DELEN
oneindigheidsteken

Uit 2009, maar nog steeds actueel. want :

Moedige vrienden, nu het proces van ascensie versnelt, is het belangrijker dan ooit om zoveel mogelijk gebruik te maken van de gevorderde technieken van transformatie. (AA Michael, via Ronna Herman)

 Ik kreeg de tip om deze weer eens te lezen, te doen, en ik dacht: “ik zal vast niet de enige zijn die hier wat aan heeft”, vandaar. (Gordon)

Opmerking van Ronna:

Lieve vrienden: AA Michaël gaf mij een aantal jaren geleden deze prachtige meditatie / oefening om op mijn seminars te geven. Een deel van de informatie staat in zijn derde boek met boodschappen, Your Sacred Quest, maar niet het hele meditatie-proces. Hij vertelde mij dat het belangrijk was dat mensen een bepaalde hoeveelheid geblokkeerde energieën zuiveren en verwerken voordat zij proberen het Geestelijke Kundalini-vuur omhoog te leiden. We gebruikten de acht Solaire Harmonische Vol-spectrum Stemvorken tijdens de meditatie-oefening en het was een zeer diepgaande ervaring.

AA Michaël zegt: “De tijd is daar voor diegenen van jullie die bereid zijn om naar het volgende niveau van bewustzijn te gaan, en het proces van het Openen van de Zeven Zegels van Godsbewustzijn zal jullie enorm helpen op jullie reis van ver-LICHT-ing. Dit proces kan eenmaal worden uitgevoerd, of meerdere keren, afhankelijk van wat je denkt te moeten loslaten. Stem je af op je Lichaamselementaal en leer jezelf te focussen op die gebieden die noodsignalen uitzenden. Je zult snel weten welke gebieden van je lichaam aandacht nodig hebben.” Geliefde harten, wij bevinden ons te midden van zeer grote, levensveranderende tijden die vaak opwindend en prachtig zijn, en soms ook heel moeilijk en verontrustend. Ongeacht wat de toekomst brengt, samen zullen wij zegevieren. Ik stuur jullie mijn eeuwige liefde en engelenzegens, Ronna

Geliefde meesters, de tijd is daar voor jullie om volledig gebruik te maken van jullie fysieke en spirituele zintuigen. Jullie moeten de fysieke zintuigen opnieuw afstemmen en correct leren gebruiken om de hogere zintuigen te kunnen ontwikkelen en te gebruiken die zo lang geleden latent zijn geworden: helderziendheid, helderhorendheid of telepathische vermogens, heldervoelendheid (een empathisch, intuïtief persoon met een groter, innerlijk zelfbewustzijn). Al deze hogere vermogens maken deel uit van jullie Goddelijke geboorterecht om ze te gebruiken.

Wij hebben uitvoerig de zeven hoofdchakra’s beschreven van het fysieke voertuig en van elk de positieve en negatieve kenmerken / functies genoemd. Het is belangrijk dat jullie ook beseffen dat elk chakra en orgaan in het lichaam een eigen bewustzijn heeft dat werd gevormd door de energieën van jullie vele vroegere ervaringen en gedachtevormen. Jullie hebben niet alleen jullie uiterlijke wereld gecreëerd met jullie overtuigingen en de trillingsfrequenties van jullie gedachten, maar ook jullie innerlijke wereld. Jullie lichaam communiceert met jullie op verschillende manieren, maar weten jullie ook te luisteren naar en te interpreteren wat het tegen jullie zegt? Ik heb jullie deze waarheid eerder verteld, maar het is belangrijk het te herhalen. Velen van jullie beseffen dat je kunt communiceren met de engelenrijken en met de Wezens van Licht, maar de meesten van jullie zijn zich er nog niet van bewust dat je kunt communiceren met de vele facetten van jullie lichamelijke vorm.

