De yin- en yangvorm van HSP

 Yin-hsp & yang-hsp

Hoogsensitiviteit is inmiddels mainstream. Waar de meesten zich nog niet erg van bewust zijn, is dat er binnen het fenomeen hoogsensitiviteit een duidelijke yin, naar binnen gerichte, en yang, naar buiten gerichte vorm bestaan. Op zich is dat ook niet vreemd, alles in de natuur heeft een yin en yangpool. De meeste aandacht gaat momenteel uit naar de yin-vorm van hoogsensitiviteit. Bij het woord ‘hoogsensitief’ denken de meeste mensen aan zeer sterke empathie, het letterlijk mee-voelen en oppikken van emoties van anderen en het feilloze vermogen om te lezen wat er in een ander omgaat, het vermogen om gericht te zijn op de mensen om je heen en hun mening, oordeel en welzijn hoog aan te slaan. In het huidige tijdperk, waarin het yang terugtreedt en het yin weer op de voorgrond komt te staan, is het begrijpelijk dat de aandacht juist daar naar uitgaat. De intuïtieve, empathische en bovenzintuiglijke vermogens worden van oorsprong als yin, ‘vrouwelijk’ beschouwd. Daardoor vergeten we dat er ook een yang-vorm van hoogsensitiviteit ( yang-hsp ) bestaat.

Wat is hoogsensitiviteit precies?

Hoogsensitiviteit wordt veroorzaakt door een flexibeler en plooibaarder zijn van de aura. De aura is onze eigen, persoonlijke energie’wolk’ en fungeert als een soort schakel of ‘borgpen’ tussen onze geest, die non-materieel is, en ons lichaam, dat stoffelijk is. De directe overgang van geest naar materie is te groot, daar moet een buffer tussen zitten en die buffer is de aura. De aura wordt beschouwd als een energiewolk, maar daarbinnen zitten ook weer gradaties van trilling en ijlheid. DE aura bestaat uit verschillende energetische laagjes, oplopend in trilling en ijlheid. Hoe hoogsensitiever iemand is, hoe ijler die laagjes zijn, en hoe plooibaarder. Hoe doordringbaarder ook. Het aura van een hoogsensitieve wordt als het ware ‘doorzeefd’ met omgevingsprikkels, neemt die energie op en vervloeit ermee. Omgevingsenergie blijft er ook meer in hangen, in tegenstelling tot niet-hoogsensitieve mensen, die omgevingsinvloeden gemakkelijker van zich afschudden. Om die reden hebben hoogsensitieve mensen ook zoveel baat bij douchen, natuurwandelingen, energetische reinigingen en wierook e.d. om hun aura weer te reinigen van alles wat erin blijft hangen.yang-hsp-De yin- en yangvorm van HSP

Als het te gek wordt met omgevingsenergie die in de aura blijft plakken, raakt een hoogsensitief persoon overprikkeld. Overprikkeling is voor een gedeelte neurologisch van aard, maar heeft ook alles te maken met de toestand van de aura. Als je aura overvol raakt met vreemde invloeden, zul je automatisch en onwillekeurig reageren door je aura naar je toe te trekken. Je aura wordt daardoor iets dichter en kan de omgevingsprikkels iets beter later afketsen. Niet veel, maar het scheelt. Het ‘absorberend vermogen’ van je aura is voor een deel een eigenschap waarmee je geboren wordt, maar je kunt wel leren om hem af te sluiten. Naar mijn ervaring is het effect van afsluitende oefeningen, zoals het visualiseren van een ei of pyramide, vrij beperkt. Het werkt om een ‘crisissituatie’ op te lossen, zoals naast een onprettig iemand zitten tijdens een vergadering, of iemand met een zeer onprettige uitstraling die in de trein stapt. Je houdt het domweg niet de hele dag vol om in de ‘afgesloten modus’ rond te lopen en dat zou je naar mijn idee ook niet moeten willen. Je bent immers geboren met de gave om gevoelig te zijn! Als een omgeving teveel voor je is, kun je je beter afvragen of je niet moet verkassen. Het is, zoals nog wel eens wordt gesuggereerd, géén teken van zwakte als je niet alles uit je aura weet te blokken! Dat zou je naar mijn idee ook helemaal niet na moeten streven.yang-hsp

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De yin- en yangvorm van hsp

Je neemt dus allerlei subtiele omgevingsprikkels op met je aura. In die zin verschillen yin- en yang hoogsensitiviteit niet van elkaar. Wat je vervolgens uit de informatie filtert, wordt wel bepaald door jouw vorm van hoogsensitiviteit. Voel je de emoties of het ‘zo-zijn’ van de dingen? Je neemt dus van alles op, en wat vervolgens ‘tot je spreekt’, is jouw vorm van hoogsensitiviteit. Neem je pijn waar bij anderen? Emoties? Of voel je dat een theorie niet klopt?

Mensen met yin-hoogsensitiviteit, vaak aangeduid met empaten, zullen de emoties goed kunnen duiden, maar zullen niet zo goed in staat zijn om kennis te ontvangen, te verwoorden of te channelen. Ze zullen op een ‘onderbuikniveau’ voelen dat er iets niet klopt, maar er vervolgens de vinger niet op kunnen leggen. Bij emoties kunnen ze dat wel.

Mensen met yang-hoogsensitiveit zullen in de omgang met mensen veel ‘ruis’ voelen op het vlak van sociale omgang en emoties, maar dat niet goed kunnen duiden. Lezen zij echter bijvoorbeeld een wetenschappelijke theorie die is gebaseerd op een reductionistische paradigma, een economisch axioma dat is gebaseerd op aannames dat de mens van nature een materialistisch gedreven wezen is, of een medische veronderstelling die een mens reduceert tot een apparaat dat stuk is, dan zullen zij daar onmiddellijk doorheen prikken en wellicht zelfs weten hoe het wel zit, zoals een empaat er doorheen prikt als iemand niet de waarheid vertelt. Deze mensen hebben een groot vermogen om grensverleggende wetenschappelijke theorieën op te stellen, nieuwe bedrijfskundige modellen op te stellen die recht doen aan ‘people, profit en planet’ of doorbraken in de alternatieve geneeskunde te realiseren. Ze voelen geen mensen aan, ze voelen concepten, theorieën en ‘het zo-zijn van dingen’ aan. Wij associëren dat met het mannelijke, masculiene, en dus niet met hoogsensitiviteit, maar de bron waar hun inzichten is voelen. En voelen is gewoon voelen. Ze hebben het niet bedacht met hun verstand, ze hebben het ontvangen met hun antennes.

