Home Spiritualiteit ‘Duistere’ entiteiten en bezetenheid.

‘Duistere’ entiteiten en bezetenheid.

Ik heb het een tijdje uitgesteld om dit artikel te schrijven, omdat het onderwerp voor sommige mensen controversieel kan zijn. Maar omdat ik er ervaring mee heb in mijn praktijk als reïncarnatietherapeut, en ook in mijn persoonlijke leven, wil ik graag mijn inzichten delen omdat ik denk dat het mensen kan helpen die met hetzelfde te maken hebben. Ik heb het over ‘duistere’ entiteiten en bezetenheid.

Nu, vergeet alsjeblieft alles wat je in films en TV series hebt gezien over dit onderwerp. Hoewel een klein deel misschien wortels heeft in de realiteit, is een groot deel ervan verzonnen door scriptschrijvers om te choqueren, fascineren en een spannend verhaal te vertellen. De werkelijkheid is echter heel anders.

Wat is het ‘kwaad’?

Om te begrijpen wat demonen en duistere entiteiten zijn is het nodig enig inzicht te hebben in de Dualiteit, de tegenstelling tussen Licht en Donker en de functie van het kwaad in het Universum.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Als geïncarneerde wezens die in de Dualiteit leven, zouden we psychologisch en spiritueel niet kunnen groeien zonder het bestaan van het duister of ‘kwaad’. Zonder het donker zouden we het Licht nergens mee kunnen vergelijken. Zonder angst en haat, zouden we de liefde niet echt kennen, want het zou het enige zijn wat we kenden, met niets als contrast. Zonder het donker zouden we niet voor het licht kunnen kiezen. De Dualiteit bestaat zodat wij, als zielen en uitdrukking van de Bron kunnen groeien in bewustzijn, volwassen kunnen worden en bewuste, verantwoordelijke, krachtige medescheppers kunnen worden. Kort gezegd heeft het duister een belangrijke functie in het Multiversum. Maar dat wil niet zeggen dat een confrontatie met het duister altijd makkelijk is.

Om het eenvoudig te stellen, is het kwaad de afwezigheid van liefde, compassie, van vreugde, warmte, acceptatie, vrede. Het kwaad is niet hetzelfde als menselijke emoties die we neigen af te keuren, zoals woede. Woede is een normale menselijk gevoel en een psychologisch volwassen mens kan omgaan met zo’n krachtig geladen menselijke emotie. Het kwaad wordt gevoeld als de afwezigheid van alles dat goed is.

Het kwaad in bewuste vorm wordt meestal ervaren als koud, berekenend, bedrieglijk, wreed, arrogant, en neigt ertoe te polariseren, scheiden, pijn en destructie te zaaien, en heeft vooral als doel het demoraliseren en ontkrachten van bewuste wezens.

Wat kunnen we van het ‘kwaad’ leren?

Alle manifestaties van het kwaad kunnen ons iets leren en helpen te groeien.

Zo kan bedrog ons leren het juiste onderscheidingsvermogen te leren gebruiken. Hatelijkheid kan ons leren over onvoorwaardelijke liefde en compassie. Angst kan ons leren moedig te zijn. Vijandigheid kan ons leren vol te houden en in onze kracht te staan. De afwezigheid van liefde en licht kan ons leren zelf een licht in de duisternis te zijn, en een bron van liefde voor anderen. Pijn en trauma die door kwaadaardige daden worden veroorzaakt kunnen ons leren over de diepste vormen van genezing.

Kortom, alle uitingsvormen van het kwaad kunnen ons leren te groeien in spiritueel meesterschap, integriteit, verantwoordelijkheid en wijsheid. En natuurlijk zijn er drommen engelen, Aartsengelen, opgestegen Meesters en andere verlichte wezens om ons daarbij te helpen!

Wat zijn ‘demonen’?

Er bestaan wellicht veel soorten van wat wij ‘demonen’ zouden kunnen noemen, maar in mijn ervaring zijn er twee hoofdsoorten. Er zijn wezens die zijn ontstaan om de duistere pool vorm te geven, puur als uitdrukking van het donker, met de taak om de andere kant van de Dualiteit te personifiëren. Daarnaast zijn er wezens die zich naar het duister hebben toegekeerd uit pijn, woede en bitterheid, zoals ‘gevallen’ engelen en sommige verbitterde menselijke zielen. Maar omdat ze op dezelfde manier lijken te functioneren, en op dezelfde manier behandeld kunnen worden, behandel ik ze voor het gemak even als één enkele groep.

Wat willen ‘demonen’ eigenlijk?

De meeste donkere entiteiten die ik heb ontmoet hebben één ultiem doel: om anderen van het licht weg te houden en ze ervan te weerhouden de krachtige, vreugdevolle, vrije co-creators te zijn die ze in wezen zijn.

Hoe kom je aan een ‘demonische’ entiteit in je systeem?

In de grond bestaan we allemaal uit energie, en is het niet verbazend dat veel mensen een of meerdere entiteiten of energieën in hun systeem hebben (wat reïncarnatietherapeuten veelal een ‘obsessor’ noemen). Meestal zijn obsessoren mensen, dieren of andere wezens die onbewust zijn van het feit dat ze overleden zijn, en hebben we hen onbewust toegelaten in onze energie omdat we medelijden met hen hadden, hen niet los wilden laten, ons zelf eenzaam voelden, op dezelfde frequentie zaten qua energie of emotie, enz.

Vaak hechten entiteiten zich aan ons als we nog klein zijn, wanneer we ons hulpeloos en alleen voelen. Iedere vorm van gezelschap is beter dan geen gezelschap voor een jong kind!

Op dezelfde manier kunnen duistere entiteiten alleen een ingang vinden als we ze binnen laten, al dan niet bewust. Meestal gebeurt het onbewust, als iemand getraumatiseerd is, in shock of bewusteloos, omdat onze grenzen dan veel minder goed gedefinieerd zijn.

Hoe weet je of je een negatieve of demonische entiteit in je systeem hebt?

Net als bij alle aanhechtingen van niet-eigen onbelichaamde wezens, heb je in zo’n geval meestal last van onverklaarbare vermoeidheid, stemmingswisselingen, vreemde fysieke symptomen, en gedachten of gevoelens die je niet eigen zijn.

Bij duistere entiteiten kun je daarenboven last hebben van extreem negatieve en zelfondermijnende, akelige gedachten en gevoelens waar je je voor schaamt omdat je ten onrechte denkt dat ze vanuit jezelf afkomstig zijn.

Een demonische entiteit zal alles proberen om je licht te verduisteren door je ervan af te houden gelukkig en vreugdevol te zijn en je goed te voelen over jezelf en wie je bent, want dan ben je op je krachtigst en het meest afgestemd op je hogere Zelf en de Bron.

Waarom trekken we (onbewust) duistere entiteiten aan?

Er zijn verschillende redenen waarom we negatieve entiteiten aan kunnen trekken. We kunnen hen als kinderen hebben binnengelaten, in situaties waarin we getraumatiseerd, bang en alleen waren. We kunnen oude karmische banden hebben met donkere entiteiten die opnieuw in het licht gebracht moeten worden en losgelaten. We kunnen oude zielen zijn die veel licht uitstralen, maar oude overtuigingen hebben over dat we niet mogen stralen of gestraft worden als we in onze kracht staan. We kunnen zelfs, diep vanbinnen, geloven dat we iedereen moeten ‘helpen’, vooral gekwelde zielen, door hun problemen of henzelf te dragen.

Wat de reden ook is, eigenlijk hoeven we helemaal niet bang te zijn voor donkere entiteiten: wanneer je erachter komt hoe en waarom je ze hebt aangetrokken of binnengelaten, kun je ze loslaten. Ze hebben geen macht over ons tenzij we die zelf weggeven.

Hoe kun je het beste omgaan met demonische ‘bezetting’?

Als je vermoed dat je een duistere entiteit, energie of zelfs demonische obsessor in je energiesysteem hebt, kan een goede en ervaren reïncarnatietherapeut je helpen door het ‘aanhechtingspunt’ te vinden en te helen: de reden waarom de energie überhaupt binnen kon komen. Dit kan een eenzaam of bang innerlijk kinddeel van jezelf zijn, een onbewust deel van jezelf of een getraumatiseerd vorig leven. Het is belangrijk dat het ongeheelde stukje van ons waarop de entiteit binnen kon komen, geheeld wordt: anders kan er gewoon weer een andere voor in de plaats komen. Vervolgens kan de vreemde energie gemakkelijk losgelaten worden.

Dit proces, mits goed toegepast, kan verbazingwekkend snel en makkelijk gebeuren. Als therapeut roep ik gewoonlijk ook de hulp in van Aartsengel Michael en zijn engelen om te assisteren in dit proces. Ze staan altijd klaar om te helpen.

Wees wel voorzichtig in je keuze van de behandelaar: als een behandelaar probeert de entiteit door middel van dwang ‘weg te sturen’ zonder het aanhechtingspunt te helen of een ‘exorcisme’ voorstelt, heeft hij het principe niet begrepen dat entiteiten alleen binnen kunnen komen als we ze toelaten. We hebben vrije wil en kunnen ervoor kiezen de energie los te laten als we willen. Als behandeling is het helen van het aanhechtingspunt en de beslissing de entiteit te laten gaan is gewoonlijk genoeg. Er is niets om bang voor te zijn. We hoeven het duister niet te bevechten… we hoeven alleen maar onszelf te helen en in ons eigen licht te staan!

Familieleden of vrienden met demonische obsessoren

Het kan onthutsend zijn om iemand in je persoonlijke leven te hebben die een demonische obsessor heeft. Voor mijn persoonlijke groei koos mijn ziel er zelfs voor te incarneren in een familie met meer dan één!

Ik heb ondervonden dat sommige mensen met donkere entiteiten in hun systeem de negativiteit niet alleen op zichzelf richten, maar ook naar buiten toe. Dat betekent dat ze plotseling op een bijzonder nare manier uit kunnen vallen naar familieleden, vrienden, partners… en meestal wanneer die het ’t minst aan zien komen. Plotselinge gemene verbale uitvallen, aanvallen van extreme drift, en koud, wreed gedrag dat uit de lucht lijkt te komen vallen… het kan duiden op de aanwezigheid van een donkere obsessor.

Het gebeurt vooral wanneer de ‘bezette’ persoon zich op de een of andere manier bedreigd voelt, onzeker, bang om de controle te verliezen, of wanneer de ander veel licht, kracht en vreugde uitstraalt. Demonen houden immers niet van het licht!

Omdat we, zeker als kinderen, geen idee hebben dat het eigenlijk niet het familielid is dat opeens zo naar en gemeen doet, maar de donkere entiteit, kunnen we als we opgroeien met bezette familieleden later relaties ontwikkelen die dezelfde karakteristieken vertonen als ‘menselijke’ ongezonde relaties.

Wat familieleden en geliefden met demonische obsessoren betreft is er goed nieuws en minder goed nieuws.

Het goede nieuws is dat aanhechtingen van wezensvreemde energieën en entiteiten in wezen makkelijk te behandelen zijn. Je hoeft alleen bereid en in staat te zijn het aanhechtingspunt te helen, de entiteit te laten gaan, en met professionele begeleiding kan dit verrassend gemakkelijk en snel.

Het minder goede nieuws is, dat soms, wanneer iemand zo een entiteit in zijn systeem heeft toegelaten, ze niet bereid zijn deze te laten gaan. Het is enigszins begrijpelijk als je bedenkt dat deze mensen waarschijnlijk getraumatiseerd waren en zich erg machteloos voelden toen ze de obsessor binnen lieten.

Denk bijvoorbeeld aan een heel jong kind dat geestelijk of fysiek mishandeld wordt. Als er iemand langskomt die groot en sterk is, en goedwillend lijkt, zullen ze die natuurlijk toelaten. En wanneer ze, als volwassenen een vals gevoel van macht en kracht aan de obsessor ontlenen, kan het erg moeilijk voor ze zijn de demonische ‘krukken’ los te laten. Dit kan vooral het geval zijn als iemand psychologisch instabiel is, qua geestelijke ontwikkeling niet sterk, een verslaving heeft of een psychiatrische stoornis.

Dus wanneer je te maken hebt met een geliefde of familielid die alle tekenen vertoont van demonische bezetting, maar er op geen enkele manier bereid is hiernaar te kijken of hulp te aanvaarden, kun je er het beste mee omgaan zoals bij elke ongezonde relatie: hen liefdevol loslaten, het beste toewensen, en een veilige afstand bewaren.

 

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

128 REACTIES

 1. Moun dec 2, 2018 at 01:09
  Bezetenheid is alom bekend in de moslimwereld en is niet echt een issue van het bestaan ervan zoals hier in het westen waar weinig mensen in geloven .Ga het proberen kort te houden.We noemen ze jinns. Dus geen aura of energie etc. De jinns kunnen inderdaad een mens het leven erg zuur maken en zelfs iemand naar zelfmoord drijven. Je kan soms heel je leven bezeten zijn zonder dat je t beseft. De reden waarom iemand bezeten kan worden kan op vele manieren zoals zwarte magie, jalouzie, ogen, veliefdheid door n jinn, etc…mannen worden meestal door vrouwlijke jinns bezeten en vrouwen door mannelijke als dit verliefdheid betrefd , in t algemeen worden vrouwen meer bezeten dan mannen waarom dit het geval is heeft meer met de dresscode te maken als je in gedachte houd dat jinns de karaktertrekken van mensen hebben kan je al raden wat mannen voelen als ze n mooi meisjes in minirokjes zien. De jinn word verliefd en bezet haar en maakt haar voor de buitenwereld onaantrekkelijk doormiddel van ziektes , depressie, onverzorgd uiterlijk , etc..zodat de jinn haar/hem voor zichzelf houd. Bezetenheid zoals in de films heeft niets te maken met de werkelijkheid. De grote vraag nu is hoe weet je of je bezeten bent of niet?er zijn twee manieren. loop n moskee binnen en vraag naar de imam of heel simpel en het kost geen moer. Zoek op youtube naar koranrecitatie zet je koptelefoon op en zet de volume zo hoog mogelijk ga relaxt achterover liggen en concentreer je op de stem, ben je bezeten dan voel je wat in je lichaam bewegen, als dit het geval is moet je naar de imam die helpt je dan verder..

 2. Wat kan je doen als je vermoed dat er een obsessor op iemand zat die de overhand heeft gekregen en die persoon is daardoor gestorven?

 3. Hallo,
  Ik denk dat een entiteit(of meer) mij heeft overgenomen het begon vanaf mijn 15/16 jaar ik verloor mijn zusje toen ik nog klein was, mijn ma en pa waren gebroken ik en mijn broer werden alle bij in een apparte instelling gestoken omdat hij bijna volwassen was ik heb 1jaar en een half daar gezeten maar het was een zware tijd ik werd op school als grof vuil behandeld ik kwam met een grote blauwe plek terug door een leerkracht en in de vierde leerjaar werd ik geslegen door een juf, maar dit is nog niet alles ik werd altijd gepest tot mijn 5 de middelbaar maar in de eerste middelbaar was het de ergste ervaring ooit,in mijn klas zaten wij met 14 leerlingen ik was er een van 13 leerlingen waren mij aan het pesten en ook tijdens de pauze werd ik gepest door andere leerlingen erbij ook nog , en 3 leerkrachten waren ook altijd gemeen tegen mij ik snapte toen niet Waarom, (Waarom ik heb ik al niet genoeg meegemaakt) ik was gebroken ik belde mijn ma vroeg of ik het vol kon houden het was nog maar 1 les ik zei toen ja maar met een gebroken stem, de volgende dag stond ik op ik was zo ziek van de pesterijen mijn ma keek raar naar mij (enorm ongerust) voordat ik aan de lijn bus halte was in de helft kreeg ik een vreemd gevoel en een zwakke stem zei( ga niet ) ik bleef toen thuis na 4uur was mijn ma weer thuis ,Mijn ma keek naar mij ( verast) dat ik thuis was mijn ma knuffelte mij ik zei tegen haar sorry Mama ik ben niet naar school gegaan ik had het gevoel dat er iets zou gebeuren met mij . Ik had een lijkkleur over mijn gezicht zei mijn ma. De volgevolgende dag ging ik weer naar school tegen al mijn goesting ik was bang maar ook woedend op die mensen ,En opeens een van de leerlingen zei toen ie we dachten dat je pa een mes in je rug had gestoken 🙁 🙁 ik barste huilenden woedend uit ik heb er genoeg van dit was de druppel. Ik belde mij ma en vertelde wat er was gebeurd ze kwam mij meteen halen ze zo woedend op die mensen ik had mijn ma nog nooit zo kwaad gezien ik was bang en blij tegelijk . Ik ben bang dat ik zo verzwakt was lichamelijk en geestelijk dat die entiteit de kans had om mij over te nemen toen, ik ben vanaf die dag nooit meer het zelfde geweest en het wordt alsmaar erger ik wil mijn goede zelf weer zijn ik heb veel woede uitbarstingen maar ik herinner mij dat niet meer mijn ma zegt dat tegen mij dan ik weet niet meer wat te doen, ik en mijn ouders geloven in engelen en geesten (spirrits) . Ik ben nu al 22 jaar het moet veranderen en snel heb je misschien wat advies om het weg te krijgen.

  • Voor mij klinkt het patroon in je verhaal bekend, de werkwijze van de kwade kracht of entiteit kan ik goed plaatsen in mijn eigen ervaringen. Ik denk dat deze entiteit in je leven controle neemt over andere personen in je omgeving die je ontmoet, zoals ook op school maar ook in je vader en moeder, al klinkt dat raar misschien. Tegelijk manifesteert die entiteit zich ook in jouzelf denk ik waardoor andere mensen een reden vinden om zo te doen tegen je. Deze kwade entiteit manipuleert deze vicieuze cirkel volgens mij. Altans dat is hoe ik zelf zie, en dit heeft ook een reden volgens mij omdat niks zinloos is, alles heeft een reden en doel. Ik denk dat de reden je gepest word ook iets kan zijn wat iets verteld over je zelf, iets wat je leren moet over jezelf. Zelf werd ik ook gepest moet ik bekennen maar achteraf bleek dit te gaan over mijn eigen zelfvertrouwen, ik kwam namelijk te zelfverzekerd over voor anderen en dat was te intimiderend voor sommigen, daarom probeerden anderen mij onzeker te maken, te plagen, te ondermijnen. Zelf wist ik niet natuurlijk hoe ik overkwam, en ook jij zou dit niet kunnen weten natuurlijk. Maar door mijn vasthoudendheid destijds was ik in het laatste school jaar helemaal de school de baas, of ik had mij de school helemaal eigengemaakt, dat klinkt wat beter natuurlijk. Gepest worden kan allerlei redenen hebben natuurlijk maar dat is niet zonder reden, daarom is het belangrijk om echt te weten te komen wat de ware reden is. Het kan dus ook gewoon te maken met je eigen zelfvertrouwen, je eigen waarachtigheid, schoonheid of lelijkheid enz. Anderen vinden dat niet altijd leuk namelijk, dat je iets bent wat hun nooit zouden kunnen zijn, daarom beginnen ze het te ondermijnen in hun gedrag. Als meerdere mensen beginnen te plagen over hetzelfde kun je er ook een donder op zeggen dat iedereen die eigenschap in jou ziet, anders kan dat niet. Zelf heb ik wel eens een pest poging meegemaakt over een onderwerp dat mislukte omdat het namelijk geen leiding was voor de rest, die gast zat maar te fantaseren dus, het was zijn eigen projectie. Ik vertelde al eerder dat er een entiteit kan zijn die dit aan gaat sturen, een geheime aanwezigheid in jou en anderen die er alleen maar op uit is om het te laten knallen, om het uit de hand te laten lopen dus. Niet omdat het persoonlijk is tegenover jou denk ik maar alleen maar omdat het een vicieuze cirkel is, die aanwezigheid kan er dan mee bezig om het te laten knallen omdat het gewoon maar een bezigheid voor hem is. Daarom is het ook zo belangrijk om de interactie tussen jou en de omgeving te snappen om dit te stoppen, verkeerde vrienden kunnen er ook mee te maken hebben, dat had ik tenminste. Het kan allemaal wat vertellen over wie je zelf bent en wat je leren moet . Ook belangrijk is om te herkennen als deze entiteit weg is, zijn er momenten waar hij niet aanwezig is ? als je alleen bent, met familie of met je vrienden ? Of voel je jezelf ook nog naar, bekeken of gepest als je alleen bent ? Voor mijzelf staat vast dat dit alles wel eens heel veel te maken kan hebben met je sociale vaardigheden door juist een leerweg te volgen wie je zelf bent, zelfontwikkeling dus, omdat je jezelf spiegelt in anderen. Uiteindelijk kan dit er in uitmonden dat je uitgeleerd bent over jezelf, dan zie je alleen nog de tekortkomingen in anderen, dan kun je dus leiding geven aan anderen, al klinkt dat niet leuk. Ik zelf maak ook muziek en deze kwaliteiten zijn daarvoor ook nodig, hoe kun je nou anderen entertainen terwijl je nog in je eigen leerweg zit ? het is letterlijk de overstijgende trap in visie die nodig is in kunst, dat staat voor mij vast. Ik benadruk in mijn verhaal eigenlijk de verstandelijke aspecten, zo moet je dit aanpakken, niet blijven hangen in gevoelens en of angst denkbeelden, dat is waar zo een kwade kracht mee bezig wil, lekker introvert blijven en oppotten is de bedoeling, jou klein maken in plaats van groot. Dat je jezelf dus niet ontplooit, daar gaat het om. En waarschijnlijk kun je deze problematiek ook hebben omdat je juist wat te ontplooien hebt ! En dat vinden anderen niet altijd leuk zoals ik al zei, dan begint de aanval namelijk door afgunst jaloezie enz. Wat ik ook nog wou zeggen is dat het hele spiritueele esoterische gedoe koren is op de molen voor kwade entiteiten omdat dat steeds over de denkbeelding blijft gaan, dus ongrijpbaar. Ook geloven in geesten en engelen is in feite een open deur voor narigheid. Zelfs je ouders doen er niet goed aan om te geloven in een ongrijpbare geest, het is allemaal werkelijkheid voor je namelijk en gaan beweren dat het een ongrijpbare geest is kan betekenen dat dit maar kan doorgaan. Het is hier gewoon aarde en verstand heerst over het gevoel en niet andersom want daar gaat dit om. Ik geloof zelf daarom niet dat je last hebt van een ongrijpbare entiteit, of het is iets in jezelf (die leerweg) of er speelt ook mee dat er een ander is (echte personen) die ergens met je bezig is (aan je denkt) en zich manifesteert in je geestelijke wereld op deze manier. Hoe dan ook zou ik je willen adviseren om het naar de werkelijkheid te verplaatsen, neem de regie over je leven. Zelfmanifestatie dus, je bewustzijn vergroten aangaande deze materie, jezelf leren kennen in je angsten of juist krachten. Ook je vijanden leren kennen als ze er zijn, die vertellen ook iets over jezelf, meestal hebben ze karakter eigenschappen die je zelf niet hebt namelijk en dat botst. Maak alles bewust en verplaats het buiten jezelf, ga er mee aan de slag en maak het werkbaar of toepasbaar, dat je alles maar blijft oppotten in zelf conflict en weerstand in jezelf, dat lijkt de bedoeling. Misschien heb je wel personen in je leven (zoals ik die had) die je maar blijven wijzen op je innerlijk, met steeds dezelfde verhalen dat je dit of dat moet leren van jezelf, dat je dit of dat niet kunt of dat je maar eens over jezelf moet gaan nadenken enz. Geloof deze personen niet is mijn ervaring, ze demotiveren je zelfvertrouwen en willen je een innerlijke leerweg laten geloven terwijl dit helemaal niet aan de orde is. Ze zeggen dit alleen maar omdat je juist wel het bij het rechte eind hebt, hun zitten namelijk fout en jij niet. Ik kende zelf een aantal mensen die dit altijd deden, ze draaien je eigen leiding om ten ongunste van jezelf alleen maar omdat ze zelf in de denkbeelding willen blijven leven. De bedoeling is dat je jezelf ook niet ontplooit naar buiten toe, net zoals hun, voor hen is dat normaal en voor jou dus niet. (misschien dus als je die typen kent). Maar mijn verhaal is lang genoeg nu, het komt er op neer dat je je energie naar buiten toe moet ontplooien. Je bent uniek en zelfvertrouwen kun je daarom niet van anderen leren, het is jouw wereld en werkelijkheid !!!!!!!!!
   Mvg Albert

  • Ook ik heb last van negatieve entiteiten in mijn lichaam en aura. Ongeveer 7 jaar geleden heb ik een heftig transformatiejaar meegemaakt, waar ik sterk ben uitgekomen. 3 maanden lang heb ik mijn ziel toen sterk kunnen voelen, totdat ik opeens zonder bewuste aanleiding voelde dat mijn ziel uit mijn lichaam werd gehaald. In plaats hiervan zijn er vele entiteiten in mij gekomen. Ongeveer 6 jaar lang heb ik hier, zonder dat ik mezelf voelde, prima mee kunnen leven. Ze waren aardig en gaven mij te kennen dat ik als ziel in de bovenwereld nodig was om te helpen.
   Afgelopen oktober werd aangegeven dat ik weer mocht gaan incarneren in mijn eigen lichaam. In plaats hiervan zijn de entiteiten steeds negatiever geworden en willen ze dat ik mezelf iets aandoe. En omdat ik mezelf niet voel en ze overal zitten, in mijn gedachten, gevoelens, etc. is het heel moeilijk om hier niets mee te doen.
   Ik heb al diverse therapieën geprobeerd, zowel alternatieve, alsook medicatie (antipsychotica) maar niets helpt.
   Ik begrijp niet waarom dit mij gebeurt, is het karma? Of is mijn pad werkelijk als mens eindigend? Alle therapeuten voelen wel dat ik zware, negatieve entiteiten bij me heb, maar tot dusver is er nog niets wat helpt om ze bij mij weg te halen en om mezelf weer te laten incarneren.

   • In het kort..Psychiaters kunnen niets doen tegen jinns, demonen omdat ze niet zichtbaar zijn. Je kan ze alleen bestrijden met de koran. Ze kunnen er niet tegen als ze het horen. Probeer maar zelf makkelijk en gratis ! Ga relaxt liggen, koptelefoon op en zet koran op zet de volume hard en concentreer je op de stem. Luister ongeveer n half tot n uur dan garandeer ik jou dat je wat gaat voelen. Klik op youtube ‘Surah al baqarah full Shaikh Mishary Rashid Ghareeb Mohammed Rashid Al-Afasy’ op YouTube

  • Hallo Candy
   Het is makkelijk en kost niks..Ik raad je aan te gaan liggen en relaxen en je koptelefoon op te zetten en koranrecitaties luisteren. Zet t geluid hard en concentreer je op de stem.. als er iets in je zit zal je zeker iets voelen dat garandeer ik jou.. blijf zolang mogelijk luisteren en herhaal dat een paar keren. Zoek het vers ” baqara” (koe) op youtube en klik erop . Als het gaat om demonen, geesten, jinns dan kan ik je verder helpen maar als het psychisch is dan niet. Je moet niet bang zijn want ze hebben geen macht.

 4. Vervolg op mijn verhaal.ik voel snachts ook van alles tintelingen op mijn hoofd alsof da naar boven trekt.heel dikwijls alsof ik uit mijn lichaam ga .dan spring ik recht .voel hele rare dinges soms iets van uit mijn maag naar boven niet overgeven nee totaal iets anders.Ik moet ook heel veel hoesten.een keer gedroomd over da er van alle rare dingen uit mijn keel kwamen zoals een lepel en nog iets en in de droom moest ik hoesten toen ik wakker werd was ik ook heel fel aant hoesten.Kan mij soms ook heel moeilijk concentreren vooral als er mensen bij mij zijn.dan kan ik mij soms ni concentreren op de tv en alles juist mee volgen.

 5. Ik had ook een vraag iets neemt controle over mijn lichaam.beheerst mijn ogen en mijn handen.schrijft soms dingen naar mij.als ik iets denk kijken mijn ogen naar wit of zwart of roze.of blauw .ik heb duidelijk problemen met mijn keelchakra.dit is sinds ik energetische healings heb laten doen.ik was hierdoor helemaal van de kaart.kon ni op mijn benen staan.overgeven.vermagerd.niets meer weten om te praten.hierdoor in ziekenhuis beland veel medicatie gekregen ondertussen ben ik veel bijgekomen.ben wel stabiel maar niet meer geaard.bibber heel veel op mijn benen.ook in mijn nek en mijn kaken zijn omhoog gekomen.kleiner geworden. Nog steeds heeft het effect.nu laatste tijd heeft iets controle over mij.soms voel ik mijn kaak na boven trekken en kan ik soms ook al wil ik iets zeggen kan ik het ni zeggen want voel het trekken dan kijkt na blauw.en als ik iets denk soms schrijft mijn vingers iets.tekent een driehoek na boven of na onder.of maakt hartje schrijft God. Of ja soms ben ik zo bang da ik probeer te bidden en mijn handen doen het soms gewoon vanzelf.wat kan dit zijn? Dit is allemaal sinds ik bij die mensen ben geweest.heb ook al eens mijn foto laten lezen en ze zeiden dat mijn energie wordt overgenomen.

 6. @Lilian,
  .
  Als je zegt bescherming nodig te hebben, de ervaring van kwetsbaarheid te hebben, gevoelig voor oordeel buitenwereld te zijn, kracht nodig te hebben in deze wereld… dan zegt dat iets over hoe jij in het leven staat. Voor mij zijn het net de dingen waar je iets aan kunt doen. Dan bedoel ik niet sterker worden, omdat het geen kwestie van meer kracht is. Het is een kwestie van overtuigingen achterlaten die je doen geloven dat je kwetsbaar bent. De angsten achter je laten die je parten spelen om jezelf te kunnen laten zien (angst oordeel/afwijzing, angst voor kwetsing).
  .
  Een beschermingsmechanisme was er wellicht ooit om een goede reden, uit een tijd dat we als kind niet met een moeilijke situatie konden omgaan waarbij we een dergelijke mechanisme in het leven riepen. Als volwassene hebben we dat niet meer nodig, al kunnen die oude gevoelens nog steeds de kop opsteken. Dan is het niet vreemd als je bijvoorbeeld nog steeds gevoelens ervaart van onveilig te zijn (bij jezelf). Het lijkt dan alsof het met de wereld van doen heeft, maar het zit gewoon in onszelf.

 7. Hallo Albert,
  .
  Ik was denk ik net niet helemaal duidelijk genoeg, maar sta er eens bij stil dat deze entiteit 'slechts' een door jou zelf gecreeerd mechanisme is om je ergens bij te helpen, om je anders voor te doen dan dat je bent omdat je een probleem hebt om jezelf te laten zien, een probleem hebt om je binnenwereld te laten zien, een probleem hebt om Albert te laten zien. Dus er bij stil staan dat de mogelijkheid bestaat dat er dus geen sprake is van een entiteit. Ik zeg niet dat het zo is, maar er zijn wat signalen die in die richting wijzen.
  .
  Je beschrijf je entiteit met een volledige persoonlijkheid en die je beter kent dan jezelf. Dat is op z'n minst apart te noemen, in mijn ervaring. Ik heb niet alles letterlijk gelezen, teveel tekst, maar zo'n beetje alles kan toegewezen worden aan jezelf, aan je eigen lessenpakket. Alleen zolang jij het allemaal toewijst aan een entiteit, kom jij geen stap verder.
  .
  Hoe dan ook, of er nu wel of niet sprake is van een entiteit (of een obsessor zoals jij dat noemt), er valt wel wat te leren, namelijk om Albert inclusief binnenwereld, zoals hij is, te laten zien.
  .
  Probeer het eens tot je door te laten dringen.
  .
  Mocht je een reactie hierop geven, prima, maar graag geen ellenlange verhalen aub 🙂
  .
  Groeten Robert

  • De beste man zit in een lastig pakketje.
   Ergens in een reactie heb ik wel aangeven dat hij beter wat hulp kan gaan zoeken bij een deskundige (psychiater)

  • @Wish,
   .
   Je schrijft : "De beste man zit in een lastig pakketje.
   Ergens in een reactie heb ik wel aangeven dat hij beter wat hulp kan gaan zoeken bij een deskundige (psychiater)"
   .
   Ja kan er me wel iets bij voorstellen, en dat ie door de bomen het bos niet meer ziet…
   .
   Niets mis met een psychiater, maar in mijn ervaring gaat het om bewustwording/bewustzijn. Het vergt bewustwording om te achterhalen wat er aan de hand is. Als het een entiteit zou zijn, dan is het geen toeval dat die er is. Wat zit daar dan achter en wat is er voor nodig om afscheid te nemen.
   .
   Als het geen entiteit zou zijn, dan is er sprake van een eigen gecreeerd mechanisme om zichzelf ergens bij te 'helpen' (om iets te vermijden). Ik heb de nodige van dit soort creaties achtergelaten, inclusief een soort 2e persoonlijkheid. Het spel is bewustwording : wat heb je zelf gecreeerd en hoe is dat zo gekomen.
   .
   Wat ik zie bij de reguliere psychiatrie is dat men doorgaans vanuit bepaalde hoofdelijke concepten te werk gaat, terwijl dit soort zaken het hoofd ontstijgen. Ze zijn niet op dat nivo gecreeerd namelijk. Dan kom je nooit tot de daadwerkelijk kern en oorzaak.
   .
   Groeten Robert

    • Ik zie wel wat ik doe, maar ik denk dat er niet veel gaat veranderen.
     Ik post mijn verhaal hier omdat ik hoop handvatten te krijgen waar ik concreet wat mee kan maar helaas levert dat niks op behalve dan een advies om een psychiater te bezoeken die waarschijnlijk van toeten nog blazen weet.
     Maar ik post het ook omdat er zo weinig over te lezen is en ik op die manier dan anderen kan verder helpen of op een ander spoor kan zetten voor een oplossing.
     Misschien weten jullie nog een boek over deze materie ? over obsessors en auralifters ed ?
     Dat is de enigste bron namelijk die mij wat inzicht heeft gegeven over dit gedoe.

