jezus-goede-herder

door  Jan Willekens

 Gegroet medereizigers,

Wat zijn het een intense maanden geweest… na het opengaan van het equinox portaal van september. De lichtgolven beukten continu met toenemende intensiteit op onze levens. Het werd ervaren als een constant toenemende druk waarin je frustratie, irritatie, onrust, ongeduld, vermoeidheid, ziekte, lichamelijke ongemakken, weigeren echt los te laten, snoepen, meer gaan eten en emotionele schommelingen in kon voelen. Onze lichamen zijn moe en we vragen ons af hoe lang dit nog zal duren.herfstequinox

Hier volgt dan het goede nieuws… voor diegenen die helemaal vooraan surfen in het ontwakingsproces… zij zullen nog wat naweeën te verwerken krijgen. Maar vanaf nu en in toenemende mate naar het voorjaar van 2014 toe zullen zij steeds meer gaan creëren in het nieuwe veld van onvoorwaardelijkheid. De creaties zullen als vanzelfsprekend in hun levens gaan verschijnen… moeiteloos. Want zij hebben de innerlijke sprong van ‘doen’ naar ‘zijn’ verwezenlijkt in hun levens.

Dit komt omdat zij het energetische touwtrekken zo goed als hebben losgelaten. Zij stellen geen voorwaarden meer aan het leven, aan de samenleving, aan familie, partners, vrienden in alle vormen van relaties. Maar gaan mee in het onvoorwaardelijk vertrouwen van de wijsheid van het hart als enige richtingaanwijzer in hun levens.

De twee speelvelden (3D & 5D) zullen daardoor nog scherper zichtbaar worden. Het zal al de anderen die nog in het touwtrekkertjes spel zitten gaan inspireren om hun weerstand te gaan loslaten en zich in vertrouwen overgeven aan de sturing van het hart.

Alles zal daardoor nog in een grotere versnelling terechtkomen. In alle gebieden waarin je voelt dat je nog controle vanuit angst probeert te handhaven zul je in toenemende mate sterkere spiegels ontvangen. Je kunt deze gebieden goed aanvoelen door bewust te worden van het innerlijk touwtje-trek dat je speelt. Je voelt je vrij in relatie tot zaken en mensen of je voelt dat er nog van alles innerlijk zit te trekken waardoor je jezelf vanuit angst in onvrijheid houdt.

Uiteindelijk… na al die talloze levens en de innerlijke strijd in dit leven zijn we in staat om ons te bevrijden van het juk van de illusie waar we zolang in ondergedompeld zijn geweest. Het keerpunt vindt nu op deze moment plaats in onze levens. Door onze doortocht doorheen onze angsten, pijnwonden, onzekerheden en afhankelijkheden kunnen we ons beurs, leeg en moe voelen. Maar we hebben het gehaald. Het is de mensheid gelukt om van 3D naar 5D te reizen in één hetzelfde leven. Het nieuwe veld zal langzaamaan steeds duidelijker worden… eerst in onze persoonlijke levens en nadien in toenemende mate in onze samenleving.

council of lightZij die nog sterk emotioneel schommelen, vanuit angst blokkeren, niet in kwetsbaarheid durven te gaan, manipuleren… hou vol in het volhouden… het is slechts een kwestie van tijd. Laat je innerlijke focus… het leven van je eigen waarheid zijn en niet die van de anderen om je heen. Durf je pijnwonden aan te gaan… door er niet steeds van weg te lopen. Ga in openheid en kwetsbaarheid… stop met je steeds te verantwoorden… steeds vriendelijk te zijn… voor iedereen goed te doen… steeds weer sorry te zeggen… door te drammen… vanuit je hoofd te zitten praten.  Ga in je eigen kracht staan en durf vanuit je hart te leven… grenzen aan te geven en kwetsbaar te zijn.

