Het Nieuwetijdskind

Al enige jaren horen we van het verschijnsel “het nieuwetijdskind”. Dit gaat zowel over kinderen als volwassenen, alleen was voor deze laatste groep nog geen bekendheid over dit verschijnsel.

Vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw begon het op te vallen dat er andere kinderen geboren werden – kinderen met andere eigenschappen, een ander gedrag en een andere levenshouding. Het werd duidelijk dat het hier ging om kinderen met een nieuw menselijk bewustzijn.

De oudere generatie heeft het getal 9. De kinderen die nu geboren worden het getal 1.

9 is de laatste van een reeks. Deze reeks eindigt nu en een nieuwe reeks is begonnen.

De diepere betekenis ervan is dat de “nummers 9” het oude dienen los te laten. Het oude is bezig te sterven, waardoor het nieuwe geboren kan worden. De “nummers 1” hebben nieuwe beelden, nieuwe gedachten en nieuwe inzichten. De “nummers 9” hebben de taak om een brugfunctie te vervullen. Ze zullen de oude beelden los laten om de nieuwe beelden te kunnen toe laten. Deze overgangstijd is begonnen. Het voltrekt zich stap voor stap. Het zal in ons waargemaakt worden.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Nieuwetijdskinderen hebben veel hulp nodig van hun opa’s en oma’s. Zij zijn in staat om meer van een afstand naar de kinderen te kijken, omdat ze hun ego al meer en meer hebben los gelaten.

Een vrouw van 25 jaar vertelt het volgende:

“Ik heb me een buitenstaander gevoeld, omdat ik anders was. Op school werd ik vreemd gevonden. Ik snapte het niet. Mijn ouders hadden het niet door, daarom ging ik me steeds eenzamer voelen. Ik verzette me tegen wat ik op school moest leren, want dat had niets met het echte leven te maken. Ik werd altijd gepest, waardoor mijn zelfvertrouwen tot op het 0 punt daalde. Ik voelde dat ik een stapje voor liep op de mensheid. Ik werd voor gek versleten. Ik heb me voortdurend geprobeerd aan te passen. Dat leidde er toe dat ik mezelf verloor. In de natuur vond ik troost, omdat ik daar mijn innerlijk gevoel van de grote werkelijkheid kon ervaren.

“Toen ik voor het eerst van Nieuwetijdskinderen hoorde, herkende ik mezelf er onmiddellijk in. Door mijn therapeut ben ik langzaam gaan begrijpen dat ik op aarde ben gekomen om een opdracht te vervullen.”

sterrenkind lichtgehalte

Hoe begon het?

Vanaf de 80 er jaren begon het op te vallen dat er steeds meer kinderen werden geboren met een ander gedrag en een andere levenshouding. Deze kinderen waren niet gevoelig voor straf en schuldgevoelens. Ze zochten het meer in respect en gelijkwaardigheid. Dit leidde tot allerlei problemen. Deze problemen werden o.a. met medicijnen bestreden.

De vraag is of onze maatschappij zich moet aanpassen aan deze kinderen. Ja, want de maatschappij dient te werken aan zichzelf.

De problemen van deze nieuwetijdskinderen

Heel veel van hen lijden aan ADHD of ADD of PDD-NOS of een andere aanduiding. Ze hebben aandachtsproblemen en zijn vaak hyperactief.

Hoe komt het dat ze zo’n tekort aan concentratievermogen hebben? Omdat het zulke hypergevoelige kinderen zijn. Ze voelen alles aan, zoals de hoofdpijn van anderen, gedachten die mensen hebben. Ze worden dus gebombardeerd met informatie. Daar worden ze gek van. Ze hebben ook een sterk vermogen om dingen van anderen aan te voelen. Ze voelen bijvoorbeeld dat de meester verdrietig is. Als de meester zegt: “Ik ben niet verdrietig” brengt dat deze kinderen op een dwaalspoor. Ze voelen het wel, maar de ander ontkent het. Hier begint de grote verwarring. Bij deze kinderen is het dus van groot belang dat je eerlijk bent. Je moet dus als volwassenen met de billen bloot, ook als je je betrapt voelt. Als de waarneming van het kind serieus genomen wordt is dit van groot belang voor het nieuwetijdskind, want een nieuwetijdskind voelt zich verantwoordelijk voor anderen, ze willen problemen oplossen. Als opvoeder stel je het kind gerust als je zegt: “Het klopt wat je zegt, maar ik los het zélf op!” Deze kinderen worden dus gebombardeerd door informatie van de voor hen chaotische wereld.

