DELEN
bloem-hand

lisawebpage.jpgdoor Lisa Renee

www.energeticsynthesis.com

Lieve familie

Deze zomer heeft ons nog maar eens door een van die spirituele ascensiefasen geleid waarin je voelt dat je leven ‘onder constructie’ is, of waarin je voelt dat je voortdurend in fasen ge-evalueerd wordt tijdens een lang werkproces. Velen onder ons hebben een stap terug moeten zetten in onthechte observatie, en even opzij moeten staan, terwijl de afbraakploeg je werkelijkheid binnenviel met een sloophamer en een bulldozer.

Anderen hebben geduldig gewacht op de juiste tijd en het juiste moment om zich in de nieuwe energiestroom te begeven. Dit heeft op veel manieren een enorme impact gehad op onze levensomstandigheden in al onze relaties (persoonlijk of professioneel) binnen elke soort organisatie, of elke andere soort dynamiek die draaide op een verouderd energiesysteem. Deze energieën dwingen astrologisch, kosmisch, planetair of wat dan ook transformatie af, om een nieuwe basis te maken, om vandaaruit te handelen.bloem-hand

Voor sommigen onder ons is dit echt het bewijs van ons vermogen om los te laten. We zijn gedwongen om verouderde relaties, machtsonevenwichten en de emotionele patronen daarvan, te laten gaan, en dat is over het algemeen geen leuke ervaring, maar ze is noodzakelijk. We moeten uit onze fysieke, mentale, emotionele en spirituele stagnatie, en als iets of iemand een onderdrukkende invloed heeft op jouw spirit, dan wordt die situatie ontmanteld.

De meeste mensen hebben het moeilijk met afsluitingen, dus verloopt dit niet altijd in goede verstandhouding. Het is zeker moeilijk wanneer we afspraken hebben met andere mensen, dat we verhalen bouwden waarin zij in onze toekomst een rol hadden, en dan beseften dat dat verhaal niet door zou gaan.

Deze tijdscyclus lijkt op een herafstelling van een harde schijf, we zijn allemaal bezig met het heropbouwen van onze innerlijke en uiterlijke fundering waarop of waarrond onze levens gebaseerd zijn. Elke interactieve dynamiek tussen mensen, plaatsen en dingen, die nu in het huidige energieniveau verouderd is , krijgt – zelfs indien het nog leek te werken – een grondige revisie, evaluatie en een enorme transformatie. Denk eraan dat dit je innerlijke spirit is die je doorheen deze veranderingen stuurt, op manieren waarvan je verstand op dat moment niet echt gek is.

Je perspectief verschuiven om te kijken naar deze kansen om te leren, sterker te worden en verder te groeien dan je huidige overtuigingen, is wat het ware doel is van deze periode. Troost je wanneer je een moeilijke tijd hebt in deze levensveranderende tijden met dit besef, dat je je Fundering Opnieuw bouwt.

Veranderingen komen op het juiste moment!

Nog maar eens, hoe makkelijker je je aanpast, hoe flexibeler en onbevreesd je bent wanneer er grote transformatie en verandering komt, des te beter zal je ervaring zijn wanneer het stof in het rond vliegt en de energetische chaos blijft duren. Het is hetzelfde als een verandering van set of locatie in een filmproductie.

Er is nu een enorme heropbouw aan de gang in het veld en dat leidt tot nog meer surreële rare en ongewone ervaringen. Hoe dan ook zijn velen onder ons, die gepokt en gemazeld zijn in het ascensiegebeuren, gewend aan dit soort paranormale fenomenen, het is nog maar eens een dag uit het leven van een licht-werker. Toch brengen deze enorme krachten een nieuwe grote golf mee die mensen kort maar krachtig in de ‘kudde der ontwakenden’ doen belanden. Dit intens gebeuren gaat heel snel en het vereist spontane aanvaarding van grote levensveranderingen. In feite kan ‘spontaan’ een understatement zijn, want deze tijd vereist levensveranderingen die plots gebeuren en waarbij plots nieuwe richtingen duidelijk worden.licht

Sommigen onder ons kunnen nog altijd proberen met het verstand te vatten wat er gebeurt, maar tegen dat je het doorhebt is de verandering al gemaakt en voorbij. Diegenen onder ons die het vermogen hebben ontwikkeld om te luisteren en de innerlijke spirit zonder aarzeling te volgen, staan verwonderd te kijken naar hoe efficiënt de nieuwe energie veranderingen tot stand brengt. De energie die nu ter onzer beschikking staat maakt ze snel, efficiënt en kristalhelder!