De gave van hoogsensitieve mensen is dat ze de natuurlijke ‘flow’ in het universum aanvoelen en goed weten hoe dingen gedaan zouden moeten worden. Ze kunnen van nature goed overweg met de principes van tao of wu wei (doen door ‘niet te doen’). Ze hebben het vertrouwen om te wachten tot het goed zit en dan, als de tijd er rijp voor is, in actie te komen. Ze worden niet door hun ego gedreven om overhaaste beslissingen te nemen vanuit een drang om te manifesteren. Ze doen op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier het juiste, of dat nu in de gezondheidszorg, de wetenschap of het bedrijfsleven is. Hoogsensitiviteit brengt, als je het voor je kunt laten werken, excellentie voort. Je hebt dát waardoor je in je werk boven het puur rationele wordt uitgetild en je jouw vakgebied verrijkt. Excelleren is een beetje vies woord geworden, we associëren met het blokken en stampen, tentamens, concurrentie en ellebogenwerk. Zeker, je kunt excelleren vanuit de drijfveer om beter te zijn dan iedereen om je heen. Maar je kunt ook excelleren vanuit een innerlijke motivatie, vanuit de vreugde op jouw unieke, persoonlijke levenspad terecht te zijn gekomen. Dan ga je met de flow mee en maakt het eigenlijk niet meer uit wat een ander doet, alleen jouw inspiratie telt. En die inspiratie is wat een wereld voortbrengt die de principes van de tao volgt. Wees dus niet meer bang voor het woordje ‘excelleren’ en ga ervoor, vanuit jouw eigen vorm van hoogsensitiviteit.

Waar hebben we yang-hsp voor nodig?

In de yang-vorm van hoogsensitiviteit krijgt de drang om te manifesteren en te verbeteren een spirituele bodem, kunnen we ons aan die eigenschappen overgeven zonder schadelijke manifestaties te creëren. De yang-vorm van hoogsensitiviteit zit een beetje in het verdomhoekje, maar we hebben hem net zo hard nodig als de yin-vorm. Behalve meer empathie en zorg voor onze medemens, hebben we voor de omwenteling naar een menswaardiger wereld net zo hard intuïtieve economen, bedrijfsleiders, wetenschappers en ondernemers nodig. Zelfs Business University Nyenrode heeft het al over spiritualiteit. Dáár gaan we naar toe! Ook in het aquariustijdperk zullen er vooralsnog vormen van wetenschap, economie en monetaire/waardensystemen moeten bestaan. Daar zullen we dan wel op een ‘nieuwetijdsmanier’ mee om moeten gaan en dat besef is vandaag de dag aan het groeien. De oude manieren van geneeskunde, economie, bankieren en industrie beginnen langzaamaan af te brokkelen. De ‘harde’ disciplines beginnen merkbaar te verzachten. Ik denk dat dat er ook toe zal gaan leiden dat vrouwen zich meer thuis zullen kunnen voelen in wat voorheen mannenbolwerken waren, zodat daar nog meer yin/yang balans ingebracht zal kunnen worden. Het wordt een zelfversterkend vliegwiel.

Absorberen versus uitzenden

Een wezenlijk verschil tussen empaten en yang HSP’ ers is de manier waarop ze met energetische informatie omgaan. Een empaat absorbeert, hij/zij neemt op als een spons. Dat is de yin-energiestroom, van buiten naar binnen. Ze nemen de emoties, gevoelens, impulsen, álles van hun omgeving op en verwerken dat. Of niet, als je niet goed hebt geleerd om er mee om te gaan. En dat kan je dan flink dwars gaan zitten.

Iemand met yang HSP daarentegen zendt uit. Ze zenden ideeën, concepten, ontwerpen, gedachten, filosofieën en theorieën de wereld in. Het is de yang-energiestroom van binnen naar buiten. Ze hebben zelf ook een zeer sterke energie-uitstraling en roepen bij andere mensen vaak een uitgesproken mening of reactie op. Dit zie je zeer sterk bij mensen met autisme, die een uitzonderlijk krachtige vorm van yang HSP hebben. Je houdt van ze of je haat ze, er tussenin zit weinig.

Yang HSP’ers gaan op een onbewust niveau een zeer sterke energetische reactie aan met mensen vanuit hun uitzendende natuur. Je zou het de introverte vorm van charisma kunnen noemen. Mensen met veel ‘charisma’ hebben een groot, krachtig, uitzendend energieveld waardoor ze gemakkelijk invloed uitoefenen en hen meetrekken. We associëren dat met yang. Mensen met yang HSP hebben ook dat uitzendende, maar op een dieper niveau. Zij benaderen niet direct mensen, maar beïnvloeden de wereld door middel van hun ideeën, en dat op een zeer krachtige manier. Deze mensen zijn hun tijd vaak ver vooruit en worden soms verguisd, terwijl men er later achter komt dat ze toch gelijk hadden.yang-hsp

Andere mensen kunnen zeer primair, om niet te zeggen primitief reageren op deze wat vervreemdende ‘energetische extraversie’. Omdat we de ‘auraplukkerigheid’ van deze mensen gewend zijn te associëren met charisma, dadendrang, mannelijkheid en extraversie, worden de minder bewuste, meer ego georiënteerde mensen nogal op het verkeerde been gezet door iemand met een zeer sterke aura-uitstraling, die toch introvert, sensitief en in zichzelf gekeerd is. Omdat het daarnaast zeer autonoom slag mensen is, kunnen ze bij andere mensen zeer verkeerd vallen. Mensen met autisme kunnen hierdoor zeel veel weerstand of zelfs agressief gedrag oproepen bij andere mensen. Zeker als mensen een nog onontdekte gevoeligheid in zich dragen maar zich daar nog niet bewust van zijn, zullen zij de energetische boodschap van yang HSP’ers duidelijk oppikken en kunnen daar extreem heftig op reageren.

Energetische communicatie bij yang HSP

Hieronder volgen een paar gebeurtenissen waarop ik bovenstaande probeer te verduidelijken. Het is een merkwaardig, ongrijpbaar fenomeen. Ik hoop dat ik hiermee dingen voor mensen op hun plek kan laten vallen.

