In de katholieke wereld hebben engelen een grote rol gespeeld, in de protestante wereld weinig, daarbuiten helemaal niet.Vroeger leefden de mensen heel concreet met engelen. In de vorige eeuw is het gevoel voor engelen verloren geraakt.In onze tijd ontwaakt weer het gevoel voor de engelenwereld.

De engelen behoeden nu de sfeer van ons samenzijn. Als mensen zich met elkaar verbinden in gemeenschap dan wordt er een engel aangewezen om te midden van die groep de mensen te behoeden en te verbinden. Je ervaart dit als een gevoel van kracht en troost.cHans vertelde dat engelen voor hem concreet zijn geworden toen hij als ziekenhuispastor werkzaam was. Vaak vertelden zieke kinderen hem dat ze een stralende gestalte bij hun bed zagen, vooral als angst en paniek toesloeg. De kinderen konden niet vertellen hoe lang die gestalte bij hen bleef, maar wel dat angst, paniek en eenzaamheid wegvielen. Kinderen zoeken haarscherp uit aan wie ze dit vertellen, ze willen niet dat mensen hun ervaring met een lichtgestalte toeschrijven aan dromen of fantasie. Mensen die niet open staan voor dit soort ervaringen horen ze dus ook niet. Zieke mensen zien vooral gestalten van licht in hun laatste dagen of uren. Die zieke mensen krijgen dan iets stralends. Geen mens sterft alleen!

Engelen
het leidt uiteindelijk tot transformatie, tot verlichting

Wat is de taak van de engelen?

 • Ze “dragen” ons naar de wereld aan de overkant
 • Ze verschijnen aan ons als lichtgestalte. Als je dit niet kunt zien kan je dit wel voelen.
 • Ze “laten’ ons soms dingen zeggen dat van binnenuit komt, je voelt dat het geen woorden van het zelf zijn
 • Ze beschermen mensen tegen ongeluk, ze grijpen soms in. Zo vertelde een man dat hij een hand voelde die hem tegenhield toen hij een weg wilde oversteken. Een seconde later denderde een bus voorbij die hij niet had gezien.

Engelen grijpen niet in alle situaties in, want ze respecteren heel zorgvuldig ons levensplan en behoeden deze. Dus de ervaringen die we in ons leven opdoen passen in de lessen die we moeten leren. Dan grijpt een engel niet in. Als een situatie niet in overeenstemming is met ons levensplan dan wordt er niet ingegrepen.

Het is niet gemakkelijk om te begrijpen waarom je hebt gekozen voor een bepaald levensplan, vooral in pijnlijke situaties. Engelen helpen je zeker door die pijnlijke situaties heen.Engelen-licht

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Het is daarom van belang dat je open staat voor de inspiratie van engelen, daal in die wereld van voelen.

 • Engelen geven ons troost, bemoediging en levenskracht
 • Engelen helpen ons stap voor stap om tot inzicht te komen. Je wordt door hen wakker geroepen. Soms krijg je in een flits een antwoord op een vraag waar je allang mee bezig bent
 • Engelen zijn onzijdig of androgyn.
 • Engelen zijn gevoelig voor complimenten, geef ze die ook. Vaak zie je geen gezicht bij een engel, wel kan je zijn kracht ervaren.
 • Engelen leven in groepen. Elke engel draagt een teken op borsthoogte. Het teken van de engel die bij jou hoort is het motto van jouw leven.

Engelen verschijnen tegenwoordig ook als mens. In Amerika zijn daar veel verhalen over. Een engel neemt dan een mensengestalte aan. Zo zijn er verhalen van een lifter die door iemand wordt meegenomen en dingen in hem wakker roept. Plotseling is die lifter verdwenen. Kinderen vertellen dat hun engel hen in een gestalte van een ander kind openbaart. Soms komen engelen in de vorm van een stem tot ons.

Hoe zit de engelenwereld in elkaar?

De oude spirituele christelijke traditie heeft veel over de engelenwereld verhaald. Kennelijk beschikten mensen vroeger over oerbeelden. Paulus was verregaand helderziend en had vele uittredingen, waardoor hij in contact kwam met de engelenwereld. Hij heeft doorgegeven hoe de engelenwereld in elkaar zit. Er zijn 3 hiërarchieën, je zou kunnen zeggen een opklimmende reeks van engelen, hoewel er geen hoog en laag bestaat, want elk wezen is even belangrijk in de engelenwereld..

Wij hebben vooral te maken met engelen uit de eerste hiërarchie, want die werken het meest direct aan ons.

Elke categorie heeft zijn eigen taak.

I  1. De engelen

2. De Aartsengelen

3. De Oerkrachten

II  4. De machten

5. De Krachten

6.De Wereldleiders

III  7.De Serafijnen

8. De Cherubijnen

9.   De Tronen

Engelen als persoonlijke engel

Engel-jongetjeIeder van ons heeft een persoonlijke engel die ons begeleidt door ons leven. Deze is in vorige incarnaties ook met ons meegegaan. De engel was erbij toen ons levensplan werd opgesteld. De engel geniet als we iets leren en als onze liefde wordt vergroot. De engel probeert ons wakker te houden, probeert ons te laten zijn i.p.v. te hebben. De engel van Hans heet Andreas, wat sterke man betekent. De engelen kiezen een naam om jou iets kenbaar te maken. ’s Nachts overleggen we in de geestelijke wereld met onze engel. Daar komt ook de uitdrukking vandaan: “”Ik moet er nog eens een nachtje over slapen”. Ideeën van uitvindingen krijgen mensen vooral ’s nachts. Het helpt als je voor je gaat slapen met je engel praat over waar je een antwoord op wilt krijgen. Je vragen concreet maken is daarbij heel belangrijk. Door een open innerlijke houding vindt de verbinding plaats. Het antwoord zal zeker komen!

Engelen zijn gespecialiseerd in:

 1. het begeleiden van stervensprocessen
 2. het begeleiden van het geboren worden
 3. het ons wakker roepen, bewust worden. Vaak gebeurt dit in moeilijke perioden, dan leren we anders kijken en voelen. Je voelt dan een eerbied in jezelf ontstaan.
 4. genezing

Er zijn zogenoemde priesterengelen die bij die mensen zijn die een geestelijke opdracht te vervullen hebben. Ze helpen mensen om hun eigen opdracht te zien. Je hebt ook koppelengelen die de opdracht hebben mensen bij elkaar te brengen. Vaak hebben mensen in het tussengebied afspraken met elkaar gemaakt om aan elkaar te leren. De koppelengel geeft een impuls om die mensen met elkaar in contact te brengen. Achter elke ontmoeting zit leiding en een diepere zin.

Deze engelen werken met individuen. Engelen hebben veel ruimte voor onze fouten. Engelen zijn nooit geïncarneerd.Ze kunnen geen zelfstandige beslissingen nemen. Ze “lezen” wat er in Gods wereld is en geven daar gevolg aan. Ze hebben ook geen benul van tijd. Een gids is een geliefde van ons die overgegaan is en ons vanuit de lichtwereld begeleidt. Zij hebben wel begrip van tijd. Gidsen weten uit eigen ervaring dat leven op aarde heel moeilijk kan zijn. Engelen kennen dat niet uit eigen ervaring. Het is belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt voor je engel, want hoe egoïstischer en materialistischer we zijn hoe vleugellammer je engel wordt. Als we groeien in liefde dan groeit onze engel mee, er is meer ingang om ons te inspireren, waardoor we ons rijker gaan voelen en dat maakt de engelen ook rijker. Bedank vooral je engel voor wat hij voor je doet.

Er bestaan ook engelen van het kwaad. Zij brengen ons het offer om ons het tegendeel van goed te leren. Hier op aarde kunnen wij alleen leren uit dualiteit. Dat brengen ons de ‘‘gevallen” engelen. Vanuit je innerlijke kracht kan je deze engel wegsturen, waarmee je ook het kwaad wegstuurt. Durf in je eigen kracht te staan. Engelen kunnen geen fouten maken, want zij zijn alleen in staat om de goddelijke spiritualiteit door te geven.

Aartsengelen

Deze engelen werken met volken. Elk volk heeft zijn eigen opdracht. Elk volk bespeelt zijn eigen instrument. Spelen ze hun instrument zuiver dan spelen ze samen met de andere volkeren in  het orkest mooi en niet vals. Vroeger stonden de koningen en keizers in direct contact met de aartsengel. In de grondwet stond een zin: “Koning bij de gratie Gods”, die zin is er uit verdwenen. In deze tijd begeleiden de aartsengelen bepaalde bevolkingsgroepen, want we zijn wereldburger geworden, we groeien toe naar één mensheid.

Aartsengelen en planeten

De volgende aartsengelen zijn bekend en zij hebben verbindingen en invloed op de daarnaast staande planeten:

Orifiël-Saturnus

Zachariël-Jupiter

Zamaël-Mars

Michaël-Zon

Anaël-Venus

Rafaël-Mercurius

Gabriël-Maan

Tijdperken van de Aartsengelen:

Michaël: 600–200 voor Chr.

Orifiël: 200 voor Chr. – 150 na Chr.

