Weerbericht Nummer Vierenveertig
Weerbericht van Fysieke en Emotionele Symptomen
voor mei – juni 2010
Vernieuwd op 1 mei 2010

Dit jaar gaan we naar het middelpunt van een 9-jarige cyclus van integratie en zielsvermogen (2004-2012). Het is een jaar waarin dualiteit wordt opgelost ter voorbereiding op zielsbewustzijn. In andere woorden, alles oplossen wat in onze eigen lichaam en energie in strijd is.

(Opmerking: om een duidelijker beeld te krijgen van hoe deze maanden in het grotere geheel passen raden we je sterk aan om eerst het OVERZICHT van 2010 te lezen. We hebben in dat artikel veel informatie die helpt ieder deel van het jaar te begrijpen. Die informatie zullen we niet in de maandelijkse weerberichten herhalen.)

Mei – Augustus is een periode waarin je de diepte van BETEKENIS zult binnengaan wanneer je de dualiteit van je binnen- en buitenwereld uitgaat.

Dit jaar is een ware vervulling van doel, betekenis en waarde. Deze tweede periode van vier maanden gaat over de ontwikkeling van BETEKENIS… transformatie van het emotionele lichaam en de relaties met de buitenwereld, terugkerend naar de innerlijke bron van de ZIEL. Dit zal leiden tot een tijd waarin de ziel de persoonlijkheid en de lagere wil zal leiden.

In de eerste periode van vier maanden, bewoog de 7e chakra neerwaarts in de richting van de 1e chakra. Dit betreft de energie van geest die de vorm van materie binnengaat. De tweede periode van vier maanden zal nu de neerwaartse beweging van de 6 e chakra naar de 2 e chakra zijn.

Dit is jouw plaats in het Goddelijk Plan. Het zal een sterkere individuele ervaring worden als je je emotionele lichaam en jouw vermogen het leven duidelijker te ervaren transformeert. Dit zal je verlangen naar dingen in de buitenwereld veranderen in een ware relatie met dingen. Dit begint met een persoonlijke verbinding met JOUW INNERLIJK die zich vervolgens verbindt met de buitenwereld.

Dat is een omkering van de wijze waarop je het leven tot nu toe ervoer, via jouw overlevingsbenadering. Elementen van verlangen verbinden zich met dingen en situaties in het fysieke om te proberen een gevoel van eigenwaarde te verkrijgen. Dit heeft tot nu toe niet gewerkt. De ontwikkeling van een gevoel van Eigenwaarde via de hartchakra, het vermogen tot verbinding, geven en ontvangen zal jou echter toelaten een evenwicht te creëren tussen de binnen- en de buitenwereld.

Mei

Wanneer je via de 6e chakra de maand MEI binnengaat zul je de “lente” van jouw relatie met de ziel binnengaan. In deze periode zul je, omdat de energie via de 5 e chakra omlaag naar de 2 e chakra beweegt, HEREVALUEREN en LOSLATEN, je overtuigingen en creativiteit onder ogen zien.

Mei zal een maand zijn om je relatie met de wereld in vorm, die je ziet als bron en inhoud van je leven, opnieuw te evalueren. De buitenwereld is niet de bron van jouw manifestatie.

Je INNERLIJKE overtuigingen hebben in wezen alles bepaald ook hoe je alles via jouw resonantie aantrok, op een dieper niveau dan je je gerealiseerd hebt. Je gaat nu een diepere verbinding met de werkelijkheid te creëren.

Je zult beweging in gebieden van je hoofd, keel en schildklier ervaren. De schildklier is de verbinding tussen het bewuste en onderbewuste. Het is het verstand van de inspiratie van de ziel op vele manieren.

Jullie zullen daarom je creatieve expressie en de overtuigingen die je hebt tegenkomen. Je zult nu beïnvloed worden door innerlijke waarheden en een dieper gevoel van zelf om opnieuw te evalueren wat jou dient en wat jou BETEKENIS geeft. Je zult waarschijnlijk, naast jouw talenten en vermogens, naar de kwaliteiten van jouw wezen kijken.

Deze talenten hebben te maken met expressie van je wezen, kwaliteiten zijn echter verbonden met dat wat aan alles BETEKENIS geeft. Dit zal, als je leert je creatieve kracht in de wereld te voeden, je sterker verbinden met de werkelijkheid van wie jij bent. Het zal ook je vermogen uit ervaringen te ontvangen openen.