     • Als je van een demon af wilt komen..dat is een bijna onmogelijke taak,bijna zeg ik,omdat hij eigenschappen heeft waarbij we niet bij hun kunnen komen(onwaarneembare)enigste manier hoe je ze kan laten lijden en verzwakken is het geloof!!fit zijn djinns die uit zijn om je kapot te maken.geestelijk en lichamelijk.waarom ze je willen kapot maken,weet ik eigenlijk niet 100 % maar het moet een pakt met de satan zijn,kan niet anders

    • @Albert,
     .
     Wil jij een oplossing? Maw ben je er wel klaar voor om zonder dit mechanisme, wat het ook is, door het leven te gaan?
     .
     Wat betreft aanreikingen zou je nogmaals kunnen herlezen wat Wish en ik jou hebben geschreven in onze reacties. Daarvoor is het handig als je even zoveel mogelijk loslaat wat je nu weet of hebt beredeneerd.
     .
     Succes! Robert

   • Ik heb er denk ik wel voldoende over gezegd, het is aan hem zelf om er iets mee te (willen!) gaan doen. Hij blijft enkel zijn verhaal vertellen/herhalen zonder dat hij echt in gaat op onze aanwijzingen of dat hij hier hulp in wenst.
    .
    Dat is prima natuurlijk, dus wens ik hem succes!
    .
    Groeten Robert 🙂

     • De aanreikingen die jullie gegeven hebben slaan vooral op dat ik dit zelf in het leven zou hebben geroepen door slechte ervaringen in het leven ed.
      Nogmaals, het betreft hier een echt persoon die ik ontmoet heb en nu mij in wezen stalked in zijn gedachten.
      Ik zie hoe hij bezig is ed en ik wordt mij nu bewust wat mijn eigen gedachtes zijn en wat niet.
      Geestelijk leer ik hier van alles en nog wat van.
      O.a dat een eventueel leerproces alleen maar op hem zou kunnen slaan, hij bedoelt juist over jezelf nadenken en dus stilstaan in jezelf.

      • Nee albert !
       Of het nu wel gaat om een andere personage of niet. Het proces zoals aangegeven blijft in jouw geval hetzelfde. Er komt geen demonenjager naar je toe als je dit bedoeld. Lees alles maar even terug wat er is geschreven. Het gaat om een inzicht.. Inzichten en beter milieu begint bij jezelf. Al zou je 100 demonen om je heen hebben. Wat doe je dan? Wat doet een boom zonder goede en stevige wortels in de grond? Hij zal omvallen bij een stevige wind..

      • Nog even 1 ding voor de duidelijkheid: ieder mens heeft het goede en slechte in zichzelf. 1 van de twee verbannen geeft nare effecten. Accpeteren en tot jezelf nemen om daarna er iets mee te doen werkt beter

       • Dus als ik iets in mijzelf verander zal hij vertrekken ?
        Ik zie hem eerder als een autistische gek die zijn zinnen nu in zijn hele leven op mij gezet heeft.
        Er is geen andere plek meer voor hem om zich de hele dag op zo een manier te manifesteren.
        Vroeger spookte hij zeker bij meer mensen in de ronde, maar sinds ik hem ontmoet heb is het een soort kortsluiting geworden, of een looping.
        Het is eerder dat hij die obsessie uit zijn hoofd moet krijgen dan dat ik daar iets aan kan doen.
        Was hij maar een echte fysieke stalker, dan kon je er nog wat aan doen.
        Ik weet ook zeker dat andere echte fysieke stalkers ook zich psychisch bij hun slachtoffers manifesteren als een kwade geest of aanwezigheid.
        Dan heb je hetzelfde gedoe en geen vage overleden geest.
        Maar hoe kan ik in godsnaam dit zelf aantrekken dat dit gebeurt ?
        Hij blijft met mijn angst bezig, dat weet ik wel.
        Hij blijft net zo lang bezig totdat de angst weg is, hij ruimt het afval op.

      • En die angst is dat ik (op dezelfde manier als met hem) juist geen contact heb met mijn liefde, waarmee ik dus nu niet samen ben voor alle duidelijkheid.
       Hij is echt, zij niet, en de rest van de mensen ook niet wat hem betreft.
       Hij denk dat hij zelf de heilige geest is eigenlijk, een soort pseudo god.
       Vandaar ook demon.
       Ik heb haar en hem gelijktijdig ontmoet, sinds die tijd heeft zich dit alles ontpopt tot wat het nu is.
       Hij is steeds meer tussen ons in gaan staan tot wat het nu is, hij had zich ook helemaal verborgen tussen veel meer mensen die aanwezig waren van dat bedrijf, hij was er schijnbaar niet.

        • Het is allemaal nog net zo Wish.
         Schijnbaar onvermoeibaar zit deze obsessor nogsteeds op dezelfde plek in mijn huis.(of lichaam).
         Als een robot bezig om angstdenkbeelden proberen te planten en om alles te volgen wat ik maar doe of kan doen.
         Hij blijft maar repeteren wat ik zou moeten voelen bij situaties en of maar kringetjes van mensen samenstellen die daar dan mee te maken zouden hebben. (die moeten dat ook zeker merken)
         In werkelijkheid draait hij de realiteit om natuurlijk, want het gaat allemaal om hem, hij blijft dus maar bij anderen niet eigene gedachtes planten en dat is zijn werkterrein.
         Allemaal afleiding dus, hij draait zijn ziektebeeld om en wil zijn vuile was hier dumpen.
         Je kan beter vragen hoe het met hem gaat trouwens.
         Stap voor stap komt meer en meer aan het licht hoe hij te werk gaat en zijn bestaans kringetje wordt kleiner en kleiner.
         Hij wil het miet waar hebben dat zijn werkwijze nu het bewustzijn berijkt heeft, hij ontmanteld is.
         Als een politie agent sta ik vlak voor hem terwijl hij bezig is met stelen en plennen van misdaden.
         Oorspronkelijk was het zijn bedoeling natuurlijk om onopgemerk mijn kinderen binnen te komen op dezelfde manier maar dat gaat nou dus even niet door.
         Hij zal aan deze situatie kapot moeten gaan.
         [

          • Hij wil god spelen eigenlijk, dat is zijn vreugde.
           De vader in de hemel lijkt mij dan wel genoeg zeggen.

         • Hahaha, Tja elementair is het allemaal wel. Deze geest kent geen vorm, geen dag en nacht, kent geen tijd, nog goed of kwaat. Het is een ruimte voor een geest zonder een geest aanwezig. Een soort vacuum als het ware, zijn geest of aanwezigheid is altijd een afdruk van het bestaande wat aanwezig is onder mensen of bij mij. Ik zie hem ook als een deur naar anderen of als een losse verbindingsdraad die tussen mensen spookt. Hijzelf is echter in geest niks, eerder een kracht die probeerd de leiding of het goede om te draaien naar angst. Dat is zijn wezen, altijd tegen orde, tegen leiding of tegen liefde in gaan, alles draait hij om.
          Hij vecht letterlijk tegen het bestaan, het bewustzijn en het lichaam. Het tegenover gestelde van wat er in feite aan de hand is dus. Hij zet de hele geestelijke schepping op losse schroeven, wil zich manifesteren als een god door aan het amen van het bestaan of orde zelf te zitten, de aanwezigheid van god onder de mensen omzetten als paranoia omdat het over geestelijke verbinding gaat.
          Satan betekend eigenlijk "tegenstrever", en dat is hij letterlijk, In de medische werkelijkheid is het echter alleen een zware autist die iets in zijn hoofd wil beginnen met de geest, met de verbinding naar anderen, zijn lichaam is daarbij slechts een antenne en werktuig. In het kort een psychopaat.

          • Ik lees wat je schrijft…
           Na wat onderzoek en wat navraag kan ik je bevestigen dat je te maken hebt met geen kleine jongen. Gekke bij deze is dat ze iemand een gevoel en energie kunnen geven alsof ze van god zelf afkomstig zijn.

          • Alsof ze rechtstreeks in verbinding staan met god en het liefste ook willen communiceren als tussenpersoon tussen het hoger en jezelf..ertussenin willen staan en je het gevoel willen geven dat je verbinding hebt met het hogere tot je begint tegen te stribbelen. Dan begint de ellende.. En die ellende ervaar je in feite..
           Ik lees wat je schrijft

          • Ja, dat klopt, dat is zoals hij eerst fungeerde, en dan zichzelf dan heel trots voelen net alsof hij zorgt voor de heilige tussenkomst maar in werkelijkheid verbreekt hij het contact met het hogere bij iemand, hij wil het uiteindelijk helemaal zelf zijn dat hogere.
           Zo kan zo iemand in het begin inderdaad overkomen maar het heeft er volgens mij ook mee te maken dat hij meezeild en meedanst op die innerlijke stroming in een mens. Hij voelt dondersgoed aan waar de innerlijke goddelijke richting naar toe gaat namelijk, in het begin danst hij als een dronken halfdode die dans met je mee, hij versterkt het ook denk ik. Totdat je het mee begint te krijgen dat er een aanwezigheid is, en je met rede en verstand probeerd te communiceren, en dan begint het gedonder. Hij is niemand namelijk, het gaat er alleen om wat de ander voelt en ziet, het gaat om mee liften.
           Klopt helemaal wat je zegt.
           Ik zelf ervaar ook heel sterk dat het ook gaat om geleiding, ook electrische geleiding dat gedrag, niet dat hij begrijpt waarom mensen dingen voelen en denken maar hij voelt aan hoe letterlijk je hersenstromen gaan lopen in je hoofd, en welke herinneringen je op gaat halen.
           Hij spookt letterlijk op andermans gezonde hoofd, maar daar is het ook een halfdode voor natuurlijk.

          • Ik heb je al eens geprobeerd het in een menselijke taal te vertellen, maar in feite gaat het om je energie. Die energie is alleen af te tappen als jij op dezelfde frequentie zit als hem. Vandaar die gevoelens etc etc. Wat je er wel in eerste instantie tegen kunt doen is eevoor te zorgen dat hij niet meer van jou kan aftappen. Het aftappen gebeurd eigenlijk al op het moment je eraan denkt. Elke gedachte is energie en hoe meer je aan hem denkt of reageerd hoe meer energie je hem geeft. Probeer als het he lukt je niveau op een andere frequentie te krijgen. Dit kan op verschillende wijze. Hij zal daarmee niet gelijk weg gaan, maar als in eerste instantie je die energiestroom maar stopt.

          • Tja, was er maar een soort knop om dit uit te zetten.
           En zelfs letterlijk een knop omdat ik weet dat hij ergens gewoon technisch aan de TV vast zit omdat daar de denkbeelding zit buiten jezelf en niet bij een ander zoals hij dat heeft.
           Zoals je wil zeggen dat hij aanhechtingen heeft waarop hij wil meeliften klopt op zich wel, maar hij gaat altijd bezig met waar ik mee bezig wil, al ga ik de hele dag patat zakken uitwassen en uitlaten van bussen verzamelen, daar gaat hij dan ook mee bezig, het maakt niks uit.
           Ik ben zijn richtop en het maakt echt niks uit, al ga ik een leven lijden zoals ik zelf geen eens ben.
           De voormalige afdelingschef waarin deze gehandicapte ook werkte kwam op een bepaald moment ook totaal wezenloos en onthecht over op mij, die ging geestelijk ook werkelijk op niks meer in, compleet dood voor de denkbeelding, geen aanhechtingspunten dus zou je zeggen, maar niks is minder waar, hij bleef ook gewoon met hem bezig.
           Daar doet je reactie mij aan denken.
           Niks helpt in werkelihjkheid ik of een ander is zijn obsessie en het duurt net zo lang als hij daar maar zin in heeft.
           Maar ik schein voor hem wel het ultieme te zijn, anders bleef hij niet met mij bezig.
           Om het maar even terug te koppelen blijft hij met mij bezig omdat ik in de denkbeelding ook met mijn liefde bezig ben, een meisje die zich ook prive manifesteerd omdat we van elkaar houden.
           De heilige ontvangenis, daar blijft hij mee bezig, dat is het aanhechtingspunt.
           Als ik wel met een vrouw zou samen zijn (geforceerd) dan blijft hij nadenken over conflict oproepen in ons, dan is hij onzichtbaar, hij gaat dan ook in kinderen zitten als die er van komen.
           Dat is waar dit om gaat voor mij.

          • Dat zijn pure afleidingstevhnieken om je concentratie weer te trekken. Train je concentratie. Probeer het. Zoals ik ook hierboven beschreef. Probeer het. Kan soms wel een jaar duren voordat je het onder de knie hebt, maar probeer het. Zoek info op om je concentratie te versterken en werk aan jezeld om je frequentie te veranderen.

          • Ik hoop dat je dit ook nog leest omdat het warrig posten is door de smalle tekst ed maar het enige waardoor hij "schijbaar" verdwijnt is door een intense en drukke omgang met heel veel mensen lang achter elkaar, dan blijft hij bezig met al de verbindingen die ik gelegt heb in zijn hoofd, dan gaat hij ook met die anderen bezig, als ik dan ook nog samen op de bank zit samen met een vriendin kan hij helemaal weg lijken want dan gaat hij vervolgens weer bezig met de verbinding tussen ons in het oproepen van conflict en angst.
           Dit zit slim in elkaar al zeg ik het zelf.
           Als ik ook communiceer met anderen is hij ook weg, dan gaat hij ook in anderen.

          • Dat hij maar voelt dat hij zinloos met een schim bezig is waar hij maar geen greep op krijgt, ik zal eens kijken wat ik er mee kan.
           Maar deze moet wel dood Wish, straks gaat hij in de toekomst met mijn kinderen bezig, of ook anderen.
           Ik had ook al het idee om hem met een zware windbuks van de fiets af te schieten maar dat kijkt ook geen uitkomst.

          • Over dat dood maken is inderdaad geen goed idee, maar jij kan er wel voor zorgen dat het niet meer krijgt waar het op leeft. Levensenergie van anderen. Als je dit zelf onder de knie hebt door in ieder geval niet van jezelf af te laten tappen dan heb je het meeste al gewonnen. Het leeft van levensenergie van anderen, zo gauw je dit in ieder geval bij jezelf kunt stoppen heb je geleerd om jezelf te beschremen. Als ik bijvoorbeeld in sommige paginas lees zijn er mensen die alweer een stapje verder zijn en dit soort wezens kunnen wegsturen. Dit kunnen zij omdat zij deze basis al hebben geleerd. Eigen energie in bescherming nemen..gaten dichten…
           Probeer deze basis te leren en je zult zien dat je er veel voordeel uit zal halen. Op het moment jij jezelf kunt concentreren op jezelf dan kun je op een gegeven moment leren spelen met de kracht van creativiteit..maar eerst leren dat jouw energie van jouw is en jij daar meester over bent…probeer het…succes. Oja en niet forceren, want dit werkt niet…succes

          • Dag Albert,

           Ik herken je verhaal,
           Volgens mij heb je te maken met een sluimerende psychose.
           Wat niet perse slecht is, tijdens een psychose komen er dingen naar boven die anders te goed verborgen zijn.
           De stress die je ervaart komt altijd van buiten af.
           Er worden hoogstwaarschijnlijk spelletjes met je gespeeld door een “nest”. Hiermee bedoel ik door een groep mensen die mekaar aansteken.
           Alleen kan je dit niet grondig opkuisen.
           Je hebt een vertrouwens persoon nodig, een neutraal iemand zoals een psycholoog.
           Die kan je helpen om je rustpunt te bereiken.

  • Quote Robert: er valt wel wat te leren, namelijk om Albert inclusief binnenwereld, zoals hij is, te laten zien.

   Ik ben het hier niet mee eens. De bescherming zit er niet voor niets. Je kan niet zomaar alles aan de buitenwereld laten zien en al helemaal niet de kwetsbare delen die niet geaccepteerd zullen worden door de sociale omgeving waarin een persoon verkeerd. Als je je binnenwereld wilt laten zien aan de buitenwereld, moet je naar mijn mening toch echt genoeg draagkracht hebben om deze kwetsbaarheden te back-uppen. Er van uit gaan dat de hele wereld wel lief zal reageren op onze kwetsbaarheden wanneer we ze laten zien zou naïef zijn. Echter door hebben dat het kwetsbaarheden zijn van onszelf en daarmee aan de slag gaan zodat we sterker staan met het naar buiten brengen van onszelf is wel aan te bevelen. Het is een wezenlijk en belangrijk verschil.

