>>>In het kort: Het analyseren van je dromen is interessant, maar ook lastig. Het is altijd de moeite waard om over de mogelijke betekenis van onze dromen na te denken. In dit artikel lees je wat terugkerende dromen en nachtmerries over ons leven kunnen zeggen.Hoe kun je je dromen gebruiken om na te denken over je leven? Om deze te verbeteren? Misschien proberen ze je iets te zeggen, en misschien kun alleen jij ze interpreteren? Of misschien niet?

Je wordt achterna gezeten, maar je weet niet zeker door wat of wie. Het voelt alsof er iets zeer kwaadaardigs achter je bevindt. Beter kijk je niet over je schouder. Je benen veranderen in gelei, je ademhaling wordt zwaar. Of misschien ben je eigenlijk hartstikke laat en lijkt het alsof je nooit op je bestemming gaat aankomen, hoe snel je ook gaat of hoe groot je stappen ook zijn. Het lukt je niet om te snappen wat er gebeurt, je weet alleen dat stoppen geen optie is. Dus je rent en rent en rent, tot je benen het begeven.

En dan schrik je wakker.

Het was gelukkig maar een droom, hoewel je nog even de tijd nodig hebt om het gevoel van je af te zetten.

De droom dat je wordt achternagezeten is een van de meest voorkomende thema’s in dromen – samen met dromen waarin je valt, seksuele ervaringen opdoet en allerlei dromen over school en studeren. Sterker nog, uit een onderzoek bleek dat het thema van de achtervolging de meest voorkomende droom onder de deelnemers was, en dat dit thema het vaakst werd opgenoemd als het vroegste voorbeeld dat ze zich konden herinneren.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Deze veelvoorkomende thema’s zijn vaak te vinden bij mensen uit veel verschillende culturen en geografische achtergronden. Wat zou er zitten achter dit wonderbaarlijke mysterie van de menselijke geest, en bekijken we het wel vanuit de juiste hoek?

Onopgeloste problemen

Droom-theoretici gaan vaak uit van een psychologische interpretatie van terugkerende dromen. Bepaalde beelden, zoals dat je naakt voor de klas staat of door lange gangen rent, geven context aan krachtige emoties of interne conflicten van de dromer. Zo wordt naakt zijn geassocieerd met gevoelens van schaamte en hulpeloosheid. Het beeld kan dus vanuit je onderbewuste komen omdat je deze gevoelens onderdrukt als je wakker bent.

Dit soort verklaringen kunnen intuïtief juist voelen voor veel van je dromen.

Misschien bevind je je in je dromen vaak terug in de klas, waar je zakt voor een examen, of jezelf uit de nesten probeert te werken. En als je erover nadenkt, zijn er genoeg opties waar dat vandaan kan komen. Misschien heb je het trauma van je schooltijd nog niet verwerkt en lijd je onder de angst voor wat er gebeurt als je niet goed genoeg bent. Misschien maak je een stressvolle tijd door en verbind je onderbewuste stress standaard met het klaslokaal, zelfs al ben je al jaren van school af.

Dit soort beelden en ervaringen uit je jeugd worden zo diep in onze geest begraven, dat het verborgen thema’s worden in onze volwassen levens, ongeacht of we slapen. Dat is dan ook wat de psychoanalyse al decennia aantoont. Maar door betekenis te geven aan deze beelden, vervaagt de grens tussen het mystieke en het overdreven letterlijke, waardoor je jezelf gemakkelijk kunt misleiden.

Context geven

Het is belangrijk dat je begrijpt dat er geen definitief antwoord bestaat. Dat wil zeggen, een bepaald thema kan doorgaans worden geïnterpreteerd met eenzelfde betekenis, maar onze eigen ervaringen en persoonlijkheid geeft het altijd context. Carl Jung suggereerde dat ‘dromen onze bewuste en onbewuste levens integreren’ in een proces dat hij ‘individuatie’ noemt. Zodoende hoeven ze niet geïnterpreteerd te worden om hun functie te verrichten.

