gids

Orin en DaBen

“Het Herkennen van Gidsen van een Hoog Niveau”

Juli 2013 / Sanaya Roman

Orin-daBen Er zijn zoveel plaatsen waar gidsen vandaan komen dat zij toeschijnen oneindig te zijn. Je zou het bruikbaar kunnen vinden om gidsen te classificeren in diegenen die op de Aarde geïncarneerd geweest zijn en op z’n minst één aards leven geleefd hebben; en diegenen die geen aards leven geleefd hebben en vanuit dimensies buiten de galaxies en sterren komen, zoals de vierde dimensie; De Meesters, beschermengelen en entiteiten vanuit andere galaxies en planeten. Er zijn andere gidsen die niet passen in deze categorieën. Ik, Orin, heb zeer lang geleden in jullie jaren een aards leven geleefd, zodat ik beter het fysieke bestaan zou kunnen begrijpen. Sinds die tijd ben ik allang geëvolueerd in/naar zuiver licht en geest, geen fysiek lichaam hebbende. DaBen is ook een wezen van licht.

Vele hoog niveau gidsen zijn bijna zuivere energie, zich ontwikkeld hebbende in/naar de geest en hebben een sprankeling van licht aangenomen. Sommigen zouden “wezens van licht” genoemd kunnen worden omdat zij in het spectrum van licht werken en de taal van het licht gebruiken, gedachte impulsen rechtstreeks uitzendend in/naar de zielen van diegenen die hun toestemming gegeven hebben en met wie zij werken. Wij, Orin en DaBen, zijn wezens van licht. Wij zijn in staat de vierde dimensie alsook de vijfde en hogere dimensies te navigeren. Wij werken vanuit de werelden van de zuivere geest; werelden van schoonheid en liefde. Onze ondersteuning is beschikbaar wanneer je een beroep op ons of op jouw gids doet. Wij kunnen alleen ondersteunen als je daarom verzoekt; wij kunnen geen energie naar jou uitsturen of ook maar iets doen waar je niet om vraagt of wat je niet wilt.
Jouw gids kiest jou uit om mee te werken vanwege een overeenstemming van doelstellingen en nut.

gidsenNiet alle entiteiten vanuit de hogere rijken kiezen om gids te zijn, net zoals jullie niet allemaal kiezen om kanalen te zijn. Het werk in de andere gebieden van werkelijkheid is net zo gevarieerd als jullie werk op de Aarde kan zijn. Gidsen zijn wezens die hoogst bekwaam zijn met het uitzenden van energie vanuit hun dimensie in/naar die van jullie. Het neemt een enorme hoeveelheid aan energie vanuit ons gebied om een weg te banen naar jullie gebied, en het wordt het meest gedaan uit zuivere liefde voor de mensheid en een toewijding om hogere idealen uit te zenden. Als jullie de hogere rijken bereiken, is onzelfzuchtige dienstverlening aan anderen een pad van snelle evolutie. Wij kiezen jullie vanwege een uitlijning van doelstellingen en omdat wij van jullie houden.

Zelfs op de hoogste niveaus, hebben gidsen verschillende talenten en gebieden van expertise, net zoals jullie dat hebben. Sommigen kunnen zeer goed zijn met het geven van concreet advies, het oplossen van problemen, en jou met jouw alledaagse leven helpen. Sommigen kunnen goed zijn met het geven van inspirerende, informatieve gesprekken of het doorgeven van spirituele waarheden. Als je een vraag stelt over een onderwerp dat buiten hun specialiteit is, zullen zij de informatie vinden en het naar jou toebrengen. Bijvoorbeeld, een gids kan tamelijk vlot zijn met het channelen van spirituele informatie, maar het is mogelijk dat hij geen informatie heeft over wetenschappelijke kwesties. Als je voor iets wetenschappelijke informatie nodig bent, en het is voor jou belangrijk om het te hebben, zal jouw gids het bij jou krijgen – misschien door een boek of een persoon met de kennis op jouw weg te sturen – of het zal van een andere gids komen.

gidsen ontvangenDenk niet dat wanneer je eenmaal channelt dat je in staat moet zijn om alles te doen. Gidsen kiezen jou uit omdat jij het meest uitgelijnd bent met wat zij naar de Aarde willen brengen. Dus zeer waarschijnlijk, wat je hebt willen doen of al aan het doen bent met jouw leven zal doorgaan ontwikkeld te worden met de hulp van jouw gids. Laat het oké zijn als er gebieden zijn buiten het rijk van jouw kennis of dat van jouw gids.

herkennen van gidsen van een hoog niveau

Mensen vragen ons vaak, “Hoe kan je weten of de gids die je aantrekt een hoog-niveau gids is?” Wij denken dat jullie allemaal het vermogen hebben om een gids te herkennen die niet hoog is. Wanneer je mensen ontmoet, heb je een onmiddellijk gevoel van hoe wijs of liefdevol zij zijn. Je weet het of jij je goed en gelukkig in hun buurt voelt of ondergewaardeerd of ongelukkig. Gebruik met een gids dezelfde faculteit van oordeel als welke je met mensen gebruikt. Je bezit het vermogen om wijsheid te herkennen. Waarheid voelt aan alsof je het al kent.

Hoge gidsen komen om jouw pad te verlichten. Hun enige wens is voor jouw hogere goed. Zij zijn daar om jou te helpen met het herinneren van dergelijke dingen zoals wie je bent, het loslaten van angst, en te leren om van jezelf en anderen te houden. Zij komen om jouw vreugde uit te breiden en om jou te ondersteunen met jouw persoonlijke groei en jouw werk hier op Aarde.
Hoog niveau gidsen maken jou noch angstig noch vergroten zij jouw ego. Ze vleien niet, hoewel zij jouw vooruitgang zullen toejuichen. Zij creëren een gevoel van uitgebreid besef en een grotere innerlijke visie. Zij moedigen je aan om jouw eigen wijsheid en onderscheidingsvermogen te gebruiken in plaats van blindelings alles dat jou verteld wordt op te volgen. Zij vertellen jou nooit dat je iets ‘moet doen’ noch zullen zij proberen om een rechtstreekse uitkomst in jouw persoonlijke leven te bepalen. Zij ondersteunen en moedigen je aan om jouw innerlijke krachten en diepere wijsheid te ontwikkelen en te gebruiken. Zij zullen jou aanmoedigen om niet jouw macht aan hen weg te geven.
Hoog niveau gidsen zijn bescheiden, en erkennen dat hun waarheid niet de enige waarheid is. Zij kunnen sterke suggesties maken en ondersteunen jou bij het maken van jouw eigen beslissingen. Hoog niveau gidsen kunnen iets aanwijzen dat niet in jouw leven werkt, maar zij zullen dat op een dusdanige manier doen dat jij je bekrachtigd en sterk voelt.

a_beautiful_mind Hoog niveau gidsen voorspellen zelden toekomstige gebeurtenissen. Als zij dat doen, is het alleen omdat de informatie bruikbaar is voor jouw groei of voor de mensheid. Als de informatie die je van de gids van iemand anders ontvangt jou inperkt of jou je slecht over jezelf laat voelen, of op de één of andere manier angstig, hoef je er niet voor te kiezen om het jouw werkelijkheid te maken. Als je bij een lezing vandaan komt en je voelt je angstig over jouw leven, dan ben je niet bij een hoog niveau gids geweest, want zij laten jou achter terwijl jij je opgetild en ondersteund voelt aangaande wie jij bent. Zij helpen jou op nieuwe en uitgebreide manieren jezelf te zien. Wees je er nochtans van bewust, dat je een verheffende boodschap naar een boodschap om kunt keren van minder vreugde als je ervoor kiest om het te horen (op te vatten) als negatief in plaats van positief.
Hoog niveau gidsen hebben jouw hogere doel als hun belangrijkste zorg.

Hoog niveau gidsen drukken zichzelf met precisie uit, en zeggen veel met een paar woorden. Zij onderwijzen tolerantie en moedigen vergiffenis aan. Hun advies is praktisch, vaak eenvoudig, bescheiden, nooit opschepperig, en volgt een goed gevoel. Welke stappen dan ook die zij adviseren zijn bruikbaar en brengen een groter goed naar een persoon diens leven. Hoog niveau gidsen spreken alleen goed over mensen, want hun volledige aard is gevuld met liefde en goedheid.
Als je erom vraagt, zullen zij jou jouw lessen laten zien, tegen jou spreken aangaande waarvoor je hier bent om te leren, nochtans staan zij jou toe om met een situatie door te gaan als je dat verkiest. Zij zijn zorgvuldig om niet jouw lessen weg te nemen. Als jij een richting opgaat naar iets dat jou een waardevolle maar moeilijke les zal leren, kunnen zij jou meer vreugdevolle manieren laten zien om hetzelfde te leren. Nochtans, als jij erop staat om jouw oorspronkelijke weg te volgen zullen zij jou niet tegenhouden. Het is aan jou om vreugde te kiezen, maar als je het beste via pijn en worsteling leert zullen hoge gidsen deze lessen niet van jou wegnemen.

Entiteiten Herkennen die Minder Ontwikkeld zijn

gidsen hart-lichtEr is soms verwarring over het wel of niet volgen van het advies van een specifieke gids. Het is aan jou om jouw eigen bekwaamheid te gebruiken om wijsheid te onderscheiden en te her/erkennen. Wanneer je advies van jouw gids ontvangt of van iemand anders z’n gids, vraag jezelf, “Is het voor mij geschikt om deze informatie te volgen? Beperkt de informatie mij of verruimt deze mij? Is het accuraat? Heeft het praktische waarde voor mij, en is het onmiddellijk bruikbaar? Voelt het aan als mijn innerlijke waarheid?”
Gebruik jouw gezonde verstand om te beslissen om de informatie wel of niet te gebruiken; accepteer informatie over jouw leven niet blindelings. Hoog niveau begeleiding zal jou ondersteunen bij het hebben van een groter vertrouwen in jouw eigen waarheid. Gechanneld advies is bedoeld alleen opgevolgd te worden als het voor jou als waar aanvoelt, niet omdat het gechanneld is. Doe alleen die dingen die vreugdevol of juist voor jou aanvoelen.
Accepteer alleen die boodschappen die tot in het diepste deel van jouw wezen als zijnde waar aanvoelen.
Hoe herken je entiteiten die minder ontwikkeld zijn? Sommigen van hen houden ervan om voorspellingen te geven van een rampzalige aard over jouw leven, en genieten van de verhoogde emoties zoals angst die zij in mensen in beroering kunnen brengen. Hun boodschappen kunnen het ego van de mensen ten onrechte opbouwen door hen te vertellen dat zij rijk of beroemd zullen worden wanneer dat duidelijk hun pad niet is. Sommigen zullen jullie/jou vertellen dat hun pad het enige pad is, en willen dat jij jouw innerlijke autoriteit aan hen overgeeft. Je zult het weten als je verbonden bent met een lagere gids. Je kunt je angstig voelen, machteloos, depressief, of bezorgd zijn over jouw leven nadat zij jou advies gegeven hebben.
Minder ontwikkelde entiteiten zouden jou aan kunnen willen zetten om actie te ondernemen waarvan je weet dat het niet hoogstaand en liefdevol is. Sommigen zullen eenvoudig jouw tijd verspillen en jou onjuiste of inconsequente informatie geven. Meteen vanaf het begin zal een hoog niveau gids jou begeleidend helpen om jou je meer heel en volledig te laten voelen, zal jou ondersteunen op jouw spirituele pad, en zal het beste in jou naar buiten brengen. Herinner je dat jij “koning” bent in deze werkelijkheid, en dat jij kunt kiezen om wat voor werkelijkheid dan ook te creëren die je wilt.

Sanaya Roman
http://www.orindaben.com

Vertaling: Cobie de Haan –http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

9 REACTIES

 1. Heel erg mooi 🙂

  Ik ervaar het ook zo. Je kunt voelen wanneer je onder begeleiding bent van een hoge gids, de energie is stroomt heel erg mooi en zuiverheid is in alles aanwezig.
  Het is heel erg mooi hoe dit werkt en ben daar dankbaar voor om mee te mogen werken 🙂

  Liefs Anne

 2. Nog even een aanvulling van mijn vorig schrijven:

  Diverse boeken heb ik lang geleden gelezen van Sanaya Roman.
  Direkt kreeg ik de energie te voelen van Orin en zijn uitleg en begeleiding wat betreft het boek. Zo warm en liefdevol.
  Geweldig.
  Ik spreek alleen met Hoge gidsen en spreek ze aan zoals ik met mensen praat, zo makkelijk en direkt krijg ik een antwoord.
  er zijn zoveel mensen die niets weten van deze dimensies en geen contact hebben met Hen. Het lijkt me een eenzaam bestaan.
  Ik hoop dat dit artikel van Sanaya, voor velen een opening kan geven.
  men is nl. NOOIT alleen.
  Yvonne

  • @Yvonne, dag Yvonne. Ben erg onder de indruk van jouw adviezen en antwoorden en ik wil je graag bereiken voor een aantal vragen.
   Graag hoor ik van je,
   Glenn

   • Dag Glen, ik lees dit artikel weer opnieuw (nu na bijna een jaar) en zie jouw reactie staan. Sorry dat ik hier niet op heb gereageerd, ik had nl. de vinkjes hieronder niet aangeklikt.
    Het is niet netjes van me. Maar je mag alsnog als je daar behoefte aan hebt, contact met me opnemen.
    Ik sta op facebook met een pagina dat 'Auromatisch Schrift' heet. Misschien handig?
    Yvonne

 3. Ook ik werk al zo’n 20 jaren met mijn gids. Hij is een zeer Hoge Gids en begeleidt mij precies zoals in dit artikel is beschreven.
  Ook de berichten die ik doorkrijg voor andere mensen (ik werk o.a. ook medamiek), zijn altijd zeer liefdevol en naar hun proces toe gericht. Ondanks hun vraag naar de toekomst gericht. Want een eigen proces leidt nu eenmaal naar een eigen gecreëerde toekomst.
  Mooi is dit. En zo ontzettend liefdevol.
  Ik voel zoveel dankbaarheid naar mijn Gids toe (zijn naam vernoem ik hier niet), ik kan dat niet in woorden uitdrukken. Maar aan de energie van mijn Gids voel ik zijn begrip.
  Natuurlijk heb ik ook andere gidsen op mijn pad gekregen, ieder zijn of haar eigen specialiteit en daarbij ook gidsen van een lager niveau (als een soort test). Deze is direkt dwingend, waar een ‘moeten’ in verweven is. Dit voelt heel akelig, bijna beangstigend. Toch kunnen ‘gidsen’ van een lager niveau zich voordoen als je eigen Gids. Zij zijn zo bedreven in het imiteren en dit kan een grote valkuil zijn.
  Zij komen door wanneer men een antwoord wil afdwingen en wanneer er steeds maar doorgevraagd wordt. De antwoorden komen dan heel anders en op vreemde wijze verwoord, door. Een gids van een Hoger Niveau spreekt……en daarbij is het bericht of antwoord gegeven. Eventuele vragen voor verduidelijking worden ook liefdevol beantwoord.
  En zo leer je het verschil tussen gidsen van een Hoger en lager Niveau.
  Yvonne

 4. Ik heb zelf ervaring gehad met beide soort van gidsen en het is zo juist wat er geschreven staat. Het is belangrijk om onderscheid te maken. Voor mij was het een duidelijk leerproces. Door de negatieve ervaring ben ik wel door mijn angst gegaan. Ik heb nu een zeer goede lieve gids op mijn pad gekregen waar ik heel dankbaar voor ben en ik zie zeer duidelijk het verschil. Dank je wel voor de tekst en dank aan al die lieve lichtwezens die ons helpen en ons omringen met liefde. Ik ben dankbaar voor jullie hulp.
  Dominique

  • Dag Dominique,
   Ik ben blij dit te mogen lezen van U.
   Ik merk hieruit op dat ik nog niet op het niveau sta van u, maar dat er hoop is om alles nog beter te kunnen gaan duiden.
   Men zegt mij dikwijls dat ik een lichtwezen ben, maar ik ben zelf nog niet ‘rijp’ om dat te kunnen bevatten.
   De wereldse dingen is 1, maar het Hogere geeft de nodige houvast, alleen moet men het willen zien. Mvg, Scholastica

   • Dag Scholastica,
    Ik sta niet op een hoger niveau hoor. Iedereen leert zijn lessen op het juiste moment. Op het begin en nu nog is het vaak dat ik iets niet kan vatten maar ik heb gemerkt dat het is zoals een puzzel waarvan de puzzelstukjes langzaam in elkaar vallen. Ik weet dat ik het later op een bepaald moment zal begrijpen waarschijnlijk als ik er klaar voor ben.
    Wat een moeilijke les voor mij persoonlijk was was om geduldig te zijn en niet buiten mezelf te gaan zoeken naar antwoorden maar gewoon vertrouwen hebben dat het antwoord op de een of andere manier zelf naar je toekomt en dat het eigenlijk binnen jezelf ligt. Ik ben blij voor je dat je gevoel zegt dat je bij de juiste persoon zit. De tekst is idd een goede leidraad om te onderscheiden of je goed zit.
    heel veel liefs,
    Dominique

 5. Dankzij deze tekst heb ik het nu begrepen
  7 jaar geleden leerde ik een vrouw kennen uit Nederland
  Al wat aan bod komt in deze tekst is op haar van toepassing
  Zij is mijn begeleidende hogere Gids
  Het voelt plots allemaal ‘heel juist’
  Deze namiddag donderdag 01/08/2013 wist ik reeds dat ik een ontdekking zou doen, ik had me er voor opengesteld
  Morgen zal ik met haar praten
  Ik stuur haar de tekst door en na het lezen ervan zullen we het als gespreksonderwerp gebruiken, mvg

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in