Enige tijd geleden gaven wij jullie het geschenk van Zeven Kristallijnen Bollen van Hoger Bewustzijn, waardoor jullie begonnen jullie chakrasysteem terug te brengen naar een staat van harmonie door bollen van Licht te ademen vanuit jullie Goddelijke IK BEN Aanwezigheid naar elk van de zeven hoofdchakra-centra van het fysieke lichaam. We vertelden jullie een bol van Licht in te ademen en vervolgens het oneindigheidsteken over elke bol / elk chakra te plaatsen om het proces van het loslaten van blokkerende, disharmonieuze energiepatronen te helpen versnellen terwijl jullie ernaar streven om de gaven van zelf-meesterschap op te eisen. Het proces van het zuiveren, harmoniseren en in evenwicht brengen van de zeven hoofdchakra’s van het fysieke lichaam leidt tot een belangrijk initiatieproces genaamd HET OPENEN VAN DE ZEVEN ZEGELS VAN GODSBEWUSTZIJN. Wanneer elk chakra weer in harmonie is met zichzelf, wordt een proces in gang gezet waarbij een energievortex wordt geopend en de verfijnde eigenschappen en energie van dat chakra omhoog worden geprojecteerd naar het volgende chakra. Daarbij komt ook de hoeveelheid Adamanten Deeltjes van Schepperslicht in elk chakra vrij die omhoog begint te stromen als het proces wordt herhaald totdat de kruinchakra wordt geactiveerd, waardoor iets heel verbazingwekkends en moois gebeurt: het chakrasysteem begint zo snel rond te spinnen dat het de ruggengraat verandert in een fel schijnende kolom van Licht en de vijf hogere galactische Stralen van de Schepper omlaag stromen langs de kolom van Licht en al je chakra’s vullen met de luminescentie van je Goddelijke IK BEN Aanwezigheid.

Dat is het proces dat velen van jullie in de afgelopen jaren hebben ervaren, en omdat jullie je op een versneld pad van inwijding / transformatie bevinden, kwamen veel ongemakken en vervormingen in het fysieke voertuig naar boven. Er moest / moet veel worden losgelaten, hersteld en in evenwicht worden gebracht, en wat gedurende duizenden jaren is gecreëerd, wordt in slechts enkele korte jaren getransmuteerd. Wees dus goed voor jezelf en weet dat jullie je menselijke zelf aan het transformeren zijn tot jullie stralende menselijke/Geestelijke Zelf.

We geven jullie een andere vereenvoudigde oefening die jullie helpt gebruik te maken van de innerlijke wijsheid van jullie fysieke voertuig. Ik zal jullie een sleutelwoord geven voor elk chakra. Bestudeer en leer enkele van de kenmerken van elk chakra, en zing of zeg het woord voor elk chakra op geschikte momenten in je dagelijkse leven. (Deze woorden kunnen worden gezongen/opgezegd en zo lang als goed voelt.) Als bij het uitspreken de klinker klinkt, begin dan bij je laagste, prettigste noot en verhoog de noot langzaam aan terwijl je het woord voor elk chakra herhaalt. Let op wat er in je opkomt wanneer je het sleutelwoord zingt en je je focust op het chakra. Hoe “LEEF” je met de energieën van je wortelchakra, hoe hebt je “LIEF” met de energieën van het hart, etc.?

oneindigheidsteken
het oneindigheidsteken over elke bol / elk chakra plaatsen

WORTELCHAKRA

Het wortelchakra aardt je fysieke zelf met de levenskracht van de Aarde en geeft stabiliteit (dit is heel belangrijk, want je moet het fysieke lichaam eren en verzorgen terwijl je naar de hemel reikt). Als dit chakra goed functioneert en in balans is, heb je meer vitaliteit, moed en zelfvertrouwen. Het zal je helpen oude overlevings- en schaarstezaken los te laten en gebruik te maken van je schatkamer van overvloed.

Haal diep adem en zeg: “IK LEEF.” ZEG TEGEN JEZELF: “IK INTEGREER DE KRACHT VAN HARMONIE EN EENHEID EN MIJN VERBINDING MET DE AARDE EN ALLE OVERVLOED.” HAAL DIEP ADEM. GEBRUIK JE VERBEELDINGSKRACHT EN ZIE DE BOL VAN LICHT DIE JE WORTELCHAKRA VERTEGENWOORDIGT STEEDS SNELLER SPINNEN, LICHTER EN FELLER WORDEN TOTDAT HET OPENBARST ALS EEN STRALENDE ZON EN EEN KOLOM VAN LICHT VAN HET EERSTE CHAKRA OMHOOG GAAT NAAR HET TWEEDE CHAKRA (VLAK ONDER DE NAVEL). ZEG: “IK BEN ÉÉN MET DE GODDELIJKE SCHEPPINGSBRON.” * HAAL DIEP ADEM EN ZING: UH (HUH).

