Leestijd: 6 minuten

Laatst kreeg ik een leuke vraag toegestuurd van een bezoeker van mijn site naar aanleiding van de bijzondere band met haar paard. De vraag was of dieren ook een ziel hebben, of ze ook incarneren om levenslessen te leren net als mensen, en of het mogelijk is voor dieren om te incarneren in andere soorten, of zelfs als mens.

Bezield leven

Toen ik deze vraag wilde beantwoorden, merkte ik dat ik niet goed wist hoe te beginnen – want de premisse van de vraagstelling is eigenlijk omgekeerd aan hoe ik het leven en het incarnatieproces zie. In mijn optiek en ervaring namelijk, is alles wat leeft, per definitie bezield – en ‘leven’ neem ik daarbij in de ruimste zin van het woord. Mineralen, planten, dieren, mensen, nietbelichaamde wezens als elfen en elementalen, engelen – alles heeft een ziel en leeft en alles is vrij om de weg van incarnatie te gaan als men dit verlangt.

Ziel

Daarbij zie ik de ziel, zoals ik in een eerder artikel op Nieuwetijdskind schreef, niet als iets dat van leven naar leven reist, als een soort eilandhopper van lichaam naar lichaam. Nee, ik zie de ziel als een zon, een stralend wezen dat alles al in zich heeft, oneindig wijs en onsterfelijk, dat zich bevindt in de Eenheid, dichtbij de Schepper. Die ziel zendt als het ware stralen van zichzelf uit in de stof, in het Universum om ervaring op te doen, te groeien in wijsheid, haar licht neer te zetten en haar wijsheid te delen met de wereld.

Levens

Die ‘stralen’ van de ziel zijn onze levens. Voor de ziel, die buiten tijd en ruimte bestaat, bestaan al die levens tegelijkertijd en zij zijn onderdeel van ons totale multidimensionale Zelf. Wij ‘hoppen’ niet van lichaam naar lichaam, nee we zijn onderdeel van onze ziel, tegelijk met al onze andere levens en bestaansvormen in alle dimensies en tijden. Daarbij is voor de ziel het onderscheid tussen soorten en rassen veel minder van belang dan voor ons mensen, in ons beperkte menselijke denken.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Hebben dieren ook een ziel?

Inheemse volkeren en moderne cultuur

Dieren worden door de moderne menselijke cultuur schromelijk onderschat en gezien als ‘lager’ of ‘minder’ dan de mens. Bij oude inheemse volkeren was dit heel anders, zoals bij de Aboriginals, de Kelten en vele inheemse Amerikaanse Indianenstammen. Dieren werden gerespecteerd als autonome wezens, als boodschappers, als helpers, als leraren. In Europa zijn dieren, vooral sinds de middeleeuwen, sinds de Kerk een steeds grotere rol ging spelen, omringd door bijgeloof en angst, of ze werden slechts gezien als bron van voedsel of werkkracht. Later, vooral sinds de industriële revolutie, werden dieren door veel mensen gezien als minder ontwikkeld, als lagere wezens zonder gevoel en verstand, zonder ratio, die zelfs zonder scrupules gebruikt worden voor medische experimenten in laboratoria. Maar waarom zien mensen dieren eigenlijk zo?

Dieren

Dieren leven in harmonie met hun omgeving, zijn onderdeel van een ecosysteem dat zichzelf in stand houdt zolang het in evenwicht is. De mens is de enige soort die dit systeem verstoort door hebzucht, machtswellust en gemakzucht.
Dieren hebben geen taal zoals mensen (en dus ook weinig misverstanden) maar communiceren zeer effectief door middel van lichaamstaal, geluid, en telepathie. Bomen communiceren zelfs via hun wortels, en wetenschappers zijn aan het ontdekken dat zij zeer wijdverbreide vormen van communicatie hebben met hun soortgenoten in het bos.
Wanneer je open staat voor andere vormen van communicatie dan puur de taal van de mens, en je oefent je in het voelen van energie en in het ontvangen van telepathische communicatie, dan zul je ontdekken dat dieren en planten, zelfs mineralen en kristallen, veel verfijnder en effectiever communiceren dan je ooit gedacht had. Daarbij getuigt hun communicatie van een humor, inzicht en wijsheid waar veel hedendaagse mensen nog niet aan kunnen tippen!

Hebben dieren ook een ziel?

Communicatie

Een voorbeeld: geïnspireerd door een dierentolk besloot ik op een dag dat ik ook eens wilde oefenen in telepathisch communiceren met dieren. Ik zag langs de waterkant een reiger staan en zei in gedachten gedag. ‘Goedemiddag, meneer reiger,’ begon ik beleefd in gedachten. Ik stelde me open voor een reactie. ‘Shhhht,’ was het antwoord van de reiger, ‘ik ben aan het werk!’ Sufferd die ik was, had ik er in mijn menselijke arrogantie helemaal niet bij stilgestaan dat de reiger aan het vissen was!

Hebben dieren ook een ziel?

Levens als dier

Als je de ziel ziet als de bron van al je levens, in alle dimensies, en alle vormen, die allen verbindt, dan is het makkelijker je voor te stellen dat je inderdaad levens kunt hebben als mens, als dier, als elf, als astraal wezen. Ik ben inderdaad mensen tegengekomen die levens hadden gekend als paard, als walvis, en deze levens hadden net zoveel inhoud en levenslessen te bieden als een leven als mens. Paarden en walvissen zijn zeer gevoelige, wijze en sociale wezens en voor de ziel is zo een leven net zo kostbaar, leerzaam en belangwekkend.

Hebben dieren ook een ziel?

Incarnatietrauma

Daarbij gaat er in het incarnatieproces ook wel eens wat mis: zo had één van mijn cliënten in het enthousiasme van haar eerste incarnatie niet goed opgelet waar ze heen ging, en landde ze in een bestaan als zeer primitief insectachtig wezen. Dit wezen leefde te midden van soortgenoten die geen verbinding maakten met elkaar en slechts aten, sliepen en zich zonder bewustzijn voortplantten. Voor een bewust wezen als zij was deze ervaring zo schokkend dat ze er een oertrauma aan overhield, wat we in de therapiesessie vervolgens konden behandelen. Voor de wezens zelf was hun bestaan niet schokkend, dit omdat het deel van de ziel dat daar geïncarneerd was erop afgestemd was. Voor een veel bewuster zieledeel was dit leven echter als een veel te nauwe jas, een schok en een vergissing, één waar ze overigens wel weer veel van geleerd had. En dat maakte ook deze ervaring, hoewel naar, toch weer zinvol.

Dierenspirits

Niet alleen hebben dieren in mijn optiek een ziel, of beter gezegd, maken ze deel uit van een ziel en zijn ze multidimensionale wezens met meerdere levens, maar ze kunnen zich na de dood ook manifesteren als spirit, net als bewust overleden mensen.
Zo maakte ik mee dat, toen een cliënte in mijn praktijk even vastzat in haar pijn en zich niet kon uiten, er in mijn praktijkruimte plots in mijn geestesoog een hond verscheen die haar wilde troosten. Ik kon het uiterlijk van de hond goed omschrijven, en de cliënte kon inderdaad vaststellen dat het een hond was die ze gekend had.

Hebben dieren ook een ziel?

Dierenfamilie

Zelf heb ik meerdere honden ontmoet die ik in vorige levens gekend heb: een grote Ierse wolfshond die ik in de Bronstijd had en die opeens in het hier en nu naar me stond te kijken toen ik de afwas deed, een lief hondje van onduidelijk ras met warrig vacht die bij een Keltische hoofdman hoorde wiens dramatische leven ik destijds aan het helen was. Hij verscheen voor mijn geestesoog tijdens meditatie, en ik zag hem zo scherp als welke levende hond dan ook. Ook Zorro, de Parson Jack Russell van mijn huidige familie, heeft zich na zijn overlijden op meerdere manieren gemanifesteerd en contact gemaakt. Andere honden die nog wel belichaamd waren, reageerden zelfs op zijn aanwezigheid en gingen verbaasd zoeken omdat ze hem wel waarnamen, of zijn energie voelden, maar hem niet konden ruiken.
Dieren reizen in incarnaties nogal eens met ons mee: zo had een vriendin van mij een hele lieve, wijze kat die in een middeleeuwse incarnatie ook al bij haar was als maatje. En een andere kennis had een golden retriever in de familie die overleed. Kort daarna hadden ze weer een retriever pup gehaald, en toen ze deze voor het eerst uit de auto lieten rende hij spontaan naar het oude huis en ging voor de deur zitten blaffen om naar binnen gelaten te worden.
Dierenspirits trekken zich in de liefde voor hun mensenfamilie bijzonder weinig aan van de grenzen van tijd en ruimte!

Hebben dieren ook een ziel?

Kortom, gezien vanuit het oogpunt van de ziel is het onderscheid tussen verschillende levensvormen niet van betekenis: alles wat leeft, is verbonden en gaat een evolutionaire weg van groei naar bewustzijn, al dan niet via het pad van incarnatie. Op deze weg zijn we allemaal  broeders en zusters!

23 REACTIES

 1. De eeuwige Schepper, schiep het dier voor de mens, en blies het de adem in,net als bij de mens, het dier heeft een eeuwige ziel, in mijn dromen, zie ik soms mijn overleden katten, ik roep ze dan,maar willen niet terug, mijn kat Vosje die nu bij mij is,zag ik eens in de droom als een klein meisje,met kleine handjes, dus in een vorig leven was ze een meisje, door de geest kan ze dat tonen,omdat ik zoveel van haar hou, en dat weet ze, het geestelijk dier kan zelfs praten met je, mensen zijn zo slecht voor hun dieren, ik noem dat het kwaad, arme dieren, ze voelen angst,geven liefde, bekijk die mooie ogen maar eens, dan smelt je toch, de mens is gewoon gevaarlijk voor het dier.

 2. Dieren zouden geen angst hebben ,haat jaloezie ,geen ego,hoe is het mogelijk zo verblind te zijn.Het leven is een leerproces,en zoniet in dit leven dan in het volgende,er is altijd hoop.

  • Ik heb het niet over die angst, en ik heb het over dieren die in het wild leven, in de natuur. Roofdieren zullen nooit doden uit haat of jaloezie maar om te overleven, ze hebben respect voor elkaar, daartegen dieren die opgeleid zijn door de mens zullen dat wel. Een hond die afgericht is om te doden voor het plezier van de mens, zal dat wel, een hond die elke dag slaag krijgt zal wel angst hebben. ik heb het over dieren waar de mens geen tussenkomst in heeft. Maar het is waar, leren doe je elke dag.

 3. Even over het eten nog, dieren hebben een ziel, planten ook, zelfs water heeft geheugen en dus een ziel, zo ook de lucht- of energiestroom. Dus je zou geen water meer mogen drinken? Of buiten mogen komen? Of gebruik maken van de energie?
  Ik denk dat we alles en iedereen met respect moeten behandelen en dan komt het toch goed.

 4. Ik denk inderdaad ook dat alles wat leeft en beweegt een ziel heeft. Er zijn zoveel zielen en die kunnen niet tegelijkertijd op de aarde leven. De ziel blijft voortbestaan en leeft continu voort. Contacten die je geestelijk maakt zijn aanwezig in jouw gedachtewereld, iedereen die ooit geleefd heeft en nog leeft is in jouw gedachtewereld aanwezig met de meest hoogst haalbare kennis. Om je dingen te leren en te helpen mocht je daar behoefte aan hebben.
  Het is altijd een lastig iets om deze gegevens volledig helder te krijgen, het zorgt voor je totale heelwording en dan ondervind je best wat weerstand.
  Dit is afhankelijk van hoe zuiver je bent, heb je veel negatieve emoties bij (hoe vatbaar je bent), leef je gezond? Denk je gezond? Eet je gezond? Leef je in een hygiënische omgeving? Heb je de juiste mensen om je heen? Etc etc etc

  Het is achteraf zoveel simpeler dan het leek, maar dat is zo met alle wetenschappen.

   • Gedachten die ik van het universum binnenkrijg, zijn mijn gedachten. Ik ben vrij in mijn gedachten en gevoelens, zoals u vrij bent in gedachten en gevoelens. Dat heeft niets met de hersenen te maken.

    • Word bewust dat het niet de mens is die een ziel heeft. Maar dat jij (de ziel) in een mensenlichaam bent gekomen, in een lichaam dat hersenen heeft en vrij mag denken. je kunt alleen proberen de hersenen bewust te maken dat je er bent met de beste bedoelingen en alleen uit licht en liefde bestaat. De hersenen voelen uw aanwezigheid en dat brengt angst en al wat er mee gepaard gaat met zich mee. dieren hebben geen angst, haat, jaloezie, wraak, ego, enz.

     • Zeker weten dat dieren wel degelijk angst, haat, wrok en ego kennen. Laatst nog meegemaakt in een gezin waar er 4 honden leefden. Toen man en vrouw een 5e puppy hadden aangeschaft hadden drie teefjes heel bewust gewacht tot de baasjes afwezig waren voor een korte periode van een halfuurtje om de nieuwe puppy en het oudere mannetje dood te bijten. Het oudere mannetje was de enige hond die met de puppy speelde.
      Dit duidt op de aanwezigheid van bewustzijn bij honden en ze schakelen hun verstand in wanneer er iets in hun gevoel niet meer klopt.

   • De Here Jezus Christus is God zelf, alles wat geschapen is,kwam door God Zelf, in een doods ervaring mocht ik de Here Jezus al ontmoeten, en geloof mij,ik wilde niet meer terug, Jezus is een Goddelijk persoon, met de kracht van het universum, Zijn gebied, daar komt de kleine mens zomaar niet, 17-8-2012 0.4.30 ik kreeg een Uittreding van mijn lichaam,de geest is dan los, een compleet geestelijk lichaam, Het was Warm en Wind stil,mijn ramen stonden wagen wijd open, Plots kwam er een zware stevige wind door de geopende ramen,een geestelijke wind, Mijn geest was los,van het stoffelijk lichaam,mijn geest ging met kracht het universum door,ik voelde de wind ,en mijn ademhaling,mijn gedachten waren waar zal ik heen gaan,plots belandde mijn geestelijk lichaam op vaste grond, Ik zag 2 kerken staan, op de hoogste stond het beeld van Jezus,op de lagere kerk,stond op de top het beeld van de Pelikaan met zijn jongen, achter de kerk lag een groot grasveld, in de verte zag ik de geest van Jezus staan,met 1 apostel, gekleed in een lang wit gewaad, mijn geest begon te rennen, ik riep Jezus Jezus,toen mijn geest vlak voor Jezus stond,Zijn gezicht straalde van Liefde,en blijdschap, Jezus had zwarte haren en donkere ogen,zo keek Jezus mij aan, Mijn geest vroeg, Jezus zou u mijn tong kunnen zegenen,zodat ik beter over u kan vertellen.

 5. Tja, dit lijkt mij een moeilijk onderwerp; de mensen hebben niet enkel dieren nodig om eventueel op te eten maar gebruiken ook dieren om zich te kleden, eventueel gebruikt men dierlijke producten in kledingstukken die volgens sommigen niet nodig zijn maar die wel door genoeg mensen worden gedragen zoals sjaaltjes en stropdassen, bv!
  Wat ik mij bij deze afvraag : is ‘t goed om een zijden sjaal te kopen die naar alle waarschijnlijkheid is geweven van de cocon van de zijderupsen die levend gekookt werden!
  Ik vraag mij dit af omdat ik momenteel een spiritueel experiment (een uit liefde) aan’ t doen ben en ik denk dat ik er enige attributen bij nodig heb die vervaardigd werden uit zijde van zijderupsen, dus die naar elke waarschijnlijkheid levend gekookt werden!
  Een zo’n sjaal is reeds onderweg en ik ben van plan om er nog enige te bestellen, indien ik dat nodig acht.
  Notice: dit is een ernstige vraag!

 6. Ik had 2 pyreneeese berghonden. Elke middag omstreeks 4 uur gingen ze samen dollen ( beide reu). Jongste hond werd ernstig ziek en moest ik laten inslapen. Nóg steeds om 4 uur smiddags ging de oude hond -in zijn eentje nu-op z’n rug liggen rollen en met de poten in de lucht slaan. Alsof de andere hond nog met hem aan het spelen was……

 7. Hoe is t met vissen?Is n heel ander soort dier.Je kunt er geen band mee hebben zoals met hond of kat.Je kunt ze ook niet aanraken.Alhoewel.mn goudvis in de kom kwam wel altijd naar me toe als hij me zag.miss.vh eten?Daar ben ik benieuwd naar.Eet al jaren geen vlees.vis at ik ook niet maar ik was erg ziek toen iemand me aanraadde haring of zalm te gaan eten.omdat ik op moest knappen.wat ik heb gedaan en het was idd goed voor me.maar is ook n levend wezen.maar dieren gaan ook dood.er is dan toch niets mis mee t vlees te eten en huid te gebruiken?ben benieuwd naar uw mening.alvast dank.

  • Mag ik ook mijn mening geven;)

   Ik denk dat vlees eten prima is. Dieren onderling eten elkaar ook op. Zolang je er op een respectvolle manier ermee omgaat zie ik niet in waarom niet. Het is een onderdeel van het leven op aarde. Het gaat erom je natuurlijke behoeften te erkennen. Jezelf forceren vegetarisch te zijn heeft weinig zin en daarmee negeer je misschien wel je behoefte aan vlees. Alles met mate, de overconsumptie van vlees is geen goede ontwikkeling. Over het algemeen wordt er te veel geconsumeerd.

   Wat ik ook wel opvallend en grappig vindt is dat sommige mensen vegetarisch worden omdat ze het zielig voor het dier vinden. Ik begrijp de beweegredenen, en helemaal als het gaat om overconsumptie en het dier (mis)gebruiken als product. Maar planten zijn ook levende wezens, stenen zelfs. Hier staat men niet bij stil. Omdat het dier dichterbij de mensen staat als planten is het daarom minder zielig of beter om planten te eten??

   Voel goed aan waar je lichaam behoefte aan heeft en laat je vooral niet te veel leiden door idealen van anderen. Een orca voelt zich ook niet slecht als hij een zeehond nuttigt

   • Om een dier te eten moet je het eerst doden; ik heb dat in het verleden wel eens gedaan en dat voelt voor mij niet goed. Nu ben ik veganist en bedank de planten voor het feit dat zij hun leven voor mij hebben gegeven (ik besef dat dat niet uit vrije wil is..) ook bedank ik de dieren die om zijn omgekomen door het landbouwgif (dit doden van dieren gebeurd ook bij de normale biologische teelt..) Ook komen er dieren om door het gebruik van de zware landbouwmachines.. Helaas bevind ik mij, voor mijn gevoel, niet in een paradijselijke situatie; het kan naar mijn mening nog heel veel beter..

 8. Hoe zit het dan met al die dieren waar zo vreselijk mee om gegaan wordt? Zoals bv fok, dieren voor vertier en slacht?

  • Beste Erina ,
   Alles is energie en de handelingen die mensen doen om [voor geld ]
   het leven van een dier te nemen .
   Die zullen hun karma actie /reactie moeten onder gaan zij in dit leven of in een volgend leven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in