DELEN

Channeling aartsengel Michaël door Katerina Karanika © / The Children of Love

 In de (transformatie) serie oplossing van de 7 karmische patronen:

 1. Het eerste karmische patroon: arrogantie)

 

Het karmische patroon van verslaving

Voordat je dit bericht leest, zorg dat je in een diepe rust komt. Je geest is dan ontvankelijker om de informatie op te nemen en te verwerken. Lees met je hart en niet met je hoofd. Roep de aanwezigheid van Aartsengel Michael, van Meester St. Germain, Meester Sananda en je eigen gidsen en begeleiders. Lees de boodschap verschillende keren zodat je je meer met de tekst kunt identificeren. Als je de inhoud kunt beleven in plaats van alleen maar lezen, zullen de Meesters de gelegenheid krijgen om je te bevrijden van dit karmische patroon. Dat is het geval met alle zeven karmische patronen die de komende tijd behandeld zullen worden. Ze zijn niet alleen maar als informatie bedoeld maar ook als een gelegenheid om, indien je dit wenst, gezuiverd en bevrijd te worden op karmische niveau van het patroon dat miljoenen jaren je gedrag min of meer heeft bepaald zodat je je lessen kon leren en je bewustzijn kon groeien. Nog een laatste aanwijzing: Vraag voordat je begint duidelijk en hardop om genade om te worden bevrijd van de zeven karmische patronen. Zoals jullie inmiddels weten mag er niets worden opgedrongen of opgelegd zonder dat er eerst toestemming is verleend. De wet van de vrije wil bepaalt dat. Aartsengel Michael en de Meesters hebben je toestemming nodig om je van de karmische patronen te mogen bevrijden. Vraag dus eerst om genade, om dispensatie te mogen ontvangen van het karmische patroon van verslaving. Wees ervan overtuigd, geloof, dat je deze ook zult ontvangen.

De individuele intentie vanuit de vrije wil is noodzakelijk. Als die ontbreekt, is het onmogelijk. Dus spreek bij deze je intentie uit als je bevrijdt wilt worden van dit karmische patroon en vraag de Meesters om genade. Meester St. Germain is aanwezig om dit patroon met zijn Violette Vlam – op het moment dat je intentie samenvalt met het assimileren, het herkennen en erkennen van het patroon bij jezelf – te zuiveren en te verwijderen uit je systeem. Dat betekent dat het patroon wordt verwijderd uit alle levens die je hebt gehad en waarin je met dit patroon hebt gewerkt om ervan te leren.

 

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De tijd waarin jullie met de karmische patronen hebben mogen werken, spelen en ervan hebben kunnen leren, is voorbij. De karmische patronen horen bij de derde dimensie. Ze zijn overbodig in de Eenheid, waar jullie nu naartoe gaan. Alle zeven karmische patronen hebben jullie naar de derde dimensie meegenomen als de spelregels van het levenspel. Dankzij deze regels kon jullie bewustzijn groeien tot op dit moment, het moment waarop het besef is gekomen dat de dualiteit, de afgescheidenheid, de illusie, alleen maar een spelregel is om het levensspel te kunnen spelen. De tijd is nu rijp om te beseffen dat jullie Goden zijn en dus ook de scheppers van deze regels. En zoals het een ware leider betaamt, past hij de regels steeds aan de gegeven omstandigheden aan.

En ja, de omstandigheden in de kosmos zijn nu veranderd omdat niets hetzelfde blijft. Het leven is een en al beweging, verandering. Stilstaan is een illusie. Vandaag willen we jullie aandacht dus richten op het karmische patroon van verslaving. Zoals alle karmische patronen komt ook verslaving voort uit angst en onwetendheid, de gevolgen van afgescheidenheid. Als de afgescheidenheid van de ziel volledig is en het bewustzijn in de derde dimensie is ondergedompeld, is verslaving een noodzaak om te overleven en om de angst te kunnen hanteren. Er zijn vele vormen van verslaving. Sommigen zijn heel duidelijk en herkenbaar maar de meesten spelen zich af op het subtiele niveau van de geest, van het denken en voelen. De voor iedereen herkenbare vorm is verslaving aan drugs en genotsmiddelen. Aan middelen die het bewustzijn verruimen of vernauwen, aan middelen die de pijn verdoezelen. Die middelen zijn door jullie bedacht om de verantwoordelijkheid voor pijnlijke momenten te ontlopen. Ze zijn uitstekend geschikt om, zoals jullie het noemen, de ogen te sluiten voor wat er werkelijk is. Hebben jullie je wel eens afgevraagd wat voor een effect die middelen hebben op het etherische lichaam en de andere geestelijke lichamen? Die effecten zijn namelijk veel schadelijker dan die op het fysieke lichaam. Goed, lieve vrienden, die informatie is jullie bekend.

We willen nu juist de subtiele vormen van verslaving belichten. Een van de meest voorkomende is verslaafd zijn aan bepaalde gewoontes, aan routine, de dagelijkse routine. De gewoonte om iedere ochtend op een bepaalde tijd op te staan, dezelfde handelingen te verrichten, hetzelfde voedsel tot je te nemen, de gewoonte om televisie te kijken of om op de computer te spelen of om vakantie te gaan. Kortom gewoontes die maatschappelijk aanvaard en soms gewenst zijn maar die wel het bewustzijn van zijn essentie afleiden. Het zijn geen gevaarlijke drugs, maar het zijn wel geestelijke drugs omdat ze jullie vrijheid ondermijnen. We hebben het hier niet over bepaalde rituelen, maar over verslaving. Wat is het verschil tussen een ritueel uitvoeren en verslaafd zijn aan dat ritueel? Het verschil ligt in de mate van afhankelijkheid van je gewoontes. Ik kan jullie verzekeren dat jullie veel afhankelijker zijn van bepaalde gewoontes dan je denkt.Facebook-is-a-drug

Neem bijvoorbeeld televisie kijken. Vraag eens eerlijk aan jezelf: Kijk ik televisie omdat ik in dat programma geïnteresseerd ben? Kijk ik naar een bepaald programma omdat ik gevoed wil worden of kijk ik naar televisie om afgeleid te worden? Kijk ik naar de televisie om niet verder na te denken, om me geen zorgen te hoeven maken of om niet te hoeven doen wat ik eigenlijk wel had willen doen? Wij oordelen niet, lieve vrienden en we veroordelen jullie ook zeker niet. Wij wensen jullie de moed en de kracht om hetzelfde te doen: Veroordeel jezelf niet. Spreek nu je intentie uit: Wil je verlost worden van bepaalde gewoontes? Ben je bereid te erkennen dat bepaalde gewoontes een verslaving zijn geworden? En als het antwoord Ja is, weet dan zeker dat je er vanaf nu van bevrijd zal zijn.

Een andere subtiele vorm van verslaving is het verslaafd zijn aan bepaalde relaties. Afhankelijk zijn van bepaalde mensen in je omgeving die je niet meer voeden. Jullie hebben daarvoor een mooi excuus bedacht: Ik kan hem/haar niet loslaten want dan voel ik me schuldig. Er zijn zoveel dingen waarover jullie je schuldig voelen. Ook dat kan een afhankelijkheid zijn. Gewenning aan pijnlijke en ongewenste gevoelens, zoals schuld. En ook hier kun je voor jezelf herkennen en erkennen of je bepaalde onplezierige relaties in stand houdt, omdat je er verslaafd aan bent. Stel jezelf de vraag: Wat betekent deze relatie voor mij? Ben ik afhankelijk van deze persoon of vervult deze persoon mij met liefde en vreugde? Ben ik iedere dag blij om hem/haar te zien of kan ik niet zonder zijn/haar aanwezigheid leven? Of denk ik dat hij/zij niet zonder mij kan? Of weet ik dat ik me schuldig zou voelen als ik de relatie verbrak? Ben ik ervan overtuigd dat ik onvoorwaardelijk van deze persoon hou? Is het mogelijk om onvoorwaardelijk van iemand te houden terwijl de persoon je ongelukkig maakt? Natuurlijk niet, lieve vrienden. Onvoorwaardelijke liefde schenkt alleen maar liefde en vreugde. Zulke relaties kunnen ook een vorm van verslaving zijn. En ook hier vragen we jullie om zo moedig en krachtig te zijn om – zonder jezelf te veroordelen – te erkennen of je dergelijke verslavingen in je leven hebt. En als je merkt dat het antwoord “Ja” is en je intentie om dit los te laten aanwezig is, wees er dan van verzekerd dat de Violette Vlam deze verslaving nu onmiddellijk transformeert.