De reacties die nieuwetijdskinderen vertonen op dit informatiebombardement zijn:

 1. Zich terugtrekken in zichzelf om tot zichzelf te komen. Hierdoor zijn ze op zo’n moment onbereikbaar voor anderen.
 2. Ze reageren hun spanningen af door hyperactief gedrag.

Hun concentratie is heel slecht, ze zijn snel afgeleid, zitten overal aan en het is moeilijk om contact met hen te krijgen.

Voor deze kinderen is het belangrijk dat zij zich voor de enorme informatie die op hen afkomt leren af te sluiten.Naar wie kijkt jouw Innerlijke Kind voor bescherming en liefde

Hoe kunnen opvoeders helpen?

 • Het zelfvertrouwen te ontwikkelen door het kind te belonen in wat het goed doet. Ze ervaren veel afwijzing van de buitenwereld.Als kinderen bij zichzelf mogen blijven, dan stroomt hun energie minder naar buiten toe.
 • Het stellen van duidelijke grenzen en daar consequent in zijn.
 • Een nieuwetijdskind heeft een duidelijke structuur van zijn omgeving nodig. Geen structuur vergroot de chaos van het kind. Het kind weet namelijk niet hoe het moet omgaan met de hoeveelheid prikkels die op hem afkomt.
 • Maak verschil tussen het gedrag van het kind en de persoon van het kind. Spreek alleen het gedrag van het kind aan: “Je gedraagt je nu vervelend” is beter om te zeggen dan: “Je bent nu een vervelend kind”.
 • Zorg ervoor dat er zo min mogelijk plotselinge veranderingen in het leven van het kind voor doen. Kondig daarom van tevoren aan wat er gaat gebeuren.
 • Zorg voor steeds terugkerende patronen
 • Leer het kind de techniek om zich af te sluiten door bijvoorbeeld een gouden cirkel om zich heen te visualiseren. In die cirkel is het kind de baas. Je kunt bijvoorbeeld als het kind druk gedrag vertoont aan het kind vragen: “Heb je de gouden cirkel om je heen gevisualiseerd? Nee, dan zal ik je helpen om het samen te doen”.

Door een gouden cirkel om zich heen te visualiseren komt het geestelijk lichaam dichter bij het fysieke lichaam. Juist het geestelijk lichaam zit bij het nieuwetijdskind losser van het fysieke lichaam. Dit moet meer gekoppeld worden aan het fysieke lichaam.

Indigokinderen

Het indigo kind en hoe je ze herkent

De Amerikaanse schrijfster Nancy Tappe nam in de tachtiger jaren waar dat elk mens een eigen kleur bij zich droeg. Zij deelde mensen in kleurengroepen in. Ze ontdekte dat 2 kleuren: fuchsia en een andere kleur rood aan het verdwijnen was en dat een nieuwe kleur bij de nieuw geborenen terugkwam, namelijk Indigo. Zo kwam zij er toe om de nieuwgeborenen die indigo bij zich droegen indigokinderen te noemen. Zij onderzocht dit verschijnsel in alle bevolkingsgroepen en kwam er op uit dat het een mondiaal verschijnsel is. Dit verschijnsel neemt toe. 90 % van alle nieuw geboren kinderen heeft de kleur indigo in haar/zijn aura. Deze indigokinderen kunnen niets met de antwoorden van de oudere generaties. Ze wijzen die antwoorden af en willen hun eigen antwoorden vinden. Dat vraagt van de ouders om hun kinderen als hun leermeesters te zien.

Zie boek:”De indigokinderen” van Lee Carroll en Jan Tober. Uitg. Petiet.

