Home Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor Nieuwetijdskind Magazine- https://www.nieuwetijdskind.com/ en al haar subdomeinen.

Nieuwetijdskind Magazine , KvK-nr.: 57379904, verleent u hierbij toegang tot https://www.nieuwetijdskind.com/  en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Nieuwetijdskind Magazine behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Nieuwetijdskind Magazine spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nieuwetijdskind Magazine.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Nieuwetijdskind Magazine.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Nieuwetijdskind Magazine oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nieuwetijdskind Magazine nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nieuwetijdskind Magazine en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nieuwetijdskind Magazine, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Informatie op deze site is geen vervanging voor medische zorg

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming) en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

Nieuwetijdskind Magazine raadt u uitdrukkelijk aan te allen tijde voor medisch advies naar een gediplomeerd arts te gaan.

Fotogebruik

Redactie van deze site richt zich erop, volledig copyrightvrije afbeeldingen te gebruiken voor artikelen en opmaak van deze site. Wij doen al het mogelijke en hebben al het mogelijke gedaan om, indien van toepassing, mogelijke rechthebbenden van gebruikte afbeeldingen te achterhalen. Van foto’s die gebruikt worden op deze site, zijn wij in de veronderstelling dat deze copyrightvrij zijn. Indien u van mening bent tóch rechthebbende te zijn, vragen wij u zich per ommegaande bij de redactie te melden. Wij zullen de gewraakte afbeelding dan direct verwijderen. De mogelijkheid is ook, dat wij voor een promotie-link zorgen, als compensatie voor de plaatsing van de afbeelding of een gedeelte ervan.