DELEN
Zon

Een Hathor Planetaire Boodschap door Tom Kenyon

3 januari 2011

Deelname Aan Zonnewinden

Opmerking: Deze boodschap gaat over het KA lichaam (een term uit de antieke Egyptische Alchemie) en spreekt over hoe je dit unieke energielichaam kunt gebruiken om zelf ascentie-energieën naar je toe te trekken vanuit de toegenomen zonneactiviteit. Voor degenen die onbekend zijn met de KA – je KA lichaam is een ‘onzichtbaar’ tweede lichaam dat de zelfde vorm en maat heeft als je stoffelijke lichaam. Dit energielichaam omhult het stoffelijke lichaam en doordringt het geheel. Naar dit lichaam wordt verwezen als het etherisch dubbel of spirituele tweeling. De Ka heeft ook overeenkomsten met wat het chi lichaam wordt genoemd in sommige tradities(Taoïsme) en met het prana lichaam of etherisch lichaam in bepaalde yoga tradities. Door zijn aard kan het KA eerst in zichzelf en dan in het stoffelijke lichaam, zeer weldadige energieën tot zich trekken die iemands spirituele evolutie kunnen versnellen.

De Boodschap

Jullie gaan nu een meer wisselvallige tijd binnen in termen van planetaire verandering.

ZonJullie Zon, de zonnester van jullie planetaire stelsel, neemt toe in energetisch potentieel en gaat een periode in van toegenomen wisselvalligheid, zonnevlammen en magnetische stormen. Terwijl die acties voor jullie in termen van je telecommunicatie en weerspatronen echte problemen zullen scheppen, zit er ook een immense evolutionair potentieel in die zonneactiviteit waarover we willen praten. (kijk naar www.spaceweather.com over de Zonnevlammen. Vert)

Net als jullie heeft jullie Zon ook een etherisch lichaam, een zonne KA, zoals je wilt. Dit etherisch lichaam van de Zon reikt miljoenen kilometers buiten de grenzen van de Zon zelf. Jullie Aarde zit goed binnen dit aurische veld van de etherische zon, en als de zonnevlammen en zonnewinden geladen partikeltjes door jullie nabijheid jaagt en jullie stoffelijk beïnvloeden, hebben ze ook etherische invloed. Inderdaad, deze zeer geladen deeltjes die een probleem brengen naar jullie stoffelijke dimensie zijn een soort van voeding voor jullie KA, jullie eigen etherische lichaam.

Jullie mentale houding en emotionele/trillingsstaat zijn het die bepalen of deze zonnedeeltjes een bron van voeding en evolutie zijn of eerder een bron van hindering/irritatie en devolutie.

In deze boodschap hebben we niet de bedoeling om de vele stoffelijke problemen te bespreken die voor je zullen opdoemen tijdens die periode van toegenomen zonneactiviteit, eerder willen we ons focussen op dingen die jullie helpen om de grootste evolutionaire vooruitgang te krijgen door wat er gebeurt met de Zon van jullie zonnestelsel.

Net zo als er erupties van vuur en foton energie vanuit de Zon zijn tijdens zonneactiviteit, zo zijn er ook uitbarstingen van spiritueel of interdimensionaal licht van binnenuit jullie KA -lichaam. Inderdaad, vanuit een perspectivisch zicht staat toegenomen zonneactiviteit gelijk aan een toegenomen activering van je eigen persoonlijke KA.

Er zijn diverse dingen die we voorstellen om gebruik te maken van deze evolutionaire katalysator. De katalysator waarover we spreken zal zich uitstrekken tot ver voorbij 2012 en heeft te maken met de stroom van wat wij noemen de zonnewinden. Dit zijn verschillende stromen van foton en magnetische energie die rondom en door jullie Aarde gaan. Door jezelf te openen voor die verschillende vormen van energie en door ze in je KA lich enorm aam op te nemen, versterken jullie je KA en versnelt het ascentieproces voor jezelf enorm.

Terwijl de zonne-energieën toenemen zullen ook jullie wisselvalligheid en onzekerheid toenemen, maar ook jullie mentale en emotionele werelden. Onredelijkheid en impulsief gedrag zal omhoog rijzen. Problemen met cognitieve functionering en herinnering zullen ook plaats vinden in die verhoogde cycli van zonneactiviteit.

