DELEN
Noord en Zuidpool zelfrealisatie

Diana van Doorn heeft enkele jaren geleden een serie artikelen geschreven met als titel: “Is Yoga de weg?” voor het magazine Ayurveda Actueel waarvan zij ook redactielid is. De artikelen zijn geïnspireerd door de spirituele kennis die zij in haar leven heeft opgedaan. Het is een synthese van de oosterse en westerse spirituele filosofie die zij vanuit haar eigen inzichten beschrijft. De artikelen zijn verkort en bewerkt speciaal voor de Nieuwetijdskind website. Drie bewerkingen hebben eerder op de website gestaan met als titel: Karma, De Liefde en India/Bharat.

De vier grote cycli: Yuga’s

Deel 13: De gouden eeuw is: Zelfrealisatie

Geschreven door Diana van Doorn

De zegeningen van Uw omgang met mij

Wekken ontzag en maken mij deemoedig.

In Uw aangezicht

zijn goed en kwaad één

en behoren tot een andere wereld.

Hakim Samai

 

Dit artikel sluit aan bij deel 12.

Alvorens de jiva/ziel het Goddelijke kan realiseren, zal hij/zij ook de staat van mens doorleven en daarin Dharma d.i. volmaaktheid moeten brengen. Volmaaktheid niet in de menselijke zin!

Rama, de Avâtara die vóór Krishna naar de aarde kwam, leerde de mensheid, die toen in een nog dierlijke staat van ontaarding leefde, door Zijn leven, als volmaakt mens tot voorbeeld te stellen. Zijn belangrijkste eigenschap, die door zijn toegewijde Hanuman wordt gesymboliseerd was: Toewijding en loyaliteit. Het leven van Rama liet zien hoe dharma hersteld kon worden door zijn rol als zoon, echtgenoot, vader, koning en heilige met volstrekte toewijding te vervullen. Sita, zijn vrouw, was het hoogste vrouwelijke principe van het Goddelijke. Dus als een mens zijn Dharma, zijn rol in het kosmische drama, begrijpt en doorleeft, ligt de weg naar zelfrealisatie open. Want het mannelijke en vrouwelijke zijn de twee aangezichten van Brahma. Op het laagste niveau van manifestatie drukt dit zich uit in tegenstellingen en polarisatie die in lust en wedijver kunnen uitmonden. Op het hoogste niveau drukken zij de werking van harmonie, gelukzaligheid en eenheid uit.

In deze Kali yuga ziet men hoe dharma op de proef gesteld wordt. Door het verval van waarden ten opzichte van de rol die een mens te vervullen heeft. Scheidingen, verval van het morele en religieuze, ziekten, moord, afgunst, jaloezie, misbruik van de natuurlijke bronnen van de aarde, seksuele uitspattingen en misbruik, drank, drugs, oplichting, fraude en allerlei misleidingen zijn de grootste uitdagingen waarmee de ziel/jiva te maken heeft. Zij zijn de kluisters en gevangenissen die getransformeerd en in het Licht gebracht dienen te worden. Deze handelingen dienen teniet gedaan te worden vanuit een innerlijke bewustwording.

Het was Boeddha die dit alles onderkende. Hij werd geboren als koningszoon 600 jaar voor onze huidige westerse kalender. Zijn avatarschap had als doel de methode aan te reiken, doormiddel van zijn ervaringen, hoe men zich kan bevrijden van alle begeerten, welke hun oorzaak vinden in onwetendheid. Het veroorzaakt lijden dat de mens gevangen houdt in de kringloop van geboorte en dood. Boeddha opende de weg naar het Nirwana de plek van rust en leegte. Dit is een belangrijke tussenfase op weg naar verdere realisatie.

Christus was de Avâtara die als belangrijkste doel had de dood te overwinnen en het geestelijke lichaam te realiseren (ascensie) op aarde. De transfiguratie die tot de opstanding uit de dood leidt.

Dit “werk” is door de Avâtaras Sri Aurobindo en The Mother door middel van de integrale yoga toegankelijk gemaakt voor de meer geavanceerde yogi’s. Hierover zal ik een apart artikel schrijven. Ook de Avâtara Sri Sathya Sai Baba heeft vele miljoenen mensen innerlijk aangeraakt, wat bij velen van hen tot een grotere bewustwording heeft geleid. Zijn belangrijkste missie was het herstel van Dharma. Het laten inzien van de eenheid die ten grondslag ligt aan alle religies en het opheffen van tegenstellingen. Dit is samengevat in een van zijn belangrijkste uitspraken:

Er is ras: het ras der mensheid.

Er is een taal: de taal, de taal van het Hart.

Er is een religie: de religie van de Liefde.

Er is één God (Bewustzijn): Die Is Alomtegenwoordig.

Het was in de meest bloedige eeuw, de 20e, dat Sai Baba naar de aarde kwam.

Alle Avâtaras worden gekenmerkt door Goddelijke Liefde en toewijding en hebben de beschikking over grote siddhi’s (bovennatuurlijke krachten) die zij vrijelijk wel of niet kunnen gebruiken, niet als doel op zich. Zij worden niet beïnvloed door ruimte en tijd. Hun leven op aarde heeft een onmiskenbare invloed op het gehele collectieve leven. Na duizenden jaren leven zij nog verder in de verhalen en legenden als levend onderricht voor anderen. In hun eigen tijd werden zij, zoals veel heiligen, nog al eens miskend en vervolgd.

Als de nacht op het dieptepunt van de duisternis is, komt het omslagpunt en is de nieuwe dag nabij. De eerste zonnestralen van een nieuwe cyclus, die door vele heiligen is aangekondigd, is de gouden eeuw of het 1000 jarige rijk van vrede. Steeds meer mensen worden zich bewust van de noodzaak van veranderingen, onder de druk van de huidige tijd. Deze veranderingen zullen van binnenuit de mens moeten komen en niet op gezag of door het volgen van anderen, hoe goed soms bedoeld. Een blijvende verandering komt alleen doormiddel van bewustwording en inspanning (Tapas) voor een blijvende realisatie. Ieder zal die weg individueel moeten gaan. Paradoxaal zal deze individuele transfiguratie ten goede komen voor de gehele mensheid en alle levende wezens. De menselijke geboorte draagt als enige de mogelijkheid in zich mee het Allerhoogste te realiseren! Het is aan de mensheid of deze vrede komt, of dat men kiest voor een verder verval en uitbuiting van het leven door zelfzuchtigheid en egoïsme.

Toen Arjuna aan Krishna vroeg hoe een bevrijde zich gedraagt als deze zijn drie hoofddelen (dat zijn, geboorte als stralende, mens of dier) te boven is gekomen, antwoordde Krishna:

Noch helderheid, noch werkzaamheid, nog waan, haat hij/zij als deze aanwezig of afwezig zijn. Indien hij/zij als een onverschillige neerzit, zonder door deze drie hoofddelen geschokt te worden, afgezonderd en onbewogen vast staat in zichzelf, vreugde en leed hetzelfde zijn, als een aardkluit, steen of goud hetzelfde zijn, indien hij/zij lief en leed gelijk opneemt en standvastig blijft, blaam en lof over zichzelf gelijk opneemt, Vriend en vijand als gelijke ziet. Alle ondernemingen opgeeft die aangedreven worden door het ego. Er wordt gezegd dat hij/zij de drie guna’s¹ te boven is gekomen. En als hij/zij Mij met een niet afwijkende Eenheidsstreving door toewijding dient, is hij/zij de drie hoofddelen te boven gekomen en geschikt om God te worden Want Ik ben de zetel van God, van het onsterfelijke en onvergankelijke; Sat, van de eeuwige Levenswet; Chit, en van onverbroken geluk; Ananda.”

Bhagavad Gita, vers 14.

 

Diana van Doorn

¹ De drie aandrijvende krachten werkzaam in de gehele geopenbaarde natuur: harmonie, beweging en inertie.

 

2 REACTIES

  1. Mooi en duIdelijk geschreven. Heel leerrijk. Kreeg graag nog meer daarvan als het mogelijk is.Proficiat voor uw inzicht en kennis. Hartegroet, Lutje

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in