Home Spiritualiteit Onze evolutionaire bestemming: waarheen leidt de huidige transformatie?

Onze evolutionaire bestemming: waarheen leidt de huidige transformatie?

Onze evolutionaire bestemming: waarheen leidt de huidige transformatie?

Er wordt veel geschreven over de transformatie waarin we als planeet zitten. Over alle kosmische veranderingen en invloeden die op ons inwerken. Maar waar bevinden we ons nou op dit moment in de evolutie? In welke fase van transformatie zitten we precies? Waar zijn we eigenlijk naartoe aan het evolueren?

Perspectief en context geeft vertrouwen

Zelf geeft het me zoveel rust en vertrouwen als ik mijn leven uitzoom- als ik het perspectief oprek en de context van mijn levensverhaal begrijp. Wat kom ik hier ook alweer doen? Waar ben ik mee bezig in deze incarnatie? Wat is de intentie van onze evolutie en in welke fase zitten we collectief? Dat geeft betekenis en samenhang. Dat is wat ik ook altijd aanreik in gesprekken met mensen; een ruimer perspectief op het leven. Omdat het – als we onder druk komen te staan- enorm veel verlichting kan geven om te weten waar we ons op dit moment bevinden als ziel in evolutie.

Verschillende perspectieven: zelfde voorland

Vanuit wetenschappelijk (kwantumfysica) onderzoek is al ruime tijd bekend dat de trillingsfrequentie van onze aarde toeneemt. Ook vanuit spiritueel oogpunt weten we dat we onderweg zijn naar een verhoging van onze energie. Meditatie, yoga, lichtere voeding, vermijden van alcohol, onthechten van ons denken, emoties doorvoelen etc. Allemaal zaken waardoor wij ons persoonlijk trillingsgetal verhogen en ons bewustzijn verruimen.
Ook de evolutietheorie onderschrijft deze reis in verruiming van bewustzijn. We zijn door allerlei fases gegaan, van weekdiertjes naar vissen en van gewervelde dieren tot aapachtige wezens. En hier zijn we dan nu, als Homo Sapiens. Wat is de volgende stap?

Vanuit esoterisch oogpunt bestaat het kosmische plan uit een evoluerende reis van bewustzijn door de stoffelijkheid. Met als doel deze stoffelijke wereld te vergeestelijken. Dit betekent bewustzijn (lichtfrequenties) brengen in alle stof van onze wereld; in ons Heel-al. Van het mineralenrijk naar het planten- en dierenrijk en nu ook in het huidige mensenrijk.

De evolutie van Wortelrassen

In onze evolutie als mens zijn we gedurende miljarden jaren door allerlei perioden gegaan waarin we bewustzijnssprongen hebben gemaakt. Perioden waarin we geëxperimenteerd hebben met levensvormen die lukten of ‘mislukten’. En meer dan eens zijn er rassen uitgestorven om voorgoed van de aardbodem te verdwijnen.

Vanuit de esoterie worden de verschillende fasen aangeduid onder de naam ‘wortelrassen’. De gehele evoluerende reis bestaat uit 7 wortelrassen (met allen weer 7 onderrassen). De menselijke bewustzijnsvorm en ontwikkeling van ons fysieke lichaam begon in het 3e wortelras in het tijdperk van Lemurië. In het 4e wortelras ontwikkelde zich in Atlantis ons astrale lichaam en leerden we over de omgang met energieën. Over deze onderwerpen is al veel geschreven en daarom zal ik hierover in dit artikel niet uitweiden.

Beheersing van onze persona

Momenteel zitten we in het 5e wortelras, wat ook wel het Arische ras wordt genoemd.
De intentie van de evolutie binnen het huidige wortelras is om beheersing te krijgen over onze ‘lagere voertuigen’: ons fysieke, emotionele en mentale lichaam. Dit zijn de esoterische benamingen, maar wat het inhoudt, is dat wij ons los gaan maken van de identificatie met onze persona. De persona, die bestaat uit ons denken, onze emoties en ons lichaam. We zullen ons gaan beseffen dat dit instrumenten zijn die we hebben- niet wat we zijn- en leren hoe we ze kunnen gebruiken. Het gaat dus om de regisseursrol: word je beheerst door je emoties, gaan gedachten vanzelf en identificeer je je met je lichaam? Of zet je deze instrumenten in om vorm te geven aan de intenties van je hogere zelf of ziel?

Leven vanuit ons echte Zelf

Dat laatste is de intentie van de huidige transformatieperiode waarin we ons bevinden, de intentie van het 5e naar het 6e wortelras. Om te gaan leven vanuit, en uiteindelijk samen te vallen met, onze ziel. Dat is wat bedoeld wordt met leven vanuit ons Hogere Zelf: leven vanuit onze ziel. De ziel staat in direct contact met de Bron (de Geest) en kent de goddelijke intentie. Ze weet precies haar bestemming en welke ervaringen zij op wil doen in ieder menselijk leven. Wanneer de ziel geheel vanuit de Bron door ons menselijk wezen kan stromen – ons fysieke, emotionele en mentale lichaam hiervoor kan gebruiken-  zullen we de overgang maken naar het zesde wortelras.

In de verre verre toekomst

In het 6e wortelras gaat de reis verder naar de eenwording van alle bewustzijnsvormen; er zal geen onderscheid meer zijn tussen de mensheid en alles wat leeft- we zullen dualiteit en onderscheid overstijgen om te ervaren dat alles voortkomt en bestaat uit één en het zelfde: Geest.


In het 7e wortelras zal de bewustzijnsreis geheel onstoffelijk zijn. Alle huidige vorm wordt overbodig en verdwijnt. Hierover is nog weinig bekend, behalve op intentioneel niveau.
Dit alles speelt zich af in de verre, verre toekomst en tegelijkertijd is er geen tijd en gebeurt alles in het oneindige ‘Nu’. Maar omdat we ons nu in het 5e wortelras nog in een relatieve bewustzijnssfeer bevinden – onze mind dualistisch is-, kunnen we deze tijdloosheid niet zo ervaren. Heel af en toe, wanneer we out of our mind zijn door meditatie, of iets dat ons volledig in beslag neemt zoals kunst, muziek of natuur, kunnen we een dergelijke bewustzijnverruimende ervaring hebben. Dit is ons voorland, en ik geloof dat superlatieven tekort schieten om deze fase te kunnen beschrijven…

Van slachtoffer naar schepper

Terug naar het hier en nu. Onze huidige intentie (ook al zijn we ons dat niet bewust) is om de meest stoffelijke lagen van ons wezen te gaan beheersen. Dat we regisseur worden over ons lichaam, onze emoties en onze gedachten. Dat we onze wereld en onze persoonlijke realiteit bewust zullen gaan vormgeven, als scheppende wezens. Het is zoals vele goeroes, leraren en wetenschappers zeggen: wij zijn scheppers. Wij vormen onze realiteit door ons bewustzijn. Onze intenties, overtuigingen en gedachten (mentale voertuig), onze emoties en gevoelens (emotionele voertuig) en ons lichaam (fysieke voertuig) zijn hiervoor ons gereedschap.

En onze huidige uitdaging is om dat gereedschap zo goed mogelijk te leren kennen en leren gebruiken. Dat betekent dat we veel beginnersfouten zullen maken. Dat we onszelf pijn doen, ons op de duim slaan of de kop van de spijker missen. Maar vroeg of laat zullen we door middel van talloze incarnaties deze voertuigen leren beheersen en inzetten voor het Kosmische Plan.

Symptomen van transformatie

Als je als ziel geïncarneerd bent om het huidige transformatieproces van verdere bewustwording te ondersteunen, kun je dit merken aan de veranderingen in je drie ‘lagere’ voertuigen. Er vindt namelijk een opschoning (letterlijk lostrillen van vastere structuren ) in deze voertuigen plaats. Fysiek merk je dit aan je behoefte tot lichter eten, veranderde slaappatronen, lichamelijke klachten (die zijn oorsprong hebben in geestelijke verdichting) of ziekten. Emotioneel kun je je wiebelig voelen door deze kosmische invloeden, oude trauma’s kunnen boven komen, oud verdriet en pijn wordt ineens geactiveerd. Ook mentaal kun je merken dat je vastgeroeste ideeën of overtuigingen niet meer werkbaar voor je zijn. Dat je levensinvulling of werk niet meer ‘klopt’, dat relaties niet meer werken. Of dat je geen betekenis meer haalt uit zaken waar je eerder zo bevlogen over was.

Je hoeft niets te DOEN, enkel aanwezig te ZIJN

De hoge kosmische trillingen schonen oude structuren en lagere aspecten in onszelf op, trillen met zo’n hoge frequentie door ons gehele leven. En alles wat daar niet mee resoneert, wordt (pijnlijk) zichtbaar.
Al deze lagere aspecten in de wereld en van onszelf vragen om onze aandacht en liefde. Ze kunnen niet worden weggedrukt, ze kunnen enkel worden getransformeerd door het licht van onze bewuste aanwezigheid. Het is in dit proces voor ons mensen van onschatbaar belang om in ons lichaam te blijven, gegrond te zijn en om emoties bestaansrecht te geven en doorvoelen. En om mentaal onze verstandelijke intelligentie te gebruiken om dit proces te begrijpen en doorzien.

Met dit artikel hoop ik je verstand hierin een beetje te voeden om je vertrouwen te behouden in deze wiebelige fase. Vertrouwen dat dit onlosmakelijke gevolgen zijn van het bewustzijnsproces waarin we op weg zijn om wezens van steeds meer licht en liefde te worden. Wezens met hogere trillingsfrequenties.

Toekomstbeelden van de mensheid

Momenteel gebruiken we zo’n 20% van onze hersencapaciteit. Deze zal in het loop van de nabije evolutie geheel tot onze beschikking komen. Wat we ons daar onder andere bij voor kunnen stellen, is dat we ons duale verstand overstijgen. Ons huidige polariteitsbewustzijn zal naar een eenheidsbewustzijn evolueren. Zoals ik schreef over de intentie van het 6e wortelras: de eenheid van alles doorzien, doorvoelen en ervaren. Dat zal een enorme impact hebben in hoe we met elkaar omgaan, met de dieren, planten en met onze aarde. We zullen namelijk niet conceptueel snappen dat we verbonden zijn, maar we zullen het ook voelen en ervaren. Dat verandert alles.

Het kan niet misgaan

We zullen langzamerhand (en we zijn daar nu al mee bezig) een meer holistisch, ruimer begrip krijgen over wie we zijn en wat we komen doen hier als individuele ziel, maar ook in het collectief. We zullen meer begrip krijgen van onze vele energetische bewustzijnslagen en het contact met de ziel zal veel toegankelijker worden. Onze persona’s lossen als het ware op in het zielenbewustzijn. En in plaats van God buiten onszelf te plaatsen, zullen we God in onszelf gaan herinneren.

Dit is het pad van evolutie waarop we nu zitten. Het verder vergeestelijken van de stof. Dit doen we al miljarden jaren. Een oneindige lange reis waarin we geboren worden, sterven en opnieuw geboren worden.
De uitkomst staat vast, het kan niet misgaan en het Kosmische Plan zal zich voltrekken. Door middel van ons. Door ons onsterfelijke bewustzijn.
Dood is niet dood, je stopt nooit met ‘bestaan’. En als de angst voor de dood langzaam verdwijnt, komt er ruimte en tijd. Dan kunnen we spelen.

Leef, ervaar, geniet en vertrouw

Jij als ziel zei ooit volmondig ja tegen dit grootse avontuur, dit onnavolgbaar complexe ontwerp.

Langzaamaan zullen de vaste stoffelijke vormen verdwijnen en opgaan in de geest. Net zoals water verdampt, zullen onze lichamen transformeren in een andere vorm, zullen we opgaan in de eenheid.
Heerlijk vooruitzicht, toch? En tot die tijd: de reis is het doel. De reis van ervaren, bewustwording, scheppen, creëren, voelen en doorleven. En tijdens die reis genieten van dat alles.

Op het geboortekaartje van mijn dochter schreven wij aan haar: “Leef, ervaar, geniet, vertrouw”. Dat wens ik iedere ziel nu hier op deze aarde.

9 REACTIES

 1. Prachtig om in te zien dat ik wat ik nu zelf meemaak in een ruimer kader kan plaatsen. Dank je duizend maal.

 2. Mooi artikel, geeft idd vertrouwen.
  Vertrouwen dat alles goed komt en dat iedereen
  min of meer hetzelfde meemaakt.
  Dat geeft het zwaarte weer wat licht..!
  Dank je wel,
  hartelijke groet,
  Helen

 3. Hallo Jentien,
  Bedankt voor deze info heel verhelderend nu,
  Ik stond net te schelden op mij zelf wat is het nut v.d. misere die ik doormaak [niet eens zo erg als het klinkt ben 75 jaar mag niet klagen}
  Heb verleden jaar nog met een groep gezeten over esoterie en hoorde ik ook over het 5de wortel ras.
  Dit artikel van jou heb mij weer even bij de les gebracht.Hartelijk bedankt hiervoor.
  Groeten Nel brands

 4. Het lezen van jouw artikel geeft me een heel fijn gevoel.
  Het geeft me een gevoel van ruimte en rust.
  Dank je wel Jentien.

 5. Dag Jan, wat goed om te horen. En heel fijn dat je het laat weten via deze weg, ben benieuwd naar je ervaring dus als je die nog eens wilt delen, aarzel niet me erover te mailen. Door zulke ervaringen krijgt zulk schrijven zin en bestemming. Dank je wel, Jentien

 6. Voor het eerst lees ik een macro of zo je wilt high level verhaal over het transformatieproces.
  Nog niet eerder heb ik dat in zijn verband met het verleden, heden en toekomst gelezen.
  Sommige micro gebeurtenissen vallen daarmee nu ineens op zijn plek.
  Dat maakt een bijzondere ervaring bij mij los.
  Dank daarvoor.

Mobiele versie afsluiten