Van Steve:

De Groep was de eerste die in een channeling in mei 1997 de Kinderen met de Kristalvibratie identificeerde en deze naam gebruikte. Zij spraken toen over hun eigenschappen en zeiden “als jullie ervoor kunnen zorgen dat de planeet veilig voor hen is, dan komen ze”. In november 1998 sprak de Groep weer over de Kristalkinderen in een live channeling in Sudbury, Ontario. Die informatie is later verschenen in het hoofdstuk “De kinderen met kristallen vibratie” in ons eerste boek “Her-inneren ~ een Handboek voor menselijke evolutie”, dat in het Nederlands verscheen in april 2001. Bij die gelegenheid gaf de Groep meer bijzonderheden over hen en zei dat ze weldra naar de Aarde zouden komen. Ik moet zeggen dat ik dacht dat de Groep het over de Indigokinderen had toen ze voor het eerst over de Kristalkinderen spraken. Ze corrigeerden me echter snel en zeiden dat deze kinderen andere eigenschappen en een eigen identiteit hadden. Zij zeiden ook dat de Kristalkinderen alleen in het begin zo genoemd zullen worden. Zodra de meeste kinderen deze eigenschappen bezitten, zullen we hen gewoon “kinderen” noemen.

Lee Carroll en Jan Tober hebben boeken geschreven over Indigokinderen. Het zijn fantastische mensen en goede vrienden van ons. Lee en ik hebben dit onderwerp besproken. Hij en Jan zeggen dat de Kristalkinderen een ondergroep vormen van de Indigokinderen, terwijl de Groep zegt dat ze duidelijk anders zijn. De naam Indigo is afkomstig van Nancy Tappe die op een heel bijzondere manier energievelden (aura’s) waarneemt. Zij gebruiken dit woord voor alle nieuwe kinderen die naar de Aarde komen met inbegrip van sterrenkinderen, paranormaal begaafde kinderen, etc. Deze schijnbare tegenstrijdigheid heeft bij veel mensen verwarring veroorzaakt, zoals blijkt uit het aantal e-mails dat wij geregeld krijgen. In elk geval is er slechts één belangrijk punt dat we in gedachten moeten houden; namelijk dat geen van deze benamingen belangrijk is. Dit gaat niet over naamkaartjes of betekenis van woorden; dit gaat over de kinderen en over hoe we de Aarde veilig kunnen maken voor het evoluerende mensenras. Begrijp daarom alsjeblieft dat als jullie over enkele jaren tegengestelde opvattingen en verschillende definities horen, geen enkele daarvan enig verschil zal maken.

Weldra zullen veel schrijvers nog meer informatie over de nieuwe kinderen brengen. Laten we oppassen niet in de val van spirituele competitie te lopen. Laten we bovendien niet vergeten dat er momenteel ook veel kinderen op Aarde zijn die noch Indigo- noch Kristalkind zijn. Door ons te laten afleiden door naamkaartjes, kunnen we hen en onszelf alleen maar groot onrecht aandoen.

Wij hopen dat onderstaande informatie jullie zal helpen om te begrijpen wat er volgens de Groep direct voor ons ligt in de evolutie van de mensheid. Wij bieden die informatie met liefde aan.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Velen van jullie hebben de recente energieverandering gevoeld. Als een vleug frisse lucht is de energie onlangs bijgesteld. Wellicht voelen jullie verademing in die lucht nu jullie je opmaken om je pad te vervolgen. Deze energetische verandering zal nog voortduren tot begin volgend jaar. Het is een evolutionaire stap om de kristalenergie te integreren. Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom jullie je zo aangetrokken voelen tot kristallen? Dat is geen toeval want de kristallen zelf communiceren op energetisch niveau reeds honderden jaren met jullie. En bovendien is jullie eigen evolutie bezig jullie biologie in een kristallijnen vorm te veranderen. Daarom hebben kristallen zo’n aantrekkingskracht op jullie. In feite zitten alle dingen op Aarde en alles wat jullie natuur noemen momenteel midden in het veranderingsproces naar een kristallijnen vorm. Jullie beginnen deze verandering te ontdekken nu jullie tot de ontdekking komen dat het grootste deel van de Aarde kristallijn van aard is. Jullie lichaam is momenteel gebaseerd op koolstof. Maar wij zeggen jullie dat de basis van het koolstofatoom heel dicht ligt bij het siliciumatoom wat het kristalelement is. Zelfs jullie eigen wetenschappelijke “Periodiek systeem der elementen” (systeem waarin de chemische elementen gerangschikt zijn naar toenemend atoomnummer en naar fysisch-chemische verwantschap) geeft aan dat er slechts een klein verschil tussen die twee bestaat. De uitwerking van de druk van de Aarde op koolstof brengt de evolutie van dat materiaal teweeg, zodat het verandert in de kristallen die jullie kennen als diamanten. Vanuit ons perspectief zien wij hoe jullie en alles om jullie heen, veranderen in de prachtigste diamanten. Het is voor ons een eer om deel uit te maken van dit proces, ook al is het maar voor een heel klein deel.

Geschiedenis van de informatie

Spoedig zullen jullie de effecten gaan zien van de Kristalkinderen aangezien de verkenners die enkele van de geavanceerde eigenschappen bezitten, zich nu aandienen. Het “Overlichtproces” stelt jullie die reeds hier zijn, in staat om je energetische lichamen te verheffen tot de hogere eigenschappen van de Kristalkinderen. Dit proces zal zich uitstrekken over de komende 50 jaar of langer en zal jullie helpen meer van de kristallijnen vorm in je biologie op te nemen. Licht en kristal werken op heel ongebruikelijke manieren op elkaar in. Daarom vinden jullie het zo prachtig om het licht te zien dansen in de facetten van een diamant. Het is deze zelfde inwerking van het licht op jullie kristallijnen vorm die de hogere eigenschappen van de mensheid naar de Aarde brengt. Wij houden deze ontwikkeling vol verwachting in het oog.

Enkele jaren geleden presenteerden wij informatie over de terugkeer van de Kinderen met kristallen vibratie. Op dat moment begon de mensheid langzaam het idee te accepteren dat er evolutionaire kinderen naar de Aarde zouden komen met hogere eigenschappen. In deze eerste boodschappen spraken we over de terugkeer van de Kristalkinderen die een nieuwe vibratie zouden bezitten en magische vermogens zouden lijken te hebben in vergelijking met de eigenschappen van de huidige mens. Destijds beschreven we deze kinderen als de volgende fase van menselijke evolutie, die een belangrijke schakel zou vormen tussen de fysieke “bel van biologie” die jullie nu bewonen en de uiteindelijke terugkeer naar wat jullie nu het “lichtlichaam” noemen. De Kristalkinderen hebben twee essentiële eigenschappen. In de eerste plaats zijn ze uitermate sterk, met vermogens die jullie vaak als magisch zullen beschouwen. In de tweede plaats zijn ze bijzonder kwetsbaar met een uitzonderlijke gevoeligheid voor lager vibrerende energieën.

Tot verslagenheid van degenen onder jullie die op zoek waren naar meer details, beschreven wij hun eigenschappen in enigszins vage termen. Deze vaagheid was opzettelijk aangezien wij een mogelijk probleem voorzagen, verbonden aan de introductie van deze informatie. Een van de eigenschappen van de lager vibrerende mens waar jullie vaak mee worstelen is spirituele competitie. Aangezien spirituele competitie een lager vibrerend begrip is dat is gebaseerd op de illusie van polariteit, kan dat problemen opleveren voor de Kristalkinderen bij hun komst naar de Aarde. Daarom zaaiden we in het begin slechts zaden. Nu weegt de noodzaak voor informatie over jullie eigen evolutie zwaarder dan mogelijke problemen. De afgelopen maanden hebben een nieuwe energieverandering gebracht voor de hele mensheid en de eigenschappen van de Kristalkinderen hebben nu een verdere uiteenzetting nodig.

Kristallijnen eigenschappen (psychokinetische vermogens)

De Kristalkinderen bezitten het vermogen om op meerdere niveaus tegelijk te communiceren. Zij kennen niet alleen jullie gedachten, maar wat nog belangrijker is, zij zullen weten wat er in jullie harten leeft. Naarmate hun aantallen op Aarde toenemen, zullen jullie een directe communicatie tussen hen zien ontstaan. Hun eigen begrip van energie en de manier waarop zij het licht in hun wezen breken, zal hun psychokinetische vermogens geven. Zij zullen in staat zijn dingen met hun gedachten te verplaatsen. Maar belangrijker nog, zij zullen in staat zijn om materie met hun gedachten te herschikken met weinig of geen tijdsverloop. Voor ons is dat heel amusant, want het is nog niet zo heel lang geleden dat jullie ter ontspanning verhalen verzonnen van buitenaardse wezens met grote geestvermogens die jullie wereld zouden overnemen. Nu zullen jullie merken dat dit waar is, maar dat die wezens in feite jullie eigen kinderen zijn.

