water

Geneesmiddelen van Licht: Medicijnen van Licht:

Bescherming en Heling van Stralingsvergiftiging, Neurogiften (of Neurotoxinen), Bacteriën en Virussen

 

16 maart 2011
De Hathors: Met de aardbeving in New Zealand, gevolgd door de aardbeving in Japan is het duidelijk dat jullie een meer complexe fase van de Chaotische Knoop zijn binnen gegaan. Wij willen een methode doorgeven van bescherming tegen- en healing van stralingsvergiften maar ook voor andere stoffelijke condities. We noemen dit Medicijnen van Licht. Dit heeft duidelijk betrekking op huidige gebeurtenissen die zich in Japan ontvouwen, maar, als toekomstige aardeveranderingen zich ontvouwen kunnen jullie dezelfde problemen in andere locaties op de wereld onder ogen moeten zien.

 

Deze methode zal jullie helpen door een bescherming ertegen en om je te genezen van blootstelling daaraan, en niet alleen tegen radioactiviteit maar ook tegen neurotoxinen en tegen muterende vormen van bacteriën en virussen. Vanuit ons perspectief kunnen jullie een toename zien van dit soort zaken in jullie nabije tijdslijn.

De methode houdt het je verbinden in met je Hemelse Ziel, de BA. Deze daad moet je verbinden aan de rijken van licht die deel zijn van je wezen.

Alles dat in jullie kosmos bestaat kan gezien worden als een – kwalificatie van energetische uitdrukking van licht – zelfs jullie dichtste vormen van materie zijn essentieel een vorm van licht. Bij deze methode stel je je in verbinding met je aan Hemelse Ziel, je houdt daarbij de intentie en de verwachting vast die jullie energetisch bescherming zal verlenen en/of je zal helen. Je zendt deze bedoeling naar je Hemelse Ziel door de emotionele vibratie van waardering en/of dankbaarheid. Dit is eenvoudig de trillingsresonantie die het hoogste aspect van je wezen activeert.

Als je eenmaal deze bedoeling vergezeld van waardering of dankbaarheid naar je BA stuurt, verschuif je je bewustzijn naar je hartchakra, en ontvang je de energie van healing of bescherming in je hartchakra. Je kunt deze energie als een vorm van licht ontvangen of als geometrische patronen, of je kunt de sensatie hebben van het neerdalen van energie. Je kunt ook deze energie eenvoudig als gedachte of gevoel beleven.

Als eenmaal de energie in het hartchakra is ontvangen, is het klaar om uit te zenden.

Voor die fase zul je wat zuiver water nodig hebben, daar water dit soort informatie buitengewoon goed vasthoudt. Met die intentie houd je een glas water in je handen, je zendt die energie die in het hartchakra zit door je armen heen en door de chakra’s heen die in iedere handpalm zitten. Dan gaat de energie het water in via dit pad.

water
Het water doordringt het waterelement van je lichaam

We stellen voor dat je deze energie vermenigvuldigt door de procedure drie keer te herhalen, drie keer in totaal – twee meer dan de eerste. Dan drink je het water op.

Het water doordringt het waterelement van je lichaam en die helende en beschermende kwaliteiten doordringen uiteindelijk iedere cel in je lichaam.

Door deze actie kwalificeer je licht, en zorgt ervoor dat het door het centrale pad van je lichaam in je hart gaat en dan in het waterelement wordt gestuurd. Het bewustzijn van het water ontvangt deze energetica en als je die drinkt, ontvangt je lichaam het.

Als je je in de situatie bevindt waar je blootgesteld bent aan radioactiviteit kun je deze procedure beginnen zoals we die beschreven, je kwalificeert de energie die uit de BA komt om je te beschermen en te helen van de mogelijkheid van stralingsvergiftiging. Als jullie andere middelen hebben om jezelf te beschermen, dan zou je die ook moeten doen, maar ook als je zonder iets bent dan de middelen van je eigen bewustzijn, kun je je zelf beschermen en helen.

