Draag jij de last van anderen?

De last dragen van anderen, je (voor)ouders, partners en zelfs van het collectief. Vooral hooggevoelige mensen zijn hier heel goed in. Maar de gevolgen ervan zijn minder fijn. Die kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn en divers: je te verantwoordelijk voelen voor anderen, het meedragen van een verdriet dat je niet kunt plaatsen of het gevoel hebben dat er ‘iets’ tussen jou en anderen in staat.

Hoe is dit ontstaan? Je kunt verrassende inzichten krijgen door op energetisch niveau contact te maken met de last die onze energiestroom blokkeert.

Je missie

De oorzaak van het dragen van de last van anderen ligt bij je zielsmissie: het helpen van anderen. In de dimensie waar we vandaan kwamen leek dat geen probleem, daar is onvoorwaardelijke liefde. Hoe anders is dit op planeet aarde, waar mensen vastzitten in angst en onvermogen. Het helpen van anderen blijkt dan ook veel complexer dan we konden vermoeden. Bovendien weten we niet hóe te helpen.
Door onze grote bereidheidwilligheid staat ons deurtje wagenwijd open voor het leed van anderen. Met alle gevolgen van dien.

Hoe nemen we de last op ons?

We reageren vaak boos, wanneer we ontdekken dat we andermans last meezeulen. Omdat de ander ons dit heeft ‘aangedaan’. Toch is het mede het gevolg van onbewuste processen in onszelf en onze bereidheid om anderen te helpen.

Wanneer mijn cliënten in onze sessies teruggaan naar de Bron, blijkt dat het hun missie was om mensen te helpen door hun licht te laten schijnen op hun leed, zodat de ander zich hiervan bewust zou worden. En om anderen, door middel van hun innerlijk licht, het vertrouwen te geven om te durven loslaten en helen.
Maar in de praktijk bleek dit vaak onmogelijk. Zeker voor eerdere generaties was het ongebruikelijk om gevoelens toe te laten en zich te uiten. De emotionele systemen van onze (voor)ouders raakten daardoor overvol, met als gevolg dat ze hun last automatisch doorgaven.
Vele vaders en moeders, maar ook grootouders hebben hun verdriet onbewust doorgesluisd aan hun kinderen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Familie

Renske ontdekte tijdens een sessie een energetische verbinding met haar moeder en een aantal zussen. Deze bleek al vóór haar incarnatie te zijn ontstaan. In de andere dimensie zag ze het als haar taak om de familie bijeen te houden, ze hoorde “regel de chaos”.
Vanuit de Bron volgde ze haar roeping om eenheid te brengen. Maar eenmaal op aarde raakte ze verstrikt in de problemen van haar familie en bleek de werkelijkheid weerbarstig. Natuurlijk lukte het haar niet om als klein meisje de chaos te regelen en ze nam uiteindelijk de last van haar ouders op zich.
Nu realiseerde ze zich dat het moment was gekomen om haar familie energetisch los te laten, zodat ze hun eigen verantwoordelijkheid konden nemen. Ze vertelde aan haar familieleden die energetisch aanwezig waren, dat ze hun losliet. Ze liet ze niet zo maar achter,m aar bracht hun in contact met het universum. Zodat het universum deze taak van haar over zou nemen en haar familie verder zou ondersteunen in hun proces. Renske voelde zich daarna stukken lichter, bevrijd. Zij kon nu haar eigen pad volgen, net als haar familie.

Een karmische oorzaak

Soms is er een karmische oorzaak waarom we de last van anderen op ons nemen. Wouter bijvoorbeeld ontdekte in een sessie dat hij in een ander leven in een concentratiekamp verbleef. Hij hielp anderen, maar overleed. Voor zijn gevoel liet hij hun in de steek.
In dit leven wilde hij dit rechtzetten en zo veel mogelijk mensen van dienst zijn. Met als gevolg dat hij de last van anderen op zich nam en hierdoor vastliep. Gelukkig zag hij in dat dit niemand daadwerkelijk verder hielp en liet de mensen los die hij onbewust vasthield. Hij zag energetisch dat ze van hem weg  liepen. Ze waren bevrijd, net als hijzelf. Er viel een last van hem af.

Stagnatie

Het dragen van de pijn van een ander veroorzaakt lijden en stagnatie in je ontwikkeling. Velen gaan van kinds af aan gebukt onder verdriet, schuldgevoelens en onmacht van (voor)ouders. Het is een energetische gevangenschap die op een subtiel niveau voelbaar is. Godzijdank leven we nu in een tijd dat er steeds meer mogelijkheden zijn om deze lasten los te laten.

Niet alles is voorbestemd

Het is belangrijk dat we ervoor waken om alles wat er in ons leven gebeurt, te scharen onder de goddelijke voorzienigheid: ‘het heeft zo moeten zijn’. Ook ik heb dit lange tijd gedacht, maar ik ben er door de sessies achter gekomen dat niet alles wat er gebeurt zo ‘moest zijn’ of dat het ‘goed’ is dat het gebeurt. Eigenlijk ook wel logisch, want dan zouden onze vrije wil en keuzevrijheid geen functie hebben.
Er is een energetisch ‘ideaal’ dat potentie heeft; een missie. Wanneer een kind besluit om bij ouders geboren te worden om hun te helpen helen, is die potentie er zeker. Maar deze ouders hebben een vrije wil en een keuze. Wanneer ze besluiten, meestal vanuit angst, om hun oude pijn niet toe te laten, niet los te laten, verandert het scenario voor het kind. Vaak met het gevolg dat het kind de last besluit te dragen en hierdoor zelf vastloopt.

Hoe te helen?

Laat je licht schijnen op de pijnlijke ervaringen. Waak ervoor om deze af te doen met ‘het heeft nu eenmaal zo moeten zijn’. Wanneer we als kind hebben geleden, is dit meestal niet de keuze van de ziel geweest.
Zelfcompassie en eerlijk zijn over onze gevoelens zijn belangrijke voorwaarden om te helen: hoe voelde de eenzaamheid, je onmacht en het verdriet? Laat deze gevoelens toe, zodat ze loskomen en je ze kunt loslaten.
Wanneer je energetisch contact maakt met de last, krijg je begrip en inzicht in het ontstaan ervan. Dit creëert compassie en ruimte, zowel voor jezelf als de ander.

Hoe helpen we anderen daadwerkelijk?

We mogen anderen helpen om zich bewust te worden van hun pijn, maar ze dienen uiteindelijk zichzelf te helpen. Jouw rol is om je licht richting anderen te laten schijnen, zodat hun leed voelbaar wordt. Zo worden ze zich bewust van wat er in hen leeft en kunnen ze ervoor kiezen om het wel of niet aan te gaan. Dit doe je door te ZIJN. Jouw vibratie werkt als een versterker.

Vermoed je dat je ook een last van anderen met je mee draagt? In een gnostische sessie kunnen we dit inzichtelijk maken en laat je deze last energetisch los. Dit geeft je rust, ruimte en vrijheid, zodat je verder kunt groeien. Een gnostische sessie is intens, het is een ‘energetische operatie’ en duurt 2-2,5 uur. Zou je liever eerst een oriënterend gesprek voeren? Dat kan ook. In beide gevallen kun je contact met me opnemen via https://degnostischeweg.nl/Contact/

 

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

2 REACTIES