DELEN
Metatron

 

Doe je Veiligheidsgordel om … De Intensiteit en Grootsheid van de Komende
Kwantum Frequentie poorten

 Ring van Vuur Eclips & Zomerzonnewende –

“De overige Equinoxen, Zonnewendes & Verduisteringen die voor ons liggen in de aftelling naarAscensie zijn ‘Frequentie Poorten’. De gunstige vectoren worden niet belemmerd door lineaire tijd, noch door dimensionale toegangbeperkingen binnen jullie huidige ruimte-tijd paradigma. Nu we jullie vertelden dat vele gebieden op jullie planeet zich al in de 5de dimensie bevinden, heeft de drempel voor Ascensie naar een ​hogere dimensionaliteit zich tijdens de equinoxen van de voorafgaande 3 jaar steeds meer geopend.Als zodanig vertellen we jullie dat er vanuit de 12de dimensie een unieke poort wordt mogelijk gemaakt via het Kosmisch Trigger Kristallijnen ontwaken van deze 12de Golf, die zich op 20 mei2012 zal manifesteren en haar hoogtepunt van voltooiing zal bereiken op de OM-Golf van de juni-zonnewende van 2012. De energieën zullen krachtig en intens zijn… maar ook verbazingwekkende opschakelende codes bieden.Het is inderdaad een noodzakelijke voorwaardelijke strengheid van de Nieuwe Aarde. Zowel de mensheid als de fysieke aarde hebben deze hervormende kristallijnen opschakeling nodig om hetdimensionale paradigma van dualiteit te overstijgen, dat hen anders in de cyclische dubbelheid van een naast elkaar staande neerwaartse polariteit zou gevangen zetten.De twaalf dimensionale opening van de Zonsverduistering van mei 2012 zal de meest productievesynthese van 12 dimensionale energie op aarde zijn sinds het Gouden Tijdperk van Atlantis, zo’n 35.000 jaar geleden, zoals het in jullie huidig lineair tijdparadigma gemeten werd.” AE Metatron.

~ 20 mei – Vuur-Eclips Portaal 2012 ~“De Grote Pleiadische Eclips-uitlijning”. Ring van Vuur, volledige Zonsverduistering op 20 mei 2012, voor het eerst in 26.000 jaar, onze Zon en Maan en de constellatie … Je kunt deze glorieuze gebeurtenis niet missen! Verzamel je waar je kunt, mediteer en open het hart om deze overgangsenergie te ontvangen… een energie met heilige codes!De ongelooflijke ‘Ring van Vuur’ -Zonsverduistering komt in minder dan 4-weken. Het is de eerste jaarlijkse zonsverduistering die in Amerika zichtbaar is in bijna 18 jaar en er zal geen andere zijn voor meer dan 10 jaar. Dit is van ongelooflijk belang. Het is een poort van enorme energie en zal tot een fantastische energietoevoer leiden. Dit is precies de reden waarom de laatste fase van de aangekondigde ‘Kosmische Trigger’  tijdens deze Eclips van 2012 plaatsvindt.Wat op 20 mei 2012 zal gebeuren is niets minder dan spectaculair. Deze Eclips is spectaculair, niet alleen visueel, maar het is mega-energie. De Zon en de Maan (Nieuwe Maan) zullen exact conjunct staan met de prachtige Centrale Ster van de Pleiaden in het sterrenbeeld Stier.

Het Pleiadische sterrenstelsel is in feite de kern van onze essentie, ons ouderlijk huis. Dat is waarom het herkend werd door de Ouden van Lemurië, Atlantis tot de Hopi. Vereerde kosmische objecten in de geschiedenis, poëzie en mythologie in alle culturen. De Pleiaden werden herkend in de taal van veel inheemse volkeren van de Amerika’s met inbegrip van de Maya’s, Tolteken, Azteken, Ayameria, Lakota, Navajo en Hopi. Gekend als het huis van de Sterrenvolken, SterrenNatie door de kamp- & mystieke samenlevingen over de hele wereld, waaronder Australië, Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

De Eclips brengt de Kosmische Trigger met zich mee. Dit is de instroom van Ascensie energieën die een reeks van downloads tussen de volgende belangrijke data zullen voltooien:

–       20 mei – Zonsverduistering
–       4 juni – Maansverduistering en
–       20 juni Half jaarlijkse Zonnewende.
Wat zal plaatsvinden is de Kristallijnen Overgang. Kristallen gecodeerd met het Meesterschap van de welwillende Pleiaden & de Kristallijnen Raad van Licht & Verheven Meesters. Het begint op 20 mei en voltooit zich tijdens de Zonnewende.De Pleiaden zijn in feite een van de eerste sterren die het eerst werden opgemerkt in de oude opgenomen astronomische geschriften, de Aziatische annalen van 2357 VC in China. Alcyone, aangeduid als ‘Lucida’ of meest briljante Ster, komt dan tijdens de herfst/winter-equinox.Het begin van het jaar gaf aanleiding tot de titel ‘Het Grote Jaar van de Pleiaden’ voor de cyclus van precessie van ongeveer 25.900 jaar. 2012 is natuurlijk het jaar van de ‘Precessie van de Equinox.’
Ascensie Symptomen – AA Metatron:
“Tijdens de Ascensie zul je weer de verbeterde modelvorm terugwinnen waarmee je de Torus van werkelijkheden verplaatst en zodanig de rotatie van de spiraal omkeert door de tegenroterende beweging van de Levensvortex en de terugkeer naar je Goddelijke Bronbewustzijn in Kristallijnen samenhangend Licht. De Kosmische Trigger maakt het mogelijk om de matrix te veranderen. Het is niet toevallig, het is niet indirect, maar bewust door het Goddelijke Schepperschap in een logica die zelfs voorbij je verbeelding gaat. Het is prachtig en onbegrijpelijk.Alles gaat sneller, de tijd versnelt terwijl de Ascensie dichterbij komt in jullie individuele- en groepservaring. Het jaar 2012 zal intens zijn en er zullen periodes van kalibratie zijn die de mensheid tijdelijk uit balans kunnen gooien.Zodoende zal de planeet van dualiteit, wanneer zij zich in het Kristallijnen Veld herkalibreert, ook de ervaring van de mensheid hervormen via zichtbare en onzichtbare natuurkrachten, en die van het Aardoppervlak zelf. Elk astrologisch patroon, elke Eclipsdatum, Zonnewende, Equinox en Maanfase is in 2012 zeer krachtig. Deze worden exponentieel versterkt door Zonuitbarstingen, Zonnewinden.De mensheid zal de impact hiervan voelen door middel van zogenaamde ‘Ascensie Symptomen’, en deze kunnen als stemmingswisselingen, duizeligheid, slapeloosheid, angst, lethargie, apathie en vermoeidheid ervaren worden. Want elke toename van energie zal fysieke, emotionele en mentale aanpassing voor de gedownloade hogere frequenties vergen.

Het lijkt op een trainingscursus, ontworpen om de capaciteit van de mensheid te vergroten om in een hogere resonantie energie te functioneren. De intensiteit zal toe- en afnemen, in een aanhoudend belangrijk patroon en aan traagheid toenemen door de 12-12-12, de 12de Golf van Ascensie. Het is inderdaad een veelbelovende tijd.

Je kunt soms het gevoel hebben alsof je een stap achteruit doet voor je twee stappen vooruit gaat… iets dat lijkt op een kleine terugkeer van Saturnus! Maar houd in gedachten dat de twee stappen vooruit zullen komen.Wanhoop niet, want de symptomen gaan snel voorbij en de voordelen zijn een sterkere ‘jij’. De sleutel hiervoor is te begrijpen wat er gebeurt en te volharden … en een positieve energie en een intact Auraveld te behouden. “AE Metatron
 Metatron
 
Uittreksel – Metatron Channelling:De Ring van Vuur & Kosmische TriggerZoals we in vorige channellings hebben uitgelegd, is de Kosmische Trigger een download van geometrische Kristallijnen Codes die nodig zijn voor de voltooiing van de 12-dimensionale expansie van de planeet. De geo-codes zijn in de taal van coherent licht, samenhangend kristallijnen licht. Want Dierbaren, Heilige Geometrie is de kern-structuur van alle werkelijkheden. Heilige Geometrie is de taal, het ‘realiteitsprogramma’ van de Kosmos.Lief Mens, je werkelijkheid is in Waarheid een geometrische holograminbreng van samenhangende bewuste energie. Dus is het noodzakelijk om te begrijpen dat de Heilige Geometrie veel meer is dan een wiskundige tak. Het is een levende heilige wetenschap, een aspect van de wetenschapsfrequentie die je ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ noemt. Het is een heilige wetenschap die in feite elke nuance van jullie ‘fysieke’ dualiteit vormt binnen lineaire tijd en ruimte.

Wat zal er op 20 mei 2012 gebeuren?

De jaarlijkse Ring van Vuur Eclips op 20 mei 2012, zal een unieke ingebedde klankenergie inhouden die specifiek ontvangen zal worden bij Moody Gardens Piramides in ‘Het Hoofd van de Duif “(Texas) en de piramides van Gizeh in Egypte. De energie van de laatste golf van de Kosmische Trigger is Vrouwelijk in resonantie. Ze zal dienen om evenwicht te brengen in de aardse gebieden die in mannelijke onbalans zijn. Zowel Egypte als Texas zijn voorbeelden van een dergelijke onbalans. Hoewel er wel degelijk ruimtes met meer evenwichtige energie zijn, creëert de overheersende onbalans nog steeds een dicht veld in de industriële ondernemingen en de patriarchale Zuidelijke Bijbel-zone’.

De instroom van het Vrouwelijke zal zeer helpen bij het evenwicht. Houd er rekening mee dat het niet het Vrouwelijke of Mannelijke is dat voor de Aarde nodig is, maar eerder het evenwicht van de twee om naar niet-polaire rijken te evolueren.

De Moody Piramides zullen een zeer belangrijke rol spelen (net als Gizeh) in het bereiken van dit evenwicht, maar het zal nog vele lineaire jaren duren om dit te bereiken. Hoewel we jullie Kosmisch vertellen dat het inderdaad zal plaatsvinden en de verankering van de 2012 Ring van Vuur dit zal teweegbrengen.

Degenen onder jullie die ‘Codedragers’ zijn, spelen een specifieke rol bij de verspreiding van het nieuwe evenwicht. Goed om zowel Giza als Moody te bezoeken in 2012 en 2013. Draag een stemvork van F # (F-Sharp) want deze resonantie opent de innerlijke portalen.

Vier belangrijke Evenwicht brengende Data binnen de ‘Ring van Vuur’

20 maart – Equinox – De 4de en laatste golf van de Kosmische Trigger, een upload voor de Ring van Vuur download (Zonsverduistering van 20 mei 2012) en het initialiseren van de Kristallijnen Codes.

20 mei – Ring van Vuur Zonsverduistering – Het hoogtepunt van de Laatste Fase van de Kosmische Trigger Kristallijnen Codes… De macro-integratie van de Mensheid – Goddelijk Mannelijk Evenwicht via de in evenwicht brengende golven van het Goddelijke Vrouwelijke als de Gouden Dolfijn-instroom. Uitlijning met de Centrale Ster van de Pleiaden, bijgestaan ​​door de Pleiadische-Sirius-Arcturische Meesters van het Licht.

04 juni – Maansverduistering – Micro-integratie van de Mensheid – Goddelijk Vrouwelijk Evenwicht. Kristallijnen Instroom.

06 tot 7 juni
 – Venus Transitie – Integratie met de Pleiadische-Sirius-Arcturische Alliantie, de volledige terugkeer van de Gouden Hathor & Dolfijnenergieën, de eerste integratie van het Goddelijke Vrouwelijke tot het Goddelijke Mannelijke wat leidt tot 12-12-12.

20 juni – Zomerzonnewende – Zeer krachtig, de voltooiing van een kwartet van data met de Zonsverduistering van 20 mei en de Maansverduistering van 4 juni en de Venustransitie van 6 juni. Dit zal een zeer intense, maar evenwicht brengende energie zijn die een laatste instroom van energetische codes bevat die het mogelijk maakt om blokkades op te lossen. Ze stroomt temidden van de OM Golf, geleid door Saint Germain en de Kristallijnen Lichtraad van Mt Shasta, de verblijfplaats van de Verheven Meesters, van 19 tot 25 juni 2012.

 20-Mei-Eclips
Het Piramide Ontvangstcomplex

Het drievoudige Piramiden Complex gelegen op Galveston eiland, heeft de exacte breedte-uitlijning van 29,6 graden, met het Drievoudige Piramiden Complex in Gizeh, Egypte.Dit is uiterst belangrijk, want een Axiatonale energielijn verbindt de twee complexen. Deze twee drievoudige piramidematrixen zullen dienen om de energieën van de Kristallijn Activering voor de laatste fase van de Kosmische Trigger binnen te brengen.De Kosmische TriggercodesDe codes zijn Metatronisch in bron en aspect, en absoluut essentieel voor de Ascensie. Beschouw ze als resonante energie-upgrades voor de holografische invoegingen die geo-informatie-portalen van de voltooide Omni-Aarde zijn. In jullie computerterminologie zijn het Programma-upgrades.

De eerste downloads van de laatste golf vinden plaats op 20 mei, ‘Ring van Vuur’ Zonsverduistering van 2012, de laatste golf tijdens de drievoudige datumfrequentie-poort van 12-12-12.

We hebben jullie verteld dat de wereld zichzelf nu herschept, en of de mensheid in micro of macro al dan niet voorstander is van expansieve verandering, en of het massaal of niet door de mensheid wordt begrepen is echt een overbodig punt, omdat de traagheid van de overgang sneller werkelijkheid wordt dan gisteren op de lineaire en de Omni-Aarde.Dit is inderdaad de laatste voltooiingfase van de Kosmische Trigger en de tijd is hier in het aangekondigde jaar 2012.
  
In 2012 vinden er twee zons- en twee maansverduisteringen plaats:

2012 Mei 20: Jaarlijkse Zonsverduistering
2012 Jun 04: Gedeeltelijke Maansverduistering
2012 Nov 13: Totale Zonsverduistering
2012 Nov 28: Schaduw Maansverduistering


Alle tijden en data zijn weergegeven in Universele Tijd of UT. Dit is een astronomisch tijdsysteem en wordt informeel naar verwezen als as Greenwich Mean Time of GMT.
Nederlandse vertaling © Ulla Mertens  –   The Golden Age


Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.     
Deze channelling is eigendom van www.Earth-Keeper.com. Publicatie op websites is toegestaan zolang de informatie is niet gewijzigd wordt en vermelding van het auteurschap en de website is opgenomen. Het kan niet worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of openbare drukwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Aardehoeder. Machtigingen kunnen worden aangevraagd bij Tyberonn@hotmail.com 

11 REACTIES

 1. Wat een mooie en vooral Liefdevolle reacties van jullie allen hier! elkaar helpen….zo mooi!! geweldig!

  en ja, ik ben het met jullie eens; wij zijn allen één, wij kunnen elkaar helpen(wat hier ook gebeurt!) door elkaar te voelen en te steunen hierin. ik zal nu voor allen die het zó zwaar hebben, ik weet zelf hoe moeilijk deze stukken zijn, ga er maar gewoon doorheen, bekijk het, laat los wat je niet meer nodig hebt, bedank de enegelen voor hun geduld en liefde, steek een kaarsje erbij op(als je dit wilt) en spreek alles uit wat je dwars zit…schrijf het op….en als je het begrepen hebt, niet meer nodig hebt…verscheur het, dan laat je ok los. lieverds wij gaan allen hier doorheen…en ja, soms is het echt even zwaar…maar bedenk dit; alles wat je los laat…verlicht je…is er weer meer plaats voor liefdesenergie..liefdeslicht noem ik het….lach door je tranen heen en wéét dat het dan beter zal gaan….ik heb dit ook alles gedaan…ik voel me daarom heel blij!! en dit gun ik jullie allen…liefs en knuffels van mij…en fijn dat jullie er ZIJN! ook jij bedankt Gordon

 2. Het spijt me, maar ik ben de laatste tijd gewoon zó depressief. Heeft dat dan ook hiermee te maken?
  Er wordt geschreven: 1 stap achteruit en dan 2 vooruit, maar naar mijn gevoel zijn het 5 stappen achteruit en kom ik geen enkele stap vooruit. Voel me zo down, en negatief en depressief, net zoals in mijn tienerjaren. Heb geen energie en motivatie om iets te doen en zit tegen alles aan te hikken. Ik kan niet meer. Heeft dit er ook mee te maken? Ik hoop het zo. Wil graag het lichtpuntje weer zien!!!!!

  • @Lieve Marla, wat vervelend dat je je zo voelt. Helaas weet ik uit ervaring hoe dit voelen kan en ik zou je dan ook graag een luisterend oor willen bieden. Je kunt me mailen op sjievaa@hotmail.com als je dat wilt.
   Voor nu een dikke knuffel en een warme groet, Cassandra

  • @Marla, het zou mogelijk zijn dat je terug geduwd word om bepaalde dingen in uit je leven onder ogen mag zien om bepaalde emoties of angsten of andere dingen een plek te geven. Wanneer je alles een plek geeft en nu de dag vandaag leeft en gisteren en morgen is niet van belang. Zul je merken dat elke sec uit liefde mag en kan bestaan zo komt er een bewustxijn naar voren over het leven dat jij lijd. En je kan zelf je leven oftewel je dag creëren zoals je graag wil. Geniet vol liefde en weet dat wij allen 1 zijn zoals alles 1 is. Voor iedereen is er liefde. Ik hou van jullie

  • @Marla,

   snap goed wat je voelt. Ik heb momenten dat ik het gevoel heb te kunnen exploderen van alle emoties, maar ook depressieve gevoelens die de kop opsteken. En ik heb erachter gekomen dat oude rommel naar boven komt, dat ik er nu niet meer onderuit kom om het weg te drukken. Ik voel mij ook erg vreemd, enerzijds heel opgewekt, een overdosis energie (wat ik normaal nooit had) en kan me volledig radeloos voelen, zou wel met mijn hoofd tegen een muur willen bonken soms. En ik kan het lastig delen met anderen. Ook veel gevoelens van dat het lijkt of ik mijn lijf uitschiet, is dit voor jullie ook herkenbaar?

