Herkenning van Zielsverwanten

Alle ervaringen worden gemeenschappelijke ervaringen, terwijl alles wat een individuele ziel uniek maakt, intact zal blijven

Volgens oude wijsheid: moet de ziel alles ervaren op haar weg naar volmaaktheid. Dit is natuurlijk niet mogelijk, zelfs niet in eeuwigheid en oneindigheid. God had dit natuurlijk mogelijk kunnen maken, maar hij bedacht nog iets beters, dat een “groepsziel” veel beter zou werken.

Leden van een groepsziel zijn in wezen één, alle zielenervaringen die al aanwezig zijn, vloeien dan door naar de andere zielen. Alle kennis en wijsheid van individuele zielen in verschillende leefwijzen, zijn bedoeld als kennis en wijsheid aan de gehele groep. Dat spaart tijd in kosmische zin.

door Ans Corbee

Niet alles hoeft individueel ‘ervaren’ te worden: uiteindelijk zal iedere ziel ook alwetend zijn, zonder dat wij met zo’n allen die ervaringen tot ons hebben genomen. Daarna zal zo’n groep zich bij andere kunnen voegen en deel uitmaken van dat Grotere Universele geheel.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Alle ervaringen worden gemeenschappelijke ervaringen, terwijl alles wat een individuele ziel uniek maakt, intact zal blijven. Zielengroepen komen nu zoveel mogelijk op Aarde bij elkaar. Door de eeuwen heen, zijn er af en toe gevorderde groepszielen gelijktijdig of kort na elkaar gereïncarneerd, om de mensheid te helpen om een kwantumsprong in bewustzijn te maken.

Overal in de wereld waar sprake is van de kracht van vrouwen en de spiritualiteit van mannen leidt dit tot hereniging van zielengroepen. We beseffen dat we nu met zo’n allen wakker moeten worden, om onze herkomst en vermogens te erkennen en verantwoordelijkheid voor onszelf en de Aarde op ons te nemen.

Zielen groepen hebben een duidelijk doel, ook al is deze in eerste instantie nog niet zo duidelijk. Zodra ze hun doel of hun missie weten, werken zij vaak samen. Deze samenwerking is al volop bezig, om de juiste spirituele interpretatie door te geven.

Zij willen spiritualiteit zoveel mogelijk verspreiden en zo goed mogelijk uitleggen wat spiritualiteit is. Deze verspreiding gebeurt doel bewust en doel gericht door aanbiedingen van allerlei cursussen en vele spirituele boeken.

Op internet kun je werkelijk alles op spiritueel gebied onderzoeken er is nog nooit zoveel informaties voorhanden geweest als juist nu. Wij leven in een mooie spannende tijd, om ons nu ook gezamenlijk te stimuleren met spirituele kennis.

De herkenning van een zielsverwant begint van binnenuit: als we er ons open voor stellen, zodat we op onze eigen subtiele trillingen af kunnen stemmen, zodat wij die ingevingen en gevoelens, dan ook beter doorkrijgen. Dus doordat we meer alert zijn voor deze gevoelens kunnen we deze ook beter herkennen.

Doordat we daar open voor staan vangen we die trillingen zelf ook makkelijker op. Dit is wat er nu gaande is, dat geïncarneerde zielen die trillingen opvangen van elkaar. Het herkennen van zielsverwanten gaat heel subtiel, omdat nog niet iedereen voor deze zielenvereniging openstaat.helpen-solidariteit

Misschien dat een persoon ’n zielsverwantschap herkent, maar die andere niet. Dan kan die persoon met die herkenning nog niet veel doen, behalve die ander prikkelen met informaties en herkenningsbronnen en wachten totdat die andere persoon dit ook gaat zien of gaat voelen.

Wij herkennen onze zielsverwantschap meestal al bij samenwerking, of dat beide hetzelfde werk doen, of dat hetzelfde ‘visie’ gevoel er is. Of als de vonk ineens overslaat, dit kan tussen man/vrouw of tussen vrouw/vrouw of tussen man/man zijn.

Het heeft niets met sekse te maken, herkenning wordt dan via dezelfde trillingen van elkaar opgevangen. Als herkenningen komen, kom je er van zelf wel achter in welk ‘ verband ‘ deze zielenherkenning is. Trillingen zijn voor iedere groep weer anders en hoe hoger die trillingen zijn, te zuiver de groep is.

Zielsverwanten overtroeven elkaar niet, zij stimuleren en inspireren elkaar, om dan nog meer kennis te vergaren, dat weer leidt tot meer honger naar kennis. Deze zielsverwanten hebben dezelfde visie. In hun binnenste zijn ze er van overtuigd dat de werkelijke zin en invulling van het leven, ligt in de vervulling van het goddelijke doel. Zij wijden zich aan een doel wat voor hen voorbestemd is.

Zielengroepen zijn Lichtwerkers. Als zielengroepen bij elkaar komen ontstaat er een ware lichtkracht van energie dat beschouwd wordt als licht in de duisternis.

Een zielengroep telt gemiddeld ( 172 ) zielsverwanten in verschillende gradaties. Het wil niet zeggen dat zo’n groep helemaal compleet zal zijn in dit leven hier op Aarde of in deze dimensie, er wordt gewerkt om zoveel mogelijk zielsverwanten te bereiken en deze samen te brengen. Samen staan ze sterk, het is hun kracht van Licht en Liefde op ’n uitzonderlijk zuiver niveau.

Naarmate er meer groepen herenigd zijn zal er nog meer Licht en Liefde verspreid worden, dit werkt door als een katalysator en dit komt ten goede aan de gehele mensheid en ook de Aarde, dit is wat alle zielengroepen tot stand willen brengen.

Er zal altijd herkenning zijn tussen ‘zielen’, anders zijn wij wel erg aan het ‘dolen’ geweest in ons eentje, en wij zijn beslist niet alleen. Het is wel z?, dat wij die kennis van herkenning opnieuw kunnen activeren. Zielen onderling, komen elkaar wel vaker tegen, alleen kunnen wij ons dit niet meer herinneren.

Wij zijn allemaal zielsverwanten van elkaar en leven in harmonie en vrede naast elkaar. In iedere groep zitten mannen en vrouwen en de herkenning is vaak eerder met een tegen over gestelde sekse, dan eigen sekse.relaties-harten

Het is een zo geweldig gevoel om ziels verwanten weer te ontmoeten. Het geeft je een gevoel van samenhorigheid die h??l diep gaat, omdat liefde en respect voor elkaar al heel lang bestaan, als in een herinnering, die weer is teruggevonden.

Dus zielengroepen bestaan uit ongeveer ( 172) zielen, er zijn ook Zielenmaatjes en Overzielen en Tweelingvlammen en die ontstaan uit Zielengroepen en scheiden zich af tot kleinere eenheden. Hoe kleiner die groep is, te sterker de onderlinge samenhang.

Zielenmaatjes zijn er gemiddeld ( 144) en zijn een vast onderdeel van een zielengroep. Een groep (24) Overzielen ( multidimensionale zelf) ook een zielsverwantschap groep die hechter is als die van de zielenmaatjes. Er zijn ( 12) Tweelingvlammen zielen in een groep, dan wordt je je eigen (scheppende licht meester) ga zo maar door, er zijn verschillende varianten.

De herkenning zal er altijd zijn, het is echter de kunst te achterhalen of die herkenning voort komt uit het gegeven dat beiden uit de zelfde zielengroep afkomstig zijn. Of dat ze in een eerder leven of in een andere dimensie of op een andere planeet een intieme band of relatie hebben gehad.

Als zielsverwanten ook nog eens familie van elkaar zijn in wat voor verband dan ook, zal van zelf duidelijk worden wat hun verbintenis eerder is geweest. Zo kan het gebeuren dat twee of meer groepszielen in hetzelfde aardse gezin worden geboren.

Zo’n geschenk brengt ook zijn eigen moeilijkheden mee. Misschien behoren een ouder en een kind tot dezelfde zielsfamilie, waardoor die twee een speciale band hebben. Dat kan ook tot jaloezie leiden bij de andere gezinsleden. In zielsverwanten in welke graad dan ook, zal dit vanzelf wel duidelijk worden, wat die relatie ook is geweest zonder twijfel aan welke kant dan ook.

Spirituele partners zullen duidelijk beseffen dat de reden van hun samenzijn te maken heeft met de ontwikkeling van hun ziel. (Als er totaal geen herkenning is tussen die ander, is het goed om nogmaals te kijken waar die eenzijdige erkenning dan vandaan komt.)

Voordat tweelingzielen: zoals Tweelingvlammen of Zielenmaatjes of Overzielen herenigd worden, betekent wel dat zij al een hoge graad van volledigheid hebben bereikt. Verwacht wordt bij hereniging, dat deze zielen voldoende geëvolueerd zijn, ieder op hun eigen unieke manier.

Die tweelingzielen die uit hun zielengroep ontsprong, is twee in een, die twee delen vulden elkaar volmaakt aan. Die twee helften zijn gescheiden en gingen ieder een andere richting uit. Zodat zij nu hun afgesplitste ziel makkelijker kunnen herkennen.

Het herkennen van die achtergronden is een deel dat niets met het verstand te maken heeft, alleen als er al een ziel is die dit stukje kennis wel heeft en dit ook begrijpt is dit makkelijk. Natuurlijk is het mooier als die twee zielen samen elkaar kunnen herkennen. Is dit niet het geval, kan deze persoon nog altijd die andere ziel prikkelen en uitdagen voor verder inspireren en met dezelfde visie.

Een tweelingziel, of tweelingvlam, of zielenmaatje is je andere zelf, de andere kant van het zelf. Als je je tweelingziel ziet, zie je jezelf los van de uiterlijke (3D) derde dimensie verschijning. Daarnaast hebben die paden zich al vaker gekruist het is alleen dat je elkaar nu ontmoet op deze planeet in deze dimensie. Door de gescheiden paden, hebben die tweelingzielen verschillende ervaringen opgedaan.multidimensionale kinderen

Dat andere deel, van onze ‘andere’ ziel, brengt misschien iets mee, wat in ons zelf nog ontbreekt. Tweelingzielen zijn verdeeld en hebben zich in twee afgeronde persoonlijkheden gevormd, twee geesten die hetzelfde denken en die op andere punten weer sterk verschillen.

Als zij elkaar ontmoeten, zijn ze als twee onafhankelijke duidelijk herkenbare individuele. Ze hebben een lange weg afgelegd, hopelijk zijn hun eigen emotionele problemen opgelost.

Er is geen competitie tussen hen en de een plaats zich niet boven de ander, ze gaan met respect met elkaar om, zodat iedere andere pijn dan groeipijn wordt uitgesloten. Ze willen harmonie en leggen meningsverschillen gauw bij. Deze zelfde gevoelens zijn ook bij alle andere zielengroepen aanwezig.

In onze ‘evolutie’ dient maar een doel, terugkeren naar onszelf in vergevorderd stadium van voltooiing. Dit is mogelijk als je emotionele mannelijke en vrouwelijke helft in balans is. Je fysieke uiterlijke derde dimensie ( 3D) verschijning in balans bent.

Dat je verstandelijke kant (Ego) de vrouwelijke en mannelijke kant van jezelf in balans is. Je energetische zijde in balans is. Je hoger zelf lichaam, kortom ( I am presence) dat is de uitdaging, dan accepteer je je ZIJN, van wie je bent, dit komt tot stand door innerlijke wijsheid.

door  Ans Corbee

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

7 REACTIES

 1. Dank je wel voor deze mooie beschrijving.
  Nu pas begrijp ik, met wat u schrijft, wat ik heb ondervonden bij het tegenkomen van een bepaalde persoon. Die herkenning, dat gevoel, dat weten, die informatie die je binnenkomt en waar je met je verstand geen resonabele uitleg kan aan geven, die communicatie die zonder woorden gebeurd en nog andere dingen.
  Ik heb in u schrijven veel kunnen terugvinden van wat ik zelf heb ondervonden en ben nu ook meer gerustgesteld dat mijn waarnemingen toch volledig klopten.
  Dank u

 2. De kosmos is ook grensloos. De zielen komen voort uit de Tao. Wat mensen de oerknal noemen, is in feite de Tao.

 3. Ik ben een groepsziel. Mijn BFF is ook deel van onze zielengroep. Alle leden zijn nieuwetijdskinderen, het type zonnekind.

  Mijn BFF heeft nog een vriendin, die ik niet ken en ik verwacht dat die ook tot onze groep hoort. Maar ik ben blijven zitten in de 2e en heb waarschijnlijk dus niet de kans om haar in dit leven nog te ontmoeten…

 4. Mooi beschreven, prachtig verhaal over een thema dat weinig beschreven en gezien wordt. Ik vind het jammer dat je een onderscheid maakt in zielengroepen, ik zie de kosmos als grensloos. Naar mijn idee is er maar 1 oorspronkelijke ziel, een hoger beginsel, waar wij allemaal (en überhaupt alles) uit voortkomen en in voortgaan. Dat er verschillende trillingsniveaus zijn, dat deel ik met je, daar ligt dan ook de verwantschap. Het verschil in trillingsniveau wordt veroorzaakt door vele dingen, ontwikkeling, resonantie, etc.

 5. Ik heb bovenstaande met een glimlach gelezen…”-” mooi

  Het gevoel van zo een ontmoeting is een gevoel van thuis komen, in jezelf en in elkaar…op zielsniveau…en ook op mens niveau, je begrijpt elkaar..zonder een woord te zeggen….”-”
  gaandeweg leer je dit gevoel in woorden uit te drukken, al geeft het nooit helemaal het gevoel weer in woorden…
  Het begrijpen op gevoelsniveau is geweldig en heel rustgevend…en inderdaad je zult je begeven op het pad van elkaar pijn doen…alleen maar elkaar helpen met heel veel Liefde…Liefde overwint alles! “-”

  Liefs, Henriëtte

 6. Wauw mooi! Nu heb ik pas zo’n ontmoeting gehad. Hoe kom je er achter wat het werkelijke doel is (dus vriendschap of relatie) . Het voelde of deze persoon door me heen kon kijken, een soort herkenning.