DELEN
Noord en Zuidpool zelfrealisatie

Diana van Doorn heeft enkele jaren geleden een serie artikelen geschreven met als titel: “Is Yoga de weg?” voor het magazine Ayurveda Actueel waarvan zij ook redactielid is. De artikelen zijn geïnspireerd door de spirituele kennis die zij in haar leven heeft opgedaan. Het is een synthese van de oosterse en westerse spirituele filosofie die zij vanuit haar eigen inzichten beschrijft. De artikelen zijn verkort en bewerkt speciaal voor de Nieuwetijdskind website. Drie bewerkingen hebben eerder op de website gestaan met als titel: Karma, De Liefde en India/Bharat.

De vier grote cycli: Yuga’s

Deel 14: De Heilige berg Meru

Geschreven door Diana van Doorn.

Een vlot in een bergbeek

het is alsof de bomen aan de oever

voorbijschieten. 

Het is de snelheid van ons vlot,

op zoek naar de wereld Daar,

die de wereld van hier verandert.

(Rumi)

 

Nadat de grote zondvloed tijdens Atlantis de continenten had verzwolgen in de wereldzee rees het gebergte de Himalaya uit die zee op.

Er waren enkele eilanden, zoals het Paaseiland, Kaapverdië, Tonga en andere kleine eilandjes die waren gespaard van de vernietiging. Deze eilanden bezitten nog veel informatie o.a. in de flora en fauna, omtrent de tijd van Lemurië en Atlantis.

De Himalaya heeft voor vele mensen een magische aantrekkingskracht. Hima betekent sneeuw. Sneeuw is zuiver en sereen en koel. Laya, punt, is een centrum waar energie doorkomt. Een berg heeft een hoogte en een diepte. Haar pieken zijn ontvangers van kosmische energie die worden verspreid in het dal. Een berg baart en openbaart de inkomende energieën uit de Hogere natuurrijken.

Indra* opende de poort op de heilige berg Meru, die nu gelegen is onder de ijskap van de Noordpool en de Goden daalden neer. Het was het begin van het nieuwe 5de ras. Een ras dat beter staat was/is om Manas, de brug te slaan (lees hierover in mijn vorige artikelen van deze serie) die nodig is om de hogere vormen van bewustzijn te verbinden met de “lagere” natuurrijken.

Verkeerden de Lemurische rassen in een meer etherische vorm en droomachtig bewustzijn, de Atlantische rassen waren grotendeels ondergedompeld in een astraal/instinctmatig bewustzijn. De huidige cyclus van bewustzijnsevolutie is gericht op het ontwikkelen van de rede om zo naar wijsheid te groeien. Vanuit zielenstandpunt gezien evolueert het voertuig/lichamelijke zo dat de ziel steeds meer van haar kwaliteiten tot expressie kan brengen.

Voor diegene die niet bekend zijn met de goden uit de Veda’s (oudste geschriften) deze worden veelal beschreven in een mythologische vorm. Ze zijn op alle niveau”s van het bestaan, zowel subjectief als objectief aanwezig en vertegenwoordigen energieën en krachten die op dat niveau werkzaam zijn. Tegelijk maken ze deel uit van het menselijke bewustzijn zowel latent, ontwakend als actief. In de loop van de tijd is men ze gaan vereren als zijnde iets dat buiten je ligt en “hoger” is. In wezen is de mens natuurlijk zelf de drager van het Hoogste Bewustzijn en hoeft zich niet in het stof te buigen of de stof te vereren. Het ware beter er mee samen te werken. Dit vergemakkelijkt het realiseren van het Hoogste bewustzijn.

  • Indra noemt men de god van het firmament. In feite is het een “gebied” dat gelegen is tussen de hoger/verfijnde gebieden van het Bewustzijn en de geopenbaarde werelden van het bestaan. Zij openbaart de eerste ethers en element lucht. Indra vertegenwoordigt de tussenschakel tussen hemel en aarde. Ze wordt door de Hindoes vereerd als god van de wind en regen.

Himalaya werd het hoogste laya/punt bij het ontstaan van nieuwe continenten en tevens de geboorteplaats van de nieuwe rassen en subrassen. Shiva en Shakti daalden neer op de berg Kailash, gelegen in de Himalaya.

Shiva vertegenwoordigt het 3de  kosmische principe. In mijn vorige artikelen heb ik dit al enigszins toegelicht. Hierbij nogmaals een korte samenvatting. Ik gebruik dus de Sanskriet benamingen daar deze in betekenis omvangrijker is dan onze taal.

Brahma wordt omschreven als het Ongekende That. Daar waar geen enkele speculatie over mogelijk is. That openbaart zich in drie wortelloze kosmische aspecten n.l. Brahmâ, Vishnu en Shiva.

Brahmâ is negatie, de Stilte, het Ei.

Vishnu is de levensbrenger, de grote kosmische elektrische kracht/energie die Licht werpt in de Duisternis en alle elementen vormt.

Shiva vertegenwoordigd de 2 polen die deze energie verdeelt en samenvoegt waardoor manifestatie mogelijk wordt. Shiva creëert en vernietigt. Shiva vernietigt die vormen die niet meer bruikbaar zijn voor de manifestatie van het Allerhoogste. Zij worden getransformeerd en herschapen tot betere voertuigen van expressie.

Shiva manifesteert zich dus op alle gebieden van de openbaring. Maar kan dat alleen door Shakti het vrouwelijke principe. Die hij ook in wezen is. Shiva wordt vaak met andere godinnen afgebeeld. Dit heeft als betekenis dat Shakti op de verschillende bewustzijnsniveaus verschillend werkzaam is. Zij, de godinnen, vertegenwoordigen de energie die daar in werkzaam is. Dus Shakti heeft meerdere manifestaties al naar gelang wat nodig is. Zij zijn de scheppende en voortbrengende vrouwelijke pool van de mannelijke bevruchtende kracht die beide Shiva is.

Alles wat in de manifestaties van alle subjectieve en objectieve werelden wordt voortgebracht is onderhevig aan de wetten van opkomst, groei, degeneratie en oplossing. Alleen de Jiva/Ziel zal eeuwig en voortbestaan, steeds in andere hoedanigheden.

Wordt vervolgd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in