Ik heb veel vragen welke één voor één beantwoord worden en zullen worden. De laatste 2/3 jaar is er veel aan het veranderen in mij.
Ik zie meer, voel meer, sta veel meer in contakt met 2 gidsen en kan veel dieper doordringen in de zielen van mensen dan ooit tevoren.
Lopend over straat word ik toegelachen en begroet door wildvreemden die niet vreemd voelen.
Qua uiterlijk zeggen ze me niets, qua contakt vertrouwd.

Zoals de meesten wel weten ben ik ook bezig geweest met het geloof en gelovigen. De vele stromingen en variaties bij de volkeren op deze mooie aarde fascineren én beangstigen mij enorm.
Het heeft gezorgd, en zorgt nog steeds voor bijzonder veel verwarring en uit misconceptie ontstane woede bij grote delen van de wereldbevolking.
Nog steeds kan men het niet nalaten een ander te betichten van kwaad wanneer niet hetzelfde geloof wordt aangehangen of wanneer iemand ervoor kiest géén geloof aan te hangen.
Diegene die beweren dat zij het ware geloof aanhangen zijn dezelfden die over anderen kunnen beweren dat zijn Goddeloos zijn.
Goddeloos zijn is echter iets dat niet kan. Het bestaat niet.
Daarbij kunnen we helaas ook nog optellen dat mensen met onderling hetzelfde geloof dit anders aan elkaar uit gaan leggen, helaas gaan geloven dat alleen zij gelijk hebben en de ander niet, en vervolgens zo in verwarring raken dat men binnen de kortste keren weer naar de wapens grijpt.

Ik heb de nodige tijd besteed aan het doorgronden van dit eeuwenoude verschijnsel.
Wat onmiddelijk naar voren komt is het begrip dat precies het hierboven omschreven euvel de grootste reden is van de achterstand van de mensheid.
Het gebrek aan vermogen om te accepteren dat een ander verschillende opvattingen heeft over het geloof is een groot gemis in de mens.
Echter, dat vermogen is wel aanwezig in ieder. Slechts onderdrukt door een lange lijn van machten welke controle willen uitvoeren over dit vermogen.

Ik spreek vanuit het licht dat ik draag in mijn hart.
Het is zo nooit bedoeld.
De bedoeling was de mens sturing en vertrouwen te geven in al dat men aan kennis en wetenschap al heeft vanaf geboorte. Al dat ons mens maakt.
De alleroudste geschriften waren een poging te overleveren van wat niet verloren mag gaan aan latere geslachten.
De bijbel is slechts één van de verzamelwerken van deze kennis maar bestaat slechts nog maar voor een klein deel uit de werkelijke overlevering.
Vele waarheden zijn veranderd, verwijderd en zelfs vernietigd door de machtigen welke maar één doel hadden; Manipulatie van volkeren ten bate van hun eigen grootsheid.
De mens en aarde hebben lang te lijden gehad en nog steeds is dit kwaad alles behalve verdrongen.
Edoch, langzaam maar zeker verliezen deze heersers terrein. Het volk keert zich af en richt zich naar binnen.
Naar het hart.
Naar de bron.
Naar dat stemmetje dat toch telkens sprak wanneer de heerser sprak en niet zelden waarschuwde anders te handelen dan gevraagd.
Bewustwoording onstaat hand over hand. En de mensen die bewust zijn vinden nu elkaar met het gevolg dat er nieuwe stromingen onstaan.
Deze nieuwe stromingen hebben een geheel andere basis. Puur. Eerlijk. En veel sterker dan wapens van welke soort dan ook.
Dit definieert ook de Indigo kinderen en wat daarop volgde.
Deze nieuwe zielen zijn puur.
Behouders van pure kennis en niet in een keurslijf van geloof en bestuur te persen. Zij zijn kwetsbaar. Niet in de eerste plaats door hun eigenschappen, maar door de maatschappij waarin zij beland zijn.
Het vraagt een continuerende stroom van aanpassingen en het zoeken naar een plaats in die maatschappij.
Ook hier geldt dat naar mate er meer en meer bewuste Indigo ontstaan er ook stromingen ontstaan.
En heel klein nog, heel voorzichtig, zie je gebeuren wat al eeuwen lang gebeurd.
Er vormt zich een groep, maar dan een welke niet beïnvloed kan worden door alles dat niet puur is.
Een groep die zich onderscheid in de manier waarop zij naar de mens kijken en ondernemen vanuit een oneindige bron van liefde, kennis en wetenschap.
Zij zijn al vertrouwd met de kracht en zuiverheid van wat men intuítie noemt.
Spiritueel, zonder leermeester of cursus, handelend naar de medemens.
Baanbrekend, gewoontes omverwerpend en zonder pardon vastzittende regels en wetten toetsen aan redelijkheid en eerlijkheid.
Dit met zoveel kracht kunnen doen dat er bereidheid ontstaat te veranderen.
Afstand te doen van de dwang en van het beleid en de manier van leven die voor je is bedacht door anderen i.p.v. je leven te leiden zoals je wil.
De Indigo is inspiratie. Licht. Een leider zelfs.

Persoonlijk ben ik jaren achtereen heel erg teleurgesteld geweest in de mens. Ik walgde van de respectloze cultuur en dwangmatig opgelegde maatschappij en al haar door besturende zelfingenomen dwazen verzonnen regeltjes.
Dit onderscheidt is aan het vervagen. Steeds minder mensen volgen het bestuur. Steeds meer breken de besturende machten af, grijpen zelfs naar de wapens om dictatoren en regeringen te vernietigen of stoppen simpelweg met te doen wat de bestuurlijke machten willen.

Men roept dat dat het verval is van de maatschappij. Het is echter slechts de geboorte van een nieuwe.

Ik juich dat toe. Het vult mijn hart met blijdschap te zien dat mensen zich afkeren, en teruggaan naar zichzelf, op zoek naar waarheid en werkelijkheid. Velen slagen, anderen raken geïsoleerd en weer anderen blijven zoeken. Een groot deel echter raakt los van alles en lijkt zich geheel niet meer te intresseren voor de toekomst. Zij leven nu, in eenvoud, vaak laag geschoold met laag inkomen en hoge uitgaven zitten ze vast in de maatschappij.
Controleerbaar door de bestuurlijke machten worden ze kennisloos gehouden en daarmee kansloos.
Als ik die mensen aanschouw zie ik evenwel iets wonderlijk moois.
Want hoe simpel en eenvoudig zij lijken, zoveel waarde
hechten zij aan dat wat niet afgenomen kan worden. Liefde.

En in al hun simpelheid weten zij dingen te halen uit hun menselijkheid die voor velen verborgen blijven.
Zij die deze mensen als kansloos bekijken, vaak om weinig andere reden dan dat ze is verteld dat ze dat zijn, zijn fout.
Zij die deze mensen als rijk beschouwen zijn een aardig eind op weg.
Benader deze mensen voorzichtig, open en respectvol. Zij die als dom worden bestempeld staan dichter bij die waardevolle kern van het leven dan vele anderen en mogen daarin zelfs benijd worden.

De laatste 2 jaar zijn het precies die mensen welke mij zo enorm zijn gaan opvallen. Wat veel mensen zoeken is wat zij hebben. Die basis in het bestaan die in zijn eenvoud alles biedt dat de mens nodig heeft.
Natuurlijk ook hier weer een oud probleem. Veel geraken door hun situatie verdwaald in criminaliteit, drugs en drankmisbruik.
Maar veel meer leven rustig en terugetrokken. Passen niet in de maatschappij en creëren hun eigen.
De familiebanden zijn zeer sterk en liefdevol. Met respect en vrede leeft men met anderen van allerlei afkomsten en geloofsstromingen. Zij zien geen reden hierover te twisten. Al het leven is van grote waarde.
Zij overleven zonder een playstation, iPhone, email en internet. En ze zijn vaak gelukkiger door de rijkdom die zij hebben.
Bij veel mensen sterft het geluk als de techniek waarop zij vertrouwen het af laat weten. Een legen batterij van de telefoon is een reden om een geliefde uit te kafferen.

Ik ben goed geschoold en geniet van materialistische zaken zoals die bestaan en benut kunnen worden.
Al trek ik grenzen. Geen hyves, facebook of dat soort ‘sociale’ netwerken. Geen drank en niet roken. Ik zal geen afstand doen van mijn pure vorm door beneveld te raken van alcohol of tabak.
Ik verken deze wereld en haar bewoners met open vizier. Ik zie geen kleur en maak geen verschil door onderscheid van ras.

Nu kijk ik in de maatschappij en zie dat zij die het spirituele omarmen en hierin groeien ook in kontakt komen met hen die door de maatschappij als kansloos worden beschouwd.
Dat kontakt fascineerd me. Aanschouwend zie ik dat deze 2 delen van de maatschappij eindelijk ontdekken dat ze erg veel gemeen hebben. De belangrijkste en oudste waarden vloeien plotseling samen en met hen de mensen die deze waarden weer tot een hartelijk onderdeel van hun bestaan hebben gemaakt.
Zij die het werden vormen de ladder voor hen die het al zijn en samen komen ze tot een hoger bewustzijn. Lerend van elkaar.
Handen worden weer geschud in hartelijkheid. Mensen luisteren weer naar elkaar en er ontstaat bereidheid te leren van elkaar.
Men eet elkaars voedsel, viert samen elkaars feesten en deelt weer verhalen.
En alijd blijkt dat men eigelijk helemaal niet zoveel verschilt.
Blijkt dat het verschil weinig anders is dan een geloof dat is bedacht door bestuurders. Door kwaadwillenden die onderscheid kweekten in de harten van de mens. Zij die ons leerden te haten en te negeren.

