hathors-blauwe-lucht

Dualiteit en de Kracht van Drie-Enigheid

Hathor-planetaire boodschap via Tom Kenyon

x

juli 2012 © vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

x

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Jullie leven in een dualistisch universum; dit is zijn aard. Het manifesteert zich omdat de voornaamste tegengesteldheden in die krachten neigen om gelijke en tegengestelde reacties te hebben. Dit wordt aangewend bij de fysica van jullie universum en bij de aard van het dualistisch bewustzijn zélf. Deze dualistische aard van jullie universum wordt beïnvloed door de Tijd Versnelling waar jullie doorheen gaan. Het resultaat in het netwerk hiervan is een toename in dualiteit of een polarisatie van menselijk bewustzijn. Gepolariseerde conflicten tussen naties, gemeenschappen, godsdiensten en personen zijn aan het opkomen. Deze ongelukkige staat van zaken wordt verwacht als planetaire en galactische energetica toenemen.

Tom Kenyon
Tom Kenyon

 

Onze boodschap heeft te maken met een strategie om door die problemen van een toegenomen polarisatie heen te navigeren. Inderdaad kunnen jullie al hebben ontdekt dat er in sommige van jullie sociale kringen een soort vijandigheid is of gepolariseerde visies op situaties.

De strategie waar we over praten wordt de Triune Force genoemd, de Drie-Enige Kracht. Het is een attribuut van spiritueel meesterschap en zal jullie in staat stellen om door polarisatie heen te gaan met een grotere efficiëntie en een grotere waarschijnlijkheid van manifestatie dan wat jullie nu doen wat tegengesteld is, en ‘gevangen raken’ is in het drama van polarisatie en conflict. Het principe is eenvoudig. Als menselijk wezen neigen jullie te worden aangetrokken naar personen of situaties, of jullie worden er door afgestoten. Deze neiging om aangetrokken of afgestoten te worden is voor het meeste deel een onbewuste actie.

Jullie kunnen iemand ontmoeten en door hem of haar worden aangetrokken, en de diepte of intensiteit van die aantrekking kan veroorzaken dat je andere informatie over de persoon uitwist. Eveneens als situaties om je heen oprijzen, of ze nu sociaal, politiek of godsdienstig zijn, kun je ook jezelf aangetrokken voelen tot deze situaties zonder andere informatie die nuttig zou zijn om vast te stellen of een gegeven situatie “goed” voor je zou zijn of niet.

Het zelfde geldt voor afstoting. Je kunt jezelf door iemand of door een situatie afgestoten voelen en je ook met die afstoting identificeren, en daarbij jezelf afsnijden van andere informatie die nuttig zou zijn.

De Drie Enige Kracht

Als je je een driehoek voorstelt en in de linker onderhoek van die driehoek aantrekking voorstelt en aan de rechter onderkant van de driehoek afstoting, dan zou de punt bovenaan die twee extremen, de Drie-Enige-Kracht zijn.

Het is een mentaal perspectief die spirituele attributen heeft. Het laat je boven de situatie zweven en die bekijken vanuit een veelvoud aan perspectieven. Als je, bijvoorbeeld wordt aangetrokken door een persoon en je overgeeft aan die aantrekking zonder jezelf toegang toe te staan naar tekenen en informatie over die persoon, dan heb je jezelf in een precaire positie gebracht. Maar door je niet te identificeren met die aantrekking ‘zweef je omhoog’ naar de Drie-Enige Kracht; en dan ben je vrij om gedrag te observeren dat de ongeschiktheid of een gevaarlijke natuur van een relatie met die persoon kan signaleren.

Eveneens, als je wordt afgestoten door een persoon of een situatie, dan laat de Drie-Enige Kracht je “erboven drijven” en ben je in staat om je niet identificeren met die afstoting, en als je in die niet-identificatie zit, ben je vrij om te zien hoe andere niveaus erbij betrokken zijn. Het kan zijn dat deze persoon of situatie te giftig voor je is, of het kan zijn dat deze persoon of situatie een spiegel is die iets terug kaatst naar wat je wat je niet graag in jezelf hebt. Door even je identificatie op te schorten met die aantrekking of die afstoting ben je in staat om duidelijker te zien en toegang te verkrijgen over die persoon of situatie vanuit een verbreed perspectief.

Kennis is macht, en de Drie-Enige Kracht geeft je toegang tot de ingeboren krachten van helderheid. Dus onze suggestie in deze tijd van de toegenomen menselijke polarisatie en de Tijd-Versnelling is, om op jezelf te letten (naar jezelf te kijken) Als je die aantrekking binnen gaat, stop dan even; ga weg van je identificatie met die aantrekking. Stijg op, ga er boven, als het ware en houd je bezig met de Drie-Enige Kracht. Je doet dat zodat je deze relatie met een persoon of met een situatie binnen gaat, met open ogen.

Als je wordt afgestoten door een persoon of door een situatie, houd dan even op, pauzeer even, en identificeer je niet meer met ‘dat je niet van die situatie houdt’. En zweef boven de situatie of de persoon als het ware en houd je bezig met die Drie-Enige kracht om dieper te kunnen zien – om met een grotere helderheid op te merken– of deze persoon of situatie giftig is, of is het een spiegel van iets in jezelf dat je moet transformeren. Als je dieper in de polarisatie fase binnengaat van de planetair instemming, kan de Drie-Enige kracht jullie enorm helpen terwijl je door deze moeilijke periode gaat van toegenomen persoonlijk, inter-persoonlijk en collectief conflict.

De Hathors 1 juli 2012

 

Tom’s Gedachten en Observaties

 

De godin Hathor uit het oude Egypte.

Perceptie (waarneming) is echt relatief voor de waarnemer. En deze relativiteit van waarneming is niet duidelijker, denk ik, dan tussen onze relaties met elkaar. En verder is het al enige tijd nu (zeg maar in de laatste paar maanden) mijn waarneming geweest dat de polarisatie van menselijke relaties omhoog aan het gaan is. Er zijn natuurlijk altijd verschillen van opinies geweest. En conflicten tussen mensen en naties zijn nauwelijks nieuw. De geschiedenis is bezaaid met gevallen van verderfelijke en rampzalige ontmoetingen tussen individuele mensen, maar ook tussen godsdiensten en culturen.

Maar waar de Hathors het hier over hebben is een toename van gepolariseerde waarnemingen en denken (en wat ze geloven) tussen mensen. Het is hun mening dat de verstorende toename in polarisatie het resultaat is van de energetica waar we allemaal doorheen gaan. (zoals de veranderingen van onze zon maar ook de pulseringen van de versnelde evolutie van de Centrale Zon van onze galaxy en uit de diepe ruimte) en het feit dat we de extreme effecten van de Tijd Versnelling ondergaan.

Aan het eind van de sessie vroeg Judi (vrouw van Tom) hen hoe lang ze dachten dat deze periode van toegenomen polarisatie zou doorgaan. Hun antwoord was dat het moeilijk was om exacte tijd coördinaten vast te leggen maar wat zij dachten was dat deze extreme polarisatie van menselijke perceptie minstens 18 maanden tot twee jaren zou doorgaan, als het niet langer was. En verder, verwachtten ze dat de intensiteit van die polarisatie in deze periode zou toenemen en niet afnemen.

Judi vroeg toen naar het vreemde van die polarisatie ervaring en vroeg of ze er nog meer over konden uitweiden. Ze zeiden dat deel van het probleem dat wij mensen beleven het feit is dat de intensiteit van die planetaire en galactische energetica zo extreem is, dat ze vaak kortsluiten met het cognitieve verloop. Als resultaat daarvan kunnen mensen nog grilliger en irrationeler worden dan gewoonlijk.

Als hun perceptie en voorspellingen accuraat zijn dan zou het verstandig zijn om een meesterlijke manier te vinden om door zo’n periode van toegenomen inter-persoonlijke, culturele en godsdienstige disharmonie te komen.

De Drie-Enige Kracht

In mijn opinie is het idee van de Drie-Enige Kracht een Hathor-achtige eenvoudigheid, op zijn best. Als je neigt om dingen visueel voor te stellen, denk dan aan een driehoek. Zet de kracht van aantrekking in de linker onderhoek en de kracht van afstoting in de verre rechter onderhoek. De punt van de driehoek boven aan de twee hoeken is het perspectief van de Drie Enige Kracht. Door dit perspectief kunnen we naar beneden kijken en zien of zaken opmerken die we misschien niet zien als we gevangen zitten in de projecties van aantrekking of afstoting.

 

Die driehoek is natuurlijk maar een metafoor. Wat je eigenlijk doet is omhoog gaan in je bewustzijn zodat je niet langer door de kracht van aantrekking of afstoting wordt betoverd. Vanuit die staat van niet-identificatie van aantrekking of afstoting, kun je betere informatie opvangen die nuttig voor je kan zijn voor het maken van een besluit. Er is een verschuiving nodig in je denkproces om de Drie-Enige Kracht in te schakelen, en die verschuiving is om gewoon weg te gaan bij die zelf-identificatie.

In plaats van er binnen te racen en het normale menselijke te doen, en dat is het je identificeren met onze aantrekkingen of afstotingen, komen we tijdelijk tussenbeide bij ons automatisch antwoord met het doel om waardevolle informatie te verkrijgen. Het soort informatie waar we toegang tot kunnen krijgen als we in de staat zijn van niet-identificatie is kwalitatief anders dan de soorten van informatie waar we toegang toe krijgen als we gevangen zitten in de intensiteit van het moment.

Als bijvoeging om het proces van zelf-identificatie te stoppen, stellen de Hathors een verschuiving voor in ruimtelijk perspectief als een volgende stap om de Drie-Enige Kracht op gang te brengen.

“Als je in een aantrekking valt, pauzeer dan een moment. Stap weg van je identificatie met de aantrekking. Ga er boven zweven als het ware, en schakel de Drie-Enige Kracht in. Dat doe je zodat je de relatie binnengaat met open ogen, of die nu met een persoon of in een situatie is.