Een andere subtiele vorm van verslaving ligt in een bepaalde levensstijl. De welvaart in de Westerse samenleving heeft ertoe geleid dat velen van jullie verslaafd zijn geraakt aan de welvaart. En het is aan ieder van jullie zelf om te beoordelen welke onderdelen van je levensstijl verslavingen zijn of alleen plezier en genot schenken. Want ook dat is een subtiel verschil. Welvaart en overvloed komen jullie toe, lieve vrienden. Ze zijn jullie geboorterecht. Maar wil je je geboorterecht opeisen, is het belangrijk om je verslaving aan genot en welvaartsmiddelen eerst los te laten. Jezelf ervan bevrijden. Heel veel ellende, zoals lijden, geweld en oorlog, komt voort uit de verslavende werking van de Westerse welvaart. Miljarden broeders en zusters lijden onder de verslaving aan een onverzadigbare behoefte om steeds meer materiële zaken en bezittingen te vergaren. Jullie hele economie is gebaseerd op deze gevoeligheid voor verslaving die als een karmisch patroon in jullie systeem verankerd is. De hele economie stoelt op deze onverzadigbare behoefte en de verslaving er aan. Het bestaan van tientallen soorten melk, cosmetica of auto’s bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door de verslaving aan meer en meer hebben en meer kopen. Terwijl de drugsverslaving een erkend probleem is in jullie samenleving, is de nog vele malen grotere verslaving van hebzucht nog niet als zodanig onderkend. Velen van jullie zijn nog steeds in de veronderstelling dat “hebben” vreugde brengt en dat materiële welvaart de sleutel tot geluk is. Diep in jullie hart weten jullie dat dit alles behalve waar is. Dus, lieve vrienden, heb de moed om eerlijk tegenover jezelf te zijn en de vraag te stellen: Waarom koop ik dit of dat? Is het omdat ik het nodig heb, omdat ik er plezier aan beleef of omdat ik niet anders kan, alsof er een sterke behoefte in me zit om te kopen en het te hebben? Mocht het antwoord “ja” zijn, veroordeel jezelf dan niet. Wees er zeker van dat als het je intentie is om deze verslaving los te laten, de Violette Vlam van onze broeder St. Germain deze NU zal transformeren.

 

We gaan verder met een andere subtiele vorm van verslaving. De verslaving aan macht. Misschien denken jullie dat deze verslavingsvorm alleen grote leiders en mensen in belangrijke posities toebehoort. We verzekeren jullie, lieve vrienden, children of love, dat deze verslaving bij ieder van jullie aanwezig kan zijn. Ook bij degenen die op het vierde pad lopen, ook bij degenen die in de veronderstelling zijn dat ze al bevrijd zijn van de behoefte aan macht. De behoefte aan macht, lieverds, zit diep in jullie karmische patroon verankerd. Het is de sterkste en meest primitieve overlevingsstrategie. Jullie zijn daar nog niet volledig van bevrijd. Hoe uit de behoefte aan macht zich bij jou? Is het simpelweg behoefte aan aandacht, de behoefte om altijd in de belangstelling te staan, het hoogste of laatste woord te hebben? Is het de behoefte om controle te willen uitoefenen op je omgeving, je gezin, je vrienden, kinderen of in je werkomgeving? Is het de behoefte om altijd gelijk willen hebben? Het onvermogen om “sorry” te kunnen zeggen? Deze behoeften zijn heel subtiele vormen van macht die verband houden met de onverzadigbare behoefte aan erkenning, bevestiging, overheersing en contact. Terwijl wij deze woorden uitspreken, komt er NU bij jullie beelden op van je persoonlijke behoeften en verslaving hieraan. Zodra je deze behoeften en de afhankelijkheid ervan erkent, heb dan de moed om van jezelf te blijven houden, om jezelf niet te veroordelen, maar om het gewoon te accepteren als iets dat bij jouw uitrusting hoorde, miljoenen jaren lang. Spreek nu je intentie uit om dit los te laten omdat je de oude uitrusting niet meer nodig hebt. Wees ervan overtuigd dat Meester St. Germain met zijn Violette Vlam de verslaving onmiddellijk zal transformeren.

 

Jullie mind (denken en voelen), lieve vrienden, is geniaal. Jullie kunnen zelfs verslaafd raken aan de rol van slachtoffer. Jullie raken even makkelijk verslaafd aan je rot voelen, aan ziek zijn, aan arm zijn, aan pech hebben als aan succes, macht, hebzucht of drugs. Jullie geloven dit misschien niet. Maar we verzekeren jullie dat dit WAAR IS. Dat komt door de dualiteit. In de dualistische dimensie waar jullie nog steeds van deel uitmaken, is het bewustzijn afgescheiden van de Bron, van de Essentie en daarom wordt dit beheerst door angst en door zwart-wit denken. Gewenning geeft jullie een veilig gevoel. Daarentegen brengt verandering angst met zich mee. Op dit patroon, dat inherent is aan het dualistisch bewustzijn, zijn alle vormen van verslaving gebaseerd. Voor jullie mind is het niet belangrijk waaraan het verslaafd raakt. Pijn of genot, het is om het even. Het gaat om het patroon van het ontlopen van de verantwoordelijkheid, die verandering met zich mee brengt. En het leven is niet statisch. Het leven is onderhevig aan voortdurende verandering.