Maar veel mensen zijn niet goed uitgerust om om te gaan met het soort stress dat hoort bij die veranderingen, of om die stress te neutralizeren.

Dit soort levensveranderende patronen kunnen zonder evolutionaire context of hulpmiddelen als traumatisch en pijnlijk ervaren worden. Dat betekent dat angst, chaos, wanhoop en trauma heel hoog scoren in het collectieve veld, en dat we veel verwarde mensen hebben die zich afvragen wat er in ‘s hemelsnaam aan het gebeuren is.

Veel mensen identificeren zich met deze angstmachten en negatieve gevoelens, alsof ze van hun eigen innerlijke ellende afkomstig zijn, en dat is niet direct een juiste perceptie. Het collectieve menselijke energetische gewicht kan voelen als een verpletterende dichtheid zonder enige ontwikkeling van innerlijke fundering en innerlijke helderheid. Deze verwarring straalt ook door naar veel extra dimensies buiten onze 3D viskom, waardoor nog meer intensiteit aan de hele smeltpot toegevoegd wordt.

De smeltkroes

De vurige hitte van de smeltkroes is het noodzakelijk syntheseproces van de tegenwerkende krachten in ons leven, en wanneer we door deze eindcyclus gaan, ondergaan we het noodzakelijke smeedwerk door het hermixen van die krachten.

Zoals heet metaal dat in vormen gesmeed wordt, produceert die ‘gesmede’ mens het vermogen om te evolueren naar een supermens door het biologisch ascensieproces.

nieuwe-mens

Door het spiritueel ascensieproces zijn we blootgesteld aan grote innerlijke hitte, verschuivingen in de omgeving en energetische katalysators, zodat een diepe chemische verandering mogelijk wordt, een verandering die zo diep inwerkt op ons wezen, dat het moleculaire en atomaire gevolgen heeft. Uiteindelijk heeft het gevolg van al deze druk in al zijn vormen innerlijk en uiterlijk een diepe impact op iemands bewustzijn. Als een voorbeeld om dit archetypisch patroon te begrijpen, stelt de tarotkaart van de ‘Gematigdheid’ ditzelfde alchemistische mixen en mengen voor om evenwicht te bereiken, uiteindelijk als resultaat van het samenvoegen van krachten.

Diegenen die de zwaarte en dichtheid van deze levensveranderingen voelen kunnen zich bekrachtigd voelen en opgetild door te reflecteren of te mediteren op de betekenis van Gematigdheid in je leven.

Vaak wanneer we de juiste context zien, is het lijden erbij weg.

‘Gematigheid is meestal onveranderlijk afgebeeld als een persoon die vloeistof van een vat in een ander giet. Historisch was dit een standaard symbool van de deugd ‘gematigdheid’, een van de belangrijkste deugden, die de verdunning voorstelt van wijn met water. In vele decks is de persoon een gevleugelde persoon/engel, gewoonlijk vrouwelijk of androgyn, die met de ene voet in water en de andere voet op land staat.’

Dit is zeker ons thema dit jaar, met de Hieros Gamos, de noodzakelijke terugkeer van balans in innerlijke en uiterlijke krachten, en dat proces is specifiek nu versterkt, op elk gebied van ons leven.

Als er een relatie of organisatie is waarbij we betrokken zijn, die niet in dezelfde energetische stroom vloeit, dan zal die escaleren tot er afsluiting komt en wordt de bron ervan in een andere richting geleid. Dit dient ook als een energetische aflijning en convergentie van congruente tijdlijnen, voor ieder wezen en zijn huidig groeiniveau.

pauwDe gebieden die niet in balans zijn of in congruente flow met onze innerlijke energieën, zijn over het algemeen bekeken vanuit het perspectief van pijn en lijden. Fysieke pijn, mentale pijn, emotionele pijn kunnen nu heel aanwezig zijn in het lichaam, en dat geeft ons de kans om die pijn aan te pakken en het nodige werk te doen om die pijn te overstijgen. Met een evolutionaire context en wat basishulpmiddelen zal de pijn ons leiden naar balans met onszelf, want we gebruiken een gepaste perceptie met een positieve attitude.

Binnen een evolutionaire context kunnen we onze ruimere verbinding met de macrokosmos of Universele krachten beginnen te begrijpen, en we kunnen onszelf toestaan om te ontspannen in die Universele flow. Eens we ons bestaan kunnen zien als een hoger zelf binnen een ruimer groepsbewustzijn, vallen onze individuele problemen weg en houden we op zo opgeslorpt te zijn in onze perceptie van persoonlijk lijden.

Toch kan de ervaring van lijden productief zijn wanneer we op zoek gaan naar de aard van die pijn. Waar zijn de gebieden in je leven waar je pijn en lijden voelt, en welke boodschap geeft dit je? Laat dit jou naar een nieuwe versie van jezelf leiden, wanneer je vrij bent van innerlijke angst, ben je vrij om lijden achter je te laten. Dit maakt dat iemand met anderen kan samenkomen die hetzelfde energetische aflijningspad delen, hetgeen meer gebalanceerde energie en waarderings-uitwisseling creëert door de interactie tussen congruentere partijen. Er is geen goed of slecht, het komt allemaal neer op resonantie, innerlijke congruentie en de gepaste aflijning van wederkerigheid.

Zaden moeten gezaaid worden waar ze kunnen groeien en bloeien. We verwachten niet dat we kunnen oogsten op een bodem van steen. En iedereen moet zijn eigen bodem beplanten, niemand kan dat voor je doen.

Herstructurerende velden

De magnetische piek van augustus was een hoogtepunt in de extra-dimensionele velden, hetgeen een ‘spiritueel diaspora’ heeft gecreëerd, zoals het domino-effect. Vele entiteiten en energieën zijn verplaatst vanuit hun tijd en ruimte continuum. De verschijnselen van het ineenstorten van tijds- en ruimtevelden zijn al een heel lange tijd geleidelijk aan het duidelijk worden, en winnen vlug aan snelheid. Vele andere velden van bestaan en de inhoud van die velden ondergaan: dimensionele verschuivingen, verplaatsing, stijging van een octaaf, tijd/ruimte ineenstorting, sluiting, opmeting van schade, rehabilitatie en herplaatsing.

De werking van de bewustzijnsvelden die geherstructureerd worden gebeurt met de hoogste intensiteit die we nu op de planeet hebben gekend, daar frequentiemuren, quarantaines en membranen die tussen veel andere dimensies geplaatst waren weg zijn. De herstructurerende velden zijn bewegende velden van bestaan, en de wezens die daarin leven in verschillende locatie-coördinaten.

Dit is de beweging die nodig is voor evolutionaire verandering die te maken heeft met veel variaties van bewustzijnsniveaus die op aarde en buitendimensionaal bestaan.

Zoals noten die gespeeld worden op een muziekschaal, spelen wij een groot spel van Universele ‘muziekstoelen’ waarbij alle spelers rondrennen in de kamer om een plaats te vinden om te zitten.

Dit brengt extradimensionele machten, entiteiten en gedesincarneerden veel meer in het bewustzijn van mensen die nogal wat neurologische en energetische gevoeligheid bezitten.

Natuurlijk zijn de mensen die op die manier ingeplugd zijn, genetisch gepredetermineerd, en zijn ze de Sterrenzaden, Indigo’s en planetaire lichtwerkers, of ze dat nu beseffen dat dat hun rol is voor hun incarnatie nu op aarde of niet. We zien veel gevorderde zielen nog altijd mentaal of emotioneel worstelen om te begrijpen wie ze zijn en waartoe ze echt in staat zijn. Iedereen die spiritueel ontwaakt is, voelt en gaat om met deze herstructurerende energievelden, en leeft dit elke dag als een ervaring van zijn werkelijkheid.

Afhankelijk van iemands ontwikkeling om de innerlijke leiding te vertrouwen, moet ieder van ons zijn eigen innerlijke waarheid vinden om de brug te slaan tussen de ervaringen van het mentaal lichaam en van het spiritueel lichaam. Dit begint bij het zich vormen van enige samenhangende context en taal om die ervaring tot uitdrukking te brengen. Maar we zijn er ons van bewust dat de grote meerderheid de meeste energetische fenomenen niet voelt, in om het even welke spirituele of evolutionaire context. Alle mensen hebben dit vermogen om hogere zintuiglijke perceptie te gebruiken, maar weinigen gebruiken dat vermogen.

bholeman8De uitdagingen van onze menselijke gemeenschap gaat verder, met het vormen van taal, context, communicatie en manieren om de status van onze ascenderende planeet tot uitdrukking te brengen, en de dialoog te openen om die grote uitdagingen waarmee de mens nu geconfronteerd is, te bespreken.

Er werken vele mensen op veel meer verschillende bewustzijnsniveaus, en ze dienen in verschillende rollen, meer dan ooit tevoren. Dit maakt intentionele uitwisselingen, heldere taal en communicatiekwaliteiten extreem belangrijk als een soort energetische stroom die zich in het verschuivende paradigma vormt. Niet alleen worden we gestimuleerd tot het ontwikkelen van betere communicatiekwaliteiten met de geïncarneerde menselijke familie, we communiceren ook met veel meer bestaansniveaus, daar hun werkelijkheid op de onze botst, en alle betrokken partijen in de war zijn.

De verwarring heeft te maken met hoe we allen open kunnen communiceren met de rijken die opengaan in de menselijke wereld, en niet bang te zijn voor ontkenning of vervolging omdat we dat doen. Onze lichtfamilie moet ondersteunend, alomvattend en tolerant zijn naar de verschillende manieren toe om taal waar te nemen en communicatiewijzen toe.

Hoe vinden we de meest mededogende taal om grenzen te stellen die nodig zijn om energetische ruimte- integriteit te behouden, en toch open en alomvattend te zijn? Wanneer we omgaan met deze herstructurerende velden en de entiteitsverplaatsing die dit veroorzaakt, hoe kunnen we het beste productief en dienstbaar zijn?

Het probleem van de Spirituele Diaspora

Daar de magnetische piek aanleiding gaf tot vele openingen in de planetaire dimensionele structuur, maakt dit dat veel meer mensen blootgesteld worden aan deze energieën, elementen, gedesincarneerden en veel andere soorten extradimensionele activiteit.

Multidimensionele activiteit op aarde is snel aan het uitbreiden, en nog altijd is er niet veel informatie beschikbaar voor de massa over wat het betekent een multidimensionele mens te worden. Dit brengt symptomen mee waarvan mensen niet beseffen dat ze multidimensionele of spiritueel-energetische dingen zijn, want ze hebben nooit een context gekregen voor multidimensionaliteit of spirituele ascensie.

Veel lichamen van mensen hebben reacties op energieën uit de omgeving, en hun lichaam zoekt naar homeostase, een manier om evenwicht te bereiken tussen de veranderende lichaamssystemen. Daar de energieën van de omgeving chaotischer worden, wordt het lichaam blootgesteld aan veel verschillende krachten, en spirituele huis-schoonmaak is niet iets dat aangeleerd wordt of al beschikbaar is.

Als lichtwerkers kunnen we meer mensen helpen begrijpen dat de noodzaak aan zelfschoonmaak, op welke manier die persoon ook die communicatie kan aanvaarden. Het is acht belangrijk om te weten dat iedereen de kracht heeft om levenskracht aan te roepen en die te laten stromen, om hun lichaam af te schermen, en om geblokkeerde of schadelijke energieën weg te nemen die hun aura kunnen aantasten, en ook hoe ze die energieën in de omgeving kunnen voelen. Als iemand empathisch is en geologische pijn en trauma voelt, hoeven ze die pijn in hun lichaam niet vast te houden. Er zijn veel hereducatieve en ascensie-middelen om te verhinderen dat dat gebeurt.