De eerste stap om deze zonne-energieën te gebruiken voor jullie ascentie in bewustzijn, is om hun aard te begrijpen en niet om hun effecten te weerstaan.

Het is belangrijk te begrijpen dat de veroorzakende werkzaamheid in deze tijd van de toegenomen zonneactiviteit oorspronkelijk niet uit de Zon zelf komt maar dat die uit de Centrale Zon van onze eigen melkweg afkomstig is. Deze stroom van sterke katalysator- energieën uit de Centrale Zon naar onze Zon is de voornaamste reden voor de evolutionaire potentiëlen van deze speciale cyclus van zonneactiviteit. Omgekeerd wordt de Aarde zelf ook beïnvloed, specifiek door haar KA – haar eigen etherische lichaam.

Dus is het eerste wat je moet begrijpen dat er geen ontsnappen mogelijk is uit deze evolutionaire katalysator. Jullie zijn hier om deze reis uit te rijden, of je het nu graag wilt of niet. Dus is de eerste stap om dat wat voor de deur staat, niet te weerstaan.

De tweede stap is om dit te omarmen en die energieën te gebruiken voor meesterschap – om op de staart van de draak mee te rijden – zogezegd. In dit geval wordt met de draak de Zon bedoeld en met de staart de zonnewinden. Jullie kunnen in deze periode tot grote hoogten opstijgen als je de moed en de methode maar kon vinden om dat te doen.

De derde stap bij het gebruik van de zonnewinden is om ze direct jullie KA te laten beïnvloeden, door een uitnodiging, en dit wordt door je hart gedaan. Speciaal kies je ervoor, door een daad van persoonlijke wil, om in de trillingsharmonieën binnen te gaan van waardering of dankbaarheid.

Het is belangrijk te begrijpen waarom we dit voorstellen. Jullie drukken geen waardering of dankbaarheid uit persé naar het universum voor de zonnewinden. Jullie kiezen ervoor om in een van die hoog emotionele staten binnen te gaan omdat die een Energie Aantrekker zullen scheppen. Met andere woorden ga je een staat van waardering of dankbaarheid in om pragmatische (zeg maar: zakelijke) redenen.

Deze emotionele staten doen de ontvankelijke harmonieën van je KA toenemen, en dat transformeert jullie gehele KA lichaam in een ontvankelijke vortex (spiraal), en deze trekt zelf de foton en magnetische energieën van de Zon naar zich toe, terwijl ze snel de trillingssnelheid in je KA lichaam, je eigen etherisch lichaam, verhogen of versnellen.

En door de KA is het dat je binnengaat in het ascentieproces. Er zijn, onnodig te zeggen, vele paden en manieren om de ladder op te gaan die naar boven voert in hogere staten van bewustzijn, maar hoe het ook wordt gedaan, of door welke spirituele afkomst dit wordt bewerkstelligd, de KA, jullie KA is de fundering.

Het creëren van een Energie Aantrekker (Energy Attractor)

Bij deze eenvoudige maar hoog effectieve methode zet je je bewustzijn in je tweede lichaam, je KA. Dit energielichaam is van de zelfde vorm en maat als je stoffelijke lichaam, maar het is energetisch van natuur, in plaats van gemaakt uit vlees en bloed. Het doordringt iedere plek van je lichaam, en dus zitten alle cellen van je lichaam in de KA. Jullie KA is ook hogelijk ontvankelijk voor subtiele energieën specifiek voor alle vormen van licht en voor de geladen fotonen en magnetische energieën die de zonnewinden samenstellen.

Als je je bewustzijn in je KA laat rusten, genereer je bewust en bedoeld de voel-staat van waardering of dankbaarheid door een act van persoonlijke wil. Die doet de harmonieën verschuiven van je KA naar een hogere trillingsgraad wat noodzakelijk is zodat die een Energie Aantrekker wordt.

Als jullie doorgaan om jezelf vast te houden in de emotionele harmonie van waardering of dankbaarheid, realiseer je dan dat je ondergedompeld bent in de foton en subtiele energieën van de zonnewinden. Jullie baden letterlijk in die energieën of je je er nu bewust van bent of niet. Als je dat bewustzijn bewaart, samen met de emotionele staat van waardering of dankbaarheid, zal jullie KA automatisch de ascentie vergrotende energieën van de zonnewinden in zich trekken.

Blijf zo lang als je kunt in deze staat van hoge ontvankelijkheid, neem deel aan de zonnewinden en laat je KA deze potente transformerende en optillende energieën ontvangen.