Potentiële problemen

Zoals reeds gezegd hebben de Kristalkinderen een kristallijnen structuur die hen in staat stelt meer licht in hun fysieke wezen te dragen. Het is deze kristallijnen structuur die er de oorzaak van is dat ze die dingen waar zij geen referentiekader voor hebben, terugkaatsen. Doordat ze zo sterk zijn, kaatsen ze de energieën waar ze geen referentiekader voor hebben niet alleen terug maar zullen ze die in dat proces ook nog eens versterken. Over nog geen 150 jaar zullen deze eigenschappen heel gewoon zijn, maar degenen die deze het eerst in fysieke vorm bezitten, kunnen heel wat problemen ondervinden.

Autistisch of Kristalkind?

Laat ons enkele directe problemen die deze hoger vibrerende wezens kunnen tegenkomen, uitleggen. Doordat ze als basis een kristalvorm hebben, hebben ze een soort losse etherische lichamen zoals jullie dat zouden noemen. Jullie zullen dat in eerste instantie zien als hypergevoeligheid. Dit is de tweede eigenschap die wij hebben beschreven als “uiterst kwetsbaar”. Zodra ze die eenmaal meester geworden zijn, stelt deze gevoeligheid hen in staat interdimensionaal te reizen. Uiteindelijk zal dit leiden tot interdimensionale bewegingen en tot iets dat jullie je momenteel voorstellen als reizen door de tijd. Op dit moment echter kunnen degenen die met nog maar kleine hoeveelheden kristalenergie naar de Aarde komen, zonder het te beseffen in andere dimensies worden geduwd. Er komen momenteel gevallen voor van autisme, zoals jullie dat noemen. Dat zijn in feite Kristalkinderen die in een andere dimensie geduwd zijn en niet in staat zijn daar uit te komen. Deze zachtaardige wezens zijn bijzonder gevoelig voor hun omgeving en van buitenaf komende prikkels die niet in harmonie zijn met de hogere vibratie die zij zelf bezitten. Dit geeft in feite de indruk dat zij zwak zijn, terwijl ze in werkelijkheid vergevorderde, sterke menselijke wezens zijn. Wij vragen jullie om alle van buitenaf komende prikkels te gaan observeren en er vraagtekens bij te plaatsen, zelfs degene die voorheen wellicht gebruikt werden om de gezondheid te bevorderen.

Vibrationele hypergevoeligheid

Jullie zullen ook merken dat de Kristalkinderen heel gevoelig zijn voor alles wat op vibratiegebied bij het binnenkomt. Vibraties in elke vorm zoals geluid, kleur, omringende elektromagnetische velden en vervuilende stoffen in het milieu kunnen verwarrende effecten hebben op de Kristalkinderen. Hun hypergevoeligheid voor vibraties kan tot uitdrukking komen op velerlei gebied waaronder magnetisme, elektromagnetisme, het milieu, geuren, geluiden, kleuren en verschillende andere vormen van trillingsenergie. Deze kinderen zijn hypergevoelig voor hun omgeving en zijn speciaal kwetsbaar voor verontreinigingen. Zelfs nu merken jullie reeds dat bepaalde kleurcombinaties een vreemd effect hebben op sommige Indigokinderen. Wij zeggen jullie dat zelfs datgene wat jullie “ploeg- of clubkleuren” noemen een onbewuste poging was om de invoer naar lagere vibratieniveaus onder controle te houden. Het zijn deze lagere vibratieniveaus waarvoor de Kristalkinderen uiterst gevoelig zijn.