NAVELCHAKRA

Dit is de zetel van je fysieke / emotionele zelf. Als dit chakra in evenwicht is, word je niet langer geplaagd door onzekerheid, verslaving, of seksuele zaken. Je raakt afgestemd op de wijsheid van je Zielsgeest in plaats van je ego-geest, en geleidelijk aan worden alle oude zelfbeperkende gedachtepatronen van de onderbewuste geest vervangen door zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit. Je neemt je persoonlijke macht terug naarmate je leert vreugde, vrede en voorspoed te creëren in plaats van angst en beperking.

Haal diep adem en zeg: “IK VOEL.” ZEG TEGEN JEZELF: “IK INTEGREER NU DE KRACHT VAN PASSIE MET DE GEEST ALS MIJN LEIDRAAD. HET IS MIJN VERLANGEN OM VREUGDE, VREDE EN VOORSPOED TE CREËREN EN DIE MET ANDEREN TE DELEN.” HAAL DIEP ADEM. ZIE DE TWEEDE BOL VAN LICHT DIE JE TWEEDE CHAKRA VERTEGENWOORDIGT STEEDS SNELLER SPINNEN, LICHTER EN FELLER WORDEN TOTDAT HET OPENBARST ALS EEN STRALENDE ZON EN EEN KOLOM VAN LICHT VAN HET TWEEDE CHAKRA OMHOOG GAAT NAAR HET DERDE CHAKRA (ZONNEVLECHT). ZEG: “IK BEN HEEL EN COMPLEET IN MIJZELF.” HAAL DIEP ADEM EN ZING: OO (OE).

ZONNEVLECHT

Dit is de zetel van je fysieke/mentale zelf. Als dit chakra in harmonie begint te draaien en slechts een beetje dissonante energie overblijft, zal je zelfachting terugkeren, kennis overgaan in wijsheid en helderheid van gedachte. Je krijgt weer zelfbeheersing en wordt meester over je verlangens. Je leert grenzen stellen en de grenzen van anderen eerbiedigen terwijl je energie gebruikt van de universele bron van levenssubstantie en je IK BEN Aanwezigheid in plaats van energie te gebruiken van degenen om je heen. De activatie van je Zonnekracht-centrum begint hier (zonnevlecht, hart en thymus).

Haal diep adem en zeg: “IK WIL.” ZEG TEGEN JEZELF: “IK GEBRUIK NU MIJN PERSOONLIJKE KRACHTCENTRUM, EN NEEM DE MACHT OVER MIJN EMOTIES. IK BEN DE MEESTER VAN MIJN VERLANGENS. IK STEL VASTOMLIJNDE GRENZEN.” HAAL DIEP ADEM. ZIE DE BOL VAN LICHT DIE JE DERDE CHAKRA VERTEGENWOORDIGT STEEDS SNELLER SPINNEN, LICHTER EN FELLER WORDEN TOTDAT HET OPENBARST ALS EEN STRALENDE ZON EN EEN KOLOM VAN LICHT VAN HET DERDE CHAKRA OMHOOG GAAT NAAR HET VIERDE (HARTCHAKRA). ZEG: “IK BEN DE MACHT OM TE CREËREN.” * HAAL DIEP ADEM EN ZING: OH (OO).

HART

Het hartchakra is de poort naar de hogere chakra’s die je verbinden met je Ziel-zelf en je Geest-zelf. Als je hartchakra uit balans is of grotendeels afgesloten, dan functioneer je hoofdzakelijk als een instinctief menselijk wezen dat wordt aangestuurd door de drie lagere chakra’s van het fysieke zelf. Als je de energieën van de hartgeest/-emoties in evenwicht brengt (de levens- en liefdeskracht energiecentra van het lichaam), zul je de onvoorwaardelijke liefdeskracht van de Goddelijke Geest gebruiken. Je laat snel alle energieën en gedachtepatronen los die zich uiten als jaloezie, afgunst, egoïsme, schuld of gevoelens van onwaardigheid. Wanneer je de Drievoudige Vlam van Goddelijke Wil, Wijsheid en Liefde ontsteekt, ga je een passievolle aard ontwikkelen en een verbondenheid met het leven en alle dingen.