De komende tijd krijgen jullie de gelegenheid om te kiezen voor verlossing van de karmische patronen door jullie intentie te uiten en door gebruik te maken van de Violette Vlam van onze broeder St. Germain. Als jullie van een karmisch patroon in dit leven worden verlost zijn tegelijkertijd alle gevolgen van het karmisch patroon, ontstaan gedurende jullie vorige levens ook gezuiverd. Zoals jullie weten bestaat in de hogere dimensies geen tijd meer. Dat heeft tot gevolg dat ook jullie karma als gevolg van de karmische patronen ongedaan gemaakt wordt. Dan pas zijn jullie voorgoed vrijgesteld van de karmische patronen. Dus spreek nu je intentie uit om bevrijd te mogen worden van het karmisch patroon van verslaving in al haar gedaantes. Zoek je eigen gewenningen en verslavingen op. Zie ze onder ogen. Veroordeel jezelf niet. Heb compassie met jezelf. Hou van wie je nu bent en niet van wie je kan worden. Je bent nu ook Volmaakt. Dat ben je altijd geweest. Alleen was je dit vergeten.

Lieve vrienden, de tijd is nu rijp om vrijheid en liefde in je leven te ervaren. Beiden liggen niet buiten jezelf, maar in jezelf. Gun jezelf de vrijheid. Gun jezelf onvoorwaardelijke liefde. Dat is wat je bent. Je was dit vergeten omdat je te maken had met de zeven karmische patronen, de zeven spelregels die zo sterk zijn dat je vergeten was waar het eigenlijk in het leven om ging en wie je werkelijk was. Miljoenen jaren lang ben je bezig geweest met deze zeven spelregels en het karma dat je daarmee creëerde. Miljoenen jaren en duizenden levens wist je niet wie je was. Je was in de veronderstelling dat je een speelbal van het lot was of overgeleverd aan de goden. Je speelde het spel met hart en ziel en je leerde van je ervaringen. Door de planetaire omstandigheden en door de grote evolutiecyclus die op zijn einde loopt, worden de sluiers dunner en dunner. Jullie hebben deze kans gegrepen om de derde dimensie af te sluiten en de Eenheid te verankeren. In de Eenheid is er noch plaats voor verslaving, noch voor de overige karmische patronen. Er is alleen maar vrijheid. Doen wat je leuk vindt. Doen wat je voldoening geeft. Het is niet nodig om iets te ontvluchten, omdat het leven een spel is. En dat besef je NU. Zodra je dit beseft kun je het spel met vreugde spelen, zoals een kind het doet, zonder angst, zonder het spel al te serieus te nemen. Er is niets om serieus te nemen. Het is zoals het is. Het leven Is. Buiten het duister is er alleen maar Liefde. En Liefde is vreugde, Liefde is lachen en je veilig voelen. Geniet van ieder moment van de dag. Ook al lijkt het op bepaalde momenten alsof je lichaam pijn lijdt of dat je ziel bloedt. Neem afstand, besef dat pijn en lijden maar illusie is. In werkelijkheid is er alleen Liefde, vreugde en overvloed. Waarom zou je een moment van het leven willen ontvluchten? Besef hoe kostbaar het leven is. Besef wat een geschenk het is te mogen spelen. Besef dat dit gebeurt omdat jullie Goddelijke wezens zijn en omdat jullie er zelf voor gekozen hebben om dit spel te spelen. Zelfs de regels hebben jullie zelf gemaakt en daarom kunnen jullie die ook zelf veranderen. Als je een minuut geleden in de veronderstelling was dat je zonder televisie, pillen, ijskast of auto niet kon leven, vergeet dit. Dat is een gevangenschap die je jezelf oplegt. Je bent nergens van afhankelijk. Ook van eten ben je in wezen niet afhankelijk. Fysiek voedsel, waarvan jullie overtuigd zijn dat het noodzakelijk is om te overleven, is ook een illusie. Jullie hebben fysiek voedsel niet nodig. Eten moet een plezier zijn, een genot. Maar nodig om te overleven, neen. Ook dat is een illusie die jullie collectief hebben geschapen. Lucht en licht zijn noodzakelijk. Voedsel niet. Maar zolang de collectieve overtuigingen geldig zijn, en dat zal nog lange tijd duren, hebben jullie voedsel, ijskasten, televisie, medicijnen en auto’s nodig. Maar je kunt jezelf wel bevrijden van de afhankelijkheid van deze middelen. Zie deze middelen als een geschenk, geniet ervan, wees er dankbaar voor, speel er mee. Jij bent er de schepper van. Je mag ze gebruiken, maar je hoeft er niet van afhankelijk van te zijn. Je bent van niemand afhankelijk. Jullie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al Wat Is, is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je je daar bewust van wordt, ben je altijd verbonden, nooit alleen. Je hebt geen enkele illusie meer nodig. Het gevoel van liefde en verbondenheid met al wat is is de grootste vreugde die het leven schenkt. Daar zijn jullie medescheppers van, lieve vrienden, children of love.