De meeste mensen die dingen zien in hun slaapkamer ‘s nachts, die orbs zien of UFO’s in de lucht, beseffen niet dat ze vaak dingen zien die bestaan in andere dimensies. Veel van de verschijnselen die mensen nu meer waarnemen, hebben altijd bestaan op een bepaald niveau van omgaan met die persoon of met onze planeet, we beschouwden het gewoon als iets dat niet bestond.

Wanneer we multidimensionaal worden, beginnen we dingen waar te nemen die in andere dimensies bestaan. Recente opeenvolgende gebeurtenissen hebben de portaal- toegangspunten veranderd, en sommige dimensionele blokkades weggenomen die bestonden tussen de aardekern en alle volgende dimensies 1-5.

Veel van die ruimten hebben een onderwereld kwaliteit, sommig bewustzijn is daar opgesloten, en die ruimten moeten geherstructureerd worden zodat ze om kunnen gaan met de planeet en het menselijk bewustzijn. Architect-hoeders en Aurora netwerken zorgen voor systematisch toezicht op schade in die zones en er komt een nieuwe bestemming voor, volgens de behoeften die gespecifieerd werden om de meest weldoende veranderingen te bekomen.

 groene-wereld

Aanhechtingen

Eén bijproduct van deze dimensionele verschuiving is dat meer mensen zich energetisch vervuild voelen wanneer ze bepaalde streken of landen bezoeken of doorreizen.

Daarbij worden mensen bewuster van de verschillende soorten energetische aanhechtingen die van de grond komen van dat land en vast komen te zitten in hun aura. Veel lichtwerkers zijn zich al goed bewust van dit probleem, en doen regelmatig een spirituele schoonmaak in hun huis, om hun energetische aura helder en schoon te houden. (zoals het 12D schild)

Veel anderen hebben dit niet als een groot probleem ervaren tot nu onlangs. Daar onze planeet grote polariteitsversterking ondergaat door enorme verschuivingen in frequentie en dimensies, zijn er gebieden op aarde die in toenemende mate in staat zijn om hogere frequenties vast te houden, terwijl andere dat niet zijn. Meer en meer mensen onder ons kunnen die frequentieverschillen voelen die bestaan in de verschillende gebieden. (ascensie- en descensie-assen).

Er zijn grote energiekloven tussen sommige plaatsen, en gridwerkers zullen opgeroepen worden om veel van die ruimten de komende tijd te bezoeken. Omgevingsharmonisatie is erg nodig en dat is een primaire rol van de Sterrenzaden- en Indigo-families. Als we naar die plaatsen geroepen worden, heeft de hoge dichtheid en omgekeerde levenskracht te maken met opgesloten energieën en entiteiten in dat gebied.

Om levenskracht te laten stromen door het raster, moeten we de geblokkeerde of dode energieën eerst verwijderen, en daar horen ook aanhechtingen bij. De Es gemeenschap had zo’n project in Bali vorige maand.

Deze aanhechtingen kunnen afkomstig zijn van het volgende: elementalen, dode energie, demonen, aardegeboden zielen, collectieve gedachtenvormen, fragmenten, voorouderen, etherische wapens, geopathische stressfactoren (curry lijnen of statische energievelden) en gewoon echt slechte energie (omgekeerde levenskracht), die vastzitten in de grond, in huizen, gebedshuizen, of andere plaatsen waar mensen over de grond lopen.

Dit soort negatieve energie kan zich opbouwen in de aura van een persoon en zo iemand fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel ziek maken. Dit is net hetzelfde als wanneer onze levenskracht en aura niet goed circuleren, we ‘verstopte buizen’ kunnen hebben die ons ‘onwel’ laten voelen.

Wanneer we een entiteitsaanhechting hebben in onze aura, kan ons dat ziek, vervuild, en niet ‘onszelf’ laten voelen. De meeste mensen zijn zich er niet bewust van dat wanneer een groot trauma gebeurt op een bepaalde plaats op een bepaald moment, dat die energie daar vast zit, tot ‘iemand’ die schoonmaakt. Als niemand dat doet, blijft ze hangen en trekt ze nog meer negatieve energie aan.