Haal diep adem en zeg: “IK HEB LIEF.” ZEG TEGEN JEZELF: “IK ACTIVEER NU MIJN EMOTIONELE EN SOLAIRE LEVENSKRACHT-CENTRA. IK ONTVANG EN GEEF ALLEEN LIEFDE-/LICHT-ENERGIE. IK OPEN MIJN HART VOOR DE GODDELIJKE STROOM VAN DE GEEST.” HAAL DIEP ADEM. ZIE DE BOL VAN LICHT DIE JE VIERDE CHAKRA VERTEGENWOORDIGT STEEDS SNELLER SPINNEN, LICHTER EN FELLER WORDEN TOTDAT HET OPENBARST ALS EEN STRALENDE ZON EN EEN KOLOM VAN LICHT VAN HET VIERDE CHAKRA OMHOOG GAAT NAAR HET VIJFDE (KEELCHAKRA). ZEG: “IK BEN UNIVERSELE LIEFDE.” * HEEL DIEP ADEM EN ZING: AH (‘A’ ALS IN ‘HART’)

KEEL

Het keelchakra is verbonden met het astrale / emotionele vlak of mentale / oorzakelijke vlak, afhankelijk van de trillingsfrequenties van de gedachten en woorden die je uit. Dit lijkt misschien verwarrend; echter, omdat je je eigen werkelijkheid creëert door de trillingspatronen die je uitstraalt, bepaalt de wet van aantrekking dat de lagere frequenties die je uitzendt energieën van het astrale vlak aantrekken terwijl de hogere frequenties zich verbinden met de mentale niveaus van bewustzijn. Het ascensieproces behelst het zich meester maken van het fysieke vlak, het astrale (emotionele) vlak, het mentale vlak en, uiteindelijk, verdergaan naar de hogere dimensies. Communicatie, de macht van het gesproken woord, is een van de belangrijkste hulpmiddelen op het fysieke vlak. Wanneer je de taal van Liefde/Licht en van de ziel gaat gebruiken, zul je altijd je hoogste waarheid spreken, expressief en creatief zijn in spraak, in schrift, en zul je bekwaam worden in het manifesteren van je visie voor de toekomst.

Haal diep adem en zeg: “IK SPREEK.” ZEG TEGEN JEZELF: “IK GEBRUIK NU HET KRACHTCENTRUM VAN MIJN WIL VIA DE KRACHT VAN COMMUNICATIE EN ZELF-EXPRESSIE. IK ZAL MIJN WAARHEID SPREKEN MET INTEGRITEIT EN ONDERSCHEIDING. HAAL DIEP ADEM. ZIE DE BOL VAN LICHT DIE JE VIJFDE CHAKRA VERTEGENWOORDIGT STEEDS SNELLER SPINNEN, LICHTER EN FELLER WORDEN TOTDAT HET OPENBARST ALS EEN STRALENDE ZON EN EEN KOLOM VAN LICHT VAN HET VIJFDE CHAKRA OMHOOG GAAT NAAR HET ZESDE (DERDE OOG-CHAKRA). ZEG: “IK BEN PERFECTE EXPRESSIE.” * HAAL DIEP ADEM EN ZING: AAI.

DERDE OOG

Het derde oog-chakra opent de deur naar de “innerlijke zintuigen”, en verbindt je eerst met je onbewuste zelf (onderbewuste geest) en geleidelijk aan met je Hogere Zelf, aangezien de pure kosmische Lichtsubstantie van de Goddelijke Geest (Stralen genoemd) je Godsbewustzijn (de Essentie van wie je bent) mag activeren. Je gaat via de fluisteringen van je intuïtie naar een “weten” dat je wordt geleid en geïnspireerd door de Geest. Nieuwe kennis, creatieve ideeën en inspiratie vanuit de hogere mentale en intuïtieve niveaus komen tot je wanneer je je vervormingen opruimt. Wees niet bang voor de ogenschijnlijk donkere energieën of gedachtevormen die je bewustzijn binnenstromen of tijdens meditaties opdoemen, geliefden, want zij zijn je eigen creaties die naar boven komen om te worden geheeld en getransmuteerd naar het Licht. Liefde is de dynamische, bindende kracht van de Schepping en wanneer Liefde/Licht wordt geschenen op misplaatste gedachtefrequenties, worden deze “belicht” en uiteindelijk getransmuteerd. Vergeet ook niet het geschenk van de Violete Vlam te gebruiken.

