DELEN
Jaar van Openbaring van Diepere Waarheden
Aartsengel Gabriel wordt vaak benoemd als “De Boodschapper”
En nu spreekt Gabriël over 2012…

 

Lieve dierbare Kinderen van het Licht, zoals jullie weten heten wij Gabriël en het biedt ons altijd enorme vreugde in jullie Goddelijke aanwezigheid te zijn.Wij zijn er nu om jullie over 2012 te vertellen… een jaar van “Voorbereiding op Verdienstelijkheid, Desillusioneren door Verlichting en het Begin en Einde van dingen.

De drie elementen die jullie net gelezen hebben bevatten voorbereiding op verdienstelijkheid wat gericht is op zielsbewustzijn waar jullie allemaal op verschillende voorbereidingsniveaus naartoe gaan… een proces van desillusie van het oude beeld door verlichtende invloed op zielsbewustzijn dat tevoorschijn komt… en een periode met momenten van begin en einde.

Dit is het jaar van het emotionele en mentale lichaam om de gewaarwording van het goddelijk doel te verwezenlijken door de invloed van het Goddelijk plan wat geïntegreerd is in een ruimte van realiteit en realisatie.

Dit jaar is werkelijk het begin van dit alles. Dit zal het begin zijn van wat niemand van ons ooit eerder heeft geweten.

Gewoonlijk gaan we het jaar delen in 3 keer vier maanden.

 1. -Zuivering van Eigen-Liefde
 2. -Planetaire Liefde of Liefde voor Elkaar.
 3. -Goddelijke liefde door in de richting van Verdienstelijkheid voor de Wereld te gaan.

De eerste vier maanden zullen een proces van zuivering zijn. Hierdoor zul je uiteindelijk leren van Jezelf te houden van binnenuit op dieper niveau waardoor je een zeer persoonlijke verbinding met jouw voorbereiding op verdienstelijkheid zult ontwikkelen.

Dit zal de fysieke, emotionele en mentale lichamen zuiveren wanneer je je sterker verbindt met de eerste opening van het hart (op de plek onderaan je borstbeen).

Dit zal je richten op de eerste toegangspoort – vrijheid van keuze en inzicht over het tevoorschijn komen van de ontwikkeling van individueel bewustzijn… veroordeling verlaten en inzicht binnengaan, het vermogen om alle mogelijkheden te zien die beschikbaar zijn voor jou vanuit je innerlijke bewustzijn in de ware bron en jouw Goddelijke verbinding.

In deze periode leren we hoe we een relatie met eigen-liefde voor elkaar krijgen wat ons zal voorbereiden op de tweede periode van vier maanden wat te maken heeft met Planetaire Liefde of de Liefde voor elkaar. Dit is een kosmische liefdescyclus voor onze planeet.

Het heeft te maken met doorbewegen naar de 2e toegangspoort van het hart wat de ervaring van ware verbondenheid in relaties inhoudt en oude vormen van gehechtheid transformeert. Dit heeft te maken met de grote wereld met mensen die doorgaan met het vinden van hun plek in dienstbaarheid.

De derde periode van vier maanden gaat over verbondenheid door voor elkaar verdienstelijk te zijn, de Goddelijke Liefde, via de verbinding met de Goddelijke Wil naar buiten gericht op dienstbaarheid voor de wereld.

-De eerste periode van vier maanden gaat over omgaan met jezelf.

-De tweede periode van vier maanden gaat over relaties met anderen.

-De laatste periode van vier maanden heeft te maken met naar buiten de wereld in te gaan en de Goddelijke Wil van dienst te zijn.

Dit zal een duidelijker einde van dualiteit voortbrengen (wat veel mensen niet echt begrijpen in deze periode van ontwikkeling), het einde van de behoefte aan dualiteit (tegenstelling van twee kanten van hetzelfde onderwerp door angst, verdediging en schaamte).

Dit zal een zuiveringsperiode zijn waarin je duidelijker leert op welke wijze je van anderen gaat houden wat begint bij Jezelf. Dit zal de illusies van het verlangende lichaam beëindigen wat jullie in gehechtheid en verlangen heeft vastgehouden… en afhankelijk was van wat er om je heen gebeurt om te bevestigen hoe je jezelf ervaart, wie je bent en welke keuzes je maakt.

Deze nieuwe intentie van Eigen-liefde gaat in deze periode misschien voor de eerste keer als gehele planeet contact maken met het Goddelijke Plan dat ergens in een soort van effect in het nu geplaatst wordt.

Dit zal een herstructurering creëren dat echt “het einde van de wereld zal zijn op de wijze waarop het voor jullie bekend was”. Jullie kennen je levenswijze waarin je via angst, mythes van goed/fout en beloning/straf creëert… waardoor jullie vast blijven zitten in overlevingsbewustzijn.

In deze tijd ontwikkelt zich het vermogen te trainen voor ware vrijheid van keuze zonder veroordeling maar met inschatting en bewustwording van wat jou dient en het goede voor het geheel. Het zal niet langer gaan over goed en fout via beoordeling.

Door die groei naar diepere waarheden zul je in staat zijn een kwalitatieve relatie in jezelf te ontwikkelen waarbij je afhankelijk bent van een ware verbinding met je innerlijke Zelf. Dit zal een periode zijn van inspiratie om te leren HOE je je verbeelding kunt gebruiken en leiding kunt vinden via dromen die vervulling van Eigen-liefde bevatten.

Om Eigen-liefde te kennen moet je het vermogen hebben je bewustzijn te ontwikkelen. Het is het verschil tussen naar buiten kijken via de regels van goed en fout en naar binnen kijken naar je eigen principes en waarden om je keuzes te ontdekken en te onderhandelen met je eigen behoeften en grenzen en overeenkomstige rechten van anderen.

Wanneer je in deze richting gaat zal het je uit je behoeften halen om te veroordelen en jou naar je bewustzijn en vermogen brengen om te werken aan uitproberen en vergissen, te leren van je vergissingen en je vrijheid van keuze te verfijnen… en zo echt je vermogen uit te breiden om verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier bezit je de gave van vrije keuze die voor ieder individu voorbestemd is.

Dit kan echter niet gebeuren als je vastzit in veroordeling of angst van goed en fout, op jou geprojecteerd vanuit het “massabewustzijn”.

De eerste vier maanden zal de inspiratie zijn van eigen-liefde, dat door je ontwikkeling en verbondenheid met je intuïtieve aard ontstaat. Dit zal steeds vaker gebeuren wanneer de ziel zich verbindt met de persoonlijkheid.

Het zal een innerlijk leerproces zijn in plaats van een proces wat zich op de buitenwereld richt. De meeste voorwaardelijke gedachten zijn gebaseerd op wat er om je heen gebeurt in plaats van bepaalde keuzes die je het beste op basis van je eigen innerlijke waarheid kunt maken. Je zult in deze tijd leren te evalueren via groeiende kennis van je behoeften.

Je zult beter leren vanuit overlevingsbewustzijn te bewegen naar de schepper van bewustzijn via de opening van deze 1e toegangspoort van het hart…

Wat je zult ervaren op fysiek niveau is veel energetische veranderingen en bewegingen in je onderlichaam. Het zal verdergaan met het in de lagere chakra’s tevoorschijn brengen van alle blijvende overlevingsissues (veiligheid, zekerheid en overlevingsissues, bezeerde emoties en beperkte overtuigingen die niet zijn gesteund en opgelost).

Er zal activiteit plaatsvinden in het lagere deel van het hart, bij het borstbeen, als de energie naar beneden beweegt voor zuivering van de 1 e chakra en de basis van de wervelkolom.

Overlevingsissues zullen omhoogkomen en weerspiegeld worden in de wereld om je heen. Het is al begonnen maar zal extremer worden als dit jaar verder vooruitgaat. Je zult het allemaal om je heen zien gebeuren.

Geen twijfel dat dit een doel dient. Het gaat over verlichting via desillusie (bewustwording van wat NIET werkt en uit balans is), mythen loslaten over de uiterlijke bron van jouw vervulling. Dat is het NIET. Daarom komen je illusies naar boven, wat te maken heeft met wat je nog steeds in je onderbewustzijn vasthoudt.

Door deze transformatie zal het einde van de geschiedenis die je kent waarin de mythe dat de fysieke buitenwereld de bron van jezelf en je primaire focus is evenaren. Liefde zoeken door iets in de buitenwereld zal niet werken.

Er zal veel verwarring zijn in de buitenwereld waar iedereen bezorgd is. Je ziet die ineenstorting nu al versnellen in vele delen van de wereld zoals in deze periode uitdagingen zichtbaar zijn in Europa. Wanneer er meer desillusie in de buitenwereld is zal er meer gerichtheid op jezelf terug moeten komen.

Je zult wijs zijn eerder dan later te vragen “Wat creëert het probleem in mijn eigen leven dat bijdraagt aan de onbalans in de wereld om mij heen?” Het antwoord op wat je ontdekt is de eerste plaats van kracht en helende verandering.

De VS gaat door hetzelfde desillusieproces en het zal intensiever worden in 2012. Het is een voorbereiding als de onbalans in de systemen zoals je ze altijd kende verdergaat en zichtbaar wordt wat niet effectief is of niet gemanifesteerd wordt door waardevolle keuzes.

Onthoud dat elke periode van 4 maanden in dit jaar een initiatief is voor dingen waarover we hebben geschreven. Een initiatief is een START. Je zult de oplossingen in de eerste vier maanden niet vinden maar ze zullen tevoorschijn komen door inspiratie wat probeert vanuit het innerlijk te ontwaken. Je dromen zullen belangrijker worden voor inspiratie van dit soort dingen. Het gebeurt allemaal om je innerlijke focus te stimuleren waardoor je geïnspireerd wordt om in de buitenwereld dingen uit te voeren.

Alle conflicten waar je niet in je dagelijkse leven mee omgaat zullen ook in je dromen tevoorschijn komen waardoor je deze energieën onder ogen kunt zien op de fysieke en astrale planeet (de 4 e dimensie die toegankelijk is tijdens je slaap). Dit is waar het onderbewuste zich verbindt met bewuste gedachten op de meest gemakkelijke wijze voor jullie mensen op dit niveau van jullie groei.

Er kunnen periodes zijn waarin de buitenwereld meer op een droom lijkt dan de heldere ervaringen in jouw staat van dromen.

De mythologie van Adam en Eva is niet meer of minder dan scheiding van de spirituele bron en in de buitenwereld opgenomen als bron van vervulling. Gevangen zijn en overleven in plaats van een innerlijke verbinding.

Je gaat nu beginnen met het doorbreken van de droom van Adam, wat je droom zal uitbreiden naar jouw intuïtieve weten. Je zult ervaren dat steeds meer leiders en mensen op alle gebieden van leiderschap (economisch, politiek, religieus en sociaal) duidelijker gaan handelen via hun omhoogkomende intuïtieve gevoel.

Dit zal de desillusie van oude mythen en oude benaderingen tevoorschijn brengen. Bijvoorbeeld het economische systeem met zichtbaarheid van illusies wanneer jullie op aarde door individuele zuivering heenbewegen.

Je zult ook steeds meer geworstel zien tussen tegengestelde perspectieven en benaderingen. Dit komt omdat er mensen zijn die de controle over de oude benadering van het leven niet op willen geven.

Ondanks weerstand ben je echter al gaan zien hoe gemakkelijk sommige vormen in de buitenwereld invloed hebben. Je hebt het in het Midden Oosten en bij het protesteren in de Wall Street kunnen zien. Mensen worden bewuster en laten weten dat sommige dingen niet langer acceptabel zijn.

Dit is een belangrijke stap wanneer het nodig is dat mensen bewust worden van eigen-liefde en eigen-waarde… en niet langer bereid zijn te volgen zonder eigen kracht of stem (net als bezeerde kinderen die geen verantwoording voor zichzelf en de wereld om zich heen nemen).

De Amerikaanse Droom begon als een viering van individuen die verantwoording voor zichzelf namen om hun eigen droom en visie te creëren. Je zult zien hoe deze “droom” een illusie is geworden in de manifestatie van onbalans die voortkomt uit gebrek aan eigen-liefde.

Er zal in deze periode een versnelling van ziekte in het onderlichaam zijn, als weerspiegeling van verstoringen in de rommel die vele systemen binnenkregen en ondersteund hebben, zoals in de economische systemen.

Er zullen meer mensen tevoorschijn komen met suggesties voor diepere oplossingen voor problemen die jullie tegenkomen, wat ook een deel van zuivering inhoudt. In deze periode zal het slechts geïntroduceerd worden. Het is inspiratie en een start wanneer jullie intuïtie tevoorschijn komt.

2e periode van Vier Maanden

In deze periode zul je de 2e toegangspoort van het hart binnengaan, waarin je sterker zult bewegen van gehechtheid naar verbondenheid in relatie met de ander.

Gehechtheid die probeert de niet verbondenheid met je innerlijke zelf te vervullen zal sterker voorbereid worden op zuivering van eigen-liefde die zich in de eerste vier maanden van dit jaar ontwikkelt. Dingen zullen voorbereid worden voor jou om verantwoordelijkheid te nemen en effectiever verder te gaan in relaties in jouw leven, beter reagerend op en keuzes maken in de wederzijdse waarde.

Je zult sterker in staat zijn te handelen vanuit je innerlijke verbondenheid in plaats van je te verbinden met waar ieder ander mee bezig is. Dit zal je voorbereiden jezelf te laten zien waardoor je meer van elkaar gaat houden. Dit is een enorme dienstverlening die jullie wereld nodig heeft. De Gouden Regel wanneer jullie losbreken van gehechtheid en de verlichting van verbondenheid binnengaan.

Gehechtheid is verlangen naar controle over en krijgen “wat je mist” , niet vanuit verbinding met je innerlijk… maar van de ander. Het houdt je in verdediging, vechten en worstelen. Wie heeft de macht over de ander gekregen? Het dient je helemaal niet als het voortkomt uit gebrek aan eigen-liefde en eigen-waarde.

Wanneer we in plaats daarvan een plek van eigenwaarde binnengaan zullen we het vermogen van gelijkwaardigheid binnengaan, waar we allemaal gelijke rechten, behoeften en gevoelens hebben. Dit zal ons helpen oude gehechtheid los te laten en naar diepere meer vervullende keuzes te gaan.

Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor jouw recht te kiezen en jezelf je eigen vergissingen te vergeven zul je hetzelfde proces waarschijnlijk aan anderen aanbieden. Het kan een waar proces van leren met loslaten van oude keuzes zijn.

Je zult in deze periode sterker opnemen wat je hebt geleerd in de 1e toegangspoort over keuzes en waardevolle verbondenheid met elkaar. Dit zal een gevoel van gelijkheid en liefde naar elkaar toe creëren.

Dit zal een hele zuivering zijn wanneer realisatie binnen relaties van landen met elkaar in de wereld plaatsvindt. Dit zal enige onderwerpen en de behoefte aan onderhandelen sterker omhoog brengen.

Besef zoals altijd dat het niet automatisch gebeurt. Het zal slechts energetisch gestimuleerd en ondersteund worden. Je hebt nog steeds het geschenk van vrijheid van keuze. Je moet jezelf laten zien en reageren als je het grotere vermogen dat voor je ligt binnen zult gaan.

Wanneer de 2e toegangspoort van het hart zich opent zul je een plaats binnengaan waar afscheiding en verdediging niet langer acceptabele mogelijkheden lijken. Wanneer dit plaatsvindt zul je op meer natuurlijke wijze diepere oplossingen proberen te vinden.

Het proces van verdediging door afscheiding van en weerstand tegen elkaar bestaat alleen omdat de overtuiging dat een ander persoon in de groep of structuur geen recht heeft gelijkwaardig te zijn, vanuit jouw bezeerde narcisme. “Ik moet HEN mijn keuze laten accepteren als de goede.” Dit zal nooit werken.

Wanneer je je hart binnengaat zul je uit je overlevingsbewustzijn naar de kracht van Goddelijke Liefde bewegen wat oneindige ruimte en een oneindig vermogen heeft. Verbondenheid in relaties met alle individuele verschillen zal een waar voorrecht worden. Iedereen kan de mogelijkheid krijgen te zijn waar ze zijn met hun authentieke visie ter ere van ieder ander. Dat is waar je op gericht bent als je meer eigen-liefde en het vermogen te waarderen opbouwt.

Wanneer jullie je werkelijk verbinden en reageren, veranderen jullie in gelijkwaardigheid. Dit zal geven en ontvangen en je liefdesvermogen in balans brengen. Binnen dit proces zijn alle dingen overwogen en van waarde. Je laat jezelf los uit conflicten die jou vasthouden in gehechtheid, goed en fout, winnen en verliezen door oppositie.