Jullie zullen enorm voordeel hebben van de zonnewinden als je regelmatig en vaak je zult verbinden aan deze eenvoudige methode.

Het Kristallen Paleis in Meditatie

We stellen je ook voor dat je van tijd tot tijd experimenteert, op regelmatige basis, met de geluidsmeditatie die we eerder gaven, met de titel The Crystal Palce Within. ( Links naar instructies voor meditatie, die een audio track heeft voor deze geluidsmeditatie, verschijnen aan het eind van deze boodschap.)

In het Kort

Als wij onze op dit moment waarschijnlijke toekomst bekijken, staan jullie voor een enorme storm. De geboorte van deze woestheid komt uit het hart van de kosmos en is niets minder dan de voorbode van immense verandering. Vrees die intensiteit niet. Omarm hem en rijd er mee naar de hoogtes van je eigen bewustzijn. Door dit te doen, zul je een licht voor jezelf worden en voor elkaar.

The Hathors.   January 3, 2011

(Information given January 3, 2011; posted January 27, 2011.)

Link to the Instructions and audio file for the Crystal Palace Within Sound Meditation

Link to the instructions and audiofile The Crystal Palace Within and Opening the Halls of Amenti.

Tom’s Gedachten en Observaties

De methode van de Hathors om een Energie Aantrekker te Scheppen, is de centrale kern van deze boodschap. Doordat ik er vele keren en bij veelvoudige situaties mee heb gewerkt, kan ik eerlijk zeggen dat het delivers the goods (dat het de goederen aflevert, zegt hij en het werkt dus) En het is echt de aandacht waard van degenen die met ascentie energieën willen experimenteren, speciaal in de optimale tijd als deze voor een versnelde evolutie (zoals in de zonnewinden).

Een van de schoonheden van deze eenvoudige, maar elegante methode is dat het de KA snel opbouwt, en dit kan worden gedaan zonder enige hocus pocus, wat betekent, je kunt er direct ingaan, binnen een paar minuten, zonder enige inleiding. Maar er zijn enkele kritieke overgangsfases in de methode waarvan ik denk dat het nuttig is die verder toe te lichten.

Beetje voorzichtigheid wordt aangeraden

Voordat we verder gaan voel ik dat het goed zou zijn om hier een waarschuwing bij te zetten. Dit is geen methode voor doelloze, nieuwsgierige zoekers. Het opladen van het KA lichaam met extra energie is een krachtige en intense onderneming, die je niet te licht (volgens mij) moet binnengegaan.

Een reden hiervoor is dat als de KA energetisch wordt opgeladen, er een duidelijke toename zal zijn met de waarschijnlijkheid dat je de stoffelijke wereld als illusionair gaat ervaren.

Bijvoorbeeld, na speciaal sterke sessies met de Methode (dat is het Scheppen van een Energie Aantrekker) beleef ik mijn KA net zo levendig (alhoewel niet altijd) echt als ik mijn stoffelijke lichaam beleef. Op die momenten ben ik me zoals gewoonlijk bewust van mijn stoffelijke omgeving (via mijn vijf zintuigen), maar dit heeft een surrealistische tonale kwaliteit, en soms heb ik de heldere indruk dat ik tegelijkertijd in twee lichamen ben – mijn stoffelijke- en mijn KA lichaam.

Dit is in feite een van de voornaamste verschuivingen van de aandacht die plaats kunnen vinden als je werkt met de KA. En ik denk dat iemand er goed aan zou doen om je van deze mogelijkheid je bewust te zijn. En dus, als dit opkomt, moet je niet denken dat je je mentale grip kwijt raakt op de werkelijkheid – en daarom licht ik dit punt toe.

Ik denk dat het goed is te zeggen dat als je de Methode toepast, je uiteindelijk de stoffelijke werkelijkheid op nieuwe manieren zult voelen – specifiek als je KA de kritieke massa bereikt. Met kritieke massa bedoel ik die momenten waarop je KA zo is opgeladen dat hij je waarneming van de werkelijkheid beïnvloedt.

Op die momenten kun je verdergaan en zult dat waarschijnlijk ook doen, om de wereld door de vijf zintuigen te bekijken maar je kunt het ook zien via het spel van Maya (de illusie van de zintuigen en de zintuiglijke wereld.) Dit kan amusant, hilarisch en zegenrijk zijn, of nogal desoriënterend, eerlijk gezegd.