Als je wordt afgestoten door een persoon of een situatie, pauzeer je even en dis-identificeer je met een tegenzin voor de persoon of de situatie. Zweef boven de situatie of de persoon als het ware en schakel de Drie-Enige Kracht in om dieper te kunnen zien – om met grotere helderheid te merken – of deze persoon of de situatie giftig voor je is, of als deze een spiegel is voor iets in je dat je moet transformeren.”

Als je ruimtelijke vermogens hebt ontwikkeld zul je in staat zijn om jezelf voor te stellen om boven de situatie of uitwisseling te zweven en om jezelf waar te nemen dat je wordt aangetrokken of afgestoten. Deze ruimtelijke scheiding tussen “waarnemer” of het “beantwoorder” stuk kan behoorlijk nuttig zijn door de patronen van identificatie op te schorten met je antwoorden (welke aantrekking of afstoting betreffen). Maar als je dit soort ruimtelijk vermogen niet hebt, zal het moeilijk voor je zijn om dat te doen.

Als je niet in staat bent om “boven de situatie of de persoon te zweven” als je er op antwoordt, maak je dan geen zorgen. De voornaamste actie die nodig is om de Drie-Enige Kracht in te schakelen is om gewoon te stoppen met je eigen proces van zelf-identificatie zodat je nieuwe soorten informatie kunt krijgen over die situatie of persoon.

Mens zijn betekent aantrekkingen en afstotingen beleven. Het is gewoon deel van de mensen-zoogdieren vergelijking. Alle dieren hebben een ingeboren biologisch antwoord dat naar iets toegaat (aantrekking) of er vandaan gaat (afstoting). En de Hathors zeggen niet dat we dit soort biologisch antwoord moeten verwijderen. Ze zeggen alleen dat als we tijdelijk onze zelf-identificatie antwoorden opschorten, er zich deuren openen in ons bewustzijn (metaforisch gesproken). Nieuwe inzichten en begrippen worden dan voor ons toegankelijk, en met die kennis kunnen we scheppen en mede-scheppen met een groter meesterschap.zen-sfeer

Maar, als we in de opwinding van de aantrekking of de angst van afstoting gevangen raken, dan falen we vaak om de ‘rode vlaggen’ te zien of op te merken, of andere cruciale informatie over de persoon of de situatie. Hoeveel ‘negatieve’ relaties en/of situaties zouden we al hebben kunnen vermijden als we in staat waren geweest om die zaken te ‘zien’ waar we blind voor waren op het moment van de intense aantrekking (of in sommige vallen afstoting)?

Ik denk dat er persoonlijke discipline nodig is om deze methode op gang te brengen. En het is nodig dat we de emotionele vergiftiging vermijden die er gebeurt als we werkelijk gevangen raken in een sterke aantrekking of afstoting. En zoals met veel aspecten van onze emotionele levens is dit iets dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar ik denk dat de emotionele discipline de moeite wel waard is. Als niets anders, zal het ons voeren naar een dieper psychologisch inzicht, en dit is een goede zaak.

Als toevoeging echter, het inschakelen van de Drie-Enige Kracht kan ons als scheppers en mede-scheppers helpen door ons toegang te verschaffen naar hogere niveaus van informatie betreffende wie of waar we over contempleren om een mede-schepping mee te willen hebben.

Ik beëindigde die laatste zin echter, met een voorzetsel (in het Engels), met opzet. Voorzetsels brengen relaties tussen woorden tot stand, net zoals de kracht van aantrekking of afstoting een relatie maakt tussen mensen. Terwijl sommige grammatica-mensen het niet eens zijn over de juistheid om een zin te beëindigen met een voorzetsel, zeggen anderen dat het soms noodzakelijk is. Dus lijkt het me, samen met veel andere taalliefhebbers dat de regel van het voorzetsel eigenlijk een mythe is. Sommige mythen zullen langzaam sterven. In dit opzicht, is de voorzetsel mythe een hardnekkige geweest, een bewaakte, zoals het door het dogma van de halsstarrige grammatica mensen geweest is.

Mijn commentaar hier gaat niet zozeer over grammatica als over de syntaxis (leer van de zinsbouw) van onze levens gaat. Met de ‘syntaxis van onze levens’ bedoel ik de orde en relaties van onze belevenissen – zoals we die hebben. Als syntaxis (orde) veranderd wordt in een zin of in ons leven, kan er een hiaat in perceptie ontstaan en door dat gat kunnen nieuwe betekenissen en nieuwe werelden van waarneming worden geboren.

Velen van ons werden gevangen gehouden door nog een mythe – de mythe dat we ons leven niet kunnen of zouden moeten creëren (of her-creëren) op wijzen zoals wij ze wensen te hebben. In deze context is de Drie-Enige Kracht fundamenteel een methode om de syntaxis (orde) van onze waarneming en onze mentale/emotionele levens te veranderen. Door het hiaat/gat (of portaal) dat ontstaat als de syntaxis is veranderd, zijn we meer in staat om nieuwe mogelijkheden vluchtig te zien.

Tom Kenyon

© 2012 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap