DELEN
boat-water-grass

2014 © Pamela Kribbe
 

Lieve mensen, Ik ben Jeshua. Ik groet jullie allen vanuit mijn hart. Voel mijn hart, ik ben met jou verbonden. Adem mij in…   Er is een broederschap tussen ons, een gelijkgestemdheid tussen mij en jullie en een nog grotere groep van zielsvrienden, van lichtwerkers. Sommige ken je, anderen niet, althans niet in aardse termen, maar er is een verwantschap, een groter verband waar jij deel van uitmaakt. Voel dat van binnen.

Jullie zijn allen bezig op aarde je weg te vinden, een balans te vinden tussen je aards zijn en je ziel zijn. Aan de ene kant ben je een aards mens, geboren in een lichaam met de aanleg tot een bepaalde persoonlijkheid en opgegroeid binnen een aardse cultuur en traditie. Aan de andere kant is er de grotere werkelijkheid van je ziel, je kosmische herkomst. Je ziel is veel ouder dan dit leven en heeft veel ervaringen opgedaan in uiteenlopende incarnaties. Als ziel ben je bovendien deel van een groter verband van zielsverwanten. Naast je aardse familie heb je een spirituele familie, die deels op aarde verkeert en deels in andere werelden vertoeft.

escher-waterJe aardse zelf en je zielezelf..

Het samenvoegen van je aardse zelf en je zielezelf is soms verwarrend voor jullie. Hoe integreer je beide? Velen van jullie voelen de realiteit van je ziel aan. Je voelt iets door je heen stromen dat ‘niet van de aarde is’, iets dat niet kan worden teruggebracht op je opvoeding, genen of culturele achtergrond. Er is iets unieks en ondoorgrondelijk dat jou jou maakt.

Gevoelige mensen vangen glimpen op van hun ziel, staan intuïtief in contact met een innerlijke wereld buiten ruimte en tijd, en willen daarin doordringen. Zij voelen aan dat hier hun Thuis, hun oorsprong ligt. En dat klopt. Echter, omdat jij als mens hier-en-nu leeft, is het nodig om het contact met de ziel aardse handen en voeten te geven. Het contact met je ziel moet je niet wegtrekken van de aarde, maar je er juist steviger opzetten, met bezieling en daadkracht. Dan heb je aarde en ziel geïntegreerd in jezelf.

Voorrang voor de Ziel..?

De reden dat dit nogal eens moeilijk gaat, is dat veel van jullie lichtwerkers de ziel op een verkeerde manier voorrang geven op je aardse persoonlijkheid. Kort gezegd is het de bedoeling dat jij je als aards mens laat inspireren door je ziel, terwijl jij degene bent en blijft die de keuzes maakt. Jij bent de vormgever van jouw leven. Laat me dit uitleggen.

De werkelijkheid van je ziel is meerdimensionaal. Dat wil zeggen: de ziel doet allerlei ervaringen op in het grote, weidse, eeuwige nu en van die ervaringen ben jij op de hoogte, maar niet bewust. Jouw ziel neemt gelijktijdig aan vele werelden deel, leidt meerdere levens in een lichamelijke vorm of in een minder dichte, meer etherische vorm. En jij bent één incarnatie, één ‘ervaringspoot’ van jouw ziel.

Op het moment dat jij je innerlijk op het niveau van je ziel beweegt, door middel van je intuïtie en heldervoelendheid, voel en ervaar je heel veel; mogelijke tijdslijnen, parallelle werelden, verleden, toekomst en heden vloeien door elkaar heen. Dit kan verwarrend zijn, want als aards mens, als individu gevormd door aardse omstandigheden heb je te maken met een concrete werkelijkheid, het hier en nu, waarin je een stap links of rechts moet zetten, keuzes moet maken, kortom je dagelijks leven moet leiden. En daar gaat het mij vandaag om: keuzes maken.

Keuzes maken!

Vaak vragen jullie je af: “Wat moet ik nu doen, wat moet ik met deze situatie aan of wat betekent dit voor mij?” En jullie zijn nog steeds vaak geneigd het antwoord buiten jezelf te zoeken en daarmee bedoel ik het antwoord buiten je eigen aardse persoonlijkheid te zoeken. Als je nog niet zo ver bent op het pad van innerlijke groei dan zoek je een mens buiten jou om jou het antwoord te geven, iemand waar je tegen opziet, iemand die jij deskundigheid toeschrijft. “Kun jij mij zeggen wat ik moet doen?”, is dan je vraag. Daarmee maak je jezelf klein, je plaatst de ander boven jezelf qua inzicht en weten. Als je geestelijk volwassen bent, neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en je keuzes. Je kunt dan nog steeds een ander mens raadplegen, iemand die jij hoogschat, respecteert en je kunt dit advies tot je nemen en van alle kanten bekijken, maar je beslist zelf wat je ermee doet. Dat is de weg van de volwassen ziel, de volwassen mens.

boat-water-grassNu weten jullie wel dat je niet op iemand anders moet leunen voor je keuzes, maar toch doe je dit vaak wel in de verhouding tot je spirituele gidsen en je ziel. Je zit bijvoorbeeld met de vraag “Wat moet ik met deze situatie aan, wat is de beste keuze voor mij?” Vanuit het verlangen naar zekerheid, wend je je tot een spirituele bron van advies: tot je gidsen, tot leraren of engelen van de andere zijde of tot je eigen hogere zelf.