 

We vragen jullie nu de volgende oefening te doen: Stel je boven je hoofd, ongeveer 60 cm boven je kruin, een stralende gouden lichtbol voor. Dat staat symbool voor je hogere Zelf, je Essentie, de oudste en trouwste vriend die je hebt, je onzichtbare grote broer of zus, je raadgever die op onverwachte momenten tot je spreekt. Je Hogere Zelf. Laat vanuit je kruin een energielijn naar je Hogere Zelf lopen. Op het moment dat die verbinding tot stand is gebracht, ontstaat er een nieuwe energielijn vanuit je Hogere Zelf direct naar je hart. Zodra die verbinding er is, ontstaat onmiddellijk weer een nieuwe lijn van je hart naar je kruin en vervolgens naar je Hogere Zelf. Vanuit deze drie punten zul je de komende tijd in de eenheid leven. Deze verbinding is de verbinding met je Hogere Zelf. Van hieruit zullen alle centra worden gevoed. Als gevolg daarvan zullen je denken, je gevoelens en je handelingen, maar ook je gezondheid en je spirituele ontwikkeling voortaan door je Hogere Zelf worden bestuurd. Als jullie willen, mogen jullie NU de intentie uitspreken dat je jezelf overgeeft aan je Hogere Zelf. Voortaan is je Hogere Zelf de bestuurder. Je ego en je mind zijn de instrumenten. Zo hebben jullie jezelf ontworpen. Vanaf nu zal er geen afgescheidenheid meer zijn. Vanaf Nu ben je Een met je Hogere Zelf. Ga nu met je aandacht terug naar je Hogere Zelf en werp lichtlijnen naar alle aanwezigen. Aanschouw het prachtige kunstwerk, het prachtige lichtschilderij, dat nu is ontstaan. Ga terug naar je Hogere Zelf en werp vanuit daar energielijnen naar ons, jullie broeders en zusters achter de sluiers. De sluiers zijn er niet meer. Aanschouw nu het grotere kunstwerk dat is ontstaan. Het is geen statisch ontwerp. Het vibreert en beweegt en schijnt voortdurend. Ga terug naar je Hogere Zelf en werp opnieuw energielijnen naar mensen van wie je houdt of naar mensen over de hele wereld, ook naar die onbekenden gezichten die nu in je opkomen, ook naar bomen, planten, dieren, want je licht is oneindig. Je Hogere Zelf is een Bron van Goddelijke energie. Als je wilt kun je te allen tijde met Al Wat Is verbonden zijn en dan urenlang genieten van het kunstwerk van het leven zelf. We houden onvoorwaardelijk van jullie,

Ik ben

Michael

Lees alle “karmische patronen”door onder dit artikel op het zoekwoord “karmisch patroon te klikken

Over de auteur:

Mijn naam is Katerina Karanika. Ik ben geboren in Griekenland en kwam op mijn 19de als studente rechten naar Nederland. Een carrière als juriste had niet mijn passie, daarom ben ik op mijn 30stepsychologie gaan studeren. Als kind zag ik van alles om me heen wat anderen niet zagen. Ik trok de conclusie dat ik niet goed bij mijn hoofd was: een geheim dat niemand mocht weten.

Passie
Ik vond mijn passie in het helpen van anderen. Mijn werk als schrijver, therapeut, coach en trainer ging nooit volgens het reguliere boekje. Zowel tijdens de individuele gesprekken als bij de trainingen die ik gaf, heb ik altijd mijn contacten met boven gebruikt. Ik boekte bijzonder goede resultaten, maar mijn ego weigerde om alle lof en eer aan een hogere instantie af te staan.

Child of love
Een paar jaar  geleden had ik tijdens een riskante hartoperatie een bijna-doodervaring. Aan de andere kant van de sluiers ontmoette ik de children of love. Zij heetten mij welkom en lieten weten  dat  ik ook een child of love was. Ik  besloot onmiddellijk dat ik als een child of love op aarde wilde leven en kwam in mijn lichaam terug. Na een aantal jaren van revalidatie en zoeken naar de juiste invulling  van mijn verlangen om op aarde een child of love te zijn, begon ik aan een nieuw boek. Al snel merkte ik dat ik een ander boek aan het schrijven was dan ik van plan was, maar ik werd nieuwsgierig en liet het gebeuren.

