Ik moet iets bekennen: toen Trump de verkiezingen won, was ik daar ergens blij om. Gek, toch? Voor je me verkettert: ik heb dus niet voor hem gestemd, en ik heb hem ook niet aangemoedigd. Zoals de meeste mensen heb ik me zorgen gemaakt over zijn dwarse moraal en zijn gebrek aan politieke ervaring.

Ik geloofde wél toen hij won, dat dat het perfecte Harajuku moment was, een moment dat je het urgente inzicht krijgt dat er verandering nodig is.

Om precies te zijn, ik ging er van uit dat Trumps aantreden ons met de neus op de feiten zou drukken dat onze wereld wordt geregeerd door mannen die staan voor een achterhaald model van ‘Mannelijk Succes’.

In veel opzichten kun je Trump zien als een succesvol man. Hij heeft indrukwekkende dingen voor elkaar gekregen en bakken met geld verdiend, maar zijn benadering van het leven komt voort uit egocentrische overtuigingen.
door Phil Drolet

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Is dat nu waar succes op neer komt?

Volgens mij is dit de basis voor heel veel van onze maatschappelijke problemen (om er een paar te noemen: corruptie, sociale ongelijkheid en slechte relaties) en als we dit nu eens aanpakken, kunnen we heel veel van de al eeuwen voortwoekerende problemen eindelijk de baas.

We kunnen dan samen een nieuwe invulling geven aan ‘een man met succes’. Vervolgens moeten we hard aan de slag om deze nieuwe visie gestalte te geven en een wereld te bouwen waarin het voor iedereen goed toeven is.

In dit artikel neem ik je mee op verkenningstocht om erachter te komen wat dat concept ´Mannelijk Succes´ behelst, wat de invloed ervan op jou is en hoe jij, door je invulling van mannelijk succes te verbeteren, gelukkiger, rijker en invloedrijker zult kunnen worden.

Donald Trump en het Oude Paradigma van Succes

Donald Trump is één grote paradox.

Aan de ene kant is hij geniaal: hij is miljardair, hij gaf leiding aan meer dan 500 bedrijven, en zonder enige politieke of militaire ervaring heeft hij het voor elkaar gekregen om president te worden.

Wat je verder ook over hem te zeggen hebt, dat is toch best knap.

Aan de andere kant, is hij als mens een stuk minder geslaagd: het is een racistische, extreem manipulatieve vrouwenhater met een enorme staat van dienst als het gaat om list en bedrog.

Duidelijk zie je in deze paradox het model afgetekend van de oude definitie van ‘Mannelijk Succes’:

 1. hij verdient superveel geld en zorgt goed voor zijn eigen familie, óók, en zonder enige aarzeling, als dat ten koste gaat van het algemeen belang.
 2. het is een harde man die hard werkt en in sommige velden enorm goed functioneert, ook al doet hij dat zonder mededogen, zonder om anderen te geven.
 3. hij is is machtig en invloedrijk, zonder scrupules, en niet te beroerd om zijn integriteit op te geven voor het succes.

Dus hij heeft zeker wel vaardigheden, en die zijn heus niet allemaal even verderfelijk, maar tegelijkertijd mist zijn succesformule balans en gaat bovendien altijd gepaard met schade voor anderen.

Is Trump een Product van Zijn Generatie?

Voor we Trump en mannen van zijn kaliber afbranden, een blik op het grotere plaatje:

Hoe is zijn benadering van succes tot stand gekomen?

Welke culturele krachten hebben zijn overtuiging vormgegeven?

Wat heeft zijn karakter gemaakt tot wat het is?

Volgens mij zijn er drie grote krachten aan te wijzen die de Donald Trump die we nu kennen, hebben gevormd en die een hele generatie mannelijke baby boomers (geboren tussen 1946 en 1964) hebben beïnvloed:

 • – Schaarste en de Stammenmentaliteit
 • – Stoïcisme en de Emotioneel Gesloten Man
 • – Kapitalisme en de Opkomst van de Hebzucht

Schaarste en de Stammenmentaliteit

Jij en ik leven in de rijkste tijd uit onze hele geschiedenis. In onze basisbehoeften is voorzien, we worden door maar weinig bedreigd, en de techniek zorgt voor ongekend comfort (auto’s, supermarkten, centrale verwarming, koelkasten, computers, mobiele telefoons, noem maar op). Nu we zulke levensomstandigheden hebben, vergeten we makkelijk dat voor het overgrote deel van onze geschiedenis, de situatie wel anders was. Naar verluidt loopt homo sapiens al zo’n 200.000 jaar rond, en eigenlijk hebben we al dat comfort pas zo’n honderd jaar. Dat betekent dat 99.95% van onze geschiedenis werd gekenmerkt door een strijd om het bestaan.