   Ik krijg ook wel te horen dat men een enorm heftig kundalinivuur bij me naar boven ziet borrelen. Ik moet zeggen: het is heftig en niet altijd leuk. En dat down zijn, pfffffff, het is zwaar! Maar Marla, je bent niet alleen, dat blijkt maar weer. Ik laat het nu maar over mij heen komen, huil zo nu en dan (lucht erg op). Het depri gevoel heeft een beetje te maken met het gevoel hebben dat ik afscheid neem van het oude vertrouwde, hoe ik was. Ik had nooit zelfvertrouwen en nu word ik gedwongen op mijzelf te vertrouwen, niet meer op adviezen van anderen te leunen. En dat voelt eenzaam, depri.

 3. Spannende tijden gaan we tegemoet, met schitterend mooie ervaringen. Ik kijk ernaar uit! Wellicht heb ik onbewust hiervoor mijn meditatie-avond verplaatst naar vanavond? Wie weet, ik geloof in ieder geval al heel lang niet meer in toeval.
  @Henriette, Ik vind je reactie mooi en ben het met je eens dat liefde echt alles overwint. En weet je, ik denk dat het allemaal al goed is, het is zoals het moet zijn om te komen waar/hoe we willen zijn.
  Warme groet, Cassandra

  • @Cassandra,

   inderdaad, we worden weer wie we eigenlijk diep van binnen al waren….als alle laagjes verdwijnen van alles wat we niet meer nodig hebben, zols velen hier al aangeven wat naar boven komt…lekker los laten…lekker even huilen enz, dan word je langzaam weer wie je bent.
   daar heb je helemaal gelijk in cassandra. ik had het net niet helemaal goed geschreven. haha bedankt! (big smile)

 4. Ik heb altijd een enorme energie boost als er iets met de maan is. Volle maan en ik slaap bijna niet. Momenteel ook weer een te veel aan energie alleen weet ik niet waarom.

 5. wat mooie reacties! ik sluit me hier bij aan!

  Schitterend allemaal. bedankt voor het plaatsen, delen van gevoel en info. het maakt me zó enorm gelukkig.
  het komt allemaal goed, het is nu al voelbaar in mijn eigen leven, voel zoveel liefde in mijn hart en van anderen naar mij toe…liefde overwint alles roep ik al jaren en het is waar! het overwint alles!( big smile) wij zijn zeker weten allen één! Mooi hé?

  liefs, Henriëtte

 6. Elke dag weer een opbeurende bericht hier op de site. Mijn dank daarvoor.

  Het is zo merkbaar in gevoel dat er veel veranderd in de mens.
  Terweil sommige het niet eens door hebben.
  Ups en downs is nooit verkeerd. En wetende hoelang wij in downs moesten leren leven. Zo sterk als wij zijn en dat aankunnen bewijst onze kracht. Onze kracht moet gebundeld worden. Eenheid. Bewustzijn. Het groeit en groeit. Mijn gevoel zegt ook dat er iets aan gaat komen wat groots is. Ben zenuwachtig zonder te weten waarvoor. Mijn gevoel laat mij weten dat het een down word naar een hele mooie up. Mensen. Hou van elkaar zoals je van jezelf houd. Hou van de bron. De bron wat iedereen is. Wees een met je naasten. En heb geduld. Liefde maakt je pad vrij naar hogere …………

  Mijn liefde voor jullie alle. Geen onderschijt in verschil.

  WE ARE ONE.

 7. Bedankt voor deze blog!
  Het verklaart heel erg veel voor mijzelf (kristalkind)! En zeker te weten ook voor mijn dochtertje van 5 jaar (Regenboogkind)!
  Het gaat nu al gepaard merken wij met de nodige stemmingswisselingen en ups en downs! Wetend dat er weer wat aan zat te komen, maar toch enigszinds een beetje in de ‘stress’ van de gevoelens……
  Wetende nu eerst 1 stap terug……..nu dus in ons geval….en straks 2 vooruit! Pff…..Weet nu in elk geval dat de goede tijden ook weer komen gaan! (onbewust wisten we dit wel natuurlijk..)
  Fijn deze dingen te lezen! Doet ons weer nadenken dat het allemaal voor het goede doel is!

  Lieve groet Brenda

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in