Doorheen en Voorbij de Armageddon Scenario’s bewegen in richting van de Wedergeboorte van de Aarde.

door Celia Fenn.

Lieve mensen van Planeet Aarde, wij de Kristalkinderen arriveren in grote aantallen onder jullie. Wij zijn gekomen om jullie te helpen met de geboorte van de Nieuwe Aarde. Het is tijd. Maar terwijl we zo hard werken om de nieuwe energie vast te houden en binnen te brengen willen we jullie de huidige energie dynamiek op de Aarde laten begrijpen. Zo velen onder jullie vragen zich af waarom er niets meer lijkt te “bewegen” en waarom jullie je zo moe en ongelukkig voelen. Het lijkt alsof jullie je niet meer kunnen verbinden met je gidsen en engelen en je weet niet meer in welke richting te gaan.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

We willen jullie laten weten dat degenen onder jullie die Lichtwerkers en Indigo – Kristalwezens zijn, ongelooflijk snel zijn gegroeid. Velen onder jullie hebben zich geopend om multi-dimensionele en volledig ontwaakte wezens te worden. Deze snelle groei heeft zijn tol van jullie geëist en we verzoeken jullie te relaxen en uit te rusten; in deze fase is het niet vereist zoveel te groeien om volledig bewust te zijn van wat er rondom je gebeurd.

In deze boodschap willen we jullie uitleggen wat er op dit ogenblik op Aarde gebeurt en hoe we hier zijn om jullie in deze tijd te helpen. Terwijl er meer en meer van ons arriveren, wordt het voor ons en jullie gemakkelijker om de energie van een Nieuwe Aarde vast te houden.

Geprogrammeerd voor Zelf-Vernietiging?

We willen dat jullie begrijpen dat de Aarde op dit tijdstip geprogrammeerd was voor zelfvernietiging.

Door wie?

Wel, door jullie zelf, ook al gebeurde dit lang geleden en zijn jullie het waarschijnlijk vergeten gedurende jullie lange reis van incarnatie.

Het krachtigste programma dat op dit moment loopt is het Christelijke “Armageddon” programma. In de Christelijke bijbel werd voorspeld dat er een tijd zal zijn die de “Laatste Dagen” heet, en dat er een laatste wereldoorlog zal zijn die grote vernietiging, ontbering, armoede en dood zal brengen.

Dan zijn er andere programma’s en “kalenders” die aanwijzen dat dit de “eindtijd” is en dat de mensheid nu vernietiging en een gewelddadig “einde” zal ondergaan.

Een deel van de Christelijke en New Age programma’s houdt de komst van een planeet in die “Wormwood” of “Niburu” heet, die aanleiding zal geven tot een grote catastrofe en vernietiging voor het menselijk ras. Deze programma’s zijn allemaal gebaseerd op een geloof dat mensen in de grond “slecht” en “destructief” zijn en dat ze uiteindelijk zichzelf zullen vernietigen.

Wat nu uiteindelijk geworden is…

Wij, de Kristalkinderen, willen dat jullie begrijpen dat deze programma’s geen realiteit hoeven te worden. Ze komen niet van een “Hogere Bron” – ze komen uit jullie eigen Collectieve Bewustzijn. JULLIE ZIJN DE SCHEPPERS van je eigen realiteit en jullie hebben deze programma’s gecreëerd.

Wij, de Kristalkinderen, zijn gekomen om jullie te tonen dat het tijd is deze programma’s die ANGST teweeg brengen los te laten, en ze te vervangen met nieuwe programma’s van vernieuwing en wedergeboorte.

De drie vragen… en de Gedachtevorm Oorlog…

Er zijn drie vragen die we jullie willen stellen en met jullie zouden willen bespreken:

1. Kunnen jullie begrijpen dat deze programma’s die jullie vasthouden en waarvoor jullie bang zijn geen onvermijdelijke “waarheden” zijn? Ze zijn niets meer dan GEDACHTEVORMEN die macht verkregen hebben omdat ze gedurende vele duizenden jaren met energie gevoed werden.

2. Kunnen jullie begrijpen dat deze Gedachtevormen jullie leiden en controleren?

3. Kunnen jullie begrijpen dat jullie deze gedachtevormen gecreëerd hebben en dat jullie ze kunnen VERANDEREN?

Op dit moment wordt er op een heel diep niveau in jullie Collectieve Bewustzijn een “oorlog” uitgevochten tussen de Oude Gedachtevormen van “Beëindiging” en de Nieuwe gedachtevormen van Wedergeboorte en Vernieuwing.

Als jullie aan je lot waren overgelaten hadden jullie waarschijnlijk de Beëindiging van de Planeet al bereikt. Maar er waren degenen onder jullie die groeiden en die begonnen te begrijpen dat dit niet noodzakelijk was. En zo werd er hulp gestuurd door de gevorderde zielen van de Sterren Kinderen, die jullie zouden helpen deze Beëindiging frequentie die zich met angst voedt te weerstaan, en het te vervangen door een Creatieve frequentie gebaseerd op liefde.

De Nieuwe Aarde hoeft niet door vernietiging en angst geboren te worden, het kan een vredige vooruitgang zijn waar een manier van zijn vervangen wordt door een andere. Wij, de Kristalkinderen, zijn gekomen om te verzekeren dat het zo kan zijn.

Het “Einde” is geen Onvermijdelijkheid…

Nu reeds zijn er veel “ontwaakte” mensen op de planeet die begrijpen dat religie een sterke kracht is. Religie groeide op in de menselijke noodzaak de heilige en goddelijke aspecten van het leven te begrijpen. Het begon als een viering van menselijk leven en haar relatie met de Natuur en Al Dat Is.

Maar na een tijd werd het een controlesysteem gebaseerd op angst. Het begon jullie te leren dat jullie op één of andere manier slecht en zondig waren en dat leven in de Geest/Spirit zoveel beter was dan leven in een menselijk lichaam. En daarom begonnen jullie ontevreden te zijn met het Aardse leven en wilden jullie liever in Spirit zijn. En jullie verloren je houvast op je Fysieke en Materiële realiteit omdat jullie het plezier in materieel leven verloren hadden. En zo lieten jullie ziekten en kortere levens toe omdat jullie in werkelijkheid niet meer op deze Aarde wilden zijn.

En zo vonden jullie concepten als “zonde” en “karma” uit om te verklaren waarom het leven inderdaad zo “moeilijk” was en waarom jullie hier “gevangen” zaten terwijl je liever in Spirit zou zijn. Deze voegden jullie toe aan jullie religies en ze werden een deel van jullie geloofssysteem waarom jullie hier waren.

Maar jullie begonnen je ook af te scheiden van de Planeet en de Planeet als waardeloos te zien, gezien het te materieel was, en jullie verachtten het materiële leven, verachtten jullie de Planeet en zo begonnen jullie ze als “ziek” en “versleten” te aanzien en ook genoodzaakt om beëindigd te worden. En zo begonnen jullie “het einde” te voorspellen opdat jullie vrij zouden zijn.

Maar de ironie is dat jullie nooit gevangen waren. Jullie WILDEN hier zijn, jullie vergaten het alleen toen jullie op Aarde arriveerden en alle verhalen te horen kregen over hoe slecht jullie waren en hoe ziek de Aarde was.

Het wordt tijd te beseffen dat deze verhalen niet waar zijn – en dat jullie je niet verwikkeld hoeven te voelen in deze geloofssystemen. Begrijp asjeblieft, geliefden, dat JULLIE religie en religieus geloof gecreëerd hebben en dat de Engelen en Hogere Wezens die met jullie samenwerkten niet meer dan aspecten van jullie Hoger Zelf in het Collectieve waren.

Zij waren manifestaties van JULLIE in Spirit, dus wanneer jullie materiaal channelen verbinden jullie je met de Hoogste Bron van informatie van het Collectieve van de Planeet Aarde. En begrijp ook dat Spirit altijd een moeilijke relatie heeft met materiële manifestatie en materialiteit. Spirit begrijpt menselijke ervaring niet altijd, dus wanneer jullie besluiten dat je bevrijd wilt worden van materieel leven en de planeet zelf, zullen je “Engelen” je helpen om dit scenario in Gedachte Vorm te zetten zodat het realiteit kan worden.

Het is daarom dat zo velen onder jullie vinden dat jullie “gidsen” en “engelen” zich in deze dagen niet met jullie verbinden. Dit aspect van jullie zelf is nu niet langer zeker van wat mensen willen. Het wacht om te zien of jullie voor beëindiging kiezen zoals eerst gepland, of voor “voortzetting” van het Planeet Aarde programma in de vorm van vernieuwing.

Maar JULLIE moeten beslissen en JULLIE moeten de keuzes maken – de Hogere Aspecten, Engelen genoemd, wachten op JULLIE BESLUIT met betrekking tot waar jullie zullen zijn en wat jullie willen voor je Planeet.

We zijn hier om te helpen verzekeren dat genoeg mensen de keuze voor voortzetting maken. Met elk Kristalkind dat geboren wordt, wordt er weer een stem voor voortzetting geregistreerd in het Collectieve. En we willen dat jullie weten dat er al voldoende “voortzetting” -stemmen zijn om een kritische massa te vormen en dat dit het pad naar een Nieuwe Aarde kan creëren, zelfs nu.

Hoe de Gedachtevormen jullie sturen.

De Beëindiging programma’s zijn niet geslaagd omdat er genoeg Lichtwerkers en Indigo -Kristalkinderen hier zijn om de balans te houden.

Maar we willen dat jullie je ervan bewust zijn dat tenzij jullie ONTWAKEN, deze programma’s je nog steeds kunnen sturen – hierin creëren zij zekere emoties en gevoelens die ontworpen zijn om massa -wanhoop teweeg te brengen, en uiteindelijk massa- “zelfmoord” als het ware, gezien jullie je als mensen klaarmaken voor je laatste “Armageddon scenario’s”.

Deze GedachteVormen liggen in het Menselijk Collectieve Bewustzijn en krijgen van hieruit kracht. Jullie kunnen je er in je dagelijks leven niet bewust van zijn, maar omdat we allen verbonden zijn met de groep of het Collectieve bewustzijn, zullen deze ideeën je onderbewustzijn steeds in werking stellen.

Dit is dikwijls de bron van Stress, Boosheid en Wanhoop die vele mensen in deze tijd voelen. Mensen voelen dat er niet “genoeg” is om aan hun behoeften te voldoen, ze zijn bang voor ziekte en dood, vrezen ouder worden, vechten om relaties te handhaven en zijn in het algemeen uitgeput. Ze voelen het effect van het Beëindiging programma terwijl het “Einde” zegt.

Neen, dit is niet het Einde. Het is in feite een Nieuw Begin. Het zou een tijd van vreugde en feestvieren moeten zijn. Maar we begrijpen hoe zo velen van jullie nog steeds worstelen met de effecten van jullie Beëindiging programma’s.

Maar laat deze programma’s je niet sturen – wordt je ervan bewust dat er een andere toekomst is en jullie andere keuzes kunnen maken voor NU en voor de TOEKOMST.

We willen dat jullie begrijpen dat het Midden Oosten de geboorteplaats voor deze GedachteVormen van Beëindiging is geweest en het Midden Oosten verdergaat de plaats te blijven waar deze ideeën nog steeds in volle kracht doorgaan. Velen van jullie wachten in ongemak op WO III en het laatste Armageddon.

Maar begrijp asjeblieft dat jullie deze realiteit geen brandstof hoeven te geven. Wanneer meer en meer mensen de keuze voor voortzetting maken zal de NOODZAAK voor het Midden Oostenconflict wegvallen, en ook het conflict zelf. Het conflict is enkel noodzakelijk omdat het Gedachtevorm programma voor Armageddon het zo vereist.

Nieuwe gedachtevormen creëren

Wij, de Kristalkinderen, zijn hier om jullie te helpen een NIEUWE GEDACHTEVORM energie te creëren gebaseerd op wedergeboorte en vernieuwing. Het kan een langzaam proces zijn, afhankelijk van hoeveel mensen de energie vasthouden en hoeveel Kristalkinderen er geboren worden, maar het ZAL SLAGEN. Het kritieke moment is al gepasseerd.

We willen jullie eraan herinneren hoe velen van jullie door een enorme spirituele groei- “spurt” gegaan zijn tussen 2000 and 2003. Dit was de tijd dat velen van jullie “stemden” voor voortzetting door jezelf te upgraden/bevorderen tot multi-dimensioneel functioneren en wakker werden voor wie je echt was. Dit was ook de tijd toen we begonnen in toenemende aantallen op de planeet te arriveren om jullie te helpen met jullie verschuiving en te verzekeren dat het voortzetting -programma geregistreerd werd en begon te lopen.

Jullie stemmen werden uitgebracht en de energie van voortzetting werd geregistreerd. Het Beëindiging -programma werd geannuleerd door jullie inspanningen. Maar het blijft hangen in het Collectieve Bewustzijn door degenen die nog steeds haar energieën voeden via de religies en sektes die deze leringen nog steeds onderschrijven.

Het is nu aan jullie als Lichtwerkers, en ons de Kristalkinderen, om te helpen deze visie van de Nieuwe Aarde “vast te houden” en te helpen met het “Geboorte”-proces.

Het zal gebeuren – maar alleen als het van ons afhangt – en hoe stevig we de visie kunnen vasthouden en dit nieuwe programma toelaten te ontwikkelen in het Collectieve Bewustzijn.

Voortzetting is op een Hoger Niveau…

We willen jullie ook laten weten dat degenen onder jullie die voor het voortzettingscenario gestemd hebben er ook mee ingestemd hebben je energetisch lichaam te upgraden naar het hoger niveau gekend als “multi-dimensioneel”. Velen onder jullie hebben de transitie (overgang) reeds gemaakt maar nog velen onder jullie moeten nog door dit proces gaan.

Degenen die de transitie reeds gemaakt hebben en de Kristalkinderen, zullen degenen helpen die nog door het proces heen moeten. Dit proces houdt in al je Vorige Levens/Innerlijk Kind wonden te genezen en je energetisch veld te openen om alle dertien chakra’s van het nieuwe Menselijke Engel Christus wezen te omvatten, hetgeen de mensen worden.

Geleidelijk aan zal de Aarde gevuld worden met wezens van Licht die multi-dimensionele Menselijke Engelen zijn, zich bewust van wie ze zijn en waarom ze hier zijn. Zij zullen met open harten leven en delen en al hun medewezens liefhebben. Ze zullen de planeet eren en een Paradijs van schoonheid creëren. Hemel op Aarde. Het is niet meer ver weg. In feite zal het zich in jullie leven manifesteren. Nu is het een moeilijke tijd, gezien zo velen van jullie de twee werkelijkheden Overbruggen en inderdaad, de Brug worden voor de Nieuwe Werkelijkheid voor vele mensen.

Degenen op Aarde die ervoor gekozen hebben de Nieuwe Werkelijkheid niet binnen te gaan zullen zeer waarschijnlijk hun leven op een normale manier uitleven. Maar ze zullen niet naar de Aarde kunnen terugkeren gezien de Aarde in de toekomst enkel Multi-Dimensionele Kristal- of Christuswezens zal aanvaarden. Degenen die de transitie niet halen zullen verlost worden om hun evolutie op een andere wereld voort te zetten waar ze kunnen voortgaan met Drie Dimensioneel leren. De Aarde is niet langer de school voor de Derde Dimensie – die rol is gedaan. De Aarde is nu het Gouden Thuis voor Menselijke Engelen. Deze realiteit is verzekerd. We nodigen jullie uit met ons samen te werken om deel te nemen in de schepping van de Nieuwe Aarde.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in