 8. @Albert,
  .
  Wat ik je zie doen is dat je veel van je problemen toeschrijft aan je entiteit. Ik weet niet of een entiteit bij jou van toepassing is, maar wat er wel gebeurt is dat je het vrijwel allemaal buiten jezelf plaatst. Dus wat voor mechanisme het ook is, het zorgt er voor dat je niet naar je zelf kijkt voor wat je in de weg zit (je angsten bijvoorbeeld).
  .
  Er bestaan mechanismes die je zelf hebt gecreeerd om onder bepaalde omstandigheden te 'overleven', om je 'overeind' te houden, omdat iets pijnlijk was, dat je iets wilde voorkomen. Die lijken soms dan extern te zijn, maar ze zijn onderdeel van je wezen (van je bewustwording). Kun je je uberhaupt voorstellen dat alle gevoelens die jij ervaart wel eens van jezelf zouden kunnen zijn? Check je gevoelens eens bij deze vraag.
  .
  Maar nogmaals, van een afstandje is niet te zeggen wat er precies aan de hand is, of er sprake is van een entiteit ja of nee.
  .
  Groeten Robert

  • Hier doelde ik ook op, maar om iemand vanuit die visie dit duidelijk te maken vergt veel tijd en inzichten. Wellicht kan hem een film helpen zoals / a beautiful mind of evt. informatie boekjes over de menselijke psyche. Ik begrijp het probleem wel. Fijn dat je hierin wat meer duidelijk geeft robert.

   • Het is bij mij echt gebeurt met een innerlijke leerweg, ik ben dat punt allang gepasseerd.
    Die angsten heb ik ook niet, laat dat ook duidelijk zijn, alleen probeert hij wanhopig angsten vast te maken.
    Zijn aanwezigheid is voor mij compleet zinloos, hij is diegene die leren moet in dit verhaal, niet ik.
    Hij blokkeert wel mijn leven in de omgang met anderen trouwens omdat hij de privacy schend, inbreekt dus.
    Een aanwezigheid die er niet hoort te zijn, lekker alleen met de vrouw gelukkig zijn is er niet bij dus.

    • Dag Albert,

     Wat je hier beschrijft is dat je infeite afstand doet van jezelf. De vraag is waarom doe je dat?
     Omdat je niet voldoet aan de normen van je omgeving?
     Of omdat het te pijnlijk is om één te zijn met jezelf? (niet weerbaar genoeg om te trotseren)
     Die indringende figuur is infeite je eigen gecreëerde “ik”. Die wél voldoet aan de eisen van je “foute” omgeving. En dat zorgt na verloop van tijd voor tweedracht. Je zit met een heel complex probleem dat je niet alleen kan oplossen. Wanneer je hiermee doorgaat, zal je opbranden als een kaarsje. Sorry voor mijn harde opstelling, maar het lijkt mij het beste om rechtuit te zijn. 🙂

   • Dat klinkt wel makkelijk Wish, ook heel metafysisch.
    In eerste instantie denk ik wel dat dit werkt, ze zoeken een opening in je aandacht en als ze die gevonden hebben gaan ze door.
    Hij wil ook constant mij voor de ogen blijven zitten, als ware wil hij een tv zijn waar je de hele dag naar kijken kunt.
    Toch heb ik het idee dat ik voor hem het centrum ben van meerdere of alle personen en dat ik hem ook uitdrijf bij die andere personen.
    In het begin waren er meerdere personen die hij gebruikte als werktuigen om te spreken en te manipuleren maar uit die mensen is hij nu uitgedreven door mij of door de ontwikkeling in dit gedoe.
    In het begin was hij bijna niet aanwezig en totaal verborgen in anderen, maar hij blijft nu alleen over, hij wordt steeds meer ontmanteld, wat ik al eerder zei.
    Daardoor komt hij steeds meer bij mij terecht denk ik.
    Ik heb sterk het idee dat ik het eindstation ben voor hem.
    Maar je hebt wel gelijk, leer je aandacht te verleggen, doe niks, dat is ook de eerste natuurlijke reactie van mensen denk ik als ze hier mee in aanraking komen.

    • Makkelijk is het niet, maar doordat je het energie geeft en op dezelfde frequentie zit als hem word hij sterker, want ten slotte geef je hem letterlijk de energie waardoor het steeds meer de overhand kan nemen, maar door die kraan in feite dicht te draaien zal het zijn opgebouwde energie moeten benutten, want van jou krijgt hij dan niks meer. Resultaat merk je op een gegeven moment als je boven hem staat en het eigenlijk niks meer voorsteld..maar dit is voor later.
     In eerste instantie eerst de kraan leren sluiten. Het geen voeding meer geven.
     Hoe beter je word in die kraan dicht draaien en je het steeds minder geeft hoe zwakker het word en jij sterker word, want die energie behoud je dan voor jezelf. Deze zelfde opgebouwde energie zal later jou helpen om licht te schijnen op plaatsen waar het donker is..(ook voor later)

     • Wat ik persoonlijk een kunst vind is de energie die in dit geval niet positief is aannemen en in jezelf omzetten tot iets positiefs. Omgekeerde wereld 🙂

     • Op zich is hij metafisch bezig, hij projecteerd ook gevoelens, sferen en houdingen die je zogenaamd moet voelen of aannemen.
      Dat voel je dan ook gewoon al ware het echt, terwijl het niet zo is. Als je het nou wil of niet, dat is dan zogenaamd wat je moeten voelen of zien bij een gebeurtenis. Ik ben op die manier er ook wel mee bezig om mij af te schermen maar het blijft gewoon moeilijk omdat hij er maar mee door blijft gaan, ook om zich steeds te verbergen. In de denkbeelding heeft deze gast gewoon een tweede leven die hij denkbeeldig leeft en dan heet hij Albert.
      Wat toch wel het belangrijkste is om te herkennen wat je eigen gevoelens zijn, omdat hij echt zijn eigen zieke gevoelens wil inplanten, zijn krankzinnige angsten om daar maar van af te komen. Hij is ook juist met mij bezig omdat ik juist veel zelfvertrouwen heb en ook zo overkom, dat is een tegenpool in feite.
      Hij wil mijn angst zijn, daar komt dit dan op neer, dan overwint hij voor zijn idee als ik er aan toe geef. Wat ik ook hoor is dat hij in feite het "heilige'' lichaam niet uit wil, hij blijft in ons lichaam zitten omdat hij niet extravert leven wil, naar buiten toe wil treden. Hij blijft bewegingsloos in de denkbeelding kijken en heeft dus verbinding met anderen, hij kijkt zelfs geen eens door zijn eigen ogen, zo erg is het, hij kijkt deels ook door mijn ogen, ik weet dat hij ziet wat ik nu zie bijvoorbeeld. (hij heeft in het echt ook en bril die er niet om liegt trouwens +20 of zo iets)
      Dat komt ook omdat hij uit de droomwereld komt, hij slaapt overdag eigenlijk en wil ook droombeelden doortrekken naar de dagwereld, dat valt ook heel erg op. Hij veroorzaakt ook dromen met angst, of dromen waarin je droomt over anderen omdat hij de verbinding aan houd tussen anderen.
      Hij wil echt ook inplaats van mij in slaap vallen, in mijn plaats dus.
      Gezond visualiserend in slaap vallen dus, dromend over de mooie dingen die je gedaan hebt of gaat doen.
      Want hij kan en heeft dat niet zelf, daarom, een echte parasiet dus. Dit is zelfs zo erg dat ik al eens een echte knal heb gehoort terwijl ik dreigde in slaap te vallen, echt verschrikkelijk.
      Dat komt natuurlijk omdat hij wel en lichaam heeft, een soort vacuum krijg je dan omdat ik zelf maar 1 lichaam heb natuurlijk, en niet 1 voor hem. Zeer opmerkelijk eigenlijk en met recht kun je dan zeggen dat hij echt shell shock is.
      Er komt zo veel bij kijken in feite met dit gedoe, en dat op zich is ook voedsel voor hem, dat je er maar mee bezig blijft.

      • Hoe akelig het ook voor je is om dit hele proces mee te maken, aan de andere kant wel heel mooi wat je eigenlijk leerd.
       Eigenlijk zou je het ook kunnen bedanken voor de snelcursus negatief netwerk. Nu zie je het (nog) met veel afschuw en weerstand omdat dit hele gedoe ook geen fijn gevoel opwekt. Maar aan de andere kant zou je dit omzetten tot iets positiefs dan zou dit inhouden dat deze implantaat een weerspiegeling is hoe het werkt aan de positieve zijde. Ook aan de positieve zijde is het een kwestie van netwerken. Plant een zaadje en het kan uitgroeien tot een bloem. Ergens wel een mooie ervaring en levensles die je nu leerd, want niet veel mensen krijgen deze inzichten te zien hoe er verbindingen aanwezig zijn in het dagelijks leven. In jouw geval ervaar je het negatief, maar een munt heeft 2 zijdes. Ook aan de positieve kant werkt het in feite hetzelfde. Als je een keer dank je wel tegen iemand zegt dan laat dit een zaadje achter waar iemand zich later weer prettig over voeld. En ga zo maar door.
       Bedankt in dit geval deze entiteit maar voor deze mooie les.
       (Dit is een manier van omzetten)
       Munt heeft 2 zijdes, en aan jouw welke zijde je wilt gebruiken.

       • Hij vecht zelfs tegen het lichaam, mijn lichaam, zijn eigen, zo erg heeft hij dat.
        Resulterende in allerlei ziektes ook nog, als eerste geestes ziektes, daarna worden het gewoon chronische lichaams kwalen.
        Dan wordt het echt medisch, verschrikkelijk.

      • Daar heb je helemaal gelijk in, het verschaft allerlei inzichten en wijsheden. Ik leer heel veel over de geest op deze manier en bouw weerstand op tegen iets wat zo verschrikkelijk onvoorstelbaar kwaadaardig is.
       Er heeft ook zo verschrikkelijk veel mee te maken als ik eerlijk ben, ook vooral omdat het over de verbeelding gaat waarin wij allemaal leven, ook de media, films en muziek.
       Voor mij lijkt het ook zo trouwens dat echte ware verbeelding in films en muziek aan het verdwijnen is de laatste 15 jaar waardoor hij helemaal oplicht als het ware, vroeger in de oude tijd waar wij op TV battlestar galactica keken en naar star wars ed gingen in de bioscoop was de verbeelding zo echt en intens gemeend dat deze demoon daar zelf ook helemaal in verdronk, hij kreeg de, en kon ook niet de aandacht krijgen die hij nu krijgt op die manier.
       Ik heb zelf de indruk dat de hele film en muziek industrie op zijn gat ligt hierdoor maar dat is heel betrekkelijk natuurlijk, of zullen de kinderen toch nu opgroeien met toch een minder echte verbeelding die minder aan de mogelijke realiteit grenst ?
       Ik leer ook dat verbeelding leiding is en omgekeerd, ik erger mij daarom ook dood aan die totale onzin films zoals Harry Potter, het is een hoop gefantaseerde toeval in feite, dat had op mijn manier veel spannender gekunt door magie realistischer te maken.
       Het enige negatieve is dat mijn leven in feite in stilstand verkeerd, hij roept stilstand op namelijk, het liefste zou hij mij de hele dag aan de drugs willen hebben terwijl ik de hele dag halucinerend naar de muren staar net als hij.
       Hij is echt totaal anti sociaal, en daarom mijd ik ook mensen omdat ik ze niet met hem wil opschepen en omgekeerd is dit ook zo denk ik.
       Privacy en gezelligheid is er echt niet bij, het gaat altijd door dit gedoe om leiding en verstandelijk redeneren met andere mensen omdat anders hij een ingang heeft.
       Ik denk dat ik heel veel te goed heb in het leven hierom, en mocht het zo ver komen dat het perfect ronde balletje eindelijk eens gaat rollen voor mij in het leven en anderen mensen zelfs jaloers zullen kunnen worden dan is het een schrale troost dat het echt heel zuur verdient is, ik heb er echt om moeten lijden en zuur moeten leren waar het om draait dat ik dan beland ben waar ik beland ben, anderen weten niet wat het is wat ik geleerd heb en waarom.
       En hoe zal dit aflopen, daar kan ik ook wel angstig en bezorgt om worden, maar daar voed hij zich weer mee natuurlijk, hij bid echt voor de totale ondergang van leiding, orde en verstand zelf, voor iedereen.

       • Ik lees wat je schrijft en dat balletje gaat nu ook voor je rollen als je even een aantal tips opvolgt:
        1 concentratie versterken
        2 mediteren
        3 negativiteit geen aandacht geven
        4 veel afleidingen zoeken (bijv. Boswandeling)
        5 en meest belangrijker. Grenzen stellen in het denken. Even over nadenken en dan stoppen met denken over een onderwerp. Niet in blijven hangen. Denken kost ook energie.
        Wanneer je deze stappen onder de knie hebt ben je al aardig op weg om deze put uit te klimmen

  • Tja, het innerlijk leerproces, waarom hij daar zit ed.
   Mijn ervaring is dat hij altijd angsten heeft versterkt in mijn kindertijd.
   Ik zag mijzelf altijd wel als buiten beentje en of een eenling om die reden, maar dat is de innerlijk wereld.
   De waarheid is dat dit in mijn kindertijd helemaal niet zo was, als ik oude foto's nu zie, zie ik een jongetje vol zelfverzekerdheid en vastberadenheid, en ook 1 die wel bij het clubje populaire kindertjes hoorde.
   Vergeleken met anderen bijna te veel zekerheid, dat heeft hij ook opgeroepen.
   Ik had ook een rijke verbeelding, dat heeft er ook mee te maken.
   Het hele punt is dat hij als het ware uit mijn lichaam is gekomen, en nog steeds helemaal moet vertrekken.
   Dat houd in dat al die jeugdangsten en of angsten nu buiten mijzelf terecht komen, ze waren niet de mijne dus.
   Behalve natuurlijk wat hij gewoon versterkt heeft maar iedereen heeft natuurlijke normale gezonde angsten.
   Het is zelfs zo dom dat hij willekeurig angst gewoon laat manifesteren in je lichaam, hij plant het er in net alsof je het zelf allemaal doet.
   Gewoon als je op de bank zit en er niks aan de hand is haalt hij ervaringen en of gedachtes naar boven uit je geheugen en daar moet je jezelf dan maar voor schamen en of schuldig voelen, terwijl het nergens op slaat dus.
   Als ik mijn broek van de kont trek gaat hij al tekeer omdat ik dan bang moet worden uit schaamte, terwijl niemand het ziet, net alsof je dat dan doet op een vol marktplein.
   Hij vecht zo tegen mij omdat hij mijn leiding wil tegenhouden want dat is zijn ondergang, hij wil niet openbaar worden en of ontmaskerd worden.
   Hij wil zijn psycholoog verslaan, want ik geef een soort leiding af die dus logischerwijze voor hem gif is.
   Hij denk ook dat hij heel persoonlijk en prive met mij bezig is, hij doet net alsof niemand het meekrijgt terwijl dit niet zo is.
   Zo erg sluit hij de wereld om zich heen af en dat wil hij ook bij mij doen.
   Ik heb hem ontmoet en als je hem ziet zit hij heel irritant stil in een hoekje constant naar zijn sigaret te staren, totaal afgesloten compleet in de verbeelding.
   Het hele punt is juist dat ik met mijzelf bezig moet blijven, het zou voor hem niks mooier zijn dat ik mijn angsten handen en fouten geef en ga denken dat ik zelf wat te leren heb in het leven.
   Het zijn dus ook angsten die hij zelf projecteert op mij in de omgang met mensen en of op mijn realiteit.
   Hij wordt gewoon een constante onderhuidse spanning en ik ervaarde als kind dat heel sterk.
   Vooral bij nieuwe situaties, mensen en onverwachte dingen en dat zijn compleet zijn angsten !
   En het past ook compleet bij de ziekte die hij heeft want het is een zware autist, en autisten kunnen niet tegen dit soort dingen, ze hebben geen filter en kunnen niet tegen te veel prikkels.
   Tja.

   Hij maakt angst vast om er mee bezig te kunnen in zijn verbeelding in anderen.
   Zo is hij bezig, zo wil hij leven in je verbeelding, in je lichaam blijven zitten.
   Het heeft niks te maken voor mij met mijn eigen leerweg naar binnen voor geestelijke harmonie, want die is er.
   Ik ben nu bezig met de weg naar buiten in mijn leven, daar vecht hij tegen.
   Het liefste zou hij zien dat ik maar weer een jointje op steek en de wierook laat branden.
   En dan maar flink fantaseren over de geest en in je angsten gaan zitten, met jezelf bezig blijven dus.
   En dat ik dan ook nog moet geloven dat ik problemen heb en mijzelf moet leren kennen, dat zou het mooiste zijn.
   Weer lekker de weg naar binnen, nee bedankt.
   Hij wil niet dat ik leiding geef, dat het psychische overdracht wordt over dit soort zaken oa, de toepassing in de realiteit, het leven zelf als volwassene.
   Daar gaat hem om.
   En hoe het die onderhuidse spanning is die nergens op slaat trouwens, de grens tussen de binnen en buitenwereld, tja, dat staat bij zo een demon heel erg onder spanning natuurlijk.
   Ook resulterende in huidziektes trouwens voor normale mensen.

   • Hmm. Lijkt sterk alsof we het hier hebben over een deel van albert zelf die hij zelf heeft buitengesloten. Heb je jezelf al eens laten onderzoeken op schyzofrenie?