Net zoals eind 2012 een energetisch keerpunt was waarin we een kanteling maakten van het vissen tijdperk naar het aquarieus tijdperk, en wij definitief richting het 5 D veld kantelden, zo kantelen we nu nog verder in dit nieuwe veld van eenheid… naar onvoorwaardelijkheid.

Gans 2013 zijn wij bezig geweest om los te komen van onze innerlijke angsten en afhankelijkheden. Wij voelen ons momenteel in een soort van niemandsland zitten. Wij hebben onze oude gewoonten en afhankelijkheden losgelaten en voelen ons daardoor een beetje verweesd. Onze oude manier van doen werkt niet meer en het nieuwe waar we ons voor openen heeft zijn weg nog niet helemaal gevonden in ons. Wij voelen ons op onszelf en een beetje afstandelijk naar elkaar. Wij staan pal voor een nieuwe manier van verbinden met elkaar… en onszelf. De komende maanden zullen wij ons in dit nieuwe veld steeds sterker voelen ontwaken.

Deze energetische verdieping wordt aangekondigd door de doortocht van de komeet Ison. De ster van Bethlehem… zo wordt ze genoemd. Mooi om de synchroniciteit hiervan te beseffen. Tweeduizend jaar gelden kondigde “de ster van Bethlehem” de geboorte van entiteit Jezus Christus aan op onze planeet. Nu… kondigt “de ster van Bethlehem” de geboorte van het christusbewustzijn aan… beschikbaar voor iedereen die zich hier voor opent in overgave. Ze levert haar pakketje interstellair energetisch gecodeerd sterrenstof af en maakt het alzo  mogelijk om de overstap van 3D naar 5D te maken.

jezus-goede-herder
©simon dewry

2013 was een zeer intens jaar. De voorlopers zijn geheel op zichzelf terug geworpen en hebben al hun angsten, onzekerheden en afhankelijkheden onder ogen dienen te komen om ze vervolgens te transformeren naar een innerlijke neutraliteit. In de eerste helft van december is de energie rustiger en ontstaat er weer meer innerlijke ruimte en ontspanning. De focus van het steeds weer naar binnen gaan, voelen, loslaten en op je eigen zijn wordt nu meer verlegd naar buiten toe. We beginnen voorzichtig terug in onze creatiekracht te stappen. We beginnen glimpen op te vangen van waar we naar toe willen met ons leven.

Het jaar 2013… het jaar van de veranderingen… is een voorbereidend jaar geweest om het nieuwe 5D veld te kunnen betreden met. We hebben sterke innerlijke veranderingen ondergaan en zijn daardoor meer dan ooit toeschouwer geworden in onze leefwereld.

2014 zal het jaar zijn waarin onze creaties vorm zullen gaan krijgen. We kunnen nu bekomen van het intense jaar 2013 en zullen langzaam maar zeker steeds meer schepperskracht gaan ontwikkelen. Het is nu duidelijk geworden… het touwtje trek, angsten en afhankelijkheden worden losgelaten. We zijn tot het uiterste gedreven en begrijpen daardoor dat overgave en meegaan met de stroom van het hart de enige manier is om zielsrust en verbinding te kunnen voelen en leven.

We voelen momenteel meer ademruimte ontstaan… de druk is niet meer zo intens. We blijven echter in het innerlijke afbraakproces van onze angsten en afhankelijkheden zitten tot het energetische winter/zomerwende portaal op 21 december dat op dit moment van schrijven plaatsvindt. Vanaf dat moment zullen de licht energieën ons meenemen in het onvoorwaardelijk openen van onze harten. Deze fase zal duren tot het volgende grote portaal waar wij doorheen zullen reizen… de equinox van maart.

