DELEN
onze mooie aarde

Aartsengel Michael door Celia Fenn

Geliefde Familie van Licht, het schenkt me op dit moment grote vreugde om nog eens te communiceren met jullie over de verschuivingen en veranderingen die plaatsvinden op jullie Mooie en Geliefde Aarde.

onze mooie aarde

Inderdaad, we zien vele veranderingen op jullie Aarde, en sommige lijken moeilijk en ongemakkelijk te zijn, maar we vragen jullie om te beseffen en te vieren dat alles zich ontvouwt volgens het Goddelijke Plan voor de Nieuwe Aarde.

Wanneer jullie het Lichtportaal van 2012 naderen en jullie zich aflijnen op het Galactisch Centrum, dan worden jullie volledig in de Multidimensionele Energieën gebracht van de Nieuwe Aarde, en zijn de nieuwe structuren, die de Aarde in haar volgende evolutiecyclus zullen brengen, aan het oprijzen.

Vanaf 2013 zal de Aarde op haar reis doorheen tijd en ruimte worden begeleid door twee lichamen van Ontwaakte en Geascendeerde Wezens die de ‘Raad der Ouderen van de Nieuwe Aarde’ en de ‘Aardehoedersraad’ zullen vormen. Dan zal de Aarde volledig erkend worden als de Blauwe Ster, of de Blauwe Water-ster zoals ze waarlijk is, en de partner van de Vuur-ster Solaris. Deze veranderingen zullen je tot een nieuwe perceptie brengen van je Wereld, en van je rol in het Zonnestelsel en het Melkwegstelsel.

Deze twee nieuwe structuren dus, de Raad der Ouderen van de Nieuwe Aarde’ en de ‘Aardehoedersraad’, zijn in het vormings-proces, en individuen worden getraind om hun nieuwe verantwoordelijkheden op te nemen als burgers van de Blauwe Water Ster en medescheppers met de Lichtwezens in de Solaire en Galactische Raden, die de vorming begeleiden van de Gouden Roos Melkweg en haar toekomstige rol in de kosmische evolutie van het Goddelijk Bewustzijn via Liefde en Mededogen.
onze mooie aarde

 De Raad der Ouderen

Dit lichaam zal samengesteld zijn uit Wijze Ouderen die uitgenodigd zijn om de Raad te vervoegen omwille van hun leeftijd, wijsheid en ervaring op de Planeet Aarde. Dezen zullen door Spirit worden opgeroepen en zullen op de Innerlijke Vlakten samenwerken met de Aardehoedersraad en de Hogere Raden.

Ze zullen dienen als een groep adviseurs, en hun wijsheid en kennis zal ten zeerste worden geapprecieerd. Ze zullen uit alle volkeren van de Aarde gekozen worden, niet alleen de natuurvolkeren, ook al zullen de natuurvolkeren veel meer ervaring hebben met het eren van de wijsheid der Ouderen.

Geliefde Familie van Licht, er zijn er velen onder jullie die Ouderen van het Licht zijn, meestal ouder dan 60, die de roep hebben gevoeld om jezelf te eren als Oudere, als Grootmoeder of Grootvader, en om de Aarde op deze manier te dienen. Jullie zijn diegenen die het pad zullen lichten met jullie wijsheid en ervaring en jullie vele jaren in dienst van deze Aarde, haar ascensie en transformatie, en haar nieuw pad voorwaarts. Hier in de Hogere Rijken staan we klaar om met jullie te werken en eren jullie pad voorwaarts naar de Nieuwe Aarde.

 

De Aardehoedersraad

Geliefden, de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de toekomstige evolutie van de Aarde Ster zal in handen liggen van zij die opgeroepen zullen worden om deel uit te maken van de Aardehoedersraad.

Eerst zal je niet weten wie die zijn, ook al zullen ze het weten in hun hart en ziel. Hun engelen en hoger zelf zullen hen toefluisteren welk pad ze moeten bewandelen om de Aarde en haar toekomst te eren.

ander-mensDit zullen volledig ontwaakte wezens zijn, vervuld met Liefde en Mededogen en Wijsheid. Sommigen zullen moedig zijn en dapper, anderen zullen meer koesterend en healend zijn. Sommigen zullen spirituele ekrijgers zijn die zorg zullen dragen voor de Planeet, anderen zullen leraren en gidsen zijn voor velen die zich transformeren en ascenderen.

Geliefde Familie, velen onder jullie horen misschien op dit moment de oproep om ofwel deel uit te maken van deze Raden, of om samen te werken ermee, en hen op een of andere manier te vertegenwoordigen.

Zij die Leden zijn van de Raad, of die verkozen zijn om de Raden te vertegenwoordigen als Ambassadeurs van Licht, zullen de grote verantwoordelijkheid op zich nemen om de Aarde voorbij het 2012 portaal te gidsen, wanneer de Nieuwe Aarde een volwassen lid is van de Solaire en Galactische Lichtraden. Ze zullen de Aarde vertegenwoordigen bij de Grote Raads-ontmoetingen, waarop het toekomstig verloop van het Zonnestelsel en de Gouden Roos melkweg zal besproken en bepaald worden in aflijning op Goddelijke Wil en met de Goddelijke Creatieve Intelligentie die kosmische ontplooiing begeleidt.

Geliefden, dit zal inderdaad een hele eer zijn, en er zijn velen onder jullie die hun leven hebben doorgebracht in training voor dit moment!

De Solaire Raad van Solaris

Het Wezen en Lichaam van Licht dat jullie de Zon noemen is nu gekend als Solaris, en het is hier dat de Solaire Raad zich bevindt in de Hal van de Grote Solaire Raad.

Dit is de plek waar vertegenwoordigers van alle ‘planeten’ en Lichamen van Licht in het Solaris stelsel samenkomen om hun onderlinge verloop in het Galactisch Stelsel te bepalen.

Diegenen onder jullie die werken met de Raad van Ouderen en de Aardehoedersraad, zullen ook de kans krijgen om te werken met de leden van de Solaire raad van Solaris als geëerde vertegenwoordigers van de Nieuwe Aarde. Geliefden, hier zal je je kwaliteiten en talenten als multidimensionele Lichtwezens in Menselijke vorm echt nodig hebben. Jullie zullen de Solaire Raad kunnen ontmoeten, ofwel als individu, ofwel in groepsmerkaba-vorm als delegatie in de Raad, zoals al gebeurt in delen van jullie Aarde waar mensen al klaar zijn voor dergelijk werk.

De Solaire Wezens en Zonne-Engelen staan klaar om deze Herverbinding te verwelkomen, en om diegenen onder jullie te eren die het werk van contact houden met de Solaire Raad zullen doen. In toekomstige tijden zullen jullie vertrouwd worden met de ambassadeurs van deze Raad als ze met jou werken. Je zal duidelijker gaan begrijpen hoe de verschillende lichamen in het Zonnestelsel in relatie staan met de Aarde, en hoe ze met de Aarde Ster werken om de energieën te bepalen van het Zonnestelsel.

De Galactische Raad

Geliefden, in het volgende niveau zullen velen onder jullie ook gaan werken met de Galactische Raad in de Grote Centrale Galactische Raadskamer. Hier ontmoeten de ambassadeurs en delegaties van alle Sterrenstelsels in de Gouden Roos Melkweg elkaar om hun verloop en het verloop van de Melkweg te bepalen, op de oneindige reis van kosmische manifestatie.

Diegenen onder jullie die zich geroepen voelen tot dit werk zullen getraind worden als deel van de Aardehoedersraad, en jullie zullen ervaring opdoen in de Solaris Raad voor je met de Galactische Raad en de Lichtwezens gaat werken die in de Hal van de Galactische raad. Er zijn al individuen en delegaties in groepsmerkaba die een bezoek brengen aan de Raadshal, en de oprijzende multidimensionele Aarde in deze raad vertegenwoordigen.

Geliefde familie van licht, op dit niveau zal de Nieuwe Aarde volledig afgelijnd zijn op de kosmische puls van Goddelijke Creatieve Intelligentie en Liefde, en zal ze zich voegen bij de melkweg en zo de frequenties van Licht, Liefde en Mededogen te bepalen waarop zal gebouwd worden wanneer de Galaxie voorwaarts gaat in zijn reis doorheen tijd en ruimte.

Dit zijn inderdaad opwindende ontwikkelingen voor jullie Aarde. Zovelen onder jullie hebben zich niet meer verbonden gevoeld met de politieke en economische ontwikkelingen op Aarde, die vragen om meer positieve veranderingen. Met deze nieuwe verbindingen zal de Aarde aflijnen op de creatieve frequenties van de Nieuwe Cyclus van Tijd, en de toekomst van Overvloed en Vrede zal beginnen te manifesteren door de inspanningen van de Aardehoedersraad en de Raad van Ouderen. Jullie regeringen en autoriteiten zullen de ‘Richting’ van de Raden die de toekomstige loop van de Aarde zullen bepalen, beginnen te voelen door hun vermogen om verbinding te maken met de grote Raden van Licht en om creatieve energie te richten en te channelen zodat de Goddelijke Wil manifesteert op Aarde volgens de Keuzes en Verlangens van de mensen van de Nieuwe Aarde!

Dit zal een gradueel proces zijn met een minimum aan verstoring in de levens van mensen op Aarde, en zal ongeveer 5 tot 10 jaar in beslag nemen tot het volledig gemanifesteerd is. Tegen 2017 zullen jullie de grote veranderingen op de Aarde voelen wat betreft evolutie en ontwikkeling, en tegen 2022 zullen de Aardehoedersraad en de Raad der Ouderen de loop van de Aarde volledig bepalen volgens de Goddelijke Wil en Goddelijke Creatieve Intelligentie.

Geliefde familie van Licht, vele Indigokinderen van de Eerste Golf van de jaren ’70 zullen de leiders zijn in de volgende fase van jullie evolutie, samen de Ouderen van Licht. Ze werden geboren voor deze verschuiving en ze weten in zichzelfwat er verwacht wordt. Velen onder jullie zullen dit laatste jaar ook gevoeld hebben dat je een fase in je werk en je doel hebt afgewerkt, het tijd is om over te gaan naar iets nieuws, ook al weet je nog niet goed wat dat precies is. Voor velen onder jullie zal dat contact maken zijn met de Raden van Licht en met hen samenwerken om de nieuwe structuren van Licht te creëren voor de Nieuwe Aarde.

Energieën van mei en juni 2012

Wanneer de Aarde zich voorbereidt op diepe en opwindende veranderingen, zullen er enkele energetische aflijningen zijn in mei en juni, die de Aarde zullen helpen zich voor te bereiden op de grote aflijning en verbinding die later dit jaar plaats vinden.

Op 20 mei is er een jaarlijkse Zon-eclips, waarbij de Zonne Lichtcodes voor Verbinding met de Solaris Licht raad overgezet zullen worden naar de Aarde, om zo velen te helpen ontwaken in hun verbinding met de Solaris Zon en met diens rol in de evolutie en ontwikkeling van de Aarde in de Galaxie en het Zonnestelsel.

Deze Zon-eclips zal gebeuren met de Nieuwe Maan in Tweelingen, opposiet aan het Galactisch centrum in boogschutter. De Tweeling/Boogschutter combinatie legt altijd de nadruk op de Spirituele Verbinding met de galactische en kosmische energieën en de vereniging van polariteiten tot Eenheid, en dat is het ‘thema’ van de Grote Verschuiving op dit moment.

Dan zal er op 4 juni een gedeeltelijke Maan-eclips zijn met de Volle Maan in boogschutter dichtbij het Galactisch centrum. Dan zullen de Lichtcodes voor de Galactische Raadsverbinding overgezet worden naar de Aarde, en zullen zij wiens werk het is om met deze raad contact te maken en ermee te werken via de Aardehoedersraad wakker worden.

Daarna zullen jullie op 6 juni de Venus transit meemaken, of de tweede venus transit die verbinding maakt met de eerste transit in 2004. Dan zal de Solaire raad op Solaris werken om de Lichtcodes van schoonheid en harmonie van Venus over te zetten naar de Nieuwe Aardegrids, om een volledig ontwaken en een volledige expressie mogelijk te maken van de energie van liefde in zij die wakker zijn en wiens hart open staat om deze energie te ontvangen.

Geliefden, dan zullen jullie Boodschappers worden en Ambassadeurs van Liefde en Mededogen, en van de frequenties van de Nieuwe Aarde. Dan zullen ook de Engelenrijken en de Geascendeerde Meesters van Licht met jullie werken, en specifiek zullen de Dolfijn Meesters en Engelen werken om de Harmonie van de Aardefrequentie af te stellen op het Hoger Vibrationele pad dat nodig zal zijn wanneer de Aarde naar het 2012-portaal gaat, en naar haar bestemming als deel van de Zonne en Galactische Raden van Licht.

We vragen jullie om deze tijd in jullie meditaties en ceremoniën te eren, want in de toekomst zal deze tijd herinnerd worden als het moment dat de Aarde volledige verbinding kreeg met haar Kosmische Erfenis en Bestemming!

Celia Fenn

Vert. Fran Tielemans

3 REACTIES

 1. en ik woon door een prachtig ”toeval” al 3 zomers in een huisje aan zee, wat ik Amaterasu, de Zon heb genoemd. De zon is nr. 19 van de Tarot en staat ook voor het Christusbewustzijn en zo zijn er zoveel meer toevalligheden gebeurd en zoveel verbindingen ontstaan en t gaat maar door…Bedankt voor t artikel, k had t nog niet gelezen. Mayoke

 2. Schitterend! wat een mooie mededeling!
  en leuke reactie van jouw Natascha! heel mooi.

  over liedjes gesproken; ik hoorde al een aantal dagen voor de 20ste mei dit; More than a feeling….leuk toch, die dingen he? ik ben iedere keer blij als ik weer zo een pracht van een blog lees hier! allemaal bedankt.(smile)

  liefs, Henriëtte

 3. Wat is het toch fantastisch en hoe voelbaar dat dit grote veranderingen zijn! Ik stond gister op met het liedje: “here comes the sun”, daarna kwam er tijdens de opleiding Nieuwetijdshealer spontaan een prachtige meditatie/healing door over de zon. We mochten ons weer helemaal verbinden en één worden met de zon en alles was ons er nog van weerhield werd ons getoond. Daarna mochten we zelf als zon klaarstaan voor de mensen die het pad nog bewandelen richting de zon.
  Ik werd me vandaag pas bewust van de zonne eclips gister door het lezen van dit artikel:-)Wat een heerlijke bevestiging!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in