Haal diep adem en zeg: “IK ZIE.” ZEG TEGEN JEZELF: “IK VERBIND MIJ NU MET DE KRACHT VAN MIJN INTUÏTIEVE GEEST. IK KAN DUIDELIJK ZIEN EN IK LUISTER AANDACHTIG TERWIJL IK MIJN INNERLIJKE WIJSHEID EN DE WIJSHEID VAN MIJN HOGERE ZELF AANSPREEK.” HAAL DIEP ADEM. ZIE DE BOL VAN LICHT DIE JE ZESDE CHAKRA VERTEGENWOORDIGT STEEDS SNELLER SPINNEN, LICHTER EN FELLER WORDEN TOTDAT HET OPENBARST ALS EEN STRALENDE ZON EN EEN KOLOM VAN LICHT VAN HET ZESDE CHAKRA OMHOOG GAAT NAAR HET ZEVENDE (KRUINCHAKRA). ZEG: “IK BEN EEN PREFECT INSTRUMENT VAN HELDERHEID EN WIJSHEID.” * HAAL DIEP ADEM EN ZING: EEI (HEY).

KRUINCHAKRA

Als het kruinchakra wordt geactiveerd, wordt de weg vrijgemaakt naar je Spirituele Zelf, en de wijsheid, vermogens en schatten in je Goddelijke IK BEN Aanwezigheid staan je ter beschikking. Als je laat zien dat je klaar bent om LIEFDE/LICHT/WAARHEID van de Schepping uit te drukken, zul je steeds meer van de kenmerken en deugden van de Twaalf Stralen van Godsbewustzijn ontvangen.

Haal diep adem en zeg: “IK BEN.” ZEG TEGEN JEZELF: “IK GEBRUIK NU MIJN SPIRITUELE KRACHT EN DE VERBINDING MET MIJN IK BEN AANWEZIGHEID, DIE HET MIDDELPUNT IS VAN MIJN VERLICHTING/INSPIRATIE/WIJSHEID.” HAAL DIEP ADEM. ZIE DE BOL VAN LICHT DIE JE ZEVENDE CHAKRA VERTEGENWOORDIGT STEEDS SNELLER SPINNEN, LICHTER EN FELLER WORDEN TOTDAT HET OPENBARST ALS EEN STRALENDE ZON EN EEN KOLOM VAN LICHT VAN HET ZEVENDE CHAKRA OMHOOG GAAT NAAR DE ZIELSTER. * HAAL DIEP ADEM EN ZING: IE (ZIE).

ZIELSTER-CHAKRA (15 á 20cm boven de kruin)

ZEG TEGEN JEZELF: “IK VERBIND MIJ EN STEM MIJ AF OP MIJN REGENBOOGBRUG NAAR EENHEIDSBEWUSTZIJN. IK TRANSMUTEER ALLE MISPLAATSTE ENERGIEËN EN OVERSTIJG DE WET VAN KARMA TOT EEN STAAT VAN GENADE.” HAAL DIEP ADEM. VISUALISEER TERWIJL JE “AUM” ZINGT DE KOLOM VAN LICHT DIE JE VERBINDT MET JE GODZELF (IK BEN AANWEZIGHEID) STEEDS BREDER WORDEN TOTDAT HET EEN LOTUSBLOEM VORMT OP JE KRUIN. ZIE HOE HET ALLE VERVORMINGEN EN BLOKKADES ZUIVERT VAN JE GODDELIJKE VERBINDING MET DE GEEST OPDAT DE FREQUENTIEPATRONEN VAN GODDELIJK LICHT, GODDELIJKE WIL EN GODDELIJKE WIJSHEID VRIJ NAAR JE TOE STROMEN VANUIT ONZE MOEDER / VADER GOD EN VANUIT JOU DE WERELD IN. ZEG: “IK BEN ÉÉN MET DE GODDELIJKE BRON.” * HAAL DIEP ADEM EN ZING DRIE MAAL: AUM * AUM * AUM.

Om je verder te helpen een zuivere, krachtige verbinding tot stand te brengen met je spirituele gidsen, engelenhelpers en een ieder met wie je wilt werken in de hogere rijken, bieden wij deze oefening:

