geneeskunde-meditatie

De bekende Griekse wijsgeer Pythagoras noemde de geneeskunde de meest verheven kunst. Met zijn woorden:

“de heelkunde is het meest aan de goden verwant. Hij, de arts, moet zich dus bezighouden met zowel de ziel als het lichaam. Want geen wezen kan gezond zijn, zolang de ziel, het hogere deel dat in het lichaam huist, ziek is”.

Deze visie op gezondheid reflecteert een fundamenteel andere kijk op het wezen van wat ons mens maakt, dan ons westers-medisch mensbeeld, waarin de ziel al honderden jaren voor dood is verklaard. Voor Pythagoras en de zijnen is de substantie waaruit het wezen van de mens is opgebouwd, geest. Of met wat modernere bewoordingen: bewustzijn. Deze is onderverdeeld in een drietal ‘type’ bewustzijn: het egobewustzijn, een zielbewustzijn en een goddelijk bewustzijn. Doel van het aardse leven is volgens deze ‘eerste filosofen’ wel wat meer dan wat Oud-Denker des Vaderlands, René Gudde, met de dood in de ogen, ‘een gedoetje’ noemde en waar intellectueel Nederland zich de handen voor stuk klapten. Bewustwording, dat is het doel van het aardse leven. Tot het zielsinzicht komen dat we, zoals één van de eerste filosofen, Hermes Trismesgistus het ooit beschreef, ‘zelf goddelijk zijn’.

Veel van deze filosofische beschouwingen uit vroegere tijden zijn verloren gegaan. Waarbij vooral de eerste christenen meedogenloos te werk gingen. Op brute wijze werden de pleitbezorgers van dit goddelijk mensbeeld afgeslacht. Culminerend in het in brand steken van de bibliotheek van Alexandrië, de verzamelplaats van wijsheid-geschriften over de menselijke ziel en geest. Het luidde het begin in van een fundamenteel andere kijk op wat ons mens maakt. De christenen sloopten het goddelijke uit de mens. Van godmens wordt de mens een zondig en zielloos wezen, ‘geneigd tot alle kwaad’. Via de Verlichtingsmens van Descartes, waar de mens niet goddelijk, maar slechts als rationeel denken wezen met een vrije wil wordt gedefinieerd, brengt hersenonderzoek neuropsychologen en neurobiologen in onze tijd tot het inzicht dat we als mens zielloze breinmensen zijn. Dat ons bewustzijn voortkomt uit onze hersenen en dat het een illusie is om te denken dat je als mens bent toegerust met een vrije wil. En de gedachte van de ‘eerste filosofen’ dat de mens goddelijk is, is voor de breingelovigen te absurd om er überhaupt een woord aan te wijten.

Van godmens verworden tot zielloos breinmens. Zo heeft de westerse (medische) wetenschap van de mens een te programmeren robot gemaakt.  Computers en mens zijn elkaars gelijke geworden. Getuige onder andere een zin uit het ANP-white paper over het communicatie-vak in 2025, waarin we lezen: “Op dit moment kunnen alleen mensen nog echte emoties herkennen, maar computers zullen dat in de toekomst ook gaan doen”. Baarlijke nonsens natuurlijk, maar als wetenschappelijke waarheid verkocht met als treurig resultaat: zorgrobots voor mensen met dementie en eenzame ouderen. De weerstand tegen dit zielloos medisch-wetenschappelijk mensbeeld groeit. Het verklaart de opmars van wat de medische-wetenschappelijke wereld neerbuigend de alternatieve gezondheidzorg noemt. Deze alternatieven grijpen terug op de wijsheid en het mensbeeld van Pythagoras, dat de mens pas gezond kan zijn als zijn ziel gezond is. Mindfullness, yoga, meditatie, homeopathie zijn therapieën gericht op het welzijn van de ziel en reflecteren een fundamenteel ander mensbeeld dan die van de medische wetenschap.