    • Grappig dat je dit zo zegt.
     Hij wil met mijn leven er vandoor ja, in de denkbeelding een ander zijn.
     De hele dag hallucineren dat je een succesvolle iemand anders bent.
     Schizofrenie heeft er niks mee te maken op deze manier, een gespleten geest in de foute opvatting van het woord bedoel je.
     Slaat wel op hem ja.
     Hij wil schizofreen zijn op die manier, hij wil ook niet gezond worden.

     Het is een obsessor demon voor de duidelijkheid.

     • Herken je iemand in deze personage?
      Een vader figuur of iemand anders?
      Iemand uit je vroegere verleden of evt. Meerdere personen uit je verleden?

      • Nou geen vader figuur, of iemand anders die belangrijk is.
       Hij heeft in zijn "karakter" of uiterlijk beter gezegd wel heel van een oude buurman van waar ik tot mijn zeventiende woonde.
       Ik voel dat er een dezelfde soort energie rond dat karakter van die buurman hangt maar ik denk eerder dat dit meer van die buurman uit komt dan van hem.
       Ergens is het wel een verbinding waar deze "spook geest" dichterbij komt.
       Ik heb dat ook wel met een oud kindervriendje, ook in het uiterlijk een beetje, hij was daar ook ergens aanwezig voel ik en maakte van dat vriendje ergens een populair snakkertje, terwijl dit achteraf eigenlijk helemaal niet zo was, hij stuurde echter wel dat gedrag aan denk ik.
       Daar wou deze geest echt met ons meedoen en manifesteerde zich op deze manier in hem.
       Hij is ook ouder dan mij moet ik er bij zeggen, wij waren toen 12 en hij een jaar of 18 denk ik.
       In de denkbeelding was die geest daar aanwezig, dat vriendje had toen last van hem en niet ik, zo kun je het ook zien.
       Voor de rest heeft hij ook iets met mensen op dezelfde manier zoals (als ik het allemaal goed schrijf) Frans van Dusschoten, Sjef van oekel, Harry Muskee van Cuby and the blizzards, ook Aard staartjes en Mart Smeets.
       Ook dat "Nou moe" geluid van Loeki de Leeuw destijds heeft zijn energie of trilling.
       De TV heeft er op zo een manier ook wel mee te maken want de denkbeelding hoort daar thuis en hoort daar terecht te komen en het wordt dus wel van alles en nog wat.
       Maar dat is weer een ander lang verhaal.
       Maar misschien wordt het nu wel duidelijk wat voor soort type het is, op wat voor soort toon hij beginnen wil en waar.

       • Het is helemaal duidelijk albert
        Ik wil je veel succes wensen en wellicht dat je iets kunt met de aanwijzingen die zijn gegeven.
        Ik kan tot de conclusie komen dat dit iets dieper gaat dan een geest van buitenaf. Het menselijk brain kan een hoop doen met het rationeel denken. Ik zou , als ik dan zo vrij mag zijn om een advies uit te spreken eens contact op nemen met een psychiater. Dit heeft niks meer te maken met spiritualitijd, maar met de psyche. Spijt me dat het een beetje hard kan overkomen, maar tegenwoordig hoeft men zich niet meer te schamen om contact te hebben met een spychiater. Deze mensen zijn er voor de geest waar jij zo'n last van hebt. Zij kunnen je echt verder helpen. Ik hoop dat je iets met dit advies kunt albert en nogmaals wens ik je veel succes.

       • Dat ik dan ziek ben bedoel je te zeggen.
        Dan wil je net zo als hem de rollen omdraaien.
        Het liefst heel veel spiritualiteit dus, mysterie, het onbekende en het vage.
        Het is proberen dit aan het ontastbare vast te maken, dat wat hij graag wil.
        Ik maak het aan het aardse vast, ik heb die gast zelfs ontmoet in het echt, daarom dat ik nu zo met hem zit, aardser kan het niet worden.
        Met een psychiater praten is ok, maar dan wel met zijn psychiater om kennis uit te wisselen, de rollen omdraaien heeft geen zin.
        In de tussentijd is het wel flink leiding vanuit mijn kant hoe dit in zijn werk gaat.
        Voor andere mensen die niet beter weten zouden dit soort geesten in de regressie therapie gewoon kunnen doorgaan als entiteiten van gene zijde, het is precies hetzelfde namelijk, met 1 verschil dat deze wel leeft dus, al heeft hij ook niet door dat hij overleden is.
        Ik heb het boek "Ongenode gasten gelezen" gelezen van Pieter Wierenga dus weet wel waar ik over praat.

       • Ik zeg niet dat je ziek bent albert, maar een psychiater zou een uitstekend persoon zijn om informatie mee uit te wisselen. Zij worden niet voor niks zielenknijpers genoemd. Zij kijken waarin zij je kunnen ondersteunen en eventueel techniekjes te leren hiermee om te gaan in zo'n mate dat deze entiteit weinig tot geen invloed meer heeft op jouw leven.

       • Ik weet precies hoe dit gaat zitten bij een psychiater, ik heb wel eens met die mensen gepraat en het heeft mij toen niks opgeleverd.
        Ik zie daar zelf geen toekomst in om eerlijk te zijn.
        De enigen die op dit thema kunnen meepraten zijn regressie therapeuten, onder het thema obsessor of auralifter.
        Dat is waar deze materie over gaat.
        Ik denk ook niet dat een psycholoog ed mij techniekjes kan leren zodat dit minder wordt of zelfs weggaat.
        Het hangt namelijk helemaal af van wat deze zieke geest wil en doet, zijn zinnen moeten echt verzet worden of hij moet echt overlijden, dan pas is het echt over.
        Dat staat voor mij wel vast.
        Hij luistert echt naar helemaal niks namelijk, het is een robot (terminator) op ramkoers.
        Er is echt niks tegen te doen, dat is het nare hier van.
        Al sta ik tegenwoordig wel op het punt om zijn artsen te benaderen via een arts zelf of zijn leidinggevenden.
        En wat jij zegt is ook wel een optie, eens kijken wat het wordt, maar dan moet ik vrees ik er wel voor dokken, eigen risico namelijk.
        Mijn ervaring is dat de meesten de leiding omdraaien en zeggen dat ik maar gek ben, dat is ook regelrecht aan je zelfvertrouwen zitten, precies wat hij wil.
        Het is al een aardige levensbeproeving aan het worden eigenlijk, als dit niet echt is en ik geen gelijk heb namelijk.
        Is trouwens ook een angst waar hij zich op voed, omdat zijn leven wel helemaal mislukt is namelijk.

       • Mocht je naar een psychiater willen, even doen via de huisarts met een doorverwijzing. Eerste paar gesprekken worden dacht ik wel vergoed, maar kun je het beste even navragen bij je verzekering.

  • Hoi Wish,
   .
   In reactie op jouw reactie naar mij. Ik vind dat je het allemaal prima hebt verwoord!
   .
   Mooie film, A beautiful mind 🙂
   .
   Groeten Robert

 9. Ik vind het wel al makkelijk om het maar een duistere entiteit te noemen als iemand even niet zichzelf is of problematiek heeft met bepaalde emoties of traumatische ervaringen.
  Het is alom bekend dat mensen die een nare ervaring hebben meegemaakt zichzelf kunnen kwijtraken. Dit kan zo sterk worden dat men haast zou denken dat ze iemand anders zijn dan zichzelf. Ik ben van mening dat van oudsheer (volgens spirituele wetgeving) een andere endititeit geen gebruik mag maken van andersmans lichaam als iemand dat niet wil.
  De vrije wil is een geschenk maar tevens een wapen en de wet van vrije wil mag niet door andere entiteiten worden overschreden.

  • Mijn ervaring is dat het echt gaat om kwade entiteiten en of mensen.
   Zij trekken zich niks aan van regels enz, het zijn sociopaten die op een hele andere manier met mensen omgaan als ons.
   Een duivelse manier eigenlijk, zij kunnen zich niet verplaatsen in anderen, zij kunnen zich niet inleven hoe een normaal mens zou voelen of zou reageren maar het zijn echte mensen die in het hier en nu leven met een fysiek lichaam.
   Zij zijn echter wel de hele dag bezig om zich te willen verplaatsen in anderen maar kunnen dit dus niet.
   De uitkomst is altijd een ziekelijke verbeelding van de gang van zaken.
   Zij zijn dus aanwezig, ook in ieders denkbeelding, in de geest die wij allen bewonen, ik noem dat zelf god.
   Deze stoornis is vooral aanwezig in het autistische spectrum, daar vind men veel van dit soort geesten.
   Ik denk soms wel eens dat de reden waarom dit zich zo demonisch manifesteert komt door het ontbreken van een geest in een levend lichaam waardoor er een vacuum als het ware ontstaat.
   Zij vormen dan een opening naar de geesteswereld omdat de geest in dat lichaam wil huizen (magnetisch), op die plek kunnen anderen ook vervolgens weer de ingang vinden in andermans geest of de geest op zich.
   Zo een lichaam fungeert dus als een verbinding, zender en ontvanger.
   Ik denk niet dat de meeste doden zin hebben in dit zieke gedoe, zij weten dondergoed hoe het de hemel van god wordt.
   Het zijn veelal andere levende zieke geesten die op die manier ons bewustzijn kunnen betreden, het bewustzijn van iedereen eigenlijk.
   Maar ook verkeerde vrienden ed kunnen zich in je verbeelding gaan nestellen, vooral mede drugsgebruikers zijn dat soort typen.
   Maar ook normale mensen met sociopatische trekjes en of autistische trekjes.
   Punt is dat je jezelf hiervan niet altijd bewust bent, daar zit het gevaar.
   Het je bewust worden van het punt dat deze mensen (geen enkele behalve je vrouw of man dus) niet thuis horen in je geest en of de geest op zich is het hogere doel van de bewustwording.
   Ik houd het voor mij zelf behoorlijk aards, ik moet niet zoveel hebben van reincarnatie, wierook, genezende stenen ed.
   Er is hier psychologisch echt wat aan de hand namelijk, maar demonisch manifesteert het zich wel.
   Bewustzijnsverlies ed komt hier vaak voorbij, ik denk dat het een sleutelwoord is voor de problematiek.
   Je bewust worden van …..
   Ook juist door het bewustzijn te verliezen krijgt men meer inzicht in de geesteswereld.
   Ook geestverruimende middelen kunnen dit bevorderen, denk aan een shamaan die deze middelen neemt om inzicht te krijgen in iemands problematiek.
   De waarheid kon nog wel eens andersom zijn, deze geesten komen niet binnen door bewustzijns verlies maar worden juist openbaar hierdoor.
   Door je bewustzijn te verliezen kun je jezelf meer bewust worden, aan de andere kant willen ze je bewustzijn ook overnemen, daar gaat het hier om.
   Maar dat kan dus niet, behalve bij die fysieke ingang natuurlijk waar alles begon, het lichaam zonder geest.
   De obsessor die niet weet dat hij overleden is, daar gaat het voor mij om.
   Bijkomend feit is dat hij wel een levend lichaam heeft in het hier en nu maar de geest afwezig is en hij dus overleden is.
   Hij is ook een deur naar alle andere kwade zieke geesten natuurlijk en naar de overledenen zelf.

   Het is niet maar een makkelijke oplossing dus om het maar als kwade entiteit te bestempelen.
   Het is tegelijkertijd ook god ontkennen als je dit wel ontkent.
   De rust en de vrede van de ziel waar wij allen in bivakkeren normaal gesproken.
   Iedereen is wat dat betreft hetzelfde, iedereen is god, de dagelijkse omgang met elkaar gaat gewoon over leiding en orde en je mate van bewustzijn waarin je bezig bent, zo ontplooi je je bewustzijn.
   Als iemand zijn identiteit dreigt te verliezen door nare ervaringen en iemand anders dreigt te worden dan is dit waarschijnlijk ook zo, maar in feite is dit je bewustzijn verliezen, je komt in een andere geest terecht met een lagere vorm van bewustzijn van de realiteit.
   Misschien is het wel zo dat normaal gesproken hij een een leiding ontvangende geest is van de persoon in kwestie, en de rollen dan omdraaien.
   Maar het kan ook dat het wel een kwade geest is, die wil blijven dolen en dus geen bewustzijn ontwikkeld.
   Ik voel ook wel eens dat ik eigenlijk in iemand anders zit, in zijn geest zit zonder het lichaam te hebben.
   Dat is wel komisch eigenlijk omdat ik dan direct mijn bewustzijn verneem en mij direct hiervan bewust wordt.
   Maar het kan dus ook flink fout gaan, vooral met geesten die bijna geen bewustzijn meer hebben, dat verneem je moeilijker.
   Zij komen veel dichter bij de normale driften van de mens, of worden hier demonen.
   Maar dat is een ander verhaal.

   • Beste albert
    Ik lees in uw reactie een hoop suggesties en veronderstellingen. Met alle respect hoeveel tijd en energie u hierin gestoken heeft om dit te ontpluizen.
    Ik merk aan uw schrijven dat dit een erg persoonlijke kwestie is geworden voor uw doen, maar ik kan u mede delen dat wat uit liefde is geschapen ook met liefde word ontvangen. Dat er mensen zijn die zich van deze bron van liefde hebben afgescheiden en het doen met alle aardse informatie zoals het word omschreven in verschillende boeken en kerken houd niet in dat deze bron van liefde niet voor hen open staat.
    Bij deze onderbreek ik uw schrijven met een nieuwsartiekel wanneer men het bovenstaande als waarheid gaat beleven:

    Het Amsterdamse Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag 16 jaar gevangenisstraf tegen Paul A. geëist. De man vermoordde op 9 april 2013 het 3-jarige jongetje Blessing.

    A. (39) had "welbewust en met een vooropgezet plan" het jongetje vanaf de galerij van de zesde etage van de flat Kikkenstein (Amsterdam-Zuidoost) naar beneden gegooid. Het kind was een neef van de verdachte, meldt het ANP.

    De kleuter, van wie A. meende dat hij 'bezeten' was, bezweek korte tijd later in het ziekenhuis. Blessing was volgens het OM "een vrolijk, energiek jongetje, een goedverzorgd kindje". Zowel het slachtoffertje als de verdachte zijn van Ghanese origine.

    A. beweert zich niets van het drama te kunnen herinneren, omdat hij die avond veel alcohol had geconsumeerd. De Ghanees stond na de moord op de galerij van de flat en riep: "Ik heb hem gedood", zeggen ooggetuigen. Hij zou zich daarbij triomfantelijk op de borst getrommeld hebben.

    Wat ik u wil adviseren is te verdiepen in unter ich en uber ich
    Onderbewustzijn en bewustzijn

    De weg van het leven is bewustwording, dat er mensen zijn die nog niet zo ver zijn in het bewustzijn wil niet zeggen dat er niet van ze gehouden mag worden. Want hoe kwaad is nu werkelijk kwaad als een ander anders is ?
    Zijn kwade gedachten niet een creatie? En nee ik keur moord en doodslag niet goed in een vorm als acceptabel, maar vind het interresanter te weten waarom is iemand tot dat punt gekomen? Welke hulp heeft iemand nodig? Inplaats dan het verbannen (de tijd waar we nu in leven) in onze 3d wereld van nu is het voor onze hersenen makkelijk om te denken in yin en yang, goed en slecht, donker en licht, goede geesten en duivels
    Maar wanneer je voorbij deze gedachtegang van goed en kwaad gaat was het dan echt nodig om de ander te veroordelen als een kwaadaardig wezen?
    Wij komen alleen van de bron van liefde, alleen omdat sommige endititeiten een beetje de weg kwijt zijn geraakt wil niet zeggen dat je hen maar in een hokje hoeft te stoppen. Dat jij ze ontmoet kan wellicht een teken zijn dat je ze kunt helpen of dat je van hen iets moet leren. Je ziet wat in je frequentie ligt.
    Wees er niet bang voor en accepteer hen die lager zijn dan jezelf ! Zij horen bij ons

    • Tja, verschrikkelijk verhaal, wat de echte waarheid van de toedracht er achter is blijft een vraag.
     De algemene benadering moet natuurlijk altijd zijn dat er redding is voor iedereen.
     De liefde moet voor iedereen een redding kunnen betekenen.
     Echter de persoon als obsessor waar ik last van heb is niet meer te redden.
     Hij is de manifestatie van het kwaad geworden in persoon zelf.
     Zo gaat hij te werk met mij en anderen, dat ervaar ik dagelijks.
     Dat ontkennen heeft geen zin.
     Hij wordt zelfs lichamelijke kwalen waarvan ik zeker weet dat hij dat veroorzaakt, zo erg is het.
     Hij wordt ook een psychose, dat weet ik helemaal zeker namelijk omdat ik er 1 gehad heb.
     Ook de reden van zijn aanwezigheid is eigenlijk een raadsel.
     Ik denk eerder dat het met een dualiteit te maken heeft, hij is het tegenovergestelde namelijk.
     En het is zelfs ook zo dat hij de verschillen versterkt en oproept bij anderen.
     Hij is gewetenloos en daarom wordt ik gewetensvoller.
     Hij streeft naar bewustzijns verlies en het roesleven en daarom ontwikkel ik meer bewustzijn realiteitszin en diepgang.
     Hij is onzeker en daarom ontwikkel ik zekerheid over mij zelf.
     En ik denk dat hij op die manier ook zijn einde moet vinden, het verschil wordt groter en groter, niet alleen bij mij maar ook bij iedereen die hij opzoekt.
     Hij moet ergens in zijn wereld mij gevonden hebben vroeger als tegenpool, dat denk ik.
     Een compliment natuurlijk.
     Het is een veroordeling voor hem, helaas.
     Niet voor andere mensen die bezeten zijn geraakt door hem in kwaadwillend gedrag zonder zelf te weten dat hij dit doet.
     Hij is de spin in het midden van het web zo is hij manipulerend bezig in de geest.
     Als ik hem niet veroordeel laat ik hem binnen als het ware.
     Het houd een keer op.