Eén vorm van trillingsenergie waar de Kristalkinderen problemen mee hebben, is elektriciteit. Elektriciteit is een vorm van energie die in de natuur op een natuurlijke wijze optreedt, maar de Kristalkinderen zullen tijd nodig hebben om zich aan jullie toepassingen daarvan, en speciaal het gebruik van wisselstroom, aan te passen. Dat is amusant, want deze vorm van elektriciteit is in feite ontwikkeld door iemand die een enorme hoeveelheid Kristalenergie bezat [Nicola Tesla]. De Kristalkinderen moeten zich leren aanpassen aan deze vorm van trillingsenergie. Als ze in de tussenliggende tijd in aanraking komen met een elektrisch apparaat en ze zijn niet in balans, boos of in de war, is het heel goed mogelijk dat ze de energie niet alleen zullen terugkaatsen, maar tegelijkertijd zullen versterken. Dat zal op effectieve manier de bedrading in de meeste elektrische apparaten die momenteel in gebruik zijn, laten smelten. Met wat oefening zullen de Kristalkinderen zich aanpassen aan deze door de mens gemaakte golfvorm van energie. In die tussenliggende tijd kan het karakteristieke huiselijke leven behoorlijk interessant zijn.

Kristallijnen verbinding met de Aarde

De Aarde, als levend, voelend wezen, ondergaat eveneens een transformatie naar kristallijnen vorm. Jullie hebben onlangs de kristallijnen aard van water ontdekt. Nu delen wij met jullie dat dit niet gewoon een recente ontdekking is, maar dat dit een recente evolutionaire stap is. De aanpassingen aan het magnetische netwerk van de planeet zijn bijna voltooid. Het werk van Kryon aan de voorbereiding van de magnetische netwerken op Aarde zal in de komende maanden voltooid worden. Hierdoor wordt het voor de Aarde gemakkelijker om op een hogere frequentie te resoneren en voor alle mensen om in fysieke gedaante hun ware kracht vast te houden. Daar komt nog bij dat dit de Kristalkinderen in staat zal stellen hun plaats in te nemen. Alleen al deze ene kosmische gebeurtenis zal voor de Kristalkinderen de energie geschikt maken en de deur open zetten om de volgende stap in de menselijke evolutie te zetten.

Emotionele “invoelers”

Het grootste gebied waarop de Kristalkinderen zich zullen moeten aanpassen is hun hypergevoeligheid voor menselijke emoties. Net zoals de Indigokinderen geen referentiekader voor de menselijke schuldemotie kennen, zullen jullie merken dat de Kristalkinderen geen referentiekader voor de menselijke angstemotie hebben. Angst was voor mensen in de vroege ontwikkelingsstadia een belangrijke emotie. Samen met het ego, hielp angst mee om overleving te waarborgen. Angst heeft jullie goede diensten bewezen. Aan de bruikbaarheid ervan komt nu echter een einde. De angstemotie tiert welig in de harten van mensen. Daarom worden jullie als collectief op dit moment in jullie geschiedenis met zo veel angsten geconfronteerd. Zelfs datgene wat jullie in jullie wereld beschouwen als terrorisme, is een gelegenheid om als collectief je angsten te overwinnen.

“Allergisch” voor angst
Degenen die de kristalvibratie bezitten, zullen de angst in de harten van de mensen om hen heen gemakkelijk voelen. Het probleem ontstaat als ze de angst voelen en die onbewust terugkaatsen als versterkte emotie. Dat veroorzaakt vreemde reacties bij lager vibrerende mensen. Daarom gaan mensen met Kristalvibratie luchtig door het leven, er voor zorgend geen angst op te roepen. Wanneer die angst teruggekaatst wordt, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de hele mensheid, aangezien angst gewoon het allerslechtste in mensen naar boven brengt. Daarom zullen de vroege Kristalkinderen vaak hun toevlucht nemen tot schuilhouding. Zij zullen zich op de achtergrond houden en hun vermogens niet in het openbaar demonstreren. Op het eerste gezicht zullen zij daardoor gedwee en zachtaardig lijken te zijn. Geef daar niet de verkeerde uitleg aan dat ze niet sterk zouden zijn. Ouders van de eerste Kristalkinderen zullen tot elke prijs proberen hen te verbergen en veilig te stellen. Dat zal veranderen naarmate mensen hun behoefte aan angst loslaten. Dit was de oorspronkelijke boodschap die we jullie vele jaren geleden gaven toen we voor het eerst over deze kinderen spraken. Wij zeiden toen: “Als jullie de Aarde voor hen veilig kunnen maken, zullen zij komen”. Jullie hebben geluisterd… ze komen er nu aan.

