energie

Een goede vriend van me heeft me kortgeleden een belangrijke boodschap aangereikt: “Als je vragen hebt, keer naar ‘binnen’ en voel, je kunt alle antwoorden bij jezelf vinden.” Dat het volgen van zijn advies me zoveel zou brengen kon ik toen niet vermoeden. Alles wat ik voelde, vond ik immers normaal en zocht daar geen antwoorden in. Tot afgelopen voorjaar 2016. Ik ging het ineens herkennen.

Het leren luisteren naar mijn gevoel heeft geleid tot inzichten. Eerst hele persoonlijke inzichten die me rust gaven en het mogelijk maakten in mijn ik-ben-kracht te blijven. Me door niets en niemand van de wijs te laten brengen. Voelen en weten.

De inzichten werden anders. Deze gingen mij persoonlijk aan, maar ook anderen. Ik voelde dat ik ze behoorde te delen. Een informatiestroom die te waardevol is om voor mezelf te houden.

Dit proces is in maart 2016 op gang gekomen en is nog steeds gaande. Afhankelijk van de energieën van het moment, de gebeurtenissen waar ik me persoonlijk bij betrokken voel en datgene wat voor mij een (terugkerend) thema vormt in mijn leven, ga ik bewuster voelen en beschouwen vanuit een waarnemersrol. Daarmee komen de inzichten die ik via mijn publicaties ook voor anderen helder hoop te kunnen maken.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Een belangrijk thema in mijn leven was en is het leven in de dualiteit, het ervaren van alles wat ons op aarde bezig houdt. Hieronder beschrijf ik een eerste aantal inzichten die verband houden met het ervaren van de dualiteit.

Als mens zijn we op aarde om te ervaren. Waarom?

De ervaringen, vanuit het trillingsveld waar de mens in zit, hebben een belangrijke functie voor de mensheid zelf en voor het collectief door alle trillingslagen heen. Het antwoord op de vraag waarom we in dualiteit leven op aarde, vindt zijn oorsprong in het mogelijk maken en blijven creëren van ervaringen via emoties in de breedste zin van het woord.

In feite wordt de mens op duale wijze gestimuleerd om te ervaren. Dat is een afspraak binnen het collectief en staat los van goed of fout zoals dat op aarde wordt herkend. Een middel om ervaringen te stimuleren binnen dualiteit, is macht (en onmacht). Daar ligt de basis van het ervaringenspel met behulp van emoties.

Vanuit de vrije wil kiezen we als zielsdeel van het geheel om aan dit ervaringenspel deel te nemen. Zodra een zielsdeel zich naar de aarde begeeft, krijgt het een programmering mee om die ervaring op te doen waar de ziel voor heeft gekozen. Onderdeel van die programmering is het ‘geheugenverlies’ en familiepatronen die belangrijk zijn om voldoende krachtige ervaringen te kunnen creëren.

De functie van het geheugenverlies is dat we niet zouden kunnen ervaren als we van tevoren weten wat ons staat te gebeuren. De emotie behoort doorleeft te worden om tot een ervaring te kunnen komen. Het inzicht wat daardoor verkregen wordt, helpt om los te komen van de emotie, deze emotie te gaan waarnemen inplaats van deze te blijven doorleven (leerproces) en naar de volgende stap door te groeien.

Loskomen van emotie

Ook wanneer mensen zich bewust worden van de noodzaak los te komen van de emotie, blijft het mogelijk emoties te ervaren. Zonder dat inzicht worden emoties doorleeft alsof we onze emotie zijn.

Met dit inzicht wordt het mogelijk de emotie voelen, te ervaren wat de emotie doet en die als toeschouwer waar te nemen. Op die manier blijft de emotie als (voedings)energie gedeeld worden met het collectief en houd je je ondertussen staande in je ik-ben-kracht, zonder meegesleurd te worden in een vortex van emoties.

Kracht

Goed beschouwd zijn we allemaal als zielsdeeltjes van de Bron hier op aarde aanwezig om te ervaren. Ieder op onze eigen manier. Ieder met zijn/haar achtergrond, trauma’s en ervaringen.

Ook het trauma van de scheiding van tweelingzielen. Juist dankzij die tweelingzielen wordt de connectie krachtiger gevoeld en blijft het mogelijk om emoties te ervaren zoals bedoeld in dienst van het collectief.

Rollenspel

De stimulans die nodig is om de mens te laten blijven ervaren, beperkt zich niet tot mensen onderling. Er zijn ook entiteiten die zich tussen iedere denkbare vorm van relatie plaatsen om de intensiteit van de emoties en ervaringen aan te jagen en te vergroten. Op die manier wordt de emotie versterkt en kan er meer ervaring gedeeld worden met het collectief.

Ik-ben-kracht

Er bestaat geen goed of fout in het delen van emoties met het collectief. Dat is de aanname vanuit de dualiteit. Belangrijk om te weten is dat het om positieve én negatieve emoties gaat. Die behoren in balans gebracht te worden.

Mensen hebben wel degelijk een doel en een functie in het ervaren, omdat de mens er vanuit deze dimensie mee om behoort te leren gaan, waardoor het trillingsniveau verhoogt en de andere dimensies ook verder kunnen. Alles is met elkaar verbonden.

Wij als mens leren op aarde om samen (en alleen) te ervaren en elkaars emoties aan te raken. Ieder mens op zich leert ook van de ervaringen met als doel in de ik-ben-kracht te blijven staan en zich als zielsdeel te blijven waarnemen, los van alle andere zielsdelen waar we mee verbonden zijn.