Zij die zien dat er maar weinig verschil is, zullen de werkelijke fundamentele verschillen accepteren en met liefde koesteren. Deze verschillen maken de identiteit van een volk. Deze identiteit mag niet worden aangetast. Deze identiteit is heilig.

Het lijkt een utopie, maar ik zie het langzaam geboren worden.
Bewaak het, koester het, verdedig het. Leer ervan en help het. Omring het met liefde, warmte en licht. Benader het met respect, eerbied en ontzag.
De prachtige taak deze nieuwe wereld te begeleiden in haar groei is mij zeer welkom.

Dennis

4 REACTIES

 1. Wat een mooi stuk Dennis.
  Vooral dat over de “veelal laag opgeleiden etc.”, spreekt me aan. Nooit iemand over gehoord, maar wel in huiselijke kring al vaker over gehad. Je weet het heel mooi te verwoorden.
  Nou vraag ik me alleen nog af hoe het zit met die groepen, waaronder de groep die je “Indigo”, noemt. Wat zijn zij nou eigenlijk en wie is die zo menselijke groep, waar zo veel van te leren valt?
  Tot nu toe denk ik in trillingsniveau – dat iedereen (niet bewust, maar het komt er in wezen op neer), ernaar streeft in bewustzijn/trillingsniveau steeds verder te komen.
  Waar ik tot nu toe veel waarde in gezien heb, zijn beschrijvingen van de verschillende sferen die er zijn – op aarde gewoonlijk alleen 1e, 2e en de 3e sfeer. En dat deze in verschillende stappen zijn ingedeeld. Je zou het als een soort ladder kunnen zien.
  De meeste mensen schijnen en dat valt voor mij ook goed te herkennen, aan het eind van de eerste en het begin van de tweede sfeer te zijn. Is een “Indigo” nou niet simpelweg een mens die daar een trede of twee en verder vanaf zit? En zich dus als vanzelf niet zo in “de maatschappij” herkent en al wat meer begrijpt en voelt en zich daardoor ook wat eenzaam kan voelen?
  Wat ik nu denk is dat de groep die tegen of in de derde sfeer zit, de warmte en verbondenheid, liefde en menselijkheid herkent van mensen uit de eerste sfeer. Deze leven namelijk vanuit de groep. In de tweede sfeer leef je vanuit jezelf, daar leer je voor jezelf te staan, ook al zou “de groep” het helemaal niet met je eens zijn. Dit proces leidt tot nogal egocentrisch gedrag, wat je eind tweede sfeer weer moet gaan loslaten omdat je in de derde sfeer vanuit het belang van alles, jezelf en de ander en de natuur etc. leeft. Wat dan zeer aanspreekt is, wat je in de loop van de tweede sfeer bent kwijtgeraakt, is de menselijkheid van de eerste sfeer. Je gaat dus terug naar het geheel, maar wel met de kennis, wijsheid, gevoelservaringen en eigen kracht en liefde, die je in de tweede sfeer erbij hebt geleerd.
  (een beschrijving waar ik veel in herken, bij mezelf en om me heen, van de sferen met hun trappen, is gedaan door William Gijssen “Maak je Hemel op Aarde”, en: “De DNA-code van de ziel”)
  Ik weet wel dat de naam “Indigo”, komt doordat je dan een Indigo-kleurig aura zou hebben. Maar geldt dit voor ieder die zich in de kenmerken ervan herkent? En is het wel zo dat dezen van een andere planeet of iets dergelijks komen? Of sommigen? En de anderen dan? Komen we niet (bijna?) allemaal uiteindelijk ergens anders vandaan? Of gaat het om mensen die al wat verder op de ladder staan, vele levens op vele plekken hebben gehad en vanuit die ruimere ervaring en kennis, nu als vanzelfsprekend een andere gerichtheid hebben, andere energie? Maar dat deze mensen er door alle eeuwen heen, steeds al geweest zijn? Alleen nu, door de steeds verdere groei van iedereen, misschien in wat grotere getale?
  Herken je hier iets in, hoe zie jij het?
  Hartelijke groet,
  Floor

  • @Floor, Hoi! Wat een hoop vragen! Laat ik voorop stellen dat ik veel van die vragen ook had, of heb eigelijk. Ik zie mezelf wel als iemand die met 2 pootjes stevig op aarde staat.

   Zoals jij het omschrijft…is iets waar ik me heel tevreden over voel.
   Inderdaad is de naam Indigo een gegeven dat is opgemaakt uit die kleurbevinding van het aura, en is toen een eigen leven gaan leiden.
   Maar dan ook alleen maar omdat het allerminst incidenteel voorkwam. Het werden er rap meer en de kinderen waren ook nog eens duidelijk herkenbaar omdat ze anders waren dan “normaal”.

   Hoe leuk om te zien wanneer ‘anders’ veranderd in ‘normaal’.
   En dat begint langzaam aan te komen.

   Goed en helder bekeken ben ik er idd van overtuigd dat er al héél lang mensen zijn geweest die, zoals jij ook omschrijft, met een veel hoger bewustzijnsniveau of trillingsniveau bestaan. De geschiedenis laat helaas ook zien hoe het afliep met deze mensen.
   Niet echt een mooi plaatje.
   En ben ik de enige die denkt dat Jezus ertoe behoorde?
   Om maar even een naam te noemen.
   Jezus deed in zijn tijd de dingen op zo’n fantastische manier dat volgelingen er boeken over gingen schrijven.
   Maar ook Jezus was in zijn doen en laten niet alleen. Er waren er meer die, net als hij, woorden spraken die mensen diep raakten.
   Jezus echter bleek bestand te zijn tegen zijn eigen wetenschap over zijn herkomst.
   Iets dat velen niet aankunnen. Die draaien erop door of onderscheiden zich zo sterk van anderen dat zo voor knettergek worden uitgemaakt en worden opgeruimd.

   Dus, om je 11 vragen ( 😉 ) te beantwoorden, ja.

   Nu zitten we met een kleine 6,5 miljard mensen bij elkaar op dit bolleke genaamd aarde.
   Op het jaar 1800 waren dat er 1 miljard.
   Ik kan me zo voorstellen dat het een lange tijd gaat duren eer de gehele mensheid naar een nieuw (derde?) niveau komt maar het gaat vooral sinds de vorige eeuw (ca 1950) heel snel.

   Dit alles kan vertaald worden naar wat we nu zien. Inderdaad komen mensen ‘terug’ (reïncarnatie van oudere zielen) op aarde met een hoop bagage. Ze zijn anders, leven anders, voelen meer, weten meer, zijn van geboorte af spiritueel en daarmee buitenbeentjes etc etc etc.

   Ik maakte als ukkie eens de opmerking “maar ik BEN al 600 jaar!!” en gelukkig voor mij hoorde alleen mijn moeder dat.
   Ik kon niet anders dan dat geloven. Die wetenschap zit in mij. Het is me niet aangepraat, het is mijn kern.

   Ik heb een beetje een profielschets kunnen maken van mijn vorige levens. Een vaag beeld van herinneringen op aarde, tot dingen die ik ervaar als enorm warm, liefdevol, vredig, begrip. Niet aards. Elders.
   En op dit moment staat het kippevel op mijn armen, voel ik verdriet en begrijp ik Gordon’s artikel over heimwee (zowieso) heel goed.

   Het grootste bezit van de “mens die Indigo genoemd wordt” is die kennis. En die kennis is grotendeels opgebouwd met ervaringen welke op aarde nog niet makkelijk beleefd kunnen worden.
   En de Indigo zet zich in om wat hij/zij kent aan ‘onaardse’ warmte, liefde, wetenschap respect en geloof dat nog niet in zulk formaat bestaat hier te verspreiden over de mensheid en doet dat op wijzen welke niet altijd begrepen worden.
   Maar we strijden door. Al het bovenstaande geeft tesamen ook een onaards sterke wil om verandering te brengen in de harten van de mens. En daarmee de mens in staat te stellen de wereld te kunnen veranderen.

   Maar dan eindelijk eens zonder wapens.

   Dennis

 2. Prachtig verwoord, niet anders dan hoe ik het voel en zie!
  Het geeft hoop te weten dat ik, dat jij, dat zij, en wij zeker niet de enige zijn en dat we hopelijk in de nabije toekomst elkaar in grote getallen moge gaan ontmoeten..
  En deze liefdevolle warme energie moge gaan verspreiden.
  Het proces waar ik altijd op gewacht heb zolang ik hier op aarde leef is nu dan werkelijk voelbaar begonnen 🙂

  Dennis ga door met deze mooie boodschappen te verkondigen, ik doe zeker met je mee!

  Hartelijke lieve groeten
  Joyce

 3. Je hebt alles gezegd zoals ik het had willen zeggen.En zoals ik ook denk……..Thanks!! Meer bewijs; ben niet de enige van mijn soort op deze wereld.

  Groeten en een mooie en verlichte toekomst

  Aishel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in