Ik wacht voor het stoplicht en mijn blik kruist die van een voorbijganger en hij spuugt naar me (gelukkig niet raak).

Ik zit in de trein en er maken twee energetisch zeer onprettige mensen aanstalten om in de bank naast de mijne te gaan zitten. Ik schiet uit mijn waakbewustzijn in de interdimensionele laag en ‘zeg’: “niet doen! Niet doen! Niet doen!” Ze staan op en gaan weg.

Ik sta op de lift te wachten, twee collega’s praten aan de koffietafel. Ik schiet onbewust in de interdimensionele laag en beweeg naar hen toe. Ik schiet weer in mijn waakbewustzijn. Gelijktijdig kijken ze mijn kant op. Er is geen enkele aanleiding om dat te doen, want ik heb niets gezegd, niet eens bewogen.

Mensen met yang HSP danwel mensen met autisme hebben een talent om zich vanuit hun waakbewustzijn in het interdimensionele te begeven en daar iets tot stand te brengen. Dat kan het channelen van ideeën of theorieën zijn, of een onbewuste communicatie of beïnvloeding van mensen (niet zelden om hun gevoeligheid af te schermen)

Het is deze energetische communicatie die mensen met autisme of yang HSP ontzettend unheimisch kan maken voor neurotypische mensen. De enige tip die ik aan yang-HSP’ers kan geven is: vat het niet persoonlijk op, want het is niet persoonlijk bedoeld. Het kan erg pijnlijk zijn, maar deze mensen reageren volkomen onbewust en impulsgestuurd. Ze reageren vanuit een verdrongen, niet erkend of gewond stuk in henzelf dat wordt aangeraakt door de energie van de yang HSP’er.

De invloed van Uranus en de Wond

Ik heb gemerkt dat veel mensen met autisme de opmerkelijke eigenschap hebben om ‘de Wond’ te benoemen. Die plek in een persoon of collectief waar er iets beschadigd is en van waaruit men dan ook ‘gewond’ gaat reageren. Als we gewond zijn, is onze primaire reactie:” Blijf er vanaf!” Mensen met autisme prikken vaak genadeloos in de plek waar het mis is en afwijzing is het resultaat. Het is een projectiemechanisme, of shooting the messenger. Yang HSP’ers beroeren de plekken waar er iets geheeld moet worden. Niet zozeer op het emotionele, individuele vlak, zoals een empaat zal doen, maar op een meer overstijgend niveau.yang-hsp-yin-hsp-3

Mensen met yang HSP staan vaak sterk onder de invloed van Uranus (als je je leven niet begrijpt, kan het verstandig zijn eens een geboortehoroscoop te laten maken en te onderzoeken wat de invloed is van de buitenplaneten. Dat kan veel inzicht geven), soms Cheiron. Uranus geeft plotseling flitsen van inzicht en intuïtie, maar is ook broeierig, soms opstandig en een binnenvetter. Uranus gaat zijn eigen gang en verlegt grenzen en doorbreekt taboes. Uranus zoekt universele, kosmische waarheden en maakt korte metten met inhoudsloze vormen, Het gaat om de essentie.

Cheiron symboliseert de kosmische wond, die plek waar wij niet meer heel zijn en waar we per se niet aangeraakt willen worden. Vaak hebben we een ander nodig om ons met onze Wond te confronteren; zelf blijven we er immers maar omheendraaien. Degene die ons op onze Wond wijst, is vaak de regen op onze trouwdag, maar we kunnen niet groeien zonder dit stukje reflectie.

Ik geloof dat mensen met autisme de opdracht hebben om in deze overgangstijd onze Wonden aan te wijzen en te helpen transformeren. Dat kan binnen het gezin zijn door middel van een uniek vermogen om het familiekarma naar boven te halen en bloot te stellen. Dat kan door middel van spiegeling van de maatschappij. Doordat deze mensen vaak maatschappelijk buiten de boot vallen, tonen zij aan dat er iets schort aan de maatschappij. Onze eerste gedachte is dat er aan die mensen wat mankeert, maar dan gaan we voorbij aan de spiegel die ze ons voorhouden.

Het kan ook door middel van innovaties en paradigmaveranderingen. Door met iets revolutionair nieuws te komen, of dat nu een wetenschappelijk inzicht is, een technologische innovatie of iets anders, tonen zij waar de maatschappij zichzelf in de weg zat door een verouderd paradigma op basis van on-heelheid. Zij bieden ook iets nieuws. Maar dat wordt soms verguisd omdat we door ons eigen beperkte bewustzijn het bredere kader dat ontstaat als we de Wond overstijgen, niet kunnen zien.

De rol van de vrouw- in-de-mannenwereld en de-vrouw-in-de-man

Of er daadwerkelijk meer geboren worden of dat ze zich eindelijk kunnen manifesteren omdat ze niet langer onderdrukt worden durf ik niet te zeggen. Maar ik zie om me heen steeds meer vrouwen en meisjes die werkelijk briljant zijn op vakgebieden en werkterreinen die we tot voor kort met mannen associeerden, zoals informatietechnologie, werktuigbouwkunde, architectuur, biotechnologie, astrofysica, ruimtevaarttechnologie, technische recherche et cetera. Deze vrouwen brengen hun vrouwelijke inbreng, met niet alleen meer aandacht voor people, planet en profit, maar ook hun typische vrouwelijke gedachtensprongen waardoor een nieuw scala aan creatieve oplossingen mogelijk wordt, omdat de mannen er in hun monopolie simpelweg niet aan dachten. Ik geloof dat technologie door al deze bèta-vrouwen een heel nieuw gezicht zal krijgen. Technologie zal dienstbaar worden aan de mens, in plaats van de ongecontroleerde ‘vaart der volkeren’ die eigenlijk veel te snel gaat, waardoor we niet in staat zijn te anticiperen op de mogelijke negatieve effecten van onze uitvindingen. Waar de mannen zich te vaak lieten meeslepen in de ‘kick’ van hun uitvindingen zonder na te denken over de gevolgen van hun scheppingen (denk aan de risico’s van kunstmatige intelligentie, atoomtechnologie, genetische modificatie), zal de inbreng van het vrouwelijke ertoe leiden dat we zullen gaan nadenken over de consequenties van onze uitvindingen in plaats van ze overhaast te implementeren en er 15 jaar later achter te komen dat er toch wel heel wat risico’s aan kleven. Hoewel we ‘verantwoordelijkheid nemen’ hebben leren associëren met mannen, is dit in wezen een zuiver vrouwelijke kwaliteit. Het vrouwelijke bezint voor het begint. Een man die overmatig vanuit zijn yang-kant functioneert, is niet in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen, omdat het yang zich daar niet mee bezighoudt. Het is het vrouwelijke in een man die een man zijn verantwoordelijkheid doet beseffen en nemen. Aanvankelijk waren het de vrouwen die de mannenwereld betraden die hier aandacht voor eisten, nu beginnen mannen dat zelf te doen onder invloed van de ontwikkeling van het yin in henzelf. De nieuwe wetenschap zal een wetenschap worden die in lijn is met de ‘de wetten van Moeder Aarde’, die gebaseerd is op ecologische principes, cradle-to cradle en het principe dat je moet kijken wat de gevolgen van je daden zijn tot in de zevende generatie na jou.