Opmerkelijk is dat een kleine 2000 jaar na de ‘slachting in Alexandrië’ naast wetenschappers opnieuw christenen zich in de eerste slaglinies opstellen om dit bezielde, goddelijk mensbeeld te vuur en te zwaard te bestrijden. In een blog (29 mei op de site van Zorgvisie) van de christelijke voorzitter van GGZ-Nederland, Jacobine Geel en de christelijke voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, André Rouvoet voeren zij deze troepen aan. Met een amoreel en weinig christelijk discours vol met verdachtmakingen en ‘gemene’ aannames vallen beide de nieuwe ggz-instelling Vitalis aan, die in de ziel- en wijsheid traditie van Pythagoras, in het kader van psychiatrische behandelingen mindfullness, yoga en meditatie via de zorgverzekering wil vergoeden. “Rotte appels” zijn het die ‘snel verwijderd’ moeten worden. Beide hopen op een snelle ‘dood’ van Vitalis. Wat is dat toch dat naast wetenschappers het vooral christenen zijn die te hoop lopen tegen de wijsheid van de bezielde mens? Waarom knielen zij zo opzichtig voor de afgod van de zielloze breinmens van de medische wetenschap? Van waar dit fundamentalisme? Van waar die afkeer tegen de menselijke ziel?

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Het is de hoogste tijd voor een krachtig tegengeluid. Van Geel en Rouvoet mogen in hun blog dan wel trots spreken over dat Nederland een uitstekende gezondheidzorg heeft, maar de werkelijkheid van de geestelijke gezondheidzorg is anders. De psychische nood is nog nooit zo groot geweest. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de jongeren last heeft van psychische klachten als van slecht slapen, piekeren, faalangst, angstklachten, depressiviteit of eenzaamheid. Meer dan 2 miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva of antipsychotica of ADHD-middelen. Cijfers die bij een voorzitter van GGZ alle alarmbellen zouden doen moeten rinkelen en aanleiding zou moeten zijn tot fundamentele zelfkritiek. Waarbij de vraag naar de juistheid van het medisch-wetenschappelijk mensbeeld, die nagenoeg alle psychiatrische klachten als hersenafwijkingen afdoet, op tafel zou moeten komen en de mogelijkheid dat psychische klachten de ‘stem van de ziel’ zijn, serieus wordt genomen. Zoals Vitalis dat wel doet. Maar niets van dat al. Van Geel is, zo leert de blog ons, meer bezorgd over het feit dat Vitalis de reputatie van haar club schaadt, dan het geestelijk welzijn van zovelen landgenoten met psychische klachten. Pythagoras zou van deze werkwijze geen spaan heel laten!

 

Hans Siepel, publicist en schrijver. Schreef o.a. het boekje ‘Woorden van zorg; een vertelling over effectieve communicatie in de zorg.

In 2010 verscheen van Hans Siepel de eerste druk van Bewustzijn, dementie en spiritualiteit. Samen met zijn andere boek, Stemmen van de ziel, vergeten waarheid van dementie, vormt dit boek een tweeluik met een fundamenteel andere kijk op dementie. Beide boeken zijn een bron van inspiratie voor velen die met dementie te maken hebben, getuige de vele reacties die Hans Siepel hierover heeft ontvangen.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

6 REACTIES

 1. Het reguliere en het alternatieve zouden samen kunnen werken. En dit gebeurt al, maar op zeer kleine schaal.
  Het reguliere is onder de hoed van de farmaceutische industrie en dan druk ik me netjes uit denk ik.
  De farmaceutische industrie heeft de boel in handen. En dat wat er boven zit. Geld, geld geld en macht en ons afhankelijk maken van…
  Pillen worden zeer gemakkelijk voorgeschreven en verder moet je het maar uitzoeken. De psychische problemen worden afgedaan als zijnde dat je niet in orde of normaal bent, wat dit laatste dan ook moge zijn. Uit ervaringen om mij heen en ook ik in het verleden , weet ik wat ad en andere ongein aan kunnen richten en wat het is om er weer vanaf te komen. Dat is de hel op aarde. HSPers , zoals ik en veel meer mensen en kinderen, krijgen al heel snel het etiket, je kunt niet meekomen. Bv op school. Ik vermoed dat al wat als adhd, add en hoogbegaafdheid en autisme wordt bestempeld,met HSP te maken heeft. Je word als HSP geboren en komt in een maatschappij terecht van presteren met steeds meer druk. Meer prikkels tegenwoordig en dat moet verwerkt kunnen worden maar daar is geen ruimte voor want men moet en dat en dit en dat. Zo ook de kinderen. Sommige HSPers denken in beelden. Dus als er een opdracht wordt gegeven in de klas gaan velen al aan de slag en de beelddenker ietsje later , het filmpje is nog niet afgelopen. . Dus kun je niet meekomen.
  Hup, het kind is ook nog eens druk dus adhd?! Pilletje erin voor gewenst gedrag. Hoe triest is dit.
  Niet de eigenheid krijgt ruimte om te ontplooien. Nee prestatie is veel belangrijker. Ga met ze de natuur in en ze komen tot zichzelf. Maar goed, genoeg hierover.
  Het alternatieve wil men teniet doen en daar zijn al de nodige stappen over genomen.
  Big Farma wil alles in de klauwen houden , zo ook de homeopathie ed. En ook bv de CBD olie. Die kun je her en der nu kopen, maar de volgende stap is dat dit niet meer kan en dat het via de huisarts moet en dan zelf betalen. Moet je nu ook, maar dat zijn geen inkomsten voor de Big Farma.
  Ook als er zich situaties voordoen in het alternatieve die niet goed zijn afgelopen, wordt dit over één kam geschoren, is alles op dit vlak abacadabra, onzin. Hekserij en wat dies meer zij.
  Als er een medische misser heeft plaatsgevonden en er wordt werk van gemaakt , is er wel een soort van instituut die dit nader gaat uitzoeken ,maar als puntje bij paaltje komt, gaat het reguliere gewoon door en wordt niet over één kam geschoren.
  Maar goed, genezen kan zeker, ons lichaam heeft het zelf genezend vermogen en kan soms wat ondersteuning nodig hebben.
  Hetzij via regulier of via alternatief . Dit laatste kan homeopathie zijn of methoden met energie.
  Dit laatste is ook ondersteuning en degene die dit mag doen voor de ander is geen genezer!! Die dient als doorgeefluik en de energie weet wat mag en kan. Hoe raar dit ook mag klinken. De energie gaat naar de oorzaak, niet naar de symptomen.
  Medicijnen in het reguliere hebben veel bijwerkingen met alle gevolgen van dien. Vaak lees je de term geneesmiddelen en dat klopt in mijn beleving niet.
  Het is voor het een voorgeschreven en heeft als bijwerking dit en dat en dan krijg je daar weer wat tegen/voor. Enz.
  Ik moet mezelf tot de orde roepen nu merk ik.
  Als laatste, het is denk ik goed om meer bewust te worden/zijn van dit soort zaken.
  Dank voor alle artikelen die jullie bieden.
  Met vriendelijke groet, Anya

 2. Lichaam, geest en ziel zijn één. Dus ook de medische klachten. Dat is al eeuwenoud net zo oud als de ‘alternatieve’ geneeskunde. De ‘reguliere’ (?) medische wereld bestaat pas vanaf de 19e eeuw. Door de opkomst van de chemie. Waar haalt deze beroepsgroep de arrogantie vandaan, de ‘alternatieve’ medische wereld buiten te sluiten? Trouwens via de achterdeur halen ze nu mindfullness, yoga, St. Janskruid etc. in huis alsof ze het zelf uitgevonden hebben. Op dit plagiaat zou minimaal een berisping moeten staan.
  “De zin van ziek zijn” van T. Dethlefsen/R. Dahlke werd sinds 1984 mijn ‘bijbel’. Mijn ziel had zijn ontwikkeling in 30 jaar psychiatrie bijna niet af kunnen maken. Bestempeld als manisch-depressief, blijkt na 30 jaar dat ik dat niet ben. “Gewoon” een mens die zijn rugzak had moeten kunnen omdraaien in de psychiatrie. Maar daar had de psychiatrie geen tijd voor om wat voor een reden dan ook en ik werd ‘gesust’ met pillen. Dan blijk ik ook nog een HSP’r te zijn die met wat simpele ondersteuning van vitaminen haar lijf, lichaam en ziel eindelijk weer terug heeft.
  Ik heb maar één zielewens, wanneer geven de reguliere zorg en de alternatieve zich nu eindelijk eens de hand. En dus niet ‘jatten’ maar samenwerken. Zo niet, is mijn voorspelling dat de reguliere dit uiteindelijk niet zal overleven. Daar heb ik dan geen last meer van, want dan lig ik al tussen zes plankjes! 🙂

 3. Lichaam, geest en ziel zijn één. Dus ook de medische klachten. Dat is al eeuwenoud net zo oud als de ‘alternatieve’ geneeskunde. De ‘reguliere’ (?) medische wereld bestaat pas vanaf de 19e eeuw. Door de opkomst van de chemie. Waar haalt deze beroepsgroep de arrogantie vandaan, de ‘alternatieve’ medische wereld buiten te sluiten? Trouwens via de achterdeur halen ze nu mindfullness, yoga, St. Janskruid etc. in huis alsof ze het zelf uitgevonden hebben. Op dit plagiaat zou minimaal een berisping moeten staan.
  “De zin van ziek zijn” van T. Dethlefsen/R. Dahlke werd sinds 1984 mijn ‘bijbel’. Mijn ziel had zijn ontwikkeling in 30 jaar psychiatrie bijna niet af kunnen maken. Bestempeld als manisch-depressief, blijkt na 30 jaar dat ik dat niet ben. “Gewoon” een mens die zijn rugzak had moeten kunnen omdraaien in de psychiatrie. Maar daar had de psychiatrie geen tijd voor om wat voor een reden dan ook en ik werd ‘gesust’ met pillen. Dan blijk ik ook nog een HSP’r te zijn die met wat simpele ondersteuning van vitaminen haar lijf, lichaam en ziel eindelijk weer terug heeft.
  Ik heb maar één zielewens, wanneer geven de reguliere zorg en de alternatieve zich nu eindelijk eens de hand. En dus niet ‘jatten’ maar samenwerken. Zo niet, is mijn voorspelling dat de reguliere dit uiteindelijk niet zal overleven. Daar heb ik dan geen last meer van, want dan lig ik al tussen zes plankjes! 🙂

 4. Ik sta helemaal achter bovenstaand verhaal en jullie recties. Het draait het in de politiek de ziekenhuizen, etc. alleen om geld en geld geeft macht wordt gedacht. Als wij mensen de wetenschap, ziekenhuizen, etc. de rug zouden toekeren , ligt alles op zijn rug. Van mij mag het. De reguliere gezondheidszorg maakt ons mensen, ontstaan uit de natuur, alleen maar zieker met hun chemusche medicatie. Ik zelf heb de Essure sterilisatie, verzonnen door de farmaceut Bayer, vijf jaar geleden laten toepasen in mijn eileiders. Dankzij de bijwerkingen is mijn gezondheid achteruit gegaan. Ik bedoel maar te zeggen, spullen die nietnatuurlijk zijn hporen niet thuis in ons lichaam en ziel. Lijktmij simpel!

 5. Je hebt helemaal gelijk. Jammer is dat de “alternatieven” nog steeds “roependen in de woestijn zijn”.

 6. Psychische klachten.
  Geen psychiatrische of psychologische klachten.
  Gewoon psychische klachten.
  Het mentale (geestelijke) welzijn van mensen is onlosmakelijk verbonden met het lichamelijke welzijn.
  Immers beginnen lichamelijke klachten in onze psyche.
  Iemand die daar geen oog voor heeft, zou zich geen ‘geneesheer’ mogen noemen.
  Dat is het holistische (het whole-istische – het geheel van geest en lichaam) wat tegenwoordig te vuur en te zwaard wordt bestreden.
  Want al dat ‘natuurlijke gedoe’ is immers alternatief, toch?
  De natuur bestond duizenden jaren geleden al, nog voor Big Pharma patent heeft geclaimd op stoffen uit de natuur.
  Het wordt tijd dat we weer naar onze natuur gaan kijken en hoe we volgens die natuur kunnen leven in welzijn.