Engelen en Ascensie~ Het uur dat een leven veranderde

Achttien jaar geleden bevond Diana Cooper zich in het proces van een echtscheiding en kon geen toekomst voor zichzelf zien.In diepe wanhoop – ook al had ze geen religieuze achtergrond – vroeg Diana om Goddelijke tussenkomst. “Ik zei, ‘Als er iets is daarbuiten, laat het mij dan zien – en jullie krijgen een uur.'””Een engel kwam en nam me letterlijk mee uit mijn lichaam. Ik vloog met een gouden, twee meter grote engel over mensen die regenboog aura’s hadden. De engel vertelde mij telepathisch dat het betekende dat zij open en spiritueel ontwikkelde mensen waren. Er waren mensen met stralen van licht die door hen heen schenen en ik wist dat dit betekende dat ik van mijn boosheid en angst moest afgeraken.Deze één-uur-ervaring met de engel veranderde Diana’s leven voorgoed. Na deze ervaring volgde ze een opleiding als hypnotherapeute, raadgever en spiritueel healer.

Een tweede ontmoeting met engelen

Aartsengel Haniel
Een engel kwam en nam me letterlijk mee uit mijn lichaam

Na vier boeken geschreven te hebben vroeg Diana weer om begeleiding en weer werd ze bezocht door engelen. Deze keer zeiden ze dat ze wilden dat ze hen aan andere mensen voorstelde.

Diana had het gevoel dat ze niets van engelen afwist maar ze overtuigden haar dat het wel zo was – ze was zich gewoon niet bewust van haar kennis. En toen ze protesteerde dat ze dit echt niet wou doen, vertelden de engelen haar dat ze moest onderscheid maken of dat een reactie van haar ego of van haar Hoger Zelf was.

”Ik ging naar bed, en drie engelen kwamen en gaven me allerlei informatie over hoe de Bron zoveel engelen hier naartoe stuurde in deze tijd met de verschuiving van de planeet. Ik zag ze vrij dikwijls nadien. Ik veranderde mijn klassen volledig en leerde enkel nog over engelen.”

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Sinds toen heeft Diane nog meer ervaringen met engelen gehad.

Engelen Inspiratie

In het midden van de nacht cirkelde een kring van engelen rond Diana’s bed en goten gouden licht over haar. Terwijl ze boven het bed zweefde, gevuld met een gevoel van verwondering en ontzag, vertelden ze haar dat ze wilden dat ze Engelen Inspiratie moest schrijven. Ze zette een roman die ze bezig was opzij en werkte 14 uur per dag tot ze het boek uitgeschreven had.

“Ze hielden me al die tijd en gaven de dingen gewoon door. Dat boek draagt volledig de engelen energie.”

Onze gedachten zuiveren

In Een Beetje Licht op Ascensie, schrijft Diana, “Ascensie betekent dat we onze vibratie moeten verhogen naar het niveau van Licht. Iedere gedachte, woord, emotie en handeling is een vibratie die onze aura creëert, en zo brengt Ascensie met zich mee dat we onze gedachten reinigen, onze emoties zuiveren en liefdevolle handelingen voor het hoogste goed van anderen kiezen tot we dat niveau uitstralen. Dan leven we in vreugde en vrijheid.”

We moeten onszelf mentaal, emotioneel en fysiek zuiveren, en we zouden alle negatieve emoties die we over bepaalde relaties hebben vergeven en loslaten. Deze emoties laten restanten achter in de cellen van het lichaam en in de aura.

We kiezen tussen slachtoffer zijn of Meester worden

engelNegatieve gedachten houden ons verankerd in de derde dimensie. En wanneer we weigeren ze los te laten zeggen we onbewust, “ik verkies vasthouden aan deze pijn boven ascensie”, of “ik zou liever vasthouden aan mijn angst om te falen dan te ascenderen”.

We kunnen elk moment als een gelegenheid voor spirituele groei gebruiken omdat elke gedachte die we denken onze vibrationele frequentie ofwel verhoogt of verlaagt.

We kunnen ervoor kiezen om slachtoffers te zijn die in de derde dimensie leven met boosheid en angst of in opgetogenheid in verschillende omstandigheden. Als we kiezen om vijf-dimensionele mensen te worden zullen we leren gecentreerd te blijven en niet teveel energie te besteden door van een emotioneel uiterste naar het andere te zwaaien.

Licht dragen en als een Meester leven

Ascensie gaat erom je leven als een meester te leven, legt Diana uit.

Er was een tijd dat de mensen niet genoeg Licht in hun lichaam konden dragen en om die frequentie te bereiken moesten ze ‘overgaan’. Maar ik denk dat dat allang voorbij is. We hebben nu ons bewustzijn en ons vermogen verhoogd om meer Licht te dragen ontwikkeld. We kunnen dit Licht vasthouden en ons leven leven terwijl we dit Licht uitstralen.

Mensen die meer Licht dragen kunnen ervoor kiezen om op aarde te blijven om de andere vooruit te leiden. Wanneer ze overgaan kunnen ze kiezen om terug te komen om de massa te helpen verhogen en de mensheid te dienen. Ze kunnen kinderen vooruit leiden, of gevangenen helpen, of uit-het-lichaam dienst doen door de stervenden te helpen. Anderen kunnen ervoor kiezen om aan de andere kant met mensen te werken die geheald en geholpen moeten worden.