In feite kan het opladen van de KA resulteren, zoals ik eerder zei, in de vreemde perceptie van twee lichamen te hebben – een stoffelijk en een energetisch. Daar dit een feitelijk teken is van progressie in termen van ontwikkeling van de KA, kan het ook mentaal problematisch zijn als je er niet op voorbereid bent.

Mentale desoriëntatie veroorzaakt door de wereld als een illusie te zien, moet niet worden onderschat, specifiek als je intellectueel en filosofisch niet op zo’n waarneming voorbereid bent.

Dit brengt ons natuurlijk op een filosofisch woordraadsel – is de wereld echt of is het een illusie begaan door de dans van subatomische partikeltjes aangedreven door quarks en quirks uit het kwantumrijk? Voor mij is de wereld werkelijk en onwerkelijk. En wat bepaalt onze perceptie erop, het hangt af van wat er gebeurt in ons brein, en in het geval van de KA, ook van onze etherische tweeling.

Het Niyama van ethische beperking

Ik voel persoonlijk dat iemand die er voor kiest om zijn of haar KA op te laden met de ascentie energieën enigszins filosofisch onderlegd moet zijn wat betreft persoonlijke ethiek – dit is, wat laat je jezelf doen en wat zul je jezelf niet laten doen.

De reden hiervoor dat als jouw KA meer energie krijgt, bepaalde soorten mentale/spirituele krachten op natuurlijke wijze omhoog gaan. Het is ook vitaal te begrijpen (in mijn opinie) dat soms negatieve aspecten van het leven van je bewustzijn ook omhoog kunnen komen. Deze inherente onprettige situatie (dit is de nederige realisatie dat er iets negatiefs in je zit) is feitelijk een gelegenheid voor groter zelf-inzicht (als je je zelf-bewustzijn wil omarmen boven het niet-bewust zijn)

Zeer eenvoudig neergezet, helpt het Niyama Constraint je door een grens te zetten aan gedrag, of dit nu openlijk (dit betekent in de buitenste wereld) of subtiel is (in de innerlijke werelden).

Het is aan jullie om te bepalen welke ethische beperkingen je verkiest. Maar voor degenen die hier niet veel over nagedacht hebben, bied ik een simpele , heilzame niyama aan:

“Ik zal er naar streven om niet nadelig (onschadelijk) te zijn voor mezelf en voor anderen.” Door te streven dat je onschadelijk voor jezelf en anderen bent, schep je een mentaal pad dat jou en anderen helpt terwijl je de Ladder op klimt van je eigen bewustzijn naar hogere staten van zijn.

Maar als je dat niet wilt of niet in staat bent om deze eenvoudige beperking voor je gedrag te omarmen, of voor nog een andere iets van jouw keuze, dan raad ik je ten sterkste aan dat je weg blijft bij deze manier van bouwen aan je KA.

Praktische Suggesties

Volgens de Hathors wordt iedereen die leeft beïnvloedt door de zonnewinden, of ze de energie ervan nu uitnodigen of niet. Voor sommigen van ons worden ze ronduit gekmakend en moeilijk om vol te houden. Anderen van ons zullen diezelfde energieën gebruiken om de tonale schaal van hun opgestegen bewustzijn op te tillen en omhoog te brengen.

Er zijn veel graden of gradaties bij het ascentieproces en als je de Hathor boodschappen vroeger niet hebt gelezen, zoals die, die getiteld is The Art of Jumping Timelines, stel ik voor dat je er over denkt om dat te gaan doen. ( die is van 3 augustus, 2010, als je die niet meer hebt, of later de Hathors bent gaan lezen, kun je die opvragen bij vertaler) Die legt het basis concept uit van hoe je dat kunt doen. Jullie kunnen dat in het Engels vinden in de Hathor Archives van onze website.

Als je voorbereid bent op de snelle expansie van bewustzijn en activering van je KA, wat deze methode brengt, dan heb ik een paar praktische suggesties.

Ten eerste, ontdek waar je punt van evenwicht ligt. Als je werkt met de Methode zul je je eigen persoonlijke punt van welzijn ontdekken, dat betekent hoeveel toegenomen energie je in je KA kunt tolereren. Als je voortdurend met de Methode werkt, zul je in staat zijn om met meer energie om te gaan. Maar duw de rivier niet op, zogezegd. Wees lief voor jezelf en wees bescheiden.

Ik stel ook niet voor dit te doen vlak voordat je gaat slapen, of je slaapt helemaal niet meer! Opnieuw, ieder van ons is anders maar sommigen van jullie kunnen het wel een goed kalmeringsmiddel vinden. Ik niet.

Overgangsfasen van de Methode

Er zitten drie fundamentele fases in deze techniek.

Eerste Fase

Zet je besef in je KA lichaam, in je spirituele tweeling of in je etherisch dubbel, zoals het soms (de KA wordt genoemd). Daar de KA de zelfde maat en vorm heeft als je stoffelijke lichaam, wordt de innerlijke ruimte van je gehele stoffelijke lichaam doordrongen door dit energielichaam.

Tweede Fase

Terwijl je je focus gericht houdt op het gehele KA lichaam (van kop tot tenen) verschuif dan je emoties naar de harmonieën van waardering of dankbaarheid. Je doet dit door je gewoon het gevoel van waardering of dankbaarheid te herinneren. Dit schept de harmonie die nodig is voor de opbouw van de Energie Aantrekker. Deze emotionele toon is absoluut nodig om de Energie Aantrekker te scheppen zoals de Hathors beschrijven in hun boodschap hiervoor.

Derde Fase

Ga door met het richten van je mentale besef in je KA, en houd tegelijkertijd de harmonie van waardering en dankbaarheid vast, weet dat je in een zee zit van foton en magnetische energieën. Je wordt ondergedompeld in de zonnewinden zonder dat je iets anders hoeft te doen. Als je eenmaal dit concept kunt vasthouden samen met je aandacht in je KA en terwijl je de harmonieën van waardering en dankbaarheid vasthoudt, zal je KA automatisch beginnen om de ascentie versterkende energieën van de zonnewinden binnen te halen.

Dit kan een gewaagde fase zijn voor beginners daar de foton en magnetische energieën van de zonnewinden zichzelf niet presenteren door middel van de vijf zintuigen. Deze energieën zijn te subtiel om bespeurd te worden via de zintuigen. Maar, het KA lichaam kan en zal ze ontdekken en zal ze in zichzelf trekken net zo iets als (om een biologische metafoor te gebruiken) een plant de aanwezigheid van water merkt en het water zoveel als nodig is, naar zich toetrekt.

Opnieuw, ieder mens is uniek in hoe hij of zij de stoffelijke wereld en de subtiele werelden van bewustzijn waarneemt. Deel van het ontdekkingsproces dat ontstaat bij de creatie van een Energie Aantrekker is om uit te vinden hoe deze subtiele fotonische en magnetische energieën zich aan je presenteren. Terwijl je doorgaat met de Methode te werken zul je meer bekend raken en je goed voelen bij hoe je persoonlijke beleving met deze unieke subtiele energieën is.

Een Experiment in Bewustzijn en Healing

Een van de fascinerende dingen bij deze methode om energie aan te trekken naar de KA, is dat dit kan gebruikt worden om ook healing en transformatieve energie te sturen naar het stoffelijke lichaam.

Daar de KA iedere ruimte van het stoffelijke lichaam penetreert, is er geen weefsel, orgaan of systeem dat buiten de KA ligt. Als resultaat hiervan is het mogelijk om ascentie-energieën (d.i. via de zonnewinden) niet alleen in de KA te trekken maar ook in het stoffelijke lichaam. Dit is natuurlijk een theoretische verklaring die als ware moet worden bewezen, of niet, door jullie door directe ervaring – jullie ervaring.

Ik noem deze toevoeging aan de Methode (dat is Scheppen van een Energie Aantrekker) Een Experiment in Bewustzijn en Healing omdat ieder van ons zijn eigen manier om er mee te werken uitvindt, om te werken met de helende potentiëlen hiervan die uniek voor ons zijn.

Bewustzijn en Healing is omdat ieder van ons zijn eigen weg zal ontdekken om met de helende potentiëlen ervan te werken die uniek voor ons zijn. Misschien enkele dingen die ik opgemerkt heb toen ik op die manier werkte met mijzelf, zal nuttig voor anderen zijn.