In het algemeen creëert dit een ‘onaangename’ ruimte, en iemand die gevoelig is kan die energie voelen en ervan willen weglopen. (Hopelijk merkt een lichtwerker dit dan op en plaatst hij hartenergie en levend licht in het veld om de zware energieën te vernietigen.)

Vaak merkt men op een plaats waar trauma geweest is, zoals zelfmoord, moord of depressie, hoe zwaar en droevig de energie aanvoelt. Dit wordt astraal en etherisch afval genoemd, en velen onder ons voelen de aanwezigheid van dergelijke negativiteit al.

Gedachten en emoties zijn dingen die energetisch(e) afdrukken en afval achterlaten in elke omgeving.

Een niet bewuste persoon pikt die externe energieën op en denken dat het van zichzelf is. Daarbij trekken veel lichtwerkers met een sterke lichtaura nu, doordat er zoveel verplaatste entiteiten zijn, extradimensionelen aan, en opgesloten of verwarde menselijke zielen. Ze komen naar je toe voor licht en hulp. Hulpmiddelen zullen voorhanden zijn in deze nieuwsbrief om het land, de natuur en alle wezens te steunen die verward zijn of vastzitten in die grond/plaats/huis of ruimte. Veel wezens raken vast of gehecht aan een ‘voorwerp’ en kunnen niet op eigen kracht wegraken. Met dit hulpmiddel en een open, liefdevol en eerlijk hart kan je deze energieën helpen troosten, overgaan en gidsen op een manier die goed is voor je, en goed voor hen.

 Ae-Michael

LICHTWERKERS INVOCATIE

Open 12D portalen in de omgeving om negatieve vortexen te annuleren

(Overschrijf negatieve draaipunten met kristalcode-aflijningen)

Opening: In de naam van God dien ik het Hoedersbewustzijn, en dien ik God in de Heilige Wetten van Eén

Maak snel verbinding en vergroot het 12D schild (zie 12D techniek)

Zet de ruimte: Geliefde God, Heilige Moeder, Heilige Christus, ik roep onze families van Levend Licht op die afgelijnd zijn op de Wet van Eén Missie om samen te werken voor de hoogst mogelijke uitwisseling van GOD’s oneindig licht, liefde en kracht in goddelijk juiste orde en harmonie. Open alstublief de 12D Vortex tegen de klok in tot volle expansie in de Hemelse Christuskracht van Platina Licht, plaats deze Ruimte helemaal in de Kristal Ster Intelligentie. Noord Zuid Oost West Aarde Lucht: ik geef de opdracht dat de Vier Hoeken Verzegeld zijn in het Eenheidslicht en Eenheid. Ik ben ondoordringbaar en onoverwinnelijk. Ik vraag de Aurora machten om deze Heilige Ruimte in Dienstbaarheid te ankeren aan de Wet van Eén die ik dien. Ik nodig de Kristalkrachten hier en nu uit!

Ik eis mijn Goddelijke Erfenis en Zelfsoevereine Godskracht NU op! Ik kies de Patronen van Perfectie nu voor alle Mensen! IK BEN NU DE DIAMANTEN ZON!

Zie hoe het 12D portaal naar buiten toe in concentrische cirkels draait en zich opent en uitbreidt rond je.

Sluit en beëindig Alle Omgekeerde Systemen, Sluit en beëindig alle schadelijke energieën negatieve vortexen in de omgeving, land of natuur. Ik zegen deze ruimte en wijd ze aan de authoriteit van Gods natuurlijke Wetten en aan die van de Eeuwig Levende Christus. (Creëer het vat van de ruimte toegewijd aan de Godsbron in het veld, nu je dit in je Innerlijke Visie uitbreidt.)

Als God soeverein en vrij zijnde geef ik het order: Maak alstublief een Veld van Goddelijke Genade rond en in deze ‘Kamer-hotel-land’. Anker alstublief frequenties van Onvoorwaardelijke Liefde en Vergevong in deze ruimte. Stuur zegeningen naar iedereen die hier binnenkomt of rondzwerft, mens en niet-mens, in het Licht en Dienstbaarheid van de Ene Godsbron. Ik roep deze Ruimte en de Wezens onder mijn hoede uit tot Soeverein en Vrij in het Licht van God, nu en altijd. Verzegel alstublief deze zegeningen als permanent geïnstalleerd hier.