Een terugkerende droom kan je inzicht geven in een trauma of probleem, dat je op moet lossen voor je eigen welzijn en mentale gezondheid. Maar op deze tocht om onszelf en ons onderbewuste beter te begrijpen, staan er veel obstakels tussen ons en de duidelijke, verlossende droominterpretatie waar we naar op zoek zijn.

Hoe we onze dromen benaderen

Als we kijken naar het fenomeen van slaapverlamming, kunnen we duidelijk zien dat we niet tot antwoorden over de mystieke wereld van droomervaringen komen met alleen wetenschappelijke verklaringen. En eigenlijk geldt hetzelfde voor alle dromen en nachtmerries.terugkerende dromen

Van psychologische tot fysiologische mechanismen in onze slaap, zijn er allerlei factoren die vormgeven aan onze droomervaringen. Daarom kan ons perspectief niet van één kant komen. Zo kan de vaak gedroomde droom dat je tanden uitvallen een symbolische interpretatie hebben, bijvoorbeeld een gedeelde angst voor de tandarts. Misschien komen dit type droom vaker voor onder mensen die tandenknarsen, wat weer een fysiologisch aspect zou zijn.

Het fysiologische aspect kan pijnlijk banaal klinken voor zoiets spiritueels en mystiek als de droomwereld, maar we zouden veel kennis mislopen als we het onderschatten (of overschatten!) door haar alledaagsheid. Zo heeft elke slaappositie op een andere manier invloed op hoe je slaapt, omdat je op verschillende manieren drukt op delen van je lichaam en interne organen. Bij mezelf merk ik dat ik het vaakst opschrik uit nachtmerries als ik op mijn linkerzijde lig. In mijn research leerde ik tot mijn verrassing, dat er zelfs onderzoek is dat wijst op de correlatie tussen slapen op je linkerzij en enge dromen.

Toch is er nog een ontzettend belangrijk aspect dat maar al te vaak wordt overgeslagen: de culturele factor.

De gedeelde nachtmerrie

Als we het hebben over de culturele factor, kunnen we onmogelijk de wereldwijd gedeelde nachtmerrie overslaan: De man met de hoed (The Hat Man).

Deze mysterieuze schaduw met een hoed verschijnt aan vele mensen tijdens episodes van slaapverlamming. Als ik zeg dat hij aan ze verscheen, bedoel ik dat op de breedste en meest ambigue manier. Deze angstaanjagende episodes, waarin de hoofdrol gaat naar een man met een hoed die je kwaad komt doen als je op je kwetsbaarst bent, voelt voor de dromers zo echt als maar kan. Hij is zo realistisch en aangrijpend, dat iemand die last had van dit visioen een blog begon, The Hat Man Project, nadat zijn onderzoek uitwees dat anderen een vergelijkbaar figuur zien tijdens hun slaapverlamming. Het blog biedt nu ruimte voor anderen om hun ervaringen en gedachten te delen over dit angstaanjagende figuur.

Hoe is het mogelijk dat al deze mensen dromen over dezelfde, dreigende figuur? En als de staat van slaapverlamming een soort portaal is naar werelden die binnen onze realiteit bestaan, is het dan echt mogelijk dat de realiteit die parallel loopt aan de onze zo een duistere versie is?

Volgens één uitleg gaan mensen die iets totaal onbekends confronteren op zoek naar de cultureel meest beschikbare uitleg, zelfs in hun onderbewuste.

Een staat van verlamming in je slaap is iets onbekends, om het zacht uit te drukken. Het is een uiterst kwetsbare staat en roept je natuurlijke instinct op tot paniek.

