voorspellingen

Ik krijg wel eens mensen voor een consult of een sessie die af en toe naar een medium of helderziende gaan. Soms worden er voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen gedaan die nogal ingrijpend kunnen zijn voor iemands bestaan, en die verregaande invloed kunnen hebben op iemands gedrag in het hier en nu. Zo herinner ik me een jonge vrouw die ervan overtuigd was dat ze haar grote liefde op een bepaalde leeftijd zou ontmoeten. Dat had een medium haar verteld. Het gevolg was dat ze absoluut niet bereid was om een relatie aan te gaan vóór die tijd, omdat ze bang was dat ze dan niet meer beschikbaar zou zijn voor de ware. Ontspannen omgang met mannen stond ze zichzelf niet toe. Heel jammer en volgens mij absoluut niet de bedoeling van ons leven en ons zielsplan.

Vrije wil

We hebben niet voor niets een vrije wil gekregen en onze toekomst ligt niet zodanig vast dat er maar één weg of keuze mogelijk is. Er zijn zeker meer en minder waarschijnlijke opties, maar ons leerproces houdt juist in dat we vrij leren kiezen, spontaan en vanuit ons hart. In dit geval zou ze best wat ervaring kunnen opdoen met mannen, voordat ze die liefde van haar leven tegen zou komen. Maar misschien is de beoogde kandidaat tegen die tijd niet eens beschikbaar omdat hij andere keuzes in zijn leven heeft gemaakt en kan ze wachten tot Sint Juttemis. Haar leven staat in de wachtstand en de energie stagneert, waardoor ze mogelijk juist misloopt wat de oorspronkelijke bedoeling was. Wij weten niet hoe een ontmoeting tot stand wordt gebracht door onze gidsen en dat hoeft ook niet als we ons laten leiden en niet te veel zelf alles invullen.

Een intuïtief weten

Het kan gebeuren dat je iemand ontmoet waarvan je intuïtief weet dat het jouw partner zal worden en dat je kinderen met deze persoon zal krijgen. Dat overkwam een vriendin van mij toen ze op het ijs een leuke jongen tegenkwam, die later inderdaad haar partner en de vader van haar kinderen werd. Maar dat is iets anders dan dat iemand anders jou iets vertelt over een ontmoeting die misschien ver in de toekomst ligt. Overigens ben je natuurlijk wel zelf verantwoordelijk voor wat je met zo’n voorspelling doet.

Een krachtige overtuiging

Maar ook zonder dat iemand anders jou een voorspelling doet, kun je jezelf vastzetten door een enorm krachtige overtuiging over jouw bestemming. Dat kan betrekking hebben op het soort werk dat je zult gaan doen, de partner die je zult krijgen, wel of geen kinderen, je woonplek, enzovoort. Ik kom dat soms tegen bij cliënten. Ze zijn heilig overtuigd van wat ze als hun waarheid zien en kunnen niet in overweging nemen dat er ook nog een andere mogelijkheid is. Dit gevoel kán een intuïtief weten zijn van wat jouw zielsplan inhoudt, maar evengoed een overtuiging die voortkomt uit je opvoeding, culturele achtergrond, of het geloof dat dit de manier is waarop je kunt creëren wat je wenst. Het probleem daarbij is dat je het vrijwel onmogelijk maakt voor je gidsen om je te begeleiden op jouw pad, dat wellicht heel anders loopt dan jij denkt. Alle ‘toevallige’ ontmoetingen en hints in een andere richting negeer je en obstakels die je juist zouden kunnen doen inzien dat je op de verkeerde weg bent, worden hardnekkig ontkend of gezien als iets wat met veel wilskracht overwonnen moet worden.

Het ís lastig om te weten wat wel of niet de bedoeling is, maar dat hoeft ook niet. Onze gidsen zijn er juist om ons te leiden en dat kunnen ze alleen als we ontvankelijk zijn en vooropgezette ideeën loslaten. Laat je leiden en wees nieuwsgierig en open naar wat op je pad komt en probeer vooral na te gaan wat wel of niet goed voelt voor jou. Krijg je er energie van als je eraan denkt dat je op het voorstel in zou gaan, of voel je de energie uit je weg stromen? Dat is een goede graadmeter, maar het werkt alleen als je niet bij voorbaat al heel zeker weet wat het antwoord is.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

(Meer over het zielsplan en de rol van onze gidsen vind je in mijn boek Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan.)

Voorspellingen van mijn gidsen

Mijn gidsen zullen in principe nooit concrete voorspellingen doen tijdens een consult of sessie. Toch hebben ze mijzelf wel van alles verteld over mijn toekomst, toen ik voor het eerst contact kreeg met ze. In mijn geval was het kennelijk belangrijk dat ik iets zou weten over wat de bedoeling was van het contact en om me voor te bereiden op de zielsopdracht waarmee ik natuurlijk voor mijn komst naar de aarde had ingestemd. Want mijn leven zou er heel anders uit gaan zien dan ik op dat moment zelf in gedachten had. Ik zag mijzelf de komende jaren in mijn atelier werken, nadat ik enkele jaren daarvoor gestopt was met bijna fulltime lesgeven en dat vond ik een heel plezierig vooruitzicht. Dat het anders liep vond ik verrassend, maar ook heel verrijkend en ik heb er nooit een seconde spijt van gehad.

voorspelling

Het tijdsaspect

Overigens is het probleem van het contact met ‘de andere zijde’, of het nu is via je eigen gidsen of via een medium, dat het tijdsaspect zo’n ingewikkelde rol speelt. Zo vertelden mijn gidsen me dat ik boeken zou gaan schrijven. Ik schrok daar nogal van, want ik wist helemaal niet of ik dat wel wilde, noch of ik het zou kunnen! Ik vroeg wanneer dat dan zou gaan gebeuren en het antwoord was: “binnenkort”. Toen kreeg ik het helemaal Spaans benauwd. Maar mijn angst verdween geleidelijk toen er verder niets gebeurde in die richting. Ik vergat het min of meer en besloot dat het onzin was geweest, hoewel tot dan toe wel alles was gebeurd wat ze verder voorspeld hadden. Toen ze me tien jaar na het eerste contact verzochten om te beginnen met schrijven, was ik eigenlijk opgelucht te merken dat ze niet zomaar wat gezegd hadden. Kennelijk was tien jaar in de beleving van mijn gidsen een heel kort moment. Tja, als je in een tijdloze sfeer leeft, is dat natuurlijk ook zo! Ik neem aan dat mijn gidsen zich ervan bewust waren wat hun ‘binnenkort’ bij mij teweeg zou brengen, maar misschien speelde dat juist een rol in mijn leerproces, want ze doen of zeggen nooit zomaar wat.

De toekomst ligt niet vast

Voorspellingen zijn daarom zo moeilijk, omdat de toekomst niet vastligt. Dat hebben we wel gezien met de voorspellingen voor 2012! Ik heb nogal wat boeken gelezen van mensen die informatie doorkregen van gidsen, meesters en andere niet belichaamde leraren, die elkaar tegenspraken en data en gebeurtenissen noemden waarvan we nu kunnen zeggen dat het niet uit is gekomen.

Wij creëren zelf die toekomst en we doen er goed aan om open en ontvankelijk in het moment zelf te leven en beperkende overtuigingen los te laten. Laat het leven door je heen stromen en creëer je eigen werkelijkheid door zo bewust en liefdevol mogelijk je leven te leiden. Daarmee draag je ook bij aan de verhoging van de energie op aarde, die onmiskenbaar in een stroomversnelling zit. Het is een proces waarvan niemand precies weet wat het resultaat zal zijn en nog minder wanneer het een en ander plaats zal vinden. Maar als we in essentie tijdloze zielen zijn, eeuwig onderweg en in ontwikkeling, dan maakt dat ook niet uit…

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

5 REACTIES

 1. Tarot is van origine niet bedoeld een instrument te zijn om voorspellingen mee te doen, daar gaat mijn fundamentele bezwaar over, en het is niet verstandig dit door het afdrukken van Tarotbeelden boven het artikel ‘Het gevaar van voorspellen’ voor lezers wel te suggereren. Immers, het feit dat de Tarot zou kunnen worden ingezet tbv voorspellen en waarzeggen (wat ook in dit laatste antwoord van Gordon Volckmer niet wordt ontkend), heeft hardnekkige vooroordelen over de Tarot in het leven geroepen en stelt haar bij het publiek in een oneigenlijk daglicht.
  Overigens, ook ik vind de Tarot geweldig, tenminste wanneer zij professioneel wordt gebruikt en ingezet in het belang van de innerlijke groei en ontwikkeling van mensen. Voorspellen en waarzeggen vallen daar wat mij betreft niet onder.

 2. Een buitengewoon belangrijk onderwerp. Binnen mijn persoonlijke ervaring hebben voorspellingen een spoor van vernieling aangericht en achtergelaten. Het leven is er om geleefd te worden, beleefd ook en ervaren. Niet het verstandelijk weten dient te regeren, niet de feitenkennis, maar het ervaringsweten. Ik wil daarom graag zeggen dat mensen niet voorzichtig genoeg kunnen zijn met zowel het uitspreken van voorspellingen naar anderen als met het omgaan met voorspellingen zelf. Het doen van voorspellingen is de verantwoordelijkheid van de paragnost, het medium, de helderziende, maar de waarde die eraan gehecht wordt valt onder de directe verantwoordelijkheid van de vraagsteller/cliënt.
  Het ego wil in het vooruit graag zoveel mogelijk weten over de eigen toekomst, de ziel rust in het moment…, ervaart het nu en heeft daar meer dan voldoende aan! Het is aan mensen om te willen leven vanuit de behoefte van het ego of die van de ziel?

  Echter…, ik heb ook een fundamenteel bezwaar tegen dit artikel!
  Bovenaan ‘Het gevaar van voorspellingen’ staat een afbeelding van Tarotkaarten. De associatie van Tarotbeelden met toekomst voorspellen duidt op onwetendheid en onvoldoende kennis van zaken voor wat betreft de Tarot als instrument, althans bij mevrouw Scheffer die dit artikel publiceerde.
  Ik zeg niet dat Tarot door sommigen niet gebruikt wordt om te proberen de toekomst te duiden. Maar ik zeg wel en met nadruk: De Tarot is daar niet voor bedoeld of bestemd, zij is daar niet voor in het leven geroepen. De ware Tarotconsulent zet Tarotbeelden in om levensprocessen en zielsinhouden te duiden, niet om de toekomst te voorspellen. De Tarot wil een levensfilosofisch instrument zijn dat geworteld is in het nu en aansluit bij de behoeften van de ziel.
  In dit artikel echter wordt, door Tarotbeelden bovenaan dit artikel af te beelden, de suggestie gewekt dat Tarot en toekomst voorspellen min of meer per definitie bij elkaar horen, aan elkaar gekoppeld zijn. Dat is onjuist, onterecht en getuigt dus zonder twijfel van onvoldoende verstand van zaken over de inzet en het gebruik van de Tarot bij levensvragen.

 3. Super artikel! Voorspellingen horen ook bij Genesis. Voorspellers worden ook wel Imposter Priests of the Dreamspell of History genoemd.
  Historie maakt gebruik van tijdslijnen, verleden, heden en toekomst. Men is dan ongelukkig over het verleden/heden en wil een toekomst weten ipv echt ervaren. Vanuit dit weten wordt de self fulfilling prophecy gemaakt.

  The Dreamspell of History, de lineaire tijdslijnen geven saaiheid en het denken maakt dan letterlijk de Self Made Man, die op ons pad moet komen.

  http://lawoftime.org/timeshipearth/dreamspell.html