Er zijn 4 typen indigokinderen:

 1. De humanist
  De humanist is gekomen om met de grote massa te gaan werken, als dokter, advocaat, leraar/lerares, zakenman of politicus. De humanist is hyperactief, sociaal, heeft charme en uitstraling en is uitgesproken begaafd in het praten met anderen. Hij heeft een uitgesproken mening en is onhandig met het lichaam.
  Verder zijn humanisten fervente lezers.
 2. De artiest
  De artiest is uitgesproken gevoelig. Hij werkt vanuit zijn gevoelsleven en heeft geen logica. Ze kunnen telkens verschillende dingen oppakken, omdat hun gevoel hen daartoe beweegt en even snel kunnen ze het weer laten liggen. Vandaag willen ze viool spelen en 3 weken later trombone. Ze proberen telkens nieuwe dingen uit. Ze zoeken uit wat bij hen past. Ze hebben een brede belangstelling en vele mogelijkheden. De artiesten worden kunstenaars, leraren van de toekomst, onderzoekers en acteurs.Vaak zijn ze fysiek wat kleiner dan anderen.
 3. De interdimensionaal
  De interdimensionaal zijn juist wat groter dan anderen. Ze zeggen al vanaf hun tweede jaar: “Ik weet het al” of “Ik kan dat al” of “Laat me met rust”. De kennis ligt al in hen besloten. De interdimensionalen zijn hier gekomen om een nieuwe filosofie en een nieuwe godsdienst te brengen wat relateert aan een innerlijk leven. Ze zijn de leiders om een overgang te maken naar een nieuw religieus bewustzijn. De bestaande godsdiensten zullen meer en meer instorten.
  Ze kunnen heel grof en bot zijn, dit komt omdat ze als buitenstaanders worden beschouwd en er niet bijhoren. Ze zien dat we zo dicht bij de innerlijke wereld zitten en voelen de onmacht dat anderen dat niet zien.
 4. De conceptueel
  De conceptueel heeft meer belangstelling voor techniek dan voor mensen. Het zijn kinderen die minder natuurlijke verbale vermogens hebben. Ze hebben daardoor vaak autoriteitsproblemen. Ze willen hun ouders domineren en dat is weer moeilijk voor ouders. Het zijn de technici van morgen, de astronauten, piloten, IT’ers en legerofficieren. Ze hebben vaak een atletisch lichaam.Ze zijn gevoelig voor verslavingen. Deze kinderen komen van Atlantis waar ook veel verslaving voorkwam.

Het doel van Indigo’s

Wat is het eigene van nieuwetijdskinderen?