Kwade geesten die op je borst zitten terwijl je slaapt, zoals dit fenomeen al eeuwen in de kunst wordt weergegeven, is zo een mogelijke verklaring voor je psyche. De man met de hoed zelf klinkt veel als Freddy Krueger. De film The Nightmare on Elm Street is ook gebaseerd op de ervaring van slaapverlamming, waarbij Freddy symbool staat voor het ontzettende gevoel van angst. Wat er eerst kwam, doet er niet toe. De man met de hoed is in de beleving van de dromers hartstikke echt geworden.

Wat betekent dat voor ons? Wat zit er achter jouw terugkerende dromen en nachtmerries?

Waarschijnlijk een beetje van alles, en misschien nog iets waar we nog helemaal geen weet van hebben.

De les

De droomwereld is een domein waar we erg weinig over weten, en dat is precies waarom we onze geest open moeten stellen voor alle mogelijkheden. Als we onze dromen en onszelf willen begrijpen, moeten we ons afstemmen op onze dromen en alle informatie stukje bij beetje verzamelen. Als we het aandurven om erin te springen, kan het onbekende wellicht minder angstaanjagend aanvoelen. Misschien zetten we wel de deur open voor nieuwe werkelijkheden.

Lees ook:

Zie je baby’s of ben je zwanger in je dromen? Dit kan het symboliseren

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

1 REACTIE

 1. Dank voor het plaatsen van dit artikel.
  Iedereen, werkelijk iedereen, stijgt ‘s nachts op naar de droomsferen maar het overgrote deel van de mensheid beseft dit (nog) niet. Het pad naar je ware zelf, de spirituele zoektocht naar wie je werkelijk bent, verloopt via je binnenkant en voor een groot deel via je dromen. De betekenis van slaap is dat je letterlijk op alle fronten stilvalt, zodat je ziel kan opstijgen naar de droomsferen, naar andere werkelijkheden en dimensies. Je ziel tracht via dromen het onbewuste aan jou bewust gemaakt. Zodat je jezelf, de wereld om je heen en jouw plaats daarin beter kunt gaan begrijpen. Dromen geven zicht en inzicht op je eigen pijnstukken en overwerkt traumaleed uit dit leven en vorige levens.
  Het volgende herkent vrijwel iedereen: je ligt in je bed en hebt nog een vaag besef dat je je ergens op het randje van waken-slapen bevindt. Dan plotseling voel je een soort “schok” door je heen gaan en lijkt het heel even alsof je uit je bed valt. Dit is echter precies het moment waarop je ziel weer terug “ploft” in je lichaam, nadat het je lichaam al had verlaten.
  Dromen tijdens de slaap is onbewust wandelen in het universum.
  Mediteren is hetzelfde als dromen, maar nu doe je het volledig wakker en bewust. Tijdens meditatie droom je niet, maar ontvang je visioenen.
  Ik deel vorengaande allemaal uit eigen ervaring. Tijdens slaap en meditatie reis je naar andere werelden en andere planeten/paralelle universa. Je ontmoet je zielenfamilie in de sterren en andere (buitenaardse) volkeren en luistert naar wat zij jou te vertellen hebben. Je bezoekt lichtsteden of Christal Citys en hun verlichte leiders en nog veel en veel meer. Dit is dé manier om je te herinneren wie je écht bent, waar je vandaan komt en wat je hier komt doen. De vraag is niet of jij die dit leest dit wel of niet ook mee maakt, de vraag is of jij luistert. De vraag is of jij stil kunt vallen, wakend of slapend en de ruis van de lijn kunt halen, zodat er ruimte komt om innerlijk te horen, te zien, te weten en te voelen.
  De ruimte om je heen is niet leeg, maar zit barstensvol wijsheid, informatie en energie. En via dromen of meditatie gaan die ongezien werelden open.
  In deze Nieuwe Tijd zal ieder mens die op het pad van spirituele ontwikkeling en transformatie loopt dit uiteindelijk ontdekken, begrijpen en (bewust) gaan toepassen.
  Nogmaals dank en ik hoop dat mijn aanvulling een waardevolle toevoeging en ondersteuning mag zijn.
  Warme groet van Mirjam Ros