Het sterk op zichzelf geworpen worden zijn om alle touwtjetrek met elkaar te doorbreken en het bijhorende gevoel van op een eilandje met jezelf te zitten zal verdwijnen en gaan plaats maken voor een herverbinden vanuit het hart.In deze periode die pal voor ons ligt zal alles beginnen te verschuiven. Zij die helemaal van voor op de golf van verandering rijden hebben het christusbewustzijn voldoende gedownload in zichzelf om als een anker van onvoorwaardelijkheid te gaan fungeren in de maatschappelijke veranderingen die staan te gebeuren.

Wij zijn diep doorheen onze afhankelijkheden en angsten gereisd afgelopen maanden. Wij hebben losgelaten… onze irritaties dienen aan te gaan…in alles ons touwtje trek te (h)erkennen en transformeren. Velen zitten hierin in een laatste stadia van afronden… dat ze de komende weken en maanden zullen voltooien.

Alles zal in een stroomversnelling terecht komen en het ontwaken zal zich veel breder gaan uitbreiden. Weet dat iedereen door zijn eigen angsten en afhankelijkheden en oordelen zal  reizen, net zoals jij dat hebt dienen te doen. Enkel diegenen die achter jou komen zullen hier veel vlugger doorheen reizen omdat jij met die anderen die in de eerste golf van ontwaken het meeste energetische werk gedaan hebben. Het is jouw cadeau aan hen en aan jezelf. Je wist op zielsniveau dat je sterk genoeg zou zijn en hebt daardoor een heel groot en daardoor meestal zwaar pakket karma op je genomen in dit leven… een zwaar en intens leven geleid. Maar dit gaat nu allemaal kantelen en je gaat de vruchten hiervan delen met de anderen die rondom jou aan het ontwaken zijn.

De eersten zullen de laatsten zijn… een citaat uit de bijbel waar grote waarheid in zit. Op zielsniveau hebben wij ervoor gekozen… dat als wij ontwaken om niet door te reizen naar andere sferen of dimensies maar te blijven om onze broeders en zusters mee in het licht van onvoorwaardelijkheid te begeleiden.

Niemand is meer of minder, wij zijn allen gelijk in verscheidenheid. Velen zullen ontwaken… doch menige zullen niet meekunnen en vinden de stap te groot. Zij zullen in latere levens de kans krijgen om alsnog te ascenderen naar een hogere dimensie.

Het jaar 2014 zal een jaar van ongelofelijke veranderingen worden. 2013 was de aanloop er naar toe. We dienden ons eerst los te maken van onze patronen, oordelen en conditioneringen.

Iedereen die het verlangen in zich voelt om in echtheid en waarheid te gaan leven zal de sprong gaan maken. Het ontwaken zal in golven blijven gebeuren… en steeds grotere groepen mensen zullen wakker worden.

Er zal chaos ontstaan. Maar dit zal niet zo ervaren worden door diegenen die zichzelf gevonden hebben. Zij zijn tot toeschouwer verworden van een wereld in verandering. Zij hebben de verandering al ondergaan en ankeren het nieuwe veld in hun leven doorheen de chaos. Deze chaos is onvermijdelijk. Ons maatschappelijk systeem zal van aanzien  veranderen. Alles wat onderdrukt, in angst houdt en manipuleert zal verdwijnen. Dit wil zeggen dat wij voor grote uitdagingen en veranderingen staan. Deze chaos is ook nodig om iedereen de mogelijkheid te geven om door zijn angsten te reizen… om los te kunnen laten waarin nog in onvrijheid wordt aan vastgehouden.

Diegenen onder ons die doorheen hun angsten gereisd zijn… hebben alles losgelaten en bezitten in wezen niets meer voor zichzelf… of bezitten hun goederen nog maar zijn hiervan losgekomen en laten hun zielskeuzes er niet langer door bepalen. Dit is ook waar onze samenleving doorheen dient te gaan. Iedereen die zich nog  vastklampt vanuit angst aan geld, bezittingen en relaties zal hierin worden uitgenodigd om de les van ‘bereidheid tot los laten’ te leren.