Duizenden jaren lang leefden onze voorouders in schaarste: ze wisten nooit of er genoeg eten, water of warmte zou zijn. Ze leefden van dag tot dag en dat heeft de schaarstementaliteit diep in ons bewustzijn geëtst: “Ik eerst, dan pas jij.”

Om de overlevingskansen te verhogen, gingen mensen in stammen samenleven en zo ontstond een stammenmentaliteit: “Je bent vóór ons, of tegen ons.”

Dit soort denkwijzen werd in recente jaren nog versterkt door de grote Wereldoorlogen. Toen Donald Trump werd geboren, in 1946, had de wereld net 6 vreselijke jaren van onuitsprekelijk verlies, trauma en angst achter de rug.

Als zodanig lag er nogal wat verantwoordelijkheid klaar voor een man uit die tijd: hij moest goed voor zijn gezin zorgen, zijn familie (stam) moest, koste wat kost, overleven. Zorg om het algemeen nationaal welzijn was aan de ambtenaren, dat was niet de verantwoordelijkheid van de zakenlieden.

Stoïcisme en de Emotioneel Gesloten Man

Om in die tijden van schaarste en stammenmentaliteit te slagen, moest men een aantal belangrijke persoonlijkheidstrekken ontwikkelen: hardheid, veerkracht en innerlijke kracht. Deze waren van essentieel belang om dag in, dag uit, alle ontberingen te trotseren om voor hun familie te zorgen.

Een goede manier om dat te doen was door stoïcijns te worden, door pijn en problemen te doorstaan zonder blijk te geven van gevoelens en zonder te klagen. Als overlevingsstrategie is deze houding zeer geschikt, maar daar staat wel wat tegenover: mannen werden er ongevoelig van, ze konden de stem van hun hart niet meer horen en verloren hun medegevoel voor anderen.

Kijken we naar het traditionele model van Mannelijk Succes, dan zien we stoere mannen, hardwerkend en tot veel in staat. Tegelijkertijd ontberen ze mededogen en echte warmte.

Kapitalisme en de Opkomst van de Hebzucht

De derde maatschappelijke kracht waar we naar kijken is die van het kapitalisme, en hoe het kapitalisme de hebzucht in de wereld heeft aangewakkerd als nooit tevoren.

Natuurlijk zijn er een boel goede eigenschappen te noemen van het kapitalisme, ik sta er bijvoorbeeld nog regelmatig van te kijken dat ik een stukje plastic, mijn betaalpas, kan gebruiken om zo’n beetje alles wat er bestaat in handen te krijgen. Wow.

Kapitalisme werkt echter ook buitensporigheid in de hand, zowel vanuit het oogpunt van de gebruiker als vanuit dat van de producent bezien. Er zit geen rem op het systeem, niets dat mensen er van weerhoudt het systeem te misbruiken (winst te maken ten koste van het algemeen belang) en te veel tot zich te nemen (te veel te eten en te veel uit te geven).

Dat afgezet tegen het gegeven dat schaarste duizenden jaren lang een integraal onderdeel van het bestaan had gevormd, ziedaar: het perfecte recept voor hebzucht. En met die hebzucht komt dan een neiging om normen en waarden bij te buigen, en om integriteit te slachtofferen voor het gewin.

Dit doen zakenlui natuurlijk al generaties lang, Donald Trump is maar één van de vele voorbeelden.

Een Verouderd Model voor Succes

Zoals je ziet, leiden 200.000 jaar menselijke geschiedenis zo tot een uiterst duidelijk, diep ingeprent succesmodel:

 • – Mannen hebben zich ontwikkeld tot hardwerkende vakkundige brood-op-de-plank-brengers, die zich daarin nergens door laten tegenhouden.
 • – Zware levensomstandigheden hebben de mannen verhard en weerbarstig gemaakt, terwijl ze zich emotioneel afsloten.
 • – Het kapitalisme heeft gezorgd voor een ongekende welvaartstoename, die hand in hand ging met de toename in bedrog en hebzucht bij de succesvolle zakenmannen.

