Een nieuw jaar: wat gun je jezelf?

Als er één vraag is die je je komend jaar (en liefst ook de jaren daarna!) mag stellen, is het deze wel. Met een nieuw jaar dienen zich onvermijdelijk de ‘goede voornemens’ aan. Goede voornemens zijn een blijk van bewustzijn en dat juich ik dan ook van harte toe: er mag verandering komen.
Maar met de goede voornemens ontstaat er vaak een weerstand.  Het is een energetische beweging vanuit ons binnenste naar buiten, het is een energie van ‘moeten’ en moeite. Maar het kan ook anders!

Natuurlijke stroom

Gevoelsmatig kost het minder moeite als je denkt en handelt vanuit een energie waarin je mag ontvangen: van buiten naar binnen. Deze stroom is precies andersom en voelt zachter en natuurlijker. Met de vraag wat je jezelf gunt, zet je de deur naar fijne ervaringen wagenwijd open. In deze vraag ligt zelfliefde besloten, op een subtiele manier. Zodat ook de weerstand op zelfliefde beperkt blijft. Misschien is zelfzorg een betere benaming.

Hoe reageert je lichaam?

Begint het al te kriebelen bij de vraag wat je jezelf gunt? Komen er heimelijke verlangens aan de oppervlakte? Ervaar je weer perspectief, de mogelijkheid dat het anders kan?
Voel eens hoe je lichaam reageert op deze vraag. Bij mezelf voel ik een ruimte ontstaan in mijn hartsgebied en mijn borstkas zet uit. Ik merk dat er een glimlach op mijn gezicht verschijnt en ik voel  hoe, na een diepe zucht, een stroom energie zijn weg vindt door mijn lichaam. Het voelt als een feestje in mezelf!

Ervaar eens bewust wat er in jouw lichaam gebeurt als je deze vraag, liefst hardop, stelt. Je lichaam is het communicatiekanaal van je ziel. Kun je de aanmoediging vanuit je ziel ervaren? Dat is de bevestiging dat het jouw tijd is om jezelf meer te gunnen!
Laat je verlangens toe, in woorden, beelden of intuïtieve ingevingen. Misschien verlang je naar meer tijd voor jezelf? Om meer plezier te ervaren door die ene hobby op te pakken? Misschien gun je jezelf een fijnere relatie?

Keuzes vanuit Joy

Ken je de channellings van de Amerikaan Daryl Anka? Hij channelt Bashar, een hoogontwikkeld niet-stoffelijk wezen uit de toekomst. Bashar biedt inzichten en wijsheid over spiritualiteit, bewustzijn en de aard van de werkelijkheid.
Het volgen van je passie en je grootste plezier, zijn volgens Bashar de sleutel naar een leven vol voldoening, vervulling en blijdschap.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Bashar:

Volg jij het pad van de hoogste vreugde?
Handel naar je opwinding, je passie, wat voor jou het meest opwindend is, op dat moment. Doe dit elk moment dat je kunt.

Een nieuw jaar: wat gun je jezelf?
https://www.pexels.com/photo/rainbow-over-rippling-sea-in-nature-5708069/

Volg je het pad van het grootste plezier?

Deze vraag is bijna te groot om te bevatten, laat staan om te beantwoorden. Maak de vraag kleiner en ben je gedurende je dag bewust van keuzes die je maakt. Iedere dag biedt momenten waarop je een keuze kunt of mag maken. Al is het maar de tijd die je, naast je gewone bezigheden aan jezelf mag besteden. Door bewuster stil te staan bij dagelijkse keuzes, wordt helder of jouw keuzes gebaseerd zijn op gewoonte, plezier of ‘excitement’.

Kies je vanuit ‘excitement’ en plezier of vanuit angst? De basis van angst is divers: angst voor het onbekende, angst om de ander teleur te stellen, angst om te falen.
Maar bestaat dat eigenlijk wel, falen? Is het leven niet één groot leermoment?

Bescherming van jezelf of afwijzing van de ander?

Er rust nog een zwaarte op het maken van keuzes in jouw eigen belang, omdat we het gevoel hebben dat we daarmee anderen tekort doen. Wanneer je een keuze maakt voor jezelf, lijkt het misschien alsof je de ander afwijst. Zeker wanneer we grenzen aan geven.
Maar is dat eigenlijk wel zo? Of mogen we dit steeds meer gaan zien als bescherming van ons zelf? Bescherming mag je ook zien als zelfzorg en zelfliefde.
Wanneer je begrenst vanuit je hart, is er geen reden voor schuldgevoel.

Wanneer verzoeken van anderen te belastend of niet passend zijn, mag je de verantwoordelijkheid bij de ander laten. Daarmee gééf je de ander ook iets, namelijk de mogelijkheid om zelf zorg te dragen voor zijn of haar probleem en dit eventueel op te lossen
Dienstbaarheid en loyaliteit worden gezien als deugd, zeker als het familie betreft. Er is nik mis met dienstbaarheid, mits het geen opoffering is.

Wees niet bang dat je egoïstisch wordt. Het zit in de aard van de mens om anderen te helpen, het geeft blijdschap en vervulling. Door hier bewuste keuzes in te maken, maakt vanzelfsprekendheid plaats voor helpen vanuit je hart.

We zijn scheppers

Misschien vind je het nogal een omslag, leven volgens je hoogste plezier en neem je tot nog toe genoegen met een leven dat rustig voortkabbelt. Gun jezelf de tijd en ruimte om deze verandering te maken en bereid je gewenste verandering energetisch voor.
Weet wel dat het vanuit kosmisch perspectief echt de bedoeling is dat je trouw bent aan jezelf. In mijn werk wordt er vanuit de energetische wereld steeds luider de boodschap gegeven om keuzes te maken die goed voelen voor jou: vanuit je hart en in overeenstemming met je ziel.

Verlangens vanuit je hart en ziel willen gehoord en geleefd worden. Door hier gehoor aan te geven, word je het scheppende wezens dat je in essentie bent. Volg je passie en plezier, je zult zien dat je anderen inspireert.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap