Hereniging met je Tweelingziel – alles begint in jeZelf 480 640
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Hereniging met je Tweelingziel

door Mary Dunlop.

“Iedere man heeft een vaststaand eeuwig beeld van vrouwen, niet het beeld van een bepaalde vrouw, maar een voor hem vaststaand vrouwelijk beeld. Dit is van oorsprong een onbewust beeld, een erfelijke factor welke gegraveerd is in het organische stelsel van de man…” – Carl Gustav Jung

Een van de meest waardevolle lessen die ik heb geleerd van mijn persoonlijke reis (mijn reis terug naar mijn ‘Zelf’) is het doorslaggevende belang van het leren kennen van de ‘tweeling in mij’ – onze aanvullende energie die vaak ‘tweelingziel’ wordt genoemd.

De tweelingziel kan de reden zijn dat we ons, zowel bewust als onbewust, aangetrokken voelen tot bepaalde mensen in ons leven. De tweelingziel is ons geheugen van dat eeuwige beeld.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Als we ons richten op meditatie, visualisatie, tekenen, schrijven, schilderen, liedjes schrijven, dichten etc., dan zijn we waarschijnlijk in staat om een helder beeld te schetsen van onze tweelingziel. Echter zullen we niet snel in onszelf zoeken naar de perfecte liefde, zelfs als we weten dat de plek in ons de plek is waar we juist moeten starten met zoeken.

“De ontmoeting met je tweelingziel is op de eerste plaats een psychisch proces, waarbij het hogere deel in jezelf het aanvullende deel aantrekt. Wanneer je eindelijk deze verbinding hebt bereikt, voel je hem of haar daar, aanwezig in jeZelf. Als je echt je eigen tweelingziel wil vinden, begin dan juist niet met bewust zoeken.

Concentreer je op het licht en de tweelingziel zal zich vanzelf aandienen, afgaand op het licht wat jij uitstraalt. Wellicht weet je niet waar jouw tweelingziel zich bevind, maar het weet wel waar jij bent. Ben tevreden met enkel wachten; het zal komen.

Alleen zij die hun tweelingziel hebben gevoeld kunnen het begrijpen. Altijd teleurgesteld zijn, altijd op zoek naar iemand, maar je kunt hem niet vinden! Je denkt: ‘dit is de ware!’. En dan, na een tijdje, realiseer je je dat het de ‘ware’ niet is. Dus, is het misschien iemand anders? En zo gaat het door, totdat je je realiseert dat je tweelingziel al die tijd in jou heeft gezeten. En vanaf dat punt vind je hem… Als je ware vervulling wil, zul je je eerst moeten verenigen met jezelf.” – O. M. Aivanhov

Onze relaties buiten onszelf zijn altijd indicatoren van ons innerlijk. Wat representeert een romantische relatie of diepe aantrekking tot iemand? Het representeert de innerlijke verhouding tussen onze mannelijke en vrouwelijke energieën. Als je weet welke van deze energieën jouw tegenhanger vormt, ben je een stap dichterbij het ontdekken van jouw tweelingziel. Het kan de mannelijke of vrouwelijke energie zijn. Geslacht maakt niet uit. Wat belangrijk is, is jou relatie tot die innerlijke energie.

Voorbeeld: een vrouw identificeert zich meer met haar innerlijke vrouwelijke energie. Hoe voelt ze zich dan tegenover de mannelijke energie? Omarmt ze het, verwerpt ze het of is ze ermee in strijd? Vooral in spiritueel verbonden relaties is het nooit de ‘buitenkant’ (in dit geval de vrouwelijke energie) die overheerst. Alles begint in je en de essentie van jouw ware tweelingziel (dat eeuwige beeld) kan altijd worden teruggevonden in je psyche.

Als een relatie die je met iemand hebt nergens op lijkt te slaan (je kunt jezelf afvragen waarom je je überhaupt aangetrokken voelt tot deze persoon) keer dan terug in jezelf – de tweelingziel in jou en je innerlijke wijsheid. Je zult je antwoorden daar vinden.

“De relatie van tweelingzielen is eeuwig. Het is niet iets wat je buiten jezelf moet zoeken. Het is iets waar je je op afstemt diep in jezelf. Het herkennen van de tweelingziel is een ‘innerlijk weten’. Jouw gevoelens naar de buitenwereld zullen je het antwoord niet geven.

Toch zullen je gevoelens soms verkeerd zitten. Gebruik dan jouw ‘innerlijk weten’ om te kijken wat er aan de hand is. Las een periode van alleen zijn in. Vast en bid. Vraag God om je het goede en het slechte in een relatie te laten zien. Maak geen beslissing totdat je zeker bent van jezelf!” – Rev. Neroli Duffy

VRAAG: Ik ben benieuwd: kan de tweelingziel buiten jeZelf bestaan (in een ander persoon) als het enkel een verborgen kant van jou is?

ANTWOORD: Het innerlijk trekt het uiterlijke aan.

De tweelingziel begint altijd van binnen. Het is niet iemand die je in de buitenwereld moet zoeken. Vind het in eerst in jeZelf – dat eeuwige beeld, dat verborgen deel van jou – en dan ben je in staat om diezelfde energie ook in een ander persoon te herkennen.

“Wanneer je iets wil voor jezelf wat je hoopt te krijgen van een specifiek persoon, dan noemen we dit de ‘Wet van Aantrekking’, maar met beperkingen. Als je beslist dat je een fijne relatie wilt en je je openstelt om alles te ontvangen wat het universum je kan geven, dan is dat de ‘Wet van Aantrekking’ en je zult op de juiste trilling/frequentie zitten hiervoor.

Omdat er een ander persoon bij betrokken is, welke ook zijn of haar eigen intenties heeft, kun je niet controleren of bepalen wat hij of zij moet doen. Je kunt het universum niet forceren om iemand een bepaald gevoel over jou te laten geven.
Dat betekent niet dat de ware niet in je leven kan komen. Het kan juist zo werken. Je kunt het universum niet vragen om jou een bepaald persoon te geven. Om het universum te vragen om iets te laten gebeuren, zou zoiets zijn als zwarte magie of ‘mind control’. Wat je moet doen is jezelf openstellen om een liefdevolle relatie te krijgen en jezelf voorbereiden deze relatie te ontvangen. Wat als het universum probeert om jou de perfecte levensgezel te sturen en jij blijft erop staan dat het slechts een bepaald persoon mag zijn?” – Erin Pavlina

Nogmaals, het gaat om bewustwording en begrip. Als we ons niet bewust zijn van ons ‘verworpen deel’, snappen we meestal niet waarom we ons aangetrokken voelen tot bepaalde personen, vooral als ze niet geschikt of beschikbaar blijken te zijn om te delen in een gezonde, liefdevolle relatie. Voorbeeld: als je jouw tweelingziel ervaart door pijn en het gevoel alsof je heen en weer wordt geslingerd als gevolg van jouw verborgen deel, waardoor je liefde niet op dezelfde manier beantwoord wordt, kan het zijn dat je in plaats van het aantrekken van jouw tweelingziel je onbewust het ‘verworpen deel’ van jeZelf terugziet in zo’n relatie.

Meestal is het zo, dat zodra we ons herkennen en verenigen met dat ‘verworpen deel’ van onsZelf, we bewust weten wie goed voor ons is. Dan begrijpen we de definitie van het type relatie die we willen in ons leven.

Wanneer iemand dat ‘verworpen deel’ vindt, vinden zij dat missende stukje van de puzzel en begint het aantrekken van de persoon waar ze oprecht verliefd op kunnen worden – en daarmee ook de persoon die oprecht verliefd wordt op hen. En ja, er is absoluut iemand zoals dat voor iedereen!

Vergeet nooit, ware liefde gaat nooit over het verlagen van jouw eigenwaarde. “Het gaat altijd om liefde, op de eerste plaats liefde voor jezelf, wat ons verteld dat we het verdienen om bij iemand te zijn die ons respecteert, eert en waardeert en volledig in staat is zich met de ander te verbinding door pure liefde. Is dit niet het geval, laat deze personen zelf werken aan het vinden van een balans in hun vrouwelijke en mannelijke kanten; iedereen heeft al genoeg werk om zichzelf te vinden en te begrijpen.
Als iemand in balans komt, zullen anderen in de omgeving als volgt handelen: 1) anders reageren; 2) het terug projecteren; 3) niet in staat zijn om zich aan de hogere frequentie/trilling aan te passen, waardoor de relatie over gaat om ruimte te maken voor een nieuwe, beter passende relatie.” – Ruthie Grant PH. D.

De tweelingziel gaat over het volledig afgestemd zijn op jeZelf – de heilige plek diep in jou en de goddelijke mannelijke en vrouwelijke energieën die in jou schuilen. Het gaat over het ontdekken van jouw kern – jou authentieke IK. Dat is wat het verschillend maakt van de relatie als zielsverwanten (soulmate) en het is ook waarom velen hun tweelingziel op andere manieren ontdekken (in dromen, meditatie, visualisatie etc.). Sommigen geloven daarom ook dat een fysieke ontmoeting met hun tweelingziel niet altijd nodig of belangrijk is.

Degene met wie we samenwerken om te evolueren en groeien binnen de context van onsZelf, is de representatie van de ware tweelingziel. Dit kan, in sommige gevallen, een ander deel buiten onsZelf zijn (een persoon) of een goddelijk deel waarmee we via de Bron en door ons eigen beeld contact mee maken via meditatie, reizen, droomwerk, verbeeldingstechnieken en -gesprekken.
“De goddelijke Geliefde is geest zonder lichaam; de spirituele geliefde (bedoeld: de mystieke geliefde) bezit zowel geest als lichaam.” – Henry Corbin

Of je jouw geliefde vind in jouw innerlijke belevingswereld of juist in de buitenwereld, wat we bedoelen met ‘de tweelingziel hereniging’ zal altijd binnen in jeZelf plaatsvinden. Nogmaals, het is een innerlijke gebeurtenis. Je begint je eigen eenheid te ervaren. Langzaam kom je tot een bepaalde staat van zelfacceptatie. Pijnlijke herinneringen uit het verleden verwelkom je met vrede. Oude wonden helen. Je ziel zal zich vrij gaan voelen. En jij zult jouw tweelingziel meer en meer gaan voelen, zodra je arriveert op jouw innerlijke plek van liefde en vreugde.
De tweelingziel frequentie/trilling bied jou wat je nodig hebt om volledig jeZelf te zijn, zodat je meer kunt invoelen op anderen en meer liefde kunt ervaren (en delen). De reis ernaartoe is slechts een pad. De eindbestemming is harmonie en eenheid.

Soms kunnen mensen een krachtige fysieke aantrekkingskracht (waarschijnlijk een projectie van het andere deel van de tweelingziel) verkeerd aanzien voor ware liefde of ze raken steeds meer geobsedeerd door het idee liefde te moeten hebben, het beeld van liefde of het beeld dat zij zelf gecreëerd hebben van de persoon naar wie zij zich aangetrokken voelen. Als je jezelf niet goed kent en je ziet of ontmoet iemand die krachtige gevoelens bij je oproept, is de kans aanwezig dat je deze gevoelens aanziet voor de tweelingziel liefde. Echter is dit het niet. Dit gevoel zal zijn eigen weg gaan, omdat het niet beantwoord wordt of het alchemistische proces wordt opnieuw opgestart met een ander persoon, nadat de projectie uitgewerkt begint te raken. Om jouw ware tweelingziel te (her)kennen, moet je het ‘verworpen deel’ leren kennen – je moet jeZelf leren kennen.

Tweelingziel connecties vereisen een open hart. Een open hart betekent ook een open geest en dat betekent dat je geen verwachtingen moet hebben met betrekking tot een mogelijke uitkomst. Anders gezegd, de stadia van de tweelingziel waarover je leest op internet zullen je wellicht niet verder helpen, tenzij je ze figuurlijk opvat op de manier waarop ze oorspronkelijk bedoeld waren. Kijk maar naar het mythologische verhaal over Psyche en Eros, hun karakters zijn gecreëerd om de relatie tussen de Ziel en Liefde te symboliseren. Erkenning, beproeving, nood, dynamiek, overgave, uitstraling en harmonie, stadia van de weg naar de tweelingziel, allemaal INNERLIJKE gebeurtenissen.

Elke spirituele reis vereist tot op zekere hoogte een bepaalde mate van inzicht in de informatie die men leest. Toen ik mij bewust op dit pad begaf, vond ik verhalen over tweelingzielen waarvan bij mij de alarmbellen begonnen te rinkelen. Er werd geschreven dat het ontmoeten of vinden van de tweelingziel exclusief is – goddelijke liefde zou slechts voor een enkeling weggelegd zijn. Natuurlijk is dit niet waar, zoals velen van ons weten. Ieder heeft een gelijke kans om zijn of haar tweelingziel te ontmoeten. Als we bijvoorbeeld onze ogen sluiten en onze kwetsbaarheid voelen, onze sensuele energie, onze ziel – onze ware IK – dan kunnen we zeker de kostbare en onmiskenbare energie van onze tweelingziel voelen. Dit is slechts een enkel voorbeeld waarom het zo belangrijk is om je eigen intuïtie te volgen en zelf een oordeel te vormen over informatie die je leest of advies dat je ontvangt.

“Geloof niets, slechts omdat je het hebt gehoord. Geloof niets, slechts omdat het gefluisterd of gezegd wordt door velen. Geloof niets, slechts omdat het door leraren wordt uitgedragen.

Als je hebt geobserveerd en geanalyseerd en je bevindingen zijn positief – het lijkt redelijk en in het belang van een ieder – accepteer het en leef ernaar.” – Woorden van wijsheid van Buddha

Er zijn veel geloven en onderwijs wat betreft het thema tweelingzielen. Sommige mensen vinden hun tweelingziel(energie) in geest en/of plaatsen het in verband met hun innerlijke geliefde (het ‘verworpen deel’). Anderen brengen het in verband met hun fysieke partner. Voor sommigen zijn vorige levens in deze ook belangrijk, terwijl voor de meesten (waaronder ik) het vooral om het Nu draait. Het is belangrijk te weten dat niets vaststaat. Het kan goed zijn dat je je reis begint met een bepaalde overtuiging of geloof, waarna je na een aantal omwegen en gebeurtenissen tot inzicht komt dat er meer is, of wellicht iets anders. Dat is de schoonheid, de mystiek, het spirituele van de reis naar je tweelingziel. Het is aan jou om het te ontdekken (door je eigen hart en geest). En het is altijd voor jou te bezitten.

 • Mary Dunlop ©

21 REACTIES

 1. Jaren voor ik over tweelingzielen las, gaf ik iemand een hand en werd ik overspoeld door een golf van blijdschap en 'daar ben je'. De korte periode dat we in woorden zakelijk contact hadden en met ogen elkaar op een ander niveau raakten, heb ik ervaren als de spiegeltijd die ik nodig had om het gevoel van heelheid en te ervaren. Voor mij was het heel duidelijk dat ik dat ontbrekende deel zelf moest ontwikkelen en de wens om samen te zijn of blijven was er maar heel even. Ons pad was kort en intens, zonder woorden of relatie. Toen we geen contact meer hadden heb ik alle stadia van rouw doorleefd. Ineens was het helder welke keuzes ik moest maken. Ook heel pijnlijke voor mijzelf en anderen en toch is het goed. Ik ben nog niet in hetzelfde stadium van volledige acceptatie van mijzelf maar ben een goed eind op weg.

 2. Dit artikel vind ik de beste uitleg over het begrip tweelingzielen omvatten, van alles wat ik er de afgelopen twee jaar over heb gelezen. De focus ligt mijns inziens terecht helemaal op jezelf en op je eigen levenspad, in plaats van op de ander persoon die men tweelingziel noemt.

 3. Dorien, ik krijg bij jouw verhaal een heel ander gevoel. Je schrijft dat je in je pubertijd jouw man creëerde. Het universum luistert naar je wensen. Je schrijft ook: onmogelijk!!! Het blijkt zo, begrijp ik uit je verhaal. Je creëerde dit zelf, vanuit een wens.

  Als ik terug kom op de dromen die ik had vanaf mijn 5e jaar, (waar ik niets van begreep) en steeds exact hetzelfde droomde tot mijn 35e, bedoelde ik ermee: het waren ingevingen vanuit het universum. Alles, alles is ervan uitgekomen……ik zit nu in het allerlaatste stukje van die droom.
  Ik heb dit meegekregen in mijn leven, om mijn leven aan te kunnen, want het was niet makkelijk.
  Het lijkt misschien op een wensdroom, maar het was realistisch.
  Ik heb meer voorspellende dromen gehad betreffende mijn levensloop. Het is allemaal zo gegaan.

  Als je wilt creëeren, dan doe dat op een realistische manier. Wie weet……
  Lieve groetjes
  Yvonne

 4. Tien jaar geleden heb ik mijn zielemaatje (of tweelingziel) ontmoet. Hij is letterlijk mijn andere helft en ik de zijne. We zeggen exact hetzelfde op hetzelfde moment, we zitten in dezelfde houding zonder het van elkaar te weten, we worden wakker in dezelfde houding, als we niet bij elkaar slapen worden we op dezelfde tijd wakker, als we tegen elkaar aanliggen liggen we binnen 2 seconden te zweten als een gek alsof onze lichamen proberen samen te smelten tot 1, ik voel zijn pijn hij voelt de mijne enz enz. Zelfs in ons leven voordat we elkaar leerden kennen lopen bepaalde gebeurtenissen synchroon ondanks dat hij 7 jaar ouder is (b.v. allebei 2 x gescheiden in hetzelfde jaar). Het voelde en voelt nog steeds als thuiskomen, alsof we elkaar altijd hebben gekend. Het leven is heel fijn als je in je relatie 100% jezelf kunt zijn, het enige wat lastig is als we allebei in een negatieve bui zijn ook dan reageren we allebei hetzelfde en dat is niet altijd makkelijk, gelukkig hebben we maar zelden een negatieve bui.
  Nu lees ik vaker over soulmates, tweelingzielen , zielscontact enz. maar nog nooit ben ik iets/iemand tegen gekomen die hetzelfde heeft/hebben wat wij samen hebben. Meestal lees ik over hoe moeilijk het is, confrontaties ed maar die ervaring heb ik dus totaal niet.
  Ook als ik een test doe is de uitslag soulmates maar zelf heb ik het idee dat het veel dieper gaat dan dat.
  Is er iemand die dit herkent?

  • Martha, ik herken wel een dergelijke relatie. Hij was mijn soulmate. We waren in vele opzichten hetzelfde, voelden elkaar feilloos aan, begrepen elkaar. eigenlijk waren er geen woorden nodig. die waren er dan ook niet van hem uit en dat brak mij op. Ik heb daarom de relatie beëindigt.
   Je tweelingziel is iemand die de andere helft van jou is en jij de andere helft van hem.
   Je hebt elf levens met elkaar geleefd voordat je werkelijk de ultieme liefde kunt ervaren met elkaar.
   Als je dan niet "klaar" bent voor elkaar, wat betrekking heeft op je ontwikkeling, gaat zo'n relatie erg moeilijk. Ondanks de grote aantrekkingskracht die er is.
   Vandaar die moeilijke relatie. Dit heb ik ook meegemaakt. Nu is het 10 jaar verder en voel dat hij op zoek is naar me en zal we elkaar weer gaan ontmoeten. In die 10 jaar kan ik alleen voor mezelf spreken natuurlijk, ben ik ontzettend gegroeid en heb mij verder ontwikkelt. Ja, ik heb veel geleerd om nu met hem verder te kunnen gaan,

  • Ca 6 maanden geleden zijn mijn tweelingziel en ik met elkaar in contact (gebracht)
   Zijn naam kende ik voordien niet, maar vrijwel vanaf het begin ervoer ik, totaal onverwacht,
   een heel sterk zielscontact. (we hadden de eerste tijd alleen emailcontact)
   Omdat ik al langer dacht dat iemand anders mijn tweelingziel was, kwam bij hem in eerste instantie het woord tweelingziel helemaal niet bij me op.
   Wat er aan bijzondere, overrompelende en verbazende dingen gebeurde die ik nooit met een ander voordien had meegemaakt, werd een rollercoaster.
   Wat is dit, wat betekent het?

   Het begrip tweelingziel was me al vrij lang bekend.
   Meerdere mannen waren me door derden toegedicht als tweelingziel. Het bleek niet te kloppen.
   Vervolgens dacht ik langere tijd aan een bepaalde man als mijn tweelingziel.
   Ook hij is door de feiten achterhaald. Hij was hooguit een soulmate: je kunt meerdere soulmates hebben.
   Een tweelingziel is uniek en heeft met jou een specifieke missie te vervullen.
   Stevige botsingen, zoals wij nu meemaken met elkaar, ‘horen er ook bij’:
   ze kunnen te maken hebben met wat we elkaar hebben aangedaan in een vorig leven.
   Het spirituele ‘brandende braambosvuur’ uit de bijbel/het violette vuur kan dat karma helpen omzetten.
   Dit vuur neemt wat slecht is weg en laat het goede ongemoeid.

   Sarah Ferguson vertelde enkele maanden geleden in het BBC-nieuws dat haar dochter Eugenie en haar echtgenoot tweelingzielen zijn: ‘my daughter and her husband are twinflames’
   Verbazingwekkend en mooi.

 5. Je tweelingziel kun je niet zoeken, onmogelijk. Het ego heeft niks te vertellen in dit verhaal. Als het in dit leven de bedoeling is om je tweelingziel te leren kennen, komt hij/zij vanzelf op je pad. De Goddelijke timing bepaald. En als het zover is, dan zal je het weten…de herkenning op zielenniveau! En beng, beng, vanaf het begin onvoorwaardelijke liefde. Dan begint het harde werken aan jezelf, afpellen tot de kern, lessen leren en groeien. Weer terug naar je ware zelf, trouw zijn aan jezelf. Je tweelingziel kan je spiegelen als geen ander, hij/zij laat bewust of onbewust je blinde vlekken, schaduwkanten en angsten zien. Je gevoeligste snaren worden aangeraakt, vaak nog (zeer) oude stukken uit vorige levens. Meestal wel herkenbaar in de rode draden die door je leven lopen, waar aan gewerkt mag worden. Het ego vindt dit doodeng en wil hier het liefst voor weg lopen. Maar, het zal steeds weer op je pad komen, net zolang tot je hier wel mee aan de slag gaat.

  Het gaat in eerste instantie om je eigen innerlijk Heilig Huwelijk.

  "Hoe meer ik in jou mezelf herken, hoe meer ik mijzelf wordt".

  TIP voor de tweelingzielen die elkaar al hebben ontmoet: In dit proces (vaak jaren) is het vaak zwaar en eenzaam, niemand die je begrijpt. Heel veel weten jullie al, zonder het te kunnen weten. Toch is het wel heel prettig om dit proces te kunnen delen met andere tweelingzielen, die met soortgelijke ervaringen iets verder zijn in dit proces. Zoek het niet bij de zogenaamde tweelingenzielen experts, die zelf hun tweelingziel (nog) niet zijn tegen gekomen. Zij kunnen niet weten wat het is. Zij brengen je eerder van je Pad af, als dat ze je kunnen helpen.

 6. Naar aanleiding van de zin "Je kunt het universum niet vragen om jou een bepaald persoon te geven", wil ik graag reageren. Ik heb een aantal slechte relaties gehad en toen besloot ik om niet zelf meer bewust op zoek te gaan. Ik heb God / het universum gevraagd om de man die bij mij past in mijn leven te brengen. Door ervoor open te staan en verder geen verwachtingen te hebben van hoe diegene eruit moet zien of welke eigenschappen hij moet hebben, is mijn tweelingziel in mijn leven gekomen. Het eerste wat hij zei tijdens onze ontmoeting was: "God heeft ervoor gezorgd dat wij elkaar hebben ontmoet". Zoiets wonderlijks heb ik nooit eerder in mijn leven gehoord/ervaren. Dit was voor mij het teken dat wij voor elkaar bestemd zijn. Ondanks vele tegenslagen en ook een tijdje uit elkaar te zijn geweest, is onze liefde heel sterk gebleven. We zijn inmiddels ruim 5 jaar bij elkaar en zielsgelukkig met elkaar. Wat volgens mij heel belangrijk is, is dat je je eigen wensen en verwachtingen compleet loslaat en ervoor open staat en erop vertrouwt dat God / het universum alles in orde zal maken.

  • Juist vandaag kreeg ik de zelfde woorden te horen na 5 jaar eerst verscheen hij in mijn dromen toen ineens kwam hij met een bos bloemen aan de deur na een telefoongesprek om reiki te komen halen we hebben een aan uit relatie ,maar ik hoop na deze woorden van hem gehoord te hebben er voor te mogen gaan….

   • Intussen heb ik al deze lessen door me heen gekregen hem weer na 5 jaar ontmoet opnieuw met bloemen ,het was weer spannend en vreemd en mooi en moeilijk er is automatisch schriftelijk contact ik voelsteun als ik het nodig heb ,en ja ook droom ik vreemde dromen ,het is en blijft heel bijzonder……ik ben blij met deze uitleg…..

 7. Mary, je munt uit in glasheldere verwoording van wat de ogenschijnlijk buitenwaarts gerichte psychodynamiek van 'Tweelingzielen' die mekaar ontmoeten voorstelt. Je ontkracht de mythe en de marketing (money money, it's so funny) van de queeste naar de Tweelingziel buiten je om, waaraan zovele hulpexperts geld (willen) verdienen. En je bekrachtigt de mystiek van de ziel zelf, in het leven dat te leven is. Het is voor mij het beste artikel ooit gelezen over 'Tweelingzielen': het zet de Tweelingzielexperts (romanciers, 'spirituele' counselers, egotrippers en de droomverkopers) voor aap in hun ego-drang naar 'exclusiviteit'. Buig voor jou, in diep respect voor je integerheid waarmee je dit naar buiten brengt.

 8. ik heb hem ook heel lang in mijn dromen ontmoet. Hij was er altjd. Ik heb vele relaties gehad waar ik idd gevoel had is dit het nou. ik groeide er altijd uit. En in 1x keer was hij er, zo in mijn leven. Het gaat heel goed, we hebben allebei een flinke reis gehad voordat we bij elkaar konden komen. Het is ook heel belangrijk om in de spiegel te durven kijken, elke moment als je de ander ziet zie jejezelf. het is onvooraardelijke liefde!!!!!!!!!!!!!

  • Heel mooi. Inderdaad de confrontatie met rlkaar: spiegelen.
   Ik hoop hem gauw te ontmoeten. Krijg steeds meer signalen hierover.

 9. Prachtig artikel!!!!
  Voor mij zeer herkenbaar
  Als jong meisje (5-6 jaar), had ik dromen over "mijn prins op het witte paard".
  Natuurlijk kon ik ze niet interpreteren, maar voelde voor mij wél dat Hij in mijn leven zou komen.
  Deze dromen herhaalde zich totdat ik 35 jaar was.
  Ik ontmoette hem…….
  Dat is 20 jaar geleden. 10 jaar geleden hebben we elkaar voor het laatst gezien.
  Er waren moeilijke, pijnlijke periodes.
  En nu……..na een lange tijd van ont-wikkelen en groeien……..er is energetisch en telepathisch contact. We groeien naar
  elkaar toe.
  Ik laat los…..vind mijzelf…..het proces wat beschreven staat in het artikel.
  Heel mooi, maar niet makkelijk.
  <3

  • mooi om te lezen het lijkt mijn verhaal. ik had alleen als ppuber een soort van onmogelijke droomman gecreerd omdat ik dat in een film gezien had. ik dacht goh dat kan ik ook. hij moet zo en zo eruit zien enze. (precies weet ik het niet meer zo lang gelden) maar ik weet wel dat ik zei: ik mag er zijn bij hem hij vindt mij mooi en ik hoef niet te veranderen hij heeft onverwaardelijk lief. ik heb hem dus gezien hij mij nog niet. kort na de öntmoeting" kreeg ik (bleek later) een uittreding (ik stond onder de douche?! ) waarin wij elkaar hand schudden bij wijze van groet en ik zag duidelijk allerlei kleuren om ons heen heel mooi. direct kreeg ik allerlei gebeurtenissen te zien die min of meer gelijk liepen in ons leven. Ik vindt het an de ene kant prachtig hij laat mij groeien en inderdaad hij laat mij mijzelf zijn. maar aan de andere kant ook frustrerend omdat wij elkaar nog nooit echt ontmoet hebben (n dit misschien nooit zullen doen hoop ik wel) want hij is beroemd. ik heb het zooooo ontzettend lang ontkent en gezegd dat ik het niet wil en dat het niet kan want hij is beroemd enzo heb zelfs een keer gezegd het kan toch niet ga weg. maar dat lukt dus niet hij blijft in mijn hoofd zitten. maar ik zie allerlei signalen. ik voel hem vaak. en soms lijkt het of ik zijn emoties kan voelen. maar omdat ik het niet na kan vragen ga ik zoooo twijfelen. en er is inderdaad niemand die je begrijpt. waardoor je met je twijfel nog meer alleen komt te staan. het zou leuk zijn als ik met iemand kan raten die min of meer hetzelfde heeft als ik. al is het maar om af n toe de twijfel te laten weg nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in