Richt je bewustzijn diep in je Heilige Hart terwijl je een paar maal diep adem haalt. Visualiseer (op welke manier ook) je Essentie in een bol van Licht die door het portaal gaat aan de achterkant van je Heilige Hart kamer. Je gaat snel naar de vijfde dimensie, naar een nieuwe, persoonlijke piramide van Licht die speciaal is ontworpen als een ontmoetingsplaats voor jou, je vrienden en kameraden van de hogere rijken. Ga deze heilige ruimte binnen en ga liggen op de kristallen tafel. Kijk om je heen en zie in de kristallen zetels die de tafel omringen al diegenen met wie je je wenst te verbinden en wenst samen te werken. Neem even de tijd om degenen te herkennen met wie je in je piramide bent. Zoals in alle andere piramiden van Licht in de hogere dimensies is er een dubbel gefacetteerd zuiver kwartskristal dat vanuit de top van de piramide boven de kristallen tafel in het midden hangt. Electrificerende lichtende vonken stralen vanuit het enorme kristal de kamer in. Dit is de verheven Essentie van de Opperste Schepper en onze Vader/Moeder God. Er is een fontein onder de tafel met een heldere Violette Vlam die de kamer instraalt en die alle dissonante energieën transmuteren die je naar deze plaats brengt om te worden losgelaten en gezuiverd. Kom vaak naar deze heilige plaats om je verbindingen te versterken en contact te maken met je Familie van Licht.

ZEG TEGEN JEZELF: “IK EIS MIJN GODDELIJKE GEBOORTERECHT OP EN MIJN VERBINDING MET MIJN HOGERE ZELF, MIJN ZIEL-FAMILIE EN ALLE WEZENS VAN LICHT MET WIE IK ZAL SAMENWERKEN OM DE KOSMISCHE WIJSHEID EN WAARHEID TE GEBRUIKEN EN OVER TE BRENGEN DIE IK DIEN TE INTEGREREN EN TE DELEN. HIER EN NU EIS IK MIJN ZELFMEESTERSCHAP OP EN ALLE KWALITEITEN, GAVEN, DEUGDEN EN KENMERKEN VAN MIJN GODDELIJKE ZELF. IK VERLANG EEN LEVEND VOORBEELD TE ZIJN VAN LIEFDE, HARMONIE, OVERVLOED EN VREUGDE. IK BEN GODDELIJKE LIEFDE, IK BEN GODDELIJK LICHT, IK BEN GODDELIJKE WIL, IK BEN GODDELIJKE WIJSHEID IN ACTIE.”

ZO ZAL HET ZIJN! ZO IS HET! IK BEN DIE IK BEN!

Moedige vrienden, nu het proces van ascensie versnelt, is het belangrijker dan ooit om zoveel mogelijk gebruik te maken van de gevorderde technieken van transformatie. Het lijkt simplistisch; echter, de hierboven beschreven oefening / meditatie is een krachtig hulpmiddel om oude, vaste trillingspatronen los te laten en het proces te versnellen van het terugkeren naar een zekere staat van dualiteit binnen het fysieke voertuig opdat je Zielenlied / Energetische Blauwdruk een mooie, harmonieuze symfonie zal worden van grote omvang en kracht. Wij geven jullie alle noodzakelijke middelen en informatie om jullie te helpen op jullie van verlichting; echter, jullie moeten de verantwoordelijkheid nemen voor jullie terugkeer naar zelf-meesterschap. Wij zijn bij jullie om jullie te helpen terwijl jullie je rechtmatige status opeisen als een spiritueel Wezen op een Goddelijke missie voor onze Vader / Moeder God.

Wij huldigen jullie moed. Jullie zijn diep geliefd. IK BEN AARTSENGEL MICHAËL

© 2009 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502

Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

5 REACTIES

 1. Dankjewel Gordon, voor het opnieuw plaatsen van dit artikel.

  Het geeft me een duidelijker beeld waar ik nu sta en waar ik mee bezig ben. Ook waarom ik eerst de blokkerende energie dien op te ruimen, voordat de kundalini vrijkomt.

  Rob

  • hey rob, leuk dat je wat van je laat horen. Graag gedaan natuurlijk. Ik heb hem nog steeds niet gedaan. Ik zal er morgen eens tijd voor vrijmaken. Jij de oefening al gedaan? Warme groet, Gordon

   • @Gordon,

    Ja, ik ben er weer, was wat te druk met mijzelf bezig. Wel lees ik geregeld de site en de artikelen.

    Gisteren mijn lichaam energetisch schoongemaakt. Ik heb ook de lemniscaat of oneindigheidssymbool geplaatst. Ik kreeg te horen dat ik het de aankomende 5 weken nog 5 keer het beste kon plaatsen.

    Ik word realistischer en wat meer in het hier en nu, ook voel ik mijn hart weer meer, alhoewel dit ook door de schoonmaak kan komen… 🙁

    Ik kan het je dus nog niet precies zeggen. Als ik het mijzelf vraag krijg ik wel te horen dat het goed voor me is. Als ik meer weet, probeer ik wat te posten.

    Groetjes,

    Rob

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in