzij en bezeerde mij aan scherpe struiken. Het gevaarte raasde langs mij en verdween in het niets, vlak achter mij.
  Het eerste wat ik dacht was: bestaat er dan toch een parallel universum en zijn ze daar nog steeds bezig met die gruwelijke oorlog? Ik weet nog steeds niet wat ik hiermee aan moet, maar ik heb dit echt gezien. Kon het gevaarte bijna aanraken…….

  • Hallo Marja,

   Wat schrijf je dat kort en krachtig op! Kan ik nog een ‘puntje aan zuigen’. Maarre…zoals vele artikelen op de bijzondere site van Gordon, openen zich deuren terwijl ik de verhalen van anderen lees. Dat is zo mooi aan deze site!

   Elke incarnatie waren ‘wij’ niet, maar onze Ziel in verschillende jasjes. Daarom is het logisch dat bepaalde parallelle ervaringen soms zo buiten ons lijken te liggen. Als IK BEN in onze huidige incarnatie zijn wij eigenlijk the leaders of the pack. Vooral in deze tijdsgeest van Nieuwe Tijd/Aquarius komen wij in contact met ‘onze’ parallelle levens. Onze Ziel is de creator en scriptschrijver geweest van vele ervaringen en verschillende jasjes. Inmiddels is de Ziel een beetje uitgeschreven op aarde, omdat het al veel ervaringen heeft gehad. Het gaat grotendeels in de huidige tijd meer om loslaten en integreren. We hebben aspecten in ons, die onderdeel zijn van ons ego. Ons ego kent net als de Ziel de parallelle levens. Maar het Ego heeft er een andere kijk op dan onze Ziel.

   Terwijl wij nu de hoofdpersoon zijn in het boek van onze Ziel, heeft de Ziel nog meer ‘kinderen’ , de paralelle levens die elk hun eigen leven zijn gaan leiden. Als IK BEN in onze huidige incarnatie kunnen wij niet ingrijpen in de ervaringen die de mens die wij toen ooit waren opdoet. Maar veel paralelle levens laten zich zien omdat zij via onze huidige incarnatie naar het Licht gaan. Wij zijn als het ware in onze huidige incarnatie de inspirator. Hoe meer het Aquarius tijdperk zich ontvouwt, hoe meer wij eigenlijk als een soort ‘vroedvrouw’ de andere incarnaties van ons door ons heen laten gaan in ons Aquarius Licht. Zij komen dan thuis doordat wij een soort ‘medium’ voor hen zijn.

   Hoe meer de mens worstelt met zijn huidige incarnatie, hoe pijnlijker de andere verhalen zich laten voelen. Zij willen naar huis. De Ziel is in het Aquarius Tijdperk eigenlijk al zijn verhaallijnen aan het ‘binnenhalen’. De echte Visser die nu eindelijk het voordeel van het Aquariusbewustzijn wil hanteren. Hij beeindigt niets, maar andere paralelle levens kunnen nu hun dans en verhaallijnen voortzetten in het Licht van Onze Ziel (Overziel).

   Net zo tot bewustzijn komen als wij nu in onze huidige incarnatie aan het ervaren zijn.

   Als wij anderen de ruimte niet geven hun verhaallijnen te volgen en elkaar bestrijden, dan is het thuiskomen niet alleen voor onze aspecten lastig, maar ook voor die van anderen. We claimen dan onze ruimte, maar weten niet wat het is om anderen ook ruimte te geven, vooral die delen in onszelf.
   Die gruwelijke oorlog is niet iets wat buiten jou afspeelt, maar zeer waarschijnlijk een zielservaring van jou in een ander leven. Vorige levens bestaan niet, want alles speelt zich tegelijkertijd af. Maar door het voordeel om in huidige incarnatie een lichaam te hebben, kunnen wij via ons lichaam wel toonaangevend zijn. we kwamen juist meestal naar de Aarde, omdat we juist met een lichaam veel meer konden omzetten dan zonder.

   Scherpe struiken en prikkeldraad staan vaak voor het getal 16 ofwel prikkeldraad van de ziel. Als men prikkelbaar is door en over oorlog, kan men de ziel die naar het Licht wil van binnen moeilijk doorlaten. Vooral huidige wereldse gebeurtenissen lijken dan zo in beslag te nemen, dat dit stukje er gewoon niet meer bij kan.

 4. Het is fout om te denken dat dit weten behouden door individuen is weggeweest niets is minder
  waar, de krachten van de natuur kennende, maar ook weten dat je die kent, en kan gebruiken, er bestaan vele verschillende wijzen om deze handelingen te doen, en anderen te genezen, maar ze zijn aanwezig en worden gebruikt, je moet ze alleen willen vinden, en er voor open staan, hoe dichter je bij de natuur leeft, hoe eenvoudiger het contact, het gebruik van homeopathiese middelen en gemmotherapie groeid met de dag, vandaar het oplevende verzet van de Pharma maffia, maar we gaan door, Vr. groet Jenne

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in