Het is juist deze angst die voor onze afgescheidenheid met elkaar zorgt. Dit wil niet zeggen dat iedereen zijn bezittingen zal gaan verliezen.

Hetzelfde ervaren we in onze persoonlijke en onderlinge relaties: Volledig te onthechten van elkaar en touwtjetrek en afhankelijkheden los te laten.

We dienen deze velden… het materiële en het interpersoonlijke… te meesteren om in het veld van onvoorwaardelijkheid te kunnen stappen.

De equinox van september kondigde de bereidheid van loslaten aan in onze levens. Dit is ook duidelijker gebeurt in mijn leven. Diegenen die de vorige nieuwsbrief(ven) gelezen hebben weten dat ik op materieel vlak door mijn angsten gereisd ben en op het punt stond om mijn plekje in het groen los te laten voor een ander plekje in het groen. Dit is niet gebeurt… ik woon nog steeds op het oude plekje en ga mee in waar het leven mij hebben wil. Het contact met de andere plek schonk mij wel diepgaande inzichten in wat ik wil scheppen in het nieuwe 5D veld dat zich aan het ontvouwen is.

Ik heb geen baan en geen vervanginkomen of uitkering. Ik laat los in vol vertrouwen dat het leven mij steeds weer zal opvangen… en dit gebeurt keer op keer opnieuw. Ik doe daardoor enkel nog datgene wat ik graag doe… waar ik mij in verbonden voel. Ik maak mij geen zorgen meer hoe een huis, verwarming, eten en al de andere levensnoodzakelijke behoeften in mijn leven terecht zullen komen. Het is er steeds als vanzelfsprekend… maar dan in alle vrijheid en gratis. Enkel water, elactricitiet en internet kosten mij nog geld… maar ook dit komt steeds vanuit verbinding naar mij toe… vanuit vrijheid.Equinox

In wezen heb ik praktisch niets meer van mijzelf en toch is alles er steeds als vanzelfsprekend. Ik heb dit alles vanuit controle en angst losgelaten.

Ik besef daardoor dat ik leef op een manier die wij met zijn allen zullen gaan leven in het nieuwe 5D veld.

Niets wat matrieel is, is van ons. Het behoort toe aan Gaia… moeder aarde. Zij geeft ons de gelegenheid om in haar matriële veld een spel van afgescheidenheid te spelen met elkaar. Zij schenkt steeds rijkelijk aan ons van haar overvloed. Alleen zijn wij gaan geloven dat er niet genoeg is en dat wij stoffelijk en mens zijn van uitgangspunt. Wij zijn een wezens van onvoorwaardelijke liefde in een menselijke ervaring… en worden nu uitgenodigd om dit terug ter herontdekken met elkaar.

Wij leven nu nog steeds in afgescheidenheid met elkaar, dit komt door de verwarring met de materie waarin wij, leven na leven, geleefd hebben. Echter nu gaan we door deze illusie heen breken en zal daardoor de afgescheidenheid tussen elkaar ophouden te bestaan. Iedereen die dit voor zichzelf realiseert zal niet langer vanuit illusie en afgescheidenheid kunnen en gaan leven op deze aarde maar zal zijn leven gaan vormgeven vanuit deze herontdekte verbinding met alles dat is.

Doordat ik alle vorm van controlLiefdes golfe heb durven los te laten in mijn leven vertrouw ik nu volledig op de wijsheid van mijn hart… gevoed vanuit de verbinding met mijn hoger zelf.

Door dit proces ben ik de laatste jaren in een sterkere binding met de natuur gaan leven… want ik ben ook die natuur. Daardoor besef ik hoever wij van ons ware natuur zijn komen af te staan. Enkele jaren geleden verbleef ik vijf maanden in Portugal in een overweldigende natuur… deze ervaring liet mij hierin ontwaken.