 1. Ze denken anders: creatief.
  Ze zien mogelijkheden en oplossingen die de oudere generatie niet bedenkt.
  Zeg dus: “We kunnen het ook anders doen, op jouw manier”.
  Deze kinderen hebben hun creativiteit nodig om een nieuwe wereld op te bouwen.
 2. Ze denken beeldend.
  Ze zien dus beelden, daar reageren ze op. Wij denken meer in woorden. Als nieuwetijdskinderen het koud hebben zien ze bijvoorbeeld sneeuw.
  Dit heeft fundamentele gevolgen, want in een seconde kun je 32 beelden zien en maar 2-5 woorden denken.
  Ze denken dus in een andere taal.
  Ze zijn daarom bij uitstek geschikt voor de computer, want die werkt in beeldtaal.
  In de menselijke ontwikkeling zullen we van de woordtaal naar de beeldtaal overgaan.
  In de geestelijke wereld zie je dat er ook in beeldtaal wordt gecommuniceerd. We zullen daarom door dit vermogen ook steeds meer in contact komen met de geestelijke wereld.
  Deze ontwikkeling is revolutionair.
 3. Ze denken associatief.
  Het nieuwetijdskind ziet bijvoorbeeld iemand met een bril. Denkt: de meester heeft ook een bril. Bij VenD zag ik ook iemand met een grote bril. Daar was het niet zo leuk, want toen stond ik op de roltrap en die schokte ophoog. Ze reageren op de persoon met de bril met een uitroep: “Oh, wat eng”
 4. Nieuwetijdskinderen leren intuïtief en niet rationeel.
  Daarom is het leren van tafels voor hen een ramp, want ze snappen de taal van de logica niet. Ze leren alleen iets waar ze ook gevoel bij hebben. Dus via verhaalvorm pikken ze spelenderwijs heel veel op. Dorre logica, daar kunnen ze niets mee.
 5. Ze hebben afreageermogelijkheden nodig, zoals het even door de klas lopen.
 6. Het IQ van nieuw geboren kinderen gaat met sprongen omhoog. Er komen steeds meer intelligente kinderen op de wereld. De aangeboren leerstof is voor hen te eenvoudig, het is niet uitdagend genoeg.
 7. De werkelijkheid en fantasie lopen door elkaar.Het Nieuwetijdskind-Lezing van Hans Stolp (1)
  Dit komt omdat nieuwetijdskinderen anders luisteren. Ze horen meer wat je bedoelt, dan wat je feitelijk zegt. Het is daarom niet verstandig om het kind te vragen: “Heb je gehoord wat ik zeg?” Want dat kunnen ze niet feitelijk herhalen.
  Ze horen vooral of iemand de waarheid spreekt, ze horen vooral de verborgen boodschappen. Hun wereld raakt in de war omdat zoveel mensen in hun ogen de waarheid niet spreken. Ze reageren op de waarheid die zij voelen. Ze voelen wat er echt door de ander bedoeld wordt. Ze letten meer op wat achter woorden steekt.
  Een kind zei eens: “Mijn moeder wenst mij dood”. Dit zal door die moeder ontkend worden, terwijl er dat soort gedachten bij de moeder zeker is geweest.
  Wees dus groots om bij jezelf naar binnen te kijken en ervaar wat jouw echte waarheid is.
  Nieuwetijdskinderen prikken door rollen heen, ze ervaren direct wie echt is en wie niet.
  Dit is voor de opvoeder heel moeilijk om mee om te gaan.
  Nieuwetijdskinderen zijn in staat om het wezen van de ander op te pikken en dit te doorvoelen. Ze nemen als het ware het wezen van de ander in zich op en ervaren dan wat er bij de ander gebeurt. Ze kunnen hun aura heel groot maken, ze kunnen zelfs met hun aura een hele groep omvatten. Wij, de oudere generatie, hebben dit vermogen veel minder. Wij blijven meer in onze individualiteit.
  Nieuwetijdskinderen hebben het vermogen om zich één te voelen, daarmee zijn ze in staat de afgescheidenheid tussen mensen te doorbreken.
  Dit komt omdat ze in een hogere energielaag leven. Ze zijn daarmee verder dan de “9-tjes”. In feite komen de Nieuwetijdskinderen een offer brengen. Ze zijn de wegbereiders voor de nieuwe tijd. De 9-tjes moeten dit onder ogen zien, om hun eigen denkpatronen los te kunnen laten.
  De Nieuwetijdskinderen hebben zo’n grote gevoeligheid dat ze hun eigen grenzen niet goed kunnen bewaken.
 8. Ze hebben vaak paranormale ervaringen, zoals uittredingen, die vooral in hun dromen voorkomen. Ze willen hier graag over vertellen. Ze zien ook gestorvenen. Voor hen is dit gewoon. Ze zien aura’s, zijn helderhorend en helderziend.
  Het gordijn naar de geestelijke wereld wordt door hen opengetrokken. De komende generatie zal meer en meer in verbinding staan met de goddelijke wereld. Ze zullen ook steeds minder een godsdienst nodig hebben, omdat ze het al weten.
 9. Ze hebben een gevoel van verbondenheid voor alles wat leeft.
  Ze willen daarom ook vaak geen vlees meer eten, zeker geen varkensvlees, omdat het hun energie naar beneden trekt.
  Ze weten vaak intuïtief wat voor voedsel ze nodig hebben.
 10. Ze leven vanuit een gelijkwaardigheid. In hun beleving staat niemand boven hen. Mensen zijn niet meer waard dan dieren en bomen. Bomen zijn ook levende wezens, die hak je niet zomaar om.
  Ze kunnen geen autoriteit verdragen, vooral als mensen van binnenuit geen zeggingskracht hebben. Een uiterlijke autoriteit zullen ze bestrijden. Zelf een rol spelen kunnen ze ook niet.
  Ze zijn hier op de wereld gekomen om de echte patronen naar boven te laten komen.
 11. Ze zijn wijs.
  Ze staan in verbinding met hun innerlijke bron. Wanneer ze zich onveilig voelen raken ze die verbinding kwijt en kunnen zich dan heel “klierig” gedragen. Dat is ook het probleem van de nieuwetijdskinderen, want zij voelen zich in deze wereld vaak onveilig en onzeker en worden veelal afgewezen. Ze zoeken dan aandacht op een negatieve manier.
 12. Ze willen graag volwassen zijn.
  Ze hebben de pest aan hun kindzijn, want ze hebben een innerlijke drang om aan hun opdracht te werken. Ze zijn gespitst op hun eigen vrijheid. Ze kunnen daarom al heel jong zelfstandig en onafhankelijk zijn. Ze willen respect en verdragen geen aantasting van dit vermogen. Ze zijn daarin echt een stap verder dan de oudere generatie. Ze kunnen al veel sneller op hun eigen benen staan.
  Deze onafhankelijkheid en zelfstandigheid zorgen er voor dat de Christuskracht in iemand geboren kan worden. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid zijn de kanalen voor de geestelijke energie om opgetild te kunnen worden naar een nieuwe wereld.
  Daarom lijken nieuwetijdskinderen eigenzinnig en eigenwijs.