Je vraagt een menselijk medium jou te voorzien van ‘hogere’ informatie of je probeert zelf in contact te komen met je ziel, je hoger zelf of je gidsen. Maar kijk eens even nauwkeurig wat er dan gebeurt..! In feite maak je dezelfde beweging als wanneer je naar een ander mens toe-buigt om deze om raad te vragen. Je zoekt het buiten jezelf.

Nu kun je wel zeggen: “Ja, maar die spirituele bronnen weten het echt beter, die kunnen het beter overzien, mijn gidsen zijn verder dan ik en mijn ziel bevindt zich in een hogere dimensie, dus is het goed om je daar naar toe te wenden om advies te krijgen”. Maar wéér denk je dan neerbuigend over je ‘kleine’ aardse persoonlijkheid. Jullie strepen die vaak weg. Je hebt het gevoel dat dit niet het wijste en hoogste deel van jou is en dat je je naar iets anders toe moet wenden om echt te weten hoe het zit en wat je aanmoet met je leven. Dit nu is een vergissing; dat is wat déze boodschap je meldt.

De groeiende Ziel..

Allereerst is de ziel niet volmaakt. Zij is bezig zich te ontwikkelen, zij is een dynamische werkelijkheid die doorlopend verrijkt wordt door ervaringen. Zeker is het zo dat de ziel een perspectief heeft dat uitstijgt boven het perspectief van een aardse mens en vaak meer overziet, ook dieper begrijpt, meer overzicht heeft over de gehele puzzel, terwijl jij op aarde met een paar puzzelstukjes in je handen staat en het geheel niet overziet. Maar nu komt het belangrijke punt: het is weliswaar goed om je ziel te voelen, te raadplegen, je ermee te verbinden en zo informatie te ontvangen uit die meerdimensionale, zich ontwikkelende, dynamische bron. Maar vervolgens ben jij het, jij, het aardse zelf dat jouw aardse naam draagt, jij, als het unieke zelf dat je hier en nu bent, die de keuze maakt!

Er is in alles een keuzemoment dat helemaal van jou is en blijft. Niet jouw ziel noch een gids noch de wijste leraar op aarde, zelfs God kan dit niet voor jou overnemen. Een echte spirituele leraar wil het ook niet overnemen voor jou. In de noodzaak eigen keuzes te maken, wordt nu juist jouw unieke kracht aangesproken: dat jij vormgeeft aan jouw aardse leven op jouw eigen wijze. Daarbij kun je een beroep doen op allerlei bronnen van kennis en wijsheid, zowel aards als kosmisch. Maar de kunst is deze externe bronnen te verbinden met jouw innerlijke werkelijkheid en te voelen wat bij je past en wat niet.

WATEREr bestaat niet zoiets als absolute kennis. Alles is relatief: wat waarheid is in jouw leven openbaart zich in de relatie tussen JOU en de WERELD, en die relatie is uniek en anders voor elk mens. Hoeveel informatie je ook in je opneemt van buiten, het gaat erom deze van binnenuit te doorvoelen en te relateren aan jouw situatie, aan jouw alledaagse werkelijkheid, jouw aardse zijn. En voel dit aardse zelf eens, jouw aardse persoonlijkheid met al zijn facetten; de angsten, de pijnen, de hoop, de vreugde, al die emoties die zo diep en tastbaar het aardse leven vormen.

Emoties en gevoelens..

Vaak zijn die emoties verwarrend, overweldigend en je zoekt dan naar een houvast boven of buiten je. Maar ik wil benadrukken dat het antwoord en de basis in jou liggen. Niet in je ziel of hoger zelf, maar in jou. Jij bent trouwens gewoon je hoger zelf en je ziel, maar je bent er een deel van, niet het geheel. Jij bent een aspect van je totale Zelf, jij bent het aspect dat hier en nu geïncarneerd is, ervaring opdoet en dáárom ook het beste weet wat goed voor je is.

Daal eens af in je lichaam dat zo nauw verwant is met jouw aardse ik. Zak met je bewustzijn in je lichaam op een prettige ontspannen manier. Stel je voor dat je bewustzijn een licht is; dat licht is wie je bent, dat maakt de keuzes. En het kiest er nu voor helemaal hier en nu te zijn en af te dalen, in je hart, in je buik, in je bekken, je bovenbenen en knieën en helemaal in je onderbenen en je voeten.
Voel het licht je helemaal doordringen, voel de kracht en vitaliteit van je lichaam. Voel hoe het veel meer is dan een hoeveelheid fysieke cellen. Het is een levend, wijs, bezield wezen. En wie ben jij? Jij bent degene die zich voor dit leven met dit lichaam verbonden heeft. Jij bent mooi en groot. Jij hebt je verbonden met de persoon die nu jouw naam draagt. Voel de grootheid daarvan, de durf en de moed.

The power of Love: ‘the Heart of Oneness’. Zie je die fakkel?

Je bent als een vonk, als een straal uit je ziel hier gekomen, hebt dit lichaam aangenomen. Dit is helemaal nieuw. Jouw ziel ervaart meerdere levens in verschillende lichamen, maar wie jij hier nu bent, is nieuw. Je bent deel van je ziel, maar je voegt ook iets wezenlijks toe aan je ziel, iets nieuws en unieks en dat ben jij. Jij bent een zelfstandig geheel, je bent niet afhankelijk van krachten groter dan jij. Jij bent een schepping op zich, beter gezegd: een schepper op zich. Voel de waarde en de kracht en de schoonheid daarvan.