Op de grond van het huisje in het groen waarin ik momenteel leef heb ik intuïtief geëxperimenteerd met groenten, bodemgesteldheden en energieën. In Portugal heb ik ook de kracht van het samen delen met medereizigers in de natuur mogen ervaren. Ik heb mij losgemaakt van de angst en onvrijheid van het geld en hoef er daardoor niet langer meer met bezig te zijn.

Al deze inzichten en ervaringen komen nu bij elkaar in mijzelf als een vanzelfsprekende volgende stap in mijn leven.

Daardoor kan ik bezig zijn met echte vrijheid in onvoorwaardelijkheid. Ik kan momenteel door de manier hoe ik leef een plek creëeren waarin natuur en mensen elkaar ontmoeten, leven en delen vanuit vrijheid. Doordat ik uit het geldsysteem gestapt ben hoef ik niet langer bezig te zijn met geld en kan ik mij richten op die zaken die ik graag doe vanuit verbinding met alles en iedereen om mij heen die mee wil gaan in deze verbinding van onvoorwaardelijkheid.

Die andere plek in het groen die zich in september aandiende in mijn leven maakte alles  duidelijk. Het is een huis in bossen en velden met goede landbouwgrond en toch dicht tegen het centrum van het dorp gelegen. Ik besefte toen ik hiermee in verbinding ging dat alles samenkomt in mijn leven. Door mijn nieuw verworven inzichten met groenten, natuur, aarde- en kosmische energie kan ik een zelfpluk groententuin creëeren los van het geldsysteem in de vorm van een ruil-handel systeem. Een plek waar mensen toegang tot hebben om mee te gaan in de projecten die er steeds zullen lopen in een natuurlijk kader. Het is een plek waar met respect voor aarde en mensen geleefd en gedeeld zal worden. Het zal een ontmoetingsplek zijn voor mensen die de stap zetten naar binnen op zoek naar echtheid in verbinding.

Het mooie hiervan is… dat je automatisch bij eerlijke handel en respect uitkomt als je het geldsysteem loslaat. Door het geldsysteem leven wij in afgescheidenheid en vervuilen wij voortdurend onze leefwereld. Schaf het geld af en je komt bij eerlijke pure handel uit. Biologische groenten zijn nu duurder vanwege het geldsysteem dat alles kunsmatig uit evenwicht houdt. Doe het geld weg en alles wordt terug kleinschaliger en meer afgestemd op elkaar en omgeving. Geld zorgt voor subsides, afhankelijkheid, angst, pesticiden, vervuilingen, schaalvergroting, afgescheidenheid…

dankbaar-hartIk dacht en hoopte, toen deze nieuwe plek zich in het groen aandiende in mijn leven, dit mijn volgende stap zou zijn… het zal ook de volgende stap zijn in mijn leven. Maar ik/wij dienden eerst nog met allen alle touwtje trek met elkaar los te laten, vooraleer wij dit nieuw veld kunnen betreden. Wij zijn dit proces nu aan het afronden. De winter/zomerwende van 21 december kondigt hier een keerpunt aan. Naar de equinox van 21 maart toe zullen wij steeds meer in het veld van creatie gaan stappen. Ook onze samenleving zal steeds duidelijker in verschuiving gaan.

Ga weer naar binnen en verbind je steeds weer opnieuw met je innerlijke kracht… met de wijsheid van je hart. Je bent niet alleen… ook al voelt het op dit moment nog zo… alles zal binnenkort beginnen te kantelen. Nieuwe energieën stromen binnen en nemen ons mee naar een nieuw ervaringsveld van creëeren waarin wij steeds meer innerlijke- en uiterlijke verbinding ervaren.

Niets zal meer hetzelfde zijn in je leven. Alle verbindingen met onze oude 3D leefwereld/overtuigingen worden losgelaten.

Enkel innerlijk verzet, angst en controle zal je van het nieuwe veld van onvoorwaardelijke verbinding afhouden. Dat zich in steeds toenemende kracht zal ontvouwen in onze levens.

