DELEN
alleen

Oth-channeling door Ellen Rauh
juli 2011, Nederland

Lieve allemaal, zichtbaar en onzichtbaar, aanwezig en niet aanwezig.

Geef de nieuwe tijd de tijd, de tijd om te rijpen, de tijd om te ontstaan. Grijp niet in. Besef dat er andere leiding is die dit bestuurt, die hier de macht in handen hebben – en gelukkig maar. Elk van jullie is een bruggenbouwer, zoals we reeds vaak gemeld hebben en het kan zeer frustrerend zijn om een bruggenbouwer te zijn. Steeds meer hebben jullie en velen met jullie al een beeld van de nieuwe tijd, al ideeën over de nieuwe tijd en tegelijkertijd leef je in de oude tijd. Dit kan zeer vermoeiend zijn. We vragen jullie dus: geef de nieuwe tijd de tijd. Geef de mensheid de tijd, geef de planeet Aarde de tijd en geef het Universum de tijd. Tegelijkertijd ben en blijf je een bruggenbouwer, leef je in twee werelden tegelijkertijd en steeds meer gaat je bewustzijn zich verruimen en zich bewust worden van ideeën en mogelijkheden die de nieuwe tijd met zich mee zal brengen. Des te groter zal het verschil zijn als je geconfronteerd wordt met wat volgens jou bekrompen ideeën zijn van de oude tijd. Ben mild. Leef in twee werelden en vergeet niet om regelmatig met gelijkgestemden of door meditatietechnieken contact te houden met de nieuwe tijd, waar jij een deel van kent. Probeer een 11 te zijn. Een 1 voor de oude tijd en een 1 voor de nieuwe tijd – 11 – beide tijden, beide werelden in jouw bewustzijn. De oude tijd met mededogen en dankbaarheid. De nieuwe tijd: verwachtingsvol.

alleen
De tijd van solo, de tijd van individueel, is voorbij in de nieuwe tijd

Regelmatig zul je zeer hongerig zijn. Je zult gulzig worden om van allerlei ideeën te verzamelen. Pas op. Ben voorzichtig, want voor je het weet, krijg je ideeën voorgeschoteld die totaal nog niet te verwezenlijken zijn, die pas halverwege de nieuwe tijd aan de orde zullen zijn. Probeer je dus af te stemmen op het eerste deel van de nieuwe tijd en de rest te laten voor wat het is. Jullie hongerigheid kan een valkuil zijn om de eerste tijd weer als een vreemde op Aarde rond te lopen. Probeer dat jezelf niet aan te doen. Probeer geen vreemde te zijn in de nieuwe tijd. Het eerste deel van de nieuwe tijd – we zouden zeggen, ja natuurlijk zullen we dat zeggen! – voel je thuis, voel je eindelijk thuis in de nieuwe tijd en maak van jezelf geen vreemde om als het ware weer met ideeën rond te lopen die totaal nog niet aan de orde zijn, die niet uit te leggen zijn. Begin net als bij een huis met het leggen van het fundament. Terwijl je al weet hoe het huis er uit zal zien, zul je toch moeten beginnen met het fundament en niet met het dak. Het heeft totaal geen zin.lopen

Bereid je voor de komende maand en de komende maanden om een fundament te leggen voor het eerste deel van de nieuwe tijd, dan zul je stevig op je benen staan, dan zul je een 11 zijn en dan zul je vele mensen behulpzaam kunnen zijn om ze te wijzen op de brug die jij in de aanbieding hebt. Hoe normaler het nieuwe fundament voor jou is, hoe eenvoudiger jij het uit kunt leggen. En je zult precies die mensen aantrekken die jou taal begrijpen, want er bestaan vele talen, weet je nog? Leg het uit in je eigen taal en je zult mensen aantrekken die jouw taal spreken en wederom ben je dan omringd door gelijkgestemden die hetzelfde dialect spreken, de intonatie begrijpen, de humor begrijpen en de inhoud begrijpen. Pas je taal dus aan, vind je eigen unieke taal en je zult gelijkgestemden aantrekken die dezelfde taal spreken en het maakt het zoveel eenvoudiger om nieuwe ideeën uit te wisselen en zodoende meer aspecten zichtbaar te laten worden. Jouw nieuwe huis zal dus een huis worden van nieuwe ideeën, concreet te verwezenlijken en nooit zul je in staat zijn om dit huis alleen te bouwen.

De tijd van solo, de tijd van individueel, is voorbij in de nieuwe tijd. Het wordt samen, steeds meer samen, samenwerking tussen gelijkgestemden en respect voor alle anderen die een andere taal spreken en mensen om zich heen verzamelen die dezelfde taal spreken. Zo zal er een enorme verscheidenheid ontstaan van allerlei leefgemeenschappen en zal de mens vrijer zijn om zich aan te sluiten bij een leefgemeenschap die ideeën uitdraagt die volgens jou waar zijn, die jij begrijpt en tegelijkertijd is het mogelijk dat je van de ene gemeenschap weer naar de andere verhuist omdat je voldaan bent, alle voeding die er te krijgen was qua bewustzijn tot je genomen hebt en volgens de evolutielijn weer op zoek gaat naar nieuwe voeding. Geef jezelf de vrijheid om niet vanuit dogma, niet vanuit een soort opkijken naar, volgeling zijn van en noem maar op, in het leven te staan. Voel je vrij om deel uit te maken van verschillende leefgemeenschappen. Elk van jullie dient een belang. Elk van jullie heeft een belang en zelfs meerdere. Onderzoek welk belang jij wil uitdragen. Welk belang wil jij dienen? En als je jezelf waarneemt, zul je ontdekken dat er altijd meerdere belangen zijn. Jezelf, je dierbaren, sommige segmenten van de maatschappij, sommige belangen vanuit hogere doeleinden, noem maar op. Weet dat je meerdere belangen hebt en voor je het weet in een belangenstrijd verwikkeld geraakt – een belangenstrijd tussen je eigen belangen. Als je daarmee kunt onderhandelen, vanuit respect, zul je dus een ruimdenkender mens zijn en meerdere belangen kunnen dienen zonder andere belangen te schaden. Alles is terug te brengen naar respect, respect voor je eigen versnippering en daardoor respect voor veel waarheden.

De economie

We hadden het al gemeld dat we het gingen hebben over ‘de economie’. De economie die de Aarde en de mensheid beheerst. Het meeste, het grotendeel van de problemen is terug te brengen naar belangen, grote belangen of kleine belangen, maar allemaal belangen die je in de categorie economie terug kunt brengen. Grondstoffen op allerlei gebied, energie op allerlei gebied, is als het ware afhankelijk van belangen. Laten we een voorbeeld geven. Er is al zoveel bekend en er wordt al zoveel wetenschappelijk onderzocht, hoe de mensheid nieuwe brandstoffen, grondstoffen in verband met energie kan benutten en creëren. Er is meer aan de hand dan jullie kunnen vermoeden. Er is al veel bekend en er zou zelfs al veel uitvoerbaar kunnen zijn, maar al die grote belangen staan op het spel. En nog niet zozeer de landen waar de grondstoffen gevonden worden, zij zijn zelfs afhankelijk van belangen die internationaal zijn. Zelfs de leiding van die landen, zelfs die landen worden gebruikt in een spel van marionetten. Machtstructuren zijn vaak terug te brengen naar winning van energie, energie die de mensheid nodig heeft voor de economie, om de economie draaiend te houden. Er wordt veel geproduceerd wat totaal nutteloos is, maar wat de economie dient. Er wordt veel getransporteerd wat totaal niet nodig is maar wat de economie dient.

energiebron
hoe de mensheid nieuwe brandstoffen, grondstoffen in verband met energie kan benutten en creëren: Onderzoek naar stromende zee als energiebron

Lieve mensen, besef heel goed dat dit een machtsevenwicht is. Eén nieuwe ontdekking kan alles als een kaartenhuis in laten storten. Besef dat er een hogere leiding is en dat het gedoseerd naar de mensheid toe zal komen. De ideeën zijn er al, maar het is te vroeg om ze te gebruiken, omdat het ten koste zou gaan van wat jullie nu economie noemen. Heb dus geduld, heb geduld en heb geduld en geloof en vertrouw dat op het juiste moment één voor één bepaalde machtstructuren die de economie dienen – een economie die eigenlijk nutteloos is – dat deze één voor één, poot voor poot, kaart voor kaart, laag voor laag, langzaam maar zeker zullen instorten.

De belangen van de economie houden de vernieuwing tegen en dat is nodig om evenwicht te hebben. De mensheid is er nog niet aan toe. Het zou meer chaos teweegbrengen dan iedereen zou wensen.