Anaël:150 – 500

Zachariël:500 – 850

Rafaël: 850 – 1190

Zamaël:1190 – 1510

Gabriël:1510 –  1879

Michaël: vanaf 1879

De Oerkrachten

De oerkrachten werken voor heel de mensheid. Ze zorgen er voor dat de mensheid evalueert naar Gods plan. Ze geven impulsen en behoeden het ritme van tijd en evolutie dat zij één worden.De aartsvader Abraham kon de oerkrachten nog waarnemen. Nu kan niemand nog iets zien van deze  geestelijke wereld. Toch gaat het gordijn langzaam weer open en vooral kinderen zien spontaan iets van deze engelenwereld. Als we de wereld van de oerkrachten zouden ervaren, dan zouden we spontaan verbranden, want de energie er van is zeer krachtig. Voor ons is die energie nu nog te groot.

hemel-aardeOerkrachten kunnen hun energie daarom ook niet rechtstreeks uitzenden, dat doen ze via de aartsengelen. Zo’n aartsengel is dan voor een bepaalde periode in de rang van oerkracht. Elke 350 jaar is er een andere aartsengel die de invloed van de oerkrachten doorgeeft. Nu leven we onder de energie van  Michaël. Daarvoor was de invloedsfeer via Gabriël die o.a. de geboorte van Johannes de Doper en Jezus aankondigde. De energie van Gabriël helpt ons te incarneren en is gericht op materie. Ook zie je in de eeuwen die achter ons liggen dat techniek en materie de mensheid enorm hebben beïnvloed

In 1879 komt de energie van Michaël meer op. Michaël zet zich in om de openbaring van de Goddelijke energie bij de mensheid te brengen. Hij laat ons bewust worden waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. Hij trekt het gordijn open tussen de aardse wereld en de goddelijke wereld. We zullen ervaren dat we ten diepste geestelijke wezens zijn. Opvallend is dat vooral in Duitsland Michaël een populaire naam is bij pasgeboren jongens. Het zal ook geen toeval zijn dat Gorbatsjov Michaël heet en grote veranderingen heeft bewerkstelligd in Rusland, waardoor o.a. het ijzeren gordijn is gevallen.

Engelen, de Krachten, Machten en Wereldleiders

Hier op aarde hebben we niet veel te maken met deze engelen hiërarchie. Hun taak is om de hele kosmos te verzorgen en deze uit te breiden. Ze houden zich ook bezig met andere planeten en zonnestelsels.

De Machten zijn geesten van de vorm. Door hen krijgt alles zijn vorm. Zij zijn het die ons lichaam hebben geboetseerd.

De Krachten zorgen er voor dat alles wat vorm heeft in beweging komt. Alle bewegingen zijn op elkaar afgestemd. Dat wij lopen, dansen en bewegen is dankzij de Krachten.

De astrologie houdt zich bezig met de bewegingen van de planeten, die bewegingen zijn door de Krachten ontwikkeld.

De Wereldleiders zorgen ervoor dat elke vorm en beweging doortrokken wordt van een diepe wijsheid.

Als er in de kosmos iets nieuws ontstaat dan geeft deze hiërarchie engelen daar vorm, beweging en wijsheid aan.

De Serafijnen, Cherubijnen en Tronen

Dit zijn energieën die voor ons onvoorstelbaar zijn.
Paulus zegt het eenvoudig: God is de bron van alle leven. Daar komt energie uit voort. Rond die bron staan deze engelen. Zij vangen de energie op en maken daar bouwstenen van voor de wereld.

De Serafijnen maken de bouwstof van de liefde. De Goddelijke energie wordt omgevormd tot liefdesenergie.

De Cherubijnen zorgen voor harmonie. Zij stemmen planeten af op elkaar, mensen met alians, maar ook mensen onderling en ze zorgen ook voor harmonie in ons zelf.

De Tronen zijn de energie van de wil. Alle bestaande energie wordt doortrokken door wilskracht. Wij zijn ons nog lang niet bewust van deze energie, maar we voelen wel aan dat we het goede kunnen doen vanuit wilskracht.

Michaël, de tijd waarin we leven

Aartsengel Michael
impressie van Aartsengel Michael

Er ontwaakt nu een nieuwe gevoeligheid. Er komen steeds meer mensen op aarde met helderziende gaven. In dit opzicht is de jongere generatie ons tot voorbeeld.

Michaëlenergie heeft een hekel aan regels, dogma’s en vaste patronen.

Inzichten komen niet meer via regels, maar vanuit ons hart. Het is daarom belangrijk om te kijken van wat er binnen in je leeft.

Jongeren leven meer intuïtief, bij hen gaat het vooral om innerlijke vrijheid, ze komen daardoor in botsing met autoriteit.

In het Michaëltijdperk komt het verborgene aan het licht.

Onze eigen beerput wordt opengebroken en wat daar te zien is geeft verwarring.

Er is een behoefte om ons innerlijk te zuiveren, dat bewerkstelligt Michaël in ons.

Alles wat in de 2e Wereldoorlog is gebeurd is naar buiten gekomen. Nu komt direct naar buiten wat zich binnen  oorlogen  afspeelt.