      • Ik geloof dat hij op dat plekje zit, daar wil hij zitten in elk geval.
       Het maakt niet uit waar ik ben of waar ik vertoef, hij is er altijd.
       Alleen als ik om ga met andere mensen dan lijkt hij verdwenen, dan valt hij in elk geval niet op.
       Hij probeert dan ook in die andere mensen te zitten om ze op te stoken tegen mij, tenminste als ze er vatbaar voor zijn.
       Hij wil in wezen constant voor de ogen blijven zitten, dat je maar naar hem kijken moet in de denkbeelding, heel irritant.
       Hij denkt de denkbeelding te zijn, in feite een TV waar je de hele dag naar kijken moet.
       Al zit ik op de maan, dan nog is hij er.
       Wat is een veilig plekje eigenlijk ?
       Het gaat hem er om dat ik angst ervaar waarmee hij dan manipuleren kan.
       Hij probeert ook letterlijk elke keer angsgedachtes vast te maken in dagelijkse ervaring, zoals zo een obsessor gewoon bezig is dus.
       Ik kan nog wel even doorgaan over dit, een verschrikkelijke gestoorde is het.
       Was het mijn probleem maar denk hij, hij wil van zijn angsten af op die manier.
       Zijn vuile was hier te drogen hangen.

       • Het is duidelijk, bedankt voor je antwoord
        Wat ik merk is dat je er veel energie aan geeft. Energie die je zelf hard kan gebruiken maar wat hem sterker maakt. Nu een best wel moeilijke opgave. Zou je kunnen leren om het niet zoveel energie meer te geven? Je energie gebruiken om het goede in jezelf te versterken?
        Wat je hiermee krijgt is dat het op een gegeven moment steeds meer aandacht probeert te vragen, maar door het positieve in jezelf te versterken zul je naarmate van tijd ervaren dat dit negavtieve geval zwakker word ! Je geeft het al je energie. Zonde man. Kun je zelf ook wel hard gebruiken.

       • Voorbeeld: je voeld een enorme angst voor een bepaalde sitiatie of beeld in je hoofd waarbij je normaal gesproken gelijk aan deze personage denkt. Is ie weer bezig? Inplaats daarvan trek je jezelf even terug en vraag je jezelf af of deze angst wel nodig is? Waarom neemt een bepaalde angst de overhand? In je achterhoofd houdend dat angst een slechte raadgever is. Was het achteraf nodig om bang te zijn? Wat zou je zelf kunnen doen om die angst te overwinnen of in zekere zinnen de angst te verminderen? Vaak helpt het door even ergens jezelf terug te trekken op een rustig plekje of door even afleiding te zoeken. Angst is een emotie (chemische reactie in de hersenen) die naarmate je het geen aandacht geeft vanzelf weer afzakt.

      • Nee, zo zit het totaal niet, hij is eerder een constant aanhangsel die gewoon aanwezig is, een nutteloze geest zonder invloed die hopeloos tracht invloed te krijgen zonder resultaat.
       Een demoon die tracht invloed te hebben dat ik maar te dom ben om hem door te hebben.
       Hij is te openbaar en te bekend dat hij invloed heeft voor mij.
       Ik steek er ook geen energie in, ik geef hem geen kracht.
       In de tussentijd gebruikt hij mijn levensenergie wel, hij tapt energie wel af.
       Maakt niet uit wat ik doe, hij krijgt alleen al kracht van het feit dat hij mij meemaakt in mijn lichaam, een levende geest meemaakt eigenlijk.
       Hij wordt gewoon lichaamlijke kwalen, spierverkramping ed en veel meer.
       Het heeft niks te maken met dat ik aandacht geef aan hem, er is geen aanhechtings punt meer.
       Tja, de hele dag op zoek naar aanhechtings punten, om angst vast te maken in mijn geest als patroon waar hij mee verder kan.
       Het is zo hopeloos dit.

       In de sociale omgang is het ook geen enkel probleem, ik ben eerder de gangmaker in de groep, maar dat heeft ook alles met dit gedoe te maken eigenlijk.
       Ik drijf hem uit, daarom komt een groep zo snel op gang met mij in het midden.
       En dan komt hij juist weer daarom op mij af omdat ik de leiding en de rust heb.
       Het is ook zo retoriek dit, ook de dualiteit waar ik het eerder over had.

       • Er is ook geen geheime plek waar ik mij terug trekken kan, hij is altijd in mijn bewustzijn aanwezig, ook in de droomwereld.
        Er is geen geheime plek voor mij waar rust is, overal is rust namelijk, overal is hij niet aanwezig en heeft geen invloed.
        Je voelt alleen constant die aanwezigheid die probeert zijn kwade energie vast te maken in de denkbeelding van mij en anderen.
        Ik ben ook niet bang of op de vlucht of zo.
        Alleen die nutteloze gek die maar aanwezig blijft, dat is het.

       • Je doet me spontaan denken aan een goede film die ik 2x gezien heb. Echt een mooie aanrader om eens te bekijken. A beautiful mind

 10. Hallo,

  Ik heb aandachtig de reacties gelezen omdat ik in de regressie therapie alleen een antwoord kan vinden op mijn problematiek, namelijk het thema obsessor of een demon in mijn leven.
  Ik heb al geruime tijd last van een obsessor die zich heel bewust manifesteert in mijn leven.
  Ik weet ook zeker dat hij al vanaf mijn kindertijd aanwezig is maar een functie heeft hij eigenlijk niet in mijn leerproces in het leven.
  Dus zijn aanwezigheid is een letterlijke kwelling dag in dag uit.
  Natuurlijk is het kwaad en de verbeelding een leerproces die ik ook doorga maar ik gun het deze demon niet om dit op zijn naam te schrijven, zijn baas is uiteindelijk Satan de tegenhanger van god.
  Natuurlijk zijn dezelfde werkwijzen ook op hem van toepassing, het voeden op haat, verdriet, teleurstelling, verwarring enz.
  Als kind zijnde was dit de angst voor school zwemmen, de angst voor een nieuwe klas het volgende jaar, sociale angst, verlegenheid, heimwee en ook stotteren ed.
  Het stotteren heb ik al vroeg afgeleerd door therapie trouwens.
  Het grappige is dat ik mij "ergens" heel onzeker voelde als kind maar als ik oude foto's bekijk van toen destijds kom ik eigenlijk heel zelfverzekerd over, zelfs te stoer voor een 10 jarige.
  Dus er is sprake van een tegenstrijdigheid eigenlijk, het lijkt zo te zijn dat deze obsessor zijn eigen sociale angst projecteert op juist de sterksten in de groep, hij zoekt automatisch zijn tegenpool.
  Ik kan mij daarom ook niet zo vinden in het aanhechtings punt die ik zelf schijn te veroozaken, maar het ligt wel voor de hand dat dit het aanhechtings punt ook is.
  Als kind zijnde was ik mij natuurlijk van niks bewust, dit is bijna op een onbewust niveau, ik kon niet bevoelen dat deze gevoelens extern waren.
  Ik ben mij dit pas bewust gaan worden rond 35 jarige leeftijd omdat ik verlieft werd op iemand en mijn bewustzijn open kwam te staan voor de heilige geest of zelfs heilige ontvangenis.
  Voor mij is dit zo omdat het ook gaat over de heilige nederdaling van de geest, namelijk een kind.
  De ware liefde dus, anders kan ik het niet zeggen, de echte spirituele verbinding tussen man en vrouw.
  Dit meisje begon zich als eerste te manifesteren in mijn prive leven ( en ik hopelijk bij haar ) en van daar af aan begon het balletje te rollen.
  Een nog groter aanhechtings punt voor deze demon is mijn angst dat ik dit allemaal maar in mijn kop haal, hij suggereert dat hij dit alles in scene heeft gezet, dat hij wel echt is en zij dus niet.
  Wij zijn niet fysiek bij elkaar maar wel geestelijk en dit is al ongeveer bijna 15 jaar zo.
  Alleen zit deze demon of obsessor tussen ons in, die letterlijk de ingang ingang zoekt in het lichaam van een ongeboren kind, en bij gebrek aan beter dus terecht komt bij mij of haar, maar ook bij vele anderen die maar op enige wijze van betekenis kunnen zijn voor de verbeelding.
  Deze demon is zich er niet van bewust dat hij overleden is, dat wordt gezegd, en dat is ook echt waar, alleen vergeet ik er bij te zeggen dat dit geestelijk alleen zo is omdat ik hem ontmoet heb op het bedrijf waar wij elkaar ontmoet hebben.
  Het gaat namelijk over een WSW bedrijf waar hij ook gewerkt heeft.
  De persoon in kwestie blijkt een heel zwaar geestelijk gehandicapte autist te zijn die in de complete denkbeelding schijnt te leven, heel afwezig komt hij over, zit stil in een hoekje en heeft onverklaarbare binnenpretjes.
  Hij hield in zijn denkbeelding (droom of slaap wereld) letterlijk de verbinding aan met talloze anderen in het bedrijf, bij voorkeur leidinggevenden.
  In het begin van deze situatie manifesteerden ook deze andere mensen zich bij mij thuis, pas later toen de boel uitkristaliseerde kwam aan het licht dat hij de verbinding aanhield, toen pas kwam hij uit zijn schuilplaats zo te zeggen.
  Een spin in het web zo te zeggen.
  Vandaag te dag is hij op tal van manieren bezig om maar te manipuleren en of gedachtes en dromen te projecteren om maar te proberen in een denkbeeldige wereld te leven met mij, alle werkelijkheid en orde is hem vreemd.
  Als ik hem zijn zin geef zou ik de hele dag aan de LSD moeten hallucineren, zo wil hij in het echt dus in zijn denkbeelding kijken met zijn derde oog.
  Hij kijkt echt door andersmans ogen mee, en zo leeft hij in zijn denkbeelding.
  Niet normaal dus, eigenlijk slaapt hij, hij zit vast in de droomwereld of in de wereld van de doden.
  Ik moet zeggen dat ik mijn wereld flink heb geordend in geestelijk opzicht en hij geen schijn van kans heeft om binnen te komen met zijn zwakzinnige krankzinnigheid, maar toch blijft hij aanwezig met zijn parasitaire gedrag.
  Mijn punt is dat het wel eens kon gaan over levende mensen en of gehandicapten die kwaad gedrag op deze manier veroorzaken.
  Natuurlijk trek je geesten aan die gelijk aan jezelf zijn maar meestal is dat goed en normaal.
  We leven met elkaar in gods heilige geest en normaal gesproken vallen die anderen niet op in hun aanwezigheid, het is in eendracht namelijk.
  Alleen door zo een ervaring zoals ik nu heb komt aan het licht wat de geestelijke werkelijkheid is.
  Ook de doden kunnen aanwezig zijn maar dat is meestal van korte duur normaal gesproken.
  Mochten ze aanwezig blijven komt het puur en alleen omdat zo een demon als deze de verbinding aanhoud.

  Ik kan er over blijven uitwijden trouwens, er komt veel bij kijken.
  Misschien hebben mensen wat aan dit verhaal.

 11. Hoi Lia,

  Bewustzijnsverlies zoals ik het bedoel is niet dat je het kwijtraakt, maar dat het tijdelijk (flink) vermindert agv van (gemakshalve) een innerlijke belemmering.

  Simpel gezegd : zolang er nog innerlijke belemmeringen aanwezig zijn (= disbalans in je wezen), kan het hele scala voorkomen van : geraaktheid, emoties, onhelderheid, etc., maar dus ook mogelijk bewustzijnsverlies.

  Veel voorkomende symptomen hiervan zijn : onhelderheid, primitief of niet liefdevol reageren, laag in energie, vatbaar voor prikkels van buiten, makkelijker projecteren, schuld geven aan anderen, moeite om te zelfreflecteren. Het komt voor dat je achteraf denkt van : hoe heb ik zo kunnen reageren, ik had beter moeten weten, ik was even niet bij machte om het anders te doen.

  Je mag dus een verschil in bewustzijn constateren tussen je “vredige staat” en de staat waarin je bewustzijnsverlies ervaart (agv van die innerlijke belemmering). Bewustzijnsverlies ervaar je dus niet meer als je al je innerlijke belemmeringen hebt opgeruimd. Er is dan niks meer wat je kan raken/triggeren of omver kan duwen, geen innerlijke oorzaak meer tot bewustzijnsverlies.

  Over verschil in bewustzijn gesproken, er bestaan verschillen tussen het bewustzijn van mensen, simpelweg omdat ze op een andere plek in hun proces staan. Die plek in hun proces wordt niet alleen bepaald in dit leven, maar sinds heel je bestaan als ‘lichtwezen’. De lessen die je uitwerkt in een leven bieden je de mogelijkheid om weer een stapje verder te komen (bewustzijn), daarom is er zoiets als reïncarnatie. De 1 is er nu eenmaal wat verder mee dan de ander. Het bewustzijn wat iemand dus meebrengt in een leven is medeafhankelijk wat ie daarvóór heeft bewerkstelligd.
  Dit is ook de reden waarom bijvoorbeeld kristalkinderen op een hoger nivo van bewustzijn (energie(trilling) dan de gemiddelde mens naar aarde komen.

  Het mooie is, is dat ik dit niet zelf heb verzonnen, dit hoort bij de schepping van God. Ik durf het bijna niet te zeggen 🙂 , maar iedereen heeft een hoger deel wat zich hiervan bewust is, en jou begeleidt in je avontuur. Sommigen zijn in staat om hier letterlijk contact mee te leggen. Daar kunnen hele mooie dingen uit voort komen 🙂

  Groetjes Robert

 12. Dankbaar dat ik dit via mijn jeugd vriendin mag volgen,

  vraag me af waar je dit kan kopen (niet online)

  Wel winkel in Bergen Op Zoom, Terneuzen of een andere Nederlandse chop die dit uit brengt.

 13. Robert,

  Volgens mij gaat het er om dat je vatbaarder bent zodra er verlies van bewustzijn optreedt, hetzij door een traumatische gebeurtenis, bewusteloosheid of zoiets als een narcose (e.d.).

  Ik denk dat je bij die vatbaarheid onderscheid moet maken tussen verlies van bewustzijn op geestelijk gebied (dus de afwezigheid van licht, helderheid van geest), en verlies van bewustzijn door uitwendige oorzaak: narcose, hersentrauma.

  Bij bijv. narcose komt het dus voor dat iemand zich toch bewust is van hetgeen er in de operatiekamer gebeurt.

  En ook van mensen met hersentrauma die geen contact kunnen maken met de buitenwereld, is het bekend dat zij zich vaak bewust blijven en bijv. alles horen wat er in de omgeving gaande is.

  BewustZijn is op zichzelf een altijd aanwezig-Zijn en onaantastbaar. Van verlies kan dus geen sprake zijn.

  Wat er kan gebeuren is dat er “mist” en “versluiering” optreedt, zodat men zich onbewust raakt van het bewustZijn. Wanneer een leeg wit schildersdoek wordt ingekleurd zie je het doek niet meer.

  • Dag Lia,

   Even bij stilgestaan en hierbij een wat uitgebreidere reactie 🙂

   Bewustzijnsverlies aan de, zoals je noemt, geestelijke kant kan zover gaan dat je even helemaal weg bent. Zo extreem is het mij nooit overkomen, wel heb ik regelmatig bewustzijnsverlies (verlaging) ervaren, als gevolg van geraaktheid in creaties of oude herinneringsgevoelens. Als dat gebeurt dan kun je plots primitief reageren, ook onhelderheid, desorientatie ed.

   Je moet je voorstellen dat wanneer je bewustzijnsverlies ervaart, je als het ware energetisch omlaag getrokken wordt, je energie(trilling) lager is dan wat ie normaal is, en je gevoeliger bent voor prikkels en triggers, dus van invloeden van buitenaf. En ik stel me zo ook voor : voor entiteiten.

   Je bewustzijn komt op hetzelfde neer als je energie(trilling), en als je bewustzijnsverlies (of wegvallen) ervaart, dan gaat de stekker er als het ware (tijdelijk) deels uit.
   Dat bewustzijn/energie(trilling) wordt bepaald door je verbinding/samengaan met jouw hoogste bron. Het is de energie(trilling) van die bron die door jouw wezen stroomt en wat je naar aarde brengt, het bewustzijn, wat verschilt van persoon tot persoon. Bewustzijn, energie(trilling), zuiverheid komt feitelijk op hetzelfde neer. Het gaat om een onbelemmerde stroom van jouw hoogste bron naar aarde, naar je lichamen. Dat (licht) straal je dan uit naar je omgeving.