Michael
Toen het boek bijna klaar was, zag ik in mijn gedachten een alledaagse vriendelijke man van onbepaalde leeftijd die zich bekend maakte als mijn oudste vriend en begeleider. Zijn naam was  Aartsengel Michael. Nog geen half jaar later kreeg ik van Michael de opdracht om de Cel van liefde op te richten. De eerste cel van liefde ontstond binnen twee weken.

Pad van dienstbaarheid
Weer een half jaar later ontmoette ik op het strand in Griekenland in een visioen een prachtig wezen van licht. Zijn naam was Sananda. Na een paar dagen verscheen Hij weer en vroeg of ik met Hem wilde samenwerken bij de ascensie van de mensheid. Ik mocht er net zolang over nadenken als ik wilde. Na een week besloot ik om met hart en ziel voor Hem te werken.

Op alle lagen van mijn energieveld gaat mijn ontwikkeling razendsnel en dat brengt de nodige lichamelijke ongemakken met zich mee. Ik ben God dankbaar dat ik mijn levensvervulling gevonden hebt en dat ik de rest van mijn leven mijn broeders en zusters, alle children of love op aarde mag dienen. Mijn ascensiepad is het pad van dienstbaarheid. Mijn instrumenten zijn schrijven, het leraarschap en healen.

The children of love wil een bijdrage leveren aan het verhogen van de collectieve vibraties van onze  planeet, zodat deze kan overgaan naar de vijfde of Eenheidsdimensie.
The children of love 
is een non-profit organisatie.

Lees alle “karmische patronen”door onder dit artikel op het zoekwoord “karmisch” patroon

te klikken

19 REACTIES

 1. De tekst spreekt mij wel aan
  Het verhaal over verslavingen is
  Zeker waar.
  We zitten met zijn alle als een zombie
  Voor de buis, zonder ons af te vragen
  Waarom wij dat doen.
  juist een verslaving die er al jaren terug
  Ingeslopen is.
  Ik ben het niet met alles eens wat Katharina
  schrijft. Via de channeling van aartsengel Michael.
  Maar in grote lijnen wel.
  En ik vindt de toon zeker niet dwingend.
  Je hoeft het niet te lezen, niks moet.
  Daar ben je vrij in.
  Het is een mooie channeling.
  een erg mooie boodschap.

 2. Dankje wel 🙂
  Tijdens het rustig lezen van deze tekst voelde ik ook daadwerkelijk dingen gebeuren.
  Ik kijk uit naar de andere teksten 🙂

  Liefs Anne

 3. Waar ging het ook al weer over? Eens even denken…Oh ja, verslaving.
  In de Bijbel uitgebeeld door de slavernij in Egypte.
  Slaaf zijn, je laten beheersen door zo’n beetje alles en nog wat. Fysieke, mentale en emotionele slavernij.
  Beheerst en overmeesterd worden door je gedachten en emoties. Die niet kunnen stoppen als jij het wilt.
  Als angst, bezorgdheid, onzekerheid jouw leven beheersen, en jij zelf de touwtjes niet in handen hebt, is er sprake van slavernij. Het is allemaal terug te voeren op één en hetzelfde euvel: willoos slachtoffer zijn van je ego.

 4. @Aart, Hoi Aart, bedoel je dat het beter is om van niemand afhankelijk te worden, bv een geloof, meester st. Germain of anders, maar dat je altijd en alleen op je Hoger Zelf moet vertrouwen ? Ik vindt het niet arrogant hoor, maar vraag me echt af of dat is wat je bedoeld?
  Groetjes Angel

  • @angel, Hoi Angel, ik moet je bekennen dat ik eigenlijk nooit iets bedoel, ik ben net Hans Kazan, ik goochel wat met letters en die krijgen pas de betekenis die iemand er aan geeft.

   Maar uiteindelijk is het beter om van niemand afhankelijk te worden/zijn.

   Je bent namelijk al HEEL/VRIJHEID/Goddelijke energie in beweging en dat gaat niet samen met afhankelijkheid/afhankelijk zijn.

   Maar zolang dat niet daadwerkelijk ‘je praktische dagelijkse werkelijkheid’ is kan alles een hulpmiddel (zoals bv een geloof, meester) zijn om je bewust te worden en te gaan leven vanuit die Heelheid/Vrijheid.

   Het zou dus in een fase heel goed kunnen zijn om afhankelijkheid te zijn/te ervaren om zo tot bewustwording te kunnen komen dat dat het uiteindelijk niet is ‘wat je bent’.