Mijn diepste wens is dat je je eigen waardigheid gaat herkennen en dat je niet meer spreekt over een hoger of lager zelf, maar dat je jouzelf, gewoon je aardse ik, herkent als anker van je bestaan hier en nu. Vanuit dat ik kun je andere bronnen raadplegen, gidsen, leraren, therapeuten, adviseurs, artsen of je eigen ziel via een meditatie of innerlijke bespiegeling. En je neemt al die informatie mee naar binnen en jij maakt de afweging.

En hoe doe je dat dan?
Heart_of_OnenessDat is waarschijnlijk je volgende vraag. Probeer het maar eens. Stel je voor dat je nu in jouw leven een vraag hebt die je in vertwijfeling brengt, waarvan je denkt: “Ik weet het echt niet, ik snap er niets meer van”. Daal nu helemaal in je aardse zelf, noem je eigen naam, voel het licht in je buik, in je basis. Stel de vraag nu nog eens aan jezelf en voel diep van binnenuit een antwoord opborrelen vanuit je basis, je kern. Je wéét het gewoon. Jij hebt de innerlijke kennis die nodig is om jouw levensvragen te beantwoorden..!

Het zit in jou, jij bent het anker, het verzamelpunt van kennis, ervaring, licht. En vanuit alles wat je hebt opgebouwd in dit leven maak je keuzes. Eigen je dat toe, die kracht, die vrijheid. Dat is wat je groot maakt en je zelfbewustzijn doet groeien: te gaan vertrouwen op je eigen kompas. Het gaat er niet om dingen zeker te weten, het gaat erom te durven vertrouwen op wie je bent en wat jij ten diepste voelt. Daarvoor ben je hier: niet om de perfecte keuzes te maken, maar om je eigen scheppingskracht te ervaren, keuzes te maken en ervan te leren en erdoor te groeien.

Daarom wil ik jullie nu symbolisch een fakkel van licht geven. Ik geef ieder van jullie een fakkel van licht en daarmee wil ik uitdrukken dat jullie het licht niet in mij hoeven zoeken. Het is in jou en ik wil je daarvan bewust maken, ik wil het je teruggeven. Want in het verleden hebben jullie te veel buiten je gezocht. Kijk eens of je die fakkel die ik jou aanreik, wilt en kunt aannemen, in je op kunt nemen en die kunt aanvaarden als iets dat van jou is. Kijk eens waar die fakkel naartoe gaat in je lichaam, waar zij een natuurlijke plaats heeft. Daar zit jouw diepste weten over wat jouw weg is. Jij maakt de keuzes! En jij léért van de keuzes die je maakt en dat is precies hoe het moet zijn in dit aardse leven. Onderschat niet de ware kracht van jouw ik, jouw aardse persoonlijkheid. Eer die persoonlijkheid. Het is de meest intieme bron van wijsheid die je ooit zult hebben. Jij bent de schepper van jouw leven.

2014 © Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nl

Over Pamela Kribbe

Pamela Rose Kribbe is aurareader en healer en heeft een eigen praktijk in Tilburg, Nederland. Na haar studie filosofie aan de Universiteit van Leiden, Nijmegen en Harvard, US.  verkreeg zij in 1997 haar doctoraat.

 Moeder Aarde  Vertrouw de Aarde  Pamela KribbeDe Jeshua  channelings door Pamela Kribbe zijn een reeks geinspireerde of gechannelde boodschappen over de bewustzijnsverandering in de huidige tijd. De mensheid groeit naar een  hartbewustzijn. naar erkenning van de eenheid voor al wat leeft en het loslaten van de op angstgebaseerde manieren van leven en denken.

Jeshua is de Aramese naam voor Jezus. Hij geeft aan deze naam de voorkeur omdat het beter de verwantschap en verbondenheid met ons mensen  weergeeft.  Jeshua stelt zich voor als onze broer en vriend. Jeshua’s boodschappen verspreiden licht op de geschiedenis en bestemming van  onze ziel  en raken ook alledaagse onderwerpen aan als: relaties, gezondheid, werk enz.

De Jeshua channelings zijn verschenen in boekvorm:  ‘Gesprekken met Jeshua’ van Pamela Kribbe. Voor meer informatie over dit boek of om te bestellen, klik op het plaatje.

32 REACTIES

 1. @Sabine

  Sabine!!! 🙂 🙂

  Sabine, ik word helemaal gek hier.

  !!!

  Ik zit hier dus, met m’n goeie bedoeling, in de diepte te gaan, kopje koffie erbij, een shaggie, want ik ga heus wel binnenkort stoppen, een wierookje aan, wat kaarsjes, want ons kent ons, wordt er op de deur geklopt. Buuf van beneden. Met een pakketje, die om 4 uur gebracht werd voor me. Maar toen was ik toch thuis?? Wat is dat toch met mijn bel die z’n eigen leven er op nahoudt. Ik heb een bel die zijn eigen agenda erop nahoudt. Sterker nog, hij (of zij) bepaalt wie ik blijkbaar mag/dien te ontvangen. Beetje raar verhaal verhaal vind ik dat. Maar blij dat buuf opendeed, een pakketje. Een pakketje?? Een pakketje?? Oooh, een pakketje!! Spannend!! Van Sabine!! Goed bezig!!

  Na 16 uur bezig te zijn geweest met de kabels, de verlengsnoeren en daar dan weer de verlengsnoeren van, zit ik dan klaar, helemaal, gereed en al, met inmiddels weer een bakkie, een shaggie, een wierookje én nog steeds dezelfde goede bedoeling, klaar om gehelemaal IN jawel de 21ste eeuw te geraken, doet-ie het of doet-het niet……. Nee.

  ?

  ..

  Oh jaaa, heb ik weer, ons kent ons. En wat nu dan weer, ofzo…

  Na vervolgens weer 16 uur bezig te zijn geweest, met opnieuw de kabels, de verlengsnoeren en daar dan weer de verlengsnoeren van, kwam ik erachter, maar natuurlijk, want dat is namelijk altijd zo, dat ik het uiteinde in het verkeerde gaatje had gestopt. Zo’n anti-climax moment noem ik dat zelf altijd dan maar.

  Wat bleek, want dat zal je ook altijd zien, want Susie zou Susie anders in d’r geheel niet zijn, uiteindelijk bleek-ie te matchen, hoe je het noemen wilt in, jawel, het al-ler-laat-ste gaatje die achterin mijn computer te vinden is. En dat is logisch, want waarom zou je makkelijk doen, als je ook moelijk kan doen, waarom zou je een frequentie gaan versnellen wanneer je God genoeg bent om hem ook te vertragen. Ja.

  Eenmaal weer 16 uren verder zit ik er helemaal weer klaar voor, met inmiddels stofhanden van hier tot aan den verre, want hoezo achter een computer gaan stofzuigen Susan , wanneer je dat ook alleen maar aan de voorkant kan doen. Knopje omdraaien, en wat blijkt!?! HIJ DOET HET!!!! 🙂 🙂 🙂

  Ik ben officieël (!!!), jawel, het is Woensdag 22 Januari 2014 IN de 21ste Eeuw beland!! Nou, ik vínd dat nogal wat..

  :O

  Ik moet er werkelijk waar van bijkomen, maar dat krijg je natuurlijk met je HSP-diagnose. Ik heb al héérlijk een muziekje geluisterd van Charley Lownoise & Menthal Theo – Wonderful Days. Ik vind het zo te gek!!! Ik ga helemaal super hiero, Sabine!

  Dus Lieve Sabine, super super super bedankt voor dit mooie cadeau! De speakers zijn dan ook nog eens in dezelfde kleur als mijn computer, dus ze mixen en ze matchen maar mooi met elkaar. En het gaat prima met ze, ze lijken elkaar volledig te accepteren, alsof ze nooit uit elkaar zijn geweest, ze zijn nu compleet. 🙂 Ze zitten me relaxed aan te kijken alsof het de normáálste zaak van de wereld is dat ze daar staan. 🙂 Ik vind het zo fijn.

  Ik ga er helemaal van bijkomen nu, heerlijk genieten, misschien eens kijken wat Aart, die inmiddels weer terug is van zijn waterkant en mij weer allerlei ‘goddelijke’ vragen stelde over het ‘gewoon’ maar zijn in het Nu, Aart zou Aart immers niet zijn, denk’ dan maar, en kan ik misschien eens al die clipjes eens kijken die hij maar aan mij blijft sturen en ga ik lekker liedjes luisteren! Want ook m’n stereo begeeft zich inmiddels richting 1874, terwijl-ie toch echt uit de jaren 80 komt. Is prima, ik laat hem lekker zijn wie-ie dan ook is, ik ga in ieder geval lekker te gekke liedjes luisteren komende uit jouw super-cadeau.

  Dus dank lieve schat! Je hebt me er ontzettend blij mee gemaakt!

  Hele dikke zoenen en knuffel, Susie uit de 21 ste eeuw!

  P.S. Over je eigen keuzes maken gesproken, want daar gaat dit artikel uiteindelijk over, die stroming bij jou zit dus wel goed, Sabine, hebben we wel weer gemerkt 🙂 , binnen 1 of 2 dagen heb ik dus je cadeau ontvangen. Ik ga ook steeds sneller daarin! Kus 🙂 .

  • lieve Susanne,

   🙂 🙂 🙂 🙂

   Wat heerlijk om te horen dat ze het DOEN!
   Fijn om te horen dat je er zo blij mee bent, het is je van harte gegund!
   Nu kan je eindelijk horen wat Aart, Diny, Marijke je gestuurd hebben en wat nog gaat komen……;)

   Hele dikke zoen en knuffel terug
   Sabine

 2. Ik heb het nu voor de tweede keer gelezen en tot me door laten dringen: wat weer een fantastische boodschap! Zo duidelijk en to the point.

  Wat een zegen dat Pamela Kribbe deze boodschappen door mag geven.

  Veel dank hiervoor!

  Jitske

  • @marijke,

   Hoi Marijke,

   Ooohh… met andere woorden; heeft dus geen bal met mijn buren te maken, maar met dat jij vindt dat ik off topic ga! 🙂 Durf dat dan ook te schrijven. Een beetje mijn buren erbij halen… over je off-topic gesproken.. 🙂

   Bovendien, ik heb het niet over iets anders in mijn stuk tekst 🙂 Pamela schrijft zulke mooie dingen, en vanuit mijn kijk óp die dingen schreef ik met allerlei vragen over datgene waar Pamela het over heeft.

   Dus ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met on topic blijven. De enige die hier off topic ging, ben jij. Met je plaatjes over luidsprekers en je verwijzing naar mijn buren (?) . Is dit nu wat ze bedoelen met ‘spiegelen’ ? 🙂

   🙂

   Liefs, Susanne

   • @Susanne, Oooh we (ik vooral) schrijven helemaal langs elkaar heen. Sorry! Ik zelf ga off topic met je verjaardag en wil het weer on topic maken door te kunnen kiezen tussen binnen of buiten luisteren. Ik kan het het meer rechtbreien. Mijn woorden komen niet goed over – begrijp ik nu.

    • @marijke,

     Hoi Marijke,

     Hahaha 🙂 , ik kan het niet meer volgen.. Dat je off topic gaat wat betreft mijn verjaardag,, ik vind de felicitatie heel fijn 🙂 , ik denk niet dat wanneer je iemand feliciteert met zijn of haar verjaardag dat Gordon dat nou zo verschrikkelijk gaat vinden 🙂 .

     En dat je schrijft over het kiezen tussen binnen of buiten luisteren, snap ik eigenlijk niet. 🙂 Ik weet niet zo goed waar je daarmee op doelt, zeg maar. 🙂 .

     Liefs, Susanne

    • @marijke, Dat spiegelen kan ook kloppen. Ik las inderdaad in je andere reactie/artikel over buren. Ik had daar beter kunnen reageren. Ik heb namelijk ook al jaren last van forse verslavingen/geluiden naast de deur. En hoe dat door de muren heen voelbaar/hoorbaar is. En dat moet geen aanleiding zijn om iets terug te doen. Soms speelt dat wel in mijn hoofd – om eerlijk te bekennen. Dus goed aangevoeld door je!

     • @marijke,

      Hoi Marijke,

      Ooh, Okee, inderdaad, op een ander artikel ging het inderdaad over overlast van buren en het wensen van een rustige woonomgeving en of Engelen ons daarbij kunnen helpen, inderdaad. Dat schoot ook nog even door mijn hoofd toen je over de buren begon, maar aangezien dit artikel ergens anders over gaat, snapte ik dus niet zo goed wat je nu precies bedoelde.

      Anita heeft daar ook last van en schreef daarover inderdaad en vroeg om tips, geloof ik. Ik heb haar mijn ideeën gegeven, waar ik zelf dus een beetje mee aan de slag ben, misschien dat het haar ook helpt.

      En ja, inderdaad wat je zegt, dat gedoe hiernaast, niet alleen qua geluiden vind ik dat enorm onrustig, ik vraag me dan ook af omtrent de energieën die er dan zijn. Heb jij dat ook?

      Want de energieën van mensen die verslaafd zijn, psychotisch, aan de medicijnen, noem maar op.. en zeker als je dan leest dat een aura wel 4 meter, 6 meter breed kan zijn! Als ik een aura zou hebben van 6 meter, dan vraag ik mij af; zit ik dan constant met mijn energie in de energieën van die anderen?? Daar ben ik nog misschien het bangst voor.. Want de geluidsoverlast is nog wel ‘weg te werken’ door, zoals ik in dat andere stuk schreef, bouwvakkersgehoorbescherming op/om te doen, maar de aanwezigheid en gevolgen van de energieën.. Wat doet dat met mijn energie? In hoeverre bepaalt het mijn gemoedstoestand?

      Daarom vraag ik ook aan de Engelen of ze mij daarin kunnen helpen, met beschermen.

      Maar ja, dan moeten we misschien niet onder dit artikel erover schrijven, want dan gaan we inderdaad of topic 😉 .

      Overigens schreef je net aan mij dat dat dan geen aanleiding moet zijn om iets terug te doen. Ik snap niet zo goed wat je daarmee bedoeld. ?

      🙂

      Liefs, Susanne

 3. Artikelen van Pamela Kribbe vind ik altijd zulke mooie artikelen 🙂 ! Net een heel verhaal aan Robert hierover geschreven, en prompt, hahaha, staat deze tekst in mijn mailbox 🙂 . Hoe typisch 🙂 . Supermooi verjaardagscadeau, Gordon! 🙂 .

  Wel een beetje verwarrend omtrent de persoonlijkheid. Ook op deze site hele ‘gesprekken’ gehad met en tussen mensen die persoonlijkheid als ego zien en je dat dus ‘los’ dient te laten, Pamela die schrijft dan weer over het ‘eren’ van je persoonlijkheid. Hmm.. beetje dubbel.

  En wat betreft de fakkel vind ik het ook een beetje dubbelzinnig, in die zin, heb ooit een sessie gedaan waarin ik in een verhaal terecht kwam dat ik als ‘heks’ op de brandstapel gedaan werd en iemand aankwam lopen om mij en die brandstapel in de vlam te zetten, met een fakkel. Dus ja, ikzelf ervaar dan ook misschien wat weerstand bij het idee van een fakkel of iets dergelijks. “Dat we de fakkel aan onszelf dienen te geven en kijken waar het naar toegaat in ons lichaam”, schrijft Pamela. Hmm.. zo ben ik in een andere Tijdslijn juist gestorven. Maar goed, even kijken of en hoe ik dit voorbeeld toch misschien kan gaan gebruiken. 🙂

  ” Het samenvoegen van je aardse zelf en je zielezelf is soms verwarrend voor jullie. ”

  Ja!, precies waar ik nu in zit! Inderdaad, hoe daar een lekker werkende flow in te krijgen, of zoiets… 🙂 Ik vind het heel prettig dat uitgelegd wordt over het samenvoegen van die twee, zeg maar, en dat er dus gesproken wordt over inderdaad de intergratie van die 2. Ik dacht; ‘Dát zit ik hier te doen (!!)’, zo’n antwoord waar je jaren naar zocht 🙂 .

  ” Jouw ziel neemt gelijktijdig aan vele werelden deel, leidt meerdere levens in een lichamelijke vorm of in een minder dichte, meer etherische vorm. En jij bent één incarnatie, één ‘ervaringspoot’ van jouw ziel. ”

  Ja, zie je wel! 🙂 Dat dacht ik al… Ik vraag me alleen af: “meerdere levens in een lichamelijke vorm”, staat er, en ik geloof zelf inderdaad in Tijdslijnen, maar wat ik me afvroeg door deze zin: Er wordt hier toch niet meerdere levens tegelijkertijd bedoeld, toch? Het is niet zo dat ik hier -als Susanne-zijnde- leef, maar dat een ander deel van mijn Ziel op DIT moment OOK ergens HIER op Aarde leeft.. in die zin; dat wanneer je eventueel naar de supermarkt gaat het kán voorkomen dat je inene oog in oog staat met een andere lichamelijke incarnatie van JOUWZELF (!) ?

  En nu zijn we natuurlijk ergens allemaal van elkaar, ofzo. Maar, ja, hoe zeg je dat, als Mijn Ziel meerdere incarnaties heeft, wat ik dus overigens zelf ook geloof, maar Is dat dan ook op die manier dat het dus kan voorkomen dat je dan als de één werkelijk oog in oog met de ander kan komen? Of zit ik hier nu even de verkeerde afslag te nemen zeg maar.. 🙂

  “Allereerst is de ziel niet volmaakt.”

  Oh? Vind ik nogal een opmerking. Ik dacht dat we als Ziel wél volmaakt/compleet waren! ..?.. Hmm…
  Hahaha, zit ik me ineen keer te bedenken; is dát misschien ook wel mijn probleem :O .. dat ik daardoor zogenaamd niet verder kom, omdat ik het idee heb dat mijn Ziel heus wel alles al weet, en waarom dus dan nog moeite doen? Voor wat?

  Jaaa hoor, zit ik hier nu even HET antwoord te vinden op mijn gedoe?!?

  Jeetje… hahaha 🙂 , ik dacht; mijn ziel weet alles al. Niet dat dat zo in mijn dagelijks leven te zien is, ofzo 🙂 , maar mijn Ziel, mijn Hogere Zelf, het Groter Wezen, hoe je het wilt noemen.. Weet Al. Dacht ik. Dus why bother? Heb ik altijd gedacht. Wat moet ik dan gaan doen? Op vakantie gaan, een cursus doen, de afwas, iets gaan leren?.. Ja..
  Dat is altijd mijn ding geweest. Iedereen om me heen die van alles wilt doen. De wereld veroveren, backpacken, speakersetje kopen, in aartsnaam, je muur behangen, vrijen, je schuur opruimen, een kookcursus doen, noem maar op, al die mensen om mij heen, die doen – doen – doen. En wat je doet, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, áls je maar wat aan het doen bent.. Ja..
  En hoezo wil ik dan niet doen? Je moet maar hierheen en daarheen en dit leren en dat leren en je diploma’s, zodat je aan jezelf en aan de wereld kan ‘bewijzen’ dat je waardevol bent (maar dat zijn we toch al?), nooit begrepen, je economie draaiende houden (want?), en hopelijk vind je een vriend.. Ja..
  En ik maar zoeken en zoeken en zoeken, “ik zou willen dat ik het ook zou willen” , hoor ik mij nog tegen mijn eerste reïncarnatie-therapeut zeggen, 15 jaar geleden. Ik zou willen dat ik het zou willen.
  En kwam ik erachter, dacht ik, dat de Ziel het allemaal al weet. Oh, vandaar.. dacht ik toen.

  Maar nu schrijft Pamela dat de ziel Niet volmaakt is. Hahaha, is dát dan mijn les? 🙂 🙂 .. Is dát dan mijn les?
  Werkelijk waar niets om mee te willen verbinden.. Heb van alles gedaan, maar meer vanwege het kleine idee dat je denkt dat dat de wereld is, althans, dat men om je heen De Waarheid bezit en iedereen Doet, en dus probeer je dan maar, en je wilt er natuurlijk bij horen (maar waarbij dan?) en heel hard je best om er ook bij en van te zijn (maar waarvan dan?). Maar da’s maar klein, komt bij een kind vandaan. Maar Susanne an sich.. die hoeft niet zo.
  Maar ja, het niet zo hoeven, is ook maar een beetje een karige bende, hoor. Moet je aan mensen gaan verantwoorden waarom jij geen vol gemeubileerd huis hebt, of geen speakersetje, en waarom jij niet aan het studeren bent, en of je al op vakantie naar Australië bent geweest, om te backpacken (?), en met Kerst ‘mogen’ we meer eten (hoezo dan wel?) (en hoezo daarna niet meer?), en met oud en nieuw vieren we feest (want?) en tussen 9 en 5 houden we de economie draaiende (wie z’n economie?), én ga zo maar door.
  En je doet zo je best om dat ook leuk te vinden, goed te doen, heus wel, probeert dat allemaal, terwijl je eigenlijk gewoon afvraagt, toen al, wát ben ik nu vredesnaam toch aan het dóen?? 🙂 . Géén idee.

  Ik wilde dat ik het ook zou willen. Da’s wel zo handig in gesprek met Men om mij heen. Maar van mijzelf hoeft het heus niet zo. Ik wil energetisch in Zomerland zijn. Dat weet ik dan weer wel. En dat voelt hier, waar ik nu fysiek ben, niet. En dat weet ik dan ook. Maar de wereld veroveren? Heb ik toch al gedaan? Ik ben hier 🙂 . En backpakken? Heb ik in een ‘vorig’ leven al gedaan. En dikke diploma’s van dikke studies? Vorig leven. En een groot gezin? Vorig leven. En een speakersetje 🙂 ? Misschien een toekomstig leven? Een economie draaiende houdende? Ik was ooit in den verre een Abraham Lincoln-figuur. Vind het wel even best zo. Die kookcursus? Was kok in een vorig leven. En ga zo maar door. 🙂 . Doe je zestigduizend sessies, Alles geweest. En nu zit je dan weer hier, nu als Susie-zijnde, met gewoon weer je goede bedoeling, heus wel, .. Ja..
  Het ‘enige’ wat mij té gek lijkt is Thuis zijn. 🙂 . Gewoon Thuis. Met misschien andere Thuisenaren. Heb ik daar het adres van, pak ik zo m’n rugtasje, om er te gaan backpakken. 🙂 Ik ‘studeer’ Energetica. Nou, ik vind het nogal wat. Hoe kan men dat nou geen studie noemen. ?? Ik studeer Weet-niet-Kunde. Vind het zo moeilijk en zo fascinerend! 🙂 What else is er dan ook te doen?

  Maar ja, als Pamela schrijft dat de ziel dus nog Niet volmaakt is… nou, lekker wel. Is dat misschien mijn les..

  En wat Pamela schrijft wat betreft je Hogere Zelf, dat zijn wij natuurlijk zelf. Alsof je aan je ontwikkelde, bewuste deel vraagt of hij/zij/het je wilt helpen het onbewuste gedeelde bewuster te maken. Dat Hogere Gedeelte is natuurlijk ook van jezelf. Die Beschermengel ben jij misschien ook wel, maar dan in een Hoger Stadia. Als jij jezelf hier naar toe stuurt, zelf schept, wie weet wat groots je nog meer aan het doen bent.

  Ik vond het wel apart om te lezen dat onze Persoonlijkheid het dus voor het zeggen heeft. Hoe rijm je dat dan met het idee dat dingen ‘meant to be’ zijn, en dat je alleen datgene ervaart wat op dat moment voor jou bestemd is? Als de Mens in jou besluit, hoe rijm je dat dan met dat iets in overeenstemming dient te zijn met God’s plan, of met het plan van je eigen Ziel?
  Want inderdaad, zolang wij dat ook geloven, zijn wij als mensen ook inderdaad een soort van ‘ondergeschikt’ aan die grote God. Of zit ik hier nu een oud kerkelijke tijdslijn van waanzin te projecteren op het idee van die almachtige? 🙂 . In zekere zin maak je jezelf dan ook inderdaad als een soort van ‘ondergeschikt’ , alsof je inderdaad aan je ziel, je hogere zelf vraagt; ‘en hoe nu verder..?’ . Dus wat Pamela schrijft, of channelt, dat je dus ZELF, als menszijnde, beslist,, maar waar blijft dan nog dat hele verhaal omtrent de wil van God, en de wil van je eigen ziel??

  Ik vind het mooi gezegd dat je hier bent om je eigen Scheppingskracht te ervaren. ! 🙂 Geweldige zin.

  Ik vind het een heel fijn artikel om te mogen lezen 🙂 . Dank je wel Pamela, voor je wijsheid, en dank je wel Gordon, voor het plaatsen. 🙂

  Warme groet, Susanne

      • @marijke,

       Hoi Marijke,

       Ben ik weer… Ik heb even gekeken op wat jij gestuurd hebt, via die link, beetje vaag verhaal moet ik zeggen. Een afbeelding van een donkere man, met grote luidsprekers en een microfoon bij wat lijkt een Nederlandse vlag en nog wat plaatsjes die ik ook bij nader inzien geheel niet kon definieëren als dan ook wel iets van zijnde herkenbaarheid. Dus zal ik dan maar zeggen; foutje bedankt, of ieder z’n eigen gevoel voor humor, of was het de verkeerde link? 🙂

       Okee, doeg! 🙂

       Liefs, Susanne

   • @marijke,

    Dank je wel, Marijke 🙂 !

    En wat je bedoelt met doet-ie het of doet-ie het niet… hahaha 🙂 , misschien later als ik groot ben, als titel voor mijn Memoires. 🙂 .

    Ik zag hieronder dat je iets gestuurd hebt.. ik ga even kijken wat dat is..

    Dank voor je felicitatie! 🙂

    Liefs, Susanne

    • @Susanne, Ik zat te klungelen om het setje als image te plaatsen. Lukte niet goed. Vandaar de 3 reacties voor 1 setje! Nu nog geluid.

     Ja, gaan schrijven is een goed idee van je!
     Susies Stories

      • @marijke,

       Hoi 🙂 ,

       Wat betreft het schrijven van mijn Memoires later als ik groot ben 🙂 , was als grapje bedoeld, hahaha 🙂 . Bovendien, heb ik in een ander leven al gedaan 🙂 .

       Okee, dat plaatje met die speakers/luidsprekers.. oke, kunnen de buren meeluisteren, vandaar. Maar waarom zou ik willen dat de buren mee kunnen luisteren, Marijke??

       Liefs, Susanne

    • heey lieve Susanne,

     Ik hen nog een speakersetje liggen die ik niet meer gebruik, die mag je van me hebben als je wil. Ligt eraan wat jij natuurlijk heb want niet alle speakersetjes kunnen op een computer(ligt aan het merk zeg maar)van de computer. Daarnaast heb ik ook nog een koptelefoon waar ik ook niks mee doe dus als je wil mag je die ook hebben. Die past denk ik overal wel op. laat me maar weten okee?

     • @sabine,

      Hee lieve Sabine!,

      Wauw! 🙂 . Wat een lief aanbod van je!! 🙂 .