   Er zijn dan wel delen van jou (/je bewustzijn) in dimensies/sferen die er wellicht altijd zijn en onaantastbaar zijn, maar omdat je hier op aarde bent, ben je meer dan dat : je hebt energielichamen en een fysiek lichaam. Die zijn in beginsel uit balans, belemmerd (= lessen, creaties), dus je bent niet constant. Je bent in transformatie, wat inherent ervaringen aan bewustzijnsverlies met zich meebrengt.

   Die voorbeelden die je aangeeft van mensen die bij bewustzijn zijn als ze een operatie oid ondergaan, die verhalen ken ik ook. Daar zal heus een verklaring voor zijn, ik weet het niet 🙂

   Groetjes Robert

   • Robert,

    Ik ontken het verschijnsel dat je even weg bent ook niet, maar ik zie de oorzaak toch meer als uiterlijk bijv. bij hersentrauma, diabetes, dementie, flauwvallen, waardoor het bewustzijn (en ook de herinnering) niet goed doorkomen. De stoornissen werken dan als dichte gordijnen, waardoor het licht/bewustzijn zich niet kan openbaren.

    Het zelfde gebeurt m.i. bij geraaktheden, oude herinnering en emoties of gedachten. Het zijn dan deze geraaktheden/ gedachten die het helder bewustzijn versluieren.

    Ik snap wel dat dit als bewustzijnsverlies wordt ervaren, maar volgens mij klopt die ervaring niet. Als je de gordijnen dicht trekt ervaar je uiteraard minder licht, maar om dan te denken dat het licht of de zon verdwenen is, is een misvatting.

    Je moet je voorstellen dat wanneer je bewustzijnsverlies ervaart, je als het ware energetisch omlaag getrokken wordt, je energie(trilling) lager is dan wat ie normaal is, en je gevoeliger bent voor prikkels en triggers, dus van invloeden van buitenaf. En ik stel me zo ook voor : voor entiteiten.

    Hier kun je ook anders tegen aankijken. Lagere dimensies, lagere energie/trilling zie ik als versluieringen die het zuiver bewustZijn bedekken. Hoe meer lagen er overheen, hoe minder bewust.
    Deze gelaagdheden ontstaan echter door gedachten, emoties, beeldvorming, opvulling in verschillende gradaties. Door afstand te doen van alle opvulling en invulling openbaart zich zuiver bewustZijn.

    Ofwel alle laagjes van de ui moet worden afgepeld tot er niets meer overblijft,(behalve dan zuiver Zijn).

    Maar goed ieder zijn eigen kijk erop. 🙂

    • @Lia,

     Die gordijnen en sluiers zijn gewoon creaties/belemmeringen die je ooit gecreëerd hebt, die blijven daar zitten totdat je ze neutraliseert. Dat vernauwt of beperkt je bewustzijn (energie, licht) totdat je ze aanpakt. Maar dat is geen bewustzijnsverlies. Voor bewustzijnsverlies is er vaak een trigger. Uit jouw verhaal maak ik op dat je die ervaring niet kent, maar voor mij gedurende mijn transformatie proces iets normaals.

     De trigger en creatie is specifiek, dus niet elke geraaktheid resulteert in bewustzijnsverlies. Denk bijvoorbeeld aan een ervaring die je had toen je een hogere dimensie verliet richting aarde. Dat gaat altijd gepaard met pijnlijke gevoelens en ook bewustzijnsverlies. Afdalen gaat per definitie gepaard met bewustzijnsverlies. Het punt is dat deze gevoelens getriggerd kunnen worden in het hier en nu, en dat is het moment dat je bewustzijnsverlies ervaart. Ik zou het niet kunnen zeggen als ik het zo niet had ervaren 🙂

     • En ik ben het met je eens dat die ‘laagjes’ afgepeld dienen te worden om het bewustzijn/jezelf te zuiveren.
      Maar ja, zolang je nog laagjes hebt (lessen, creaties), kunnen die creaties je nog via triggers omlaag trekken 😉

      • Robert,

       M.a.w. als alle laagjes verf verwijderd zijn, openbaart zich het witte schildersdoek (=helder, zuiver bewustZijn, dat je Zelf Bent).

       Zolang er nog laagjes zijn, zullen triggers voor nog meer laagjes zorgen. Maar dan heeft dit in mijn optiek nog steeds niks te maken met verlies van bewustzijn, alleen maar met meer en meer laagjes en verdichting waarachter zuiver bewustzijn schuil gaat.

       Maar misschien begrijp ik jouw idee over bewustzijnsverlies niet goed. Er kan volgens mij van het bewustzijn zelf niets worden afgenomen, zoals je van een kilo aardappels er drie kan verliezen.

       En wat bovendien enkel naar omlaag kan worden getrokken is de gedachte/beleving “ik”.
       En die gedachte “ik” vormt op zich al een enorme dikke laag mist.

       🙂

     • Robert,
      Ik denk toch dat ik het wat anders ervaar, hoor.

      Pijnlijke gevoelens heb ik er niet bij en verlies van bewustzijn?? Wat ik merk is dat mijn bewustzijn zich wat meer vernauwt (zoiets). Als je dat met verlies bedoelt?

      Ik kan bijv. iets interessants dromen, terwijl ik bij het wakker worden de beelden letterlijk voel wegglijden. Een paar uur later ben ik alles vergeten. Ik ben er hooguit verbaasd over en kan het jammer vinden.

      Volgens mij valt er in Hier en Nu helemaal niks te triggeren.

 14. Dankjewel Wendy,
  Dit komt overeen met wat ik gister schreef.
  Professionele hulp was in mijn geval inderdaad nodig.
  Ik denk niet dat ik het zonder had gered.

   • Robert,
    Wat betreft narcose, end.
    Het is niet enkel kommer en kwelgeesten. Je hoort ook verhalen dat mensen tijdens narcose, trauma of bijna doodervaringen juist prachtige ervaringen kregen. Volgens mij is e.e.a. wel degelijk afhankelijk van eigen bewustzijnsniveau (licht, vibratie en afstemming).

    • @Lia,

     Het is je les, oftewel wat je (onbewust) allemaal onder de motorkap hebt ‘draaien’, die bepalend is wat je aantrekt. Het komt dus niet uit de lucht vallen. Wil niet zeggen dat iemand per definitie ‘problemen’ aantrekt 🙂

     Ik heb trouwens niet de beleving dat entiteiten slecht zijn, het zijn zielen/’mensen’ die gewoon hun plek in het geheel nemen.

     Groetjes Robert

  • Angel,
   Tijdens de slaap ben je o.a. met een verwerkingsproces bezig. Dan kan het zijn dat je nog oude trauma’s moet verwerken of ander oud zeer. E.e.a. zal zich voordoen in je dromen. Bijv. de beelden die je in een nachtmerrie waarneemt.

   • @Lia, Ja, dat weet ik als droomexpert 😉 zie, http://www.ikhebgedroomd.info
    Alleen in dromen bevindt je je juist in het onbewuste gebied. Het onbewuste wordt nav je dromen bewust gemaakt. Nachtmerries geven inderdaad vaak een onbewust trauma/angst aan, is een ander verhaal, dan daadwerkelijk overgenomen worden door een entiteit. Ik vroeg me dus nav dit artikel, zoals geschreven; als je onder narcose bent, onder invloed van drugs of anders, er een kans is op, of dat ook kan voorkomen als je slaapt. Omdat we allemaal weleens in een lagere trillingsfrequentie terechtkomen, kan dat als je slaapt een effect hebben op je nachtmerries maar ook betreft overname van entiteiten?

   • @Lia, Hoi Lia, ik had al gereageerd, een heel verhaal… maar is verdwenen? Apart. Anyway, ik weet wel wat er gebeurd in dromen want ik ben zelf een droompsycholoog. Nachtmerries is iets anders dan overgenomen worden door een entiteit. En de vraag nav het geschreven artikel of dat ook in je slaap kan gebeuren omdat je dan in je onderbewuste bent,niet meer bewust aanwezig (dromen maken het onbewuste bewust) net als je onder narcose bent of drugs gebruikt. Dat was dus eigenlijk mijn vraag.

    • Ha Angel,
     Of je in de slaap kan worden overgenomen door een entiteit?
     Tijdens de slaap treed je uit het lichaam.
     Zo’n entiteit zou dan bezit moeten nemen van jouw slapende lichaam, maar volgens mij wordt het lichaam daar nu juist voor bewaakt. Ik kan echter niet overzien wat er in geval van diverse stoornissen en afwijkende situaties allemaal mogelijk is.

     Andere optie is dat een entiteit bezit neemt van het tijdens de slaap uitgetreden energielichaam. Ik weet wel dat er allerlei vormen van contact/vereniging mogelijk zijn met bijv. een gids of begeleider, maar wat mij betreft is dit altijd in positieve zin.

     Omgekeerd kan ik mij ook voorstellen dat je in de slaap uittreedt en tijdelijk bezit neemt van iemand die jouw energie op dat moment nodig heeft.

     • @Lia, Bedankt voor je reactie. Ik denk zelf inderdaad dat bij psychische angsten in het dagelijkse leven en anders, het wel kan voorkomen. Het is wel fijn als er -in je slaap- over je lichaam gewaakt wordt. EIgenlijk zou dat dan ook bij narcose zo moeten zijn. Ik moet zeggen dat ik altijd bidt voor ik ga slapen om bescherming. Dit gezien mijn ervaringen met dromen in geheel andere dimensies.
      Ja de gids en begeleider in onze dromen zijn altijd positief, het is onze eigen gids die boodschappen doorgeeft vanuit de ziel, die het onbewuste bewust maakt dmv dromen en wat waardevolle boodschappen doorgeeft. Betreft het artikel en mijn vraag; Ik was wel benieuwd hoe andere hierover dachten. Eigenlijk is het wel zo dat ik me niet teveel wil bezighouden met entiteiten 🙂
      Bedankt voor je reactie Lia en Namasté

      • @angel,

       Volgens mij gaat het er om dat je vatbaarder bent zodra er verlies van bewustzijn optreedt, hetzij door een traumatische gebeurtenis, bewusteloosheid of zoiets als een narcose (e.d.). Bij slaap verlies je je bewustzijn voor zover ik weet niet, je energetische systeem en verbinding met hogere delen is gewoon actief.

       Er wordt dan wel in zijn algemeenheid over je gewaakt door gidsen en engelen en dergelijk, echter als het de bedoeling is dat je een entiteit oploopt vanwege een karmische afspraak of niet, dan is dat de bedoeling. Het gebeurt m.i. niet zomaar. Daar zit geen goed of fout achter, alleen lessen met jezelf en/of anderen.

       Groetjes Robert

      • @angel, Robert, ook bedankt voor je reactie. Net zlals met nachtmerries, hoe lager je frequentie hoe enger je dromen, hoe hoger je frequentie hoe mooier je dromen. Ik zie dat ook wel zo. Geloof alleen niet in karmische afspraken om zoiets op te lopen. Omdat wij meester zijn over ons eigen leven. Maar ja, we kunnen het niet over alles eens zijn he 😉 in ieder geval leuk dat je reageert en hartelijke groet!

      • @angel,

       Graag gedaan, en klopt, soms zijn we het niet met elkaar eens, prima 🙂

       Ja, we zijn meesters over ons eigen leven, en dat zou ik graag ruimer willen plaatsen door aan te geven dat ons ‘leven’ al veel eerder begon dan hier op aarde. En op die plek waren we reeds bezig met het maken van plannen en maken van afspraken met anderen die een zekere rol zouden gaan vervullen om ons te helpen met een bepaalde ervaring om ons te doen laten groeien in een volgend leven.
       Alles wat je tegen het lijf loopt is een voortvloeisel vanuit scheppingen in dit leven en vooral in de dimensies, meester van je eigen leven… 🙂

       Maar goed, geloof je dan dat het gewoon een kwestie van pech is geweest dat je een entiteit aantrok?

       Hartelijke groet Robert

 15. Dank jullie allemaal voor jullie reacties!
  Ik denk dat het goed is nog even op het volgende punt in te gaan. Hoewel we entiteiten en energieën van buitenaf altijd onbewust of bewust, met of zonder toestemming hebben binnengelaten, denk ik hier nooit over in termen van ‘schuld’. Schuld is een negatief oordeel wat we onszelf of anderen opleggen, is mijns inziens niet zinvol en maakt bemoeilijkt juist genezing. Het gaat niet om schuld, het gaat om verantwoordelijkheid, vrije wil en autonomie.

  Waar het om gaat is, dat we omdat we vrije wil hebben en de energie al dan niet bewust hebben toegelaten, we zelf verantwoordelijkheid voor de situatie kunnen nemen (al dan niet met hulp) en we de buiten-energie ook weer ‘buiten’ kunnen zetten als we ons er eenmaal van bewust geworden zijn.
  Het sleutelwoord hier is mijns inziens bewustzijn. De beste manier om ervoor te zorgen dat je geen ongewenste energieën binnen laat of binnen houdt is het zelf goed aanwezig zijn in je eigen lichaam, je eigen grenzen te bewaken, je eigen gedachten en gevoelens te kennen zodat je onderscheid kunt maken tussen dat wat van jou is en wat van buiten komt.
  En mocht je als gevoelig mens toch energie van buitenaf hebben binnengelaten, zoals emoties of gedachten van anderen dan zijn er veel eenvoudige manieren om die weer los te laten. Bij daadwerkelijke entiteiten die in je systeem zijn genesteld kan het nodig zijn even wat professionele assistentie in te roepen. Het loslaten van daadwerkelijke entiteiten kan ingewikkelder zijn omdat er sprake kan zijn van verstrengeling van energieën, beïnvloeding en illusies, een niet-geheeld stukje van jezelf of een vorig leven dat de energie denkt nodig te hebben, enz.

  Er zijn vele verschillende soorten situaties waarin we ongewenste energieën binnen kunnen laten, met veel verschillende gradaties van (on-)bewustzijn daarin. Een paar voorbeelden:
  Bewusteloosheid tijdens narcose
  Bewustzijnsvervaging tijdens drugsgebruik
  Buiten zinnen zijn tijdens een woedeaanval of paniekaanval
  Bewusteloosheid tijdens shock en trauma, bijvoorbeeld bij een geweldsdelict, een ongeluk, Dissociatie, bijvoorbeeld tijdens seksueel misbruik
  Het kwetsbare moment van sterven of incarneren
  Verwarring in de niet-belichaamde fase in het tussenbestaan
  Oproepen van energieën en ze onbedoeld binnenlaten tijdens op sensatie beluste paranormale activiteiten als glaasje draaien
  Etc.

  Er zijn ook veel verschillende soorten entiteiten of energetische ‘implantaten’ die onze eigenheid kunnen verstoren. Het gaat te ver om ze nu allemaal te bespreken, maar dat is mijn inziens ook niet echt van belang.
  Het belangrijkste punt dat ik met dit artikel wilde onderstrepen, is dat we het ‘kwaad’, het ongewenste, het duister niet hoeven te vrezen of bevechten en dat we geen willoze slachtoffers zijn.
  Als autonome wezens en scheppers van onze eigen ervaring kunnen we de verantwoordelijkheid voor onszelf nemen, en met eventuele hulp van engelen, gidsen, ervaringsdeskundige mensen, etc kunnen we onszelf altijd bevrijden door los te laten wat onze groei niet (meer) dient, bewuste keuzes te maken, assertief te zijn, grenzen te stellen, onszelf te helen en in onze eigen kracht en licht te gaan staan.

  • @Wendy Gillissen,

   Goede reactie. Ik vraag me af of het mogelijk is om onbewust en zonder toestemming een entiteit toe te laten (het overkomt je), we zijn immers zoals je zegt schepper van onze eigen ervaring (en dus levensles). Kan me (nog) niet voorstellen dat daar geen (aspect van een) les achter steekt.

   Groetjes Robert

   • Robert,
    Bij het toelaten van een “entiteit” is de mate van bewustzijn/licht toch cruciaal? De lagere duistere gebieden zijn per definitie sferen van onbewustheid en onhelder denken. Dus creëer je hier overeenkomstige beelden.

    Bij afstemming op lichtgebieden en helder bewustzijn zal er wellicht een gids of engel verschijnen (en met jouw toestemming). Je bent dus inderdaad schepper van je eigen wereld en je schept d.m.v. je gedachten.

    • @Lia,

     “Bij het toelaten van een “entiteit” is de mate van bewustzijn/licht toch cruciaal?”

     Ja, maar ook al breng je mee/heb je een hoog bewustzijn, er kan (flink) bewustzijnsverlies optreden. Enerzijds door aspecten van je levensles (creaties, bv een pijnlijke ervaring die (aan)geraakt wordt) of door zoiets als een narcose.
     Met het voorbeeld van “oma” kun je je voorstellen dat mijn vriendin een zwaar moment in haar jeugd heeft gehad (dat ze de ervaring had het niet aan te kunnen) en daarmee onbewust haar oma toestond haar (overeind) te helpen.