Dus… leef je eigen waarheid in onvoorwaardelijkheid.

 

12 REACTIES

 1. Ik vind dit een hele mooie en fijne tekst, ook echt op het juiste moment. Al die ervaringen van de afgelopen maanden, fijn om te lezen dat dat er dus allemaal bijhoort. 🙂
  Alhoewel ik niet echt hoop te eindigen in een hutje op de hei.
  Alhoewel,, wie weet? 🙂

  Liefs, Susanne

 2. @Monique van Doesburg, ik sluit mij bij monique aan , en lees en herken , het doet mij ook even bij mij zelf naar binnen kijken , om ook vervolgens mee te lopen met monique naar een nieuwe wereld . Erg treffend Monique dank je .

 3. De duik

  Ik duik in het diepe, geen zorgen
  Voor de dag van morgen

  Ik laat achter mij wat was
  De grote les, de grote klas

  Al wat ik geleerd heb neem ik mee
  Geen haat, geen wrok, heel gedwee

  Het waren lessen om mij te leren
  Dat ik naar binnen mocht keren

  Om te voelen en te beleven
  Wat ik mocht leren in dit leven

  Geen angst, geen pijn
  Als ik in het hier en nu mag zijn

  Ik maak dus die sprong naar het nu
  En leg af mijn boete tenue

  Ik was een slachtoffer van mijn eigen angst
  Die pijnen duren het langst

  Voor nu leg ik ze achter mij neer
  Ik stapte in het diepe keer op keer

  Echter deze keer voelt het goed
  En stap ik in het diepe met goede moed

  Met hoop en vertrouwen
  Waar ik op mag bouwen

  Met een open mind en open blik
  Zonder dat ik nog in mijn eigen emoties stik

  Een nieuwe wereld vol liefde en vree
  Een nieuwe wereld wie loopt er mee?

  Xxx ❤ Monique

  • @Monique van Doesburg,

   Mooi geschreven, Monique! 🙂

   “Ik maak dus die sprong naar het nu
   En leg af mijn boete tenue

   Ik was een slachtoffer van mijn eigen angst
   Die pijnen duren het langst”

   Mooie tekst! 🙂

   Liefs, Susanne

 4. Een mooi stuk met heel veel herkenningspunten. Dank daarvoor Jan.

  Er is echter één zin die voor mijn gevoel niet juist is: ‘Geld zorgt voor subsides, afhankelijkheid, angst, pesticiden, vervuilingen, schaalvergroting, afgescheidenheid…’

  Het is niet geld dat daar voor zorgt, maar mensen die waarde hechten en voorwaarden stellen aan geld. Dat is voor mij een wezenlijk verschil. Zonder de gehechtheid van mensen aan geld, is het gewoon een neutraal ruilmiddel. Laat vanuit je hart die voorwaarden en hechting los, en je komt – ook met geld – uit bij pure eerlijke handel.

  • @Lia, wat een mooi cadeautje Lia bedankt , van klassiek tot en met trance muziek , super hoor mijn c d speler is stuk dus kan ik af en toe wat mooie muziek draaien , ik hou van armin van buren , en trance muziek is ook mijn smaak , dus staat veel meer op dus genieten . Mooie dagen Lia en bedankt voor al je wijze inzichten . Liefs Jannie .

   • @Jannie, Door het mooie cadeautje van Lia afgeleid , en vergeet om te reageren op het stukje , je eigen waarheid , 2013 was een bewogen jaar , veel gebeurd laten we achter ons , Er staat 2014 zal een jaar worden met ongelofelijke veranderingen , 2013 was de aanloop ervan , De zin begin each day with à grateful hart spreekt mij erg aan mooi dat hart , bedankt Jan willekens Voor uw prachtige boodschap ik zal het nog wat keren uitvoerig lezen , en er denk veel van opsteken . Fijne dagen nogmaals jan willekens met veel licht en liefde en vrede . Liefs Jannie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in