Leestijd: 4 minuten

De gekste fantasieën werden de laatste jaren losgelaten op de toeristen en toeristische brochures van plaatsen waar zich nog steencirkels bevinden. Via zulke formaties zou men bijvoorbeeld communiceren met buitenaardse beschavingen. Of het had wat te maken met astrologie en zonnestanden. Dat laatste klopt maar half, waarmee ik niet wil beweren dat Stonehenge tegelijk geen klok en zonnetempel zou kunnen zijn. Maar als je heel goed zoekt, dan vind je toch een meer plausibele uitleg (Ik nam zo’n kaart met uitleg mee vanuit Avebury (Engeland) en vertaalde stukken hieruit:

Lichtlijnen

Het zit zo: In de aardkorst en erboven heb je onzichtbare energielijnen. Lichtlijnen met een bepaalde lichtfrequentie. Ze stralen dus energie- of lichtgolven uit. Ze horen bij de aarde, maar ook wij als aardbewoners kunnen er van meeprofiteren. Alleen, waar ze precies lopen, dat zie je niet. Zeldzame hoogsensitieve mensen kunnen ze wel zien als blauwe en rode lijnen, en er zijn ook mensen die ze voelen al dan niet gebruik makend van een wichelroede. Het is ook mogelijk dat deze energielijnen bepaalde krachtlijnen in de aarde volgen. Het onderscheid tussen oorzaak en gevolg is hier niet zo duidelijk. Ze lopen in elk geval boven elkaar en ze kruisen elkaar ook wel. In feite is gans de aarde omspannen met zo’n netwerk van leylijnen. Op veel plaatsen liep dat netwerk schade op door onze technologische vooruitgang, maar deze moderne mens is zich schijnbaar van niets bewust. Door boringen, door hoogspanningsleidingen, door mijnen en groeven, door zware energetische verstoring etc… De aardkorst liep er dus schade op, maar het energiegrid net zo goed. (Onze fijnstoffelijke lichamen kunnen ook energieschade oplopen). Waar die schade is opgetreden is de energie absoluut niet wat ze moet zijn en ook de mensen die er wonen hebben er dan last van.

Verstoring van onze intuïtieve gaven

Wat we ook weten is dat onze voorouders talentvoller waren in het opsporen van die energielijnen. Misschien kunnen we die gevoelscapaciteit niet meer benutten omdat de elektrosmog dit verhindert. Vandaag voelen we in feite teveel prikkels, teveel verstoring en wat we moeten voelen, dat voelen we gewoon niet meer. Maar ooit was dit totaal anders, want de ligging van die energielijnen bepaalde in grote mate het doen en laten van onze voorouders. Het bepaalde waar zij wilden wonen, of waar zij hun religieuze oefeningen, genezingen en rituelen deden. Of waar de Romeinen hun heirbanen aanlegden waarover ze hun legers lieten marcheren om ze aan te sterken. Dit alles in functie van het verwerven van meer kracht en macht. Zo opportunistisch zijn ze/we dan weer wel. Met andere woorden, indien je weet hebt van die natuurkundige verschijnselen, dan kan je die plaatsen benutten om je krachtiger te voelen en je zelfgenezend vermogen te versterken. Ja zelfs vandaag kan dat nog. Maar ga alstublieft niet wonen op plaatsen met zo’n hoge radio-activiteit want een permanente blootstelling kan m.i. kanker uitlokken.

De slimme opportunistische machtigen met hun verborgen gehouden mystieke kennis

Het zal je dan ook niet verbazen dat op de krachtigste plaatsen (meestal op de kruispunten van de energielijnen) kerken, kathedralen, kastelen en fabrieken werden gebouwd. Het bepaalde zelfs onze stedenbouw. Jaja, ook de industriëlen en vrijmetselaars wisten zich van deze pseudowetenschap te bedienen.

Steencirkels

Maar voor we gekerstend werden door de Romeinen, hadden de Kelten steencirkels op zulke plekken geplaatst. Steencirkels kan je interpreteren als de eerste open kerken. Cultusplaatsen waar rituelen plaatsvonden, waar men het contact met hun spirits en voorouders onderhield om sjamanistische boodschappen te ontvangen, maar waarbinnen ook de clan zich verzamelde rond een priester/druïde of sjamaan. De stenen werden in kringen meestal bovenop een heuveltop geplaatst, maar die plek was veel minder willekeurig dan gedacht. Het waren tegelijk ook krachtige plekken die daarvoor werden uitgekozen en niet zelden werden ze geplaatst boven plaatsen waar de energie plots een cyclische beweging beschreef. Dan beweegt de energiestroom zich in de ene richting en daarna weer in de andere richting. Soms is dit omdat ze precies het patroon van de ondergrondse waterstroompjes volgen. Sommige geologen durven te stellen dat de aarde zelf ook water produceert. In elk geval de energielijnen zouden zich niet snel laten verstoren door heuvel en dal, noch door grond noch water, maar wel door steenmassa’s.

