ritalin-overbodig
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
ritalin-overbodig
medicijnen-overbodig?

Delen van dit artikel hebben al maanden geleden op vele websites gestaan; best kans dat je dit al hebt gelezen. Ik wilde het toch graag alsnog op de website hebben staan. In dit onderzoek wordt de relatie tussen ADHD en Voedsel eindelijk bewezen, iets waar nog niet eerder zo uitgebreid naar is gekeken. (Gordon)

Het effect van een dieet op ADHD is groter dan het effect van medicatie. ‘Bovendien werkt het dieet de hele dag, terwijl medicatie ‘s morgens nog niet is ingewerkt en ‘s avonds alweer is uitgewerkt.’

Wie zegt dat?

Onderzoeker Lidy Pelsser van ADHD Research Centrum Eindhoven.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Hoe zat het ook alweer?

Lidy Pelsser heeft een proefschrift geschreven over de psychiatrische stoornis ADHD die zorgt voor hyperactief gedrag, aandachts- of concentratieproblemen. Volgens haar komt ADHD in 60 procent van de gevallen doordat kinderen overgevoelig zijn voor bepaalde voeding. Zij vindt dat de definitie van ADHD moet worden aangepast. Je zou het uit elkaar moeten trekken tot twee types: voedings-ADHD en klassieke ADHD.

het speciale eliminatiedieet voor kinderen met ADHD.

Pelsser publiceerde eerder dit jaar in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet over het speciale eliminatiedieet voor kinderen met ADHD. Vijf weken lang krijgt een kind een individueel dieet waarbij wordt geëxpertimeerd met voedingsmiddelen. Daardoor wordt duidelijk welke voeding het gedrag van het kind beïnvloedt. Zij stelt dat zo’n dieet de hele dag werkt, in tegenstelling tot medicatie. En dat terwijl de meeste kinderen medicijnen krijgen om de ADHD in te dammen. Volgens de Gezondheidsraad leidt medicatie bij ongeveer 80 procent van de kinderen met ADHD tot gedragsverbetering. Meest voorkomende medicijnen die worden gebruikt zijn Ritalin en Concerta.

Wat is waar?

Op de website www.steunpuntadhd.nl lezen we dat de symptomen van ADHD terugkomen als de medicijnen zijn uitgewerkt. ‘Bij kortwerkende medicatie komen de symptomen dan soms sterker terug dan normaal. Dit noemen we het reboundeffect. Dit effect kan met een goed getimed innameschema worden beperkt. Bij langwerkende medicijnen treedt dit effect niet op en hoeft er maar één keer per dag medicatie ingenomen te worden’, zo vermeldt de website. Jan Buitelaar is hoogleraar psychiatrie bij het UMC Radboud in Nijmegen. Vermeld moet worden dat hij ook de wetenschappelijk begeleider was van de studie van Pelsser, maar we gaan uit van zijn deskundig onafhankelijk oordeel. Volgens Buitelaar klopt het dat de meeste ADHD-medicijnen een beperkt aantal uur werken. ‘Dat varieert van drie tot acht uur, en sommige werken tien tot twaalf uur. Maar de meeste medicijnen zijn in de ochtend wel uitgewerkt. Als je bijvoorbeeld om half 8 ‘s ochtends een pil inneemt, gaat het opnieuw werken.’

Het hangt volgens hem ook af van de persoon die de medicijnen slikt en diens levensstijl. ‘Een puber of een jong iemand heeft een langere dag dan een ouder iemand. Maar als je je pillen te laat neemt, krijg je weer slaapproblemen. Er zit dus een grens aan.’ Een dieet werkt wel 24 uur, stelt Buitelaar. ‘Omdat je je voeding verdeelt over de hele dag.’

Bron: depers.nl

NB:

artikel in de AD
klik door voor  een volledige artikel in de AD

Zestig procent

Uit dit en eerder onderzoek blijkt dat zowel ADHD als opstandig en brutaal gedrag bij zestig procent van de kinderen door gewone voeding veroorzaakt worden.

Eerder dit jaar publiceerde Pelsser de resultaten van haar onderzoek naar de effecten van een speciaal dieet, het RED-dieet, in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

 

RED-dieet

Het RED-dieet is een op individuele leest geschoeid dieet. Alle voedingsmiddelen waarop kinderen zouden kunnen reageren, mogen ze gedurende vijf weken niet eten. Zo kun je vaststellen of de voeding het gedrag beïnvloedt.

Als dat zo is, worden afzonderlijke voedingsmiddelen stuk voor stuk weer aan het dieet toegevoegd. Dan blijkt op welke specifieke voedingsmiddelen een individueel kind reageert met ADHD-gedrag.

Pelsser stelt dat de huidige definitie van ADHD niet meer voldoet. Deze zou vervangen moeten worden door food-induced (FI-) ADHD enerzijds en classic ADHD anderzijds, afhankelijk van de reactie van het kind op het RED-dieet.

Effect

“Het effect op ADHD van het dieet blijkt groter te zijn dan het effect van medicatie. Bovendien werkt het dieet de hele dag, terwijl medicatie ‘s ochtends nog niet is ingewerkt en ’s avonds alweer is uitgewerkt.”, zegt Pelsser.

Daarom zou het dieet volgens haar standaard toegepast moeten worden bij de diagnostiek van ADHD. Bij zestig procent van de kinderen zal vervolgens blijken dat er sprake is van FI-ADHD, en bij deze kinderen zou aanpassing van hun voeding onderdeel moeten zijn van de behandeling.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in