Je zult een instorting van oude relaties zien die verbonden zijn in dualiteit en controle. Je zult dit niet alleen in het gehele menselijke koninkrijk zien maar ook meer in relaties in je eigen omgeving.

Je bent misschien verbaasd grote bedrijven te zien die veel schade hebben veroorzaakt… plannen aankondigen (zelfs slechts in de beginperiode) om te bewegen in de richting waarbij ze iedereen op nieuwe manieren waarderen.

Wanneer het Goddelijke Plan net begint door te dringen op bewuste wijze wordt iedereen op verschillende manieren beïnvloed door de ontwikkeling van verschillende individuen op verschillend zielsniveaus.

Er zullen zielsgroepen zijn die de mensen om hen heen sneller willen beïnvloeden met meer liefdadigheid voor meer mensen wanneer jullie je voorbereiden op de ware dienst van de ziel die werkelijk omhoogkomt.

Het zal ook veel dingen die uit balans zijn tevoorschijn brengen. Het zal in 2012 extremer worden gebaseerd op welke wijze mensen bereid zijn zich te verbinden en wel of niet voor waarde te kiezen. Er zal in deze tijd veel meer onthulling zijn over criminele handelingen die het goede van het geheel niet dienen als ze meer verborgen worden.

Groepen als Occupy Wall Street die elkaar over de wereld ontmoeten zullen ontdekken dat wat ze doen aandacht krijgt maar geen oplossing brengt. Ze zullen gauw ontdekken dat vredig protest niet alles verandert. Het laat wel bewustzijn opkomen. Beide kanten zullen dan moeten leren samen te werken en ieder in de relatie te dienen.

Je kunt zien hoe “van elkaar houden” opgebouwd wordt als een kans. Je zult dit overal op de wereld om je heen zien op verschillende manieren in elk systeem. Het is nu de periode om te reageren.

Alles waarvan je leert gebruik je door meer ongedwongen en verfijnde keuzes te maken en door de leerlijn van uitproberen en vergissingen heen te gaan, een zeer belangrijk proces voor jou om op te nemen. Het is allemaal een kans om te leren en groeien, te helen en versterken.

Komt er een economisch crisis? Ja

Wat is economie? Het komt voort uit het bezit van dingen in vergelijking van vermogen. Dat is niet waarop jouw economische systeem gebaseerd is. Het is gebaseerd op hebben en niet hebben van dingen, wat niet een gezonde economie is.

In een gezonde economie moeten we allemaal bereid zijn verbonden te zijn met mensen in balans en waarde. Iedereen investeert en iedereen wordt gediend. Dit zal in de 2 e vier maanden van het jaar meer tevoorschijn komen.

Je zult veel energetische bewegingen ervaren in het hartgebied, in het gebied van de 2e toegangspoort. Het zal het hele jaar doorgaan van je borstbeen tot aan de basis van je keel.

Je zult veel energetische dingen ervaren in het gebied van de milt, nieren en lever en ook de bijnieren. De bijnieren zullen vaak als energiebewegingen bestemd worden wanneer mensen zich vasthouden aan gehechtheid en afscheiding. Wanneer je er niet aan vasthoudt zal het lichaam makkelijker in staat zijn op te nemen. Dit zal afhankelijk van jouw keuzes je extra energie wel of niet ondersteunen.

Het immuunsysteem zal veranderen. Wanneer je het lichaam in de eerste vier maanden zuivert en naar de 2e vier maanden gaat zul je meer veranderingen hebben en er zullen meer extreme reacties van het immuunsysteem komen. Wanneer je je afscheidt zal het extremer zijn en begint het immuunsysteem kracht te verliezen. Fysieke symptomen zullen veel sneller ontwikkelen.

Wanneer je verantwoordelijk bent zul je meer kracht in je lichaam tegenkomen. Er zullen heftige energiebewegingen zijn in je lichaam zoals je ze nog niet eerder ervaren hebt.

Wanneer trilling in je lichaam sterker wordt reageert het mechanisme in alle delen van je lichaam hierop. De activering van cellen die bericht geven zal zeer snel toenemen. Dit komt sterker voort vanuit het etherische lichaam in het fysieke lichaam. Het zal de organen op nieuwe wijze activeren en de organen sterker ondersteunen.

Wanneer het etherische lichaam in communicatie komt met de ziel en het fysieke lichaam zal het stralende licht van de ziel door het astrale lichaam in het fysieke lichaam en in de bewegingen en functies getrokken worden.

Het etherische lichaam zal het fysieke lichaam gaan overnemen. Je hoeft de longen niet meer zoveel te gebruiken om te ademen. De circulatiebeweging zal ook vanuit het etherische komen.

Je gevoelens gaan in deze periode door extreme dingen en drama’s heen wanneer je de 2 e chakra activeert en verdergaat om te zuiveren. Je zult in deze periode ook sterker intuïtief worden. Mensen op verschillende niveaus zullen zich minder tot elkaar aangetrokken voelen. Ze zullen meer aangetrokken worden aan degenenen die in deze periode op gelijke resonantie zitten.

Wanneer de intuïtie zich verdiept vanuit verbinding met het etherische en het emotionele lichaam op een hoger octaaf van vermogen komt, zal er enige mentale telepathische ontwikkeling zijn. Je zult geleidelijk aan je lagere ego loslaten wanneer de hogere wil van de ziel doorgaat met binnenkomen en beïnvloeden. De ziel zal beginnen zich via de fysieke vorm uit te drukken op nieuwe en diepere wijze.

Verwacht veel activiteit wanneer het jaar in het bovenste gedeelte van het lichaam, de keel, schouders en nek verdergaat. Dit gebeurt misschien als uitbreiding in het hoofd in de laatste vier maanden wanneer je de Goddelijke dienst van de planeet sterker binnengaat.

3e Periode van Vier Maanden

De 3e periode van 4 maanden zal beginnen met meer opening, wat gerichtheid zal brengen op passie en de wil van het leven. De Kosmische Wil van het Goddelijke Plan zal gestimuleerd worden door meer dienen voor creatie in de nieuwe wereld.

Wanneer dit gebeurt zul je meer verandering in menselijke uitingen ontdekken en beter werken voor het goede in de hele groep. Landen en systemen zullen beginnen te veranderen en overwegen diepere verantwoordelijkheid te nemen. De ambitie of intentie om toegang te geven en reageren zal in deze periode sterker tevoorschijn komen.

Mensen en groepen zullen de waarde van reageren en toelaten gaan zien op gebieden waar ze het goede voor het geheel willen of niet. Alles is verbonden met alles… en wordt door alles beïnvloed. Dit zal duidelijker worden op sommige praktische manieren.

Uitdrukking en Ervaring en Herstructurering zullen in deze vier maanden steker plaatsvinden.

Het zal een periode zijn van meer initiatief dan in de eerdere maanden wanneer je je beweegt naar een diepere ervaring van gevoel van het “einde van de wereld zoals je die kende.” Het zal het einde van geschiedenis zijn voornamelijk als herhaling van overlevingsbewustzijn, pijn en plezier en ook waardering van de wereld buiten jezelf.

Een overlevingssysteem richt zich op één dimensie en teert op die bron. Dat is hoe je de 3 e dimensie in de fysieke wereld behandelde. Wanneer je meer innerlijke verbinding verkrijgt en een relatie sterker creëert zul je bereid zijn de verbinding tussen het geheel duidelijker te zien.

Wanneer de ziel binnenkomt zal je fysieke wezen zich bewegen naar een plaats waar het lijkt op verbondenheid met verdienstelijkheid. Het koninkrijk van de natuur werkt nu al op deze wijze.

De vrijheid van keuze zal je hoe dan ook toestaan uiteindelijk te weten dat je krachtig en goddelijk bent. Dat is waar je je in de 3 e periode van vier maanden je mee zult verbinden.

Verbondenheid met je innerlijke wil verandert je focus op en gevoel over prioriteiten. Je zult je gaan verbinden in een staat van neutraliteit en eenheid, als je jezelf hebt voorbereid op deze tijd door te werken aan innerlijke investering en voeding.

Vrijheid van keuze is belangrijk. Dat is de manier waarop de creatieve kracht initiatief biedt en realiteit in uitdrukking, ervaring, inspiratie en openbaring zal brengen. Eerder wist je nog niet dat vrijheid grotendeels vastzat in angst, oppositie en verdediging.

Maar als je deze periode binnengaat zul je de manifestatie van vrije keuze gaan begrijpen en trainen.

Je zul je meer natuurlijk geïnspireerd voorbereiden op weten wat verdienstelijkheid is.

Je zult zien dat veel landen die gescheiden waren in oppositie, deze benadering gaan loslaten wanneer ze iedereen en elke vorm in waarde gaan zien. De problemen in jullie wereld waren niet iets wat “jou overkwam” … maar iets dat jij creëerde vanuit overlevingsangsten en geen echte waarde en verbinding met jezelf.

Jullie hebben oppositie en scheiding bemachtigd en nu gaan jullie leren eenheid te bemachtigen. Het is als dag en nacht. Je zult beide in waarde gaan zien, zien hoe donker licht tevoorschijn laat komen.

De fysieke symptomen in deze periode hebben te maken met beweging in het hoofd en de keel en ook in het gebied van de zonnevlecht. Bewegingen in het onderlichaam en hartactiviteit zullen in het jaar verdergaan. Gedachtepatronen die herhaald worden zullen sneller klaarkomen tot manifestatie.

Jullie gaan in de richting van RESONANTIE. Wanneer je resoneert met een gedachte waarbij je nog steeds een gevoel moet vermijden zul je ontdekken dat je jezelf snel en krachtig tegenkomt, sneller dan ooit. Dit zal eenvoudigweg jou ondersteunen de invloed van jouw keuzes te zien.

Wanneer je hoe dan ook resoneert in gedachte dat je gesteund wordt in een overvloedig universum zul je jezelf sneller in manifestatie ontdekken. Het vermogen is, afhankelijk van je keuzes, zeer mooi.

Het zal pas gebeuren door een liefdevolle investering in het innerijke Zelf, vervolgens in je persoonlijke relaties en dan in verbinding met het geheel in 2012.

Je zult dingen duidelijker zien in groepsbewustzijn in de laatste maanden van het jaar, wat kwantumfysica in uitvoering is. Wetenschap en spiritualiteit zal elkaar ondersteunen.

Dit zijn de dingen die je kunt verwachten als je je voorbereid op de verdienstelijkheid van 2012.

http://childrenoflight.com/members/overview_2012_nl.htm

5 REACTIES

 1. Pfff wat een onzin sorry. Ik ben zelf HSP en ik herkende me veel in de kenmerken van ‘nieuwetijdskind’. Maar dit gaat me toch echt te ver. Waar is het bewijs voor deze informatie? Dat iedereen alles klakkeloos overneemt en gelooft, getuigt niet echt van wijsheid zoals een nieuwetijdskind die dient te hebben.
  En hoe kan de engel Gabriel dit hebben geschreven? Hahahaha.
  Ik ben zelf moslim en er zijn zeer veel overeenkomsten met het christendom. En ik weet dat je niet zomaar namens een engel kan spreken. Die zijn heilig. Dus ik vind het een beetje onrespectvol.

  EN dan nog een vraagje, wat niet op dit artikel gericht is. Maar ik weet niet waar ik het anders moet plaatsen. Hoe weten jullie dat nieuwetijdskinderen hier met een missie zijn? Heeft iemand een contact met God gehad?

 2. Eigenlijk hadden velen onder ons dit al voorvoeld maar wij mensen willen altijd maar weer een bewijs hebben.
  Het is goed om dit alles daadwerkelijk grondig te moeten ervaren en er van te leren. Het begin is er al merk ik door en door.
  Bedankt in elk geval voor dit alles.Lieve groet.

 3. Het verklaard nu het parallel tussen droom en werkelijkheid, het gevoel te leven tussen 2 demencies, maar verwarrend, bang om de werkelijkheid uit het oog te verliezen.welke waarheid ?
  kan mij enorm opwinden over het ongeloof van mensen,want het is zo duidelijk, ik voel aan dat het zal nu snel zal worden opengebroken. kan bijna niet wachten.

 4. Dank je wel voor die Wijze woorden…. ik zal heel de tekst afdrukken en verspreiden onder gelijkgestemden!Clannad

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in