Mijn eigen persoonlijke ervaring is dat nadat ik de energieën van de zonnewinden in mijn KA trek en mijn KA lichaam zich zelf een tijdje heb laten opbouwen, verschuif ik gewoon mijn aandacht naar een gebied van mijn lichaam dat “healing” nodig heeft en daar energie het bewustzijn volgt, gaan de subtiele energieën van mijn KA in het gebied waar ik mijn aandacht leg.

Dit is geen concentratie. Ik herhaal, geen concentratie. Het is net zo makkelijk als adem inhalen of een veertje optillen. De subtiele energetica in je KA zal zonder moeite overal in je lichaam gaan waar je je aandacht op richt – als je de beweging maar toestaat.

Terwijl de stroom van subtiele energieën vanuit mijn KA in het gebied van mijn lichaam gaat dat “ondersteuning” nodig heeft of “healing”, voel ik dat het weefsel in die gebieden wat wordt opgeladen met energie, maar toch duidelijk minder intens dan zoals mijn KA wordt opgeladen door de zonnewinden (dit is via de Energie Aantrekker). Voor mij verschijnt dit opladen van mijn cellen als een stoffelijke sensatie die of troostend en/of energie brengend is in het gebied waar ik op gericht ben. Soms zijn er diverse presentaties van interdimensionale waarnemingen zoals licht en soms zelfs innerlijk(of geestelijk) geluid.

Als je dit rijk van mogelijkheden wilt onderzoeken voor jezelf, dan zul je zonder twijfel bekend raken met hoe je de subtiele energieën van heling zult beleven terwijl ze in je stoffelijke lichaam stromen vanuit je KA.

Nog een ding om naar te kijken is dat healing- en transformatie-energieën uit de KA een snellere graad van trilling hebben (in relatie met het stoffelijke lichaam). Dus, kun je een soort psycho-spirituele ontgifting zien plaatsvinden als er veel energetische-opeenhoping zit een orgaan of gebied van het lichaam waar je je op richt.

Het is zeker mogelijk om healing en transformatorische energie te sturen vanuit de KA naar een gebied van je stoffelijke lichaam zonder enige oncomfortabele reacties te hebben. Maar, als je dit ongemak beleeft, specifiek die van een mentaal/emotioneel soort, kun je er over denken om een artikel te lezen dat ik enige tijd geleden schreef – Psycho-spiritual Detoxification: Thoughts and Observations— dat je kunt vinden in de sectie Articles van de website. (dit is in het Engels. Ik wil het artikel vertalen dan stuur ik het iedereen later onder de naam: TomKenyonPsychoDetox.doc . dit kan niet zo snel.. )

Mijn andere suggestie is om wat water te drinken als je een specifieke sterke reactie hebt beleefd in je stoffelijke lichaam nadat je Het Experiment (in Bewustzijn en Healing) hebt gedaan.

Laatste Gedachten

Ik stel voor om met de Methode te experimenteren (gewoon door de Energie Aantrekker op te bouwen, zoals beschreven door de Hathors) in korte sessies als je er mee begint. Neem tijd en ruimte waar je niet wordt gestoord. Vijf of tien minuten is meer dan genoeg tijd om mee te beginnen. Nadat je de KA hebt opgeladen, gebruik je enige minuten om je KA, je stoffelijke lichaam en je onmiddellijke omgeving te voelen zoals het zich presenteert aan je door je vijf zintuigen. Dit sensen/voelen/merken van je KA, je stoffelijke lichaam en de omgeving zal je helpen om de opgeladen energieën effectiever te integreren. Denk eraan dat de werkelijkheid van de KA niet de werkelijkheid van de stoffelijke wereld of je stoffelijke lichaam omringt. Het is een vergroting van het stoffelijke; het is in feite een andere dimensie van bewustzijn.

Dit is een totaal subjectieve oproep voor jullie over hoe lang en hoe vaak je met de Methode werkt. Naast het binnengaan van dit werk met nieuwsgierigheid, denk ik dat een van de belangrijkste dingen is om verheugd mee te zijn als je een Energie Aantrekker schept. Uiteindelijk, als schepper, wil je niet dat vreugde deel is van wat je schept?

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

©2011 Tom Kenyon All Rights Reserved You may make copies of this message in any media you desire and share it freely so long as you do not alter it in anyway, do not charge for it, credit the author and include this copyright notice. www.tomkenyon.com
Om de voorgestelde muziek te downloaden click je hier   Crystal Palace Within Meditation click here (engels)

Het origineel vind je op www.tomkenyon.com (engels)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in