Deze eigenschappen, zo gemankeerd als ze ook mogen zijn, hebben de mensheid wel degelijk gediend – ze hebben ons gebracht waar we nu staan. Helaas gaan ze ons niet verder helpen, niet waar we naartoe moeten. Waarschijnlijker is dat ze ons zullen vernietigen. Tenzij we een nieuw model voor mannelijk succes gaan hanteren, nu meteen.Donald Trump en de nieuwe man

De Nieuwe Maatstaf voor Mannelijk Succes

Na deze situatieschets, nu eerst een belangrijke vraag:

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze persoonlijke levens én de maatschappij een niveau hoger kunnen komen?

Ik ben van mening dat we het goede van onze voorgangers moeten meenemen naar de toekomst en dat we dat moeten aanvullen met de kwaliteiten die zij nog misten.

Wat we moeten gaan worden:

 • – Goede verdieners, goede verzorgers, maar op een manier dat het de hele mensheid ten goede komt (“Ik win, jij wint.”)
 • – Stevig, hardwerkend en zeer vakkundig, en tegelijkertijd zeer betrokken, zacht en begaan met anderen.
 • – Machtige mannen en invloedrijke leiders, en ook lichtende voorbeelden en bakens van fatsoen.

Precies dát lijkt mij wat een ‘succesvol man’ vanaf nu zou moeten zijn. De lat ligt hoog, het is best nogal een uitdaging, maar wel één van vitaal belang voor de mensheid.

Klinkt dat nou heel dramatisch? Nee, want…

Als we zo doorgaan als we nu bezig zijn, zullen we elkaar de tent uit vechten, de planeet verwoesten en onze ego’s de baas laten zijn. Wat levert dat ons op?

Eén ding is zeker: we staan op een keerpunt in de geschiedenis en de tijd is aangebroken dat jij en ik opstaan. Serieus. Het is nu tijd dat wij die mannen worden die deze wereld nodig heeft. Het is tijd dat we Koningen worden.

Je ‘Succes Operating System’ Upgraden

Hoe doen we dat dan?

Nou, daar ben ik al enkele jaren uitgebreid mee aan het experimenteren. Met veel inzet heb ik mijn geest opnieuw geprogrammeerd, mijn hart opengegooid en mijn ‘Succes Operating System’ geüpgraded.

Gaandeweg heb ik ontdekt dat er een paar basismodellen zijn voor de geest die van fundamenteel belang zijn om een ‘Succesvol Man 2.0’ te kunnen worden.

 1. Upgraden van Schaarste naar Toereikendheid
 2. Upgraden van Stammenmentaliteit naar Inclusiviteit
 3. Upgraden van Stoïcisme naar Emotionele Uitdrukkingsvrijheid
 4. Upgraden van Kapitalisme naar Bewust Kapitalisme

We nemen ze één voor één door, en kijken hoe we de overgang kunnen maken en ons hele leven kunnen upgraden.

Principe 1 Upgraden van Schaarste naar Toereikendheid

De schaarstementaliteit is gebaseerd op de aanname dat er niet genoeg is voor iedereen: “Krijg jij meer, dan krijg ik minder.” Dat maakt ons concurrenten, dus moet ik jou verslaan om te overleven.

Als ik toch bezig ben, kan ik maar het beste gelijk zo veel mogelijk verzamelen, ben ik net nog een stuk veiliger. Zou mijn inhaligheid jou en je familie schaden, dan is dat mijn probleem niet. We zijn immers concurrenten, weet je nog?

De toereikendheidsmentaliteit daarentegen gaat er van uit dat er genoeg is voor eenieder – zo lang iedereen een eerlijk deel neemt.

Wist je wel dat er sinds 1970 al genoeg voedsel op de planeet is om de hele mensheid te voeden? En toch komen miljarden mensen om van de honger, terwijl méér dan twee derde van de Amerikaanse volwassenen overgewicht hebben. Dit is toch wel één van de meest trieste feitjes over de mensheid, en wel één waar me nu mee aan de slag moeten. Je bekwamen in toereikendheid is daarin een goed begin.