   Ik heb eerlijk gezegd niets met dat Hoger Zelf of met vertrouwen.

   Het zegt mij werkelijk niets, als ik mijn boodschapjes bij Appie haal wat moet ik dan met een Hoger Zelf of vertrouwen.

   M.a.w. wie ben ik nou, het Hogere Zelf, het Lagere Zelf/Ego en waar komt het gevoel van vertrouwen vandaan.

   Wat heb ik aan een Hoger Zelf wat ergens 60cm boven het hoofd zit en wat is dan datgene wat daar contact mee hebben kan.

   Als hulpmiddeltje zou ik kunnen schrijven; je bent Hoger Zelf, je bent Heel, je hoeft nergens op te vertrouwen.

   Enkel omdat de mens afhankelijk geboren is en hij/zij die energie nog met zich meedraagt/nog niet uitgewerkt is voelt die mens zich afhankelijk en spreekt/voelt hij/zij over vertrouwen en dat met als enig nut om na een bepaalde bewustwording zijn/haar Heelheid/Hoger Zelf-zijn te zijn.

   We zijn al het Hoger Zelf enkel we kunnen ons daar enkel daadwerkelijk van bewust zijn omdat we door de ervaring van afhankelijk geboren te zijn het even vergeten waren.

   Maar uiteindelijk zegt Hoger Zelf ook niets, zoals Hoger Gras het gras ook niets zegt, het is gewoon gras/grasheid/graszijn.

   Mijn Michael, ik goochel er wel een bende van zeg, ik buig voor een ieder die er nog wat van maken kan, wat een letterbrij.

   Groetjes Aart.

   ps is het ‘angel’ van ‘engel’ of van ‘een gifoverdragend steekorgaan dat voorkomt bij de vliesvleugelige insecten zoals mieren, bijen, hommels en wespen.’

   HELP, ik heb een verslaving, ik kan niet stoppen met typen.

   Angel, ik vertrouw blindelings op je.

   • @Aart, Goedemorgen Aart, bedankt voor je reactie, ben nog niet helemaal wakker maar lees hem vanmiddag nog eens over. En natuurlijk is het Angel, zoals jij het wil zien 🙂 ligt eraan in wat voor bui je bent.
    Groetjes

 5. “De individuele intentie vanuit de vrije wil is noodzakelijk. Als die ontbreekt, is het onmogelijk. Dus spreek bij deze je intentie uit als je bevrijdt wilt worden van dit karmische patroon en vraag de Meesters om genade. Meester St. Germain is aanwezig om dit patroon met zijn Violette Vlam – op het moment dat je intentie samenvalt met het assimileren, het herkennen en erkennen van het patroon bij jezelf – te zuiveren en te verwijderen uit je systeem. Dat betekent dat het patroon wordt verwijderd uit alle levens die je hebt gehad en waarin je met dit patroon hebt gewerkt om ervan te leren.”

  Bij deze vraag ik de Meesters om genade.

  Verwijder het patroon uit het systeem m.b.t. de verslaving die ik ‘mezelf’ noem.

  Alvast DANK.

  Ps omdat de verwijdering nog niet heeft plaats gevonden nog een laatste vraag; wat bedoelt u met ‘ongeveer’?

  Mag het ook 4 cm zijn?

  Al heb ik daar (dat 4cm boven me) eigenlijk ook niets mee, ben ik nou arrogant door te schrijven/’ervaren’ dat er bij mij niets anders is dan het Hoger Zelf?

 6. Herkenbaar!!! 5 jaar geleden de televisie uit mijn leven verbannen, want ik was er inderdaad aan verslaafd (niet ziekelijk dat ik niet meer “normaal” functioneerde maar wel een “leegtevuller”), ik noem het de beste beslissing ooit, kan het echt waar iedereen aanraden. Maar ook het kopen van dingen, kopen om indruk te maken op anderen of spullen kopen om “erbij te horen” die last heb ik niet, maar wel spullen (kleding, schoenen, tassen, spullen voor in huis en ander “spul”), omdat ik denk dat het me gelukkiger maakt, jazeker, heel herkenbaar. Dit voorjaar mijn huis verkocht en verhuisd naar het buitenland en me echt vertwijfelf afgevraagd wat ik toch moest met zoveel “troep”. Eten (zoet) is een grote leegtevuller, aan mensen blijven “hangen” tegen beter weten in. En nu ben ik bezig met mijn nieuwe vijand, internet!!! Ja internet is net zo erg als de tv. Het liefst zou ik net als de tv internet er helemaal uit mijn huis gooien, maar ja dan heb ik ook geen telefoon meer (ik woon in het buitenland en met mijn mobiel naar Nederland bellen kost een kapitaal), bankzaken gaan via internet, je vliegticket boeken etc, dus ik ben echt aan het zoeken hoe ik mijn internet gebruik drastisch aan banden kan leggen (vandaag is weer een vlucht, leegtevullen dag……zucht……)

  • @margrieta, ik wil me nergens mee bemoeien maar als ik in jouw schoenen stond (welke maat heb je trouwens, ik 43 en een beetje)zou ik niets aan banden leggen maar eens gaan uitzoeken waarom je niet tegen leegte kan.

   Ik vind niets zo heerlijk als ‘opgaan in de leegte/stilte’.

   Gewoon stil zitten, niets doen.

   Kon ik vroeger niet hoor maar d.m.v. meditatie en inzicht in mijn onrust ken ik de woorden; verveling, onrust, iets moeten doen, niet meer.

   Trouwens, zuchten is ook een mooie meditatie oefening, kijk maar eens hoe lang je het kan volhouden voordat je in lachen uitbarst.

   • @Aart,
    Haha, ik vind jouw humor leuk Aart!
    Ik vind het ook heerlijk om in de stilte -het niets- te zijn. En dan lekker zuchten en geeuwen! Loslaten wat nog losgelaten mag worden!

   • Ha Aart,
    Sjonge, jonge. Wie is er nou geïnteresseerd in jouw schoenmaat? Als dat geen arrogantie is. Je kunt net zo goed maat 38 kopen. Je loopt er toch altijd naast. Waarvan ook al weer? Van ver…,van waan… van verw…. Sorry hoor, ik kan er even niet opkomen.
    😆
    Dag Lia

 7. “Hoe uit de behoefte aan macht zich bij jou? Is het de behoefte om controle te willen uitoefenen op je omgeving, je gezin, je vrienden, kinderen of in je werkomgeving?”

  In mijn “geval” uitte deze behoefte zich eerder in het willen controle hebben over mezelf. Ik had een sterke innerlijke criticus die me steeds opjaagde in de richting van “een beter (liefdevoller, toleranter, verdraagzamer, begripvoller, behulpzamer…) mens worden”. Omdat ik de boodschappen van dit deel van mezelf als mijn Hoger zelf (= “de stem van God”) beschouwde, kwam het nooit in me op om dit streven in vraag te stellen. Tot ik zo compleet OP was dat ik niet meer kon/wilde leven… Me daaraan overgeven, dit toelaten (omdat er geen andere keus meer was) heeft ertoe geleid dat er in mijn eigen innerlijk een soort contact ontstond met wat ik gaandeweg als “de stem van Jezus” leerde herkennen. De boodschap die hij me keer op keer brengt en die ik ook naar anderen toe tracht te verwoorden, luidt : “accepteer jezelf (zoals je bent), vertrouw op jezelf (zoals je bent), houd van jezelf (zoals je bent)”. Dat is wat bedoeld wordt met de woorden : DOOR hem (acceptatie), MET hem (liefde) en IN hem (vertrouwen). Als elk kind dat geboren werd, slechts dàt had leren kennen (geaccepteerd, vertrouwd en bemind worden ZOALS HET IS), dan zouden we allemaal zijn wat Jezus wéét dat we zijn : magische scheppers! Dat we dit sowieso kunnen WORDEN -ondanks het feit dat we niet van ‘t prille begin tot NU alleen maar acceptatie, vertrouwen en liefde hebben gekend- is wat Jezus ons wilde tonen… Het ongewenste en daardoor gekruisigde kind (met als gevolg een angstig ego) in onszelf heeft nood aan acceptatie, vertrouwen en liefde om zich te kunnen verenigen/in eenheid te kunnen leven met het goddelijk kind in ons. “Laat de kinderen tot mij komen”…, dit tot-Jezus-komen is wat ik elk (bang) ego toewens…

  Zodat het volgende uit het hier geplaatste artikel inderdaad een levende waarheid kan worden :
  “Er is alleen maar vrijheid. Doen wat je leuk vindt. Doen wat je voldoening geeft. Het is niet nodig om iets te ontvluchten, omdat het leven een spel is. En dat besef je NU. Zodra je dit beseft kun je het spel met vreugde spelen, zoals een kind het doet, zonder angst, zonder het spel al te serieus te nemen.”

 8. Hallo Gordon,

  Ik ben benieuwd naar de foto met het paarse licht. Ik heb namelijk soortgelijke foto’s. Weet jij wat het is of kan zijn?

  Vriendelijke groet,

  Rob

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in