De bovenstaande kenmerken zijn extra toegespitst bij de nu geborenen.

Het indigo kind en hoe je ze herkentSommige kinderen zeggen: “God wil dat ik dit doe”. Ze hebben als het ware een lijntje met de geestelijke wereld. Ze hebben een sterk gevoel van eigenwaarde, ze laten niet gemakkelijk over zich heen lopen, behalve als opvoeders dit gevoel niet erkennen en respecteren en hen negatief bestempelen. Dan worden ze onzeker en raken hun geestelijke vermogens kwijt.Opvallend is dat het idee van schuld en straf hen niets zegt. Ze hebben daar geen gevoel voor, het past niet bij hen. Daarom is het belangrijk om hen niet aan te spreken op hun persoon,  maar alleen op hun gedrag.Ze pakken alles op wat met echte liefde te maken heeft. Ze zijn ook goed in staat om dingen weer goed te maken.Lastig is dat deze kinderen precies je zwakke plekken aanvoelen en daarop inspelen.

Verschillende denkwijzen waar nieuwetijdskinderen vandaan komen:

 1. Ze komen uit een ander deel van het universum.
 2. Ze komen uit Egypte en Atlantis. Veel nieuwetijdskinderen schijnen spontane herinneringen te hebben uit deze tijd. Dezelfde problematiek uit Atlantis komt in deze tijd op een ander niveau weer terug.
 3. Het zijn zielen van aboriginals of indianen. Nieuwetijdskinderen schijnen een diepe verbinding te hebben met deze culturen en volken.
 4. Het zijn oude zielen. Ze hoeven niet meer voor zichzelf te incarneren, maar zijn gekomen om de sprong naar de nieuwe tijd te helpen maken. Ze komen dus vrijwillig terug. Nelson Mandela is zo’n persoon. Hij is karmavrij en is gekomen om ons te helpen. Hij kent geen haat. Hij is gevoelig, aanraakbaar en kwetsbaar gebleven na zoveel jaar gevangenschap.
 5. Het zijn kinderen die bij Maria Magdalena, Johannes en Michaël in een andere dimensie op “leerschool” zijn geweest. Ze zijn daardoor verlicht en hier gekomen om de wereld te helpen in haar overgangsituatie.

Wat komen nieuwetijdskinderen doen?

Ø     Ze banen een weg naar de vierde dimensie, de grote verandering. Door hun verhoogde energie zijn ze in staat om de lagere energie op aarde omhoog te tillen naar de vierde dimensie. Dit zal een wereld zijn waarin we telepathisch communiceren en in eenheid leven.

Ø     Ze houden ons een spiegel voor. Ze wekken ons op om bij ons eigen innerlijk weten te komen.

Ø     Ze dwingen ons eerlijk en kwetsbaar te zijn. Ze helpen ons in onze groei naar bewustwording.

Ø     Ze laten zien wat er komen gaat, want zelf hebben ze een aanvoelend weten. Ze weten wat er in de ander omgaat.

Ø     Ze leren ons de afgescheidenheid te overwinnen. Alles is één. De individualiteit gaat verdwijnen. Het zal gaan om wezenlijk contact.

Ø     Ze geloven niet meer in schuld en straf en zonde. In wezen bestaat dit niet. Fouten zijn try-outs om te leren. Ze zetten ons op dit vlak in een nieuwe ontwikkeling.

