DELEN
zelfmoord

Toen de vier wijzen hun ogen openden, zagen ze dat de sterren zich in een nieuw patroon hadden gegroepeerd: een grote boom waarvan de takken tot in de verste hoeken van het bestaan reikten.

Rabbi Akiva was de eerste die de vorm van de boom herkende. Toen zagen ook de anderen het. Het was een openbaring voor hen, want ze zagen dat alles in de wereld verbonden is zoals de wortels en de takken van die boom.

Toen zei de engel Raziel: ‘weten jullie wat dit voor boom is?’De wijzen wisten het niet. En de engel vervolgde: ‘weet dan dat dit de Zielenboom is. Iedere ster in de hemelen is een tak van deze boom, en elke boom en bloem in de hemelse Tuinen draagt een ziel van deze boom.

De plaats waar je staat draagt een ziel in zich, en zo is het met alles wat je ziet en aanraakt.’

Dat was een angstwekkende onthulling voor de wijzen, en Ben Zoma was zo bezorgd dat hij vroeg: ‘ kunnen wij dan een gevaar vormen voor die zielen?’

Raziel antwoordde: ‘Jazeker! Iedere generatie houdt het vertrouwen en de reinheid van deze zielen in z’n handen, en ze moet die met grote voorzichtigheid behandelen en zich laten leiden door haar eigen ziel, zodat die de volgende generatie ongeschonden kan bereiken.Want als een ziel wordt geweigerd, verstoten of beschadigd, dan wordt ook dat doorgegeven.

Daarom is het zo dat de allergrootste verantwoordelijkheid het dragen van de ziel is.

Niet alleen het welzijn van de ziel van de nu levende persoon is daarvan afhankelijk, maar ook de zielen in verleden en toekomst zijn ermee gemoeid, want alle generaties bestaan tegelijkertijd in de Zielenboom. ‘

En toen keken de vier wijzen weer naar de uitgestrekte boom van alles wat leeft, en diens beeld werd geëtst in hun zielen.

Howard Schwartz vert. uit: ‘The Four Who Entered Paradise

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in