Je moet eerst loslaten wat niet resoneert met jouw diepe waarheden en kwaliteiten die je hebt ontwikkeld of nodig hebt om je zielsreis te maken; zij verfijnen de openbaring van wie jij in wezen bent. Kijk daarom en zie welke kwaliteiten je ontdekt die je hebt of die je moet ontwikkelen. Dingen als compassie, gevoeligheid, oprechtheid en eerlijkheid.

Er zijn ook negatieve kwaliteiten als eigenzinnigheid, koppigheid, gebrek aan eerlijkheid, schaamte, schuld etc. Die moeten losgelaten worden zodat hetgene wat jou werkelijk dient jou kan dienen op lange termijn. De negatieve kwaliteiten komen voort uit je agenda van angst en controle. In deze tijd zul je jouw gerichtheid op de binnen- en buitenwereld in evenwicht brengen. Hierdoor zul je in staat zijn met meer betekenis te ervaren.

Het innerlijk schenkt jou het vermogen te ervaren wat plaatsvindt in de buitenwereld. Dit kan keelpijn en allergische reacties veroorzaken die dat wat niet resoneert, aanwakkeren met de wil en intentie van jouw ziel. In je nek en schouders kan af en toe scherpe pijn optreden.

Ook in de schildklier zal activiteit plaatsvinden. Het kan zijn dat je vanbinnen dood of vermoeidheid ervaart, als het lichaam samensmelt met de werking door de blokkades heen. Er kunnen ook energie-uitbarstingen ontstaan die jou verlaten terwijl jij je afvraagt waar het vandaan komt. Er zullen fysieke symptomen door energetische bewegingen zijn.

Wat enorm helpt is met je vingers op de plek van de kroonchakra – de 7 e chakra en in het midden boven op je hoofd te kloppen. Dit activeert de verbinding van de basis van de hersenen (gevoel, overlevingsbrein) omhoog te komen naar het bewustzijn van het fysieke lichaam. Dit zal je helpen de energie makkelijker te doen stromen.

Wanneer deze energie beweegt kan er veel hoofdpijn en migraine plaatsvinden. Er zal pijn in de schedel zijn vooral in het gebied van de linker- en rechterslaap. Hier wordt de energie opgenomen en omgezet voor het lichaam.

In de maand mei zal een transitie plaatsvinden vooral naar de volgende fase als voorbereiding op je zielsplan. In mei zal er ook opnieuw een evaluatie zijn van hoe je je creatieve energie hebt ingezet. Er kan een periode van desillusie plaatsvinden. Je zult gestimuleerd worden om door de illusies heen te werken die je had over de buitenwereld als jouw bron. Dit zal een omwenteling veroorzaken in jouw overtuigingen als die niet resoneren met de diepere waarheid van jouw ziel. Die omwenteling zal in deze tijd meer werkelijk worden en onder ogen gezien moeten worden.

Dit zal leiden tot jouw acties en keuzes, een emotionele verbinding met dingen vanuit een diepere waarheid die in de komende maanden aan het licht zal komen. Emotionele verbinding is een verbinding met de innerlijke waarheid terwijl emotionele gehechtheid een verbinding is met de buitenwereld als bron. Wat je tijdens deze hele periode van vier maanden ervaart zal aanvoelen als een druk, die in je lichaam naar beneden beweegt.

Deze eerste maand veroorzaakt druk op de keel, het hart en zelfs op de zonnevlecht. Dit zal ook afhangen van hoeveel geblokkeerde energie daar nog vast zit. Tussen haakjes, niemand is al helemaal vrij van blokkades. Iedereen zal hier op bepaalde hoogte iets van merken. Denk eraan dat de hoeveelheid blokkades niet overeenkomen met waarde of zielsontwikkeling.

Er zijn veel redenen waarom ieder onder jullie je gehele zielsgeschiedenis en karma wil ontwikkelen. In deze tijd van 1994 -2012 bereiden jullie je voor op het loslaten van het karmisch wiel… je zult verhuizen van oorzaak en gevolg naar resonantie van creatie. Wanneer de ziel komt voor overname, zodra jij overgaat van veroordeling naar evaluatie en beschouwing van alle mogelijkheden en keuzes, zal wat jij resoneert krachtiger worden en jouw manifestaties beïnvloeden.

Dit is echt de periode van het jaar waarin je voor het eerst ervaart wat vrijheid van keuze werkelijk betekent. Als je al begonnen bent met de ervaring enigszins vrij te zijn van dualiteit, zul je je bewust worden van de creatieve kracht en weten dat je op ieder moment vele keuzes hebt. Er is geen goed/kwaad, goed/fout. Er zijn voornamelijk keuzes waarvan je kunt leren om letterlijk het fijn afgestemde pad van de werkelijkheid van wie je BENT te ontdekken.

Waar je dit zult zien gebeuren is in de desillusie van jullie wereldvormen, religies, regeringen, sociale systemen en hoe je op vele manieren je kracht hebt weggegeven aan deze systemen. Er zal een dieper bewustzijn zijn van de fraude die zich in deze systemen bevindt. Je zult dit constant om je heen zien. Dat Obama het banksysteem wil herstellen waardoor het niet verder kan gaan met corrupties is nog een teken. Het doel is iedereen integer te behandelen.

Wanneer je deze waarheid dieper binnengaat zul je veel illusies zien. Aan de waarheid zal moeilijk te ontkomen zijn. Jezelf voor de gek houden zal zelfs moeilijker worden. Je zult dit steeds duidelijker in de wereld tevoorschijn zien komen. Veel organisaties zullen de WAARHEID opeisen.

In de komende maanden zullen steeds meer oude, oneerlijke en niet integere systemen instorten ten dienste van het geheel. Dit is de weg van de ziel. De integriteit van dingen moet gerealiseerd worden wanneer jullie naar meer eenheid gaan. Wanneer je de waarden en kwaliteiten van de ziel binnengaat (die een ieder beschouwen als waardevol en gelijkwaardig) zul je de natuurlijke de aard van de wil van valsheid en ongelijkwaardigheid in de buitenwereld van vorm ineen zien storten. De VS was hier zeer schuldig aan en deed alles in de schijn van vrijheid en democratie.

Juni

De 6e chakra zal sterker in de richting van de 4e chakra/ de hartchakra bewegen. Dit zal een ervaring van zelfopenbaring zijn in tegenstelling tot eigengerechtigheid. Dit zal een emotionele verbinding met je ware gevoel van zelf creëren dat datgene wat voor jou in je individuele leven van waarde is in balans brengt met een dieper bewustzijn van hoe je dit met anderen deelt.

Je zult het belang van de balans van geven en ontvangen beginnen te leren. Geven en ontvangen is van elkaar afhankelijk. In deze tijd ga je in RELATIE, eerst met jeZelf en dan met anderen, je zult minder dwang en minder controle agenda’s ervaren. Deze periode waarin het hart opengaat, zal op lange termijn zeer helend zijn.

Als dit plaatsvindt zal alle eigengerechtigheid die je kende en uitleefde zich duidelijker aan het licht brengen – vooral met de gedachte dat jij “weet wat voor anderen het beste is”. Het zal duidelijker worden dat je niet in staat bent anderen te accepteren op de plaats waar ze zich bevinden. Op innerlijk niveau zal een diepere laag van waarheid over zelfacceptatie zijn.

Onderdrukte delen van jeZelf waarvoor je je schaamt, moeten teruggewonnen worden. Wanneer je bang bent delen van jezelf te laten zien, resulteert dit in een onvermogen om vanuit jezelf te schenken. Dit alles is zeer beperkend in de mythe van Schaamte over jeZelf.

Als ziel, wordt je geleid door de LIEFDESkracht, creatieve ervaring en manifestatie. Wanneer je hart binnen in je op slot is, ben je beperkt in de mate waarin je JEZELF kunt uitdrukken, delen en ervaren. Daardoor ben je beperkt in je vermogen je met anderen te verbinden.

Relaties met alle delen van je leven vraagt om het vermogen jezelf te geven, delen en te laten zien. Dit alles ligt vast in je INNERLIJK. Het bepaalt je reikwijdte en de betekenis van jouw relatie met alles. Wanneer je meer delen van jezelf herwint, zal je relatie met het leven zelf kunnen groeien, uitbreiden en van meer betekenis zijn.

Als je in staat bent te geven in evenwicht met ONTVANGEN, zul je die betekenis verdiepen. Je kunt niet meer ontvangen dan je kunt geven. Sommige verdedigingen blokkeren ontvangen en vervangen dit met zorgen voor en de agenda van “geven” maar delen hun Zelf niet met anderen. Dit is niet geven maar eerder een agenda van de wil om een rol te spelen en via controle een plaats in te nemen waar je inpast. Kijk naar de verschillende delen van je leven.

Herevalueer alles wat in mei plaatsvond. Kijk naar al je relaties met mensen, werk, creativiteit, lol en plezier, gezondheid en welzijn. Hoe zie je jezelf als spiritueel wezen? Wat betekent dit voor jou? Kijk naar al je behoeften op elk van deze gebieden. Waar wordt er niet aan je behoeften voldaan?

In deze maand van zelfopenbaring kun je leren en antwoorden vinden op veel belangrijkere diepe waarheden – over wat voor jou heeft gewerkt en wat niet. Wanneer je sterker oefent in geven en ontvangen vanuit een innerlijke verbinding met de waarheid zul je meer BETEKENIS vinden in je levenservaring.

Welke kwaliteiten van jeZelf leiden je naar de behoeften om je intentie te bekrachtigen en jouw behoeften en meer evenwichtige keuzes te vervullen? Geven is vooral delen WIE JIJ BENT, en laten zien WIE jij bent. Hoe meer je in contact bent met dat deel van jeZelf hoe meer betekenis je zult hebben in verbinding met alle delen van je leven. Zie je hoe je dit alles kunt bepalen? Je bent zeer krachtig in wat je vermogen betreft! Dit is wat de ziel voor jou wenst.

De ziel inspireert je tot het “wij” bewustzijn zodat je meer kunt ontvangen vanuit de verbindingen die je creëert. Geven en ontvangen vanuit je ware behoeften zal de waarheid vervullen van wie je bent. Wanneer je je kwaliteiten, talenten en vermogen inzet word je vervuld door jouw geven en ben je vervuld.

Wanneer je probleem deze maand meer te maken heeft met blokkades van ontvangen begrijp dan dat je nog steeds te maken hebt met dezelfde delen van jezelf, die zichtbaar, beschikbaar en authentiek zijn. Al deze onderdelen helen is uiteindelijk dezelfde ervaring. Druk op de borst en werking en beweging tussen de voor- en achterkant van de hartchakra zal ook plaatsvinden. Dat is een poging de persoonlijkheid met de ziel te in balans te brengen.

De ziel zal neerwaarts bewegen, wat druk creëert aan de voor en achterkant. Je zult energie in je hart voelen ronddraaien of in het gebied van de ruggengraat wanneer het zich opent. Er zal ook kristallisatie in veel lichaamsdelen doorbreken. Dit zou in je schouders en armen kunnen plaatsvinden. Wanneer je blokkades hebt tegen ontvangen zul je dit meer aan de linkerkant ervaren. Als er angst van geven en naar buitengaan in de wereld is, zullen er meer symptomen aan de rechterkant zijn.

De zonnevlecht zal ook in beweging komen. Dingen die je niet vergeven hebt beginnen bij jezelf aan het licht te komen en zullen je aanmoedigen in de richting van vergeving te gaan. Je treurt in deze periode misschien ook over je verleden om delen van je zelf terug te winnen. Het is wijs om je in deze tijd ook te verbinden met je bezeerde innerlijke kind. Ga meer diepten van teleurstelling binnen en gebeurtenissen uit het verleden waar je niet over getreurd hebt. Het is belangrijk te weten hoe je jeZelf via deze delen kunt voeden en ontwikkelen.

Kijk opnieuw naar je relaties om oplossingen te vinden. Kijk naar veroordelingen en eigengereidheid die je uit balans houden. Wanneer je hiermee doorgaat zul je jezelf van vrijheid in al je relaties afhouden. Je kunt dit zien gebeuren tussen bepaalde landen zoals de VS en Israël in deze tijd. Alle gebieden van innerlijk conflict zullen duidelijk worden en aan het licht komen en laten zien wat conflicten ondersteunt en niet heelt en oplost.

Openbaringen zijn zeer belangrijk om uiteindelijk helen plaats te laten vinden. Er zal ook meer bereidheid zijn aan te schuiven en een groter evenwicht binnen landen te creëren. Er zullen in deze periode doorbraken zijn in de behandeling van hartziekten. Alles in je lichaam gaat via je wezen of het centrum van je hart.

Er zal een verdieping van gevoelens plaatsvinden vooral over dingen die jij waardeert. Jouw gevoel van BETEKENIS zal zich verdiepen als jij grote verbindingen en eenheid binnengaat. Je bewustzijn van verbinding op hoger zielsniveau zal groeien.

(juli en augustus zullen later geplaatst worden)

Een aantal van deze dingen kun je ervaren en verwachten in de komende vier maanden van 2010. Er zijn prachtige mogelijkheden en ook diepere uitdagingen. Treed het tegemoet met de bereidheid die je aankunt. Leer eerst van jezelf te houden omdat dit in de wereld om je heen weerspiegeld wordt.

Zegeningen,
Gabriël

Bron: http://www.childrenoflight.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in