Om dit te doen, moet je in je bewustzijn twee geloofscodes inprogrammeren:

 •  – Ik ben vindingrijk en kan aan alles komen wat ik nodig heb, wanneer ik het nodig heb. Ik vertrouw mezelf en met mij komt alles wel goed.
 • – Ik heb maar een zekere hoeveelheid dingen nodig om goed te leven alles wat méér is dan dat, is niet goed voor mij of voor de wereld.
 • – Ik weet het, dit is wel andere koek dan waar we (de meesten van ons) mee zijn opgevoed. Maar laat de manier waarop je geconditioneerd bent je alsjeblieft niet afsluiten voor deze nieuwe manier van denken. Dat er wat rappers zijn die beweren, wat de hele popmuziek eigenlijk doet, dat het om champagne gaat, en om miljoenen te hebben, betekent nog niet dat dat wáár is!

Een onderzoek uit 2010 van Princeton liet zien dat na €75.000 per jaar, er geen verband meer is tussen geld en geluk.

Denk er aan: we leven in de rijkste tijd van de geschiedenis. Geld is overal. Het is niet verschrikkelijk moeilijk er aan te komen, en we hoeven ook geen multimiljardairs te zijn om veilig te zijn, of om gelukkig te zijn.

Oefening: overdenk eens hoeveel geld je nodig zou hebben om een prachtig fijn leven te leiden, en zet dat als je doel. Als je alleen maar gaat voor ‘nog meer’, dan zet je jezelf vast op de tredmolen en komt je geluk in het geding; je vergaart daarmee meer dan je nodig hebt en ondermijnt zo het wereldsysteem.

Principe 2 Upgraden van Stammenmentaliteit naar Inclusiviteit.

Eén van de dingen die Donald Trump tijdens zijn campagne geweldig deed, was dat hij een wij-tegen-zij mentaliteit voorstond. Daarmee deed hij een appèl aan onze evolutionaire angsten en versterkte hij de notie dat “ze ons gaan pakken!” (dus laten we een grote muur bouwen!)

Het probleem is dat zo’n stammenmentaliteit ons constant in angst houdt, zodat we tegenover elkaar staan, en het bevordert zo conflicten, zowel tussen individuen als op wereldniveau.

Het is een heel basaal bewustzijnsniveau, dat 10.000 jaar geleden heel geschikt was, maar nu volstrekt verouderd is. Net als we al bij Principe 1 zagen, is de wereld nu anders dan toen: er is genoeg voor iedereen. We hoeven geen strijd meer met elkaar te voeren.

Donald Trump en de nieuwe man
sasint / Pixabay

Integendeel, wat we nu het best kunnen doen om gelukkige, productieve, levens te leiden is precies het tegenovergestelde: samenwerking.

Als zodanig is één van de meest handige gedachten die je in je bewustzijn kunt implementeren de volgende:

“Iedereen zit in mijn team. We doen dit allemaal samen.”

Dit is een ongelooflijk krachtige gedachte. Terwijl ik het schrijf al voel ik hoe mijn zenuwen ontspannen en mijn geest open gaat staan voor mogelijkheden.

Misschien denk je nu: “Nou, leuk, maar in het echt gaat het toch anders.”

Laat me je dit zeggen: ik heb deze manier van denken de laatste twee jaar elke dag actief toegepast, en het werkt gewoon echt. Weet je waarom? Zoals wij vanuit de quantumfysica en door het tweespletenexperiment hebben geleerd, gaat er van de verwachting van de observant een directe invloed uit op het gedrag van het geobserveerde. Dit wil zeggen dat als je je leven leidt met de verwachting dat mensen egoïstisch, gemeen en gevaarlijk zijn, dat je daarmee de kans aanzienlijk verhoogt dat dat ook gaat gebeuren. Omgekeerd, als je verwacht dat mensen lief, gul en vriendelijk zijn, dan zou je maar zo het beste in de mensen kunnen zien en, als zodanig, goede ervaringen met mensen hebben.

Je hoeft me niet te geloven, hoor, probeer het maar gewoon.

