Waarheid

Vroeger wist je het nog. Als iets waar was, was het zo. Je twijfelde eigenlijk niet, of weinig. Maar steeds meer mensen zijn niet meer zo zeker van de waarheid. Wat is waar, wat is onwaar en hoe weet je dat?

Ik heb een andere benadering van de waarheid dan algemeen geldig wordt geacht. Mijn weg erheen is de binnenweg, de intuïtieve, feminiene route, gebaseerd op een diep contact met mijn lichaam, gevoelens en energie. Veel mensen vinden de binnenweg niet zo’n goeie route. Zij zeggen dat je de rationele, masculiene moet nemen, die is gebaseerd op wetenschap, cijfers, statistiek en feiten. Die ‘denkweg’ is zelfs zo dominant, dat de weg van voelen niet serieus wordt genomen. Maar hoe hard je de werkelijkheid ook probeert vast te leggen in statistieken en tabellen, ook zo kom je niet tot een objectieve, constante, eenduidige realiteit. De waarheid is altijd subjectief; hij wordt bezien vanuit de bril van de gebruiker, of de verhalenverteller, en die bril is gevormd door achtergrond (ouders, cultuur, tijd, belangen, etc.)

De waarheid is vaak onwaar

Zodra je start op je weg naar binnen, begin je allereerst te ontdekken wat er allemaal onwaar is aan jezelf: wie je níet bent. Je begint psychologische en energetische mechanismen te doorzien die níet authentiek zijn, maar die je hebt aangeleerd om je veilig te voelen. Die mechanismen hebben grote invloed op je leven, en houden je af van wie je écht bent. Je kan daarbij denken aan ‘maskers’: het vrolijke gezicht dat je laat zien aan de buitenwereld, terwijl je je vanbinnen rot voelt. En je afweermechanismen (alle manieren om uit contact te blijven met jezelf en anderen), en de narratieven die je over de werkelijkheid hebt gevormd. Het zijn allemaal vervormingen van de waarheid; van je echte, waarachtige zelf.

Alles wat niet waar is en authentiek, kan je tijdens je bewustwordingsproces gaan doorzien. Je hóeft niet te blijven geloven wat je geloofde. De situaties uit je verleden, noch de emoties en concepten die daaruit zijn voortgekomen, zeggen iets over wie je in de kern bent. Begin je je innerlijke onwaarheden af te schudden, dan verandert je bril, en daarmee verandert je werkelijkheid, ofwel: wat waar en onwaar voor je is. Je waarheid is dus niet star en afgebakend, maar fluïde; er zit ontwikkeling in. Als je meer bewustzijn verzamelt, wordt de waarheid steeds gelaagder.Waarheid

 

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Radicale eerlijkheid

De waarheid heeft echter een lastig kantje en dat is: we doorzien niet graag. Ons bewustzijn houdt liever oude illusies in stand. Het blijft vechten voor de waarheid van de eigen werkelijkheid, zelfs als die overduidelijk onwaar geworden is. En dat is niet voor niets. De waarheid kan echt zeer doen. Door radicaal eerlijk naar jezelf te kijken, wordt bijvoorbeeld helder hoe je anderen hebt gekwetst, gemanipuleerd of benadeeld en hoe pijnlijk dat voor hen geweest moet zijn. Er zijn maar weinig mensen die de eigen schaduw verdragen en hun (onbewuste) onwaarheden aan het licht durven brengen. Ze verdraaien, poetsen weg en schuiven de schuld op anderen. Zo werkt het ego. Eigenaarschap nemen voelt uiterst oncomfortabel.