Als je bent blootgesteld aan neurotoxinen kun je hetzelfde doen. Als je midden in een epidemie zit van bacteriële en virale infecties, adviseren we je om hetzelfde te doen. Als jullie collectief meer in deze complexe en intense fase gaan van de Chaotische Knoop, zullen bacteriën en virussen sneller muteren. Deze methode zal jullie kunnen beschermen en helen van die muterende levensvormen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat jullie bescherming en heling creëren door de krachten van jullie eigen bewustzijn. Jullie hebben directe toegang tot je eigen lichtrijken. Jullie hebben het soevereine recht om de lichtrijken aan te zetten namens jezelf en namens jullie geliefde mensen.

Als jullie je in een van deze moeilijke situaties bevinden die we beschreven hebben, stellen we voor dat je dit Medicijn van Licht inneemt – en dat is het water dat je hebt opgeladen – verschillende keren per dag, zoals je intuïtie je zal vertellen.

De stoffelijke complicaties van de aardbeving in Japan en de resulterende tsunami zijn zeer moeilijk om mee om te gaan. Maar wij willen onze aandacht verschuiven van het stoffelijke naar het mentale, en naar emotionele en spirituele effecten die door zo’n ramp worden geschapen.

Vanwege het feit dat jullie in een Chaotische Knoop zitten en energieën uit de verre ruimte samen met zonnevlammen jullie energielichamen beïnvloeden, worden jullie als collectief meer beïnvloed. Wat we hiermee bedoelen is dat het getuige zijn van het lijden van jullie medemensen het hart schokt. Er is een erkenning dat hun positie makkelijk die van jullie kon zijn. Deze erkenning kan een opening in je hart scheppen en juist door het hart – jullie hart – worden hogere staten van bewustzijn gerealiseerd, en zodoende is de aardbeving in Japan, op veel manieren een aardbeving van het collectieve hart.

De tijd die voor jullie ligt, is niet makkelijk. Vanuit ons perspectief zijn de toegenomen aardeveranderingen aangekomen. Maar een resultaat van zulke gebeurtenissen is dat jullie tot op het merg zullen worden geschud en de massa hypnose stopt een moment. En in zulke uiterste en surrealistische verwoesting zien velen van jullie erg duidelijk dat jullie beschaving berust op vage gronden. We bedoelen dit letterlijk en figuurlijk.

En dus is ons advies voor deze fase van de Chaotische Knoop om het vermogen te leren en te beheersen om de Medicijnen van Licht voor jezelf te creëren, zodat als de tijd daar is, jullie weten hoe je deze kracht van bescherming en healing die in je eigen aard zit, kunt aanzetten en we stellen voor dat je door deze tijd heen navigeert niet alleen met je denken, maar met je hart – en laat je hart worden aangeraakt, want het komt door je hart dat jullie ascentie zullen maken via het spiralen pad naar jullie eigen grootheid.

The Hathors 16 maart, 2011 —————————————–

Tom’s Gedachten en Observaties

Ik heb de Hathors nu ongeveer 20 jaren gechanneld en hun Planetaire Boodschappen naar buiten gezonden vanaf februari 2003. En in al die tijd heb ik nooit eerder zo’n dringendheid gevoeld om een van hun communicaties door te sturen. Gewoonlijk gebruik ik enige dagen om er in te zitten en over hun boodschap na te denken voordat ik mijn commentaar schrijf. Maar die luxe heb op dit moment niet. Ze vroegen Judi en mij om deze specifieke boodschap zo spoedig mogelijk te posten, en dus maak ik mijn commentaar kort en ‘to the point.’

De centrale boodschap hier is dat alle menselijke wezens het vermogen hebben om wat de Hathors de Medicijnen van Licht noemen, te scheppen. En dit soort medicijn heeft de inherente mogelijkheid en potentie om ons te beschermen en te helen, niet alleen van radioactieve vergiftiging, maar ook van de effecten van neurotoxinen, en bacteriële en virale infecties.

De methode is simpel en direct. Daar sommigen van jullie die dit lezen misschien nieuw zijn voor het hele idee van de Hemelse Ziel (of de BA), laat me de plaats ervan verduidelijken en hoe je er je mee moet verbinden. De BA of Hemelse Ziel is een aspect van je eigen bewustzijn dat buiten de beperkingen ligt van tijd en ruimte. Enigen van jullie kunnen naar de Hemelse Ziel of ook het Hoger Zelf verwijzen. Maar hoe je die ook noemt, je Hemelse Ziel bestaat in wat de Hathors de lichtrijken noemen en dit aspect van jullie wordt aan de gang gezet als je het waardering of dankbaarheid toezendt.

de ba
Ba, Egypte 2e eeuw AD

Jullie BA heeft geen locatie in tijd en ruimte daar hij beiden te boven gaat.

Maar hij heeft een ingangspunt naar je energieveld, en die zit ongeveer op een armlengte af boven je hoofd. Als je je handen boven je hoofd zou houden en je vingertoppen samenbrengt, dan zouden je vingers in de buurt van dit ingangspunt zitten. En daar is het waar je je aandacht legt in de eerste fase van hun methode om een Medicijn van Licht te creëren. (merk even op dat het plaatsen van je handen boven je hoofd alleen als oriëntatie dient. Je zet je handen niet boven je hoofd als je die Medicijnen van Licht creëert).

Als je eenmaal je bewustzijn in het gebied van het BA punt zet, houd je in je denken de kwalificatie van licht vast die je wilt ontvangen. Laten we zeggen, dat je bijvoorbeeld bent blootgesteld of zal worden blootgesteld aan gevaarlijke vormen van radioactiviteit en dat je in gevaar bent om stralingsvergiftiging op te lopen. Nadat je je aandacht gelegd hebt op je BA punt boven je hoofd, houd je de intentie vast dat de energie die uit je BA afdaalt de energie van heling en of van bescherming is voor stralingsvergiftiging.

Dan stuur je het gevoel van waardering of dankbaarheid naar boven vanuit je hartchakra naar het BA punt boven je hoofd – terwijl je de intentie of kwalificatie vasthoudt dat de energieën die aan jou gegeven worden vanuit je Ba je zullen beschermen en of helen van stralingsvergiftiging.

Vervolgens verschuif je je aandacht van je BA punt naar je hartcentrum (in het centrum van je borst onder het borstbeen) en je wacht dan om de energetica van bescherming en healing te ontvangen vanuit je BA.

Degenen van jullie die nieuw zijn voor dit soort dingen kunnen enige keren meer de intentie of kwalificatie sturen met het gevoel van waardering of dankbaarheid naar jullie BA voordat je een antwoord merkt. Maar ga door om deze intentie te sturen samen met het gevoel van waardering en dankbaarheid naar je BA omhoog totdat je een afdaling van energie voelt. Als je die afdaling van energie uit je Hemelse Ziel voelt, verschuif dan je bewustzijn naar je hartchakra. Laat je hartcentrum deze energetica van bescherming en healing ontvangen.

Daarna zet je je handen om een glas zuiver water en zend de energetica die je ontvangen hebt van je Hemelse Ziel in het water. De energetiica van healing en bescherming die je hartcentrum zijn binnen gegaan zullen door je armen in het water gaan door de twee chakra’s die in het centrum van iedere handpalm zijn.

Herhaal dit proces drie keer in totaal. Drink dan het water op.

Als je in een hachelijke situatie zit, adviseren de Hathors je dat je een paar keer per dag Medicijn van Licht creëert en dat je het volgens je intuïtie opdrinkt.

Zoals de Hathors zeggen hebben de Medicijnen van Licht meer toepassingen dan alleen bescherming tegen- en healing van stralingsvergiftiging. Je kunt die gebruiken om jezelf te beschermen tegen en je te healen voor neurotoxinen, maar ook voor bacteriële en virale infecties. Alhoewel ze dit niet zeiden, vroeg ik de Hathors nadat ze deze boodschap gaven of de methode ook voor andere stoffelijke problemen kan werken zoals kanker. En ze zeiden dat de Medicijnen van Licht absoluut zeker op dezelfde manier met dit soort situaties omgaan – maar ook met andere.

Duidelijk is, als je te maken hebt met een serieuze situatie zoals stralingsvergiftiging, blootstelling aan neurotoxinen en of epidemieën van bacteriële of virale infecties, je jezelf wilt helpen met alle medische geneesmiddelen. Met andere woorden, deze methode is niet bedoeld om medische of openbare gezondheids toepassingen te vervangen, maar het is bedoeld om een toevoeging te zijn, iets dat je zelf kunt doen – voor jezelf.