Zodra we ons vereenzelvigen met de andere zielsdelen is er geen individuele heling meer, waardoor het trillingsniveau van het collectief niet wordt verhoogd. Daarom is het zo belangrijk om in je ik-ben-kracht te blijven staan en jezelf te onderscheiden van de ander waar we de ervaringen mee delen. Alleen op die manier is het mogelijk vanuit jezelf een bijdrage te leveren aan het collectief.

Creatie

Ervaring via seksualiteit is de meest effectieve wijze van emoties oproepen, op iedere denkbare wijze. Van het samen of al-een bereiken van universele hoogten en creatie van nieuw leven, tot het ultieme middel om macht en controle over elkaar te houden.

Macht en misbruik

Ook bij ervaringen via seksualiteit is het in je ik-ben-kracht blijven staan enorm belangrijk. Immers is het uitoefenen van macht en controle door middel van seksualiteit totaal nutteloos zodra je het inzicht krijgt dat het misbruik van je lichaam “slechts” een duaal en aards middel is om negatieve emoties en trauma’s aan te jagen.

Het stuk wat we ieder voor zich hierin dienen te helen, alle trauma’s die zijn ontstaan uit seksualiteit, maakt ook deel uit van het collectief. Je bent en daar kan niemand fysiek aan komen, maakt niet uit met wat of hoe.

De angst en de schaamte zorgt er voor dat we seksueel misbruik als negatief ervaren. Wanneer we daar niet langer vatbaar voor zijn, valt de macht en controle via seksualiteit weg.
Eeuwen lang is seksualiteit en voortplanting misbruikt om bevolkingsgroepen onder controle te houden.

Overtuigingen

Creatie van nieuw leven via seksualiteit is de poort om nieuwe zielen op aarde neer te zetten die ervaringsenergie kunnen delen met het collectief. Zodra we los zijn van de noodzaak van deze creatiekracht, is nieuw leven in dualiteit niet langer nodig.

Daarom zien we momenteel een enorme toename van liefdesparen van gelijk geslacht die zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten in zich dragen. Zij zijn de nieuwe eenheid die voortplanting niet nodig heeft om tot creatie van nieuw leven te komen. Dat is de reden waarom de religie deze mensen demoniseert, omdat vanuit de religie de macht en controle wegvalt op het seksuele vlak.

De religie heeft voortplanting gestimuleerd om meer mensen op aarde te brengen die hun ervaringen zouden kunnen blijven delen met het collectief en zo de dualiteit in stand te houden, maar ook om daarmee te voorkomen dat de mensheid zou doorgroeien naar een hogere vibratie.

Overheden hebben mensen bezig gehouden met brood en spelen en kerken hebben de mensheid in het ‘donker’gehouden, zodat ze zich niet konden richten op hun innerlijke ik-ben-kracht. Zo is de dualiteit eeuwenlang in stand gehouden.

Macht brokkelt afbloem

De macht brokkelt af, omdat we dualiteit ontgroeien. De kleine stappen die nu gezet worden zijn heel belangrijk om het inzicht te vergroten, via vele diverse uitingen, waardoor collectief de trilling verhoogd kan worden.

Er is niet één speelveld waarbinnen gewerkt wordt. Er zijn vele facetten binnen het menselijke veld op aarde waar ingezet wordt op inzicht, spirituele groei en ik-ben-kracht. Ieder gaat staan voor zichzelf en stapt uit het grid van dualiteit.

Daarom wordt het zo overduidelijk dat mensen niet meer mee willen doen aan de oorlogvoering, een ultieme manier van aanjagen van emoties. Daarom is het niet belangrijk om onderscheid te maken tussen daders en slachtoffers. We zijn hier allemaal gekomen om dit spel mee te spelen en de ervaringen op te doen, in allebei de rollen.

Nieuwe energie

In deze nieuwe energie wordt het rollenspel om emoties te triggeren overbodig, omdat de dualiteit overbodig wordt zodra we ons trillingsniveau verhogen. Van kleine een-op-een pesterijtjes tot grote oorlogen die massaal slachtoffers maakt.

Vredelievenden

Voor hen die verlangen naar eenheid, liefde en vrede, voelt deze uitwerking van de dualiteit als een hel op aarde. Dat roept emoties op die gedeeld worden met het collectief en hen in de lagere trillingen houdt.

Pas wanneer ook deze vredelievende zielen zich in hun ik-ben-kracht staande kunnen houden, hun emoties waarnemen inplaats van doorleven, kan de productie van emoties verminderd of gestopt worden, uit het grid van de dualiteit komen naar een hogere trilling doorgroeien, waardoor het collectief energetisch mee kan stijgen.

Geaard blijven

Ondanks het verhogen van de trilling, hebben we als mens de taak om geaard te blijven, zodat we Gaia, Moeder Aarde, met het collectief kunnen verbinden en haar trilling mee helpen verhogen.

Dualiteit

Wanneer er een boodschap wordt doorgegeven vanuit de gedachte van goed of fout, licht of donker, is dit een boodschap vanuit de dualiteit.

Geschenk

Het grootste geschenk wat de mens gegeven wordt in het stoffelijke is fysiek te kunnen ervaren via het lichaam. Ervaren van een fysieke aanraking van de zintuigen in smaak, gehoor, zicht, voelen via de huid. Aanraking door (emotionele) liefde en pijn.

Zonder lichaam geen aanraking.
Zonder aanraking geen ervaring.
Zonder ervaring geen inzicht.
Zonder inzicht geen begrip.
Zonder begrip geen groei.

Dankzij het stoffelijke lichaam, kan de mens zich-Zelf ervaren. Het verlangen om (intiem) contact te hebben met anderen komt voort uit de behoefte van de ziel weer in contact te komen met de Bron.

In Lak’ech

Lilian Rombout.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

4 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in