      Ja, dat ‘gedoe’ met die speakersetjes, hahaha, in aartsnaam zeg.. 🙂 . Ik heb nog zo’n ouderwetse computer uit het jaar 1874. Hij ziet er ook zo uit alsof-ie uit 1874 komt. Eer hij wel en wee opgestart is en het ‘doet’ zeg maar is het bij wijze van spreken alweer bijna lunchtijd. Ik heb ook het gevoel dat-ie heus wel weet wat-ie aan het doen is, maar dat hij pertinent zijn eigen gang denkt te kunnen gaan, bovendien en ik heb dat heus allang wel in de gaten en dat vind ik misschien nog wel het irritantse, hij schuwt er niet voor om mij te spiegelen. Ik zat mij op een gegeven moment te bedenken; mijn relatie met de wereld gaat op dezelfde manier als de relatie die mijn computer weer met mij denkt te hebben. Ik vond dat een opmerkelijke gedachte. Hij kopieëert mij. Ofzo. Hij doet wat ik doe. Ik kan mij niet herinneren hem daar ooit om gevraagd te hebben, ik zou het dan ook prijs stellen als hij daarmee stopt, want ik vind het nu wel weer welletjes geweest. Hoe trager ik ga, hoe trager hij gaat. Hahaha ik ben werkelijk waar gaan denken op een gegeven moment: stel, een magisch manifesteerwondertje gebeurt er en ik bevind mij qua computer en bijbehorende gagdets in de eeuw waart Aart bijv. zich momenteek lijkt te vertoeven, nouou, over je bewijs van je dimensie-verschuiving gesproken… Ik ben werkelijk waar gaan denken dat ik een dimensie opschuif wanneer dit krachtgoedje hier voor me -hup- naar 2014 is ge-update, zeg maar. Zelfs ‘m’n’ computerman weigert tegenwoordig nog langs te komen. Nou, ik vind dat nogal wat. Ja, hij vindt mij wel aardig, maar die computer van mij “kan ik niet meer aanzien”. Zelfs mijnheer de techneut snapt niet dat dat “godvergeten %#@?!/*” (heee, je hebt het wel over mijn computer hè? :O ) het überhaupt nog doet, en ook dát is weer zijn keuze tot spiegelen, denk ik dan maar, want is dat met mij eigenlijk niet net zo..? Maar goed, hij doet het, ik ook, en of we go, and may live treat us kindly. 🙂

      Wat betreft inderdaad dat niet alle speakersetjes op de computer kunnen, ook weer zoiets, ik heb een toetsenbord en een draadloze muis, uit, jawel, deze eeuw. 🙂 ! Heb ik pak-’em-beet al zo’n 3 decennia’s overgedaan eer ik dat gemanifesteerd had, een unicum. Ik was onwijs blij met de hele situatie 🙂 . Kom ik thuis, maar natuurlijk, waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan, de uiteinde van dat toetsenbord en de draadloze muis is inderdaad uit deze eeuw, zo’n usb-stick look, en waar je dat vervolgens in mijn computerkast dient in te doen, is dus zo’n uiteinde uit 1874. Zie hier je frequentie-verschil. Dat gaat dan niet werken, dat stoot elkaar af, dat heb je met frequentie-verschillen. Dat is hetzelfde als dat je een buurman-met-z’n-stuc-in-z’n-haar zou hebben die dan zegt “ik ben maar een simpele volksman” . Ja. Om een frequentie verwezenlijkt te zien hebben dien je aflijning te hebben, overigens via deze site geleerd, anders is het dweilen met de kraan open, en kom zeg, ik blijf bezig. Anyways, over deze site gesproken, ik ga volgens helemaal of topic. ! :O
      Even terug naar nu… Heey Sabine! 🙂 Echt super tof aanbod van je, zeg!! Maar dat is er dan toch wel 1 die het doet, want ik heb er ooit ook 2 gekregen, maar die deden het niet meer. ? . Beetje raar verhaal vond ik dat. Echt superlief aanbod van je, dus dank je wel! 🙂 🙂

      Liefs, Susanne

      • @Susanne,@Sabine,

       Hoi 🙂 ,

       Ben ik nog even… in al mijn enthousiasme over jouw aanbod en het toch wel aanneembare bewijs van een eventueel naderende frequentie-beweging(!?) 🙂 🙂 , totally vergeten te vragen hoe we dat gaan doen…

       Om mij te kunnen mailen: susanne-michelle@tele2.nl

       Kunnen we misschien via die weg regelen hoe of de wat..

       Liefs 🙂

       Susanne

      • hahahahaha, ga helemaal stuk hier, wat ben je toch leuk!!! Natuurlijk doen ze het. Als het kapot was geweest had ik ze weggegooid hoor 🙂

       Ik wil ze met alle liefde na je toe sturen en dan hoop ik dat ze het doen op je computer uit 1874 :):)!! Bestonden er toen al computers dan? 🙂
       Komt vast goed denk ik, hoop ik.

       Mijn emailadres is sabine217@hotmail.com
       Als je me mailt dan regelen we de rest via de mail, okeee,

       heel veel liefs sabine

 4. Super mooi stuk,
  De fakkel heb ik ontvangen, en zal ik zeker gebruiken. Mijn keuzes maak ik zelf, samen met mijn aardse ik.

  Liefs

 5. Wat een mooi stuk zeg!

  Kan me hier helemaal in vinden. Inderdaad vertrouw op jezelf!!!Alle antwoorden zitten in jezelf, vraag en voel het aan jezelf, je lichaam geeft altijd antwoord, of je innerlijke stem. Of door toevalligheden in de buitenwereld….door een liedje wat je ineens hoort, of je leest iets wat plotseling antwoord geeft, of wat dan ook!

  liefs sabine

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in