Tot slot wil ik speciale aandacht besteden aan alle vrouwen-met-mannentrekjes, de Lisbeth Salanders, de aspergermeisjes, de Hermelien Griffels, al die vrouwen met yang-HSP die zo’n schitterend potentieel in zich dragen voor de wereld die eraan gaat komen. Zij worden nog te vaak vreemd aangekeken op hun ‘mannen’kwaliteiten.indiase vrouwen- yang-hsp Deze foto toont een groep uitzinnige Indiase vrouwen in sari’s en met bloemen in hun haar. Deze foto is uniek en heel bijzonder. Het is namelijk een groep vrouwelijke ruimtevaartwetenschappers die gezamenlijk een mars-sonde hebben gelanceerd: “Staff from the Indian Space Research Organization celebrate at the ISRO Telemetry, Tracking and Command Network in Bangalore after their Mars Orbiter spacecraft successfully entered Mars orbit on September 24, 2014.”

Het ‘meisjes zijn niet zo goed in wiskunde’ is in Nederland nog flink ingeburgerd en wereldwijd lopen we gênant ver achter als het gaat om vrouwen in bèta-beroepen. Wat ons betreft zijn meisjes nog altijd vooral goed in verzorgen, bemiddelen, organiseren en onderwijzen. Het is aan ons om onze acceptatie van vrouwelijkheid op te rekken voorbij de benepen grenzen van verplegen en moederen. Een vrouw met weinig empathie, technische interesses en geen kinderwens kan nog te vaak op weinig waardering rekenen. Maar wij hebben hen hard nodig. Deze vrouwen zijn niet moederlijk. Ze hebben geen prins op het witte paard nodig. Zij komen hier om een taak te vervullen. Yin en yang HSP zijn beiden al zo oud als de mensheid, maar lijken in onze tijd weer krachtiger naar voren te komen. De beide vormen vullen elkaar en vormen een platform waarom de Nieuwe Tijd zich kan vormen. Deze samenwerking tussen mensgerichte en conceptgerichte hooggevoeligheid is noodzakelijk voor een wereld waarin mensen vrij zijn van beperkende patronen in zichzelf en waarin een samenleving kan bestaan die in balans is met de natuur.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

33 REACTIES

 1. Merel,

  hoe oprecht zuiver en accuraat jij je woorden hanteert

  is bijzonder mooi

  ik ben blij met hoe jij het verwoord

  jouw artikel benadrukt ook mijn kracht en doel

  zoveeeel dank
  sabine francet

 2. Ik ben altijd erg yang geweest, maar sinds ik moeder ben geworden, steeds meer yin. ik heb het hier nog wel eens moeilijk mee. Ik was altijd al degene die de zere wond wist aan te raken zowel in mijn familie als bij iedereen die ik ontmoet heb. Interessant artikel!

 3. Heb het stuk gelezen, heb de woorden en zinnen ervaren, heb gevoeld en kom, bij zoveel stukken hier, weer op een gevoel uit dat ik denk: “Wanneer stoppen we eens met dat aangeleerde en zeer beperkende idee van zoiets als een ‘onderbewust’zijn’? En het idee dat we mens’zijn’?”.

  Alsof er zo’n beperkend ‘iets’ zou kunnen bestaan in een oneindig bewust energiewezen? Wat the fuck moet je met een ONDERbewustzijn? Dat is bijna net zo ‘dom’ (lees onwetend) als ONDERwijs.

  Je heerlijke SOEF’s of SOEV’s regelen alles voor je waar je in het hier & nu niet bewust mee bezig bent. ‘Zij’ zijn er heel bewust mee bezig. Dit zijn zelfdenkende zeer intelligentie cellen die er voor zorgen dat je hier, in deze tijdlijn, in deze dimensie, hier op aarde kan ‘zijn’. Dat jij jezelf als een bestaand wezen kan waarnemen. Er is dus geen ‘onderbewuste’ wat ‘iets’ doet zonder dat je daar bewust van bent. Dat kan simpelweg niet. Je kan echter wel onwetend ‘zijn’ en die onwetendheid is en wordt vooral door het beperkte WAT denken aangeleerd. Vooral in het ONDERwijs en door de onzinnige onzin die je ouders en hun ouders en hun ouders en hun ouders hebben aangeleerd. Dit gebeurt voornamelijk op en vanuit het IQ niveau/denken, dus op en vanuit slechts 1 van de 10 vormen van intelligentie (ook al komen er steeds meer bij). Iedereen die dus vanuit zijn IQ denkt/creëert (het WAT denken) doet dit over het algemeen (op dit moment) slechts op 10% (meestal nog minder) van het ‘zijn’. De ‘slimmeriken’ hebben een heel hoog IQ en blinken daar dus in uit waardoor ze opvallen in de collectief gecreëerde IQ wereld en ze veel ‘waarde’ hebben/krijgen. Echter nu beginnen EQ’rs op te vallen: HSP’rs! En laten we die ook weer eens lekker gaan labelen! De IQ’rs hebben allemaal belangrijke papiertjes aan hun muur hangen zodat die oppervlakkige IQ shit hun enorme ego in stand kan houden en natuurlijk de IQ wereld.

