Gids of ongenode gast

In de spirituele wereld kom je het begrip ‘Gids’ nogal eens tegen. Je kunt workshops en geleide meditaties doen om ‘je Gids te ontmoeten’ en iedereen heeft kennelijk een Gids. Maar is dat wel zo en wat is een Gids eigenlijk? En wat is een Gids niet?

Inleiding

Zo’n twintig jaar geleden, toen ik al geruime tijd bezig was met spiritualiteit maar op mijn zeer eigen wijze, besloot ik een meditatie te doen om te kijken hoe dat nou zat, met die Gids. Ik ging in een lichte trance en liet me door de wortels van mijn favoriete boom zakken, en na een kort reisje kwam ik uit in wat leek op een grot uit de prehistorie. De grot leek nog het meest op de woning van een sjamaan uit het paleolithicum: dierenhuiden en vellen, attributen van hoorn en been, kruiden in bosjes aan het plafond. Een vuurtje in de hoek. Het voelde knus en huiselijk, en zeer vertrouwd, maar behalve mij was er niemand in de grot.
Ik liep naar buiten en besloot een heuveltje te beklimmen. Ik ging op de heuveltop zitten, staarde naar de sterrenhemel en wachtte op de komst van mijn Gids. Ik wachtte en wachtte. Eindelijk drong het tot me door en ik barstte in lachen uit bij de openbaring: er kwam geen Gids opdagen, geen man met lange baard en staf of mysterieuze dame in schitterende gewaden, want: ik ben de Gids! Ik ben het zelf! De verbinding met de wijsheid van mijn eigen ziel, mijn eigen ‘Hoger’ Wezen, met de Bron, is mijn Gids. Grinnikend verliet ik de heuveltop en ging weer naar huis.
gids

De behoefte aan een Gids

De behoefte aan een Gids van buiten ons, iemand die ons leidt en aan de hand neemt, is natuurlijk een heel menselijke behoefte. Als kinderen zijn we afhankelijk van de leiding, bescherming en koestering van onze ouders en andere volwassenen en hebben we deze maar al te hard nodig. Velen van ons hebben deze echter niet gekregen in de mate waarin we die nodig hadden, waardoor het innerlijk kind in ons nog steeds hunkert naar bevestiging en leiding. Als volwassenen zijn we dan vaak nog steeds onbewust op zoek naar die vader of moeder, die autoriteit van buitenaf die ons moet leiden, beschermen en koesteren. We proberen deze te vinden in religie, in spirituele concepten als Gidsen, in Opgestegen Meesters en menselijke leraren. Maar als volwassenen, en met name als spiritueel volwassenen, is het juist de bedoeling dat we de autoriteit in onszelf vinden en onszelf steunen en koesteren, zodat we onze eigen kwaliteiten krachtig neer kunnen zetten in de wereld en gelijkwaardige relaties aan kunnen gaan – ook met eerder genoemde spirituele wezens.

Valse Gidsen

Maar er zijn wezens die maar al te graag in het gat van onze behoefte en neiging tot weggeven van onze autoriteit stappen om op meer of minder subtiele wijze de baas over ons te spelen, of ons te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Ze doen zich vaak voor als Gidsen en ‘hoge’ spirituele wezens. Ik kom ze in alle soorten en maten tegen bij cliënten in mijn praktijk:

1. Zo heb ik meermaals meegemaakt dat cliënten zich lieten leiden door ‘Gidsen’ die bij nader inzien entiteiten waren van mensen die ze in vorige levens hadden gekend en die nog steeds een vinger in de pap wilden hebben. Soms waren ze zich nog niet eens bewust van het feit dat ze al overleden waren. Soms ook wel, maar wilden ze hun gehechtheid aan het aardse niet loslaten en niet naar het Licht gaan. Sommigen waren zelfs zeer dominant en intimiderend: dan was er een uitgebreide sessie voor nodig om het vorig leven van de client te helpen zich te helen, los te maken en in zijn of haar eigen kracht te helpen gaan staan.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

2. Andere ‘Gidsen’ bleken overleden familieleden, die zich nog steeds met het leven van hun nazaten wilden bemoeien – weliswaar soms met de beste bedoelingen, maar vanuit hun beperkte visie van de realiteit en van ‘wat goed voor je is’ – en dat was niet wat goed was voor de cliënt.

3. Een enkele keer bleken ‘Gidsen’ helemaal geen Gidsen maar wezens van de donkere pool – wezens die meesters zijn in illusie en er slechts op uit zijn mensen te ontkrachten en vernietigen.

Assistentie en samenwerking

Dat wil nog niet zeggen, dat we het hele concept van ‘Gidsen’ maar in de prullenbak moeten gooien. Als eeuwige wezens met een aardse incarnatie is het juist prachtig om steun te ontvangen van en samen te werken met onze voorouders, onze vrienden en geliefden uit vorige levens, met het elfenrijk, het engelenrijk, de Opgestegen Meesters, de kristalwezens, dierenspirits en noem maar op. Echter, dit alles als een samenwerking en contact vanuit wederzijdse eerbied en respect.

Zodra we ons afhankelijk opstellen van ‘Gidsen’ en onszelf klein maken, geven we onze kracht en autoriteit weg en zetten we de deur open voor minder waarachtige wezens die handelen uit ego en eigenbelang, en soms zelfs vanuit kwaadwillende motieven om te misleiden en beschadigen.

Voorbeelden van waarachtige Gidsen en helpers

In het boekje ‘The boy who saw true’ (‘De jongen die helder zag’), een ontroerend en soms hilarisch dagboek van een helderziend jongetje in het Victoriaanse Engeland, wordt de schrijver als kind ’s nachts bezocht door een stralend wezen. Het wezen praat met hem en helpt hem te begrijpen wat hem allemaal overkomt in zijn verwarrende aardse leven in het puriteinse Engeland van de negentiende eeuw. Door zijn opvoeding is het kind er eerst heilig van overtuigd dat het Jezus is. Als hij wat ouder is vertelt het wezen dat hij niet Jezus is, maar gewoon een wijze man die vele levens geleefd heeft en er voor hem is als hij hem nodig heeft.

Zelf heb ik veel steun en liefde ervaren van ‘Gidsen’ die geliefden en kinderen uit vorige levens en andere dimensies bleken te zijn. Niet (meer) belichaamde wezens van menselijke oorsprong maar ook elfen, dieren en engelen, die een ongelooflijk waardevolle bijdrage aan mijn leven gaven door hun liefde, steun en inspiratie.

Overleden dierbaren en geliefde overleden dieren fungeren vaak als Gids – en zijn daarbij nooit opdringerig maar altijd bescheiden en liefdevol,

Zo maakte ik bijvoorbeeld mee dat overleden broertjes, tantes, zelfs honden hun steun kwamen betuigen aan cliënten in therapie op het moment dat ze het moeilijk hadden. Met hun liefdevolle boodschappen en energetische knuffels zijn ze een geweldige bron van steun en inspiratie.Oneindigheid

Hoe weet je nu of je met een authentieke ‘Gids’ of een ‘nepgids’ te maken hebt?

Een nepgids:

1. Pretendeert beter dan jij te weten wat goed voor jou is

2. Is veelal uit op macht en controle

3. Communiceert vaak op een al dan niet subtiele neerbuigende wijze en geeft je het gevoel dat je minder bent

4. Geeft opdrachten of bevelen en respecteert jouw vrije wil en zeggenschap over je eigen leven onvoldoende

5. Kan zich vriendelijk voordoen maar voelt vaak koud, afstandelijk en bazig, of zelfs angstaanjagend en intimiderend

6. Pretendeert te handelen ‘voor jouw eigen bestwil’ maar heeft een ‘hidden agenda’: doordrijven van de eigen wil, macht of controle

Een waarachtige ‘Gids’:

1. Respecteert altijd jouw vrije wil en autonomie

2. Handelt altijd in overeenstemming met de Goddelijke Wil en je Hoger Wezen en voor jouw hoogste goed, vanuit onvoorwaardelijke liefde

3. Handelt nooit vanuit eigenbelang, angst of ego

4. Doet nooit iets tegen je wil of zonder jouw toestemming (uitzondering: reddingsacties)

5. Behandelt je als het gelijkwaardige, goddelijke wezen dat je in wezen bent, ook al is de Gids nog zo oud en wijs

6. Voelt altijd goed, liefdevol en begripvol

7. Heeft altijd jouw hoogste goed en het hoogste goed van Al Wat Is op het oog

Conclusie

Dus, als je te maken hebt met een wezen dat zich voordoet als Gids: luister naar je gevoel. Een manier om te checken of een contact met een niet-belichaamd wezen zuiver is, is om je aandacht naar je hart te brengen. Daar kun je voelen of het contact authentiek, zuiver en vanuit onvoorwaardelijke liefde is. Dan pas heb je te maken met een echte Gids.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

12 REACTIES

 1. Kan iemand mij helpen ik heb een energetische parasiet in mijn aura, ik zie hem soms hangen hij ziet eruit als een dunschiller, aardappelmesje. Met wortelstok en niet lachen daaraan het symbool van hartje. Hij heeft twee kleine oogjes als een garnaaltje. Speldeprikken. Ze werken met naalden, Het is net een accupunctuursetje. .Hij hangt vaak in de buurt van mijn hoofd , Weghalen lukt niet. Ze kunnen hele gemene vragen stellen en je in de val lokken met hun vragen, maar soms ook grappig zijn , ik ben al lang niet meer bang , wel geergerd soms. ze kunnen heel storend zingen, met veel herhalingen erin en net doen of ze iets niet begrijpen, ook altijd weer dezelfde dingen zeggen, bepaalde woorden hebben een dubbele betekenis bij ze, en ze laten je altijd tweifelen aan een betekenis , zijn nooit to the point, lekker vaag.. Overdag en savonds wordt ik vaak gevolgd door ufos, zien eruit als namaak satellieten, vraag me soms af , of dat ze zijn. Toen ik verleden keer savonds ging fietsen zeiden ze , dat kan niet dan kunnen wij je adres niet vinden, toen zij ik , Oh maar ik ben verhuisd , ik woon nu in Maassluis. En vanaf toen ging het wat beter met me. Toch is het nog niet weg, die entiteit zit er nog. Mijn gezondheid is nog niet erg stabiel , ik kan mezelf er moeilijk voor afsluiten Weten jullie een therapeut die het kan verwijderen voor niet te duur?

 2. Wat ik hier ‘lastig’ aan vind is dat het duaal gaat over Gidsen of ongenode gasten.
  Onze andere levens (vorige levens) kunnen ook tevoorschijn komen om jou als huidige incarnatie te dienen, met de wijsheid en kennis die zij opdeden en die jij nu mag ‘gebruiken’. Dit kan ook een soort gids zijn.

  En veel aspecten in ons (vorige levens of ego delen in dit leven) waarvan wij in onze huidige incarnatie de Leader of the Band zijn, kunnen voelen als ongenode gasten. Omdat zij een naar leven hadden. En ons vragen, hen in het Licht te zetten.

  In dit artikel wordt er te weinig ‘rekening’ gehouden met alle opties die mogelijk zijn. En gaan mensen die iets onaangenaams voelen, hun eigen aspecten wegdrukken… Jezelf in het Licht zetten (drievoudige vlam) thymus, hoger hart, zuivert vanzelf alles. En vooral zuivert in de zin van: alle wezens mogen naar het Licht… Ook kunnen ‘foute gidsen’ de informatielijnen zijn van (voor)ouders die toen anders leefden dan wij nu. Ook die informatie mag in de Drievoudige Vlam gezet worden. Ik vind dit artikel teveel Kiekeboe. En mensen moeten dan maar uitzoeken wat of het is. Als ik kijk naar Gordon, de oprichter van deze site, heeft hij ook onderscheid gemaakt. En uiteindelijk voor zijn hart gekozen. That is an awesome choice!

 3. Wat je schrijft is dubbel.Dubbel in het antwoord naar de vraag of een gids bestaat.
  In eerste instantie wil je mensen duidelijk maken dat iedereen zijn eigen gids is.Dat als je goed naar je “ik”luistert je je gids al gevonden hebt.En zo ervaar ik het ook.
  Daarnaast maak je duidelijk dat er wel degelijk iemand kan zijn die je begeleidt.Een entiteit of engel enz.(een gids dus).
  Dit is óók wat ik ervaar.
  Ik denk dat deze twee gidsen(je “ik”en je “gids”)naast elkaar staan en samenwerken.
  Waar ik moeite mee heb is de manier waarop jij het artikel begint,alsof er geen gids bestaat,en daarna het tegendeel beschrijft.Dit geeft een niet serieus genomen beeld aan het begin van het artikel wat later wordt bijgesteld.

 4. Beste Hendrik,

  het kan in elk geval geen kwaad en als het jou helpt om standvastiger te staan bij het zuiveren, zou ik het zeker doen(bekend is in Wicca(Paganisme) bijvoorbeeld dat witte salie niet alleen zuiverd maar ook niet gewenste entiteiten verjaagd.

  Ik doe het ook nog soms(niet tegen entiteiten, degenen die komen af en toe zijn niet kwaadaardig en gaan weer vrijwillig maar om te zuiveren zoals jij) maar inmiddels besef ik dat dit soort hulpmiddelen niet nodig zijn(ook niet bij lastige entiteiten, is mijn ervaring, door ze te negeren en in het licht te staan met onze liefdevolle creator en erop vertrouw dat die liefde sterker is). Ze dienen meer, denk ik, om de uitvoerder te overtuigen dat datgene wat hij/zij wil, gebeuren zal want dat heeft een boekje of een ‘rare vogel’ zoals ik dan gezegd op een website…. 😉 Ik wil graag dat mensen meer zelf onderzoek doen, zo ervaar je en trigger je je spiritualiteit..!!

  Het goddelijke zit in je, uiteindelijk geloof ik dat er geen hulpmiddelen nodig zijn zodra je in je eigen kunnen geloofd. Vaak doe ik bv ook met mijn armen schep bewegingen in de lucht maken om alle negatieve energie te verzamelen en vervolgens in liefde en licht het raam uit te sturen en positieve energie met schep bewegingen erna welkom te heten en binnen te laten…. Letterlijk zeg ik tijdens het scheppen “Ga weg negatieve energie, ga weg in liefde en licht. Hier in huis is alleen plaats voor positieve energie in liefde en licht, ga weg!!” en dan “Kom positieve energie, wees welkom. Kom positieve energie, vul mijn ruimte alsjeblieft, in liefde en licht!!” .

  Moge Wolf je beschermen in zijn schaduw en begeleiden op je pad!!
  Love en Succes!!
  bARbARA

 5. Hi ik zag je berichtje en ik vroeg me af hoe je dat doet? Ik heb wat ervaring maar het lukt mij niet om volledig controle ( zicht ) hierover te hebben, zou je mij misschien kunnen vertellen hoe je dat doet? Hoe je uberhaupt contact kunt maken? Heeft het met de pineal gland activation te maken? Ik hoop van je te horen. yolandi malida

 6. iederen heeft een gids, iedereen!! zeker weten. ik heb de mijne 11 jaar geleden mogen ontmoeten tijden regressie. En ik ben zo blij hiermee want het praat een stuk makkelijker!!! dus nogmaals iedereen heeft een gids en nee die lost niet alles voor je op maar hij staat je wel bij uit liefde en met liefde zo handelen hij/zij geeft je inzichten en gedachtes en geeft liefde heel veel liefde! dus ziek geluk niet buiten jezelf want de sleutel tot geluk zit in jezelf!

 7. gids of geen gids, alles dient een doel en geen ontmoeting is er omdat die er niet moet zijn. dingen gebeuren omdat ze gebeuren. mijn ervaring zegt dat iets wat je ziet als tegenpool jouw automatisch brengt in de andere zijde van de pool .. dit houd in dat je de dingen ziet in dualiteit. ik wil een stapje verder gaan.. zie het eens zonder deze dualiteit 😀 rust en vrede zullen wijsheid met zich mee brengen 🙂 succes

 8. Mooi artikel, zeer verhelderend.
  Eigenlijk is het net zoals met mensen in het aardse leven.

 9. Je sterft nóóit alleen, want er is áltijd een Gids bij je. Je gaat met hem mee en hij wijst je de weg. Hij zal je nooit iets maar áltijd de keuze aan jou laten. Een Gids is áltijd liefdevol maar kan je ook de waarheid zeggen. Waar je ook heen gaat, de Gids gaat altijd met je mee.
  Dat heeft mijn (overleden) vader én broer aan mij verteld waar ik nog steeds, élke dag contact mee heb. Vooral mijn vader heeft ontzettend veel verteld. Kan me dan ook heel goed voorstellen dat je aan de andere zijde gelukkig bent.

 10. Ik vraag mijn gidsen steeds in liefde, licht en waarheid te komen. Hierdoor weet ik zeker dat er geen valse gidsen in het spel zijn. In het verleden heb ik het gehad dat er zich één kwam aandienen die in de "grijze" zone zat. Ik heb daar gesprekken mee gehad, eerst begripvol daarna was hij overheerstend. Toen ik hem vroeg te vertrekken weigerde hij in eerste instantie. Ik ging op zoek hoe ik hem kon laten gaan. Daar kwam toen "waarheid" binnen van mijn liefdevolle gids Lisa. Zij heeft mij getoond hoe ik hem in liefde, licht en waarheid kon laten overgaan. Sindsdien is hij niet meer langsgekomen. Altijd heel voorzichtig zijn zoals Wendy het hier ook schrijft….
  Namasté