(Voorzie tijd voor het schoonmaken van afval zodat Schaduwen of Omgekeerde Elementen de ruimte kunnen verlaten).

‘Ik vraag uw hulp bij het creëren van een doorgang en vortex (bepaal de ruimte) om afval schoon te maken en die gebruikt kan worden als een uitgangspunt voor alle negatieve elementen, aanhechtingen en entiteiten. Ik hou dit als een transitzone om direct over te gaan naar het Godsbron Levende Licht.’

‘Ik heb 100% intentie en vraag dat alle schaduwelementen in mezelf, in het land, natuur, dieren, planten, zuimten of plaatsen hier, en in alle andere wezens, in alle tijden of tijdszones, schoon worden en door dit uitgangspunt nu naar buiten gaan.’

Pauzeer en voel de energieën die erdoor bewegen en sta het toe zoals je innerlijke leiding het aangeeft.

Dank aan allen die dit uitgangspunt gebruikt hebben, met liefde en appreciatie.

 Engel-achtige

Sluit de ruimte:

Ik harmoniseer en HOU deze ruimte in de naam van Eén Zelf God Zelf. Als getuige van Een verzegel ik dit in het Licht van Eenheid en Heelheid in Dienstbaarheid aan het Ene Zelf. Neem dit door het Morfogenetisch veld en subtiele energiesystemen, door alle niveaus en bestanddelen van het Zijn en deze Ruimte. Volledig, helemaal, totaal en permanent, anker sluit af en verzegel door het Hologram. Geliefden, ik dank jullie voor deze kans. Onze Oneindige Stroom Liefde is met je op ALLE manieren. En zo is het. Ik verzegel en Beëindig deze sessie in het Licht en de Heelheid en Unie. Dank u!

Voor hen die echt fysieke druk hebben gevoeld in onze astrale of 4D lichamen, denk eraan je astraal lichaam te ‘verzegelen’ met het dragen van je 12D schild.

Dit zou meer druk van etherische en astrale lagen moeten verlichten. Dat proces gebruikt het Gouden Ei om je astrale lichaamslagen te verzegelen.

Voorbeeld: Zie een Gouden Ei met de gouden straalsfrequentie in je brein en 3de oog. Laat het Gouden Ei zakken tot je staartbeen en blaas het uit je perineum-zone. Zie de onderste wortelchakra verzegeld in gouden omslag. Creëer nog een Gouden Ei in je brein en laat het zakken tot in je 2D chakra. Blaas het van voor naar achter en zie de chakrakegels verzegeld in een gouden omslag (zowel voorwaarts als achterwaarts).

Creëer het laatste Gouden Ei in je brein, laat het zakken in je Hartchakra en blaas het uit voorwaarts en achterwaarts, zie de voor- en achterkant vd chakra verzegeld in een gouden omslag. Als je je elders kwetsbaar voelt, bv je hoofd of je nek, herhaal dan het proces in die zone en blaas het uit om je hoofd te omringen, en dan zal je hele lichaam in je 12D schild zitten.

Daar ons 4D astraal lichaam het emotioneel lichaam is dat verbonden is met ons individueel en menselijk emotioneel lichaam, en wegens de toegenomen activiteit op de planeet, helpt deze praktijk om je emotioneel lichaam te beschermen van de scheuren en tranen in de astrale lagen van je aurisch schild. Emotionele indrukken van de omgeving zullen afgeschermd worden zodat je lichaam de acute of intense emoties van anderen rond jou niet zal opslorpen.

Dank je om hier te zijn en deze intense tijden samen door te maken met de Hoeders Familie. Ik apprecieer jullie geduld en meewerken bij het gebruik van dit hulpmiddel voor zover je je versterkt en geleid voelt hierin.

Tot de volgende, blijf in de straling van je Avatar hart pad, wees lief voor jezelf en elkaar.

Liefde

Lisa

Vert. Fran Tielemans

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in