Nadat zij hun boodschap hadden gegeven vroeg ik de Hathors of deze Medicijnen van Licht gemaakt kunnen worden voor mensen die niet in staat zijn om dit voor zichzelf te doen, zoals kinderen en dieren. Ze zeiden dat je dezelfde methode kunt gebruiken, behalve het feit dat je nu de intentie voor het kind of het dier maakt aan wie je het Medicijn geeft. Bijvoorbeeld, als je een Medicijn van Licht schept om jezelf te beschermen of te genezen van stralingsvergiftiging, zend je de gedachte mee dat de energetica die je van je Hemelse Ziel krijgt voor je eigen persoonlijke bescherming of healing is. Als je dit voor een kind of dier doet, zend je de gedachte mee dat de energetica die je van je Hemelse Ziel krijgt voor de bescherming of healing is van het wezen aan wie je het Medicijn gaat geven, zoals je kind of je huisdier.

Hier is het dat ik iets wil tussenzetten. Het is veel beter om iemand te leren hoe je een Medicijn van Licht creëert dan om afhankelijkheid te creëren. Het vermogen om Medicijnen van Licht te scheppen is een inherent vermogen in alle menselijke wezens. Het is deel van onze multidimensionele erfenis. En iemand bekrachtigen om dit voor zichzelf te doen is een dienst aan zijn of haar meesterschap.

Ik krijg persoonlijk een hekel als ik zie dat deze methode gebruikt wordt door “healers” om Medicijnen van Licht te creëren onder het mom van dat zij zelf speciale krachten hebben die anderen niet hebben. Deze methode om Medicijnen van Licht te scheppen is een menselijk geboorterecht en mijn gevoel is dat dit met alle mensen moet worden gedeeld.

Er is nog veel dat ik wil zeggen over deze eenvoudige methode om Medicijnen van Licht te creëren maar filosofische en metafysische observaties zullen moeten wachten op een andere keer.

De Hathors drongen aan dat we deze informatie zouden sturen en laten circuleren zo snel als dat mogelijk was.

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

©2011 Tom Kenyon All Rights Reserved  www.tomkenyon.com

©2011 Tom Kenyon All Rights Reserved You may make copies of this message in any media you desire and share it freely so long as you do not alter it in anyway, do not charge for it, credit the author and include this copyright notice. www.tomkenyon.com

Het origineel vind je op www.tomkenyon.com (engels)

 

4 REACTIES

 1. Heel mooi en zo waar, wij bestaan zelf ook voor een groot deel uit water. En je voelt heel duidelijk het verschil in je lichaam, wanneer iemand iets vriendelijks of liefs tegen je zegt. Je voelt je dan fijn. Maar als iemand schelt of iets boos zegt voel je je heel vervelend.
  Met rampen op aarde voelen mensen op andere cotinenten zich ook dikwijls geschokt. Het gaat als een golf over de aarde.

 2. Informatief artikel dit, over het Medicijn van Licht. Ik ben blij dat ik dit gelezen heb. 🙂 Ik ga er eens mee aan de slag.

  Toch blijf ik het een beetje een aparte naam vinden: Hathors. Jammer dat het erg klinkt naar de engelse vertaling van ‘Haters’ .

  Liefs, Susanne

 3. Dit is ook een belangrijk verhaal , medicijnen van het licht , een opmerkelijk verhaal , met een heel verhaal er om heen om en hoe het toe te passen , in deze wereld waar je waarachtigt vergiftigt wordt , ik ben er diep van onder de indruk , en ga mij er zeker in verdiepen .

 4. Boek: spelenderwijs spiritualiteit en creativiteit ontwikkelen bij jonge kinderen

  Auteur: Barbel Mohr

  Recensie: Er is al veel geschreven over de zogenoemde nieuwetijdskinderen. Zij zouden vanaf de jaren tachtig op aarde geboren worden om er een spirituele ontwikkeling op gang te brengen. In dit boek wordt beschreven hoe ouders spelenderwijs de ontwikkeling van spiritualiteit en creativiteit kunnen stimuleren bij hun kinderen. Er zijn veel spirituele leer- en doespelletjes opgenomen, zoals het maken van genezend water…

  Toevoeging:
  http://masaru-emoto.net/english/hado_commentary110324.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in