Stenen kunnen (be)sturen

Aangezien het energiegrid gans de aarde omspant vind je die krachtplaatsen in feite overal. Ook in je eigen buurt. Soms zijn er ook plaatselijke toponiemen die ernaar verwijzen. De Romeinen (toch zelf ook geen doetjes want tijdens hun kersteningstochten hebben ze vele heidenen, voor hen halfwilde ongelovigen, gekruisigd) vonden de Keltische gebruiken erg barbaars, want er werd door de druïden ook volop geofferd aan hun Goden. Zie het als een soort ruilhandel voor gunsten die ze van hen wilden verkrijgen. Niet zo fraai aldus. Vandaar dat ze de rechtopstaande stenen ook Hellestenen begonnen te noemen. Een Helstraat in je buurt verwijst niet zelden naar de Hellestenen van een stenencirkel uit de bronstijd die er ooit wel zal zijn geweest.

Michaëleyllijn en Marialeylijn

De sterkere geodetische lijnen van dit systeem dat aan de slag gaat met de energie van de aarde ken je vast als de Michaëllijn en Marialeylijn. Die sterkere leylijnen gaven ze dus een vrouwelijke of mannelijke identiteit. En omdat wij mensen zulke sterke manipulators zijn en blijkbaar ook wisten dat kalkgesteenten de capaciteit hebben om 1) de energie op te slaan en 2) weer uit te stralen en 3) de energielijnen te doen af te buigen, werden ze zo geplaatst dat de gecapteerde energielijnen met elkaar konden communiceren. Een soort van cross-talk-system. Zo ontstond een door mensenhanden gemanipuleerd en versterkt energienetwerk of een nieuw electromagnetisch veld(je) met een nog hogere energieuitstraling van de benutte aardenergie. Je kan het ook zien als radio-activiteit met een bepaalde voltage. Weet je dat de vroegere telefoonbekabelingsmaatschappijen in hun verslagen al gewag maakten van parasiterende stromen in de aarde die zelfs de energie van de bekabeling aftapten, maar die soms ook op bepaalde tijdstippen deze de verkeerde richting opstuurden. Dus zo ‘pseudo’ zal het wel niet zijn, die wetenschap.

Cross-talk-system als reusachtige oplaadbatterij

Nog specifieker gaat het dus om stenen die gedeeltelijk in de aarde werden geplaatst en in feite interageren ze met de cyclisch veranderende voltage en natuurlijke energiestromen in de aarde. Sterker nog, ze reageren op de wisseling van de polen die om de zoveel tijd plaatsvindt en die natuurlijk de beweging in die aardse energiekringen sterk beïnvloedt. En als je die stenen dan nog slim tegenover elkaar plaatst, dan krijg je een heus energienetwerk. Dat nieuwe magnetische veld creëer je dan in feite zelf. Zoals een reusachtige batterij voor mensen.krachtplaatsen

Heilige triniteit: intentie, focus en manifestatie

Vaak werden zo meerdere steencirkels rond elkaar gebouwd. In de buurt van het krachtigste plekje bevond zich natuurlijk het altaar. In feite was het de sjamaan zelf die precies in het midden stond. In onze oudste kerken (daterend van voor 1100) bevindt die krachtigste plek zich niet in het midden, maar ook daar waar de priester staat. Dus net achter het altaar. Het is geen onaangename bezigheid om uit te zoeken welke kerken, kapellen of krachtplaatsen tot op vandaag nog krachtige plaatsen zijn (of terug kunnen worden opgeladen). Niet zelden vind je in dit soort kerken en kapellen ook bordjes van wonderbaarlijke genezingen. Met andere woorden op zulke sacrale plaatsen kan je je zelfhelend vermogen sterk aanzwengelen op momenten dat je je verzwakt voelt of dat je immuniteit het even laat afweten. En ‘het geloven’ in helpt daarin natuurlijk ook wel een handje want 1) het zetten van een intentie en 2) het aanhouden van focus (al dan niet in samenwerking met anderen), blijven uiteraard belangrijk om 3) dingen te laten manifesteren. Is dit niet de heilige triniteit? Of nog een andere: geest + mens (actie) = creatie.

2 REACTIES

  1. sensitieve mensen kunnen ze zien als rode en blauwe lichtlijnen net zoals in het medicijnwiel de blauwe weg van oost naar west en de rode weg van zuid naar noord

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in