Gedachten vormen onze werkelijkheid

Het menselijk lichaam is een blauwdruk van het gehele universum, hetgeen van ons mini-universumpjes maakt. Een menselijk lichaam is een verzameling van 60 miljard cellen, waarbij elke cel de structuur heeft van het lichaam waar hij toe behoort, en elke cel bezit een individueel bewustzijn en geheugen.

Het vergt de medewerking en inzet van elke cel om binnen het lichaam in teamverband te functioneren, aangestuurd door de ‘baas’ natuurlijk; dit gebeurt op onbewust niveau en door gedachten en emoties, hetgeen beide kanten op kan gaan, positief of negatief. In principe is de cel gelukkig altijd geneigd om de kant van het positieve op te zoeken. (Bron: Bruce Lipton – Biologie van de Overtuiging).

We leven in een zee van energie

Een menselijk lichaam is echter meer dan vlees en botten en een zenuwstelsel: de motor achter het bestaan is natuurlijk energie. We hebben de neiging om te denken dat de lucht tussen ons in leeg is, maar dat is niet zo: We leven namelijk in een zee van energie, waardoor we dus met alles en met elkaar in verbinding staan. Dit werd al in 1968 gechanneld (The Seth Material/Jane Roberts) en werd nog niet zo lang geleden door kwantum wetenschappers beaamd:

Minuscuul kleine deeltjes hebben de taak informatie heen en weer te vervoeren tussen alles wat zich in het universum bevindt. Zij bewegen zich in constante stromen door en tussen alle objecten, (onze lichamen, rotsen, lucht, water, gebouwen, etc.) en genereren op deze manier actie en reactie. Deze elektromagnetische deeltjes of neutrino’s (Large Hadron Collider, Cern) of EE-units (The Seth Material) leven in een zee van zuurstof en leven ván zuurstof en bewegen zich sneller voort dan het licht.

Deze afzonderlijke deeltjes zijn altijd positief ofwel negatief geladen. Gelijk geladen eenheden trekken elkaar aan, en op deze manier vormen zich clusters van positief of negatief geladen deeltjes. Energie-gewijs (dit is een universele wet) past de polarisatie van de minderheid zich aan de polarisatie van de meerderheid aan; bevindt een negatief geladen deeltje zich in de nabijheid van een cluster positief geladen deeltjes dan wordt dit enkele deeltje naar het positieve omgepoold. We hebben het hier over zuivere, ongehinderde energie. (Bron:The Seth Material ).

We geven zelf vorm aan onze werkelijkheid

Het menselijk lichaam is zo’n cluster van verdichte energie, d.w.z. pure energie (golfjes, vervallen tot deeltjes) in de fysieke werkelijkheid. De EE-units zijn dus continu in beweging, en beïnvloeden objecten (en mensen) met hun boodschappen. De energie in de organen van een menselijk lichaam is niet ongehinderd/homogeen positief of negatief geladen, maar fluctueert door “intentie”, d.w.z., op basis van fysieke ervaringen en overtuigingen vormen zich gedachten die op hun beurt emoties en gevoelens genereren, die zich uitkristalliseren in materiële vorm. Conclusie: de mens is voortdurend bezig met het manipuleren van energie. “Gedachten vormen onze emoties – en niet andersom…” (Bron: The Seth Material). Welbeschouwd zijn wij, persoonlijk en met elkaar, constant bezig met het vormgeven aan ons lichaam en onze omgeving, ergo, onze werkelijkheid. Food for thought dus….

Katja Lobensteijn

1 REACTIE

  1. Een aardige mevrouw heeft mij vanochtend via Messenger (?) een waardering gestuurd voor mijn bovenstaand artikel. Helaas is het bericht nergens meer te vinden. Wilt u het berichtje nog eens sturen? Sowieso bedankt voor het compliment!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in