Wij vragen dus aan jullie, probeer niet te denken in extremen. Probeer niet te denken in dogma’s van wat goed en verkeerd is. En al ben je er totaal van overtuigd dat iets nutteloos is, zelfs schadelijk is, probeer te accepteren dat het tijdelijk nog nodig is en vanuit vrije wil voor je privéleven kun je al gaan oefenen. Wat heb je nodig en wat heb jij enkel en alleen omdat het de economie dient? En je hoort ons niet zeggen dat je daardoor de economie niet mag dienen, maar besef dat je het doet en geniet er dan van. Vind het niet vanzelfsprekend en weet dat elk van jullie op z’n eigen manier verslaafd is aan de economie en tegelijkertijd slachtoffer is van de economie. Het beperkt je vrijheid van zijn. Laat je vrijheid van zijn er dus een zijn van genieten van wat er is en tegelijkertijd kritisch te zijn als jij de economie wil dienen.

Steeds meer mensen, steeds meer genieën staan op met geweldige ideeën, die vroeg of laat niet tegen te houden zijn. En dan is de mensheid en de Aarde en alles wat bij de Aarde betrokken is, er aan toe. Dus laat de omwenteling – die zeker komt! – moeiteloos – moeitelozer – verlopen door kritisch te zijn, door waar te nemen wanneer je slachtoffer bent van de economie en wanneer je een gebruiker bent. En als je een gebruiker bent, geniet dan van het feit dat je het mag en kunt gebruiken.

Er broeit veel en je kunt het waarnemen, in de Aarde, in culturen, in machtstructuren. Laat je niet vangen. Laat je niet vangen door de media. Laat niet toe dat de media bepaalt waar jouw aandacht naartoe gaat. Ook dat zijn vaak afleidingsmanoeuvres van hogerhand om het economisch belang voor te laten gaan. Besef het, kijk er doorheen en heb geduld, geduld, geduld. Voor je weet als je in de gaten hebt van jezelf dat een bepaalde situatie op Aarde jouw aandacht vraagt, maar vooral dat alle media-aandacht daar naartoe gaat, probeer dan bewust ergens anders naar te kijken. En je zult verbaasd zijn van de helderheid die je dan kunt waarnemen. Want het is de bedoeling dat de hele massa naar één punt kijkt en daardoor hoeven ze niet bezig te zijn om wat dan ook te camoufleren. Probeer dus juist naar de andere kant te kijken en je kunt meer waarnemen dan dat die grote belangen zouden willen dat jij ziet of waarneemt. Maar heb dan tegelijkertijd mededogen. Weet dat al die mensen die grote belangen vertegenwoordigen, nog hun positie in moeten nemen op dat moment, anders zou het evenwicht zoek zijn.

Kijk maar naar landen waar mensen zich vrijvechten uit onderdrukking. Het is nu zeer goed waar te nemen. Hele werelddelen, machten in werelddelen, worden in evenwicht gehouden door bepaalde pionnen. Neem er één weg en er ontstaat voor je het weet een vacuüm, wat voor een nog veel grotere onderdrukking zou kunnen zorgen. Ben dus mild en ben voorstander van ‘langzaam maar zeker’. Probeer alert te zijn om te zien wat het liefst onzichtbaar gehouden wordt en je zult verbaasd zijn waar de belangen wel eens zouden kunnen liggen, maar meestal niet op de plekken waar jullie aandacht naartoe getrokken wordt.

Volle maan juni 2011

Lieve Oth en Atha, de laatste volle maan was er een bepaalde blauwe kleur om de maan te zien. Kunt u daar iets over zeggen?

volle-maan

De blauwe kring rond de maan was een laag van de aura van de maan, die er altijd is, maar hij was waar te nemen door jou en meerderen met jou omdat de maan feller was, hij bereide zich als het ware al voor op de totale verduistering en daardoor werd de aura, die laag van de maan, duidelijker zichtbaar. Die laag is ingeprent in jouw mind en in de mind van meerderen. Door de foto’s die gemaakt zijn, is die duidelijk zichtbaar en concreet te laten zien. Besef – jullie, jij en je vriendin – hebben er dagen van genoten en het heeft zeer veel teweeggebracht. Meer dan je kunt vermoeden. Je unieke blauwdruk is geactiveerd, die blauwe laag rond de maan activeert niet zo zeer een aspect als wel je totale blauwdruk en daardoor ontstaan andere verhoudingen, andere belangen.

De centrale as die jullie konden waarnemen, was een as tussen twee werelden. De oude blauwdruk waar allerlei vage plekken inzaten en een meer heldere blauwdruk, de blauwdruk van de nieuwe tijd. Vele ideeën waar je nog geen idee van hebt, zijn geactiveerd. De foto’s die gemaakt zijn – wij vragen het nu – zet ze op internet. Zet ze op je website en zodoende kunnen vele mensen die ernaar kijken en hun unieke blauwdruk van de nieuwe tijd activeren.

De verrassing is dat al diegenen die het niet waargenomen hebben met hun fysieke zintuigen er toch door beïnvloed werden. Dus niet alleen bij diegenen die het gezien hebben, bij iedereen is er in het bewustzijn iets verschoven. Het was niet voor niets vóór de maansverduistering. De maansverduistering was ideaal om duistere kanten van jezelf los te laten, op te ruimen, te transformeren; om zo plek te maken voor je nieuwe zelf.

Verduistering van de maan brengt onzichtbare naar de oppervlakte Vorige maand waren er extreme zonnestormen en we hadden gemeld dat de maan er nog een schepje bovenop zou doen. En dat is precies wat er gebeurd is. De kern van de Aarde is aangeraakt. De kern van de Aarde gaat een weg vinden om het bewustzijn van de mensen te bereiken. De maan – de verduistering van de maan – zal veel duistere praktijken, duistere ideeën, onzichtbare ideeën, ideeën die het liefst door belanghebbenden onzichtbaar gehouden willen worden, zullen naar de oppervlakte komen. Ze zullen als het ware gehackt worden door gevoelige mensen. Er zal zeer veel informatie vrijkomen waarvan de belanghebbenden liever hadden gehad dat ze geheim bleven. Be prepared. Er zal veel naar buiten komen. Ben voorzichtig met media-aandacht hieromtrent. Weet dat dat dan weer afleidingsmanoeuvres zijn. De volle maan heeft duistere kanten van jezelf naar boven gebracht, tegelijkertijd sluimerende potentie, sluimerende kwaliteiten – keurig naar de oppervlakte gebracht, langzaam maar zeker zullen deze zich een weg banen naar jouw bewustzijn in begrijpelijke beelden en begrijpelijke taal voor jou. En zo wordt de weg vrijgemaakt voor vernieuwende ideeën die alleen maar kunnen rijpen als de belanghebbenden inzien wanneer de tijd er rijp voor is om ermee naar buiten te komen. Als iedereen of vooral de belanghebbenden gaan inzien dat dit – deze ideeën – een nog groter belang dienen, zullen ze één voor één en anders anderen daarvoor in de plaats, dit grotere belang gaan dienen. En dan zal er een grotere saamhorigheid zijn. Het zal niet alleen meer gaan of om de kredietcrisis, of om de klimaatcrisis, of om wat voor crisissen jullie ook allemaal bedenken. Het zal één pot crisis zijn, die alleen maar op te lossen is door iets te dienen wat al die facetten van crisis als het ware laat verdwijnen. Dit kan enkel en alleen om vanuit een ander bewustzijn andere belangen te dienen.

Lieve allemaal. Het nieuwe element wat er sowieso bij gaat komen, is dat de Aarde een stem krijgt. Volgende keer zal de Aarde zich melden. De energie van de Aarde, het bewustzijn van de Aarde, wat uit verschillende lagen bestaat, zal zich melden. Bereid je dus maar vast voor.

Voel de grote liefde van Oth, Atha en alle anderen.

 

http://oth-channeling.com

4 REACTIES

 1. Wat hier beschreven wordt is voor een groot deel erg waar.
  Vandaag praktijken gezien van de gemeente waar ik woon die in mijn ogen regelrechte slavernij en uitbuiting van de werkelozen is.
  Mensen die alleen al hun mening geven worden bedreigd met korting op hun laatste levensbehoefte. Dit zijn werkelijk duistere praktijken gesteund door wetgeving van een politiek die mensen zwaar ondergeschikt maakt aan economische belangen.

  Ik heb ook gezegd dat ik wel wat marginale tekens zie, en ik kijk niet met materiële ogen, maar ik zie hoe mensen elkaar behandelen juist vanwege materiele hebzucht.

  Het punt van mijn relaas is dat er op internet al vele jarenlang door van allerlei kanalen een nieuwe tijd wordt belooft met overvloed voor allen. Maar ik zie juist manifestaties van het tegenover gestelde, en ik doe echt mijn best.
  Ik zie de reguliere media hierin toch als ijkpunt. Niet dat ik daar nou zo graag naar kijk want daar ben ik al jaren geleden mee gestopt, wat een manipulatie is daar te zsien zeg.
  Maar, als de tekenen van een nieuwe tijd dusdanige proporties aanneemt dat zelfs deze media die niet meer kunnen ontkennen, en dat dit soort berichten de voorpagina’s en journaals gaan beheersen, dan pas is er sprake van een nieuwe tijd die zich werkelijk heeft gemanifesteerd.

  Op dit moment is dat gewoon niet zo, ik zie wat ik zie en niet wat ik wil zien. En ik doe echt mijn best om te zien wat ik wil zien, maar helaas………..

 2. Al een aantal jaren lees ik over de nieuwe tijd die er zal komen of al is.
  Hoewel ik volledig bekend ben met het bewustzijn wat beschreven wordt als het christusbewustzijn of het 5e dimensie bewustzijn zie ik nauwelijks tekenen van een “nieuwe tijd”
  Wel ken ik een aantal mensen die zich daar full-time mee bezighouden maar zij hebben het zeer moeilijk om rond te komen.
  Persoonlijk ben ik afhankelijk van een uitkering, gewoon geen baan kunnen vinden, en nu wordt ik gedwongen werk te doen dat ik totaal niet wil. Ik wordt er doodziek van.

  In de media is er nauwelijks iets te zien van de nieuwe tijd, politiek en economie zijn onderdrukkende systemen geworden en zoals ik het zie is daar binnen afzienbare tijd niet veel verandering te verwachten.

  Mensen worden klaar gestoomd als productiemachines en het mooie van dit alles is, de massa gelooft dat het zo hoort. Blinde ambtenaren voeren het beleid uit, als je er tegenin gaat ben je echt “niet goed” bezig.

  Ondanks alle mooie boeken, websites en channelings en dergelijke is mijn vertrouwen in de “nieuwe tijd” verdwenen.
  Er zijn nog een aantal sites die ik na een tijdje te hebben gevolgd maar weer gedesillusioneerd heb losgelaten.

  Ik weet niet meer wat de waarheid is. Ik weet niet meer wat ik nog wel of niet moet geloven.
  Wat ik zie is dat de bull-shit hier op aarde doorgaat, mensen, dieren en natuur worden allemaal zwaar misbruikt om een ongegeneerde vetzucht te stillen.En het wordt allemaal als normaal beschouwd. Honger in Africa, de zoveelste alweer, het schijnt met de droogte te maken te hebben dat er geen eten is.
  Onze winkels liggen vol met spullen uit de hele wereld en Las Vegas (waar geen hinger is) ligt middenin één van de doogste gebieden te wereld.
  Maar de mensen in Africa moeten “de nieuwe tijd” de tijd geven om te manifesteren.Wie weet maken ze het nog mee als zij al niet van de honger zijn omgekomen.

  Gary Renard is de enige die het bij het rechte eind had wat betreft deze eeuw (tot nu toe). GELD IS HET ALLERBELANGRIJKSTE.
  De rest is allemaal ondergeschikt, om geld te sparen laten we mensen verhongeren, om geld te verdienen mogen we de grootste rotzooi aanbieden die vaak zelfs ernstige schade aan de mens zelf toebrengt.

  Oja

  Gun de nieuwe tijd de tijd, inmiddels al zo’n 25 jaar, en welke veranderingen hebben zich gemanifesteerd zodat we een aarde hebben waar het werkelijk goed toeven is voor iedereen inclusief onze metgezellen de dieren?????????

  Helaas, op wat marginaliteit na zie ik het niet.

  En daar ben ik behoorlijk door gefrustreerd geraakt.

  Eindelijk zou het dan gaan gebeuren, eindelijk is het afgelopen met de onderdrukking, eindelijk kan de mens weer mens zijn, eindelijk eindelijk eindelijk………….

  Maar nu, gun de nieuwe tijd de tijd………

  En de bull-shit gaat gewoon door……….

  • @Willie, Ik kan je reactie ergens wel begrijpen. Als je rondkijkt is het soms moeilijk om in een nieuwe tijd te geloven. De tekenen zijn heel subtiel. Als je met je (materiële) zintuigen kijkt is het moeilijk om die subtiele tekenen waar te nemen. Toch zijn ze er als je goed, en vooral ‘anders’ kijkt. Misschien maakt je ongeduld en je frustratie deel uit van jouw groeiproces? En dan nog: als je ervoor kiest om niet in de nieuwe tijd geloven is dat je goed recht. Doe vooral waar jij je goed bij voelt. ‘Ga niet waar de weg je leidt, maar ga waar geen pad is en laat je eigen spoor achter.’

 3. met al die interessante blogs op deze site, kan ik heel de dag door, mij verrijken …. bedankt aan iedereen.. clannad

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in