Ø     Ze leren ons te luisteren naar ons eigen innerlijk weten. Er is geen andere autoriteit nodig. Wij zijn verschillende bloemen van het universum en elke bloem heeft zijn eigen betekenis. Het gaat niet meer om meer of minder.

Ø     Ze leren ons alle vormen van manipulatie onder ogen te zien.
Ze weten wat we denken, wat we voelen, waarom zou je iets anders zeggen wat je denkt of wat je voelt?

Ø     Ze leren ons in verbinding met de geestelijke wereld te leven, daarmee zal ons innerlijk weten groeien en zullen we leren daarop te vertrouwen.

indigo-1

Tips voor de opvoeding van nieuwetijdskinderen:

1.    Respecteer hun eigen wezen. Dit ligt heel gevoelig bij nieuwetijdskinderen. Dit is een levenshouding.

2.    Begrip hebben voor hun opdracht in deze wereld. De “1-tjes” zijn de voorlopers, daarom is het heel moeilijk voor hen om hun opdracht gestalte te geven.

3.    Omgeef hen in een sfeer van veiligheid.

4.    Benader hen gelijkwaardig. Zorg wel dat je de leiding blijft houden, zorg voor structuur. Nieuwetijdskinderen zijn grenzeloos en gaan gemakkelijk over grenzen. Ze willen weten waar ze aan toe zijn, dus wees consequent in de grenzen die je gesteld hebt.
Ouders moeten uiteindelijk beslissen. Nieuwetijdskinderen ontsporen als ze alles mogen. Overleg is belangrijk. Ouders blijven verantwoordelijk, de kinderen kunnen die verantwoordelijkheid nog niet nemen.
Toon bereidheid om van hen te willen leren. Als ze die bereidheid zien, dan zullen ze respectvol met je omgaan. Ze zijn geduldig als ze zien dat je bereid bent te groeien in eigen kwetsbaarheid.

5.    Help hen bewust te blijven voor hun bijzondere opdracht. Ondersteun hen in hun roeping. Help hen de patronen waar ze tegenop lopen te ontmaskeren door ze voor hen te verwoorden.

6.    Dwing ze niet tot iets te eten of te drinken. Intuïtief weten ze wat goed voor hen is.

Indigo's en hun doel

Regels voor de opvoeding van nieuwetijdskinderen:

 1. Leer ze hoe ze moeten denken, niet wát ze moeten denken, met respect en liefde. Het gaat om de moraal, hoe je naar dingen kijkt.
  Zet ze niet klem met jouw overtuiging.
 2. Geef vooral wijsheid door, kennis is minder van belang. Welke wijsheid heb jij op het leven veroverd? Geef dit aan de kinderen mee, probeer het vooral voor ze te verwoorden. Bezin je op je eigen verworven wijsheid, want dit kan je het kind meegeven.
 3. Benader de kinderen in liefde, niet met schuld en straf. Met schuld, schaamte en straf roep je haat en verzet op. Belast hen er niet mee.
  De grens tussen denken en doen is bij het nieuwetijdskind vervaagd. Bij ons zit daar veel meer controle tussen. Dat is de keerzijde van nieuwetijdskinderen, als zij teveel geperst zijn in een patroon van schuld en straf zullen ze leven vanuit een gevoel van haat en hier ook gevolg aan geven door bijvoorbeeld agressief en zelfs crimineel gedrag te vertonen.
 4. Help ze bij hun ontwikkeling van kritisch denken. Laat ze trouw blijven aan hun innerlijke maatstaf. Zeg bijvoorbeeld; “Je weet het zelf, luister naar je innerlijke stem.”
 5. Help ze om problemen op te lossen, want ze komen veel conflicten tegen. Vraag hen: “Wat zou je nu kunnen doen?”
 6. Leer hen omgaan met hun boosheid, want ze zijn vooral boos omdat mensen zo bot en grof met elkaar omgaan. Ze mogen boos zijn en laat het niet ondergronds gaan. Geef hen de kans om door hun boosheid heen tot inzicht te komen. De ander kan er ook niets aan doen, die doet het beste wat hij op dat moment kan.
 7. Stimuleer hen te vertrouwen op hun intuïtie. Laat hen daar de verbinding maken door te vragen: “Hoe is het voor jou? Hoe voelt het?”
 8. Lichaamsmassage helpt om de geestelijke lichamen te verbinden met het fysieke lichaam.