Hoe meer Licht we in onze cellen hebben, des te dichter we bij Ascensie zijn

“Om de Derde Initiate te behalen,” legt Diana uit, “moeten we een Lichtniveau hebben van 50 percent. Dan fuseren we met onze Ziel of Monade. Het Lichtniveau voor de vierde initiatie is 62 procent, waarna wij het Wiel van Wedergeboorte verlaten. Voor de Vijfde Initiatie is het Lichtniveau 75 procent. Voor de Zesde Initiatie en Ascensie hebben we een Lichtniveau van 80 of 83 procent nodig. Om de Zevende Initiatie te behalen en een volledige Verrezen Meester te worden hebben we een Lichtniveau van 92 percent nodig. Dan is het niet langer mogelijk om een fysiek lichaam in stand te houden.

Engel met vogelsOnze levensmissie vervullen

Om te ascenderen moeten we de missie afwerken die wij voor dit leven op aarde ondernomen hebben.

“Sommige mensen hebben een innerlijk weten dat ze doen waarvoor ze kwamen. Anderen zullen in meditatie toegang moeten krijgen tot de blauwdruk van hun leven.”

Het is belangrijk dat degenen die niet op hun ware pad zijn erop komen, zei Diana. Soms talmen we gedurende vele levens alvorens we onze ware levensmissie vinden. Om onze levensmissie te vervullen moeten we leren onze geest op ons doel gericht te houden tot het gebeurt. Wanneer we ons vibrationeel niveau verhogen gebeuren de dingen via geloof.

Ascensie is zoals teamwork

Bij ascensie gaat het niet om individuen die voorop vorderen maar over de Ascensie van Zielsfamilies en Zielsgroepen welke groepen zijn van gelijk-vibrerende mensen.

“Ik geloof dat Ascensie zoals teamwork is. We ascenderen niet in isolatie,” zei Diana.

Gezien we niet weten wie in onze Zielsgroep is kunnen we onze Ascensie afremmen door een specifiek persoon niet te mogen die de sleutel is voor het vooruitbewegen van onze groep.

Onze geest ‘s nachts sturen

Zelfs in het lichaam gaan mensen naar andere galaxiëen en brengen ze hulp en Licht terug. Dit kan plaatsvinden zowel in of uit je lichaam, of je het gedurende je slaap doet of na de dood.

“Ik ben naar andere galaxiëen geweest en heb voor Raden gesproken en om hulp gevraagd voor de planeet. Ik heb het nooit op voorhand gepland, het is altijd iets dat gewoon gebeurt.” Diana suggereerde dat we onze geest ‘s nachts kunnen sturen door bijvoorbeeld te zeggen dat we onze geest naar Aartsengel Gabriels kamer voor zuivering en loslaten willen sturen. We zullen dan een droom over zuivering krijgen en terwijl we ‘s morgens terugkeren zullen we een lichte verschuiving ervaren.

Mensen vertellen me dat nadat ze in deze kamers geweest zijn, de pijnen die ze heel hun leven hadden verdwenen waren.

We kunnen ook andere mensen meenemen naar deze kamers. Degenen die ‘s nachts naar de Ascensie Kamers of Aartsengel wijkplaatsen gaan zullen terugkomen en een verschuiving in bewustzijn gemaakt hebben.

Engel waterval

De Ascensiekamers bezoeken

Diana raadt degenen die een Ascensiekamer willen bezoeken aan eerst kamers op Aarde te bezoeken alvorens naar de galactische te reizen.

Er zijn twee Ascensiekamers in het Verenigd Koninkrijk. Eén bevindt zich boven de Findhorn Rivier en wordt verzorgd door Aartsengel Gabriel. Een andere bevindt zich in Avebury. Sanat Kumara heeft een Ascensiekamer in Shamballa en Serapis Bey heeft er een in Luxor.

Er zijn ook Ascensiekamers in Gizeh en Mount Shasta, California. Ashtar’s ruimteschip is een Ascensiezetel en er is een Ascensiezetel in een ondergronds buitenaards schip in Afrika. Diana’s boek biedt oefeningen om mensen te helpen deze en andere Ascensiekamers te bezoeken.