  Dus zeg het maar! Gaan we de EQ’rs ook ‘belangrijke’ papiertjes geven? Gaan we met z’n allen weer die kant op? Gaan we vanuit onwetendheid weer een nieuwe poppenkast creëren?

  Bij het HOE denken ga je al veel meer vanuit je natuurlijke staat van ‘zijn’ denken & creëren, maar het blijft een uitdaging om jezelf niet meer te ‘zien’ als een mens. Begrijp mij binnen dit gegeven a.u.b. niet verkeerd. Het is heerlijk om hier te ‘zijn’! Om te voelen, te creëren, te denken, te sexen, te leven en ga zo maar door, maar…maar als we de volgende stap in de vernieuwing willen/kunnen maken zal men eerst bereid moeten (mogen/kunnen) zijn om vanuit de kracht en het ‘zijn’ van het energiewezen te gaan leven/creëren.

  Daarvoor is een vorm van balans nodig, maar een ander soort balans dan de meeste denken. Je energieveld bestaat inderdaad uit yin en yang energie, maar het energiewezen zelf is androgyn. Dus zowel yin als yang en daar begint voor velen de verwarring. Die verwarring begint direct al bij het waarnemen van het idee dat een foetus een jongen of meisje is. Dat wat we denken waar te nemen is slechts de ‘buitenkant’, een projectie van wat ‘is’. Vervolgens begint men de verwarring te voeden. Dat doen we al eeuwen bij elke geboorte: “Ah wat een schattig jongetje/meisje!” en dan begint de oppervlakkige poppenkast pas echt. Een poppenkast waar we allemaal mee te maken hebben. Niemand in het hier & nu zal hun kindwezen als een androgyn wezen erkennen & opvoeden. Niemand zal hun kindwezen als een goddelijk energiewezen erkennen & opvoeden.

  Zeg iedere dag tegen je kind dat hij/zij dom is en het kind zal dat voor ‘waarheid’ aannemen en de kans is erg groot dat het kind ‘dom’ zal zijn en blijven. Zeg iedere dag tegen je kind dat het een jongetje is en het wezen zal dat voor ‘waarheid’ aannemen om vervolgens de rest van zijn leven proberen ‘in balans’ te komen. Wat in principe nooit zal lukken, want tegen die tijd dat je het al zou kunnen beseffen, ben je eigenlijk wel aardig gehersenspoeld.

  Want we ‘leven’ al vele jaren in die oppervlakkige poppenkast en gaan we steeds meer onderscheid maken, steeds meer oordelen en zelfs veroordelen: “Vrouwen zijn ook slim en raket geleerden en bla, bla, bla” en begrijp mij a.u.b. ook nu niet verkeerd, vrouwwezens zijn heerlijke wezens, maar de vrouwen die we hier waarnemen zijn net zo goed androgyn. We behandelen en ‘zien’ ze echter alleen maar als vrouwen en dus uit ‘balans’. Net zoals we mannen alleen maar als mannen ‘zien’.

  Hoe wil je ooit vanuit zo’n oppervlakkig aangeleerd oordeel een idee van balans gaan creëren in je aura-veld? Je ‘zijn’ creëert het aura-veld en dat energieveld is er omdat energie nou eenmaal iets uitstraalt. Laat het gewoon ‘zijn’. Als we onderscheid gaan maken in het aura-veld gaan we dus wederom onderscheid maken in onze natuurlijke staat van ‘zijn’ en laten we dat nou eens niet doen! Er is niks mis met je aura-veld! Er is niks mis met je natuurlijke staat van ‘zijn’! Het wereldwijde aangeleerde WAT denken zorgt voor de echte verwarring en dit soort stukken voeden die verwarring.

  Daarnaast vinden behoorlijk wat ‘mensen’ het nog steeds erg interessant om zo tussen de regels door te laten merken hoe erg interessant zij zichzelf vinden. Merel, met alle respect voor je goddelijke ‘zijn’ als energiewezen, maar je hebt weer wat labeltjes verzonnen. Bravo! Yin- yang HSP! Wat een partij onzin! En je aangeleerde ego zal nu hoogst waarschijnlijk willen reageren, maar omdat ik bij voorbaat al aangeef dat je dat wil gaan doen zou je de afweging kunnen maken om het niet te doen. Tenzij je zo’n groot ego hebt dat je wel MOET reageren en dat kunnen we dan waarschijnlijk ook waarnemen.

  Ik schrijf dit niet om het idee van een oordeel er uit te gooien. Ik creëer dit voor de verheldering. Hoe “hoger” je komt qua frequentie van ‘zijn’ hoe duidelijker de poppenkast ‘is’. Ik was ontzettend blij toen ik voor het eerst de definitie las van een HSP’r met HSS. Vele puzzelstukjes vielen op hun plek en dat betekende voor mij vrijheid. Vrijheid van ‘zijn’. Ik was niet anders, ik was niet vreemd, ik was niet licht autistisch (wat dat dan ook mag betekenen) ik was HSP met een heerlijk vleugje HSS. Dat begint de pret pas echt. Vanuit je ware, natuurlijke, goddelijke, kracht gaan leven & creëren.

  Ik was…

  Ik ‘ben’ en ik ‘ben’ WAT ik ‘ben’, een goddelijk multi-sexueel (androgyn) oneindig vibrerend energiewezen en ik ben bereid om ieder ander wezen te laten zijn WAT zij ‘zijn’ of willen ‘zijn’.

  Leef, creëer, voel, besta, ervaar, ‘ben’, sex, deel, vermenigvuldig en dat mag en kan op een geluksexzalige frequentie van totaal ‘zijn’. Je natuurlijke (goddelijke) staat van ‘zijn’ is hier in het hier & nu vanuit de oneindige kracht van de drie kosmische wetten die voor iedereen gelden, ze ‘zijn’ voor iedereen zonder enige uitzondering:

  – De wet van de Aantrekkingskracht. “Dat waar je aan denkt, krijg je of je dat nu wil of niet” of “Dat wat je voeding geeft zal groeien of je dat nu wil of niet”.

  – De wet van Bewust creëren. Leef een geluksexzalig leven als een bewust wezen of leef vanuit onwetendheid een onwetend leven wat niet van jou is, maar slechts aangeleerd. Maak een bewuste keuze of niet…

  – De wet van het Toelaten/Accepteren. Ik ‘ben’ en ik ‘ben’ WAT ik ‘ben’, een goddelijk multi-sexueel (androgyn) oneindig vibrerend energiewezen en ik ben bereid om ieder ander wezen te laten zijn WAT zij ‘zijn’ of willen ‘zijn’.

