Chakra's , de zeven basis energiecentra in het lichaam.

In ons lichaam zijn zeven chakra’s, van ons stuitje tot onze kruin. Chakra is een woord uit het Sanskriet en het betekent “wiel” of “cirkel”, omdat de chakra’s energieknopen zijn en als ze in balans zijn, draaien de chakra’s, waardoor energie langs je ruggengraat (de Kundalini) omhoog bewogen wordt. Chakra’s kunnen overactief zijn, of niet actief genoeg en ze kunnen zelfs geblokkeerd raken, wat lichamelijke en emotionele gevolgen kan hebben.

De werkelijkheid heeft invloed op onze chakra’s en onze chakra’s op hun beurt kunnen de werkelijkheid veranderen. Ze horen in harmonie samen te werken. Jij hebt zelf de macht over je chakra’s, en je kunt ze in balans brengen door meditatie, yoga, zelfreflectie, voeding, energetische heling, kristallen, zelfs door op een hogere trilling te leven of je gevoelens te onderzoeken.

Als de chakra’s in balans zijn, voelen we ons het best; dan zijn onze lichamen ook het gezondst. Mensen die het chakra-systeem een beetje kennen, kunnen dit letterlijk voelen, met hun intuïtie kunnen ze het herkennen wanneer bepaalde chakra’s uit balans zijn. Onze zeven chakra’s werken in samenhang met ons leven en aangezien alles verbonden is, bewegen onze levens ook cyclisch, net als de chakra’s.

Voor elke zeven jaar van ons leven is één van de chakra’s bepalend, je eerste zeven jaar, bijvoorbeeld, staan in het teken van de wortelchakra; de zeven jaar daarna, van 8 tot 14, worden beïnvloed door het sacraal chakra, en zo verder. Binnen zo’n cyclus van zeven bestijgen we ook de chakra-ladder, elk jaar een chakra-stapje hoger. Dus het eerste jaar van elke zeven staat dan weer in het teken van het eerste chakra, waardoor we vatbaarder zijn voor angsten en meer behoefte hebben aan zekerheid, typisch verbonden met het wortelchakra. Het laatste jaar valt dan weer onder de invloedssfeer van je kruinchakra, wat weer meer te maken heeft met spiritualiteit.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Als je meer wil weten over het chakrasysteem, lees dan eerst dit artikel.

Onze Leeftijd en het Chakrasysteem

                                 Tot 1 jaar oud (wortel/wortel): de wortelchakra wordt geassocieerd met veiligheid, familie, geaard zijn. Onze primaire instincten en onze meer aardse gedachten en handelingen horen er allemaal bij. In ons eerste jaar in dit leven beginnen we aan de wortelcyclus en het eerste jaar wordt ook gekenmerkt door de wortelchakra. Deze tijd is eigenlijk onze eerste kennismaking met het leven, we moeten even wennen aan deze planeet, geen wonder dus dat dit sterk te maken heeft met angst en aardse gevoelens.

Tot 2 jaar oud (wortel/sacraal): vanaf je eerste verjaardag zit je nog steeds in de wortelcyclus, dus met de focus op aardse zaken, maar we beginnen gevoelens te ontwikkelen, want dit jaar is verbonden met het sacraal chakra. Dit chakra is helemaal van de seksualiteit, de creativiteit en van de emoties. We zijn op deze leeftijd sterk gehecht aan onze naasten en we beginnen onze voorkeuren, en afkeuren, te ontwikkelen.

Tot 3 jaar oud (wortel/solar plexus): dit jaar zijn we nog steeds in de wortelchakracyclus, met een solar plexus-accent. Dit chakra gaat over ons ego, onze opvatting van onszelf, en over hoe we in onze omgeving staan. In dit jaar leren we, terwijl we de buitenwereld leren kennen, wie we zijn in onze verhouding met anderen.

                                 Tot 4 jaar oud (wortel/hart): nog steeds bevinden we ons in de wortelchakracyclus, maar we gaan het hartchakrajaar in. Onze hartchakra’s zijn van de liefde en de verbinding, en dan met onszelf zowel als met anderen. Als de balans zoek is in dit chakra, kan het hart overstromen of juist te bang zijn om lief te hebben, maar als er balans in het hart(chakra) is, stralen we van liefde en verbondenheid. In deze fase leren we hoe we verbonden zijn met de aarde en raken we ermee vertrouwd; we gaan nog meer uiting
geven aan de liefde die we voelen voor onze familieleden en vrienden. We ontwikkelen ons op sociaal gebied nog meer als we naar de kleuterschool en naschoolse opvang gaan.

Tot 5 jaar oud (wortel/keel): in deze fase van de wortelchakra cyclus komen we in het ‘keeljaar’. Het keelchakra, dan gaat het over communicatie en onze mogelijkheid uit te drukken wat we voelen, maar ook over het ontwikkelen van een gezonde balans tussen praten en luisteren. Vanaf 5 jaar is er schoolplicht, kinderen zijn op dat moment al weer wat beter in staat dingen onder woorden te brengen en ze praten, vaak, ook meer.

Tot 6 jaar oud (wortel/derde oog): in ons zesde levensjaar, binnen de wortelchakracyclus is dit het jaar van het derde oog, houden we ons meer bezig met intuïtie, met de pijnappelklier en met kritisch denken. We beginnen onze eigen mening te vormen en zijn beter in staat onze kennis en gedachten op anderen over te brengen, ook omdat we dingen zelf beter beginnen te begrijpen.

Tot 7 jaar oud (wortel/kruin): het laatste jaar van de wortelchakracyclus, en het jaar van de kruinchakra. De kruinchakra zorgt voor de verbintenis tussen onze spiritualiteit en de rest van de wereld. Hiermee wordt ons bewustzijn aan het collectieve verbonden. Op deze leeftijd beginnen kinderen nieuwsgierig(er) te worden naar de wereld om zich heen, en naar het grote onbekende en naar mysterieuze zaken.

Zoals je ziet, heeft de zevenjaarscyclus een algemeen thema, in de eerste zeven jaar dus de thematiek van het wortelchakra, met daarin voor elk jaar een eigen thema. Nu je wat beter weet hoe de cycli werken, kun je lezen hoe de volgende cycli er ongeveer uitzien, en hoe ze zich verhouden tot onze ontwikkelingsfases.

Van 7 tot 13 (sacraal chakra): tijdens deze cyclus komen we in de sacraal chakra, sacraalchakraen daar gaat het over seksualiteit, creativiteit en over het voelen van onze emoties, en daar uitdrukking aan weten te geven. In deze ontwikkelingsfase ontdekken we onze seksualiteit, veelal worden we ook voor het eerst verliefd in deze fase. Meisjes worden voor het eerst ongesteld in deze periode. Jongens en meisjes begrijpen hun eigen seksualiteit beter, ze leren hoe voortplanting werkt. Veel kinderen krijgen hun eerste vriendje of vriendinnetje en ze beginnen inzicht te krijgen in de verschillen tussen jongens
en meisjes.

Van 14 tot 20 (solar plexus chakra): deze cyclus wordt beheerst door het solar zonnevlechtchakraplexus chakra, ook wel navelchakra genoemd, dus de nadruk ligt nu op hoe we onszelf ervaren, als ziel en als mens. Veel tieners ervaren angsten, worden misschien wat egoïstischer of trekken zich terug, terwijl ze zichzelf beter leren kennen. We hebben wat meer afstand in hoe we ons definiëren ten aanzien van andere mensen en in hoe onze persoonlijkheid invloed heeft op onze relaties en op ons wereldbeeld. Vaak ontwikkelen jongeren in deze fase hun grote dromen en hopen; in deze fase komen we nader tot wat we van het leven willen en tot ons doel op aarde (of wat we zelf denken dat dat zou kunnen zijn).

Van 21 tot 27 (hartchakra): in de hartchakracyclus is het thema liefde, liefde voor Hartchakraonszelf en voor anderen. Je zou maar zo je levenspartner in deze fase kunnen ontmoeten, temeer daar ook de samenleving er druk op legt in deze periode van je leven te trouwen. Oók in deze fase: mensen kijken eens bij zichzelf binnen en leren zichzelf meer te waarderen, en die liefde kunnen ze vervolgens ook naar buiten richten, in hun relaties, naar het leven zelf en voor alle mensen. Velen bedenken in deze periode hoe ze hun stempel op de wereld willen zetten, tenslotte hebben ze nu meer waardering voor de aarde en de mensheid.

Van 28 tot 34 (keelchakra): in de keelchakracyclus zijn wij onderhevig aan de Keelchakra of communicatiecentrumkeelchakra, dus het thema is communicatie. Het is in deze fase dat veel mensen hun eigen stem vinden en de rust ervaren om zichzelf te zijn. Hierdoor kunnen ze zich veel vrijer uiten. Velen vinden hun levensmissie in deze periode, of ze beginnen hem al aan te scherpen, ze kunnen nu ook veel beter communiceren wat ze willen.

Van 35 tot 41 (derde-oogchakra): zo rond hun veertigste Derde oog chakra, innerlijk oog of commandocentrumbelanden mensen in hun derde-oogchakracyclus, met als thematiek intuïtie, wijsheid en het bundelen van vergaarde kennis. Mensen krijgen plotselinge inzichten of zijn opeens veel beter in staat hun opgedane levenservaring te begrijpen en productief in te zetten. Er zijn er ook heel wat met een gebrek aan balans in deze chakra die dan helemaal opgaan in hun geloof of visies zodat ze hun leven daardoor laten leiden.

Van 42 tot 48 (kruinchakra): de laatste cyclus is die van de kruinchakra, dat is die vanKruin- of Kroonchakra de spirituele ontwaking, het collectieve bewustzijn, en van onze spirituele verbinding met alles en iedereen in de schepping. In deze tijd beginnen veel mensen angst te ontwikkelen voor het onbekende, of voor Het Grote Onbekende, de dood. Dat duidt erop dat ze een blokkade in hun kruinchakra hebben. Ook in deze fase: een toegenomen interesse in spiritualiteit en in de verbondenheid van de wereld. Veel mannen en vrouwen proberen in deze periode de Grote Vragen te beantwoorden. De buitenwacht ziet dit als een mid-life crisis.

Slotgedachte

Als dit jou helemaal niks zegt, ook prima! Zelf heb ik gemerkt, toen ik me verdiepte in oude Vedische teksten en yoga, dat de chakraleer en dit leeftijdssysteem echt op mij en mijn leven van toepassing waren. Ik kan al deze patronen in mijn leven terugzien en ben erg benieuwd in hoeverre dit over vele jaren nog zo voelt.

Zelf zit ik nu in de hartchakrafase, ik ben namelijk drieëntwintig. Vorig jaar al, voordat ik me er überhaupt rekenschap van gaf dat ik in mijn hartchakra-en-wortel jaar zat, merkte ik dat beide chakra’s bij mij echt een rol speelden, ik was er maar wat druk mee ze in balans te houden. Mijn hartchakra leek overactief en in mijn wortelchakra leek maar weinig te gebeuren, en dit zag ik het hele jaar door.

Nu ben ik dus drieëntwintig, in de fase van hartchakra en sacraal chakra, en ik zie echt de thematiek van liefde, passie, seksualiteit, creativiteit, mijn gevoelens omarmen en naar buiten brengen, helemaal terug in mijn bestaan als drieëntwintigjarige.

Als deze informatie iets met je doet, dan wil ik je graag aanmoedigen eens op te letten hoe zulke thematiek in jouw leven een rol speelt en hoe je je chakra’s kunt helen.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

5 REACTIES

  1. Interessant artikel. Het wortelen is bij mij al misgegaan (6 weken in couveuse gelegen). Hele leven geworsteld om alles op orde te krijgen. Nu, bijna 49 (7×7) lijkt alles eindelijk op haar plek te vallen en voel ik me beter dan ooit tevoren. En prompt krijg ik via Twitter dit artikel onder ogen. Heel bijzonder gevoel nu. Bedankt!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in