Maar dat is niet alles. Zodra je een onwaarheid ontmaskert, heb je te dealen met de consequenties. Je kan je ogen er niet meer voor sluiten en moet ernaar handelen. En dat is ook oncomfortabel. Want hoewel sommige dingen dan misschien niet meer waar zijn voor jou, zijn ze voor de meeste mensen in je omgeving nog wel echt en normaal, zoals status, geld, werk, sociale structuren, opvoedingsstijlen, en alles wat het lichaam ingaat (soorten voedsel, drank, medicatie, etc.). Hoe onpraktisch is het, als je er niet meer aan mee wil of kan doen?! Durf je je oude leven los te laten? Of simpeler: kan je gefronste wenkbrauwen weerstaan? Blijf je staan als je afwijkt van de groep? Uitsluiting is de grootste menselijke angst. En ja, conformeren is makkelijker, maar gaat ten koste van je waarheid.

De waarheid bestaat niet

Natuurlijk zijn er heel veel verschillende verhalen die volstrekt tegengesteld zijn aan elkaar. In die zin bestaat ‘de’ waarheid niet. Wel kan je zeggen dat de waarheid verschillende expressievormen heeft; een hogere en lagere vorm, of een universele en persoonlijke. De persoonlijke waarheid kan heel beperkt zijn, de universele is dat niet.

De hogere waarheid ontstaat vanuit ruimte, openheid en nieuwsgierigheid, de lagere is vaak vastomlijnd. Kijk naar religies: binnen dezelfde religie vind je stromingen die zich richten op het onderzoek naar de liefde, eenheid en bevrijding vanbinnen, én dogmatische stromingen die voorschrijven, afwijzen en veroordelen. In het eerste geval is god de liefde die je kan leren kennen in jezelf, in het tweede wordt god gebruikt als pressiemiddel om gelovigen angst aan te jagen en in het gareel te houden. Hij is ver van je verwijderd.

Het hart brengt balans

Op je pad naar het ontdekken van je persoonlijke waarheid is voelen en afstemmen een onmisbare tool. Kan je goed voelen, dan weet je wat wel of niet klopt op verschillende lagen van wie je bent (fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch). En zolang je dat nog niet weet, ben je gewoon in onderzoek. Congruentie is daarbij belangrijk. Breng je de wereld in wat er daadwerkelijk vanbinnen leeft? Staan je hoofd (denken), hart (voelen) en buik (actie) met elkaar in verbinding en luisteren ze naar elkaar? Zijn je woorden in overeenstemming met je lichaamshouding, gevoel en energie?

Door trouw te zijn aan je eigen hart en afstemming (en daarnaar ook te handelen) word je steeds congruenter en raak je steeds steviger geankerd in wie je bent. Het wordt vanzelfsprekender om jouw leven te leven, volgens jouw innerlijke waarden. De noodzaak neemt af om anderen te overtuigen van goed en fout, jezelf te verdedigen of te piekeren. Bovendien: als jouw waarheid werkelijk voortvloeit uit jouw gevoel, ben je bereid om de consequenties van je keuzes te nemen. Je hoeft niet te twijfelen en voortdurend voors en tegens tegen elkaar af te wegen. Terwijl je tegelijkertijd open blijft staan voor een breed scala aan perspectieven.

Het enige wat je dan eigenlijk hoeft te doen is navigeren tussen frequenties. Voelen welke vibraties wel bij je passen en met welke je je beter niet kan verbinden, omdat ze je omlaag trekken naar depressie, boosheid of onmacht. ‘De’ waarheid heeft een frequentie. Hij voelt als helderheid: licht én geaard. Je lijnt er tijdens je groeiproces stap voor stap verder mee uit. Binnen die waarheid mag je zijn wie je bent, met alles erop en eraan, zonder oordeel.

In tegenstelling tot de persoonlijke waarheid, overstijgt deze universele waarheid de polariteiten. Het is de kennis van het hele spectrum – van hoog en laag, zwart en wit, ja en nee, links en rechts – gecombineerd met de wijsheid van het hart dat ruimte biedt aan allemaal. De waarheid ontspringt daarmee letterlijk uit het midden, het hart, dat de extremen balanceert en daarmee de hoogste waarheid voortbrengt: de universele waarheid van liefde, eenheid en vrijheid.

Leestip:

Margaret Atwood – Het verhaal van de Dienstmaagd en De Testamenten (The Handmaids Tale)

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap