Wij komen als zielen naar de aarde om ervaring op te doen en ons verder te ontwikkelen door het steeds opnieuw aannemen van een fysiek lichaam met bijbehorende persoonlijkheid, om zodoende ons bewustzijn te verruimen. Maar ook de aarde zelf is in ontwikkeling: de energiefrequentie van de aarde neemt in versneld tempo toe en wij ondervinden daar de invloed van. Maar het is een wisselwerking want met ons verhoogde bewustzijn hebben wij zelf ook invloed op de aarde en al haar bewoners.

Bij een hoger energieniveau hoort een steeds grotere gevoeligheid voor het waarnemen van andere lagen van bewustzijn van onszelf en anderen. Als zielen die ervoor hebben gekozen een hooggevoelige persoonlijkheid aan te nemen, experimenteren wij met deze andere vormen van waarnemen en voelen. In dat proces worden onze fysieke en niet fysieke zintuigen steeds gevoeliger, waardoor we beter passen bij die in ontwikkeling zijnde Nieuwe Aarde. In de toekomst zullen we wellicht vooral telepathisch met elkaar communiceren en de informatie de we nodig hebben eenvoudig downloaden uit het ons omringende veld van bewustzijn, om maar een paar mogelijkheden te noemen. Maar die ontwikkeling gaat niet zonder aanpassingsmoeilijkheden.

Leren omgaan met HSP

In wezen experimenteren we met deze nieuwe manier van informatie opnemen en uitzenden en niet alles werkt al zoals je dat graag zou zien, of uiteindelijk misschien de bedoeling is. Te veel informatie opnemen kan tot problemen leiden en ervoor zorgen dat we ons juist gaan afsluiten, of ons overbelast voelen. We zijn er nog niet aan gewend en hebben niet geleerd om er goed mee om te gaan. Maar ook is de maatschappij zelf nog niet aangepast aan deze hoogsensitiviteit.

44405654 - stairway to heaven / photo composite with high contrast

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

In wezen is het een evolutieproces zoals dat al eonen lang plaats vindt: oude levensvormen die niet meer passen in een veranderende omgeving sterven uit of muteren naar andere bestaansvormen die beter aangepast zijn. Zo’n evolutieproces gaat nooit zonder slag of stoot. De natuur experimenteert met nieuwe vormen die veelal niet direct voldoen en zo zal lang niet alles wat uitgeprobeerd wordt blijven bestaan. Hiermee kun je het experiment met hooggevoeligheid wel enigszins vergelijken: we moeten leren hiermee om te gaan en ontdekken wat wel en niet werkt.

Wij hebben ons aangemeld

Wij als HSP-zielen hebben ons aangemeld voor dit experiment: we hebben er ons voor onze komst naar de aarde voor opgegeven om mee te doen. Daarvoor hebben we uiteenlopende redenen gehad. We zijn avontuurlijke zielen met een pioniersmentaliteit, die wel houden van uitdagingen. Daar hoort bij dat we een grote mate van nieuwsgierigheid hebben naar alles wat onbekend en nieuw is. Maar ook hebben velen van ons in vorige levens ervaring opgedaan met andere, meer paranormale vormen van waarnemen, die we dit keer kunnen inzetten zónder dat we voor ons leven hoeven te vrezen! Daarnaast zagen we een geweldige kans om onze persoonlijke zielendoelen te bereiken en daarmee de verhoging van ons bewustzijn een flinke impuls te geven. En, niet in de laatste plaats, werden we gedreven door idealisme: een verlangen om de aarde tot een betere, meer verlichte plek te maken voor alle wezens die deze prachtige planeet bevolken.

Onderdeel van je zielsplan

De keuze voor een vorm van hooggevoeligheid van jouzelf, of de kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd is een onderdeel van je zielsplan. We komen hier om ervaring op te doen, maar ook om (een deel van) onze karmische bagage op te ruimen, zodat we vrij en onbelast gebruik kunnen maken van onze kwaliteiten en specifieke gaven. Als je wilt begrijpen wat jij wilde leren van deze keuze van je ziel, kun je het beste kijken naar de obstakels die je keer op keer tegenkomt op je levenspad.  Die vormen een goede aanwijzing voor de thema’s die in jouw leven een rol spelen. Je kunt jezelf daarbij de volgende vraag stellen: Als ik als ziel voor deze situatie gekozen heb om ervan te leren en te groeien, wat zou mijn motief dan geweest kunnen zijn? Voor het antwoord daarop kun je het beste kijken naar wat het je heeft opgeleverd tot nu toe en welke uitdagingen er nog voor je in zitten.

In je eigen centrum blijven

Als HSP-er heb je de neiging mee te voelen met andere wezens die lijden en je dienstbaar op te stellen. Dat is een mooie eigenschap maar ook een valkuil. Hoe ga je daar mee om? Het vormt een krachtige uitdaging om in je eigen centrum te blijven, wat er ook gebeurt, en vandaaruit te leven en te handelen. Dat houdt in dat je wat minder gevoelig wordt voor het oordeel van de buitenwereld en dat van je eigen innerlijke criticus en meer liefde, tijd en aandacht aan jezelf gaat besteden. Dit is misschien wel het belangrijkste algemene thema voor alle HSP-ers. Maar kijk daarnaast eens naar jouw specifieke thematiek in dit verband en naar die van je kinderen of cliënten.ascension-1568162_960_720

Het evolutie experiment

Als we nog even terugkeren naar het idee van een experiment dat hoort bij het evolutieproces, dan kan het ook zijn dat bepaalde aspecten van hooggevoeligheid gewoon nog niet zo goed functioneren in de huidige maatschappij en dat die gedragsproblemen als autisme en ADHD met zich meebrengen, of ziektebeelden als burn-out en depressie. Die problemen zullen waarschijnlijk op langere termijn niet meer zoveel voor hoeven komen, als de maatschappij als geheel inmiddels aangepast is aan die hogere energiefrequentie. Het probleem is nu nog, dat verouderde structuren in stand gehouden worden, omdat het overgrote deel van de mensheid in zijn ontwikkeling niet toe is aan de grotere mate van eigen verantwoordelijkheid en het overstijgen van het eigenbelang die horen bij een meer verlichte maatschappij. Dat botst met de toegenomen gevoeligheid van dat veel kleinere deel van de mensheid dat zich in relatief hoog tempo verder ontwikkeld en een snelle verhoging van energie doormaakt. De oude machtsstructuren worden te nauw en moeten verdwijnen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Chaos, strijd en bijbehorende onveiligheid en onzekerheid is hiervan het gevolg, typisch iets waar HSP-ers niet dol op zijn!

Verandering van binnenuit door te zijn die je bent

We worden uitgedaagd om die oude, niet meer functionerende structuren van binnenuit te veranderen, gewoon door te zijn die we zijn, zonder ons daarvoor te verontschuldigen, zelfbewust en krachtig. Daarvoor moeten we ons soms echt afzijdig houden van ziekmakende systemen binnen organisaties, omdat het ons veel te veel negatieve energie kost om te proberen die te veranderen. Probeer te zien en te ervaren dat je gewoon door er te zijn en te werken met de mensen die je onder je hoede hebt, een kanaal bent voor de energie die via jou diegenen bereikt die daar baat bij hebben. Dat hoef je zelf niet eens in de gaten te hebben, het gebeurt op andere bewustzijnsniveaus. Realiseer je dat je op deze manier meer invloed hebt dan je denkt en je daarbij je energie niet hoeft uit te putten. Zo kan het zijn dat je op een werkplek waar je eigenlijk weg zou willen, maar waar je om allerlei redenen niet weg kúnt, toch een manier kan vinden om je goed te voelen en niet ziek te worden. En natuurlijk moet je soms wél ergens weg, zelfs al zou je niet weten hoe je dan in je levensonderhoud moet voorzien.

Een uitkering ontvangen is trouwens een prima en legitieme manier om rustig je eigen (genezings)proces te kunnen voortzetten, zonder stress. Als je maar kan zien dat je gidsen en het universum hiervoor gezorgd hebben en je je daar niet schuldig over hoeft te voelen!

Begeleid door je eigen­ gidsen 

Over gidsen gesproken: weet dat je altijd begeleid wordt op je pad door je eigen gidsen. Ze zijn er voor je om je te helpen je ziels- en levensplan uit te voeren, zeker als je dit extra moeilijke pad gekozen hebt. En: je werkt niet alleen voor jezelf; daarom krijg je extra ondersteuning vanuit de zielenwereld om je missie te volbrengen.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

7 REACTIES

  1. Mijn waarneming is dat HSP-mensen een astraal lichaam hebben die niet voldoende geïntegreerd is waardoor die mensen overgevoelig zijn.

  2. Voor meer info betreffende.., Dolores Cannon ( 1vd eerste jr.’60 Hypnotherapeut/Regressie/schreef vele boeken) omtrent dit gegeven! Lezingen over de hele wereld, waar zij heel duidelijk spreekt over dit onderwerp en (‘toestand’) waar wij met zn allen inzitten in begrijpelijke taal! Zeer leerzaam , aanrader.

  3. Heerlijk mezelf hier weer eens voor de volle 100%,nee oneindig in te herkennen!Het besef van dit geheel,precies zoals ik mijzelf hierin bevind is 't grootste en meest ultieme wat(zoals ik dat zie en weet voor mezelf)een Zijn in welke vorm dan ook zich mag en kan wensen.Ik noem het Vakantie in mijn hoofd,de allergrootste rijkdom die men maar kunt wensen en dit wens ik een ieder toe!!Heerlijk,pfff,vooral het ervaren van het steeds meer te mogen beleven dat het overal waar ik mij bevind erg aanstekelijk lijkt te werken!JIPPIE,zegt het voort,want ik geloof heilig dat dit ons universum zal voeden en redden en vrede en geluk zal zaaien.Echt precies zoals hierboven beschreven,'t is alsof ik het zelf heb geschreven!!'t is een rode draad met miljoenen rode draadjes!WAUW!Bedankt!

  4. Dank je wel Ellen. Dit had ik zo nodig om te horen! Al een tijd ben ik bezig met een hoop vragen die je nu in één keer beantwoord. Ik ben nu wat geruster en kan hopelijk mijn schuldgevoelens nog meer loslaten.
    Hartegroet van Roos

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in