Kristal Walk-in’s, Kristalouders en jullie

Het ontwaken van de Kristalvibratie in jullie eigen fysieke “bel van biologie” zorgt voor veranderingen in een ieder van jullie en daar zullen jullie aandacht aan moeten schenken. Hoewel de eerste Kristalkinderen pas over enkele jaren jullie wereld zullen binnenkomen, zijn er nu velen op Aarde die de Kristaleigenschappen in verschillende mate bezitten. Dat zijn de dapperste zielen die er in toegestemd hebben als eerste naar de Aarde te gaan om te zien hoe de zaken ervoor staan. Met hen samenwerken om de grootste mogelijkheden te vinden is iets waar velen van jullie zich onmiddellijk toe aangetrokken voelen. Maar er zijn eerst nog zo veel andere dingen te doen.

De komende jaren zullen ook Kristal Walk-in’s brengen, die stilletjes incarneren in volwassen lichamen en de Kristalvibratie bezitten. Terwijl we het over de Kristalkinderen hebben, zijn er velen onder jullie die zichzelf nu herkennen als de Kristalouders die deze eigenschappen altijd al bezaten. Degenen die daarvoor kiezen, zullen zich nu niet langer schuilhouden en hun verhalen met de wereld delen. Mede door de energieveranderingen waar jullie recentelijk doorheen zijn gegaan, zijn velen van jullie enkele van deze eigenschappen waar jullie niet vertrouwd mee zijn, gaan ontwikkelen. Wij zien dat als een ontwaken van het Kristalkind in een ieder van jullie. Naarmate deze volwassenen en kinderen steeds meer binnenkomen en hun kracht gaan gebruiken, zullen deze eigenschappen in de hele mensheid wakker gemaakt worden. Jullie zijn kristallijn aan het worden.

De energieveranderingen die op dit moment op Aarde plaatsvinden, bereiden jullie voor op een verdere verbinding met de kristallijnen vibratie. In de dagen die direct voor jullie liggen, zullen velen van jullie een vorm van verheldering opmerken die jullie niet hadden verwacht. Er zullen nog meer rukken in de polariteit zijn die kunnen lijken op afscheiding in plaats van eenheid. Wees daar niet bang voor en ga voorwaarts in de wetenschap dat jullie op je pad zijn. Jullie zullen ook merken dat in deze tijd je fysiologie snel aan het veranderen is, met veranderingen in eetgewoonten, slaappatronen en algemene voorkeuren en afkeren. Je eigen innerlijke verbinding zal sterker worden, hoewel de meesten van jullie nog moeten leren deze intuïtieve verbinding te vertrouwen. Relaties kunnen onder spanning en nog sterker onder spanning komen te staan. Sommigen zullen onder die spanning doorgaan terwijl anderen nieuwe niveaus van communicatie en liefde zullen vinden. Degenen die boosheid onderdrukken, zullen ontdekken dat die op ongelegen momenten naar boven komt. Geef jezelf en de mensen om je heen de komende maanden alsjeblieft de ruimte en de vrijheid om te groeien. Er zullen momenten zijn waarop je het gevoel hebt dat de wereld op zijn kop staat, en momenten waarop je voelt dat alles in de wereld goed is. Neem in de momenten dat je in evenwicht bent, alsjeblieft de rol van Menselijke Engel op je en steek je hand uit naar anderen om hen te helpen. Wanneer je voelt dat je uit je evenwicht bent, heb dan de moed om de uitgestoken hand te accepteren die je wordt aangeboden. Jullie zijn kristallijn aan het worden en wanneer jullie elkaars hand vasthouden zal dat proces magisch worden.

Terwijl we kijken hoe jullie ontwikkeling zich ontvouwt, gaat de opgewondenheid aan deze kant van de sluier elke beschrijving te boven. Jullie zijn Thuis aan het creëren aan jullie kant van de sluier. Er zijn geen woorden om de liefde die wij voor jullie hebben, te beschrijven. Jullie begrijpen de grootsheid niet van wie jullie werkelijk zijn. Wij vragen jullie om die in je innerlijk gewoon te voelen en die waarheid vast te houden. Dat zal jullie weer Thuis brengen. Met de grootste eerbied vragen we jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