 

Oudere nieuwetijdskinderen

Oudere nieuwetijdskinderen
Oudere nieuwetijdskinderen

Vroeger wist je niet van jezelf dat je andere vermogens had. Nu is er de herkenning en de erkenning, er zijn woorden voor.

Er zijn bij de oudere nieuwetijdskinderen wel problemen. Ze voelen zich regelmatig eenzaam. Vanuit de gevoeligheid die niet begrepen is, hebben ze de neurosen van hun ouders overgenomen. Ze hebben zich aangepast wat hun ouders hen voordeed. Het is niet echt van hen, het zijn de problemen van de ander. In feite ben je plaatsvervangend bezig om het karma van je ouders uit te werken en op te lossen.

Het is een goede zaak om je eigen diepe ik weer te vinden.

Dit is ook weer van betekenis voor de ouders van de nieuwetijdskinderen van nu: je mag je eigen verdriet en frustraties wel duidelijk maken, maar houdt ze wel bij jezelf. Zadel je kinderen er niet mee op, want kinderen nemen onbewust deze patronen over. Benoem je problemen en herken ze, daarmee houd je de grenzen aan.

Nieuwetijdskinderen hebben veel respect voor mensen die willen groeien in echtheid. Herken wanneer je vlucht in een rol. Voor nieuwetijdskinderen is het juist een bevestiging dat ze iets juist hebben aangevoeld.

Veel nieuwetijdskinderen hebben last van allergieën. Dynamisch biologisch voedsel is voor hen heel belangrijk. Koeienmelk kan hyperactiviteit veroorzaken. Veel kinderen kunnen niet tegen shampoo en zeep.

We zullen in de toekomst over de drempel gaan naar een biologische voedselketen.

Houdt ook het schoolsysteem in de gaten. Heel veel scholen zijn zo groot geworden, waardoor het kind meer een nummer is geworden. Nieuwetijdskinderen kunnen zich beter ontplooien in kleine groepen, waar persoonlijke aandacht is. Een schoolsysteem dat uit regels van bovenaf bestaat is voor deze kinderen fnuikend.

Naar aanleiding van de vragenronde:

Ø      Een kind voorspelt een grote overstroming. Hoe daar mee om te gaan? Wees laconiek als kinderen angstig zijn van de beelden die zij zien. Leer het kind zijn leven niet door angst te laten leiden. We worden hierbij geholpen. Gebed is een krachtig middel om angst te laten verdwijnen.

Ø      Tijd, geld en competitie zijn niet belangrijk voor het nieuwetijdskind. In de huidige tijd van versnelling worden onze gevoelens gesmoord door ons jachtig bestaan. We hebben haast geen tijd meer om rustig tot onszelf te komen en dicht bij ons gevoel te blijven. Er zijn machten van het kwaad bezig om ons van onze gevoelens af te houden. Nieuwetijdskinderen brengen ons juist weer bij onze gevoeligheid, want voor hen speelt tijd geen rol.

Ø      Veel nieuwetijdskinderen reageren hun spanningen en agressie af via computerspelletjes waar veel geweld in voorkomt. Ze worden er zelf niet gewelddadig van.

Ø      Veel nieuwetijdskinderen kunnen niet tegen straling van elektrische apparaten. Er zijn apparaten te koop die deze straling absorberen.

Ø      Autistische kinderen bereiden zich voor op de volgende incarnatie. Het zijn zielen die al heel lang niet meer geïncarneerd zijn, ze hebben hun verbinding met het aardse verloren. Daarom snappen ze niets van de codes die hier bestaan. Ze voelen zich wereldvreemd. Ze wennen aan het energieveld van de aarde, waardoor ze in hun volgende incarnatie hun opdracht beter kunnen volbrengen.

Ø      Kinderen kunnen leren om een gouden cirkel om zich heen te trekken. Dit is vooral belangrijk als ze geplaagd worden door enge beelden. Ze voelen de kracht van de cirkel.Hier vind je  10 technieken om de energie van je kind gronden en in balans brengen: https://www.nieuwetijdskind.com/energie-kind-gronden-in-balans/

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

1 REACTIE

 1. ik vind de herkenning zo fijn om te lezen zowel voor mijn zoontje als voor mij. heel erg bedankt.

  hartelijke groet,

  Johanna