Oefening: elke keer als je de deur uitgaat, doe dat dan met de gedachte: “We zijn allemaal één team!” Lach maar naar de mensen. Zeg ook ‘hallo’. Ga er van uit dat je vriendjes bent met iedereen. Moet je eens opletten wat er dan gebeurt…

Principe 3 Upgraden van Stoïcisme naar Emotionele Uitdrukkingsvrijheid

Om een machtig man, een invloedrijke leider, te zijn, hebben we enorm veel innerlijke kracht nodig. Stoïcisme is een manier om daar aan te komen.

Aan deze benadering kleeft wel een bezwaar: door ons los te koppelen van onze gevoelens, maken we van ons bestaan een soort cognitieve ervaring zonder diepte, zonder schoonheid en zonder leven.

Hoe het met jou zit weet ik niet, zelf ben ik niet bereid om die deal aan te gaan. Temeer daar er een betere manier is: emotionele uitdrukkingsvrijheid.

Met stoïcisme komt weliswaar kracht vanuit de onderdrukking van gevoelens, maar als we ons emotioneel kunnen uitdrukken, worden we sterker doordat we onze gevoelens als een positieve brandstof kunnen gebruiken.

Gevoelens kunnen ons alleen hinderen als we niet in staat zijn er op een volwassen manier mee om te gaan; als we toestaan dat ze de teugels overnemen en ons afgooien. Als we de vrijheid ervaren om onze emoties de ruimte te geven, kunnen we onze emoties voelen en hun kracht gebruiken, en ze bewust voor het goede inzetten.

Voel je angst? Benut die om harder te werken en je zintuigen op scherp te zetten.

Ben je verdrietig? Gebruik dat om je hart te verzachten en je meer te verbinden met je omgeving.

Ben je boos? Dat is een signaal dat er iets niet goed zit, dat er iets moet veranderen.

Als je je gevoelens zo benadert, functioneer je veel beter als individu en kun je veel meer gevoel voor anderen ontwikkelen.

Daarenboven is het zo dat als je jezelf toestaat ook de onplezierige emoties te voelen, dat je dan de fijne óók veel beter kunt voelen: plezier, liefde, geluk en medeleven worden er ook veel sterker van.

Oefening: de volgende keer dat je een sterke emotie voelt opkomen, even pas op de plaats. Onderdruk het gevoel niet, probeer niet jezelf te verdoven. Blijf erbij, wees nieuwsgierig en vraag jezelf: Waarom is dit gevoel er? Wat vertelt het je? En het belangrijkste: hoe kun je het positief inzetten?

Principe 4: Upgraden van Kapitalisme naar Bewust Kapitalisme

Zoals ik al eerder zei, er zijn een boel goede aspecten aan kapitalisme. Een vrije-markt economie levert ons onvergelijkbaar veel toegang op tot goederen en diensten, het beloont harder werk en het nemen van initiatief en het scheppen van nieuwe waarde.

Maar als we eerlijk zijn, de oude definitie van ´een succesvol man´ had ook zo wat voordelen, maar vertoonde toch ernstige gebreken, en hetzelfde geldt voor het kapitalistische systeem.

Donald Trump en de nieuwe man
kassoum_kone / Pixabay

Gelukkig hoeft het systeem niet helemáál afgebroken te worden. We hoeven ook niet met zijn allen communistisch te worden, of iets anders radicaals. Wel moeten we het huidig systeem upgraden. Ziedaar: Bewust Kapitalisme.

Hoe gaan we dit dan doen?

Het verdienen van geld is zeer belangrijk voor de levensvatbaarheid van een bedrijf, maar het is niet de enige of zelfs maar de allerbelangrijkste reden dat een bedrijf bestaat. Bewuste bedrijven richten zich op hun doel, dat voorbij het behalen van winst ligt. Door op zijn hoger doel te mikken, kan een bewust bedrijf zijn aandeelhouders inspireren en betrekken en enthousiasmeren.

We moeten onze carrière en onze zaken dus in een bredere context zien: geld verdienen is van belang, en net zo belangrijk is het om dat te doen op een manier dat iedereen die erbij betrokken is, er baat bij heeft.

Om dit wat bevattelijker te maken, hier twee zeer verschillende voorbeelden:

 1. Het Trump Taj Mahal Casino Resort. In dit bedrijf staat winst(optimalisatie) voorop. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten de klanten zo veel mogelijk geld in het casino achterlaten (en dat zelfs ten koste van het geluk en de -geestelijke- gezondheid van die mensen). Ze betalen daarnaast hun personeel en leveranciers zo min mogelijk, dat scheelt onkosten. De behaalde winsten vloeien totaal niet terug in de gemeenschap
 2. Toms Shoes. In dit bedrijf is winst mooi meegenomen. Elke keer dat je een paar schoenen koopt, doneert Toms Shoes ook een paar aan een kind in nood. Een elegant en effectief model: maak een geweldig product, verkoop het tegen een eerlijke prijs, deel wat van de winst met wie dat het hardste nodig heeft en zorg dat alle betrokkenen (medewerkers, klanten, leveranciers) een ruime beloning krijgen voor hun inzet.

Volgens het model van het traditionele kapitalisme wordt er door Toms Shoes geld weggegooid. Wie er met een wat minder beperkte blik naar kijkt, ziet dat ze betere zaken doen.

Een stapje verder, en nu gaan we onze eigen blik verruimen: neem geen genoegen met werk waar je zat geld voor krijgt, maar waar geen hoger doel mee gediend is. Denk maar aan al de mensen die in verbinding staan met jouw bedrijf. Schep dan een ecosysteem dat elk van die mensen naar een hoger plan tilt.

Oefening: daag jezelf eens uit wat breder te denken. Hoe kun jij met jouw werk een meerwaarde bieden voor de maatschappij? Hoe kun je, in plaats van een maximale winst, een maximaal rendement voor iedereen bewerkstelligen?

Hoe hoger, hoe beter

Dit artikel begon met een bekentenis, en ik zal er ook mee afsluiten: dit is allemaal helemaal niet zo makkelijk.

Er zijn elke dag zoveel afleidingen en verleidingen om de weg van de minste weerstand te nemen, en dan ben je al gauw terug in het oude model.

Het vasthouden aan het idee genoeg te hebben vereist enige discipline en toewijding.

Het idee dat we allemaal ‘samen’ zijn vergt een ongelooflijk vermogen tot acceptatie en een open geest.

Het nastreven van de vrijheid om lucht te geven aan je emoties maakt wel dat je bescheiden blijft en je moet wel tegen een stootje kunnen.

Als je bewust kapitalisme na wil streven, moet je erg gul zijn en zeker niet egoïstisch.

Nee, makkelijk is het niet. Maar het is het wel totaal waard. Het is het waard voor jezelf, voor diegenen van wie je houdt, voor onze hele wereld. Als je al lezend tot hier bent gekomen, dan weet ik zeker dat dat jij in je ziel de roeping voelt om op te staan. Laten we dat dan samen doen.

Laat ons, dag na dag, week na week, streven naar hogere idealen, vanuit de stellige overtuiging dat het het waard is, en dat onze liefde, onze moed en onze kracht miljoenen anderen zullen inspireren ons voorbeeld te volgen. Zo, beste vriend, veranderen wij dan de wereld. Eén mens tegelijk. En we beginnen bij onszelf.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

8 REACTIES

 1. Prachtig artikel! Maar hoe komt zo’n artikel bij de harde zakenlui terecht en als het daar al terecht komt hoe krijg je ze dan zo ver om er voor open te staan…….

 2. Wat mooi geschreven! Heerlijk om te lezen en prachtig om te zien hoe je mensen aansterkt op te staan en bij te dragen aan een collectieve maatschappij die leeft vanuit liefde en het hart. Dank je wel

  Liefs Nicole

 3. Inspirerend en spijker op zijn kop, mooi verwoord en op een rij gezet wat de wereld nu nodig heeft en hoe de transitie in zijn werk kan gaan. Nu nog zo veel mogelijk mensen aan de slag krijgen en dan op naar een mooiere wereld!

 4. Inspirerend en spiker op zijn kop, mooi verwoord en op een rij gezet wat de wereld nu nodig heeft en hoe de transitie in zijn werk kan gaan. Nu nog zo veel mogelijk mensen aan de slag krijgen en dan op naar een mooiere wereld!

 5. Prachtig betoog van de auteur. It’s all mindset! Verbeter de wereld begin bij jezelf. Met deze inzichten en handvaten van de auteur moet dat zeker lukken. Ik ben wel benieuwd wat de andere ervaringen zijn van de auteur over de toepassingen van zijn visie in praktijk. Dus de toepassing van zijn drie upgradingsprincipes.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in