DELEN

door Richard Hereijgers

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over “Nieuwe Energie”. Wat “Nieuwe Energie” is wordt mooi beschreven door de Crimson Circle: “Nieuwe Energie” is het nieuwe bewustzijn en de verhoogde trilling van de Aarde die de integratie mogelijk maakt van onze goddelijke aard in onze menselijke aard, het ervaren van je multidimensionaliteit, compassie, overvloedbewustzijn, en een energie die expanderend is. Ik heb hier mijn interpretatie beschreven wat dit zou kunnen betekenen voor een samenleving.

In een samenleving in de Nieuwe Energie leven mensen vanuit hun hart en is er ruimte voor iedereen. Mensen leven en werken vanuit passie, mensen krijgen de ruimte hun passie te ontdekken en te ontwikkelen. Er zijn geen hiërarchische structuren: mensen werken autonoom in samenwerking. Er is onderling vertrouwen waardoor heel veel controlerend werk niet meer nodig is. Mensen werken op de tijd waarop ze op hun best zijn en die ze zelf bepalen. Zo’n 20 uur per week is voldoende, zodat men ook voldoende tijd heeft voor zichzelf, persoonlijke ontwikkeling, een gezin, familie en vrienden, etc.

Ieder mens heeft ten alle tijde toegang tot basisvoorzieningen: woonruimte, voedsel, gezondheidszorg en educatie. Het leven is eenvoudig en er is overvloed. Het fenomeen “bezit” bestaat niet meer: mensen kunnen gebruik maken van wat ze nodig hebben. Men leeft in woongemeenschappen waar mensen elkaar kennen en verantwoording voor elkaar nemen. Mensen hebben weer meer contact met de natuur. Iedereen levert een zinvolle bijdrage aan de gemeenschap. In deze samenleving leven ouderen midden in de samenleving en worden ondersteund. Kinderen en jongeren krijgen de ruimte om te spelen en hun eigen talenten te ontwikkelen. In opvoeding en educatie is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, lessen in communicatie, gezondheid, natuur en spiritualiteit. Er is veel aandacht voor lichamelijke en geestelijke gezondheid en doordat men leert gezond te leven zijn vele (welvaarts)ziekten niet meer aan de orde. Het natuurlijk genezingsvermogen wordt gestimuleerd en er is sprake van een holistische benadering.

Oorlogen zijn er niet omdat er geen reden voor oorlog meer is. Er heeft een herverdeling van rijkdom plaatsgevonden, er is respect voor elkaars geloofsovertuigingen en er is geen wapenindustrie meer.

Iedereen maakt op een gelijkwaardige en respectvolle manier gebruik van de Aarde. Er wordt verantwoord omgegaan met natuur en milieu, respectvol omgegaan met dieren en er wordt op een duurzame manier geleefd. In de landbouw wordt er gekozen voor een biologische aanpak.

De diverse media geven een evenwichtig beeld van wat er in de samenleving gaande is.
TV-programma’s leggen de nadruk op bewustzijnsgroei.

Als mensen de onderling gemaakte afspraken schenden, dan gaan ze niet naar een geen gevangenis, maar krijgen deze mensen begeleiding.

Dit is een samenleving die we kunnen creëren en allerlei organisaties zetten zich hiervoor op kleine of grote schaal in. Om er enkele te noemen:

Politiek:
Partij voor Mens en Spirit
www.mensenspirit.nl
Nieuw Nederland
www.nieuw-nederland.nu
Heel Nederland
www.heelnederland.org
De Groenen
www.degroenen.nl

Ondernemen:
Spiritueel Ondernemers Netwerk
www.spiritueelondernemersnetwerk.nl
Pandora’s Enterprises
www.pandorasomniversity.com
Gaia Sira
www.gaiasira.nl

Wonen:
Ecudorp Alminde
www.alminde.nl
Ecolonie
www.ecolonie.nl
Transitions Towns
transitiontowns.nl
Kleinschalige Ecologische Samenleving
www.kesnl.nl
Vereniging Aardehuis
www.aardehuis.nl
Ecodorp Brabant
www.ecodorpbrabant.nl

Onderwijs:
Iederwijs
www.iederwijs.nl
Platform Eigentijds Onderwijs
www.durvendelendoen.nl
Centrum voor Creatief Leren:
http://centrumvoorcreatiefleren.nl

Financiën:
LETSbv. LETS Eindhoven:
lets.dse.nl
Gelre handelsnetwerken
www.gelre-handelsnetwerken.nl

Verbinding:
Humanity’s Team
www.humanitysteam.nl
Nederland in dialoog
www.nederlandindialoog.nl
Bruggenbouwen
www.bruggenbouwen.info
De Omslag
www.omslag.nl
Rechtsom Academy
www.rechtsomacademy.nl
Scheppersunie
www.scheppersunie.nl
Op weg naar een nieuwe ordening
www.op-weg-naar-een-nieuwe-ordening.nl

Bewustwording:
Crimson Circle
www.crimsoncircle.com
Niburu
www.niburu.nl
Argusoog
www.argusoog.org
Star-People
www.star-people.nl
Frontier
www.frontiermagazine.nl
Wij Worden Wakker
www.wijwordenwakker.org
Lichtpark2012
www.lichtpark2012.nl
Spiegelbeeld
www.spiegelbeeld.nl
Pateo
www.pateo.nl
Nieuwetijdskind.com
www.nieuwetijdskind.com
Multidimensional Life
www.multidimensional-life.com

Ook zie je je steeds meer jonge mensen interessante initiatieven nemen zoals :
Stichting Eigenwijze www.eigenwijze.org
JongMenS
www.jongereninspiratiedag.nl
De makkelijke moestuin
www.makkelijkemoestuin.nl

Deze lijst is natuurlijk verre van volledig, ik kan hem wel blijven aanvullen. Nog veel meer mensen en organisaties zijn actief. Overigens wil ik niet beweren dat deze organisaties allemaal werken vanuit Nieuwe Energie, maar het begin is er.

Ik ben zelf betrokken bij enkele van deze organisaties. Ik ben geïnspireerd door de Crimson Circle, ik organiseer Lichtpark2012, ik doe mee met Nederland in Dialoog, ik ben lid van de Partij voor Mens en Spirit, ik ben aangesloten bij het Spiritueel Ondernemers Netwerk, er staan wel eens artikelen van mij op Niburu en ik organiseer Multidimensional Meetings. Hoewel de uiteindelijke doelen en visies vaak sterk overeenkomen, verschilt de wijze van aanpak vaak enorm. Ik verbaas me wel eens over de stelligheid van mensen als ze me proberen duidelijk te maken dat hun aanpak echt het beste werkt. Ik kan hen vaak bevestigen dat hun aanpak inderdaad goed is. Ik vind namelijk (bijna) alle vormen van aanpak goed. We hebben ze allemaal nodig, en ik ben blij als mensen er überhaupt mee bezig zijn en een vorm gevonden hebben. De één werkt vanuit “Er is meer”, de ander vanuit “Er klopt iets niet” en weer een ander leeft vanuit “Ik ben”. Johan Oldenkamp heeft dit onlangs in november 2009 in Spiegelbeeld mooi beschreven. Ik herken mezelf in alle drie de houdingen. Het is allemaal goed. Ik weet dat er meer is, ik ben me er van bewust dat er heel veel niet klopt in de huidige maatschappij. Ik houd de samenleving in Nieuwe Energie voor ogen, verbind me met veel mensen en blijf autonoom.

Het feit dat er zoveel mensen mee bezig zijn geeft vertrouwen dat de transformatie van de samenleving de goede kant op gaat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in