  Merel jij ‘bent’ WAT je ‘bent’ en dat is een prachtig en krachtig wezen, maar… en die mag je zelf ont-denken 🙂 Ja er staat ont-DENKEN. Het is wel handig om eerst je denken te ont-denken voordat je denkt dat je in staat bent om dit soort stukken te creëren. Met alle respect!

  • Ik ben ook geen voorstander van labeltjes en ben het met je eens dat we meer moeten kijken naar wie we zijn. Maar wat Merel hier duidelijk maakt is dat we onze blik nog verder kunnen verruimen als het gaat om vanuit welke verschillende energieën wij ons hier als mensen bewegen.
   En ja helaas, om dat duidelijk te maken hebben we het nodig er een naam aan te verbinden. Tenslotte zijn we nog steeds bezig uit de bekrompenheid van een wereld te stappen waarin even heel zwart/wit gesteld, de man de explorer, voor het inkomen zorgt en de vrouw de zorgende moeder, huisvrouw is.
   Ik ben blij met het artikel van Merel dat ze hier met ons deelt, het geeft mij in iedergeval informatie waar ik mee verder kan.
   Dank je wel Merel, ik hoop (hier) nog eens van je te mogen horen.

 4. Wauw, ik lees dit artikel nu pas maar wat verhelderend! Ik zit zelf duidelijk in de yin HSP en heb nog nooit goed oog gehad voor de meer yang kant er van. Heel verhelderend om dit te lezen en mijn wereldbeeld weer wat bij te kunnen stellen.

 5. Hoi Merel, dank je voor het delen can je inzichten. Autisme en yang HSP, het os alsof je het over mij hebt. Ik ervaar dit sinds drie jaar steeds sterker en verbaasde me al over mijn ervaringen. Dank, hiermee kan ik het in een kader voor mezelf plaatsen. En daarmee bewuster manifesteren. Namasté

 6. Heel interessant. Herkenbaar ook. Als ik het goed aanvoel of begrijp (yin yang) kan yang zijn methode effectief promoten door juist ook yin te zijn. Dan komt yin of yang samen tot yin yang. Omgekeerd zou yin dan zijn gevoel met empathie bespreekbaar, yang kunnen maken.

 7. Wat een interessant artikel. Ik herken mezelf helemaal in de yang hsp-er. Ik kan met mijn gedachten veel manifesteren en probeer anderen te inspireren, en tot ze door te dringen. Onmogelijk bestaat voor mij niet, alles is mogelijk. Het lijkt ook net alsof alles zich in mijn omgeving dan aanpast aan wat ik voor ogen heb. En daar kan ik anderen ook weer mee motiveren. Voor zover ik weet ben ik niet autistisch, maar al het andere herken ik wel.
  En wat betreft de planeten; mijn Chiron staat conjunct Mars, ook Uranus conjunct Neptunus.

 8. Ik weet dat het al een tijdje geleden is dat het artikel werd geplaatst. Zelf heb ik een vrij heftige verschuiving van yin naar yang meegemaakt. Ik ga nu niet uitweiden over de oorzaak. Maar het is wel zo dat ik vastzat in mijn yin. Alles weggaf niets voor mezelf overhield en gewoon op was. Zo erg dat ik zelf liever dood ging. Op enkele maanden tijd het omgekeerde ben gaan ervaren. En dan natuurlijk teveel de yang ingegaan. Nu ben ik al enkele jaren aan het zoeken naar balans. Ik mis mijn yin ook enorm maar kan er nog niet helemaal aan. Best wel heftig. Maar ik ben er van overtuigd dat we allebei beide zijden nodig hebben. De yin mag zijn haar inzichten ook wel meer gaan manifesteren en niet enkel in een veilige cocon maar ruimer. En de yang mag echt wel leren meer 'respect' te hebben voor de positie van de ander en niet zomaar zonder toelating te gaan wijzigen door in de interdimensionele laag aan anderen te gaan morrelen uit eigenbehoud. Verder heb ik een probleem met de gender differentiatie die in het artikel is vervat. De differentiatie die wij kennen is maatschappelijk niet natuurlijk. Je hebt altijd al allerlei vormen van mannen en vrouwen gehad. Wij hebben alleen nooit de vrijheid gehad om onszelf te mogen blijven. Laat staan te worden. De dualiteit in het artikel begrijp ik maar naar mijn gevoel bestaat ze niet. Ze is gemaakt. Ik zou het ook fijn vinden om artikels die dit thema aanraken te lezen waarbij dit als een verschuiving naar onze normale vorm van zijn beschreven wordt en niet als iets dat nieuw en bijzonder is. Want zelf mannelijke vrouwen kunnen goede moeders zijn en zorgelijk zijn al is het dan misschien op een meer mannelijke manier waarbij je je kids fysica leert ipv koken.

 9. Mooi inzicht in de verschillende aspecten van HSP en de 'uitwaaiering' van die eigenschap naar bv autisme. Sinds ik op de hoogte ben van mijn gevoeligere aard en me in deze materie heb gestort weet ik dat er 'meer' met de eigenschap HSP is, dan het buitenste laagje en (beperkte) labeltje doet vermoeden :-). Voor mij zijn autisme, begaafdheid, beelddenken etc uitingen vanuit die gevoelige aard, maar het echte bewijs 'openbaart' zich traag en langzaam haha. Yin en Yang zijn altijd beide aanwezig. Het donker en licht, hemels en aards … so to speak. Alleen dan kan 'iets zijn'. Je bent inderdaad altijd Yin en Yang, of eigenlijk zijn Yin en Yang aanwezig maar je constitutie is vaak wel meer Yin of meer Yang. En de aanwezigheid van meer Yin of Yang 'wisselen' elkaar constant af. Bij voorbeeld dat wat je eet en drinkt, wat je doet (actief/nonactief), hoe je je kleed (warm/koud), maar ook moment van het uur, op de dag of in het seizoen (en ga zo maar door) bepaald of iets of er bij jou ook meer Yin of Yang aanwezig is. Ik ben zelf HSP HB en herken ookwel iets in autisme bij mezelf en ben erg onderzoekend in 'dit onderwerp' voor mijn dochtertje die nu al tegen allerlei obstakels aanloopt (vooral school). Ook ben ik coach voor gevoelige en begaafde kinderen en moeders, kinderyogadocente, voedingskundige en studeer ik Do In (chinese yoga, meridiaanleer, yin/yang etc). En dus erg geïnteresseerd in dit 'onderwerp' en de verschillende -en vooral de 'andere kijk' op HSP. Erg leuk om te ontdekken dat mijn Yang kwaliteiten wellicht de meer autistische kant van HSP eigenschap belicht, vooral het maken van mijn eigen 'specialisme' en een constante stroom aan ideeën en concepten die mijn brein heerlijk onderhouden. Ook vingers op zere wonden leggen en ook talloze Yin kenmerken 'kleuren' mijn leven :-). En volgens de Chinese gezondheidsleer ben ik inderdaad meer Yang.