de Groep

Van Steve

De Groep heeft altijd gezegd dat hoe meer ruimte wij vrijmaken waar het Licht kan schijnen, hoe meer Licht er voor ons allemaal zal zijn. Bij Lightworker nemen we dat serieus. Het tijdschrift PlanetLightworker heeft een heel segment gewijd aan de Kinderen van de Nieuwe Aarde. Sharyl Jackson is een getalenteerd schrijfster en toegewijd redacteur van dit segment. Zij heeft een “Brieven aan Sharyl” kolom waarin ze vragen beantwoordt over de nieuwe kinderen en de problemen die met hun intrede in de wereld gepaard gaan. Als eerste onderkende zij het bestaan van de Kristalouders, hetgeen de Groep in deze boodschap bevestigt. Ze verzamelt ook informatie over Kristalkinderen en autisme en mogelijke alternatieven voor deze situatie. Voor meer informatie over Kristalkinderen, Indigokinderen of kinderen in het algemeen zie: “Children of the New Earth” op PlanetLightworker.com.

We hebben veel dingen gehoord van mensen die door de ruk in de polariteit gaan, die de Groep in de vorige “Bakens van Licht” heeft voorspeld. Zelfs in deze boodschap heeft de Groep gezegd dat dit de tijd zou kunnen zijn om relaties en persoonlijke beperkingen opnieuw te bezien en op te rekken. Geloof me als ik zeg dat je niet de enige bent als dit in jouw leven gebeurt. Als je het gevoel hebt in je leven vast te zitten, zou je kunnen overwegen om nu uit je comfortzone te stappen. Het Universum en Spirit zullen je meer ondersteunen dan je weet. Dit is ook de tijd om je hand uit te steken en de vleugels van een andere menselijke engel aan te raken.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother

De Hartverbinding

Van Barbara

Ik was blij toen ik zag dat de boodschap van Steve en de Groep deze maand over de Kristalkinderen ging. Deze boodschap is zo belangrijk. Het schijnt dat overal waar we komen, wij informatie te horen krijgen over kinderen op elk gebied. De energie van de kinderen vraagt onze aandacht. Het is tijd om te luisteren en ons bewust te zijn van de lessen die zij ons te bieden hebben.

Terwijl we de kinderen met zoveel nieuwe eigenschappen onze wereld zien binnenkomen, kunnen we ook zien dat wij zelf deze nieuwe eigenschappen ontwikkelen. Oude manieren schijnen niet langer bij onze levensstijl te passen. Het kunnen heel subtiele veranderingen zijn maar ook heel grote. Ik verdraag bepaalde dingen die vroeger deel van mijn leven waren, niet langer. Ik voel verandering op vele gebieden. Ik voel me aangetrokken tot lichter eten, meer naar vegetarisch eten. Soms merk ik dat ik terugval in oude bekende patronen en heb daar dan spijt van omdat mijn lichaam zich niet goed voelt. Ik ben me meer bewust van kleuren, geluiden en geuren in mijn omgeving. Communicatie is aan het veranderen. Ik heb er behoefte aan om te zeggen wat ik op mijn hart heb zodat anderen precies weten hoe ik me voel. Tegelijkertijd zie ik dat communicatie meer zonder woorden maar gewoon met gedachten plaatsvindt.

Ik heb altijd het gevoel gehad dat kinderen onze grootste leraren waren. Daarom heb ik ook zoveel vreugde beleefd aan het ouderschap. Steve en ik hebben twee prachtige zonen die nu in de twintig zijn. Wij hebben van elkaar geleerd. Ik placht te denken dat het beter geweest zou zijn als we met kinderen hadden gewacht totdat we een beetje ouder, verstandiger en meer volwassen waren. Ik dacht dat ik dan beter geweten zou hebben hoe ik met twee energieke zonen zou moeten omgaan, speciaal met een daarvan die een sterke Indigo is. Terugkijkend zie ik nu dat de tijd perfect voor ons was om deze magische ervaring mee te maken. Ik kan zeggen dat wij allemaal veel lessen hebben geleerd en ook in de toekomst nog veel zullen leren. Ik kijk uit naar het hebben van kleinkinderen in de toekomst, als we daarmee gezegend worden. Voor het moment zie ik het licht in de ogen van alle kinderen, de natuurlijke nieuwsgierigheid en hun opwinding over het leven. Ik verwelkom de nieuwe kinderen. Alle kinderen herinneren mij eraan het kind in mijzelf terug te vinden en vol verwachting te genieten van de interessante tijden die voor ons liggen.

In Liefde en Licht,

Barbara

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap