Ondanks de sombere staat van zijn waarin wij ons helaas nu op aarde bevinden, zie je toch dat er bij kleine groepen mensen het bewustzijn meer en meer groeit. Wij kunnen ons leven langzaam vanuit een ander perspectief gaan bekijken. De gedachte dat er wel eens een grotere kracht actief zou kunnen zijn dat ten grondslag ligt aan ons bestaan, is nog voor velen een bedreigende gedachte. Het is ook wel wat, om bewust te gaan worden dat je dit leven met een ander doel mag gaan ervaren. Door alles om ons heen doemt er een herinnering op, die ons terug brengt bij de oorspronkelijke kosmische feiten. Dit bewustzijn is aan het wakker worden in een wereld die nog vol chaos is, en nog geenszins klaar lijkt te zijn om vanuit een ander perspectief te willen en kunnen kijken. Ook dit proces moet doorleefd worden, om ons uiteindelijk een geestelijke wereld te kunnen tonen met al zijn eigen wetten en regels.

Annette Eschweiler. www.spiritclick.nl

Stel je eens voor dat er een absolute allesomvattende kosmische waarheid is, die ons met het groeiende bewustzijn steeds meer kan laten herinneren. Het is een herinnering die elke dag van ons bestaan laat beseffen dat al het leven eeuwig is. Er is een zee van energie die al het bestaan doordringt. Wij zijn allemaal onderdeel van deze energie en delen dit met elkaar. Onze oorspronkelijke kern is onveranderlijk zuiver en een lichtend weten. Maar vanaf het moment dat wij onze entree op aarde maken, vergeten wij dit alles en vraagt het aardse leven een dermate grote aanpassing dat wij steeds verder wegraken van onze diepste kern. Gedurende onze bewustzijns evolutie zijn wij zo ver van onze oorspronkelijke bron afgeweken, dat wij niet meer weten wat het betekent om vanuit dit zuiver onveranderlijke bewustzijn te leven op aarde. Dit heeft er voor gezorgd dat wij ons afgescheiden zijn gaan voelen van onze eigen diepste kern. Het gevolg was dat óók wij, de ander, niet meer als deel van ons zelf hebben kunnen herkennen en werd het dualistische denken geboren.

In het kosmische plan betreden wij nu een nieuw bewustzijnsveld, dit bewustzijnsveld zal meer en meer inzicht geven in de kosmische wetten, en wat deze wetten voor ons aards bestaan inhouden. Zodra wij dit inzicht kunnen doorvoelen en ervaren, kunnen wij bewust gebruik gaan maken van de scheppende energie. Want vanuit allerlei innerlijke processen, brengen wij zelf alle activiteiten voort die de energievelden waar wij altijd mee verbonden zijn aansturen. Dit betekent dat je de schepper bent van je eigen werkelijkheid. Het is de universele wet van oorzaak en gevolg, of zoals het ook wel genoemd wordt de wet van de aantrekkingskracht. Dit bewustzijn verandert de wereld en onze rol daarin compleet.

Hoe ziet ons perspectief eruit wanneer wij gebruik gaan maken van ons bewuste creatieve scheppende vermogen. Zijn wij in staat om onze eigen werkelijkheid te scheppen, en doen wij dat mogelijk niet al? Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden als je ze in al zijn omvang zou willen benaderen, omdat er nauwelijks een begrippenkader is in onze huidige fysieke realiteit. Onze mentale en verbale mogelijkheden zijn gewoonweg te beperkt om het in volle omvang te begrijpen. Desalniettemin kunnen we een poging wagen om de kleinste implicaties voor ons huidige bestaan te benoemen.

Energie reageert op zowel hoge als op de lage frequenties. Onze zielskern bestaat ook uit deze energie. Wij dragen hiervan alle ingrediënten in ons, dat betekent dat wij het vermogen in potentie hebben om ons op die manier uit te drukken. Wanneer de juiste trilling wordt voortgebracht vormt dat de basis van elke scheppende vorm. De hele schepping ligt ten grondslag aan dit kosmische principe, zowel de fysieke als de niet fysieke wereld maakt hier onderdeel vanuit. Alles verandert ieder moment, niets is hetzelfde. Juist dat is ook, op dit moment, onze worsteling met het leven. Wij willen graag alles zo onveranderlijk laten zijn. Dat geeft houvast en duidelijkheid. We dichten ons zelf met plezier allerlei vastomlijnde karakter eigenschappen toe, met de ijdele hoop dat dit nu eenmaal zo is, en nooit meer verandert. Maar helaas, want niets is zo veranderlijk als ons dagelijks georiënteerde ego, elk moment veranderen de cellen door onze constante innerlijke en uiterlijke activiteit. Door onze eigen voorstelling, van wat en wie we zijn, sturen wij de energievelden aan en vormen wij ons eigen fysieke beeld. Naarmate wij ons bewuster gaan worden van dit enorme potentieel kunnen wij in alle opzichten “wonderen” laten gebeuren. Wij maken dan op een andere manier gebruik van energie en zullen dan in staat zijn om materialisaties te bewerkstelligen, die zijn bestaan kent in meerdere werkelijkheden en bewustzijnslagen. Deze wonderen hebben wij vanuit onze geschiedenis vele malen beschreven zien staan.

Zodra wij gaan ondervinden dat wij een multidimensionale persoonlijkheid zijn, zal de focus en de concentratie, die nu zo op het fysieke bestaan is geënt, veranderen van perspectief. Er zal op een bewust niveau gebruik gemaakt worden van ons energetisch potentieel. Een eeuwig scheppend creatief vermogen, waarbij een constante uitwisseling plaatsvindt tussen alle lagen en werkelijkheden. Ons (gehele)bewustzijn zal nadrukkelijk een middel zijn om meerdere dimensies en werkelijkheden waar te nemen. We kunnen dan ervaren hoe complex de realiteit is, waarvan dit aardse leven maar een klein onderdeel vormt.

 

5 REACTIES

 1. "Bewustzijn en ons eigen scheppende vermogen".
  .
  Daar bungel je dan aan de navelstreng.
  .
  Hulpeloos en geheel afhankelijk voor je overleven.
  .
  Had je maar kunnen lezen.
  .
  Dan had je op het bordje aan de binnenkant van de baarmoeder de volgende tekst kunnen lezen.
  .
  De eerste 18 jaar afhankelijk van omstandigheden daarna de schepper van je eigen leven.
  .
  We moeten als schepper toch wel heel veel vertrouwen in onszelf hebben gehad om van het ene uiterste naar het andere te kunnen geraken.

 2. De mens is zelfs in staat een God te scheppen.
  .
  En dat enkel uit eigenbelang.
  .
  Dat belang is zich te kunnen verschuilen achter God.
  .
  Zo hoeft de mens niet de volledige verantwoording te dragen van wat er in zijn/haar leven geschied.
  .
  Maar ja, als je nu eenmaal een God bedacht hebt dan ga je die ook zien en voelen en van die mooie gedachtenconstructies fabriceren om je eigen schepping/je eigenbelang in stand te kunnen houden.
  .
  Die behoefte aan een God komt voort uit het afhankelijk geboren zijn en God staat in basis voor; pappie en mammie zorg voor mij, ik red het niet alleen.
  .
  Neen de mens is zijn/haar eigen schepper.
  .
  Enkel er moet wel voldoende bewustzijn zijn om dat te gaan ontdekken/herkennen.
  .
  Wij zijn het stukje klei wat zichzelf vorm geeft en de gevolgen daarvan (het vormgeven) kunnen ervaren en zich daar uiteindelijk ook nog eens bewust van kan zijn.
  .
  "In het kosmische plan betreden wij nu een nieuw bewustzijnsveld, dit bewustzijnsveld zal meer en meer inzicht geven in de kosmische wetten, en wat deze wetten voor ons aards bestaan inhouden.
  .
  Zodra wij dit inzicht kunnen doorvoelen en ervaren, kunnen wij bewust gebruik gaan maken van de scheppende energie.
  .
  Want vanuit allerlei innerlijke processen, brengen wij zelf alle activiteiten voort die de energievelden waar wij altijd mee verbonden zijn aansturen.
  .
  Dit betekent dat je de schepper bent van je eigen werkelijkheid.
  .
  Het is de universele wet van oorzaak en gevolg, of zoals het ook wel genoemd wordt de wet van de aantrekkingskracht.
  .
  Dit bewustzijn verandert de wereld en onze rol daarin compleet."
  .
  Heerlijk toch die schepper van je eigen werkelijkheid te zijn.
  .
  Ik zal toch zelf zo de laptop uit moeten zetten, God doet het niet.

 3. Vanuit dit bewustzijn lijkt het me dan ook logisch om je bewust te zijn hoe jij je leven inkleurt. Dus zo positief mogelijk met alle ervaringen omgaan en dit zien als groei. Alle pijnpunten onder ogen zien en deze ver-werken. Met als doel om steeds dichter met je hoger Zelf te komen. In balans brengen…De wet van de kosmos.

 4. "Zijn wij in staat om onze eigen werkelijkheid te scheppen, en doen wij dat mogelijk niet al?"

  Wij scheppen iedere milliseconde onze eigen werkelijkheid.
  .
  Ook al schijnt dat niet de werkelijkheid te zijn die wij wensen.
  .
  Bv; als ik denk (en daardoor voel en ervaar) dat ik voor mijn bestaan nog iets van buiten mij nodig heb voor mijn welzijn dan heb ik die werkelijkheid al geschapen.
  .
  Dan voel/ervaar ik dat ik iets van buiten mij nodig heb en ga daar naar opzoek.
  .
  Kort door de bocht; de mensheid schept zijn/haar werkelijkheid door de ogen/beleving van een klein afhankelijk kind.
  .
  Niets mis mee, dat is gewoon het proces waar de mens zich in bevindt.
  .
  Mogelijk is het nu de tijd dat te kunnen herkennen/inzien.
  .
  Ik ga eens een ontbijtje bij de Hema scheppen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in