  Ik ben benieuwd of je naast je boek ook lezingen/workshops geeft? Of beter de directe vraag; Ik zou graag een keer 'op onderzoek' uit willen en vanuit een 'ander' perspectief HSP en aanverwante willen belichten of uitwisselen van ideeen en concepten ;-).

 10. Hallo Gordon,
  Mss kun je me helpen: sinds de dag dat ik op dit artikel reageerde, ontvang ik de dagelijkse blogs niet meer in mijn mailbox. Opnieuw aanmelden lukt niet; ik krijg de melding dat ik al "lid" ben. Alvast bedankt en een fijne dag!

 11. Bij sommige is dualtiteit nog nodig om uiteindelijk alles samen te laten gaan.

  En met het autisme verhaal ben ik het niet mee eens. Zoals je zo goed omschrijf dat wij dingen weten maar de vinger er niet op kunnen leggen, is dit ook zoiets. Als je naar de lichtere vorm van autisme kijkt zijn ze de perfecte burger, ik blijf iets vinden van vaccineren en wat dat met ons heeft gedaan. Ook zo'n ding wat je weet maar je vinger niet op kan leggen.

  Maar zo giga herkenbaar voor de rest wat je schrijft. Ik kom dat weinig tijd, mensen die precies de vinger ergens op kan leggen, en kijk dat zijn mijn ontdekkingen dankzij jou.

  En een tip voor wish respecteer iedereen zijn/haar pad van ontdekkingen.

  • Beste yessica
   Respect is er wel, maar staat hier los van. Dit gaat om je even een klein beetje toe te lichten over een natuurlijke basis die onafscheidelijk met elkaar zijn verbonden en niet van elkaar te scheiden is.
   Al denkt men dat er onderscheid is gemaakt zal men het toch tegen blijven komen dat wat yang is toch ook yin draagt.
   Dus staat los van respect. Lees eventueel een stukje verder naar beneden waarin ik duidelijk aangeef ga zo door! Het is op zich al een mooi streven om dit uberhaupt te willen ontdekken.
   maar aan uw schrijven te lezen denk ik dat respect voor u een belangrijk woord is?
   Ook u wens ik veel succes in uw leven en of u nu autisme heeft of geen autisme. U bent evenveel mens als ieder ander !

 12. Is dat wat hier 'Yang-HSP' wordt genoemd, niet hetzelfde als Indigo? Voor mij voelt het als een andere naam voor precies hetzelfde: mensen die gekomen zijn oude structuren (dingen die ' nou eenmaal zo zijn ') af te breken.

   • Beste merel, als ik zo eerlijk mag zijn vind ik het ook wel een beetje een zorgelijk onderwerp. Yin en yang ben je beiden en als je 1 van de twee bij jezelf in een apart hokje zou gaan plaatsen als geen onderdeel van jezelf dan kunnen daar best wel vervelende bijwerkingen uit ontstaan. Deze bijwerkingen ontstaan dan natuurlijk niet in de mooie tijden, maar juist in tijden dat je ze het minst kunt gebruiken..
    Ik hoop echt van harte dat je zoals anderen ook hebben geschreven balans mag vinden en de yin zo ook yang en deze als 1 gaat zien.
    Het is altijd goed beide zijdes van jezelf te kennen.
    Hoe ben ik in goede momenten en hoe ben ik in minder goede momenten.
    Soms kan het ook wel eens lekker zijn even lekker negatief te zijn. Kan erg opluchtend werken

    • Beste Wish, ik ben van mening dat je nu overdrijft. Ik plaats helemaal niets in een hokje, ik heb slechts een onderwerp onder de aandacht willen brengen dat normaal gesproken niet opgemerkt wordt in de hoop dat andere mensen daar iets aan hebben. En vermenging van yin en yang is inderdaad een spiritueel einddoel, maar voor veel mensen is het extreem uitleven van één aspect van menszijn ook iets wat erbij hoort. En juist het 'eenzijdig georiënteerd zijn' geeft mensen vaak een bijzonder talent, denk aan autisme. Ook dat is een balans: de gulden middenweg en de extremen opzoeken. Ook dat hebben we beide nodig.

     • Beste merel. U ziet maar wat u ermee doet en als u het overdrijven vind dan vind ik het prima. Ik begrijp uw weerstand wel en ik probeer uw werken niet de grond in te trappen of uw ego te benadelen, want ieder mens wil op zijn eigen manier een bijdrage leveren, maar zoals ik aangaf blijf ik sterk van mening dat het beter is beiden te ontwikkelen.
      DIS oftewel vroegere benaming mps heeft ergens een begin !

 13. Fantastisch artikel.
  Ik ervaar heel sterk beiden!
  Soms de stroom van buiten naar binnen die voor mij inspiratie is.
  En dan de stroom van binnen naar buiten die creatie is.

 14. Hoi Merel,
  Ik werd geraakt door je verwoording van de Yang vorm van HSP. Ik herken mijzelf in jouw schrijven als een HSP' er die beide aspecten die jij benoemd (van yin en Yang) redelijk sterk in zichzelf verenigd heeft. Het empatiese kan ik, voor mijzelf, goed hanteren en ik kan er ook wat mee naar "de ander", als die open staat voor feed bak op dat niveau. Het inzicht in / doorzien van – hoe de dingen zijn / hoe het geheel in elkaar zit is, in mijn leven, vaak aanleiding geweest tot misverstanden en problemen. Als mensen mij niet konden volgen dan noemden ze mijn denken abstract en / of theoretisch terwijl het voor mij uitermate concreet en praktisch was. Uiteindelijk ben ik als een vorm van klokkenluider afgekocht door mijn werkgever met een inkomen tot mijn 65e. Ik was toen 50 jaar.
  De link die jij maakt met autisme zie ik niet zo helder. Ik kan mij wel voorstellen dat een HSP' er als kind autisme ontwikkeld in een onveilig aandoende omgeving, zoals ik het vermogen heb ontwikkeld om en kameleon te doen. Veilig – gedrag a. Onveilig – gedrag b. Doen vanuit het duale of Zijn vanuit de Eenheid van Al Wat Is.
  Aan het einde van je artikel schrijf je het geheel in de richting van de vrouw. Jammer, ik ben een man en ken meer mannen die HSP' er zijn. Mannen hebben het probleem dat hetgeen ze zeggen automatisch als verstandelijk beredeneerd wordt geduid.
  Misschien kunnen we elkaar nog wat verder helpen om tot Inzicht te komen.
  Met Liefdevolle groet,
  Karel.

    • Ik heb dit soort berichten vaker gehoord en moet er een kanttekening bij plaatsen. De Aspergervorm van autisme is direct na de geboorte al opvallend en onder meer te herkennen aan een houterig bewegingspatroon (door gebrekkige communicatie tussen beide hersenhelften) en een aversie tegen lichamelijk contact. Het kind vermijdt oogcontact, heeft duidelijk al problemen met prikkels en de sociale rijping zal achterblijven. Het plotselinge achteruitgaan is niet iets wat bij deze vorm van autisme past. De plotselinge regressie leidt vaak tot een Kanner-autisme-achtig beeld (een vorm van autisme met geen of weinig taalontwikkeling, veel stereotiepe handelingen en vaak gepaard met allergieen). Het is me niet duidelijk wat daar precies aan de hand is, maar dit is duidelijk niet het type autisme waar ik het over heb. Ik vraag me wel eens af of dit überhaupt autisme is, het lijkt meer een vergiftiging. Het valt onder de diagnostische criteria van het autismespectrum, maar zou iets anders kunnen zijn. Ik weet het niet precies en daarom ben ik heel terughoudend met er dingen over te zeggen. Ik geloof niet dat vaccineren onschadelijk is, maar het is ook niet zo rampzalig als vaak wordt gesuggereerd. Ik ben volledig gevaccineerd, heb autisme, maar zowel een bioresonantietherapeut als een homeopaat hebben bij mij geen enkele vaccinatieschade kunnen ontdekken. Daarom ben ik ook zo wars van de stelligheid van dergelijke artikelen. Het is overduidelijk dat sommige gestellen slecht tegen vaccinatie kunnen, voor anderen maakt het blijkbaar minder uit. De claim dat vaccineren tot autisme leidt, is in mijn ogen te extreem en gevaarlijk. Praktisch alle kinderen worden gevaccineerd, daarvan hebben ze niet allemaal vaccinatieschade, een gedeelte daarvan was al autistisch voor het vaccineren en en slecht een klein gedeelte glijdt af na het vaccineren. We moeten vooral kritisch blijven, maar niet achter enge verhalen aan gaan lopen. Als het verband tussen vaccineren en autisme zo groot is, zou het veel vaker voor moeten komen. Terughoudendheid is hier geboden. Het valt me ook op dat in de Verenigde Staten er meer van dit soort autisme lijkt voor te komen, terwijl ik vanuit Nederland vaker de HFA of Asperger/PDD-NOS vorm lijk te zien. Ik vermoed dat het autisme dat gepaard gaat met verlies van eerdere ontwikkelingen een cumulatief effect is van vaccineren en andere toxinen belasting uit voeding, milieuvervuiling etc.

 15. Hoi Merel,
  mooi artikel. Tot nu had ik nooit zo bedacht dat er een yang en yin kant zijn aan het HSP zijn.. Toch heb ik echter het idee dat het voor ons allemaal de bedoeling is beide kanten verder te ontwikkelen, omdat ze om in balans te zijn, beide aanwezig moeten zijn. De mensen die zichzelf maar in 1 helft herkennen, raad ik aan op onderzoek uit te gaan naar de andere helft. Ik weet zeker dat ook dat in jouw hsp zijn te vinden is!

 16. Mooi artikel!
  Is dat ook de reden dat jeugd met hsp en autisme veel gepest wordt
  omdat ze de wond bij anderen raken? Of komt dat doordat ze niet zoals
  andere kinderen/jeugd een soort van schild om zich heen hebben?

  En geloof ook wel dat je een soort van combie van beide kunt zijn, want ik herken
  me in de ying, maar ook in de yang hsp.

  • Juist ! Je bent beiden. Ligt aan het moment welke van de twee het stekst is, want je bent yin en yang, ene moment iets beter als het ander moment, zoals je een positieve kant hebt, heb je ook een negatieve kant, maar neemt je intuitie niet weg. Op het moment je de yin bent, ben je yin met je intuitie. Zo ook yang. De kunst is juist om een balans van beiden te zijn en niet alleen te kiezen uit 1 kant 🙂 daarom schreef ik al eerder bijna goed, want de kunst is juist om beiden aan te nemen als 1 van jezelf 🙂

 17. Leuke theorie en leuk verwoord, maar bijna goed.. Nog even doorgaan op het yin en yang. Pak eventueel het symbool er even bij… Maar tot zo ver duim omhoog. Ga zo door !

 18. Hey Merel!
  Geweldig artikel en ik herken mezelf enorm in de yin hsp.
  Ik herken me echter ook in de yang hsp, waar ik veel verband mee voel gerelateerd naar mijn jongere jaren.
  Kan er een verschuiving plaatsvinden van yang naar yin?
  Liefs

 19. Hallo leuke Merel,

  Dankjewel voor het zo mooi en duidelijk verwoorden van wat jij weet. Je helpt mij, als yin hsp, om ook de yang hsp te begrijpen. Ik herkende opeens mijn partner als yang hsp! Ik voel ook dat het zo waar is wat je schrijft over de healing die hsp's en mensen met autisme geven aan de "wond"! Soms onzichtbaar werk, maar o zo waardevol.
  En: yin hsp, yang hsp, mensen met autisme: ik hou van jullie allemaal!

  Liefs, Lavendeltje.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in