Op het dieptepunt van de wereld zijn de Naghamadigeschriften gevonden, in 1945. Deze geschriften geven ons een handvat voor de nieuwe weg.

Je ziet ook dat alle persoonlijke avonturen van wereldleiders uit het verborgene komen.

Alles wat verborgen blijft kan niet worden genezen, wat aan het licht komt wél!

Alle patronen die achter het verborgene liggen komen ook aan het licht. Het gevolg is dat dit ook tot breuken leidt, zoals echtscheidingen, breuken in familierelaties, mensen stappen uit de kerk. De tegenstellingen worden groter dan ooit.

We mogen niet onder schijnheiligheid gevangen blijven.

Deze Michaëlenergie heeft nogal wat consequenties Het werkt ogenschijnlijk negatief uit, maar het leidt uiteindelijk tot transformatie, tot verlichting.

Heilige geest
Heilige geest

In deze tijd wordt ook veel oud karma opgeruimd. Veel mensen worden voor het blok gezet.

Het is uiteindelijk op het goede gericht.

Vanuit al die tegenstellingen zal Michaël de stap zetten om weer een eenheid te smeden.

De wording tot de androgyne mens wordt nu in gang gezet.

Je ziet de ontwikkeling van die eenheid op alle niveaus gebeuren.

Onze opdracht is om dit in ons leven te laten gebeuren.

Michaël wordt vaak uitgebeeld als voorloper van Christus, zijn invloed was er ook 200 jaar voor Chr.

Hij is verbonden met de zon, wat ook het symbool van Christus is.

Het zal niet lang meer duren of Christus komt weer. Nu al is Hij concreet bezig terug te keren in ons innerlijke zelf. Uiteindelijk zal de mensheid Hem helderziend kunnen waarnemen Die wederkomst is zich al aan het voltrekken.

Christus is het hoofd van de engelenwereld.

Michaël is er op gericht dat we schoon worden van binnen.

Hoe meer we schoon, zuiver en kwetsbaar worden hoe beter Christus in ons kan binnendringen. Als dit gebeurt is het Gouden Tijdperk aangebroken.

De inwerking van Michaël veroorzaakt apocalyptische stormen, crises en schokken.

Apocalyptisch betekent openbaring.

Johannes beschrijft in zijn Openbaringen hoe de wederkomst van Christus zal gebeuren, dit zal gepaard gaan met stormen, overstromingen en oorlogen. Dit zijn allemaal schoonmaakstormen. Voor een zuivering komt er altijd storm.

Wij allen hebben ervoor gekozen om in deze tijd te incarneren, omdat we juist in deze tijd het meest bewust kunnen worden.

Alles wat je in jezelf bewerkt en zuivert is het grootste geschenk wat je aan de wereld kunt geven.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

9 REACTIES

 1. Het verhaal van Hans stolp over engelen
  Maakt mij blij.
  De verandering die ik bemerkt heb dat er
  Een soort geluks gevoel binnen is gekomen.
  Al zeker een jaar bemerk ik dat dit anders is
  Dan anders.
  De engel die mij bijstaat heeft mij
  Duidelijk gemaakt dat alles uit liefde bestaat.
  De steun die ik krijg is onbetaalbaar.
  Ik heb er zeker veel van geleerd.
  Van kleins afaan wordt ik bijgestaan.
  Een arm om mij heen. Zo voelt het.
  Het voeld heel vertrouwd.
  Ik raad het iedereen aan.
  Maak contact met je engel . Ze zijn er voor je.
  Ze geven je inspiratie en levenskracht. Motivatie.
  Ik zou niet zonder kunnen.
  Deze sterke liefdesband is nooit te verbreken.

 2. Hallo,
  Ik had een vraag?
  Er staat in deze mooie lezing een stukje : engelen dragen een teken op borsthoogte, het teken vd engel die bij jou hoort, is het motto van jou leven..
  Wat word hier precies mee bedoeld?
  Alvast bedankt!
  Prachtige lezing…. <3

  Liefs Sandra

 3. Wat mooi en duidelijk uitgelegd! heel hartelijk dank hiervoor! “toevallig” had ik een gesprek hierover met een vriendin van mij en ik begreep iets niet helemaal, nu is mijn vraag volledig beantwoord en ben ik gerustgesteld.
  🙂 nogmaals mijn dank aan de Engelen en hans en aan gordon, fijne dag,

  liefs, Henriëtte

 4. Goedenavond,
  Ik heb dit artikel gelezen en heb een vraag erover, er bestaan menselijke engelen , hybrides enz,
  kan je ook een mix zijn van de hoogste triade?

  Bedankt, veel liefde kracht en licht

  • @Hendrika Hoekstra,

   In mijn optiek zijn ALLE mensen engelen die naar de aarde gekomen zijn om een menselijke ervaring te hebben. Iedereen is draagt dat vonkje bewustzijn/engel.

   Liefs

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in