     Entiteiten kunnen bestaan als energetisch wezen tot en met de 8e dimensie. Al die dimensies tussen 4e en 8e zijn puur energetisch, en die zijn niet onbewust of onhelder te noemen, gewoon een bepaalde mate van bewustzijn. Als jij je bewustzijn zover verruimt tot je 8e dimensie energielichaam, kun je nog steeds flink naar beneden getrokken worden door creaties die vanuit hogere dimensies zijn geschapen. Er komt een punt dat je niet meer zo ver naar beneden getrokken kunt worden dat je vatbaar voor entiteiten bent.

     Met schepper van je eigen ervaring bedoel ik dat voordat je ter wereld kwam, je al de nodige plannen had gemaakt, het nodige had geschapen, om de ervaring mogelijk te maken op aarde, wat je wilde komen leren en uitwerken.

     Groetjes Robert

     • Ach Robert, ik zie het waarschijnlijk te simpel. Zolang je in het licht blijft en voeten op de aarde met gezond verstand en nuchtere kijk, kan er niet veel narigheid op dit gebied gebeuren.

      Eerlijk gezegd ben ik ook niet bezig met demonen en dat soort ongein. 😀

      • @Lia,

       Daar kom je denk ik een heel eind mee ja, even los wat je aan je levensles allemaal onder de motorkap hebt draaien en in het verleden hebt ‘opgelopen’ 😉

 16. Heel interessant vond ik dit artikel. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad en denk velen met mij. Het wordt echter vaak niet als zodanig herkend helaas. Ik ken een andere ‘theorie’ over hoe het je overkomt. Die is ongeveer als volgt:
  We worden omringd door zielen die geen stoffelijk lichaam (meer) hebben maar wel begeerten. We worden daar niet door belaagd als het aura veilig ‘gesloten’ is. Bij bewusteloosheid ( door anesthesie,ongeval, stoned-zijn of dronkenschap etc) oftewel bij afwezigheid van het eigen bewustzijn, kunnen dat soort vreemde entiteiten bij ons binnendringen. We merken dat niet per sé onmiddellijk. Toch is er een conditie nodig om zulke entiteiten aan te trekken. Er moet nl een zekere overeenkomst zijn in mijn begeerte en die van de entiteit(en). Een alcoholist zal bezocht worden door entiteiten die dat ook zijn (waren). Een seks-geïnteresseerd persoon zal die zielen aantrekken die naar seksuele opwinding snakken maar geen lichaam hebben. Zij zullen dan gebruik maken van het lichaam van de levende. Wat het gevolg ervan is,is dat de ‘kwaal’ versterkt wordt door de energie van de entiteiten. Ik had een vriend die de goedheid zelve was, maar hij was alcoholist. Als hij dronken was, werd hij een monster. De volgende dag wist hij er niks meer van. Dat klopt natuurlijk, want in zijn roes was hij meer of minder ‘unconscious’ en de vreselijke dingen die hij gedaan had, had hij eigenlijk ook niet gedaan. Het waren de entiteiten die bij zijn afwezigheid zijn wandaden pleegden.
  Ikzelf had nog al wat op seks beluste entiteiten op visite. Het leidde tot een oversekst gedrag waar ik een tijd lang geen vraagtekens bij zette. Ik vond seks gewoon leuk,dacht ik. Psychologen zagen er ook geen probleem in. Seks was toch oké tegenwoordig?! Toch kon de drang me in gevaar brengen. Ik merkte dat ik het niet kon stoppen, ook al wilde ik dat.
  Slap karakter heb ik toch, dacht ik dan. Steeds meer besefte ik dat mijn gedrag niet paste bij diegene die ik mezelf voelde. Mijn wezenlijke ik. Het hoorde er gewoon niet bij.
  Nu, vele jaren later, snap ik het allemaal beter. Een verslaving opgeven is moeilijk omdat je denkt dat je één persoon bent, degene die besluit dat het afgelopen moet zijn met de onzin.
  Maar wat je niet weet, is dat je niet alleen bent. Eén knipoog van iemand was genoeg om de hele oversekste bende in mij te doen ontwaken en dan namen ze mij gewoon over.
  Het is me gelukt om de ‘demonen’ weg te sturen en terwijl seks nauwelijks nog een rol in mijn leven speelt ben ik eindelijk een gelukkig mens.
  Mijns inziens is dat de reden waarom het zo moeilijk is om van een verslaving af te komen.
  Als je in een groep van zeg 10 als enige een gedrag wilt afschaffen en de andere 9 willen het niet, en je weet niet dat je met z’n tienen bent, dan is dat natuurlijk heel lastig.
  Is deze ‘theorie’ werkelijk zo anders dan wat ik hierboven aantrof of komt het op het zelfde neer?

 17. Beste Wendy, jouw artikel verwoord precies zoals ik het zelf heb ervaren. Een onderwerp met een taboe. Het is fijn te lezen dat mijn theorie/zienswijze door jou wordt bevestigd. Ik zou er een heel boek mee kunnen vullen. Mijn onmacht, angst en verdriet om mijn kind. Het begon in het huis waarin zij is verwekt. (1978) In dat huis ontwikkelde mijn paranormale gevoeligheid. Dat was geen pretje maar nodig om later onderscheid te kunnen maken. Najaren van struggle heb ik haar definitief los kunnen laten. Energetisch is dat nog steeds moeilijk. We zijn lettterlijk twee tegenpolen. Mocht je ooit ervaringsverhalen willen optekenen dan mag je mij gerust benaderen. Dank je wel.

 18. Ik , zegt de gek, heb een relatie gehad met een vrouw, bezeten door diverse duistere entiteiten. Voordat ik haar ontmoette had ik al een leven achter de rug, en deze achter mij gelaten. Veel geleerd, had geaccepteerd wie ik was, mijn goede en minder goede kanten, omarmde mijn goede en slechte emoties. Leefde bewust? Vanuit liefde voor mijzelf en mijn omgeving.
  Totdat ZIJ in mijn leven kwam, Het zette mijn leven op de kop.
  Werd de bepalende factor, geen ontkomen aan, de maskers die werde gebruikt waren of zijn van een ongekende finesse, en hiermee wind ze bijna iedereen om haar vinger. Maskers werden ook gewisseld terwijl je in het gezicht keek, als ik dit dan ook benoemde, volgde er onbegrip of een smurks lachje. Vreemd genoeg is spiritualiteit haar grootste wapen, en excuus, heel veel kennis van, rationeel, maar niet in staat deze in haar leven te gebruiken, als je haar confronteerde met acties of daden, was het de wil van het universum.
  Na enkele jaren, volg ik mijn licht weer, voel me gesteund in deze dimensie, en diegene in de volgende, ik mocht het weer vinden.
  Mijn WEZEN mag weer ZIJN.
  Ik heb mijn demon ontmoet en achter mij gelaten.
  Heel veel geleerd, maat het is geen aanrader, het had mij bijna geknakt.

 19. Schrijfster noemt meerdere oorzaken: angst, trauma, sterke overtuiging, etc.
  Wat ik een tikje mis in het artikel is dat er met zoveel woorden wordt gezegd dat mensen deze zogenaamde demonen dus in feite zélf aantrekken. Ik vind dat belangrijk, want dan is het ook diezelfde persoon die er mee zou kunnen stoppen. M.a.w. niemand is afhankelijk van een “demon”. Je hebt het zelf in de hand.

  In de astrale wereld zetten gedachten zich om in een beeld. Veel negatieve gedachten versterken dus een negatief beeld bijv. de voorstelling van een demon.

  Wat hiermee duidelijk wordt is dat demonen eigenlijk maar weinig “bestaansrecht” hebben, daar zij enkel bestaan uit opgebouwde gedachtebeelden.
  De beste methode om van deze waanzin af te komen is dus door op je eigen gedachten (en emoties) te letten.

  Het wegsturen van “demonen” begint inderdaad met een gedachte “ik wil dit niet”, “ga weg”, waarbij men zich natuurlijk op de eerste plaats bewust wordt van de eigen negatieve gedachten en die wegstuurt.

  En zoals schrijfster zegt: je kunt niet vechten tegen duisternis. Enkel het licht toelaten is voldoende om duisternis te laten verdwijnen. Door bewust te worden van waan zal de waan simpelweg afnemen.

  Eén van die lichtpuntjes is dat demonen voeding krijgen door de eigen hersenspinsels, maar in Werkelijkheid niet bestaan.

  • @Lia, Nou Lia, dat is goed nieuws, dat ze in werkelijkheid niet bestaan. Ik dacht zelf ook van; Wat je geloofd is waar (ik houdt me verder nooit met demonen enz bezig) Maar kan ook heel goed dat mensen er wel echt last van hebben blijkbaar. Vroeger heeft een spritituele paranormale vrouw mij eens gezegd dat mijn ware liefde niet echt was, omdat ik was overgenomen door een vrouw die graag nog eenmaal de liefde met die persoon wilde bedrijven. Ik was nog jong maar was er wel flink ziek van. Zoiets ga je toch over nadenken, vond het een doodenge gedachten, twijfel soms nog weleens. Inmiddels zijn we 20 jaar verder hoor, maar als ik dit soort dingen lees ga ik eraan denken. Voelt voor mij dan toch heel goed dat het in werkelijkheid niet bestaat. Het is toch even heel anders terugkijken nu op wat ik toen heb meegemaakt en aangepraat is. Nadat ik jouw woorden heb gelezen.

   Hartelijke groet Angel

   • @Angel,

    Klinkt mij als een verhaaltje… je wordt niet zomaar ‘overgenomen’. En dan zouden jouw gevoelens wat betreft ware liefde niet van jezelf komen, maar van een entiteit? Raar verhaal.

  • Dag Lia,

   Volgens mij staat het er helder dat mensen entiteiten bewust of onbewust toelaten om diverse redenen en dat dat de reden is dat we ze ook zelf los kunnen laten.

   Weet niet zeker of ik je hier goed begrijp, maar het is niet zo dat entiteiten enkel bestaan vanuit het hoofd, alsof het een verzinsel is.

   Ik heb van zeer dichtbij meegemaakt dat mijn vriendin een entiteit in zich meedroeg. Dat was haar overleden oma. Dit paste precies in het plaatje van de levensles van mijn vriendin : ik kan het niet (aan). Om die reden is haar oma haar gaan ‘helpen’ haar overeind te houden (vanuit liefde) in moeilijke situaties, wat is onstaan in de jonge jeugd van mijn vriendin. Dat resulteerde in het hier en nu in overmatig heftige reacties.

   Dit kwam vanzelf aan de orde in het bewustzijnsproces van mijn vriendin, want een dergelijke afhankelijkheid kan op een gegeven moment niet meer bestaan (in het licht). Ze heeft haar oma bedankt, afscheid van genomen en gewezen naar het licht.

   Ik ben het wel met je eens dat je je gedachten niet negatief moet gaan richten op entiteiten, zo heb ik een tijd geleden mezelf een moeilijke tijd gegeven 🙂 Gewoon niet mee bezig houden zou ik zeggen.

   Groetjes Robert

   • Robert, Ik had het over demonen, niet over overleden oma’s. 🙂

    Demonen zijn volgens mij niets anders dan schaduwbeelden die zich enkel voordoen in een schimachtig toestand of sfeer. Ze spelen enkel een rol in de lagere gebieden.

    Demonen doen zich hier voor als monsters, gedrochten of misvormde gestaltes, omdat zij voortkomen uit verwarde en gedesoriënteerde gedachten. Een lage vibratie of afstemming dus.

    Je roept ze zelf op, stemt er op af en houdt ze in stand door eigen negatieve gedachtenbeelden en emoties inzake angst, macht, onzekerheid, haat, etc.

    Dat kunnen ook collectieve gedachtebeelden zijn die in de loop der eeuwen zijn opgebouwd, en waar iemand zich op afstemt, aan denkt of in gelooft. Bijv. de eigen angst, schuld, schaamte kan een overeenkomstig beeld van een duivel oproepen.

    Door erin te blijven geloven (zodanig dat je er bijv. angstig voor bent) blijven de duistere beelden aan je kleven, krijgen ze voeding en kunnen ze een obsessie worden.

    Het bestaan ervan (en contact ermee) is dus afhankelijk van hoe iemand denkt en de mate van helder bewustzijn.
    In Werkelijkheid (d.i. in Licht, helder bewustZijn, in het Hier en Nu) bestaan ze écht niet, hoor.
    Uit een heldere opbouwende gedachte zal nooit een
    misvorm of vervormd iets voortkomen. 🙂

    Dag Lia

    • @Lia,

     Dan heb je het meer over een soort van (collectief) geloof wat je met je gedachten groter maakt?

     Nee, daar is dan geen sprake van werkelijkheid 🙂 Niettemin kan het flink van invloed zijn, jezelf angst aanpraten.

     Groetjes Robert

     • Robert,
      Nou, ik dacht meer aan archetypen en archetypische beeldvorming. Mythologische beelden en verhalen, draken, de gevechten met monsters etc. zijn in de loop der eeuwen ontstaan door collectieve beeldvorming en collectief bewustzijn. In feite allemaal lagere astrale beelden die door ooit door de mens (of door een bepaald volk) zijn geschapen en in stand worden gehouden door zijn denken en geloof erin.

      Het verklaart waarom de Grieken bijv. andere mythologische beeldvorming hadden dan bijv. in India of Egypte.

      Op individueel niveau werkt het precies hetzelfde. O.a. in je dromen.

      • @Lia,

       Ah zo, klinkt aannemelijk…

       Draken (kabouters, elfjes, ed) bestaan volgens mij wel in een lagere dimensie (1e of 2e dimensie oid). Ik kan ze iig niet zien 🙂

 20. mijn dochter had ze als baby ook en ikzelf had een ervaring van intreding in mijn lichaam op 6 jarige leeftijd … dat voelde als een soort spinneweb dat langzaam bezit nam van mijn lichaam en daarbij kwam er een mannenstem uit mijn mond … (pas later ben ik dit gaan begrijpen). Mijn dochter wilde zelf vaak bepaalde ruimtes niet in en als ze een entiteit bij zich droeg, begon ze te krijsen en gillen en aan haar haren te trekken … uiteindelijk heb ik geleerd dat ik ze meenam vanwege mijn emotioneel beladen jeugdervaringen en een zeer verspreidde aura. Wat volgens mij werkelijk nodig is, is dat we niet bang hoeven zijn voor donkere energieën en er vooral niet te veel aandacht aan hoeven besteden. Als ze er nu zijn, constateer ik dat en vertel ze dat ik ze licht en liefde gun en omdat ik in mijn kracht sta, is er verder niets meer nodig. Ook niet voor mijn dochtertje. Ook het huis is zo weer gevuld met liefde!

  • Bezetenheid is alom bekend in de moslimwereld en is niet echt een issue van het bestaan ervan zoals hier in het westen waar weinig mensen in geloven .Ga het proberen kort te houden.We noemen ze jinns. Dus geen aura of energie etc. De jinns kunnen inderdaad een mens het leven erg zuur maken en zelfs iemand naar zelfmoord drijven. Je kan soms heel je leven bezeten zijn zonder dat je t beseft. De reden waarom iemand bezeten kan worden kan op vele manieren zoals zwarte magie, jalouzie, ogen, veliefdheid door n jinn, etc…mannen worden meestal door vrouwlijke jinns bezeten en vrouwen door mannelijke als dit verliefdheid betrefd , in t algemeen worden vrouwen meer bezeten dan mannen waarom dit het geval is heeft meer met de dresscode te maken als je in gedachte houd dat jinns de karaktertrekken van mensen hebben kan je al raden wat mannen voelen als ze n mooi meisjes in minirokjes zien. De jinn word verliefd en bezet haar en maakt haar voor de buitenwereld onaantrekkelijk doormiddel van ziektes , depressie, onverzorgd uiterlijk , etc..zodat de jinn haar/hem voor zichzelf houd. Bezetenheid zoals in de films heeft niets te maken met de werkelijkheid. De grote vraag nu is hoe weet je of je bezeten bent of niet?er zijn twee manieren. loop n moskee binnen en vraag naar de imam of heel simpel en het kost geen moer. Zoek op youtube naar koranrecitatie zet je koptelefoon op en zet de volume zo hoog mogelijk ga relaxt achterover liggen en concentreer je op de stem, ben je bezeten dan voel je wat in je lichaam bewegen, als dit het geval is moet je naar de imam die helpt je dan verder..

 21. Dit verhaal doet mij weer even terug denken aan de tijd dat
  Mijn dochter intiteiten bij zich had.
  Ze heeft reïncarnatie therapie gehad , maar was te jong voor deze methode . (9 jaar )
  Al met al een zware en vermoeiende tijd voor mijn dochter.
  Ook is getracht om haar aura te sluiten , omdat die te veel open stond zei men.
  Al met al slopend voor het kind.
  Later is ze gelukkig verlost van haar ongewenst bezoek , mede door de hulp van
  Haar overleden oma , met wie ze een hechte en liefdevolle band heeft gehad.
  Daarom ben ik blij dat dit artikel nu geplaatst is .
  Om velen mensen te helpen mogelijk.
  Want je zal er maar mee zitten, zeker een kind van 9 jaar.

  Dank je Wendy voor dit artikel. ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in