Aartsengel wijkplaatsen

Elke Aartsengel heeft een wijkplaats in het etherische boven onze planeet. Sommigen van hen omvatten:

  • Aartsengel Michael‘s etherische wijkplaats is boven Banff, Canada. Het beschermt tegen aanvallen of kwaad en versterkt goddelijke wil en vertrouwen.
  • Aartsengel Jophiel heeft een wijkplaats in het zuiden van de Grote Muur in China. Deze wijkplaats helpt mensen om onwetendheid te boven te komen.
  • Aartsengel Chamuel heeft een wijkplaats in het etherische boven St. Louis, Missouri, hetgeen de vlam van liefde helpt uitbreiden.
  • Aartsengel Gabriel heeft een wijkplaats boven Mount Shasta in Californië, hetgeen klaarheid, zuiverheid, orde en discipline biedt. Zijn wijkplaats in Findhorn, eerder vermeld, is voor zuivering en ontwaken.
  • Aartsengel Raphael’s etherisch rijk boven Fatima, Portugal, helpt reizigers en healers.
  • Aartsengel Uriel’s wijkplaats in de Tatra Mountains van Polen helpt de mensen vrijheid te vinden door hen te helpen angsten los te laten.
  • Aartsengel Zadkiel werkt met de Violette Vlam in het etherisch rijk boven Cuba en toont de mensen hoe ze tolerantie en vergeving vinden.
  • Aartsengel Metatron komt binnen via Findhorn en help de mensen waarheid en eerlijkheid binnen zichzelf en anderen te vinden.

Instant karma

In een vijf dimensioneel bewustzijn komt alles wat we uitzenden tienvoudig naar ons terug. Volgens Diana betalen we onze schuld in de hogere rijken heel vlug terug en ontvangen instant karma. “Dit betekent dat wanneer je een negatieve gedachte hebt of een onwaardige handeling verricht, het gevolg onmiddellijk als een boemerang naar je terug zal komen.”

Instant karma is iets om dankbaar voor te zijn, het geeft ons de gelegenheid de boeken af te sluiten. We zijn op dit niveau wanneer we ons leven in dienstbaarheid aan anderen leven en wanneer we ons afvragen, “Is dit het hoogste dat ik kan doen? Is dit de hoogste manier waarop ik kan handelen? Hoe heb ik dit gecreëerd?” Wanneer we dit doen, legt Diana uit, gaan we als een Meester in de vijfde dimensie.

Lichaamsveranderingen die de dimensionele verschuiving vergezellen.

aartsengel sandalphonIn het verleden was er tijdens de volle maan een extra uitbarsting van energie. Maar nu worden de mensen “doorelkaar geschudt” omdat hoog frequentiële energie doorkomt en ze er niet zeker van zijn wat er gebeurt. Het verandert hun energieveld ook al zijn ze zich er niet bewust van. Met als resultaat dat vele mensen veranderingen in hun lichaam ervaren.

“We hebben allemaal engelenkwaliteiten en voor sommige mensen, wanneer de engelenkwaliteiten binnenkomen, beginnen hun engelenvleugels die ze in het etherische hebben te groeien. Ze voelen soms pijn achter hun schouders.

Mensen krijgen ook hoofdpijn terwijl ze hun Derde Oog zuiveren. Diana schrijft dat de mensen hun fysiek lichaam niet langer hoeven te verlaten bij Ascensie. Ze kunnen leven zoals ervoor maar ze zullen schitteren en stralen op een hogere vibratie.

De chakra’s

Het Chakra Systeem verandert wanneer we van de derde naar de vierde en vijfde dimensies gaan.

Soms voelen de mensen fysieke pijn wanneer de oude negatieve energie die sinds lange tijd gevangen zat in de chakra’s, losgelaten begint te worden terwijl hun energie lichter wordt.

In de derde dimensie zijn de kleuren van de zeven chakra’s de kleuren van de regenboog en ze worden wit licht wanneer ze in perfecte overeenstemming draaien. Diana schrijft dat we wanneer we naar vier dimensionele wezens uitbreiden “De eerste zeven chakra’s progressief naar de benen zullen bewegen. … Wanneer de eerste zeven chakra’s neerwaarts naar de benen bewegen zullen de volgende zeven een voor een neerdalen om hun plaats in te nemen. (De negende chakra beweegt zich naar de basis, etc.) Dan bewegen we ons naar de vierde dimensie en onze persoonlijkheid versmelt met de ziel.”

Wanneer onze vier-dimensionele chakra’s open zijn (negen tot vijftien), hebben we de mogelijkheid voor intergalactische communicatie en werk. Chakra’s zestien tot tweeëntwing zijn vier-dimensionele chakra’s.

Verder informatie over deze chakra’s, die voor iedereen binnenkomt, kan gevonden worden in Engelen Inspiratie.

Engel-blauwe-luchtDe planeet en alle wezens zullen opstijgen naar de vijfde dimensie in 2012

De verschuiving naar een vijf-dimensionale manier van leven dient plaats te vinden tegen 2012. Dit is het einde van de Maya kalender, de Tweede Komst van de Christus en het middelpunt van de inademing en uitademing van Brahma.

“Het is een heel belangrijke datum. Het is een tijd wanneer genoeg mensen hun bewustzijn verhoogt zullen hebben om iedereen naar het volgend niveau te verheffen. We kunnen ons bewegen naar een planeet van vrede, harmonie, wederkerige bekrachtiging en medewerking in plaats van conflict.” In Een Beetje Licht op Ascensie, vertelt Diana ons dat het ongelooflijke tijden zijn. Degenen die afgestemd zijn op de hogere vibraties en die zichzelf voorschrijven te helpen met de geboorte van de planeet naar de vijfde dimensie en Ascensie zullen beloningen ontvangen die hun grootste begip te boven gaan.

door Celeste Adams-

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in